. Ordin 520/2011 CNAS: Legi internet
Legi Internet Legi Internet
Legi Internet
 

Ordin nr. 520 din 09/05/2011 pentru aprobarea specificațiilor informatice ale sistemului național al cardurilor naționale de asigurări sociale de sănătate

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 344 din 18/05/2011

 

    Având în vedere:

   - Referatul de aprobare nr. S.I./813 din 9 mai 2011 al Unității de implementare sisteme informatice;

   - art. 333 alin. (1) și art. 337 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

   - art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 962/2010 pentru aprobarea modalității de realizare a sistemului național al cardurilor naționale de asigurări sociale de sănătate,

    în temeiul dispozițiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

    președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se aprobă specificațiile informatice ale sistemului național al cardurilor naționale de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în anexa la prezentul ordin.

   Art. 2. - Detalierea specificațiilor prevăzute la art. 1 se realizează prin caietul de sarcini aferent procedurii de achiziție publică derulate de Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. conform art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 962/2010 pentru aprobarea modalității de realizare a sistemului național al cardurilor naționale de asigurări sociale de sănătate.

   Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Nicolae-Lucian Duță

    București, 9 mai 2011.

    Nr. 520.

   ANEXÄ”š

    Specificațiile informatice ale sistemului național al cardurilor naționale de asigurări sociale de sănătate

   1. Sistemul va cuprinde procesul de înrolare a persoanelor asigurate în vederea emiterii cardurilor.

   2. în cadrul sistemului se vor realiza următoarele:

   a) producția cardurilor nepersonalizate;

   b) soluția de personalizare primară a cardurilor;

   c) soluția de validare și de activare a cardurilor;

   d) soluția de înscriere a datelor medicale pe card;

   e) un modul specializat pentru managementul ciclului de viață al cardului electronic de asigurări de sănătate.

   3. Prin sistem se va promova o arhitectură orientată spre standarde de interoperabilitate deschise, cum ar fi WSDL, XML etc.

   4. Se vor promova standarde deschise pentru:

   a) arhitectură:

   a.1) recomandări W3C cu privire la SOAP (Simple Object Access Protocol) versiunea 1.2;

   a.2) specificații W3C cu privire la XML;

   b) securitate de tip PK-ISO 17090: "Public key infrastructure";

   c) tehnologii "Smart card":

   c.1) ISO/IEC 7816-3/4/8/9;

   c.2) coprocesor criptografic;

   d) dispozitiv pentru introducerea codurilor PIN de tip ISO 11568 și/sau ANSI X9.24.

   5. Specificații formatare cip necesare sistemului.

   

Câmp

Tip

Scriere

Zona

Date dispozitiv

A.1

Număr card

Fix

La personalizare (datele înscrise la personalizare sunt semnate digital la nivel de bloc pentru validarea ulterioară facilă a autenticității cardului)

I

A.2

Cod cip

Fix

I

A.3

Versiune

Fix

I

Date de identificare

B.1

Nume

Txt

I

B.2

Prenume

Txt

I

B.3

Data nașterii

Fix

I

B.4

Sex

Fix

I

B.5

CNP

Fix

I

Date administrative

C.1

Număr de asigurat

Fix

I

C.2

Dată emitere card

Fix

I

C.3

Cod medic de familie

Fix

Actualizare ad-hoc pe orice cititor on-line

II

C.4

Spațiu dezvoltări ulterioare 1

Fix

II

C.5

Status donator de organe

Fix

La medicul de familie

III

C.6

împuterniciți

Lista

III

Date clinice primare

D.1

Grupa sanguină

Fix

III

D.2

Rh

Fix

III

D.3

Diagnostice medicale cu risc vital

Txt

La medici

IV

E.1

Spațiu pentru extensii

Fix

IV

Dezvoltări ulterioare

F.1

Spațiu dezvoltări ulterioare 2

Fix

Ulterior

V

Date de securitate

G.1

Certificate digitale

Fix

La personalizare

VI

G.2

Chei private

Fix

VI

Dezvoltări ulterioare

H.0

Spațiu dezvoltări ulterioare 3

Fix

Ulterior

VII

Legi Internet Legi Internet