Skip to main content

Rezultatul căutării

133 rezultate:
HG 823/2011 de modificare a HG 870/2009  
…izației/autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc deținute de operatorul economic în cauză se păstrează la sediul social al acestuia și va fi prezentat organelor de specialitate ale Ministerului Finanțelor Publice și Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin unitățile sale subordonate, inclusiv Garda Financiară, sau ale Ministerului Administrației și Internelor, la solicitarea acestora."   8. La articolul 8, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:    "(2) Se…  
Prelucrarea datelor cu caracter personal. Notificarea autoritatii de supraveghere  
… CURTEA DE  A P E L   B U C U R E í…ž T ISECí…¢IA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV í…žI FISCALDECIZIA CIVILÄ”š NR. 1392í…žedința publică de la 21.05.2009 Domenii: Contencios administrativ și fiscal - anulare act administrativ. Prelucrarea datelor cu caracter personal. Notificarea autorității de supraveghere. Pe rol soluționarea recursului declarat  de contestatoarea SC H. E. HOTEL SA împotriva sentinței civile nr. 81 pronunțată  T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i…  
Jurisprudenta nume de domeniu .ro  
… - anulare nume de domeniu (tiptop.ro ) - 5 ianuarie 2010 - Curtea de Apel Bucuresti Proprietate intelectuala - marca - anulare nume de domeniu (carlsonwagonlit.ro si cwt.ro) - 24 noiembrie 2009 - Curtea de Apel Bucuresti Contencios administrativ si fiscal - obligatia de a face - desfiintare site (http:www.gyergyoszentmiklos.ro);  transferarea inregistrării dreptului de folosinta asupra unui domeniu (gyergyoszentmiklos.ro) - 19 octombrie 2009 - Curtea de Apel Targu Mures Proprietate intelectuala -…  
Jurisprudenta nume de domeniu .ro  
… - anulare nume de domeniu (tiptop.ro ) - 5 ianuarie 2010 - Curtea de Apel Bucuresti Proprietate intelectuala - marca - anulare nume de domeniu (carlsonwagonlit.ro si cwt.ro) - 24 noiembrie 2009 - Curtea de Apel Bucuresti Contencios administrativ si fiscal - obligatia de a face - desfiintare site (http:www.gyergyoszentmiklos.ro);  transferarea inregistrării dreptului de folosinta asupra unui domeniu (gyergyoszentmiklos.ro) - 19 octombrie 2009 - Curtea de Apel Targu Mures Proprietate intelectuala -…  
Declinare competenta bursadecreante.ro  
… CURTEA DE  A P E L   O R A D E A- Secția Comercială, de Contencios Administrativ și Fiscal -SENTINí…¢A NR.249/CA/2009 - PIí…žedința publică din 14 decembrie  2009                      Pe rol fiind soluționarea acțiunii în contencios administrativ - primă instanță, după casare de către  î n a l t a   C u r t e de Casație și Justiție,  formulată de reclamanta…  
Declinare competenta bursadecreante.ro  
… CURTEA DE  A P E L   O R A D E A- Secția Comercială, de Contencios Administrativ și Fiscal -SENTINí…¢A NR.249/CA/2009 - PIí…žedința publică din 14 decembrie  2009                      Pe rol fiind soluționarea acțiunii în contencios administrativ - primă instanță, după casare de către  î n a l t a   C u r t e de Casație și Justiție,  formulată de reclamanta…  
Legea 365/2002 privind comertul electronic  
… 10, precum un cod de identificare, numele sau denumirea, domiciliul ori sediul, numărul de telefon, fax, adresa de poştă electronică, numărul de înmatriculare sau alte mijloace similare de identificare, codul de înregistrare fiscală, codul numeric personal şi altele asemenea. Art. 2: Scop şi domeniu de aplicare (1) Prezenta lege are ca scop stabilirea condiţiilor de furnizare a serviciilor societăţii informaţionale, precum şi prevederea…  
Ordin privind procedura de avizare a instrumentelor de plata cu acces la distanta, de tipul aplicatiilor Internet-banking, home-banking sau mobile-banking  
… (adresa completa, inclusiv telefon si fax), inmatriculata/inregistrata la Oficiul registrului comertului sub nr. ....................................... (numarul de inregistrare/codul unic de inregistrare), cod fiscal .............., avand autorizatia de functionare nr. .................., eliberata de Banca Nationala a Romaniei, reprezentat(a) legal prin ............................. (numele si prenumele), domiciliat(a) in .........................................…  
Legea nr.127/2011  
…ează provizioane specifice de risc de credit, potrivit reglementărilor emise de Banca Națională a României.(2) Provizioanele astfel constituite sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Art. 37 Instituțiile emitente de monedă electronică, ce acordă credite legate de serviciile de plată și a căror activitate este limitată la emiterea de monedă electronică și prestarea de servicii de plată,…  
Legea nr.127/2011  
…ează provizioane specifice de risc de credit, potrivit reglementărilor emise de Banca Națională a României.(2) Provizioanele astfel constituite sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Art. 37 Instituțiile emitente de monedă electronică, ce acordă credite legate de serviciile de plată și a căror activitate este limitată la emiterea de monedă electronică și prestarea de servicii de plată,…  
Rezultatele căutării 21 pana la 30 din 133