LEGE nr. 365 din 7 iunie 2002 privind comerţul electronic

 Vezi noua pagina la http://www.legi-internet.ro/index.php?id=22 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1: Definiţii

Īn īnţelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

1. serviciu al societăţii informaţionale - orice activitate de prestări de servicii sau care presupune constituirea, modificarea, transferul ori stingerea unui drept real asupra unui bun corporal sau necorporal, activitate efectuată prin mijloace electronice, ce prezintă următoarele caracteristici:

a) este efectuată īn considerarea unui folos patrimonial, procurat ofertantului īn mod obişnuit de către destinatar;

b) nu este necesar ca ofertantul şi destinatarul să fie fizic prezenţi simultan īn acelaşi loc;

c) este efectuată prin transmiterea informaţiei la cererea individuală a destinatarului;

2. mijloace electronice - echipamente electronice şi reţele de cablu, fibră optică, radio, satelit şi altele asemenea, utilizate pentru prelucrarea, stocarea sau transmiterea informaţiei;

3. furnizor de servicii - orice persoană fizică sau juridică ce pune la dispoziţie unui număr determinat sau nedeterminat de persoane un serviciu al societăţii informaţionale;

4. furnizor de servicii stabilit īntr-un stat - un furnizor de servicii avānd un sediu stabil pe teritoriul unui stat şi care desfăşoară efectiv o activitate economică utilizānd acel sediu stabil pe teritoriul unui stat, pentru o perioadă nedeterminată; stabilirea unui furnizor de servicii īntr-un stat nu este determinată īn mod necesar de locul īn care sunt amplasate mijloacele tehnice şi tehnologice necesare furnizării serviciului;

5. domeniu - o zonă dintr-un sistem informatic, deţinută ca atare de o persoană fizică sau juridică ori de un grup de persoane fizice sau juridice īn scopul prelucrării, stocării ori transferului de date;

6. destinatar al serviciului sau destinatar - orice persoană fizică sau juridică ce utilizează, īn scopuri comerciale, profesionale sau de altă natură, un serviciu al societăţii informaţionale, īn special īn scopul căutării de informaţii sau al furnizării accesului la acestea;

7. consumator - orice persoană fizică ce acţionează īn alte scopuri decāt cele ale activităţii sale comerciale sau profesionale;

8. comunicare comercială - orice formă de comunicare destinată să promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale; nu constituie prin ele īnsele comunicări comerciale următoarele: informaţii permiţānd accesul direct la activitatea unei persoane fizice sau juridice, īn special un nume de domeniu sau o adresă de poştă electronică, comunicări legate de produsele, serviciile, imaginea, numele ori mărcile unei persoane fizice sau juridice, efectuate de un terţ independent faţă de persoana īn cauză, mai ales atunci cānd sunt realizate cu titlu gratuit;

9. legislaţie coordonată - prevederile īn vigoare ale legilor naţionale, aplicabile activităţilor ce fac obiectul serviciilor societăţii informaţionale sau furnizorilor de servicii īn privinţa:

a) condiţiilor pe care trebuie să le īndeplinească furnizorii de servicii īn vederea īnceperii acestor activităţi, precum sunt cele legate de eventualele calificări, autorizaţii sau notificări necesare;

b) condiţiilor pe care trebuie să le īndeplinească furnizorii de servicii pentru desfăşurarea acestor activităţi, precum sunt cele care privesc conduita acestora, calitatea sau conţinutul serviciilor oferite, inclusiv īn materie de publicitate şi īncheiere a contractelor, sau cele care privesc răspunderea furnizorilor;

10. instrument de plată electronică - un instrument care permite titularului său să efectueze următoarele tipuri de operaţiuni:

a) transferuri de fonduri, altele decāt cele ordonate şi executate de către instituţii financiare;

b) retrageri de numerar, precum şi īncărcarea şi descărcarea unui instrument de monedă electronică;

11. instrument de plată cu acces la distanţă - instrument de plată electronică prin intermediul căruia titularul său poate să īşi acceseze fondurile deţinute īntr-un cont la o instituţie financiară şi să autorizeze efectuarea unei plăţi, utilizānd un cod personal de identificare sau un alt mijloc de identificare similar;

12. instrument de monedă electronică - instrument de plată electronică reīncărcabil, altul decāt instrumentul de plată cu acces la distanţă, pe care unităţile de valoare sunt stocate electronic şi care permite titularului său să efectueze tipurile de operaţiuni menţionate la pct. 10;

13. titular - persoană care deţine un instrument de plată electronică pe baza unui contract īncheiat cu un emitent, īn condiţiile prevăzute de lege;

14. date de identificare - orice informaţii care pot permite sau facilita efectuarea tipurilor de operaţiuni menţionate la pct. 10, precum un cod de identificare, numele sau denumirea, domiciliul ori sediul, numărul de telefon, fax, adresa de poştă electronică, numărul de īnmatriculare sau alte mijloace similare de identificare, codul de īnregistrare fiscală, codul numeric personal şi altele asemenea.

Art. 2: Scop şi domeniu de aplicare

(1) Prezenta lege are ca scop stabilirea condiţiilor de furnizare a serviciilor societăţii informaţionale, precum şi prevederea ca infracţiuni a unor fapte săvārşite īn legătură cu securitatea domeniilor utilizate īn comerţul electronic, emiterea şi utilizarea instrumentelor de plată electronică şi cu utilizarea datelor de identificare īn vederea efectuării de operaţiuni financiare, pentru asigurarea unui cadru favorabil liberei circulaţii şi dezvoltării īn condiţii de securitate a acestor servicii.

(2) Nu constituie servicii ale societăţii informaţionale, īn sensul prezentei legi, activităţile care nu īntrunesc elementele definiţiei prevăzute la art. 1 pct. 1, īn special următoarele:

a) oferta de servicii care necesită prezenţa fizică a furnizorului şi a destinatarului, chiar dacă prestarea serviciilor respective implică utilizarea de echipamente electronice;

b) oferta de servicii care presupun manipularea unor bunuri corporale de către destinatar, chiar dacă prestarea serviciilor respective implică utilizarea de echipamente electronice;

c) oferta de bunuri sau servicii care nu este prezentată destinatarului prin transmiterea informaţiei la cererea individuală a acestuia şi care este destinată recepţiei simultane de către un număr nelimitat de persoane (punct-multipunct);

d) activităţi care se efectuează prin intermediul serviciilor de telefonie vocală, telefax, telex, servicii de radiodifuziune şi televiziune, inclusiv serviciile de teletext;

e) serviciile de telefonie vocală, telefax sau telex;

f) schimbul de informaţii prin poşta electronică sau prin alte mijloace de comunicare individuală echivalente, īntre persoane care acţionează īn scopuri străine activităţii lor comerciale sau profesionale;

g) relaţia contractuală dintre un angajat şi angajatorul său.

(3) Prezenta lege nu se aplică următoarelor activităţi:

a) activitatea notarilor publici, īn măsura īn care aceasta presupune o participare directă şi specifică la exercitarea prerogativelor autorităţii publice;

b) activităţile de reprezentare juridică īn faţa organelor de jurisdicţie şi de urmărire penală;

c) jocurile de noroc cu cāştiguri īn bani, loteriile şi pariurile.

(4) Dispoziţiile prezentei legi se completează cu:

a) dispoziţiile legale fiscale;

b) dispoziţiile legale care reglementează protecţia persoanelor īn privinţa prelucrării datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, precum şi cele care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private īn sectorul telecomunicaţiilor;

c) prevederile legale īn materie de concurenţă.

(5) Īn măsura īn care nu conţine dispoziţii derogatorii, prezenta lege se completează cu dispoziţiile legale privind īncheierea, validitatea şi efectele actelor juridice, cu celelalte prevederi legale care au ca scop protecţia consumatorilor şi a sănătăţii publice, precum şi cu dispoziţiile legale privitoare la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat.

Art. 3: Aplicarea legii romāne īn cazul serviciilor societăţii informaţionale

(1) Prezenta lege se aplică furnizorilor de servicii stabiliţi īn Romānia şi serviciilor oferite de aceştia.

(2) De la data intrării īn vigoare a prezentei legi serviciile societăţii informaţionale sunt supuse:

a) exclusiv prevederilor īn vigoare ale legilor romāne care fac parte din legislaţia coordonată, īn cazul īn care sunt oferite de furnizori de servicii stabiliţi īn Romānia;

b) exclusiv prevederilor īn vigoare ale legilor statului īn cauză care fac parte din legislaţia coordonată, īn cazul īn care sunt oferite de furnizori de servicii stabiliţi īntr-un stat membru al Uniunii Europene.

(3) Libera circulaţie a serviciilor societăţii informaţionale oferite de un furnizor stabilit īntr-un stat membru al Uniunii Europene nu poate fi restrānsă īn Romānia prin aplicarea unor prevederi legale care fac parte din legislaţia coordonată.

(4) Alin. (2) şi (3) nu se aplică īn următoarele domenii:

a) dreptul de proprietate intelectuală şi dreptul de proprietate industrială;

b) emisiunea de monedă electronică, īn condiţiile prevăzute īn normele metodologice de aplicare a prezentei legi;

c) publicitatea pentru organisme de investiţii colective īn valori mobiliare;

d) activităţile de asigurare, īn condiţiile prevăzute īn normele metodologice de aplicare a prezentei legi;

e) libertatea părţilor de a alege legea aplicabilă contractului, cānd părţile au acest drept;

f) obligaţii rezultate din contractele īncheiate cu consumatorii;

g) cerinţele de formă prevăzute pentru validitatea actelor juridice prin care se creează, se modifică, se sting sau se transmit drepturi reale asupra unor bunuri imobile situate pe teritoriul Romāniei;

h) cerinţele aplicabile bunurilor ca atare şi livrării acestora;

i) cerinţele aplicabile serviciilor care nu sunt prestate prin mijloace electronice.

(5) Autorităţile publice pot lua măsuri derogatorii de la prevederile alin. (3) numai īn următoarele condiţii:

a) măsura este necesară pentru motive de ordine publică, desfăşurarea instrucţiei penale, protecţia minorilor, lupta īmpotriva oricărei forme de incitare la ură din raţiune de rasă, sex, religie sau naţionalitate, atingeri aduse demnităţii umane, protecţia sănătăţii publice, apărarea şi siguranţa naţională, protecţia consumatorilor, inclusiv a investitorilor;

b) măsura vizează un serviciu al societăţii informaţionale care aduce atingere uneia dintre valorile enumerate la lit. a) sau prezintă un risc serios şi grav la adresa acestor valori;

c) măsura este proporţională cu scopul urmărit;

d) sunt respectate procedurile de colaborare, consultare sau informare prevăzute īn normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

CAPITOLUL II: Furnizarea serviciilor societăţii informaţionale

Art. 4: Principiile furnizării serviciilor societăţii informaţionale

(1) Furnizarea de servicii ale societăţii informaţionale de către persoanele fizice sau juridice nu este supusă nici unei autorizări prealabile şi se desfăşoară īn concordanţă cu principiile concurenţei libere şi loiale, cu respectarea dispoziţiilor legale īn vigoare.

(2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere dispoziţiilor legale care impun autorizarea prealabilă īn vederea desfăşurării unor activităţi de către persoanele fizice sau juridice, dacă dispoziţiile īn cauză nu vizează īn mod expres şi exclusiv serviciile societăţii informaţionale sau furnizorii de servicii, īn īnţelesul prezentei legi.

(3) Furnizarea de servicii ale societăţii informaţionale de către furnizorii de servicii stabiliţi īn statele membre ale Uniunii Europene se face īn condiţiile prevăzute īn Acordul european instituind o asociere īntre Romānia, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte.

(4) Furnizarea de servicii ale societăţii informaţionale de către furnizorii de servicii stabiliţi īn alte state se face īn condiţiile acordurilor bilaterale īncheiate cu statele respective, la care Romānia este parte.

Art. 5: Informaţii generale

(1) Furnizorul de servicii are obligaţia de a pune la dispoziţie destinatarilor şi autorităţilor publice mijloace care să permită accesul facil, direct, permanent şi gratuit cel puţin la următoarele informaţii:

a) numele sau denumirea furnizorului de servicii;

b) domiciliul sau sediul furnizorului de servicii;

c) numerele de telefon, fax, adresa de poştă electronică şi orice alte date necesare contactării furnizorului de servicii īn mod direct şi efectiv;

d) numărul de īnmatriculare sau alte mijloace similare de identificare, īn cazul īn care furnizorul de servicii este īnscris īn registrul comerţului sau īn alt registru public similar;

e) codul de īnregistrare fiscală;

f) datele de identificare ale autorităţii competente, īn cazul īn care activitatea furnizorului de servicii este supusă unui regim de autorizare;

g) titlul profesional şi statul īn care a fost acordat, corpul profesional sau orice alt organism similar din care face parte, indicarea reglementărilor aplicabile profesiei respective īn statul īn care furnizorul de servicii este stabilit, precum şi a mijloacelor de acces la acestea, īn cazul īn care furnizorul de servicii este membru al unei profesii liberale;

h) tarifele aferente serviciilor oferite, care trebuie indicate cu respectarea normelor privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu precizarea scutirii, includerii sau neincluderii taxei pe valoarea adăugată, precum şi a cuantumului acesteia;

i) includerea sau neincluderea īn preţ a cheltuielilor de livrare, precum şi valoarea acestora, dacă este cazul;

j) orice alte informaţii pe care furnizorul de servicii este obligat să le pună la dispoziţie destinatarilor, īn conformitate cu prevederile legale īn vigoare.

(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) se consideră īndeplinită īn cazul īn care furnizorul unui serviciu afişează aceste informaţii īntr-o formă clară, vizibil şi permanent, īn interiorul paginii de web prin intermediul căreia este oferit serviciul respectiv, īn condiţiile menţionate la alin. (1).

Art. 6: Comunicările comerciale

(1) Efectuarea de comunicări comerciale prin poşta electronică este interzisă, cu excepţia cazului īn care destinatarul şi-a exprimat īn prealabil consimţămāntul expres pentru a primi asemenea comunicări.

(2) Comunicările comerciale care constituie un serviciu al societăţii informaţionale sau o parte a acestuia, īn măsura īn care sunt permise, trebuie să respecte cel puţin următoarele condiţii:

a) să fie clar identificabile ca atare;

b) persoana fizică sau juridică īn numele căreia sunt făcute să fie clar identificată;

c) ofertele promoţionale, precum reducerile, premiile şi cadourile, să fie clar identificabile, iar condiţiile care trebuie īndeplinite pentru obţinerea lor să fie uşor accesibile şi clar prezentate;

d) competiţiile şi jocurile promoţionale să fie clar identificabile ca atare, iar condiţiile de participare să fie uşor accesibile şi clar prezentate;

e) orice alte condiţii impuse prin dispoziţiile legale īn vigoare.

(3) Comunicările comerciale care constituie un serviciu al societăţii informaţionale sau o parte a acestuia, atunci cānd acest serviciu este furnizat de un membru al unei profesii liberale, sunt permise, sub condiţia respectării dispoziţiilor legale şi a reglementărilor aplicabile profesiei respective, care privesc, īn special, independenţa, demnitatea şi onoarea profesiei, secretul profesional şi corectitudinea faţă de clienţi şi faţă de ceilalţi membri ai profesiei.

(4) Furnizorii de servicii ale societăţii informaţionale care efectuează comunicări comerciale au obligaţia de a respecta prevederile alin. (1)-(3).

CAPITOLUL III: Contractele īncheiate prin mijloace electronice

Art. 7: Validitatea, efectele juridice şi proba contractelor īncheiate prin mijloace electronice

(1) Contractele īncheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaşte contractelor, atunci cānd sunt īntrunite condiţiile cerute de lege pentru validitatea acestora.

(2) Pentru validitatea contractelor īncheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimţămāntul prealabil al părţilor asupra utilizării mijloacelor electronice.

(3) Proba īncheierii contractelor prin mijloace electronice şi a obligaţiilor care rezultă din aceste contracte este supusă dispoziţiilor dreptului comun īn materie de probă şi prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Art. 8: Informarea destinatarilor

(1) Furnizorul de servicii este obligat să pună la dispoziţie destinatarului, īnainte ca destinatarul să trimită oferta de a contracta sau acceptarea ofertei ferme de a contracta făcute de furnizorul de servicii, cel puţin următoarele informaţii care trebuie să fie exprimate īn mod clar, neechivoc şi īntr-un limbaj accesibil:

a) etapele tehnice care trebuie urmate pentru a īncheia contractul;

b) dacă contractul, o dată īncheiat, este stocat sau nu de către furnizorul de servicii şi dacă este accesibil sau nu;

c) mijloacele tehnice pe care furnizorul de servicii le pune la dispoziţie destinatarului pentru identificarea şi corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor;

d) limba īn care se poate īncheia contractul;

e) codurile de conduită relevante la care furnizorul de servicii subscrie, precum şi informaţii despre modul īn care aceste coduri pot fi consultate prin mijloace electronice;

f) orice alte condiţii impuse prin dispoziţiile legale īn vigoare.

(2) Furnizorul de servicii are obligaţia să ofere destinatarului posibilitatea de a utiliza un procedeu tehnic adecvat, eficace şi accesibil, care să permită identificarea şi corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor, anterior trimiterii ofertei sau acceptării acesteia.

(3) Furnizorul de servicii poate deroga de la dispoziţiile alin. (1) şi (2) numai īn situaţia īn care a convenit altfel cu destinatarul, cu condiţia ca nici una dintre părţi să nu aibă calitatea de consumator.

(4) Clauzele şi condiţiile generale ale contractului propus trebuie puse la dispoziţie destinatarului īntr-un mod care să īi permită acestuia să le stocheze şi să le reproducă.

(5) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică īn privinţa contractelor īncheiate exclusiv prin poştă electronică sau prin alte mijloace de comunicare individuală echivalente.

Art. 9: Īncheierea contractului prin mijloace electronice

(1) Dacă părţile nu au convenit altfel, contractul se consideră īncheiat īn momentul īn care acceptarea ofertei de a contracta a ajuns la cunoştinţa ofertantului.

(2) Contractul care, prin natura sa ori la cererea beneficiarului, impune o executare imediată a prestaţiei caracteristice se consideră īncheiat īn momentul īn care debitorul acesteia a īnceput executarea, īn afară de cazul īn care ofertantul a cerut ca īn prealabil să i se comunice acceptarea. Īn acest ultim caz se aplică prevederile alin. (1).

(3) Īn cazul īn care destinatarul trimite prin mijloace electronice oferta de a contracta sau acceptarea ofertei ferme de a contracta făcute de furnizorul de servicii, furnizorul de servicii are obligaţia de a confirma primirea ofertei sau, după caz, a acceptării acesteia, īn unul dintre următoarele moduri:

a) trimiterea unei dovezi de primire prin poşta electronică sau printr-un alt mijloc de comunicare individuală echivalent, la adresa indicată de către destinatar, īn termen de 24 de ore de la primirea ofertei sau acceptării;

b) confirmarea primirii ofertei sau a acceptării ofertei, printr-un mijloc echivalent celui utilizat pentru trimiterea ofertei sau a acceptării ofertei, de īndată ce oferta sau acceptarea a fost primită de furnizorul de servicii, cu condiţia ca această confirmare să poată fi stocată şi reprodusă de către destinatar.

(4) Oferta sau acceptarea ofertei, precum şi confirmarea primirii ofertei sau a acceptării ofertei, efectuate īn unul dintre modurile prevăzute la alin. (3), se consideră primite atunci cānd părţile cărora le sunt adresate pot să le acceseze.

(5) Prevederile alin. (3) nu se aplică īn privinţa contractelor īncheiate exclusiv prin poştă electronică sau prin alte mijloace de comunicare individuală echivalente.

Art. 10: Condiţii privind păstrarea sau prezentarea informaţiei

(1) Acolo unde legea impune ca informaţia să fie prezentată sau păstrată īn forma sa originală, această cerinţă este īndeplinită dacă sunt īntrunite īn mod cumulativ următoarele condiţii:

a) există garanţia integrităţii informaţiei, asigurată prin respectarea standardelor naţionale īn domeniu, din momentul īn care a fost generată;

b) mesajul este semnat utilizāndu-se semnătura electronică extinsă a emitentului;

c) informaţia poate fi imediat furnizată şi prezentată la cerere.

(2) Destinatarul comerciant acţionează pe riscul propriu, dacă a ştiut sau ar fi trebuit să ştie, īn concordanţă cu practicile comerciale curente sau ca urmare a folosirii procedurilor convenite expres cu emitentul, că informaţia conţinută īntr-un mesaj electronic a fost alterată īn timpul transmiterii sau prelucrării sale.

CAPITOLUL IV: Răspunderea furnizorilor de servicii

Art. 11: Principii generale

(1) Furnizorii de servicii sunt supuşi dispoziţiilor legale referitoare la răspunderea civilă, penală şi contravenţională, īn măsura īn care prin prezenta lege nu se dispune altfel.

(2) Furnizorii de servicii răspund pentru informaţia furnizată de ei īnşişi sau pe seama lor.

(3) Furnizorii de servicii nu răspund pentru informaţia transmisă, stocată sau la care facilitează accesul, īn condiţiile prevăzute la art. 12-15.

Art. 12: Intermedierea prin simpla transmitere

(1) Dacă un serviciu al societăţii informaţionale constă īn transmiterea īntr-o reţea de comunicaţii a informaţiei furnizate de un destinatar al serviciului respectiv sau īn asigurarea accesului la o reţea de comunicaţii, furnizorul acelui serviciu nu răspunde pentru informaţia transmisă dacă sunt īndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) transmiterea nu a fost iniţiată de furnizorul de servicii;

b) alegerea persoanei care recepţionează informaţia transmisă nu a aparţinut furnizorului de servicii;

c) conţinutul informaţiei transmise nu a fost influenţat īn nici un fel de către furnizorul de servicii, īn sensul că nu i se poate atribui nici selecţia şi nici o eventuală modificare a acestei informaţii.

(2) Transmiterea informaţiei şi asigurarea accesului, menţionate la alin. (1), includ şi stocarea automată, inter-mediară şi temporară a informaţiei transmise, īn măsura īn care această operaţie are loc exclusiv īn scopul ca informaţia respectivă să tranziteze reţeaua de comunicaţii şi cu condiţia ca informaţia să nu fie stocată pentru o perioadă care depăşeşte īn mod nejustificat durata necesară transmiterii ei.

Art. 13: Stocarea temporară a informaţiei, stocarea-caching

Dacă un serviciu al societăţii informaţionale constă īn transmiterea īntr-o reţea de comunicaţii a informaţiei furnizate de un destinatar al serviciului respectiv, furnizorul acelui serviciu nu răspunde pentru stocarea automată, intermediară şi temporară a informaţiei transmise, īn măsura īn care această operaţie are loc exclusiv īn scopul de a face mai eficientă transmiterea informaţiei către alţi destinatari, la cererea acestora, dacă sunt īndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) furnizorul de servicii nu aduce modificări informaţiei transmise;

b) furnizorul de servicii īndeplineşte condiţiile legale privind accesul la informaţia respectivă;

c) furnizorul de servicii respectă regulile sau uzanţele referitoare la actualizarea informaţiei, astfel cum acestea sunt larg recunoscute şi aplicate īn industrie;

d) furnizorul de servicii nu īmpiedică utilizarea legală de către orice persoană a tehnologiilor larg recunoscute şi aplicate īn industrie, īn vederea obţinerii de date despre natura sau utilizarea informaţiei;

e) furnizorul de servicii acţionează rapid īn vederea eliminării informaţiei pe care a stocat-o sau īn vederea blocării accesului la aceasta, din momentul īn care a cunoscut efectiv faptul că informaţia transmisă iniţial a fost eliminată din reţeaua de comunicaţii ori că accesul la ea a fost blocat sau faptul că eliminarea ori blocarea accesului a avut loc prin efectul deciziei unei autorităţi publice.

Art. 14: Stocarea permanentă a informaţiei, stocarea-hosting

(1) Dacă un serviciu al societăţii informaţionale constă īn stocarea informaţiei furnizate de un destinatar al serviciului respectiv, furnizorul acelui serviciu nu răspunde pentru informaţia stocată la cererea unui destinatar, dacă este īndeplinită oricare din următoarele condiţii:

a) furnizorul de servicii nu are cunoştinţă despre faptul că activitatea sau informaţia stocată este nelegală şi, īn ceea ce priveşte acţiunile īn daune, nu are cunoştinţă despre fapte sau circumstanţe din care să rezulte că activitatea sau informaţia īn cauză ar putea vătăma drepturile unui terţ;

b) avānd cunoştinţă despre faptul că activitatea sau informaţia respectivă este nelegală ori despre fapte sau circumstanţe din care să rezulte că activitatea ori informaţia īn cauză ar putea vătăma drepturile unui terţ, furnizorul de servicii acţionează rapid īn vederea eliminării sau a blocării accesului la aceasta.

(2) Furnizorul de servicii are cunoştinţă despre faptul că activitatea sau informaţia este nelegală atunci cānd caracterul nelegal al acesteia a fost constatat printr-o decizie a unei autorităţi publice.

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică īn situaţia īn care destinatarul acţionează sub autoritatea sau controlul furnizorului de servicii.

Art. 15: Instrumente de căutare a informaţiilor şi legături cu alte pagini de web

(1) Furnizorul unui serviciu al societăţii informaţionale care facilitează accesul la informaţia furnizată de alţi furnizori de servicii sau de destinatarii serviciilor oferite de alţi furnizori, prin punerea la dispoziţie destinatarilor serviciului său a unor instrumente de căutare a informaţiilor sau a unor legături cu alte pagini de web, nu răspunde pentru informaţia īn cauză, dacă este īndeplinită oricare dintre următoarele condiţii:

a) furnizorul nu are cunoştinţă despre faptul că activitatea sau informaţia la care facilitează accesul este nelegală şi, īn ceea ce priveşte acţiunile īn daune, nu are cunoştinţă despre fapte sau circumstanţe din care să rezulte că activitatea ori informaţia īn cauză ar putea prejudicia drepturile unui terţ;

b) avānd cunoştinţă despre faptul că activitatea sau informaţia respectivă este nelegală ori despre fapte sau circumstanţe din care să rezulte că activitatea sau informaţia īn cauză ar putea vătăma drepturile unui terţ, furnizorul acţionează rapid īn vederea eliminării posibilităţii de acces oferite sau a blocării utilizării acesteia.

(2) Furnizorul de servicii răspunde pentru informaţia īn cauză atunci cānd caracterul nelegal al acesteia a fost constatat printr-o decizie a unei autorităţi publice.

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică īn situaţia īn care destinatarul acţionează din ordinul sau sub comanda furnizorului de servicii.

CAPITOLUL V: Supraveghere şi control

Art. 16: Obligaţiile furnizorilor de servicii

(1) Furnizorii de servicii sunt obligaţi să informeze de īndată autorităţile publice competente despre activităţile cu aparenţă nelegală desfăşurate de destinatarii serviciilor lor sau despre informaţiile cu aparenţă nelegală furnizate de aceştia.

(2) Furnizorii de servicii sunt obligaţi să comunice de īndată autorităţilor prevăzute la alin. (1), la cererea acestora, informaţii care să permită identificarea destinatarilor serviciilor lor, cu care aceşti furnizori au īncheiat contracte privind stocarea permanentă a informaţiei.

(3) Furnizorii de servicii sunt obligaţi să īntrerupă, temporar sau permanent, transmiterea īntr-o reţea de comunicaţii sau stocarea informaţiei furnizate de un destinatar al serviciului respectiv, īn special prin eliminarea informaţiei sau blocarea accesului la aceasta, accesul la o reţea de comunicaţii sau prestarea oricărui alt serviciu al societăţii informaţionale, dacă aceste măsuri au fost dispuse de o autoritate publică, din oficiu sau la primirea unei plāngeri ori sesizări din partea oricărei persoane.

(4) Plāngerea prevăzută la alin. (3) poate fi făcută de către orice persoană care se consideră prejudiciată prin conţinutul informaţiei īn cauză. Plāngerea sau sesizarea se īntocmeşte īn formă scrisă, cu arătarea motivelor pe care se īntemeiază, şi va fi īn mod obligatoriu datată şi semnată. Plāngerea nu poate fi īnaintată dacă o cerere īn justiţie, avānd acelaşi obiect şi aceleaşi părţi, a fost anterior introdusă.

(5) Decizia autorităţii trebuie motivată şi se comunică părţilor interesate īn termen de 30 de zile de la data primirii plāngerii sau a sesizării ori, dacă autoritatea a acţionat din oficiu, īn termen de 15 zile de la data la care a fost emisă.

(6) Īmpotriva unei decizii luate potrivit prevederilor alin. (3) persoana interesată poate formula contestaţie īn termen de 15 zile de la comunicare, sub sancţiunea decăderii, la instanţa de contencios administrativ competentă. Cererea se judecă de urgenţă, cu citarea părţilor. Sentinţa este definitivă.

Art. 17: Autorităţi competente

(1) Autoritatea de reglementare īn comunicaţii şi tehnologia informaţiei, denumită īn continuare Autoritatea, este competentă să supravegheze şi să controleze respectarea de către furnizorii de servicii a prevederilor prezentei legi şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia, să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 22.

(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), prin autorităţi publice, īn sensul art. 3 alin. (5), art. 5, 13, art. 14 alin. (2), art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1) şi (3), art. 23 alin. (2) şi art. 30 alin. (1), se īnţelege acele autorităţi ale administraţiei publice sau, acolo unde este cazul, instanţe de judecată, a căror competenţă īn materia respectivă este stabilită prin dispoziţiile legale īn vigoare, aplicabile īn fiecare caz.

(3) Autoritatea poate solicita furnizorilor de servicii orice informaţii necesare īn vederea exercitării atribuţiilor sale, menţionānd baza legală şi scopul solicitării, şi poate stabili termene pānă la care aceste informaţii să īi fie furnizate, sub sancţiunea prevăzută de prezenta lege.

(4) Īn vederea descoperirii şi investigării īncălcărilor prevederilor prezentei legi şi ale normelor sale de aplicare Autoritatea acţionează prin personalul de control īmputernicit īn acest scop.

(5) Īn exercitarea atribuţiilor de investigare personalul de control īmputernicit īn acest scop al Autorităţii sau al persoanei juridice prevăzute la alin. (12) poate solicita furnizorilor de servicii informaţiile care īi sunt necesare, menţionānd baza legală şi scopul solicitării, şi poate stabili termene pānă la care aceste informaţii să īi fie furnizate, sub sancţiunea prevăzută de prezenta lege.

(6) Autoritatea dispune efectuarea de investigaţii, īn condiţiile prezentei legi, din oficiu sau la primirea unei plāngeri ori sesizări din partea oricărei persoane.

(7) Personalul de control īmputernicit īn acest scop al Autorităţii sau al persoanei juridice prevăzute la alin. (12) poate să solicite declaraţii sau orice documente necesare pentru īndeplinirea misiunii, să sigileze, să ridice orice registre, acte financiar-contabile şi comerciale sau alte evidenţe, eliberānd persoanei supuse investigaţiei copii de pe originale, ori să obţină copii, lăsāndu-i acesteia originalele; de asemenea, este autorizat să facă inspecţii inopinate, al căror rezultat va fi consemnat īntr-un proces-verbal de constatare, şi să primească, la convocare sau la faţa locului, informaţii şi justificări.

(8) Organele administraţiei publice centrale şi locale, precum şi oricare alte instituţii şi autorităţi publice sunt obligate să permită personalului de control īmputernicit īn acest scop al Autorităţii sau, după caz, al persoanei juridice prevăzute la alin. (12) accesul la documentele, datele şi informaţiile deţinute de acestea, īn măsura īn care sunt necesare īndeplinirii misiunii legale a Autorităţii, fără a se putea opune caracterul de secret de stat sau secret de serviciu al unor asemenea documente, date şi informaţii.

(9) Personalul de control īmputernicit īn acest scop, pri-mind acces la documentele, datele şi informaţiile menţionate la alin. (8), este ţinut la observarea strictă a caracterului de secret de stat sau secret de serviciu, atribuit legal respectivelor documente, date şi informaţii.

(10) Autoritatea sesizează organele de urmărire penală ori de cāte ori constată īncălcări ale legii penale.

(11) Autoritatea informează furnizorii de servicii, destinatarii, statele membre ale Uniunii Europene şi Comisia Europeană cu privire la toate aspectele legate de aplicarea prevederilor prezentei legi şi cooperează cu autorităţile competente din alte state īn vederea exercitării eficiente a supravegherii şi controlului asupra activităţii furnizorilor de servicii.

(12) Autoritatea poate delega exercitarea atribuţiilor prevăzute īn prezentul articol unei alte persoane juridice de drept public, cu atribuţii de supraveghere şi control īn domeniul telecomunicaţiilor.

(13) Pentru scopurile aplicării prezentei legi, pānă la īnfiinţarea Autorităţii atribuţiile acesteia sunt īndeplinite de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.

Art. 18: Coduri de conduită

(1) Asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale cu caracter profesional ori comercial sau cele constituite īn scopul protecţiei consumatorilor, a minorilor sau a persoanelor cu handicap pot elabora coduri de conduită īn colaborare cu Autoritatea şi Ministerul Justiţiei, īn vederea aplicării corespunzătoare a prevederilor prezentei legi.

(2) Autoritatea şi Ministerul Justiţiei vor urmări include-rea īn codurile de conduită prevăzute la alin. (1) īn special a unor prevederi referitoare la:

a) soluţionarea litigiilor pe cale extrajudiciară;

b) īntreruperea, temporară sau permanentă, a transmiterii īntr-o reţea de comunicaţii sau a stocării informaţiei furnizate de un destinatar al serviciului, īn special prin eliminarea informaţiei ori blocarea accesului la aceasta, a accesului la o reţea de comunicaţii sau a prestării oricărui alt serviciu al societăţii informaţionale;

c) protecţia destinatarilor cu privire la efectuarea comunicărilor comerciale;

d) protecţia minorilor şi a demnităţii umane.

(3) Autoritatea şi Ministerul Justiţiei susţin:

a) traducerea codurilor de conduită īn limbi de circulaţie internaţională;

b) facilitarea accesului la codurile de conduită prin mijloace electronice;

c) popularizarea codurilor de conduită la nivel naţional şi transmiterea acestora, precum şi a evaluărilor privind aplicarea şi impactul lor practic către statele membre ale Uniunii Europene şi către Comisia Europeană.

CAPITOLUL VI: Soluţionarea litigiilor

Art. 19: Acţiuni īn justiţie

(1) Persoanele care au calitate procesuală activă, potrivit prevederilor alin. (2), pot solicita instanţei obligarea pārātului la īncetarea oricărei acţiuni sau abţineri contrare prevederilor prezentei legi, interzicerea reluării ei īn viitor şi obligarea pārātului la despăgubiri pentru prejudiciul suferit.

(2) Au calitate procesuală activă pentru introducerea acţiunii prevăzute la alin. (1):

a) persoanele fizice şi juridice ce se pretind titulare ale unui drept subiectiv prevăzut de prezenta lege sau ale unui interes care nu se poate realiza decāt pe calea justiţiei;

b) asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale prevăzute la art. 18 alin. (1);

c) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, oficiile pentru protecţia consumatorilor judeţene şi Oficiul pentru protecţia consumatorilor al municipiului Bucureşti;

d) entităţile constituite īn scopul protecţiei consumatorilor īn statele membre ale Uniunii Europene, īn condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Acţiunea prevăzută la alin. (1) se prescrie īn termen de un an de la data acţiunii sau a abţinerii care a justificat introducerea ei.

(4) Persoanele care au calitate procesuală activă, potrivit prevederilor alin. (2), pot solicita instanţei, pe cale de ordonanţă preşedinţială, īncetarea oricărei acţiuni sau abţineri contrare prevederilor prezentei legi, īn condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.

Art. 20: Soluţionarea litigiilor pe cale extrajudiciară

(1) Furnizorii de servicii şi destinatarii pot supune litigiile născute īntre ei arbitrajului, īn condiţiile prevăzute de lege, precum şi celorlalte căi extrajudiciare de soluţionare a litigiilor, prevăzute de codurile de conduită elaborate potrivit art. 18.

(2) Utilizarea mijloacelor electronice īn cadrul soluţionării litigiilor pe cale extrajudiciară este posibilă īn condiţiile prevăzute de lege.

CAPITOLUL VII: Sancţiuni civile şi contravenţionale

Art. 21: Nulitatea relativă a contractelor privind servicii ale societăţii informaţionale

Orice contract privind furnizarea de servicii ale societăţii informaţionale este anulabil la cererea destinatarului, dacă a fost īncheiat cu un furnizor de servicii care:

a) nu a pus la dispoziţie destinatarului, īn condiţiile prevăzute de lege, informaţiile prevăzute la art. 5 lit. a)-i), ori nu a furnizat toate aceste informaţii, sau a furnizat informaţii inexacte;

b) nu a pus la dispoziţie destinatarului, īn condiţiile prevăzute de lege, informaţiile menţionate la art. 8 alin. (1) lit. a)-e), ori nu a furnizat toate aceste informaţii, sau a furnizat informaţii inexacte, dacă nu sunt aplicabile prevederile art. 8 alin. (3) sau (5);

c) a īncălcat obligaţia prevăzută la art. 8 alin. (2), dacă nu sunt aplicabile prevederile art. 8 alin. (3) sau (5);

d) a īncălcat obligaţia prevăzută la art. 8 alin. (4).

Art. 22: Contravenţii

Constituie contravenţie, dacă nu este săvārşită īn astfel de condiţii īncāt, potrivit legii penale, să constituie infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 500.000.000 lei fapta furnizorului de servicii care:

a) efectuează comunicări comerciale īncălcānd condiţiile stabilite la art. 6 alin. (1) şi alin. (2) lit. a)-d);

b) nu pune la dispoziţie destinatarilor şi autorităţilor publice, īn condiţiile prevăzute de lege, informaţiile prevăzute la art. 5 lit. a)-i), ori nu furnizează toate aceste informaţii, sau furnizează informaţii inexacte;

c) nu pune la dispoziţie destinatarului, īn condiţiile prevăzute de lege, informaţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-e), ori nu furnizează toate aceste informaţii, sau furnizează informaţii inexacte, dacă nu sunt aplicabile prevederile art. 8 alin. (3) sau (5);

d) īncalcă obligaţia prevăzută la art. 8 alin. (2), dacă nu sunt aplicabile prevederile art. 8 alin. (3) sau (5);

e) īncalcă obligaţia prevăzută la art. 8 alin. (4);

f) īncalcă obligaţia prevăzută la art. 9 alin. (3);

g) īncalcă obligaţiile prevăzute la art. 16 alin. (1)-(3);

h) nu furnizează informaţiile solicitate potrivit art. 17 alin. (3) sau (5), ori nu furnizează toate aceste informaţii, sau furnizează informaţii inexacte.

Art. 23: Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor

(1) Constatarea contravenţiei prevăzute la art. 22 lit. a) şi aplicarea sancţiunii corespunzătoare se fac, la sesizarea oricărei persoane sau din oficiu, de către reprezentanţii īmputerniciţi ai Autorităţii de reglementare īn comunicaţii şi tehnologia informaţiei sau ai autorităţii de supraveghere prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 22 lit. b)-h) se fac de către reprezentanţii īmputerniciţi ai Autorităţii sau ai celorlalte autorităţi publice competente, la sesizarea oricărei persoane sau din oficiu.

(3) Constatarea contravenţiilor se poate face, īn toate cazurile, şi de către ofiţerii sau subofiţerii de poliţie.

(4) Contravenţiilor prevăzute la art. 22 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL VIII: Infracţiuni săvārşite īn legătură cu emiterea şi utilizarea instrumentelor de plată electronică şi cu utilizarea datelor de identificare īn vederea efectuării de operaţiuni financiare

Art. 24: Falsificarea instrumentelor de plată electronică

(1) Falsificarea unui instrument de plată electronică se pedepseşte cu īnchisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează punerea īn circulaţie, īn orice mod, a instrumentelor de plată electronică falsificate sau deţinerea lor īn vederea punerii īn circulaţie.

(3) Pedeapsa este īnchisoarea de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi, dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt săvārşite de o persoană care, īn virtutea atribuţiilor sale de serviciu:

a) realizează operaţii tehnice necesare emiterii instrumentelor de plată electronică ori efectuării tipurilor de operaţiuni prevăzute la art. 1 pct. 10; sau

b) are acces la mecanismele de securitate implicate īn emiterea sau utilizarea instrumentelor de plată electronică; sau

c) are acces la datele de identificare sau la mecanismele de securitate implicate īn efectuarea tipurilor de operaţiuni prevăzute la art. 1 pct. 10.

(4) Tentativa se pedepseşte.

Art. 25: Deţinerea de echipamente īn vederea falsificării instrumentelor de plată electronică

Fabricarea ori deţinerea de echipamente, inclusiv hardware sau software, cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică se pedepseşte cu īnchisoare de la 6 luni la 5 ani.

Art. 26: Falsul īn declaraţii īn vederea emiterii sau utilizării instrumentelor de plată electronică

Declararea necorespunzătoare adevărului, făcută unei instituţii bancare, de credit sau financiare ori oricărei alte persoane juridice autorizate īn condiţiile legii să emită instrumente de plată electronică sau să accepte tipurile de operaţiuni prevăzute la art. 1 pct. 10, īn vederea emiterii sau utilizării unui instrument de plată electronică, pentru sine sau pentru altul, atunci cānd, potrivit legii ori īmprejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru emiterea sau utilizarea acelui instrument, se pedepseşte cu īnchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Art. 27: Efectuarea de operaţiuni financiare īn mod fraudulos

(1) Efectuarea uneia dintre operaţiunile prevăzute la art. 1 pct. 10, prin utilizarea unui instrument de plată electronică, inclusiv a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia, fără consimţămāntul titularului instrumentului respectiv, se pedepseşte cu īnchisoare de la 1 la 12 ani.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează efectuarea uneia dintre operaţiunile prevăzute la art. 1 pct. 10, prin utilizarea neautorizată a oricăror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive.

(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează transmiterea neautorizată către altă persoană a oricăror date de identificare, īn vederea efectuării uneia dintre operaţiunile prevăzute la art. 1 pct. 10.

(4) Pedeapsa este īnchisoarea de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi, dacă faptele prevăzute la alin. (1)-(3) sunt săvārşite de o persoană care, īn virtutea atribuţiilor sale de serviciu:

a) realizează operaţii tehnice necesare emiterii instrumentelor de plată electronică ori efectuării tipurilor de operaţiuni prevăzute la art. 1 pct. 10; sau

b) are acces la mecanismele de securitate implicate īn emiterea sau utilizarea instrumentelor de plată electronică; sau

c) are acces la datele de identificare sau la mecanismele de securitate implicate īn efectuarea tipurilor de operaţiuni prevăzute la art. 1 pct. 10.

(5) Tentativa se pedepseşte.

Art. 28: Acceptarea operaţiunilor financiare efectuate īn mod fraudulos

(1) Acceptarea uneia dintre operaţiunile prevăzute la art. 1 pct. 10, cunoscānd că este efectuată prin folosirea unui instrument de plată electronică falsificat sau utilizat fără consimţămāntul titularului său, se pedepseşte cu īnchisoare de la 1 la 12 ani.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează acceptarea uneia dintre operaţiunile prevăzute la art. 1 pct. 10, cunoscānd că este efectuată prin utilizarea neautorizată a oricăror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive.

(3) Tentativa se pedepseşte.

Art. 29: Efectuarea de operaţiuni neautorizate īntr-un sistem informatic

(1) Accesul neautorizat īntr-un sistem informatic sau īntr-un domeniu se pedepseşte cu īnchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic sau domeniu pentru uzul personal ori către terţi se pedepseşte cu īnchisoare de la 1 la 12 ani.

(3) Modificarea, distrugerea parţială sau totală, īn mod neautorizat, a informaţiei stocate īntr-un sistem informatic sau domeniu se pedepseşte cu īnchisoare de la 3 la 15 ani.

Art. 30: Constatarea şi judecarea infracţiunilor

(1) Infracţiunile prevăzute īn prezenta lege se constată de către autorităţile publice competente, care īnaintează actul de constatare la organul local de urmărire penală.

(2) Infracţiunile prevăzute la art. 24 şi 25 se judecă, īn primă instanţă, de către tribunal.

(3) Prevederile prezentului capitol se completează cu dispoziţiile Codului penal şi ale Codului de procedură penală.

CAPITOLUL IX: Dispoziţii finale

Art. 31: Sarcina probei īn cazul litigiilor privind furnizarea de servicii ale societăţii informaţionale

Īn cazul oricărui litigiu privind furnizarea unui serviciu al societăţii informaţionale, declanşat īntre furnizorul serviciului respectiv şi un destinatar al acestui serviciu, sarcina probei īndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 5, 6, 8 şi 9 revine furnizorului de servicii dacă destinatarul are calitatea de consumator.

Art. 32: Abrogarea unor dispoziţii contrare

Litera f) a articolului 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanţă se abrogă.

Art. 33: Intrarea īn vigoare şi aplicarea legii

(1) Īn termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, care se aprobă prin hotărāre a Guvernului.

(2) Prezenta lege intră īn vigoare la data publicării ei īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, şi se pune īn aplicare la 3 luni de la data intrării īn vigoare.

Această lege a fost adoptată de Senat īn şedinţa din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia Romāniei.

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor īn şedinţa din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia Romāniei.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALER DORNEANU

Publicat īn Monitorul Oficial cu numărul 483 din data de 5 iulie 2002

 

 

© Copyright 2001-2002. Toate drepturile rezervate. Bogdan MANOLEA