Incalcare legea dreptului de autor - speta Tribunalul Bucuresti

(intertitlurile ne apartin. Datele personale au fost anonimizate)

 Sentinta XXXX din XX.12.2007 – Tribunalul Bucuresti Sectia a IV-a civila

 

Definirea actiunii

Solutionarea cererii formulata de A.B in contradictoriu cu parata SC DEF SRL avind ca obiect „incalcare drept de autor”.

Deliberind asupra cauzei civile de fata, Tribunalul retine urmatoarele:

Prin cererea inregistrata cu numarul XYZ pe rolul Tribunalul Bucuresti Sectia a IV-a civila la data de 23.08.2007 reclamantul A.B a chemat in judecata pe parata SC DEF SRL, solicitind ca prin hotarirea ce o va pronunta sa se constate incalcarea de catre parata a dreptului reclamantului si drept consecinta sa fie obligata parata la plata catre reclamant cu titlu de despagubiri a sumei de 2000 de lei.


In motivarea cererii reclamantul a aratat ca este initiatorul si administratorului site-ului de Internet ghj.ro, care are drept obiect publicarea de creatii din domeniul fotografiei artistice.


Mai arata reclamanta ca parata, in calitate de administrator al site-ului xyz.ro a extras si reutilizat, fara autorizatia reclamantului, una din fotografiile publicate pe ghj.ro, in cadrul unui articol despre localitatea C.


Cu privire la despagubirile solicitate, reclamantul arata ca acestea urmaresc acoperirea prejudiciului moral ce i-a fost cauzat prin fapta ilicita a paratei.


In drept au fost invocate art 122^1 si urm. si art 139 din Legea 8/1996..

In dovedirea cererii reclamantul a depusa la dosar urmatoarele inscrisuri: extrase site, planse foto.


Parata, a carei aparare a fost condusa de avocat George Lipanescu, a formulat intampinare, solicitind respingerea actiunii ca nefondata.


La termenul de judecata din data de 2.10.2007, reclamantul a depus cerere completatoare prin care sa se constate ca parata a incalcat drepturile patrimoniale ale autorului fotografiei, prevazute de articolul 13 lit a din legea 8/1996. In cauza a fost administrata de ambele parti proba cu interogatoriu.

 

Decizia instantei


Analizind cererea formulata in raport cu motivele invocate, de actele si de lucrarile dosarului, de dispozitiile legale incidente in cauza, tribunalul o constanta ca nemotivata pentru urmatoaterele considerente:

 

Argumentele instantei

 

1. Definitiile legale ale bazei de date

Potrivit disp art 122^1 din legea 8/1996:

Art.. 122^1 - (1) Dispozitiile prezentului capitol privesc protectia juridica a bazelor de date, in orice forma a lor.
(2) In sensul prezentei legi, prin baza de date se intelege o culegere de opere, de date sau de alte elemente independente, protejate ori nu prin drept de autor sau conex, dispuse intr-o modalitate sistematica ori metodica si in mod individual accesibile prin mijloace electronice sau printr-o alta modalitate.
(3) Protectia prevazuta in prezentul capitol nu se aplica programelor pentru calculator utilizate la fabricarea sau functionarea bazelor de date accesibile prin mijloace electronice.
(4) In sensul prezentei legi, fabricantul unei baze de date este persoana fizica sau juridica ce a facut o investitie substantiala cantitativa si calitativa in vederea obtinerii, verificarii sau prezentarii continutului unei baze de date.


Din redactarea art. 122/2 rezulta ca pentru a beneficia de protectia legii 8/1996, fabricantul bazei de date trebuie sa dovedeasca indeplinirea, de catre pretinsa incalcare, a doua conditii cumulative, respectiv extragerea sau reutilizarea trebuie sa fie totala sau substantiala fie din punct de vedere cantitativ, fie calitativ.


Pentru definirea notiunilor prevazute de art. 122/2 facem apel la Hotararea pronuntata de Curtea Europeana de Justitie la data de 09 noiembrie 2004 in dosarul C-203/02 avand ca obiect aplicarea Directivei 96/9/EC privind protectia legala a bazelor de date, legea 8/1996 fiind elaborata cu respectarea Directivei 96/9/EC.

 

Dosarul avea ca obiect plangerea depusa de The British Horseracing Board (Asociatia Britanica a Curselor de Cai), Jockey Club si Weatherbys Group Ltd. impotriva William Hill Organisation LTD. Plangerea viza pretinsa utilizare neautorizata de catre William Hill Organisation LTD a bazei de date a British Horseracing Board (Asociatia Britanica a Curselor de Cai).


Pentru solutionarea cauzei indicate, Curtea Europeana de Justitie a considerat necesar sa defineasca urmatorii termeni la care face referire Directiva, termeni prezenti si in cuprinsul art. 122/2 al Legii 8/1996:


„Extragere”, „reutilizare”, ”parte substantiala, evaluata cantitativ”, „parte substantiala, evaluata calitativ”


Curtea defineste termenii de mai sus astfel:

<typolist>

Termenul de „extragere” reprezinta transferul permanent sau temporar, prin orice mijloace sau orice forma a integritatii sau a unei parti substantiale a unei baze de date intr-un alt mediu (de stocare).

Expresia „Parte substantiala, evaluata cantitativ a continutului unei baze de date” se refera la volumul de date extrase din baza de date si trebuie apreciata in raport cu intregul volum al continutului bazei de date.

Expresia „Parte substantiala, evaluata calitativ a continutului unei baze de date” se refera la marimea investitiei efectuate de detinatorul bazei de date in obtinerea, verificarea sau prezentarea informatiei care face obiectul extractiei.

</typolist>


Conform Inaltei Curti Europene de Justitie, orice parte a bazei de date care nu indeplineste criteriile pentru a fi definita ca substantiala, este apreciata ca fiind nesubstantiala.

 

2. Aplicarea definitiilor la speta


Avand in vedere situatia de fapt dedusa judecatii si probatoriile efectuate, consideram ca informatia preluata de pe www.ghj.ro pe situl www.xyz.ro nu poate fi apreciata ca fiind o parte substantiala a bazei de date a reclamantului.


Astfel, reclamantul pretinde ca o singura fotografie postata pe situl sau a fost preluata de catre SC DEF SRL. Din raspunsurile date de reclamant la interogatoriu a rezultat faptul ca situl www.ghj.ro contine un numar de maxim 2000 (doua mii) fotografii.


Raportand numarul fotografilor preluate de www.xyz.ro, situl paratei, respectiv o singura fotografie la numarul maxim de fotografii continute de baza de date a reclamantului obtinem un raport de 1/2000, ceea ce inseamna ca parata a preluat 0.05% din aceasta baza de date.


In ceea ce priveste evaluarea calitativa, din punct de vedere al investitiei reclamantului in baza de date si prin raportare la intregul acesteia, in postarea fotografiei extrase, apreciem ca nici din aceasta perspectiva nu se indeplineste conditia substantialitatii.


Afirmam aceasta intrucat investitia efectuata de reclamant, respectiv suma de pana la 10.000 euro in conformitate cu raspunsul la interogatoriu, a fost efectuata pentru:

<typolist>

Realizarea websitului www.ghj.ro, atat din punct de vedere al designului sitului (layout) cat si in programarea acestuia.

Promovarea sitului www.ghj.ro

Atragerea artistilor fotografi pentru a publica operele lor in paginile sitului www.ghj.ro

</typolist>


Tinand cont ca singurul element concret de raportare este cel al relatiei intre fotografia extrasa si intregul bazei de date, relatia fiind de 1/2000, astfel cum am aratat anterior, iar investitia efectuata in atragerea operelor fotografice nu reprezinta totalitatea sumei cheltuite, putem concluziona ca raportul calitativ dintre imaginea preluata si investitia efectuata este inferior celui de 1/2000.


Apreciem asadar ca nici din punct de vedere calitativ imaginea extrasa nu satisface rigoarea substantialitatii.


Dat fiind ca am demonstrat anterior faptul ca extragerea reclamata de domnul A.B. nu indeplineste nici una din conditiile prevazute de art. 122/2 pentru a beneficia de protectie, se aprecieaza actiunea ca nefondata si urmeaza sa o respinga ca atare.


Tinand cont de faptul ca extragerea a fost unica, reclamantul nu poate invoca nici incidenta art. 122/2 alin. 5 al legii 8/1996 care interzice extragerea sau reutilizarea, repetata si sistematica, de parti nesubstantiale ale bazei de date.

 

3. Exceptiile prevazute de legea 8/1996


Potrivit dispozitiilor art 139 din aceeasi lege:

(1)Titularii drepturilor recunoscute si protejate prin prezenta lege pot solicita instantelor de judecata sau altor organisme competente, dupa caz, recunoasterea drepturilor lor si constatarea incalcarii acestora si pot pretinde acordarea de despagubiri pentru repararea prejudiciului cauzat. Aceleasi solicitari pot fi formulate in numele si pentru titularii de drepturi de catre organismele de gestiune, de catre asociatiile de combatere a pirateriei sau de catre persoanele autorizate sa utilizeze drepturi protejate prin prezenta lege, conform mandatului acordat in acest sens. Cand o actiune a fost pornita de titular, persoanele autorizate sa utilizeze drepturi protejate prin prezenta lege pot sa intervina in proces, solicitand repararea prejudiciului ce le-a fost cauzat.
(2) La stabilirea despagubirilor instanta de judecata ia in considerare:
a) fie criterii cum ar fi consecintele economice negative, in special castigul nerealizat, beneficiile realizate pe nedrept de faptuitor si, atunci cand este cazul, alte elemente in afara factorilor economici, cum ar fi daunele morale cauzate titularului dreptului;
b) fie acordarea de despagubiri reprezentand triplul sumelor care ar fi fost legal datorate pentru tipul de utilizare ce a facut obiectul faptei ilicite, in cazul in care nu se pot aplica criteriile mentionate la lit. a).
(3) In cazul in care exista suspiciuni cu privire la incalcarea unor drepturi recunoscute si protejate prin prezenta lege, persoanele indreptatite pot cere instantei de judecata sau altor organe competente potrivit legii:
a) sa dispuna de indata luarea unor masuri pentru a preveni producerea iminenta a unei pagube prin incalcarea unui drept, prin interzicerea, cu titlu provizoriu, ca incalcarile prezumate aduse acestui drept sa continue sau pentru a conditiona continuarea lor de constituirea unor garantii destinate sa asigure despagubirea solicitantului; masurile provizorii de interzicere vor fi impuse, daca este cazul, prin obligarea la plata de amenzi civile potrivit dreptului comun;
b) sa dispuna de indata luarea unor masuri pentru a asigura repararea pagubei; in acest scop instanta poate dispune luarea de masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile si imobile ale persoanei presupuse a fi incalcat drepturile recunoscute de prezenta lege, inclusiv blocarea conturilor sale bancare si a altor bunuri. In acest scop, autoritatile competente pot sa dispuna comunicarea de documente bancare, financiare sau comerciale ori accesul corespunzator la informatiile pertinente;
c) sa dispuna ridicarea sau predarea catre autoritatile competente a marfurilor cu privire la care exista suspiciuni privind incalcarea unui drept prevazut de prezenta lege pentru a impiedica introducerea acestora in circuitul comercial.
(4) Masurile prevazute la alin. (3) si (6) pot fi dispuse si prin ordonanta presedintiala. In acest caz, instantele judecatoresti pot sa ceara reclamantului sa depuna o cautiune suficienta pentru a asigura compensarea oricarui prejudiciu care ar putea fi suferit de parat.
(5) Aceleasi masuri pot fi cerute, in aceleasi conditii, impotriva unui intermediar ale carui servicii sunt utilizate de catre un tert pentru a incalca un drept protejat prin prezenta lege.
(6) Titularii de drepturi sau reprezentantii acestora prevazuti la alin. (1) pot solicita instantei judecatoresti, chiar si inainte de introducerea unei actiuni pe fondul cauzei, luarea unor masuri de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei stari de fapt, atunci cand exista un risc de incalcare a drepturilor prevazute de prezenta lege si daca exista un risc de distrugere a elementelor de proba.
(7) Masurile prevazute la alin. (3), (5) si (6) pot sa includa descrierea detaliata, cu sau fara prelevare de esantioane, sau sechestrarea reala a marfurilor in litigiu si, in cazurile corespunzatoare, a materialelor si instrumentelor utilizate pentru a produce si/sau a distribui aceste marfuri, precum si documentele care se refera la ele. Aceste masuri vor fi avute in vedere si in aplicarea dispozitiilor art. 96-99 din Codul de procedura penala.
(8) Pentru luarea masurilor provizorii si a masurilor asiguratorii prevazute la alin. (3) si pentru luarea masurilor de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei stari de fapt prevazute la alin. (6), precum si pentru exercitarea cailor de atac asupra masurilor luate sunt aplicabile dispozitiile dreptului comun. Pronuntarea se poate amana cu cel mult 24 de ore.
(9) Instantele judecatoresti sunt abilitate sa adopte masurile prevazute la alin. (3) si (6), fara citarea partii adverse, in cazurile in care acest lucru va fi necesar, in special atunci cand orice intarziere este de natura sa cauzeze un prejudiciu ireparabil sau cand exista riscul demonstrabil de distrugere a elementelor de proba. Partea adversa va fi informata de indata, cel mai tarziu dupa executarea masurilor.
(10) Instanta poate sa autorizeze ridicarea de obiecte si inscrisuri care constituie dovezi ale incalcarii drepturilor de autor sau a drepturilor conexe, in original ori in copie, chiar si atunci cand acestea se afla in posesia partii adverse. In cazul incalcarilor comise la scara comerciala, autoritatile competente pot sa dispuna, de asemenea, comunicarea de documente bancare, financiare sau comerciale ori accesul corespunzator la informatiile pertinente.
(11) Pentru adoptarea masurilor prevazute la alin. (3), (6) si (10), sub rezerva asigurarii protectiei informatiilor confidentiale, instantele judecatoresti vor pretinde reclamantului sa furnizeze orice element de proba, accesibil in mod rezonabil, pentru a dovedi, cu suficienta certitudine, ca s-a adus atingere dreptului sau ori ca o astfel de atingere este iminenta. Se considera ca reprezentand element de proba suficient si un esantion rezonabil dintr-un numar substantial de copii ale unei opere sau ale oricarui alt obiect protejat. In acest caz, instantele judecatoresti pot sa ceara reclamantului sa depuna o cautiune suficienta pentru a asigura compensarea oricarui prejudiciu care ar putea fi suferit de parat.
(12) Masurile de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei stari de fapt dispuse de instanta vor fi duse la indeplinire prin executor judecatoresc. Titularii drepturilor ce se presupune ca au fost incalcate ori cu privire la care exista pericolul de a fi incalcate sau reprezentantii acestor titulari au dreptul de a participa la punerea in executare a masurilor de asigurare a dovezilor ori de constatare a unei stari de fapt.
(13) Instanta poate dispune ridicarea masurilor prevazute la alin. (3) si (6), la cererea paratului, daca reclamantul nu a introdus o actiune care sa conduca la solutionarea pe fond a cauzei intr-un termen de 20 de zile lucratoare sau 31 de zile calendaristice, daca acest termen este mai lung, termene calculate de la data ducerii la indeplinire a masurilor.
(14) Titularii drepturilor incalcate pot cere instantei de judecata sa dispuna aplicarea oricareia dintre urmatoarele masuri:
a) remiterea, pentru acoperirea prejudiciilor suferite, a incasarilor realizate prin actul ilicit;
b) distrugerea echipamentelor si a mijloacelor aflate in proprietatea faptuitorului, a caror destinatie unica sau principala a fost aceea de producere a actului ilicit;
c) scoaterea din circuitul comercial, prin confiscare si distrugere, a copiilor efectuate ilegal;
d) raspandirea informatiilor cu privire la hotararea instantei de judecata, inclusiv afisarea hotararii, precum si publicarea sa integrala sau partiala in mijloacele de comunicare in masa, pe cheltuiala celui care a savarsit fapta; in aceleasi conditii instantele pot dispune masuri suplimentare de publicitate adaptate circumstantelor particulare ale cazului, inclusiv o publicitate de mare amploare.
(15) Instanta de judecata dispune aplicarea masurilor prevazute la alin. (14) pe cheltuiala faptuitorului, cu exceptia cazului in care exista motive temeinice pentru ca acesta sa nu suporte cheltuielile.
(16) Masurile prevazute la alin. (14) lit. b) si c) pot fi dispuse si de procuror cu ocazia rezolvarii cauzei in faza de urmarire penala. Dispozitiile alin. (14) lit. c) nu se aplica pentru constructiile realizate cu incalcarea drepturilor privind opera de arhitectura, protejate prin prezenta lege, daca distrugerea cladirii nu este impusa de circumstantele cazului respectiv.
(17) In dispunerea masurilor prevazute la alin. (14), instanta de judecata va respecta principiul proportionalitatii cu gravitatea incalcarii drepturilor protejate de prezenta lege si va lua in considerare interesele tertilor susceptibili de a fi afectati de aceste masuri.
(18) Autoritatile judiciare sunt obligate sa comunice partilor solutiile adoptate in cauzele de incalcare a drepturilor reglementate de prezenta lege.
(19) Guvernul Romaniei, prin Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, sprijina elaborarea de catre asociatiile si organizatiile profesionale a codurilor de conduita la nivel comunitar, destinate sa contribuie la asigurarea respectului drepturilor prevazute de prezenta lege, in special in ceea ce priveste utilizarea codurilor ce permit identificarea fabricantului, aplicate pe discuri optice. De asemenea, Guvernul Romaniei, prin Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, sprijina transmiterea catre Comisia Europeana a proiectelor codurilor de conduita la nivel national sau comunitar si a evaluarilor referitoare la aplicarea acestora.


Utilizarea conferita fotografiei de parata SC DEF SRL face parte din excluderile prevazute de art. 33 lit. f al Legii 8/1996 care prevede ca „sunt permise, fără consimțământul autorului și fără plata vreunei remunerații, următoarele utilizări ale unei opere aduse anterior la cunoștință publică, cu condiția ca acestea să fie conforme bunelor uzanțe, să nu contravină exploatării normale a operei și să nu îl prejudicieze pe autor sau pe titularii drepturilor de utilizare (....) reproducerea, cu excluderea oricăror mijloace care vin în contact direct cu opera, distribuirea sau comunicarea către public a imaginii unei opere de arhitectură, artă plastică, fotografică sau artă aplicată, amplasată permanent în locuri publice, în afara cazurilor în care imaginea operei este subiectul principal al unei astfel de reproduceri, distribuiri sau comunicări și dacă este utilizată în scopuri comerciale”


Din probele efectuate in dosar au rezultat urmatoarele fapte, recunoscute si de reclamant prin raspunsurile la interogatoriu:

<typolist>

Fotografia preluata de de situl www.ghj.ro a fost afisata in paginile www.xyz.ro , site cu caracter public si a carui utilizare este gratuita.

Postarea fotografiei in paginile www.xyz.ro reprezinta o utilizare normala a fotografiei, scopul acesteia fiind expunerea sa catre public, astfel cum este el realizat si prin afisarea in paginile www.ghj.ro .

Fotografia in cauza a facut parte dintr-un reportaj mai amplu, ilustrat cu mai multe fotografii. Subiectul principal al materialului a fost asadar „orasul C” si nu fotografia preluata, aceasta avand doar rolul de circumstantiere a unui eveniment din viata acelei localitati.

</typolist>

Utilizarea nu a fost contrara bunelor uzante, un astfel de caracter nereiesind din dezbateri.

SC DEF SRL a mentionat sursa fotografiei, indicand si un link catre pagina aferenta de pe www.ghj.ro

 

4. Bune practici pe Internet


Tinind cont de cele aratate, pentru utilizarea conferinta fotografiei de catre parata, nu era necesar consimtamintul autorului in baza art 33 lit f din legea 8/1996 si in consecinta urmeaza sa se respinga si acest capat de cerere ca nefondat.

De mentionat si urmatoarele aspecte in circumstantierea prezentei spete

Atat reclamantul cat si parata activeaza in mediul online, prin intermediul unor situri publice, continand texte, fotografii sau alte informatii.

Mediul online, internetul, este prin definitie un mediu liber, gratuit, in care informatia circula fara restrictii. In aceste conditii-premize, bunele uzante din internet dar si prevederi legale precum Legea comertului electronic impun administratorului unui site de internet sa faca publice utilizatorilor sai conditiile de utilizare ale sitului.

Acest document, definit de cele mai multe ori ca „Termeni si conditii de utilizare” ale sitului respectiv sunt menite sa previna persoanele care acceseaza situl cu privire la drepturile si obligatile de care se bucura.

Printre drepturi si obligatii se numara si permisiunea sau, dupa caz, interdictia de preluare a informatiilor.

Situl reclamantului, www.ghj.ro nu continea un astfel de document. Mai mult chiar, desi acesta putea utiliza mijloace de protectie ale informatiilor continute nu a facut-o, desi Legea 8/1996 ii conferea aceasta facultate iar tehnic este posibil.

Art. 138^5. - (1) Autorul unei opere, artistul interpret sau executant, producătorul de fonograme ori de înregistrări audiovizuale, organismul de radiodifuziune sau de televiziune și fabricantul de bază de date pot să instituie măsuri tehnice de protecție a drepturilor recunoscute prin prezenta lege.

   (2) Prin măsuri tehnice, în sensul prezentei legi, se înțelege utilizarea oricărei tehnologii, a unui dispozitiv sau a unei componente care, în cadrul funcționării sale normale, este destinată să împiedice sau să limiteze actele care nu sunt autorizate de titularii drepturilor recunoscute prin prezenta lege.

   (3) Măsurile tehnice sunt considerate eficiente atunci când utilizarea unei opere sau a oricărui alt obiect al protecției este controlată de către titularul de drepturi prin aplicarea unui cod de acces sau a unui procedeu de protecție, precum criptarea, codarea, bruierea sau orice transformare a operei ori a altui obiect al protecției sau printr-un mecanism de control al copierii, dacă măsurile îndeplinesc obiectivul de asigurare a protecției.

   (4) Titularii de drepturi care au instituit măsuri tehnice de protecție au obligația de a pune la dispoziție beneficiarilor excepțiilor prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. a), c) și e), art. 33 alin. (2) lit. d) și e) și la art. 38 mijloacele necesare pentru accesul legal la opera sau la oricare alt obiect al protecției. Totodată aceștia au dreptul să limiteze numărul copiilor realizate în condițiile de mai sus.

   (5) Dispozițiile alin. (4) nu se aplică în cazul operelor protejate, puse la dispoziția publicului, conform clauzelor contractuale convenite între părți, astfel încât oricine din public să poată avea acces la acestea în orice loc și în orice moment, alese, în mod individual.


Cu toate ca nu a instituit masuri tehnice de protectie decat pentru operele sale, reclamantul justifica actiunea sa ca pe o demonstratie oferita celor ce posteaza fotografiilor cu privire la modul in care le reprezinta interesele.

 

Consideram in conditile date o asemenea legitimare ca fiind nesincera si avand ca unic scop influentarea subiectiva a instantei. Reclamantul nu poate fi deci in masura, atat timp cat nu a luat masuri de protectie, sa reclame incalcarea drepturilor sale, in cazul in care o astfel de incalcare ar fi fost dovedita. Apreciem insa ca din dovezile existente, o astfel de fapta nu poate fi constatata in sarcina SC DEF SRL.

Conditiile in care parata a preluat fotografia:

<typolist>

A lasat un comentariu pe situl www.ghj.ro despre preluarea fotografiei (fila 8 din dosar). Procedand astfel a dat autorului sau detinatorului bazei de date posibilitatea de a se opune preluarii, solicitand indepartarea fotografiei de pe situl www.xyz.ro . Nici autorul si nici reclamantul nu au adresat paratei o astfel de cerere.

A publicat odata cu fotografia pe www.xyz.ro si un link catre www.ghj.ro, indicand sursa fotografiei si autorul acestuia. Prin acest comportament a recunoscut autorului paternitatea operei si i-a oferit acestuia posibilitatea de a se face cunoscut si prin intermediul www.xyz.ro . A contribuit totodata la promovarea sitului www.ghj.ro .

</typolist>

 

Consideram asadar ca SC DEF SRL a avut un comportament conform bunelor uzante in raport de dl. A.B. iar prin aceasta i-a oferit posibilitatea de a reactiona cu privire la preluarea fotografiei. Reclamantul putea solicita in mod amiabil indepartarea fotografiei din paginile www.xyz.ro, insa acesta a ales calea unei actiuni in justitie urmarind obtinerea unei despagubiri, fara o temeinica documentare sau cunoastere a dispozitiilor legale incidente.


Fata de toate considerentele de drept si de fapt aratate, urmeaza a se respinge actiunea ca neintemeiata.