Skip to main content

Rezultatul căutării

379 rezultate:
Incalcarea dreptului de autor - reproducere si difuzare de sisteme de operare si jocuri, fara licenta - septembrie 2008 - Curtea de Apel Bacau  
… l u l   B a c ă u în dosarul nr(...), în baza art. 334 Cod procedură penală, s-a respins ca nefondată cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpat, prin apărător, din infracțiunile prevăzute de art.139/6, alin.4 și art.139/9 din Legea nr.8/1996, cu aplicarea art.33, lit.a Cod penal, în infracțiunile prevăzute de art.142 lit.a și d din Legea nr.8/1996, cu aplicarea art.13 Cod penal și art.33 lit.a Cod penal. în temeiul art.334 Cod procedură penală, s-a dispus schimbarea încadrării…  
Penal. Infractiuni privind comertul electronic - 14 mai 2009 - Curtea de Apel Ploiesti  
… în prezent deținut în  P e n i t e n c i a r u l   M ă r g i n e n i, la pedepsele de 4 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și b Cod penal pentru infracțiunea prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; 2 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și b Cod penal pentru infracțiunea prev. de art. 24 alin. 1 și 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal și 2 ani închisoare…  
Penal. Infractiuni privind comertul electronic - 14 mai 2009 - Curtea de Apel Ploiesti  
… în prezent deținut în  P e n i t e n c i a r u l   M ă r g i n e n i, la pedepsele de 4 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și b Cod penal pentru infracțiunea prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; 2 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și b Cod penal pentru infracțiunea prev. de art. 24 alin. 1 și 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal și 2 ani închisoare…  
Proprietate intelectuala - drept de autor 8 iunie 2011  
…ntru acoperirea prejudiciului moral al acesteia din urmă, cu posibilitatea pentru reclamante de a modifica ulterior cuantumul pretențiilor, în temeiul art. 132, alin. 2, pct. 2 C.pr.civ. în motivarea acțiunii, reclamantele invocă disp. art. 139, alin. 1 din Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, conform carora titularii drepturilor de autor pot solicita instanței recunoașterea drepturilor lor și constatarea încălcării acestora și pot pretinde acordarea de despăgubiri pentru repararea…  
Proprietate intelectuala - drept de autor 8 iunie 2011  
…ntru acoperirea prejudiciului moral al acesteia din urmă, cu posibilitatea pentru reclamante de a modifica ulterior cuantumul pretențiilor, în temeiul art. 132, alin. 2, pct. 2 C.pr.civ. în motivarea acțiunii, reclamantele invocă disp. art. 139, alin. 1 din Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, conform carora titularii drepturilor de autor pot solicita instanței recunoașterea drepturilor lor și constatarea încălcării acestora și pot pretinde acordarea de despăgubiri pentru repararea…  
Penal. InfracÅ£iuni privind comerÅ£ul electronic. Criminalitate informatica - 19 iunie 2009 - Curtea de Apel Craiova  
…ul M ,CNP (...), elev, fără antecedente penale și T. T. D., E. și S., născut la 21.04.1990, în  Tr. S , domiciliat în Tr. S,(...) A, CNP (...), elev, fără antecedente penale, trimiși în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor prev de art. 42 al.1,3 din Legea nr. 161/2003, art. 48 din Legea 161/2003, art. 24 al.2 din Legea 365/2002 și art. 27 al.1 din Legea 365/2002, procurorului din cadrul DIICOT- Biroul  T e r i t o r i a l   M e h e d i n ț i pentru refacerea urmăririi penale.  Pentru…  
Penal. InfracÅ£iuni privind comerÅ£ul electronic. Criminalitate informatica - 19 iunie 2009 - Curtea de Apel Craiova  
…ul M ,CNP (...), elev, fără antecedente penale și T. T. D., E. și S., născut la 21.04.1990, în  Tr. S , domiciliat în Tr. S,(...) A, CNP (...), elev, fără antecedente penale, trimiși în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor prev de art. 42 al.1,3 din Legea nr. 161/2003, art. 48 din Legea 161/2003, art. 24 al.2 din Legea 365/2002 și art. 27 al.1 din Legea 365/2002, procurorului din cadrul DIICOT- Biroul  T e r i t o r i a l   M e h e d i n ț i pentru refacerea urmăririi penale.  Pentru…  
Legislatie IT&C  
… servicii video pe Internet Alte acte normative cu incidenta pentru IT  Initiative de auto-reglementare Proiecte de lege Conventii sau declaratii internationale cu privire la Internet Legislatie privind comertul electronic Legea comertului electronic 365/2002  Republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 403 din 10 mai 2006 Hotarirea Guvernului nr. 1308 din 11/20/2002 privind  aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 365/2002…  
Penal. Infractiuni privind comertul electronic - 12 februarie 2010 - Curtea de Apel Ploiesti  
… în urma rejudecării cauzei privind pe inculpații E. H. F. și H. J. D., se reține că :  I. Prin sentința penală nr. 504 din 6.10.2008, pronunțată de  T r i b u n a l u l   D â m b o v i ț a, în dosarul nr(...) , în baza disp.art.25 din Legea nr.365/2002, cu aplicarea disp. art.33 lit.a Cod penal, a fost condamnat inculpatul E. H.-F., fiul lui U. și F., născut la 19.10.1980 în Târgoviște, județul D, domiciliat în comuna E., sat E., județul D, CNP (...), la o pedeapsă de 6 luni…  
Penal. Infractiuni privind comertul electronic - 12 februarie 2010 - Curtea de Apel Ploiesti  
… în urma rejudecării cauzei privind pe inculpații E. H. F. și H. J. D., se reține că :  I. Prin sentința penală nr. 504 din 6.10.2008, pronunțată de  T r i b u n a l u l   D â m b o v i ț a, în dosarul nr(...) , în baza disp.art.25 din Legea nr.365/2002, cu aplicarea disp. art.33 lit.a Cod penal, a fost condamnat inculpatul E. H.-F., fiul lui U. și F., născut la 19.10.1980 în Târgoviște, județul D, domiciliat în comuna E., sat E., județul D, CNP (...), la o pedeapsă de 6 luni…  
Rezultatele căutării 61 pana la 70 din 379