Skip to main content

Rezultatul căutării

216 rezultate:
Lege nr. 677/2001 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal  
Lege nr. 677 din 21 noiembrie 2001pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 790 din 12 decembrie 2001 Modificată prin Legea nr.102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare, și OUG nr.36/2007 pentru abrogarea Legii nr. 476/2003  
Penal - infracÅ£iuni privind comerÅ£ul electronic - 12 februarie 2008 - Curtea de Apel Bacau  
CURTEA DE  A P E L   B A C Ä”š USECí…¢IA PENALÄ”šDECIZIA PENALÄ”š NR.31í…žedința publică din 12 februarie 2008 Domenii: Penal - infracțiuni privind comerțul electronic. Deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică. Efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos. La ordine a venit pronunțarea privind apelurilor formulate de inculpații B. D., E. D. E., D. N., D. E. și S. E. E. împotriva sentinței penale nr.274/D din 21.05.2007,  
Copland vs UK (EN)  
FOURTH SECTIONCASE OF COPLAND v. THE UNITED KINGDOM(Application no. 62617/00)JUDGMENTSTRASBOURG3 April 2007FINAL03/07/2007 This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 § 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision. In the case of Copland v. the United Kingdom,The European Court of Human Rights (Fourth Section), sitting as a Chamber composed of:Mr J. CASADEVALL, President,  Sir Nicolas BRATZA,  Mr G. BONELLO,  Mr R. MARUSTE,  
Copland vs UK (EN)  
FOURTH SECTIONCASE OF COPLAND v. THE UNITED KINGDOM(Application no. 62617/00)JUDGMENTSTRASBOURG3 April 2007FINAL03/07/2007 This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 § 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision. In the case of Copland v. the United Kingdom,The European Court of Human Rights (Fourth Section), sitting as a Chamber composed of:Mr J. CASADEVALL, President,  Sir Nicolas BRATZA,  Mr G. BONELLO,  Mr R. MARUSTE,  
Incalcarea dreptului de autor - martie 2008 - Curtea de Apel Alba Iulia  
CURTEA DE  A P E L   A L B A   I U L I ADECIZIE Nr. 23/A/2008í…žedința publică de la 06 Martie 2008 Domenii: încălcarea dreptului de autor - închirierea sau oferirea spre închiriere de mărfuri pirat, reproducerea neautorizată pe sisteme de calcul a programelor pentru calculator. Pe rol se află soluționarea apelului declarat de inculpatul U. I. B. împotriva sentinței penale nr. 266/14  septembrie 2007 pronunțată de  T r i b u n a l u l   S i  
Incalcarea dreptului de autor - martie 2008 - Curtea de Apel Alba Iulia  
CURTEA DE  A P E L   A L B A   I U L I ADECIZIE Nr. 23/A/2008í…žedința publică de la 06 Martie 2008 Domenii: încălcarea dreptului de autor - închirierea sau oferirea spre închiriere de mărfuri pirat, reproducerea neautorizată pe sisteme de calcul a programelor pentru calculator. Pe rol se află soluționarea apelului declarat de inculpatul U. I. B. împotriva sentinței penale nr. 266/14  septembrie 2007 pronunțată de  T r i b u n a l u l   S i  
Pornografie infantila - 1 februarie 2010 - Curtea de Apel Craiova  
CURTEA DE  A P E L   C R A I O V ASECí…¢IA PENALÄ”š í…žI PT. CAUZE CU MINORIINSTANí…¢A DE APELDECIZIA PENALÄ”š Nr. 23í…žedința publică de la 01 Februarie 2010            Domenii: pornografie infantila prin sisteme informatice. Pe rol, judecarea apelului declarat de Parchetul de pe lângă  î n a l t a   C u r t e de Casație și Justiție - D.I.I.C.O.T  - Serviciul  T e r i t o r i a l   C r a i  
Pornografie infantila - 1 februarie 2010 - Curtea de Apel Craiova  
CURTEA DE  A P E L   C R A I O V ASECí…¢IA PENALÄ”š í…žI PT. CAUZE CU MINORIINSTANí…¢A DE APELDECIZIA PENALÄ”š Nr. 23í…žedința publică de la 01 Februarie 2010            Domenii: pornografie infantila prin sisteme informatice. Pe rol, judecarea apelului declarat de Parchetul de pe lângă  î n a l t a   C u r t e de Casație și Justiție - D.I.I.C.O.T  - Serviciul  T e r i t o r i a l   C r a i  
Hotarire de Guvern privind pasapoartele electronice  
Hotarâre de Guvern nr. 557 din 26 aprilie 2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulatie pașapoartele electronice, precum și a formei și conținutului acestora Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 376 din data de 2 mai 2006 Text actualizat la data de 29.01.2010 Modificată succesiv prin H.G. nr. 1869/2006, H.G. nr. 370/2007, H.G. nr. 1290/2007, H.G. nr. 1505/2007, H.G. nr. 571/2008,  H.G. nr. 1566/2008, H.G. nr. 69/2010  în temeiul art. 108 din  
PCUE OUG 49/2009  
Ordonanță de urgență nr. 49 din 20/05/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii ÅŸi libertatea de a furniza servicii în România Versiune actualizată până la data de: 23/04/2010 (include modificările aduse prin Legea nr.68/2010 pentru aprobarea OUG 49/2009)  Având în vedere obligațiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană de a duce la îndeplinire obiectivul desăvârșirii pieței interne, cât  
Rezultatele căutării 101 pana la 110 din 216