Skip to main content

Rezultatul căutării

318 rezultate:
Legea 161/2003 - pentru prevenirea si sanctionarea coruptiei  
… CAPITOLUL III   Condiții de participare la procedura electronică    Art. 23. - Orice persoană fizică sau juridică are dreptul de a accesa prin procedura electronică, în condițiile Legii nr. 544/2001 și ale prezentului titlu, informațiile și serviciile…  
Achizitii publice electronice - OUG 34/2006  
…ucrărilor executate contractantul, în calitate de concesionar, primește din partea autorității contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor pe o perioadă determinată sau acest drept însoțit de plata unei sume de bani…  
Achizitii publice electronice - OUG 34/2006  
…ucrărilor executate contractantul, în calitate de concesionar, primește din partea autorității contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor pe o perioadă determinată sau acest drept însoțit de plata unei sume de bani…  
Legea dreptului de autor  
…Legea privind Dreptul de Autor si Drepturile Conexe, nr. 8/1996, reglementare drepturi, organisme de gestiune colectiva, protectia programelor de calculator, a bazelor de date  
Legea 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe  
… Legea nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe (vechea forma - valabila pina la 23 iulie 2004) (modificata prin Legea nr. 285 din 23 iunie 2004 ) Vezi legea in vigoare - 8/1996 cu modificari LEGE  privind dreptul de autor si drepturile…  
Legea nr. 285 din 23 iunie 2004 pentru completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor  
… Legea nr. 285 din 23 iunie 2004pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe Publicata in Monitorul Oficial nr. 587 din 30 iunie 2004  Vezi intreaga lege 8/1996 cu modificarile facute prin prezenta lege…  
Legea privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal  
… de supraveghere are drept obiectiv apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice, in special a dreptului la viata intima, familiala si privata, in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal si cu libera circulatie a…  
Materiale publicate online. Libertate de exprimare. Incalcarea drepturilor privind imaginea, onoarea, demnitatea si viata privata. Campanie defaiamatoare  
…a A.B. a chemat în judecată pe pârâtul I.B. Èâ„¢i a solicitat în raport de probele ce vor fi administrate să se constate:1. încălcarea dreptului la imagine, onoare, demnitate și viață privată ca urmare a unei campanii denigratoare și batjocoritoare desfășurată de pârât…  
Materiale publicate online. Libertate de exprimare. Incalcarea drepturilor privind imaginea, onoarea, demnitatea si viata privata. Campanie defaiamatoare  
…a A.B. a chemat în judecată pe pârâtul I.B. Èâ„¢i a solicitat în raport de probele ce vor fi administrate să se constate:1. încălcarea dreptului la imagine, onoare, demnitate și viață privată ca urmare a unei campanii denigratoare și batjocoritoare desfășurată de pârât…  
HG 925/2006  
… care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire.   (3) Autoritatea contractantă are, totodată, dreptul de a achiziționa servicii de consultanță, conform prevederilor ordonanței de urgență, în scopul elaborării documentației de…  
Rezultatele căutării 1 pana la 10 din 318