Ordin nr. 520 din 09/05/2011 pentru aprobarea specificațiilor informatice ale sistemului național al cardurilor naționale de asigurări sociale de sănătate

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 344 din 18/05/2011

 

    Având în vedere:

   - Referatul de aprobare nr. S.I./813 din 9 mai 2011 al Unității de implementare sisteme informatice;

   - art. 333 alin. (1) și art. 337 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

   - art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 962/2010 pentru aprobarea modalității de realizare a sistemului național al cardurilor naționale de asigurări sociale de sănătate,

    în temeiul dispozițiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

    președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se aprobă specificațiile informatice ale sistemului național al cardurilor naționale de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în anexa la prezentul ordin.

   Art. 2. - Detalierea specificațiilor prevăzute la art. 1 se realizează prin caietul de sarcini aferent procedurii de achiziție publică derulate de Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. conform art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 962/2010 pentru aprobarea modalității de realizare a sistemului național al cardurilor naționale de asigurări sociale de sănătate.

   Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Nicolae-Lucian Duță

    București, 9 mai 2011.

    Nr. 520.

   ANEXÄ”š

    Specificațiile informatice ale sistemului național al cardurilor naționale de asigurări sociale de sănătate

   1. Sistemul va cuprinde procesul de înrolare a persoanelor asigurate în vederea emiterii cardurilor.

   2. în cadrul sistemului se vor realiza următoarele:

   a) producția cardurilor nepersonalizate;

   b) soluția de personalizare primară a cardurilor;

   c) soluția de validare și de activare a cardurilor;

   d) soluția de înscriere a datelor medicale pe card;

   e) un modul specializat pentru managementul ciclului de viață al cardului electronic de asigurări de sănătate.

   3. Prin sistem se va promova o arhitectură orientată spre standarde de interoperabilitate deschise, cum ar fi WSDL, XML etc.

   4. Se vor promova standarde deschise pentru:

   a) arhitectură:

   a.1) recomandări W3C cu privire la SOAP (Simple Object Access Protocol) versiunea 1.2;

   a.2) specificații W3C cu privire la XML;

   b) securitate de tip PK-ISO 17090: "Public key infrastructure";

   c) tehnologii "Smart card":

   c.1) ISO/IEC 7816-3/4/8/9;

   c.2) coprocesor criptografic;

   d) dispozitiv pentru introducerea codurilor PIN de tip ISO 11568 și/sau ANSI X9.24.

   5. Specificații formatare cip necesare sistemului.

   

CâmpTipScriereZona
Date dispozitivA.1Număr cardFixLa personalizare (datele înscrise la personalizare sunt semnate digital la nivel de bloc pentru validarea ulterioară facilă a autenticității cardului)I
A.2Cod cipFixI
A.3VersiuneFixI
Date de identificareB.1NumeTxtI
B.2PrenumeTxtI
B.3Data nașteriiFixI
B.4SexFixI
B.5CNPFixI
Date administrativeC.1Număr de asiguratFixI
C.2Dată emitere cardFixI
C.3Cod medic de familieFixActualizare ad-hoc pe orice cititor on-lineII
C.4Spațiu dezvoltări ulterioare 1FixII
C.5Status donator de organeFixLa medicul de familieIII
C.6împuternicițiListaIII
Date clinice primareD.1Grupa sanguinăFixIII
D.2RhFixIII
D.3Diagnostice medicale cu risc vitalTxtLa mediciIV
E.1Spațiu pentru extensiiFixIV
Dezvoltări ulterioareF.1Spațiu dezvoltări ulterioare 2FixUlteriorV
Date de securitateG.1Certificate digitaleFixLa personalizareVI
G.2Chei privateFixVI
Dezvoltări ulterioareH.0Spațiu dezvoltări ulterioare 3FixUlteriorVII