Skip to main content

Rezultatul căutării

318 rezultate:
Decizia Productores de Música de España (Promusicae) împotriva Telefónica de España SAU  
…- ObligaÈ”ºia de divulgare - Limite - ProtecÈ”ºia confidenÈ”ºialităÈ”ºii comunicaÈ”ºiilor electronice - Compatibilitate cu protecÈ”ºia dreptului de autor Èâ„¢i a drepturilor conexe - Dreptul la protecÈ”ºia efectivă a proprietăÈ”ºii intelectuale” în cauza…  
Conventia privind infractionalitatea informatica  
…e asupra Drepturilor Civile și Politice, ca și prin alte tratate internaționale în vigoare ce privesc drepturile omului, care reafirmă dreptul oricui de a avea opinii fără a fi influențat și dreptul la libertatea de expresie, incluzând dreptul de a căuta, primi și…  
OG 31/2002 privind serviciile postale  
… justificate, protectia datelor cu caracter personal, asigurareaconfidentialitătii informatiilor transmise sau stocate, protectia dreptului la viată privată,protectia mediului si respectarea normelor privind amenajarea teritoriului si urbanismul;w) servicii cu…  
Decizia Google vs Louis Vuitton - Curtea Europeana de Justitie  
… Articolul 6 din Directiva 89/104, intitulat „Limitarea efectelor mărcii”, prevede: „(1)      Dreptul conferit de marcă nu permite titularului său să interzică unui terÈ”º utilizarea, în cadrul…  
Decizia Google vs Louis Vuitton - Curtea Europeana de Justitie  
… Articolul 6 din Directiva 89/104, intitulat „Limitarea efectelor mărcii”, prevede: „(1)      Dreptul conferit de marcă nu permite titularului său să interzică unui terÈ”º utilizarea, în cadrul…  
Ordonanta Guvernului Nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing  
…a ordonanță se aplică operațiunilor de leasing prin care o parte, denumită locator/finanțator, transmite pentru o perioadă determinată dreptul de folosință asupra unui bun, al cărui proprietar este, celeilalte părți, denumită locatar/utilizator, la solicitarea…  
Decizia L’Oreal SA,si altii împotriva eBay International AG si altii  
…/104, intitulat „Epuizarea drepturilor conferite de o marcă”, prevedea: „(1)      Marca nu dă dreptul titularului său să interzică utilizarea acesteia pentru produsele care au fost introduse pe piaÈ”ºa [din SpaÈ”ºiul Economic…  
Decizia L’Oreal SA,si altii împotriva eBay International AG si altii  
…/104, intitulat „Epuizarea drepturilor conferite de o marcă”, prevedea: „(1)      Marca nu dă dreptul titularului său să interzică utilizarea acesteia pentru produsele care au fost introduse pe piaÈ”ºa [din SpaÈ”ºiul Economic…  
Cazul SG‑Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH vs Tele2 Telecommunication GmbH  
…erpretarea Directivei 2001/29/CE a Parlamentului European Èâ„¢i a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor Èâ„¢i drepturilor conexe în societatea informaÈ”ºională (JO L 167, p. 10, EdiÈ”ºie specială, 17/vol. 1, p. 230), a…  
Cazul SG‑Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH vs Tele2 Telecommunication GmbH  
…erpretarea Directivei 2001/29/CE a Parlamentului European Èâ„¢i a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor Èâ„¢i drepturilor conexe în societatea informaÈ”ºională (JO L 167, p. 10, EdiÈ”ºie specială, 17/vol. 1, p. 230), a…  
Rezultatele căutării 51 pana la 60 din 318