DOSAR NR(...) (Număr în format vechi 2011/2009)
CURTEA DE  A P E L   B U C U R E í…ž T I - SECí…¢IA I PENALÄ”š
DECIZIA PENALA NR. 42
í…žEDINí…¢A PUBLICÄ”š DIN DATA (...)S. 2010

Domenii: Comerț electronic: efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos; deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică. Criminalitate informatică: infracțiuni informatice.

 

Pe rol, se află pronunțarea asupra apelurilor declarate Parchetul de pe lângă  î n a l t a   C u r t e de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și inculpații: M. E. S., U. T., E. E. F., E. E. U., J. E., B. F. J., M. B. N., E. B., S. B., J. S. J., U. S., D. T., F. N., E. T. E., D. D. și T. M. O., împotriva sentinței penale nr. 458/F din 28.04.2009 pronunțată de  T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i - Secția a II -a penală în dosarul nr(...).


Dezbaterile ce au avut loc în ședința publică din data de 28 ianuarie 2010 au fost consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta când, având nevoie de timp pentru a delibera și pentru a da posibilitatea  apărătorilor aleși al apelanților intimați inculpați să depună la dosar concluzii scrise, Curtea a amânat pronunțarea cauzei la data de 11.02.2010 dată la care, în aceeași compunere și pentru aceleași motive a amânat pronunțarea cauzei la data de 18.02.2010, dată la care a dat următoarea decizie penală:


C U R T E A,

 

Deliberând asupra apelurilor declarate Parchetul de pe lângă  î n a l t a   C u r t e de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism și inculpații: M. E. S., U. T., E. E. F., E. E. U., J. E., B. F. J., M. B. N., E. B., S. B., J. S. J., U. S., D. T., F. N., E. T. E., D. D. și T. M. O., împotriva sentinței penale nr. 458/F din 28.04.2009 pronunțată de  T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i - Secția a II -a penală în dosarul nr(...), constată:


 T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i - Secția a II -a penală prin sentința penală nr. 458/F din 28.04.2009 pronunțată de în dosarul nr(...) a condamnat  pe inculpații


 1) M. E. S.- în baza art. 7 alin. 1 rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea 39/2003 cu aplic art. 74 lit. a și 76 lit. b Cp la pedeapsa de 4 ani închisoare și trei ani interdicția drepturilor prevăzută de art. 64 lit. b și c Cp conform art. 65 Cp.


 în baza art. 48 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp și 74 lit. a și 76 lit d Cp mai condamnă pe inculpat la pedeapsa de un an închisoare.
 în baza art. 27 alin. 1 și 2 din legea 365/2002 cu aplic 41 alin. 2 Cp și art. 74 lit. a și 76 lit. d Cp a mai condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare.


 în baza art. 33 lit a și 34 lit b Cp a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare și trei ani interdicția drepturilor prevăzute de art. 64 lit. b și c Cp conf art. 65 Cp.


 A făcut aplicarea art. 71 -64 lit b și c Cp.


 2) U. T.,  în baza art. 7 alin. 1 rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea 39/2003 cu aplicarea art. 74 lit. a și 76 lit. b Cp la pedeapsa de 4 ani închisoare și trei ani interdicția drepturilor prevăzute de art. 64 lit. b și c Cp conform art. 65 Cp.


 în baza art. 48 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp și 74 lit. a și 76 lit d Cp mai condamnă pe inculpat la pedeapsa de un an închisoare.
în baza art. 27 alin. 1 și 2 din legea 365/2002 cu aplicarea 41 alin. 2 Cp și art. 74 lit. a și 76 lit. d Cp a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare.


 în baza art. 33 lit a și 34 lit b Cp a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare și trei ani interdicția drepturilor prevăzute de art. 64 lit. b și c Cp conf art. 65 Cp.


 A făcut aplicarea art. 71 -64 lit b și c Cp.


 3) E. E. F., în baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. e Cpp raportat la art. 9 alin. 2 din Legea 39/2003  a fost achitat pentru infracțiunea prevăzută de art. 7 alin. 1 raportat la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea 39/2003.
 în baza art. 48 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp și art. 74 lit a și c Cp și art. 76 lit. d Cp a fost condamnat la pedeapsa de 6 luni închisoare.


 în baza art. 27 alin. 1 și  2  din legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 74 lit a și c Cp și 76 lit. d Cp a fost condamnat la pedeapsa de 6 luni închisoare.


 în baza art. 25 din legea 365/2002 cu aplicarea art. 74 lit a și c și 76 lit. e Cp a fost condamnat la pedeapsa de o lună închisoare.


 în baza art. 33 lit. a și 34 lit b Cp a dispus ca  inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 6 luni închisoare.


 în baza art. 81 Cp a suspendat condiționat executarea pedepsei de 6 luni închisoare pe un termen de încercare de 2 ani și 6 luni conform art. 82 Cp.
 A atras atenția inculpatului aspura prevederilor art. 83 Cp ce privesc revocarea suspendării condiționate a pedepsei.


 4) E. E. U., în baza art. 7 alin. 1 raportat la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea 39/2003 cu aplicarea art. 74 lit. a și 76 lit. b Cp la pedeapsa de 3 ani închisoare și trei ani interdicția drepturilor prevăzute de art. 64 lit. b și c Cp conform  art. 65 Cp.


 în baza art. 48 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp și art. 18 din Legea 508/2004 a condamnat pe inculpat la pedeapsa de un an închisoare.


 în baza art. 27 alin. 1 și  2  din legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 și art. 18 din legea 508/2004 a condamnat pe inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare.


 în baza art. 25 din legea 365/2002 cu aplicarea art. 18 din legea 508/2004 a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de trei luni închisoare.


 în baza art. 33 lit. a și 34 lit b Cp inculpatul  execută pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare și 3 ani interdicția drepturilor prevăzute de art. 64 lit. b și c Cp conform art. 65 Cp.


 în baza art. 86/1 Cp a dispus suspendarea sub supraveghere executarea pedepsei de trei ani închisoare pe un termen de încercare de 7 ani conform art. 86/2 Cp.


 Pe durata termenului de încercare a dispus ca  inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere prevăzute de art. 86 /3 Cp:
-să se prezinte ( în prima zi de N. corespunzătoare fiecărei luni) la serviciul de protecție a victimelor și reintegrare socială a infractorilor.;
-să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu / reședință/ locuință;
-să comunice/ justifice informați de natură a putea fii controlate mijloacele lui de existență.


 A atras atenția inculpatului asupra art. 86/4 Cp ce privesc revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

 

 5)J. E. (E.- T.”), în baza  art. 7 alin. 1 raportat la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea 39/2003 cu aplicarea art. 74 lit. a și 76 lit. b la pedeapsa de 4 ani închisoare și trei ani interdicția drepturilor prevăzute de art. 64 lit. b și c Cp conform art. 65 Cp.


 în baza art. 48 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp și art. 74 lit a Cp și art. 76 lit. d Cp a condamnat pe inculpat la pedeapsa de un an  închisoare.


în baza art. 27 alin. 1 și 2 din legea 365/2002 cu aplicarea 41 alin. 2 Cp și art. 74 lit. a și 76 lit. d Cp a mai condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare.


 în baza art. 33 lit a și 34 lit b Cp a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare și trei ani interdicția drepturilor prevăzute de art. 64 lit. b și c Cp conf art. 65 Cp.


 A făcut aplicare art. 71 -64 lit b și c Cp.


 6) B.  F.  J. în baza prev art. 7 alin. 1 raportat la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea 39/2003 cu aplicarea art. 74 lit. a și c și 76 lit. b a condamnat pe inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare și trei ani interdicția drepturilor prevăzute de art. 64 lit. b și c Cp conform art. 65 Cp.


 în baza art. 25 din legea 365/2002 cu aplicarea art. 74 lit a și c și 76 lit d Cp a mai condamnat pe inculpat la pedeapsa de 3 luni închisoare.


 în baza art. 33 lit. a și 34 lit. b Cp a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare și trei ani interdicția drepturilor prevăzute de art. 64 lit. b și c Cp conf orm art. 65 Cp.


 în baza art. 86/1 Cp a dispus suspedarea sub supraveghere executarea pedepsei de trei ani închisoare pe un termen de încercare de 7 ani conf art. 86/2 Cp.


 Pe durata termenului de încercare a dispus ca  inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere prevăzute de art. 86 /3 Cp:
-să se prezinte ( în prima zi de N. corespunzătoare fiecărei luni) la serviciul de protecție a victimelor și reintegrare socială a infractorilor.;
-să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu / reședință/ locuință;
-să comunice/ justifice informați de natură a putea fii controlate mijloacele lui de existență.


 A atras atenția inculpatului asupra art. 86/4 Cp ce privește revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.


 7)M. B. N., în baza prevederilor art. 7 alin. 1 rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea 39/2003 cu aplicarea art. 74 lit. a și 76 lit. b a condamnat pe inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare și trei ani interdicția drepturilor prevăzute de art. 64 lit. b și c Cp conform art. 65 Cp.


 în baza art. 27 alin. 1 și 2 din legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp raportat la art. 18 din legea 508/2004 a mai condamnat pe inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare.


  în baza prev art. 48 din Legea 161/2003 cu aplic art. 41 alin. 2 Cp rap la art. 18 din legea 508/2004 mai condamnă pe inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare.


 în baza art. 33 lit. a și 34 lit. b Cp a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare și trei ani interdicția drepturilor prevăzute de art. 64 lit. b și c Cp conform art. 65 Cp.


 în baza art. 86/1 Cp a dispus suspedarea sub supraveghere a  pedepsei de trei ani închisoare pe un termen de încercare de 7 ani conform art. 86/2 Cp.

 Pe durata termenului de încercare a dispus ca inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere prev de art. 86 /3 Cp:
-să se prezinte ( în prima zi de N. corespunzătoare fiecărei luni) la serviciul de protecție a victimelor și reintegrare socială a infractorilor.;
-să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu / reședință/ locuință;
-să comunice/ justifice informați de natură a putea fii controlate mijloacele lui de existență.


 A atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 86/4 Cp ce privesc revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.


 8) E. B., în baza prevederilor art. 7 alin. 1 raportat la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea 39/2003 a condamnat pe inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare și 3 ani interdicția drepturilor prevăzute de art. 64 lit. b și c Cp conform art. 65 Cp.


 în baza art. 25 din legea 365/2002 a mai condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare.


 în baza prev art. 83 Cp a revocat pe langă fiecare din pedepsele aplicate în cauză pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată prin sentința penală nr. 366/2006 a  T r i b u n a l u l u i   C o n s t a n ț a, definitivă prin decizia penală 200/P/2006 a Curții de  A p e l   C o n s t a n ț a, pedeapsa de 6 luni închisoare cu suspendare condiționată aplicată pentru infracțiunea prevăzută de art. 26 raportat la art. 27 alin. 1 din legea 365/2002 cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit a și c Cp, pedeapsa pe care o cumulează cu fiecare dintre pedepsele aplicate în cauză.


 în baza prevederilor art. 33 lit. a și 34 lit b Cp a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 5 ani și 6 luni închisoare și 3 ani interdicția drepturilor prev de art. 64 b și c Cp conform art. 65 Cp.


 A făcut aplicarea art. 71- 64 lit b și c Cp.


 9). S. B., în baza prevederilor art. 7 alin. 1 raportat la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea 39/2003 și 37 lit b Cp a condamnat pe incupat la pedeapsa de 7 ani închisoare și 3 ani interdicția drepturilor prevăzute de art. 64 lit. b și c Cp conform art. 65 Cp.


în baza art. 27 alin. 1 și 2 din legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp și 37 lit.. b Cp a mai condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 7 ani închisoare.


în baza prevederilor art. 48 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp și 37 lit b Cp a mai condamnat pe inculpat la pedeapsa de 7 ani închisoare.


în baza art. 25 din legea 365/2002 cu aplicarea art. 37 lit. b Cp a mai condamna pe același inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare.


 în baza prevederilor art. 33 lit. a și 34 lit b Cp a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare și 3 ani interdicția drepturilor prev de art. 64 b și c Cp conform art. 65 Cp.


 A făcut aplicarea art. 71- 64 lit b și c Cp.


 10) J. S. J., în baza prevederilor art. 7 alin. 1 raportat la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea 39/2003 cu aplicarea art. 74 lit. a și 76 lit. b a condamnat pe inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare și trei ani interdicția drepturilor prevăzute de art. 64 lit. b și c Cp conform art. 65 Cp.


 în baza prevederilor art. 48 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp cu aplicarea art. 74 lit. a și 76 lit. d Cp a condamnat pe inculpat la pedeapsa de un an închisoare.


în baza art. 27 alin. 1 și 2 din legea 365/2002 cu aplicarea 41 alin. 2 Cp și art. 74 lit. a și 76 lit. d Cp a mai condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare.


 în baza art. 25 din legea 365/2002 cu aplicarea art. 74 lit a și c și 76 lit e Cp a mai condamnat pe inculpat la pedeapsa de 3 luni închisoare.


 în baza prevederilor art. 33 lit. a și 34 lit b Cp a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare și 3 ani interdicția drepturilor prev de art. 64 b și c Cp conform art. 65 Cp.


 A făcut aplicarea art. 71- 64 lit b și c Cp.


 11) U. S.  în baza prevederilor art. 7 alin. 1 raportat la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea 39/2003 cu aplicarea art. 74 lit. a și 76 lit. b a condamnat pe inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare și trei ani interdicția drepturilor prevăzute de art. 64 lit. b și c Cp conform art. 65 Cp.


în baza art. 27 alin. 1 și 2 din legea 365/2002 cu aplicarea 41 alin. 2 Cp și art. 74 lit. a și 76 lit. d Cp a mai condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare.


 în baza prev art. 48 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp cu aplicarea art. 74 lit. a și 76 lit. d Cp a condamnat pe inculpat la pedeapsa de un an închisoare.


 în baza prevedrilor art. 33 lit. a și 34 lit b Cp a dispus ca inculpatul  să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare și 3 ani interdicția drepturilor prevăzute de art. 64 b și c Cp conform art. 65 Cp.


 A făcut aplicarea art. 71- 64 lit b și c Cp.


12) D. T., în baza prevederilor art. 7 alin. 1 raportat la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea 39/2003 cu aplicarea art. 74 lit. a și 76 lit. b a condamnat pe inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare și trei ani interdicția drepturilor prevăzute de art. 64 lit. b și c Cp conform art. 65 Cp.


 în baza prevederilor art. 48 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp cu aplicarea art. 74 lit. a și 76 lit. d Cp a condamnat pe inculpat la pedeapsa de un an închisoare.


în baza art. 27 alin.  2 din legea 365/2002 cu aplicarea 41 alin. 2 Cp și art. 74 lit. a și 76 lit. d Cp a  mai condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare.


 în baza art. 25 din legea 365/2002 cu aplicarea art. 74 lit a și 76 lit e Cp a mai condamnat pe inculpat la pedeapsa de 3 luni închisoare.


 în baza prevederilor art. 33 lit. a și 34 lit b Cp a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare și 3 ani interdicția drepturilor prevăzute de art. 64 b și c Cp conform art. 65 Cp.


 A făcut aplicarea art. 71- 64 lit b și c Cp.


 13) F. N., în baza prevederilor art. 7 alin. 1 raportat la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea 39/2003 cu aplicarea art. 74 lit. a și 76 lit. b a condamnat pe inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare și trei ani interdicția drepturilor prevăzute de art. 64 lit. b și c Cp conform art. 65 Cp.


în baza prevederilor art. 48 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp cu aplicarea art. 74 lit. a și 76 lit. d Cp a mai condamnat pe inculpat la pedeapsa de un an închisoare.


în baza art. 27 alin. 1 și 2 din legea 365/2002 cu aplicarea 41 alin. 2 Cp și art. 74 lit. a și 76 lit. d Cp a mai condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare.


 în baza prevederilor art. 33 lit. a și 34 lit b Cp a dispus ca inculpatul să  execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare și 3 ani interdicția drepturilor prev de art. 64 b și c Cp conform art. 65 Cp.

 

 A făcut aplicarea art. 71- 64 lit b și c Cp.


 14) E. T. E. ,  în baza prevederilor art. 7 alin. 1 raportat la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea 39/2003 cu aplicarea art. 74 lit. a și 76 lit. b a condamnat pe inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare și trei ani interdicția drepturilor prevăzute de art. 64 lit. b și c Cp conform art. 65 Cp.


în baza prevederilor art. 48 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp cu aplicarea art. 74 lit. a și 76 lit. d Cp a condamnat pe inculpat la pedeapsa de un an închisoare.


în baza art. 27 alin. 2 din legea 365/2002 cu aplicarea 41 alin. 2 Cp și art. 74 lit. a și 76 lit. d Cp a mai condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare.


 în baza prevederilor art. 33 lit. a și 34 lit b Cp a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare și 3 ani interdicția drepturilor prevăzute de art. 64 b și c Cp conform art. 65 Cp.
 A făcut aplicarea art. 71- 64 lit b și c Cp.


 15) D. D., în baza prevederilor art. 7 alin. 1 raportat la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea 39/2003 cu aplicarea art. 74 lit. a și 76 lit. b a condamnat pe inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare și trei ani interdicția drepturilor prevăzute de art. 64 lit. b și c Cp conform art. 65 Cp.


în baza art. 26 Cp raportat art. 48 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp cu aplicarea art. 74 lit. a și 76 lit. d Cp a condamnat pe inculpat la pedeapsa de un an închisoare.


în baza art. 26 Cp raportat art. 27 alin. 2 din legea 365/2002 cu aplicarea 41 alin. 2 Cp și art. 74 lit. a și 76 lit. d Cp a mai condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare.


 în baza prevederilor art. 33 lit. a și 34 lit b Cp a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare și 3 ani interdicția drepturilor prevăzute de art. 64 b și c Cp conform art. 65 Cp.


 A făcut aplic art. 71- 64 lit b și c Cp.


 16)T. M. O. , în baza prevederilor art. 7 alin. 1 raportat la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea 39/2003 cu aplicarea art. 74 lit. a și 76 lit. b condamnă pe inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare și trei ani interdicția drepturilor prevederilor de art. 64 lit. b și c Cp conform art. 65 Cp.


în baza art. 26 Cp rap art. 48 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp cu aplicarea art. 74 lit. a și 76 lit. d Cp a condamnat pe inculpat la pedeapsa de un an închisoare


în baza art. 27 alin. 2 din legea 365/2002 cu aplicarea 41 alin. 2 Cp și art. 74 lit. a și 76 lit. d Cp a mai condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare.


 în baza prevederilor art. 33 lit. a și 34 lit b Cp a dipsus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare și 3 ani interdicția drepturilor prev de art. 64 b și c Cp conform art. 65 Cp.


 A făcut aplicarea art. 71- 64 lit b și c Cp.


 în baza art. 14 și art. 346 Cpp raportat la art. 998 C civ. a obligat pe inculpați la plata despăgubirilor civile către părțile civile :
- 6550 USD ( în echivalentul în lei la data executării) către E. V. , prin B. P., S. P. in Bucharest, Bucharest Business E., sos. B- P, nr.1A, C1 building  .1, obligația fiind solidară pentru toți cei 16 inculpați,  cu dobanda legală aferentă de la data ramanerii definitivă a hotararii la completa achitare a debitului;
- 17753,37 USD către G. T. BANK (prin K. E. 5151 Corporate E., U. MI 48098, USA) - Ambasada SUA in B, Biroul atasatului lehal(...) - (în echivalentul în lei la data executării), obligația fiind solidară pentru inculpați M. R., U. S, E. V și F. M., cu dobanda legală aferentă de la data ramânerii definitive a hotărârii la completa achitare a debitului;
- 279 USD către partea civilă F.  E.  L. - Ambasada SUA in B, Biroul atasatului legal(...) - ( în echivalentul în lei la data executării), sumă la care este obligat  inculpatul J. E.;
- 12.000 RON către partea civilă E. D. J. - B, sos.D.,  nr.1,  .34,  .B,  .7,  .310  și 30.900 RON  către partea civilă G. P. - B,(...),  .4,  .1,  .1, resedinta in B, str.(...).(...) (...) nr.5,  .1, sector 2,  sume la care este obligat inculptul E. E..


A luat act că BRD și E. O. nu s-au constituit părți civile în prezenta cauză.
 în baza art. 118 lit. e Cp a confiscat de la inculpatul E. E. suma de 20 RON.
 în baza prev art. 357 pct. 2 lit. e Cpp a dispus restituirea unor bunuri ridicate ca urmare a percheziților domiciliare efectuate la inculpați, astfel:
- I. - E.-HL -(...) aparținând conform facturii fiscale (...) numitului F. E.
- M. marca U. O. seria (...) (...) 4T21 aparținand conform facturii T. nr. (...) numitului E. O.,
- M. marca Fujitsu Siemens seria 825 CO 1101JBCV (...) aparținand numitei M. E.;
A lut act că prin  încheierile de ședință din 15.09.2008 și respectiv 10.11.2008 conform art. 168 Cpp s-au restituit firmei MIRA F. 200SRL și numitului E. B. H. un laptop marca B. și respectiv suma de 3810 RON.


 în baza art 118 lit. b Cp a confiscat un telefon mobil marca Nokia model 8800 aparținând inculpatului M. S. E..


în baza art. 357 lit. f Cod procedură penală, a dispus distrugerea datelor/ programelor informatice folosite la comiterea phishing-ului informatic identificate în soft-urile I.-urilor ridicate din domicilile inculpaților și a programelor de transmitere automată de mesaje telefonice prin internet și a două dispozitive artizanale folosite la copierea unor date de pe bancomate.


A constatat că inculpați au fost reținuti / arestați preventiv după cum urmează:
- J., E., M. - 13.11.2007- 24.04.2008
- D., B., M., J. R.- 13.11.2007-29.08.2008
- E. A - 13.11.2007- 24.12.2008
- U. și E. 28.11.2007- 24.04.2008
- S. A. 13.11.2007- 11.03.2009
în baza art. 191 Cpp a obligat pe inculpați la cate 1500 Ron fiecare cheltuieli judiciare statului.


A obligat pe inculpați în solidar la plata sumei de 140 lei Ron către martorul E. F. A ( cheltuieli deplasare instanță).


Onorariul avocat oficiu pentru inculpați D. și E. s-a avansat din fondul MJ.

 

 Pentru a pronunța această hotărâre instanța de fond a reținut că  prin  rechizitoriul Parchetului de pe linga  î n a l t a   C u r t e de Casatie si Justiție nr.160/DP/2007 din data de  7.05.2008 au fost trimiși în judecată inculpații: E. B., pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de  art. 7 alin.l raportat la art. 2 lit.b pct. 18 din Legea nr.39/2003, art. 25 din Legea nr.365/2002 toate cu aplicarea art.33 lit.a Cp., S. B., pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de  art. 7 alin.1 raportat la art. 2 lit.b pct. 18 din Legea nr.39/2003, cu aplicarea art. 37 lit.b Cp., art.27 alin.l și 2 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cp. și art.37 lit.b Cp., art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp. și art. 37 lit.b Cp., art. 25 din legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 37 lit. b Cp. toate cu aplicarea art.33 lit.a Cp, M. E. S., pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 al. 1 raportat la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003, art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cp art.27 al.1 și 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cp toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cp, U. T., pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 al. 1 rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003, art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cp, art.27 al.l și 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cp toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cp, E. E. F., pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 al. 1 raportat la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003, raportat la art. 9 al. 2 din Legea nr. 39/2003, art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cp art.27 al.l și 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cp, art. 25 din Legea 365/2002 toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cp, E. E. (...),  pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 al. 1 rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003, art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cp., și art. 18 din Legea 508/2004, art.27 al.l și 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cp și art. 18 din Legea nr. 508/2004, art.25 din legea 365/2002, cu aplicarea art.18  din legea 500/2004,  toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cp, J. E. E. " T.", pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 al. 1 raportat la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003, art. 48 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cp, art.27 al.1  și 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cp toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cp, B. F. J., cercetat pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 al. 1 raportat la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003,  art. 25 din Legea nr. 365/2002, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cp, M. B. N., cercetat pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 al. 1 rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003 și art. 27 al. 1 și 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 al. 2 Cp rap. art. 18 din Legea 508/2004, art. 48 din Legea 161/2003, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cp rap. la art. 18 din Legea 508/2004, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cp, J. S. J., pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 al. 1 raportat la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003, art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp,  art. 27 al 1 și 2 din Legea nr. 365/2002, cu aplic.art.41 al.2 C.p.,  art. 25 din Legea nr. 365/2002, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cp, U. S.,  pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 al. 1 rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003, art. 27 al 1 și 2 din Legea nr. 365/2002, cu aplic.art.41 al.2 C.p., art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cp, D. T., pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 al. 1 rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003, art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp, art. 27 al 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp, art. 25 din Legea nr. 365/2002, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cp, F. N.,  pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 al. 1 rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003, art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp, art. 27 al 1 si 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cp,  E. T. E., pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 al. 1 rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003, art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp, art. 27 al 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal; D. D., pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 al. 1 raportat la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003, art.26 raportat la art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp,  art.26 rap.la art. 27 al 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cp, T. M. O.,  pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 7 al. 1 raportat la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003, art.26 raportat la  art. 48 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp, art. 27 al 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cp.


 în actul de sesizare s-a reținut ca situație de fapt aceea că  pe parcursul anului 2007, parte dintre inculpati, au constituit / inițiat un grup criminal organizat, având ca principal scop crearea unor filiere prin intermediul cărora să comită infracțiuni informatice și respectiv operațiuni frauduloase cu instrumente de plata electronică;  urcarea sistematică pe internet de pagini web falsificate aparținând unor instituții financiare, urmată de transmiterea unui număr nedeterminat de e-mailuri cu scopul obținerii de informații în  mod fraudulos de la clienții acestor instituții; încasarea din sistemele informatice utilizate pentru realizarea operațiunilor de plata on-line de date informatice necorespunzatoare adevărului, de sume de bani provenite din transferuri financiare din conturile aferente unor instrumente de  plata electronică; montarea și punerea în funcțiune a unui dispozitiv confecționat artizanal în scopul colectării de date de identificare ale unor instrumente de plata electronică necesare falsificarii acestora.


 Din ansamblul probator administrat în cauza respectiv: sesizări din oficiu, plângeri părți vătămate, constituiri părți civile, declarații martori și părți civile, proces verbal „phishing", proces verbal tranzacții E. V., interceptări convorbiri telefonice, proces verbal mesaj electronic - (...).com, procese verbale de investigații și verificări evidența populației, documente transfer E. V., rapoarte tehnico-științifice, procese verbale probe de scris ,vol.3 - proces verbal supraveghere C, proces verbal analiză înregistrări video B. BRD U.,   listing B.-uri BRD, planșă foto supraveghere B. -26.10.2007 și procese verbale de cercetare la fața locului, raport constatare tehnico-științifică, proces verbal și planșă foto dispozitiv B. BRD B, raport constatare tehnico - ștințifică, proces verbal supraveghere B, raport constatare tehnico științifică Constanta, raport audiere Devin U. E., log-uri adrese email, listing telefonic T-Mobile, solicitări bănci și diverse proceduri pentru carduri o  verificări adrese IP, vol.4 - ordonanțe procuror (începerea urmăririi penale, delegare etc.), procese verbale avocați, anchete sociale, referate evaluare psihologică, autorizații interceptări, percheziții domiciliare, autorizații percheziții informatice, declarații învinuiți și inculpați, vol. 14 - acces/interceptare email (...).com procese verbale certificare și note, vol. 15 - inc. E. E. (...) - procese verbale certificare și note date, vol. 16 -acces/interceptare  email (...).comsi (...).cc, procese verbale certificare și note date, vol. 17 - inc.  E. E. F.,  M. S. E., U. T. - procese verbale certificare și note date, vol. 18-20 - inc. lancu S. M., procese verbale certificare și note date ,vol.21 - procese verbale percheziții informatice, procese verbale de analiză,   procese verbale de citire carduri - vol.22 - percheziție informatică inc. S. B. ,vol.23 - percheziția informatică inc. M. S. E. și U.S., vol.24 - percheziție informatică inc. lordache E. și F. N. I  vol.25-27 - percheziție informatică inc. E. B. I vol.28-30 - percheziție informatică inc. M. B. ,  vol.3 1-32 - percheziție informatică  inc. J. S. J., vol.35-44 - percheziție informatică inc. D. T., vol.45-51 - percheziție informatică inc. T. M. O., vol.52-58 - percheziție informatică inc. B. F. J., vol.59-65 - percheziție informatică inc. E. E. F., vol.66-72 - percheziție informatică inc. U. T., vol.72-77 - percheziție informatică inc. E. E. (...), coroborate cu declaratiile inculpaților, tribunalul a reținut - în esență - următoarea situație de fapt:


 în luna martie 2007 organele de poliție s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca pe raza Municipiului C își desfășoară activitatea o grupare infracțională care efectuează operațiuni financiare în mod fraudulos cu utilizare a unor instrumente de plată electronică contrafacute ori a datelor de identificare, pentru generarea unor transferuri financiare ce sunt ulterior încasate prin sistemul de plăți E. V.. A rezultat din primele cercetări ca datele aferente transferurilor financiare frauduloase precum și datele necesare re-inscriptionarii unor clone erau obținute prin acte materiale tipice falsului informatic (E.) ce aveau drept ținta instituții financiare, precum și clienții acestora. în acest context a rezultat că după realizarea clonelor unor pagini web ale unor instituții bancare, precum Bank Of B., E. N., Chase N., National Bank Of J., găzduite  pe diverse servere, sunt transmise cu utilizarea unor aplicații, un număr substanțial de mesaje  e-mail către diverși utilizatori, parte din ei clienți ai acestor instituții financiare.


Astfel, mesaje e-mail transmise continuau un avertisment sau o inștiințare cu privire la anularea sau restricționarea accesului clientului respectiv la contul bancar. Pentru restabilirea situației create clientul era invitat să urmeze un link și să completeze un formular cu toate datele de stare civilă inclusiv numărul card  și codul PIN și odată validat acest formular, el se transmitea automat într-o adresa de e-mail creată special în acest scop.


Datele de identificare relative la instrumentele de plată electronică astfel colectate erau utilizate fie pentru efectuarea de operațiuni on-line constând în cumpărarea unor servicii de  hosting, nume de domeniu, servicii de telefonie, produse ori transfer financiar E. V. , fie erau utilizate pentru falsificarea unor card-uri în scopul realizării de operațiuni de retragere de  numerar de la bancomate.


Activitatea de interceptare a convorbirilor telefonice purtate de inculpati a pus în evidență modul de realizare a operatiunii frauduloase de creare a transferului bănesc dar și transmiterea  prin SMS a numărului de control al transferului de bani, identitatea expeditorului, precum și numele destinatarului (parte dintre aceștia fiind fie inculpații, fie martori din acte).
 în actul de sesizare s-a reținut pentru inculpații J. S., S. B., J. E., M. N. B. , E. E., U. S., E. E. T. că au transmis și au primit datele mai multor transferuri financiare, parte din  sume fiind ridicate de J. E., parte de persoanele recolate în acest scop, respectiv D. D., U. B., N. D., T. E., E. F., E. T. O..
 Inculpații J. R., J. D., U. R., E. D. și E. V. în cea mai mare parte a activității desfășurate au generat transferurile frauduloase, parte dintre sume fiind ridicate personal, reține instanța de fond.


 Inculpatul J. S. a generat transferuri financiare din cărți de credit atât în folos propriu, cât și pentru inculpații S. B., E.  și M., sumele de bani fiind ridicate de S. și prietena acestuia, H. H., ori de către martorul T. E..


 Toate aceste transferuri au fost evidențiate ca urmare a expertizelor  efectuate în mijloacele electronice care au evidențiat în concret datele generării și ridicării transferurilor, N., suma ridicată, destinatarul, precum și expeditorul.


 în actul de inculpare sunt  menționate 43 de asemenea transferuri printre destinatari figurând inculpații E. T., M. B. si  S. B., iar  ca expeditori N. V., S. I., F. G. și alții, menționează tribunalul.


 Din ansamblul probator administrat în cauza a rezultat totodată că datele transferurilor au fost transmise în cele mai multe ocazii prin telefon, concluzie ce se impune în raport de consemnările cuprinse în interceptările de convorbiri telefonice.


 Astfel, de remarcat ca în intervalul de timp cuprins între 8.09 - 11.10.2007 au existat nenumărate convorbiri telefonice între inculpații J., E., S., J. E.,  E. , U..


 Discuțiile purtate între inculpați priveau în principal informații privind:
- pagina de „scam” mai exact schema de generare a transferurilor E. V.;
- indicații privind efectuarea activităților necesare colectării de date de identificare ale unor cărți de credit prin phishing, având drept í…¤. instituția financiară Bank of B. ( 9.09.2007  indicațiile fiind date de inculpatul J. S.);
- confirmări privind  generarea tranzacțiilor dar și retragerea banilor proveniți din transferurile generate și modul de împărțire al acestora ( 9.09.2007 J. S. si J. E.);
- discuții privind procentul de împărțire a banilor dar și anumite  măsuri de siguranța luate în activitatea de la C ( J. S. si E. E.).
- discuții privind modul de ridicare a unor sume de bani între J. si  S. B. prin folosirea postului telefonic înregistrat pe numele tatălui prietenei inculpatului S., numita H. B. H.;

 în același sens și cu același scop, respectiv acela de colectare a unor date de identificare ale unor cărți de credit, precum și generarea și încasarea frauduloasă de bani din transferuri E. V. sunt o serie de discuții telefonice purtate de J. cu D. D., U. si E. din care rezulta, se menționează în rechizitoriu că se generau tranzacții frauduloase la E. V. și erau ridicate sume de bani, indicându-se totodată și numele unor persoane ce urmau să  le ridice ( N. E., U. B., H. E. T.).


 în momentul in care sistemul de plăți E. V. nu a mai efectuat transferuri către România, ca urmare a stabilirii unor contacte in Statele Unite ale Americii informațiile referitoare la cărțile de credit colectate au fost transmise unor cetățeni americani.


 Din documentele care privesc transferurile E. V. pentru perioada 30.09.2007 - 22.10.2007 efectuate prin intermediul lui Devin U. E., au rezultat circa 238 de asemenea operațiuni din conturi de card, valoarea acestora ridicându-se la circa 100.006,06 USD, din care încasate de Devin U. circa 3200 USD.
 Din raportul audierii de către G. a numitului Devin U. E. a rezultat, se reține în rechizitoriu, ca în luna august 2007, prin intermediul unei alte persoane, a cunoscut-o pe B. E. si aceasta i-a cerut sa-i facă un serviciu constând în ridicarea unei sume de bani prin sistemul E. V. pretins remisă de bunica sa.  înainte de a pleca spre România, E. B. l-a intrebat pe E. Devin daca ar accepta sa o ajute in continuare prin transferul banilor prin sistemul E. V. si întrucât acesta si-a manifestat acordul a fost pus in  contact cu inculpatul J. E. prin indicarea adresei de e-mail.


 Din probatoriu a rezultat ca Devin E. a comunicat cu inculpatul J. prin mesaje text, e-mail si respectiv telefon mobil, ultimul folosind 3 sau 4 nume de ecran diferite printre care „E. G.”.


 Desi la un moment dat cetățeanul american a  realizat nelegalitatea operațiunilor  efectuate, a continuat transferurile de  bani E. in luna octombrie 2007, pâna la momentul sesizării E. V. si blocarea contului său. Dupa acest moment E. a încercat sa creeze acte false de identitate cu  ajutorul computerului, dar nu  le-a tipărit niciodata, iar după arestarea lui J. a blocat numele de ecran al acestuia, refuzând oferta venita din partea unui pretins prieten al inculpatului J..


 împotriva inculpatului J. E. partea vătămata F. E. L. (din contul căreia au fost extrase sume de bani) a formulat plângere penala , arătând ca dupa ce a răspuns unui avertisment privind prin e-mail, presupus a fi fost trimis de Bank of B., din contul aferent cardului sau, au fost efectuate plăți si un transfer de 250 USD care a fost  ridicat din România de catre J. E.. Partea vătămata a precizat in mod expres ca nu a efectuat si nici nu a  validat ulterior niciuna dintre aceste plati.


 Se mai reține în actul de inculpare  împrejurarea că in marea  lor majoritate inculpații au avut o atitudine partial sinceră in sensul ca au recunoscut fie ridicarea unor sume de bani, fie generarea transferurilor, contestând insă în totalitate împrejurarea că ar fi făcut parte dintr-o grupare care ar fi acționat in diferite modalitati pentru desfășurarea acestei activități infractionale.


 Astfel, inculpatul J. a recunoscut imprejurarea că a ținut legatura cu cetatean american Devin E. pe care l-a cunoscut prin intermediul martorei E. B. si ca folosea ID-ul pentru  aplicatia Z..messenger „E._fr3y” dar si că a primit diverse sume de bani de la acesta prin E. V.. Inculpatul nu a recunoscut în mod explicit faptul că împreuna cu J. si E. T. E. au efectuat transferuri frauduloase generate din conturile unor carti de credit, in confruntarea cu invinuitul N. D. B. a recunoscut in final că l-a contactat pe acesta pentru a ridicat astfel de sume de bani, recunoscind in mod indirect colaborarea cu inculpatul J. S., se menționează în Rechizitoriu.


 La rândul sau, inculpatul J. S. a recunoscut efectuarea activitatilor de phishing respectiv urcarea unor magin falsificate de web apartinind unor institutii financiare cu scopul colectarii de date de identificare ale unor carti de credit, precum si faptul de a fi utilizat adrese de e-mail in raport de care a fost efectuata activitatea autorizată de acces si interceptare, folosind ID-ul  pentru aplicatia yahoo mesenger „iancuS.123”. De asemenea, inculpatul a recunoscut ca a generat unele transferuri de bani din conturile unor carduri pe numele T. E. sau U. B., iar in confruntarea cu inculpatul D. acesta a fost de acord cu afirmația potrivit careia pentru el D. a  ridicat circa 3 transferuri de sume de bani.


 Inculpatul E. T., de asemenea, a avut o pozitie contradictorie, precizind ca personal nu s-a ocupat de generarea de transferuri de sume de bani prin sistemul de plata E. V. dar că a ridicat sume de bani folosind ID-ul pentru aplicatia yahoo messenger „justmarcone”.


 Din analiza datelor rezultate in urma perchezitiei in sistem informatic efectuata asupra mediilor de stocare a datelor informatice hard-disk marca N. seria (...) capacitate 30 GB  identificat intr-o unitate centrala PC de culoare A ridicata  de la inculpatul E. au rezultat fisiere de tip arhiva continind pagini de web si  fisiere componente ale unor site-uri al caror  continut este asemanator cu cele ale unor institutii bancare respectiv:

midamericanbank.com, flagstar.zip, lista cu adresa de posta electronica, pachetul de instalare pentru aplicatia informatica cc2bank, cu ajutorul careia pot fi identificate bancile emitente pentru card-uri in functie de numarul de card, pachetele de instalare pentru aplicatiile informatice F. T. si N. care pot fi utilizate pentru obtinerea din diverse surse de adresa de posta electronica si expedierea automata de mesaje prin posta electronica, fisere de tip document ce contin date de identificare ale unor mijloace de plata electronica, date de acces in sisteme informatice, adresa de posta electronica; au fost de asemenea gasite aplicatiile informatice S. si E. ce pot si utilizate pentru scanarea prin retea a unor sisteme informatice in vederea identificarilor vulnerabilitatilor acestora si controlarii la distanta a sistemelor informatice accesate.


 Aceeasi atitudine de nesinceritate au adoptat-o inculpatii S. B. si E. E. (...), se menționează în Rechizitoriu. în acest context  este de mentionat că inculpatul S. nu a recunoscut participarea sa la niciuna din faptele retinute in sarcina sa, improvizind o serie de raspunsuri si explicatii ce au contrazis aproape in totalitate ansamblul probator administrat in cauza. Astfel, cu privire la transferurile de bani generate din sistemul E. V. a declarat că acele sume de bani ridicate de el personal nu reprezinta transferuri frauduloase, ci banii i-au fost trimisi de către cumnatul său, S. M. care ar locui și ar lucra în Spania.


 Aceasta declaratie a fost inlaturată ca nesinceră, nefiind făcută nicio dovadă în acest sens, mai mult decât atât fiind contrazisă de interceptările în mediul informatic din care a rezultat ca inculpatul J. S. a generat o serie de transferuri pe numele inculpatului S., dar si al prietenei acestuia, pe numele H. H. la solicitarea inculpatului S. B..


 De altfel, inculpatul J. S. a confirmat imprejurarea ca a generat unele transferuri de bani pe numele prietenei inculpatului S., iar H. H. B. a recunoscut ridicarea sumelor de bani despre care a mentionat ca le-a remis ulterior inculpatului S. B..


 Din convorbirile  telefonice interceptate dar si interceptarea comunicărilor prin sistemele informatice a rezultat cu evidenta ca inculpații se cunoșteau , intr-o forma sau alta au comunicat  si si-au trimis diverse informații ca si o serie de lămuriri privitor la activitatea de transferuri frauduloase de sume de bani, ridicându-si reciproc sumele de bani provenite din aceste transferuri.


 Activitatea s-a desfășurat fie pe grupul de mai sus (J. S., S. B., J. E., M. N. B., E. E., U. S., E. E. T.), fie fracționat pe grupuri mai mici.


 Astfel, la un moment dat si-au intersectat activitatea inculpații M., U. si J. S. care in aceeași perioada respectiv martie 2007 au generat si transmis prin sms date ale unor transferuri efectuate din conturi de card, cu utilizarea datelor acestora din urma, transferuri care ulterior au fost ridicate de la ghisee E. V. de catre persoanele racolate în acest sens, precum T. E., D. C. E. E si T. C.
 Relevante sub aspectul realizării acestor transferuri sunt convorbirile telefonice purtate in perioada 6.09  - 14.09.2007 intre J. / M., U. / M.,  prin care isi trrimiteau diverse mesaje privitor la pagini de phishing pentru colectarea de date de identificare pentru cardurile de debit emise de diverse E., numar de control al tranferului de bani, nume expeditor, cod postal.
 Inculpatul M. N. B. a recunoscut generarea alături de inculpatul U. , cunoscut si sub porecla de H., a numeroase transferuri din conturi de carduri, precizind că impreuna au lucrat la domiciliul său.


 La rândul sau inculpatul M. N. B. a arătat ca personal a ridicat o serie de transferuri din conturile aferente unor carduri dar si faptul ca prin intermediul lui T. E. a racolat si alte persoanel nominalizind printre altii pe inculpatii D. D. si U. S., recunoscut si activitatea de spam si respectiv de phishing in vederea colectarii de date de identificare a unor instrumente de plata electronica.


 Inculpatul D. D. a precizat că a ridicat pentru inculpatii M. N. B. si J. S. mai multe transferuri de bani, dar si pentru o tertă persoană (martorul E. B.) dar la recomandarea inculpatului J. S..


 Inculpatul U. în faza de urmăarire penalăa a uzat de dreptul sau de a nu face nici o declaratie, la instanta revenind asupra acestei pozitii, precizind in mod concret ca a ridicat sume de bani prin sistemul de plata E. V. la solicitarea inculpatul M. dar ca nu a avut nici un contact cu celelalte persoane. Aceasta pozitie a inculpatului va fi inlaturata ca nesincera, motivat de imprejurarea că acesta a purtat nenumarate discutii atit telefonice cit si prin intermediul calculatorului atit cu M., dar si cu inculpatul J. S..


 Pentru inculpatul E. E. (...), la data de 6.04. 2007, H. T. Generale a sesizat organele de cercetare penală cu o plângere arătând în fapt că în perioada martie-aprilie 2007 serviciul Internet banking oferit de aceasta, a fost ținta unui atac de tip „phishing", realizat cu scopul obținerii de date referitoare la instrumente de plată electronică emise clienților BRD.


Atât sesizarea cât și verificările efectuate, au pus în evidență faptul că pe raza teritorială a municipiului B, precum și pe raza județul C un grup de tineri folosind locațiile unor săli de internet precum și sisteme informatice individuale, în mod sistematic desfășurau activități de colectare de date de identificare a unor instrumente de plată electronică emise în România dar și în străinătate cu scopul contrafacerii acestora și utilizării frauduloase prin retrageri de numerar.


S-a stabilit că pe lângă utilizarea masivă a operațiunilor tipice pentru „phishing" - fals informatic, sunt utilizate și dispozitive electronice neautorizate, adaptate artizanal cu dispozitive speciale pe care învinuiții le instalează în bancomate. Prin intermediul acestora sunt copiate datele existente pe E. magnetică a cărților de credit în momentul în care acestea sunt utilizate de către posesorii de drept. Datele astfel obținute, după prelucrare și verificare, sunt valorificate prin re-inscripționare pe carduri blank (clone) pentru retragere de numerar .


Cu privire la sesizarea BRD, cercetările dispuse și efectuate au pus în evidență faptul că urmare obținerii frauduloase de date și informații referitoare la instrumentele de plată electronică emise de BRD acestea au și fost folosite la foarte scurt timp.


í…ži de această dată mesajele email conținând clona paginii de autentificare precum și anunțurile cu privire la reintroducerea datelor de identificare ale instrumentelor de plată emise de BRD  au fost transmise către un număr nedeterminat de persoane.


Intre persoanele care au răspuns mesajelor primite și s-au autentificat, prin introducerea datelor cerute pe paginile falsificate au fost identificați numiții G. P. (i-a fost retrasă fraudulos suma de 308.000.000 lei), C (...) (i-a fost retrasă fraudulos suma de 70.000.000 lei), E. D. (i-a fost retrasă fraudulos suma de 131.000.000 lei) ș.a


Conform informațiilor transmise de bancă, din conturile acestor persoane, au fost retrase fraudulos sume de bani, cu utilizarea la bancomate din B și C a unor carduri contrafăcute (listingul tranzacților) Informațiile referitoare la site-urile modificate și utilizate în cadrul operațiunii de „phishing", au condus la mai multe adrese J. între care și adresa IP 194.102.194.5, alocată static la adresa din str. (...) M.(...)  .B  .6,  .42 C, la domiciliul inculpatului E. E. (...), precum adresa IP 85.204.216.214 alocată conform contractului la adresa B, str.(...) (...)5, se.2,  .39, adresă la care a locuit vara inculpatului E..
 Cele două adrese IP au fost utilizate în legătură cu adresa de e-mail (...).com și site-ul fraudulos confirmare-brd.ro. precum și în legătură cu adresa e-mail (...).com și site-ul fraudulos internet-brd.net.
Inculpatul E. E. (...) a recunoscut realizarea activității frauduloase în dauna BRD.


 în ceea ce privește activitatea desfășurată de inculpații, M. E. S., U. T., E. E. F. si F. N., se reține în Rechizitoriu că în aceeasi perioada si tot in scopul obținerii unor date de identificare ale unor instrumente de plata electronica dar si pentru efectuarea unor transferuri financiare din conturile aferente acestora, inculpații, pe lînga activitatea constata de phishing au pus in practica o schema infracționala mai elaborata cu utilizarea unor servicii de telefonie prin internet, respectiv E. P. IP - E..


 In acest context, cu ajutorul unui program de transmitere automata de mesaje telefonice prin internet, s-au creat mesaje vocale, in aparenta reale, prin care posesorul unui card emis de  banca G. Bank din SUA era anunțat cu privire la existenta unor  nereguli referitoare la cardul sau si era rugat sa telefoneze la numărul indicat in mesaj pentru a rezolva problema.


 Au fost identificate cu ocazia percheziției info, circa 20 de mii de astfel de apeluri transmise automat si respectiv 12 numere de telefon cu utilizare prin internet prevăzute cu robot automat de înregistrare a mesajelor transmise de victime.


 Datele de identificare astfel obținute au fost utilizate pentru fabricare a unor carduri clonate cu ajutorul carora au fost efectuate retrageri de numerar de la bancomate din C


 Pe durata atacului au fost utilizate 12 numere de telefon, nici unul dintre acestea neaparținând băncii G..


 Modalitatea in care s-a realizat aceasta activitate consta in faptul ca in momentul in care clientul inselat de telefonul primit apela numărul de telefon furnizat i se prezenta un mesaj automat in care se cerea clienților sa-si verifice identitatea furnizând datele cardului de debit, pin-ul,  c o d u l   d e securitate D. si data expirării. De remarcat este împrejurarea ca informațiile furnizate nu treceau printr-un proces de validare, fiind acceptata orice secventa de numere.


 începând cu data de 17.09.2007 clientii G. au inceput   sa notifice bancii o activitate frauduloasa in legatura cu conturile lor, fiind detectate cca 48 de tranzactii afectind 24 de clienti, toate originare din România totalizind pierderi de 15.759,92 USD, ce au fost rambursate de catre banca clientilor acesteia.


 La data de 25.09.2007 G. a inceput procedura de blocare a tranzactiilor la B. si post originare din România formulind si plingere pentru transmiterea automata a mesajelor folosite de cel putin  doua companii respectiv Call” Em B. E. E. si Call Post Communication, dar si activitatea de phishing bazat pe voce.


 De asemenea, se precizează că la data de 28.09.2007 in mod public clientii G. Bank au fost avertizati sa nu dea curs mesajelor primite și să nu telefoneze la numarul indicat, respectiv să nu comunice date cardurilor, menționându-se totodată că mesajele frauduloase își au originea în România.


 De remarcat că, atât în faza de urmarire penală, cât și a cercetării judecătorești parte dintre inculpati au avut o conduită de sinceritate totala, parte recunoastere partiala, in vreme ce inculpatii M. si F. au negat in mod absolut constant orice  participare legata de activitatea de grup  dar si de activitatea de phishing sau de ridicare a sumelor de bani.


 Inculpatul M. E. S. nu numai ca a negat orice contributie in activitatea de phishing dar si legat de  confectionarea robotului telefonic folosit pentru transmiterea mesajelor și a incercat sa acrediteze ideea ca singura lui gresala a  constat in faptul ca a dat curs solicitarii inculpatilor E. si U. de a crea acest robot telefonic.


 Sustinerea inculpatului M. a fost înlăturată de instanță ca nefiind sincera, ea fiind contrazisa de depozitiile inculpatilor E. si U. care au precizat in mod constant atit in faza de urmarire penala cit si a cercetarii judecatoresti ca, in realitate, „creierul” întregii activitati de phishing de creare a robotului telefonic si de coordonare a acestei activitati a fost inculpatul M. S. E..


 J. convorbirilor telefonice realizate in perioada de referinta au pus in evidenta atit schema infractionala, dar si ținta activitatii frauduloase respectiv clientii G. Bank, posesori ai unui card de credit, colectarea datelor de identificare ale instrumentelor de plata electronica, verificarea si utilizarea acestora pentru retragerile de numerar.


 Relevante sub aspectul relatiilor dar si a modalitatilor de punere in executare a fraudelor, respectiv a schemelor de frauda, sunt convorbirile telefonice interceptate in perioada 4.09 - 14.09.2007 purtate intre inculpatii M.,  U., E. si F. N. de unde rezulta ca, pe linga generarea de sume de bani sunt pusi in legatura si cu o persoana ce pare a fi cetatean american pe nume L..


 Din ansamblul probator administrat in cauza a rezultat cu evidenta - reține instanța de fpnd - ca inculpatii au beneficiat cu totii de sumele de bani obtinute de pe urma activitatii de colectare de date de identificare ale unor instrumente de plata electronica cu ajutorul robotului telefonic. J. realizarii acestei scheme i-a apartinut categoric inculpatului M., reține instanța de fond care a avut de altfel si cunoștințele tehnice necesare punerii in aplicare, concluzie ce se desprinde din greutatile exprimate in mod constant si direct de inculpatii E. si U., constind in intelegerea  modului de functionare dar si de greutatile in gestionare a activitatii de phishing.


 Inculpatul E. E. a recunoscut totodata ca impreuna cu inculpatul F. N. s-au deplasat in Spania,  mai exact la E. pentru a efectua retrageri de numerar, incasind diferite sume de bani prin utilizarea unor astfel de date.
 La rândul său inculpatul F. N. a precizat în declarațiile date atât în faza de urmarire penala cit si a cercetarii judecatoresti ca, prin intermediul internetului, l-a cunoscut pe numitul L., posibil cetatean american, caruia i-a trimis spre a fi incasate instrumente de plata electronica. Din probele administrate in cauza, mai concret , din discutiile purtate de inculpatul F. a rezultat ca numitul L. a trimis in România mai multe sume de bani pe numele lui E. E. F. , folosindu-se de numele unor români pentru a nu putea fi identificata sursa acestora.
 
 Cu privire la activitatea desfășurată de inculpații, S. B., E. B., J. S. si B. F. J., se reține că în urma unei actiuni de supraveghere operativa in ziua de 19.10.2007 intre orele 21,00 -21,20, inculpatul S. B. ajutat de alte persoane au  fost surprinse in timp ce efectua operatiuni frauduloase de retragere de numerar de la mai multe bancomate BRD din zona D. Constanta.
 De asemenea , in ziua de 26.10.2007 in jurul orelor 05,00 inculpatii S. A, J. R, B. E. si o persoana de sex feminin au fost surprinsi in timp ce incercau sa instaleze un echipament artizanal peste fata unui bancomat BRD situat in zona Bd.(...), interesectia cu I.C E..


 Astfel, in timp ce S. B. supraveghea zona, J. S. si B. au incercat sa monteze dispozitivul de copiere a datelor bancare in dreptul fantei de introducere a cardurilor. Deoarece nu au reusit prinderea dispozitivului si pentru ca zona era foarte circulata, inculpatii au abandonat activitatea si s-au indepărtat.


 în aceeasi zi, in jurul orei 19,oo, dispozitivul artizanal de copiere a benzii magnetice a fost montat de E. B. si B. F. peste fanta de introducere a cardului in bancomat si alăturat, pentru capturarea PIN-ului a fost instalata o E. publicitara avînd disimulata o microcamera video. După montarea dispozitivului, cei trei au ramas in zona pentru a supraveghea modul de functionare al dispozitivului artizanal.


 Dispozitivul artizanal astfel montat a functionat circa 30 de minute, interval de timp in care mai multe persoane au utilizat bancomatul.


 Pe durata asigurarii zonei si E. la momentul demontarii dispozitivului artizanal, inculpatii E. B. a dat mai multe  telefoane,  iar ulterior a fost preluat impreuna cu B.  F. de S. B. in autoturismul Golf CT nr.85-F..


D. telefonice interceptate in acest  interval de timp au pus in evidenta tensiunea in care au actionat inculpatii, dar si dezbaterile  legate de modul in care trebuia   exercitată supravegherea si fiecare din pașii urmati in realizarea actiunii.


 E. primite de la BRD au arătat ca in perioada de referinta au fost efectuate tranzactii la bancomatul modificat.


 Din constatarea tehnico-stiintifica efectuata in cauza a rezultat ca dispozitivele atasate au fost apte sa colecteze date de tipul celor continute pe E. magnetica a cartilor de credit, iar ansamblul video a fost bazat pe un suport de memorie a imaginilor cu utilizatorul care isi tasteaza PIN-ul asociat cardului  bancar. A rezultat de asemenea ca datele astfel colectate pot fi inscrise pe  cardul blanc sau folosite pentru tranzactii sau retrageri de numerar.


 Relevante pe acest aspect - reține instanța de fond - sunt nenumărate convorbiri telefonice interceptate in perioada  26-27.10.2007 intre S. B., J. S., B. F., E. B. din care rezulta stabilirea atributiilor fiecaruia dintre participanti,  diverse explicatii legate de montarea dispozitivului artizanal si functionarea acestuia, dar si modul de supraveghere a zonei.


 In ziua de 6.11.200 un comunicat de presă informa cu privire la identificarea dispozitivului confectionat artizanal gasit instalat pe un B. al BRD in care erau mentionate informatii de natura sa previna dar sa si avertizeze utilizatorii bancomatelor cu privire la existenta unor astfel de echipamente necesare colectarii de date privind cardurile bancare.


Cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate în ziua de 13.11.2007 la domiciliile, reședințele inculpaților S. B., E. E. (...), E. E. F. și D. T., precum și în autoturiamul celui din urmă au fost identificate mai multe echipamente, dispozitive confecționate artizanal de tipul celor utilizate pentru contrafacerea instrumentelor de plată electronică.


La domiciliul inculpatului D., precum și în autoturismul acestuia au fost identificate doua skimmere ( aparate de citire/scriere date de pe E. magnetica a cardurilor), un cablu paralel având la celalalt capăt o placa cu circuite integrate, o placă electronică având atașată o interfața, o carcasa de cititor carduri magnetice având atașat un dispozitiv electronic, doua placi de culoare A, prevăzute cu magneți; un skimmer, doua dispozitive asemănătoare cu gurile de bancomat, un cablu de date serial, doua circuite și un cap de citire. Conform constatării tehnico științifice dispuse rezultă : dispozitivele tip Mini 123 sunt complete și funcționale și destinate scrierii/citirii de carduri și pot T. în memorie date;


N. tip gură de bancomat confecționate artizanal sunt funcționale   și au capacitatea de a achiziționa datele aflate pe E. magnetică a cardurilor. Datele pot si ulterior descărcate.


In reședința martorei  H. B. H. a fost identificat un dispozitiv N. 206 cu seria (...) precum și adaptorul acestuia cu seria (...), despre care învinuita afirmă că-i aparține inculpatului S. B.. Conform constatării tehnico-știintifice efectuate în cauză a rezultat că dispozitivul este un produs comercial destinat citirii și inscripționării cardurilor magnetice. Introducera cardurlui se face manual, la o singură trecere prin fanta aparatului pot fi citite, înscrise sau șterse, una, două sau mai toate cele trei piste ale unui cârd. S-au constatat defecțiuni la o parte din componenetele electronice, care împiedică funcționarea dispozitivului.


în reședința inculpatului E. E. (...) au fost identificate: un N. 206 cu accesoriile aferente, o bagheta din PVC de culoare albă, în care artizanal a fost amplasată o camera video wireless, prevăzută cu sistem de alimentare prin acumulatori, un dispozitiv electronic artizanal realizat pe o platforma de plastic de culoare E., din care pornesc trei cabluri de conectare, dintre care o mufa K., o mufa V. și o mufă de culoare neagră, dreptunghiulară, un RADIO AV S., inscripționat 2,4G, un dispozitiv artizanal de culoare gri metalizat ce conține un dispozitiv electronic artizanal din care pornesc 3 fire de culoare neagră, dispozitivul având forma unei "guri de bancomat", un N. E. de culoare culoare gri metalizat cu capacitate de 512 MB.
- ansamblul video (baghetă, cameră wireless cu microfon și emițător) este funcțional și s-a determinat că poate monitoriza și transmite date unui televizor. E. cea mai probabilă a acestui sistem este de a filma utilizatorii bancomatelor în momentul introducerii E. .
- dispozitivele   tip   gură   de   bancomat   cofecționate   artizanal   conțin  montaje capabile să achiziționeze și să stoceheze informațiile aflate pe E. magnetică a cardurilor.
 - cardurile identificate conțin date    specifice instrumentelor de plată electronică.


 La domiciliul inculpatului E. E. F. a fost identificat un dispozitiv electronic aplicat pe un suport metalic cu mențiunea T. seria ((...) 0336) E., un dispozitiv electronic N. 206 - 3HL seria (...). Conform constatării tehnico-știintifice efectuate în  cauza a rezultat ca dispozitivu este  un produs comercial destinat citirii și inscripționării cardurilor magnetice. Introducera cardurlui se face manual, la o singură trecere prin fanta aparatului pot fi citite, înscrise   sau   șterse,   una,   două   sau   mai   toate   cele   trei   piste   ale   unui   card. Dispozitivul a citit, a scris și a șters carduri magnetice. In    vederea    reținerii    în    sarcina    inculpaților    a    infracțiunilor    sus , menționate,  au  fost  solicitate,  obținute  și  puse în  executare     autorizații     de  interceptare a unor convorbiri telefonice și de acces în sisteme informatice, și care alături de celelalte mijloace de probă, au stabilit următoarele aspecte:
 - crearea și folosirea unor adrese de poștă electronică (e-mail) în care
sunt recepționate și vizionate de către mai multe persoane din grup, mesaje
(corespondență email) conținând date de identificare ale unor instrumente de plată electronică (cărți de credit) în vederea utilizării frauduloase, mesaje tipice pentru activitatea de „phishing", colectarea de informații
          - comunicări prin intermediul aplicației Z. N., relevante sub aspectul infracțiunilor cercetate
          - primirea/transmiterea/retransmiterea de numere de identificare ale transferurilor bănești efectuate (N. ori S. O.) prin mesaje telefonice - în raport de acestea au fost deja recepționate o serie de plângeri din partea unor cetățeni străini
              - numele și adresele unor potențiale victime
               - identități fictive folosite pentru trimiterea unor sume de bani
               - de asemenea,  se remarcă activitatea pe care o desfășoară fiecare persoană in parte.


Interceptarea traficului de date de la adresele de IP alocate la adresele numiților: M. S. E., J. S. J., E. E. (...), U. T., E. E. F., ocazie cu care rezulta faptul ca, aceștia falsifica paginile de web ale unor bănci din B., obține in mod fraudulos datele confidențiale ale cărților de credit, transmit datele cărților de credit altor persoane, discută despre metode de falsificare a cărților de credit, transmit date ale tranzacțiilor frauduloase prin E. V.;
Din realizarea activității de acces autorizat în adrese de e-mail (...).com,(...).cc,(...).net, (...).com au fost identificate datele confidențiale ale unor cărți de credit, datele de identitate ale titularilor cărților de credit, mesaje primite prin posta electronică ce conțineau link-uri către site-uri ce imitau paginile unor bănci din SUA. Adresa IP alocată la domiciliul lui E. V.E a fost identificată în fișierele log de acces în adresa de mail (...).com.
Urmare perchezitiilor informatice efectuate au fost identificate date informatice relevante privind activitatea infracțională a inculpaților după cum urmează:
Cu privire la inculpatul U. T., pe hard-disk-ul marca Samsung seria (...) capacitate 160 GB identificat în unitatea centrală de calculator de culoare albă marca Fujitsu Siemens seria (...) și hard-disk-ul marca R. seria (...)-01-B.-5AT capacitate 20 GB, ambele ridicate de la acesta , au fost identificate ca având relevanță pentru cauză, următoarele:
- un fișier de tip arhivă, cuprinzând mai multe fișiere reprezentând pachetul de instalare pentru aplicația informatică "D.", cu ajutorul căreia pot fi prelucrate date de identificare pentru mijloace de plată electronică;
- un fișier de tip imagine, conținând copia scanată a unui act de identitate având ca titular pe „E. E. F.":
- a fost identificată ca fiind instalată aplicația informatică „D.". Conform destinației date de producător, această aplicație poate fi utilizată pentru prelucrarea de date de identificare a unor mijloace de plată electronică.
- au fost găsite 32 (treizecișidouă) fragmente de fișiere identificate în spațiul nealocat al mediului („unallocated clusters"), conținând date de identificare a unor mijloace de plată electronică (cărți de credit) și adrese de poștă electronică;
 -au fost găsite înregistrări rezultate în urma accesării contului de utilizator: D. 23 deschis pe domeniul „B..COM", de la sistemul informatic percheziționat.
Pe hard-disk-ul marca R. seria (...)-01-B.-5AT capacitate 20 GB, au fost identificate 8 (opt) fragmente de fișiere identificate în spațiul nealocat al mediului („unallocated clusters"), conținând date de identificare a unor mijloace de plată electronică (cărți de credit).


în ceea ce îl privește pe inculpatul E. E. F.,pe hard-disk-ul marca Maxtor seria (...) capacitate 40 GB identificat în unitatea centrală de calculator marca Fujitsu Siemens seria (...), (...)-disk-ul marca T. seria 3LG1B8MG capacitate 100 GB identificat în laptop-ul marca B. model 1692WLMi seria (...), (...)-stick-ul marca J. seria (...) capacitate 1 GB, toate ridicate de la acesta, au fost identificate următoarele:


Pe hard-disk-ul marca Maxtor seria (...) capacitate 40 GB identificat în unitatea centrală de calculator marca Fujitsu Siemens seria (...), au fost identificate:
- un număr de 149 (unasutăpatruzecișinouă) fișiere de tip arhivă, acestea incluzând mai multe fișiere conținând:
• pagini de web și fișiere componente ale unor site-uri al căror conținut este asemănător cu cele ale unor instituții bancare, printre care: „Banca S. pentru Dezvoltare", „www.chase.com",„www.flagstar.com", „www.bancadiroma.it",„BankofB.", „N.", precum și ale site-urilor "F..com" - specializat pentru efectuarea de licitații on-line și "E..com" - specializat pentru efectuarea de plăți electronice,
• pachetul de instalare pentru aplicația „E. V. Admin U. 2.3";
• liste cu adrese de poșta electronică;
• pachetul de instalare pentru aplicația informatică  N.", care poate fi utilizată pentru expedierea automată de mesaje prin poșta electronică;
• date de identificare a unor mijloace de plată electronică (cărți de credit, mijloace de plată on-line);
• date de acces în sisteme informatice (adrese IP, conturi de utilizatori și parole).
- un număr de 160 (unasutășaizeci) fișiere de tip imagine, conținând fotografii ale unor B.-uri, componente de bancomat, capturi de ecran, fotocopii și fotografii ale unor documente și fotografii personale, ca de exemplu fisier B.. K., dsdsds.K., s.a.


 Parte din aceste fisiere în numar de 1269 contin date de identificare a unor  mijloace de plata electronica, respectiv numere de carti de credit, cod PIN si date personale ale acestora. Adresa de posta electronica, coduri PIN, date despre transferuri de bani operate prin sisteme de transfer rapid respectiv E. V. si N.; au fost de asemenea identificate ca fiind instalate aplicațiile informatice „206DDX31” si „N.” care conform destinatiei date de producator pot fi utilizate pentru citirea, prelucrarea si inregistrarea de date pe E. magnetica a card-urilor.


 In hard-disck-ul marca Fujitsu seria (...), capacitate 40 GB identificat in laptop-ul marca Fujitsu Siemens, hard-disk-ul marca I. seria (...), capacitate 160 GB identificat in laptop-ul marca B., ridicate de la inculpatul M. S. E. au fost identificate un fisier de tip document continind coduri E., 132 fisiere de tip I., continind inregistrari rezultate in urma purtarii de corespondenta electronica de la adresele anducta (...).com si (...).com  la care au fost primite o serie de mesaje continind date ce par a reprezenta repoarte generate de programe informatice  de tip L. respectiv aplicatii care inregistreaza activitatile efectuate de utilizatorul unui sistem informatic. 
In hard-disk-ul marca T. seria (...) capacitate 120 GB apartinind inculpatului M. N. B. au fost identificate circa 330 de fișiere rezultate in urma accesarii  unor adrese de posta electronica ce contin mesaje in care se fac referiri exprese la contrafacerea de  mijloace  de plata electronica, transmiterea de date de identificare a unor mijloace de plata electronica , accesarea conturilor bancare on-line, adrese de IP , G., transfer de sume de bani , realizarea unor pagini de internet care sa le imite pe cele ale unor unitati bancare din Italia, Marea Britanie, SUA si altele; 72 de fisiere tip imagine, avind extensiile bmp si jpg reprezentind diferite capturi de ecran, chitante E. V., componente pentru bancomate.


 Pe hard-diskul marca T. seria 4JV2K6C4, capacitate 80 GB, au fost identificate un numar de cca 470 fisiere de tip arhiva ce cuprindeau pagini de web si fisiere componente ale unor site-uri al caror continut este asemanator cu cele ale unor institutii bancare, respectiv: www.chase.com, www.flagstar.com., Bank of B.; liste cu adrese de postă electronica, pachetele de instalare pentru aplicatiile  informatice N. 700, N. 206, cu ajutorul carora pot fi prelucrate/citite/scrise date de identificare pentru mijloace de plata electronica; pachetul de instalare pentru aplicatiile informatice E. si N. ce pot fi utilizate pentru obtinerea din diverse surse de adrese de posta electronica si pentru expedierea automata de mesaje prin posta electronica; fișiere de tip imagine continind fotografii ale unor B.-uri, componente de bancomat, capturi de ecran si persoane.


 Din analiza datelor rezultate în urma percheziției în sistem informatic efectuata asupra mediilor de stocare a datelor informatice respectiv a hard-disk-ul marca I. seria (...) capacitate 60 GB identificat in laptop-ul marca B. si hard-disk-ul marca T. seria 5FBBMH9T capacitate 40 GB apartinind inculpatului S. B. s-au identificat pagini de web si fisiere componente ale unor site-uri al caror continut este asemanator cu cele ale unor institutii bancare; fisiere continind date de identificare ale unor mijloace de plata electronica, date despre transferuri de bani efectuate prin servicii de transferuri rapide precum E. V., liste cu  adresa de postă electronica, pachete de instalare pentru aplicatiile informatice B. F. F. Premium, B. N. T. ce pot fi utilizate pentru obtinerea din diverse surse de adrese de posta electronica si expedierea automata de mesaje prin posta electronica.


 Datele rezultate in urma perchezitiei in sistem informatic efectuata asupra mediilor de stocare respectiv hard-disk-ul marca I. seria (...) , capacitate 40 GB, hard-disk-ul marca Samsung seria (...), capacitate 160 GB ridicate de la inculpatul  E. B. au relevat o serie de fisiere continind pagini de web si fisiere componente ale unor site-uri al caror continut este asemanator cu cele ale unor institutii bancare ce au denumiri sugestive precum citi-bank-zip, liste cu adresa de postă electronica, pachetul de instalare pentru aplicatia informatica cc2bank cu ajutorul caruia pot fi identificate  bancile emitente pentru card.-uri in functie de numarul de card, pachete de instalare pentru aplicatiile informatice E., N. E., F. care pot fi utilizate pentru  obtinerea din diverse surse de adrese de postă electronica si expedierea automata de mesaje prin postă electronică.

 Cu referire la activitatea desfășurată de inculpații D. T. si T.  M. O., se reține că în luna septembrie 2007 inculpatul D. T. de comun acord cu inculpatul T. au stabilit sa realizeze activitati de fraudare a sistemului de plati E. V..
 Astfel, in timp ce inculpatul D. T. realiza transferurile de bani din conturile aferenet unor instrumente de plata electronica cu utilizarea datelor de identificare ale acestora, inculpatul T. efectua ridicarile de bani de la Oficiile E. V..


 Din interceptarile telefonice redate  pentru perioada 9.09.2007 - 19.09.2007 a rezultat ca inculpatul D. T. a purtat mai multe convorbiri telefonice cu inculpatul T. din care rezulta cu evidenta ca au generat transferuri banesti cu trimitere prin E. V. , datele fiind transmise direct catre inculpatul T. dar si către alte persoane, respectiv S. E., B. E. , N. B. . E. O. s.a. care , parte dintre ei, au procedat la ridicarea sumelor de bani de la agentiile E. V..
 Din documentele ridicate de la agentiile E. V. din România precum si din plingerea inaintata si documentele transmise de catre aceasta companie a rezultat ca in intervalul de timp 18.09.2007 - 20.09.2007 s-a realizat un numar de 55 de astfel de transferuri prin intermediul numitilor N. B., T. M., B. E., E. O. si S. E..


 Sistemul de plati on-line E. V. permite prin facilitatea „T. N. in minutes” ca anumite sume de bani sa fie trimise unui anume destinatar on-line si dupa completarea datelor necesare ale expeditorului, respectiv titularul cardului , suma de bani si datele destinatarului, tranzactia fiind generata on-line, automat se transmite si dispozitia de efectuare a platii. Tot ceea ce trebuie sa faca destinatarul banilor pentru a incasa suma de bani este sa comunice la Oficiul E. V. ales datele transferului, respectiv numarul de control al transferului de bani si numele si adresa expeditorului.


 Atât în faza de urmarire penală cât și a cercetarii judecatorești la fond inculpatul D. T. a recunoscut ca a generat transferuri banesti din conturile unor carti de credit in posesia carora a intrat  prin internet, date pe care le-a transmis inculpatului T. M.. A precizat totodata ca numele persoanelor pe care urmau a fi incasate sumele de bani transferate îi erau indicate de catre inculpatul T. M., persoane racolate de acesta. A mai precizat totodata inculpatul ca la fiecare 5 transferuri incasate , doua dintre acestea reprezentau plata pentru inculpatul T. M. O..


 La rindul sau, inculpatul T. M. a negat existenta intelegerii cu inculpatul D. T., precizind ca ultimul ar fi racolat o serie de persoane pe  numele carora au fost trimise sumele de bani. A recunoscut insa ca la rugamintea inculpatului D. ar fi ridicat o serie de sume de bani transmise pe numele sau si ca o parte dintre acestia i-au revenit.


 Pozitia inculpatului T. a fost apreciată ca parțial nesinceră, motivat de faptul ca interceptarile de convorbiri telefonice contrazic  in totalitate sustinerea acestuia, rezultind cu evidenta din continutul acestora ca racolarea diverselor persoane pe numele carora erau generate transferuri de bani era sarcina principala a inculpatului T.. De altfel, aceasta concluzie este confirmata si de depozitiile invinuitilor S. E., B. E., N. B. . E. O. care au facut parte din grupul coordonat de  D. si pentru care  prin rechizitor s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala, parte din acestia fiind sanctionati administrativ.


 Raportul de constatare tehnico-stiintifica grafoscopica efectuat cu privire la formularele E. V. intocmite pe numele martorului B. E. a pus in evidenta faptul ca unele dintre acestea au fost completate cel mai probabil de scrisul inculpatului T. M. O..


 în cursul cercetarii judecătoresti inculpatii au exprimat în mod direct dorinta de a fi audiați de instanta, declarațiile acestora fiind consemnate în scris și atașate la dosar.


 Pozitia inculpatilor a fost diferita in sensul ca parte dintre ei au fost partial sinceri respectiv B., M., D., E. B., J., D., U., U. , E. si T. M. au admis imprejurarea ca au generat transferuri de bani, fie ca au ridicat sume de bani, fie ca au incercat sa monteze dispozitive artizanale cu ajutorul carora sa copieze datele inserate pe diverse card-uri.


 Inculpatii J., M., S., E., F. au avut o pozitie total nesincera, nerecunoscind aproape niciuna din faptele pentru care au fost trimiși in judecata.
 De remarcat este pozitia inculpatului E. care a manifestat aceeasi conduita de recunoastere si detaliere concreta a modului de derulare a faptelor, a contributiei fiecaruia dintre inculpati (atit in faza de urmarire penala cit si a cercetarii judecatoersti) motiv pentru care s-a retinut art.9 al.2 din Legea 39/2003 cu privire la fapta prev.de art.7 al.1 rap.la art.2 lit.b pct.,18 din legea 39/2003, care prevede în concret ca „ nu se pedepseste persoana care, săvârșind una din faptele prevazute la art.7 al.1, denunța autoritatilor grupul infractional organizat mai inainte de a fi fost descoperit si de a se fi inceput savirsirea infractiunii grave care intra in scopul acestui grup”


 Din interpretarea literara si gramaticala a textului inserat in legea speciala rezulta cu evidenta intentia legiutorului de a nu sanctiona persoana care, desi participă sub forma initierii, constituirii, aderării sau sprijinirii la un grup infractional organizat - textul facind trimitere expresa la art.7 al.1 - denunță autorităților grupul infracțional organizat mai inainte de a fi fost descoperit.
 Din încadrarea juridică dată prin rechizitoriu faptelor inculpatului E., în sarcina acestuia s-a retinut incidența disp.art.9 al.1 din Legea 39/2003


 Inculpatii au încercat să acrediteze ideea ca in cauza nu sunt incidente disp.art.7 al.1 rap.la art.2 lit.b pct.18 din Legea 39/2003 , in sensul ca nu a existat un grup organizat la  care sa adere  sau sa-l sprijine in vreun mod, activitatile lor fiind parte singulare sau sprijinite in mod accidental, fără să existe o înțelegere în acest sens.


 Judecatorul cauzei reține însă că fiind incidente dispozitiile art.7 al.1 rap.la art.2 lit.b pct.18 din Legea 39/2003 pentru inculpatii:
- M. S. sub forma constituirii grupului organizat incluzindu-i pe  E. si U. care au avut ca principal scop crearea  unor filiere prin care sa se materializeze comiterea de infractiuni  informatice si operatiuni frauduloase; de remarcat ca in acest grup au apărut la un moment dat sub forma sprijinirii si aderarii in anumite activitati si inculpatii F. si E. ;M., J., J., U., S., E., B. , E. si D. D. constind in aceea  ca pe parcursul anului 2007, prefigurind obtinerea de beneficii materiale din comiterea de infractiuni informatice si operatiuni frauduloase cu instrumente de plata electronica, au constituit un grup avind ca scop crearea unor filiere prin intermediul carora ca materalizeze ideea infractionala, racolând diverse persoane pe numele carora  au generat transferuri de bani.


  Inculpatul E. a facut parte din grupul constituit si organizat de M., însă în raport de colaborarea lui totală care a fost definitorie pentru finalizarea urmăririi penale și trimiterea în judecată a inculpaților, i s-a retinut art.9 al.2 din Legea 39/2003, motiv pentru care instanta va face in cauza aplicarea disp.art.11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.e C.p.p.


 Judecătorul cauzei a avut in vedere incidența disp.art.7 al.1 rap.la art.2 lit.b  pct.18 din Legea 39/2003 imprejurarea ca din probele administrate in cauza a rezultat ca intre inculpati a existat o intelegere in sensul initierii, constituirii /formarii unei grupări care la un moment dat a intersectat si au transmis informatii reciproce fie prin telefon, fie prin intermediul calculatorului care a avut ca principal scop generarea de transferuri de sume de bani  prin operatiuni frauduloase cu instrumente de plata electronica.


 Prin reglementarea dispozitiilor cuprinse in art.323 C.p. dar si in Legea speciala 39/2003 legiuitorul a inteles ca  pentru infractiunea de crima organizata sa sanctioneze in cadrul aceluiasi text  atit constituirea propriu-zisa a unui grup infractional, dar si intierea acestuia, aderarea sau sprijinirea.
 Prin urmare, savirsirea  oricaruia dintre actele materiale incriminate realizeaza continutul constitutiv al infractiunii care se consuma si atunci cind se  realizeaza sub forma initierii, fara ca vreun act material din cuprinsul infractiunilor scop previzionate de grup sa se realizeze in materialitatea sa.
 Infractiunea de asociere pentru savirsirea de infractiuni, sub aspectul laturii obiective se realizeaza prin diverse modalitati: asociere, initiere, aderare, sprijinire, actiuni ce sunt prevazute alternativ de textul de incriminare, ceea ce inseamna ca pentru existenta infractiunii este suficient să se savirseasca numai una dintre ele.


 în speță, din probatoriul administrat in cauza a rezultat ca intre membrii grupului dar si subramurile desprinse din acesta (astfel cum am detaliat in alineatele precedente) a existat o anumita coeziune, concluzie desprinsa din modul in care au fost schimbate informatiile, planificate activitatile infractionale, dar si grija in impărtirea beneficiilor, dar si in remedierea unor eventuale pierderi.


 Din interceptările de convorbiri telefonice (de asemenea, detaliate in alineatele precedente) se poate desprinde si ierarhia grupului- reține instanța de fond - dar și inițiatorul sau mai exact „creierul” cum au fost M., D., J. și M..


 în grupul inițiat de D. la care a aderat si T. faceau parte si B., N., E., S., E. ș.a , persoane ce au fost racolate de T. si pe numele carora au fost generate transferuri de sume de bani prin sistemul E. V..
 Prin rechizitoriu s-a dispus scoaterea de sub urmaririi penale fata de invinuitii B., N., E., S., E. pentru art. 7 al.1 rap.la art.2 lit.b pct.18 din  Legea 39/2003, parte dintre acestora aplicindu-li-se sanctiuni administrative (B., E., N.).


 Deci, în acest context este evident - reține instanța de fond - că s-a initiat si constituit un grup organizat coordonat de inculpatul D. si cu eforturile conjugate ale invinuitilor mentionati mai sus (martori in cauza) a fost posibila obtinerea de beneficii materiale prin comiterea de infractiuni informatice si operatiuni frauduloase cu instrumente de plata electronica.
Grupurile constituite de parte dintre inculpati respectiv D., J., J., E. si M. s-au intersectat, acordindu-si la un moment dat sprijin constind in ridicarea sumelor de bani, generate prin transferuri frauduloase, in acest mod procedind inculpatii E. T., M., T., S., F. N.. Unii dintre inculpati au facut actiuni de sprijinire prin racolarea altor persoane pe numele carora sa fie generate transferuri de sume de bani, situatie in care se afla inculpatii E. T., T. M., E. B., F. N., D. D., E., U..

 

 Instanța de fond a reținut că în drept, fapta inculpaților M. S. E., E. E. F., U. T., constând în aceea că pe parcursul anului 2007, prefigurând obținerea de beneficii materiale din săvârșirea de infracțiuni grave, au constituit un grup criminal organizat având ca scop crearea unor filiere prin intermediul cărora să materializeze ideea infracțională, respectiv comiterea de infracțiuni informatice și operațiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică și la care au aderat sau sprijinit în anumite activități învinuitul F. N. și inculpatul E. E. (...), întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art.7 al.l rap. la art.2 lit.b pct.18 din Legea nr.39/2003.


în raport de actele de urmărire penală efectuate și contribuția inculpatului E. E. F. la aflarea adevărului si identificarea unor activități infracționale organizate față de acesta se vor reține dispozițiile art. 9 al.2 din Legea nr.39/2003.


Fapta inculpatului D. T. precum și ce a inculpatului T. M. O. constând în aceea că pe parcursul anului 2007, prefigurând obținerea de beneficii materiale din săvârșirea de infracțiuni grave, au inițiat constituirea unui grup criminal organizat având ca scop crearea unor filiere prin intermediul cărora să materializeze ideea infracțională, respectiv comiterea de infracțiuni informatice și operațiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică întrunește elementele constitutive,  ale infracțiunii prevăzute de art.7 al.l rap. la art.2 lit.b pct.18 din Legea nr.39/2003


Fapta inculpaților M. N. B., J. S. J., J. E., U. S. S. B., E. B., B. F. J. precum si a inculpatului E. T. E., D. D. constând în aceea că pe parcursul anului 2007, prefigurând obținerea de beneficii materiale din săvârșirea de infracțiuni grave, au constituit un grup criminal organizat având ca scop crearea unor filiere prin intermediul cărora să materializeze ideea infracțională, respectiv comiterea de infracțiuni informatice și operațiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art.7 al.l rap. la art.2 lit.b pct.18 din Legea nr.39/2003.


 Faptele inculpatului M. N. B. constând în urcarea sistematica pe Internet de pagini web falsificate apartinind unor instituții financiare, urmată de transmiterea unui număr  nedeterminat de e-mailuri (spam) cu scopul obținerii de informații în mod fraudulos de la clienții acestor instituții - date de identificare ale unor instrumente de plată electronică (cărți de credit), date de autentificare (user și parolă) pentru accesul on-line în conturi bancare precum și - introducerea in sistemele informatice utilizate pentru realizarea operațiunilor de plată on-line de date informatice necorespunzătoare adevărului, rezultând transferuri financiare din conturile aferente unor instrumente de plată electronică, cu utilizarea datelor acestora de identificare, urmate de încasarea sumelor de bani de la ghișee E. V. din România întrunește elementele constitutive ale -fracțiunilor prevăzute de art.27 al.l și 2 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 al.2 Cp. rap. la art.18 din Legea nr.508/2004, art.48 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 al.2 Cp rap. la art.18 din Legea nr.508/2004 toate cu aplicarea  art.33 lit.a Cp.
 In raport de actele de urmărire penală efectuate și contribuția inculpatului M. la aflarea adevărului și identificarea unor activități infracționale se vor reține dispozițiile art. 18 din Legea nr.508/2004


 Faptele inculpatului U. S. constând în introducerea în sistemele informatice utilizate pentru realizarea operațiunilor de plată on-line de date informatice necorespunzătoare adevărului, rezultând transferuri financiare din conturile aferente unor instrumente de plată electronică, cu utilizarea datelor acestora de identificare, urmate de încasarea sumelor de bani de la ghișee E. V. din România, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute de art.27 al. 1 si 2 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 al.2 Cp art.48 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 al.2 Cp toate cu aplicarea art.33 lit.a Cp. 


Faptele inculpatului D. D. constând in incasarea de sisteme informatice utilizate pentru realizarea operațiunilor de plată on-line de date informatice necorespunzătoare adevărului, de sume de bani provenite din transferuri financiare din conturile aferente unor instrumente de plată electronică, cu utilizarea datelor acestora de identificare, de la ghișee E. V. din România, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute de art.26 rap. (...) art.27 al. 2 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 al.2 Cp art.26 rap. la art.48 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 al.2 Cp toate cu aplicarea art.33 lit.a Cp.


Faptele inculpatului E. T. E. constând în urcarea sistematică pe Internet de pagini web falsificate aparținând unor instituții financiare, urmată de transmiterea unui număr nedeterminat de e-mailuri(spam) cu scopul obținerii de informatii in mod fraudulos de la clientii acestor instituții - date de identificare ale unor instrumente de plată electronică (cărți de credit), date de autentificare (user și parolă) pentru accesul on-line în conturi bancare precum și - introducerea in sistemele informatice utilizate pentru realizarea operațiunilor de plată on-line de date informatice necorespunzătoare adevărului, rezultând transferuri financiare din conturile aferente unor instrumente de plată electronică, cu utilizarea datelor acestora de identificare, urmate de încasarea sumelor de bani de la ghișee E. V. din România întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute de art.27 al. 2 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 al.2 Cp art.48 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 al.2 Cp toate cu aplicarea art.33 lit.a Cp.
 

Faptele inculpatului J. S. J. constând  in urcarea sistematica  pe Internet de pagini web falsificate aparținând unor instituții financiare, urmată de transmiterea unui număr nedeterminat de e-mailuri (spam) cu scopul obtinerii de informații în mod fraudulos de la clienții acestor instituții - date de identificare ale unor instrumente de plată electronică (cărți de credit), date de autentificare (user și parolă) pentru accesul on-line  in conturi bancare; introducerea in sistemele informatice utilizate pentru realizarea operațiunilor de plată on-line de date informatice necorespunzătoare adevărului, rezultând transferuri financiare din conturile aferente unor instrumente de plată electronică,cu utilizarea datelor acestora de identificare, urmate de încasarea sumelor de bani de la ghișee E. V.   din România și Turcia; precum și fapta constând în aportul material din ziua de 26.10.2007 privind montarea și punerea în funcțiune a unui dispozitiv confecționat artizanal cu scopul colectării de date de identificare ale unor instrumente de plată electronică necesare falsificării acestora; întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute de art.27 al.l și 2 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 al.2 Cp art.48 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 al.2 Cp., art.25 din Legea nr.365/2002, toate cu aplicarea art.33 lit.a Cp.
 

Faptele inculpatului J. E. constând în introducerea in sistemele informatice utilizate pentru realizarea operațiunilor de plată on-line de date informatice necorespunzătoare adevărului, rezultând transferuri financiare din conturile aferente unor instrumente de plată electronică, cu utilizarea datelor acestora de identificare urmate de incasarea sumelor de bani de la ghișee E. V. din România întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute de art.27 al.l și 2 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 al.2 Cp, art.48 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 al.2 Cp, toate cu aplicarea art.33 lit.a Cp.


Faptele inculpatului D. T. constând în introducerea in sistemele informatice utilizate pentru realizarea operațiunilor de plată on-line de date informatice necorespunzătoare adevărului, rezultând transferuri financiare din conturile aferente unor instrumente de plată electronică, cu utilizarea datelor acestora de identificare, urmate de încasarea sumelor de bani de la ghișee E. V. din România precum și - deținerea de echipamente confecționate artizanal în vederea capturării de date de identificare ale unor instrumente de plată electronică în scopul falsificării acestora întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute de art.27 al.2 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 al.2 Cp, art.48 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 al.2 Cp, art.25 din Legea nr.365/2002, toate cu aplicarea art.33 lit.a Cp.
Faptele inculpatului T. M. O. constând în încasarea din sistemele informatice utilizate pentru realizarea operațiunilor de plata on-line de date informatice necorespunzătoare adevărului, de sume de bani provenite din transferuri financiare din conturile aferente unor instrumente de plată electronică, cu utilizarea datelor acestora de identificare, de la ghișee E. V. din România, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute de art.27 al.2 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 al.2 Cp, art.48 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 al.2 Cp, toate cu aplicarea art.33 lit.a Cp.
Faptele inculpatului E. E. (...)  constând în urcarea sistematică pe Internet de pagini web falsificate aparținând unor instituții financiare, urmată de transmiterea unui număr nedeterminat de e-mailuri (spam) cu scopul obținerii de informații în mod fraudulos de la clienții acestor instituții -date de identificare ale unor instrumente de plată electronică (cărți de credit), date de autentificare (user și parolă) pentru accesul on-line în conturi bancare; în introducerea in sistemele informatice utilizate pentru realizarea operațiunilor de plată on-line de date informatice necorespunzătoare adevărului, rezultând transferuri financiare din conturile aferente unor instrumente de plată electronică, cu utilizarea datelor acestora de identificare, urmate de încasarea sumelor de bani de la ghișee E. V. din România precum și deținerea de echipamente confecționate artizanal în vederea capturării de date de identificare ale unor instrumente de plată electronică în scopul falsificării acestora întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute de art.27 al.l și 2 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 al.2 Cp rap. la art.18 din Legea nr.508/2004 art.48 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 al.2 Cp rap. la art.18 din Legea nr.508/2004 art.25 din Legea nr.365/2002 rap. la art.18 din Legea nr.508/2004 toate cu aplicarea art.33 lit.a Cp.


 în raport de actele de urmărire penală efectuate și contribuția inculpatului E. la aflarea adevărului și identificarea unor activități infracționale se vor reține dispozițiile art. 18 din Legea nr.508/2004.


 Faptele inculpatului F. N. constând în urcarea sistematică pe Internet de pagini web falsificate aparținând unor instituții financiare, urmată de transmiterea unui număr nedeterminat de e-mailuri (spam) cu scopul obținerii de informații în mod fraudulos de la clienții acestor instituții - date de identificare ale unor instrumente de plată electronică (cărți de credit), date de autentificare (user și parolă) pentru accesul on-line în conturi bancare precum și efectuarea de operațiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică, prin retragerea de numerar de la bancomate cu utilizarea datelor de identificare ale acestora unor cărți de credit emise de bănci din străinătate, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute de art.27 al.l și 2 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 al.2 Cp , art.48 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 al.2 Cp, toate cu aplicarea art.33 lit.a Cp.


Faptele inculpatului M. S. E. constând în urcarea sistematică pe internet de pagini web falsificate aparținând unor instituții bancare urmată de transmiterea unui numar nedeterminat de e-mailuri (spam) cu scopul obținerii de informații în mod fraudulos de la clienții acestor instituții - date de identificare ale unor instrumente de plată electronică (cărți de credit), date de autentificare (user și parolă) pentru accesul on-line în conturi bancare ori utilizarea unor servicii de telefonie prin Internet pentru transmiterea de mesaje vocale urmată de colectarea și utilizarea frauduloasă a unui număr nedeterminat de date de identificare ale unor instrumente de plată electronică, efectuarea de operațiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică, prin retragerea de numerar de la bancomate cu utilizarea datelor de identificare ale acestora unor cărți de credit emise de bănci din străinătate întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute de art.48 din Legea nr.161/2003, cu aplicarea art.41 al.2 Cp,  art.27 al.l și 2 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 al.2 Cp., toate cu aplicarea art.33 lit.a Cp.
Faptele inculpatului E. E. F. constând în urcarea sistematică pe Internet de pagini web falsificate aparținând unor instituții bancare urmata de transmiterea unui număr nedeterminat de e-mailuri (spam) cu scopul obținerii de informații în mod fraudulos de la clienții acestor instituții - date de identificare ale unor instrumente de plată electronică (cărți de credit), date de autentificare (user și parolă) pentru accesul on-line în conturi bancare ori utilizarea unor servicii de telefonie prin Internet pentru transmiterea de mesaje vocale urmată de colectarea și utilizarea frauduloasă a unui număr nedeterminat de date de identificare ale unor instrumente de plată electronică, introducerea în  sistemele informatice  utilizate pentru realizarea operațiunilor de plată on-line de date informatice necorespunzătoare adevărului, rezultând transferuri financiare din conturile aferente unor instrumente de plată electronică, cu utilizarea datelor acestora de identificare, urmate de încasarea sumelor de bani de la ghișee E. V. din România, efectuarea de operațiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică, prin retragerea de numerar de la bancomate cu utilizarea datelor de identificare ale acestora unor cărți de credit emise de bănci din străinătate, precum și deținerea de echipamente în scopul falsificării unor instrumente de plată electronică întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute de  art.27 al.l și 2 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 al.2 Cp, art.48 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 al.2 Cp, art.25 din Legea nr.365/2002, toate cu aplicarea art.33 lit.a Cp.


 Faptele inculpatului U. T. constând în urcarea sistematică pe Internet de pagini web falsificate aparținând unor instituții bancare urmată de transmiterea unui număr nedeterminat de e-mailuri (spam) cu scopul obtinerii de informatii in mod fraudulos de la clientii acestor institutii clienții acestor instituții - date de identificare ale unor instrumente de plată electronică (cărți de credit), date de autentificare (user și parolă) pentru accesul on-line în conturi  bancare ori utilizarea unor servicii de telefonie prin Internet pentru transmiterea de mesaje vocale urmată de colectarea și utilizarea frauduloasă a unui număr nedeterminat de date de identificare ale unor instrumente de plată electronică întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute de art.48 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 al.2 Cp, art.27 al.l și 2 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 al.2 Cp, toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal.


Faptele inculpatului S. B., constând în încasarea din sistemele informatice utilizate pentru realizarea operațiunilor de plată on-line de date informatice necorespunzătoare adevărului, de sume de bani provenite din transferuri financiare din conturile aferente unor instrumente de plată electronică, cu utilizarea datelor acestora de identificare, de la ghișee E. V. din România precum și fapta constând în aportul material din ziua de 26.10.2007 privind montarea si punerea în funcțiune a unui dispozitiv confecționat artizanal cu scopul colectării de date de identificare ale unor instrumente de plată electronică necesare falsificării acestora; întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute de  art.27 al.l și 2 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 al.2 Cp cu aplicarea art.37 lit.b Cp.,  art.25 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art. 37 lit.b Cp.,  toate cu aplicarea art.33 lit.a C.p.
 

Starea de recidivă post executorie prev. de art.37 lit.b Cp. a fost stabilită in raport de condamnarea anterioară de 1 an închisoare (pedeapsă rezultantă) cu aplicarea art.74-76 Cp., și art.71-64 Cp., pentru comiterea infracțiunilor prevăzute le art.24 al.2 din Legea nr.365/2002 si art.27 al.2 din Legea nr.365/2002suferită de inculpat prin sentința nr.306/30.06.2006, definitivă prin respingerea apelului la 07.11.2006.


Inculpatul a fost arestat la data de 11.04.2006 și a fost liberat condiționat la 19.12.2006, rest 112 zile.


 Fapta inculpatului E. B. constând în aportul material din ziua de 26.10.2007 privind montarea și punerea în funcțiune a unui dispozitiv confecționat artizanal cu scopul colectării de date de identificare ale unor instrumente de plată electronică necesare falsificării acestora; întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute de art.25 din Legea nr.365/2002 față de infractiunea  reținută asupra se face aplicarea art.33 lit.a Cp.
 

Fapta inculpatului B. F. J. constând în aportul material din ziua de 26.10.2007 privind montarea și punerea în funcțiune a unui dispozitiv confecționat artizanal cu scopul colectării de date de identificare ale unor instrumente de plată electronică necesare falsificării acestora; întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute de art.25 din Legea nr.365/2002 față de infractiunea reținută asupra se face aplicarea art.33 lit.a Cp.
 

La  individualitarea pedepselor ce se vor aplica inculpatilor, tribunalul va avea in vedere imprejurarile concrete in care au fost savirsite faptele, gradul de pericol social  deosebit de ridicat al acestora, pozitia procesuala dar si imprejurarea ca parte dintre acestia sunt infractori primari aflati la primul conflict cu legea penala, considerente in raport de care pentru parte din acestia se vor retine circumstante atenuante prev.de art.74 lit.a si art.76 lit.b C.p. (M., U., E., J., M., J., U., D., F. N., E., D., T.).
 

De asemenea, pentru inculpatii S. si E., judecatorul cauzei va avea in vedere imprejurarea ca acestia sunt cunoscuti cu antecedente penale.
 

Astfel, inculpatul E.  a fost condamnat la pedeapsa de 6  luni inchisoare aplicata prin s.p.366/2996 a  T r i b u n a l u l u i   C o n s t a n t a,definitiva prin d.p.200/P/2006 a D., cu aplicarea disp.art.81 C.p. pentru infractiunea prev.de art.26 rap.la art.27 al.1 din  legea 365/2002, in cauza fiind incidente disp.art.83 C.p., faptele din prezenta cauza fiind comise inauntrul termenului de incercare.
 

In ceea ce-l priveste pe inculpatul S. acesta a comis faptele din prezenta cauza in stare de recidiva postexecutorie atrasa de pedeapsa de 1 an inchisoare, pedeapsa rezultanta, aplicata prin sentinta penala nr.306/30.06.2006, definitiva prin respingerea apelului la 7.11.2006.
în ceea ce privește latura civilă a cauzei, instanța de fond a reținut că în conformitate cu plângerilor înregistrate in cauza s-au constituit  părti civile E. D. cu suma de 12.000 RON; reprezentând retragerile frauduloase din contul de card BRD, G. P. cu suma de 30.900 RON, F.  E. L. cu suma de 279 USD; G. Bank cu suma de 17.753,37 USD si E. V. care  in final a precizat in concret ca prejudiciul produs in patrimoniul sau este de 6.550 USD.
 

După adrese repetate, BRD a precizat în concret că tranzacțiile frauduloase efectuate din conturile clientelor T. nu constituie o paguba pentru banca, motiv pentru care nu intelege sa se constituie parte civilă în prezenta cauză, menționează Tribunalul.
 

De asemenea, judecatorul cauzei a avut în vedere si pozitia exprimata de E. O. care a precizat ca nu intelege sa solicite suma de 20 RON reprezentind costul emiterii unui nou card, context in care sunt aplicabile disp.art.118 lit.e C.p. de la inculpatul E. E. (...).
 

Cu ocazia audierii inculpaților acestia si-au exprimat, acordul de a acoperi in totalitate prejudiciile produse in dauna partilor civile.

 De remarcat, de asemenea, că pe parcursul urmăririi penale s-au ridicat o serie de bunuri cu ocazia perchezitiilor domiciliare efectuate la inculpati constind in laptop, I., telefoane mobile, bunuri ce au facut obiectul unor cereri de restituire intemeiata pe disp.art.168 C.p.p. si solutionate prin incheierile de sedinta din 15.09.2008, 10.11.2008, fiind restituite firmei  MIRA F. 200SRL și numitului E. B. H. un laptop marca B. și respectiv suma de 3810 RON, motivat de imprejurarea ca aceste bunuri apartinind părintilor inculpatului E. B. si respectiv fratelui inculpatului E. E..
 

în baza prevederilor art.14, 346 C.p.p. rap.la art.998 C.civ. a dispus obligarea inculpaților la plata despăgubirilor civile după cum urmează:
- 6550 USD (în echivalentul în lei la data executării) către E. V. obligația fiind solidară pentru toți cei 16 inculpați, cu dobanda legală aferentă de la data rămânerii definitivă a hotărârii la completa achitare a debitului. A avut în vedere că toti inculpații au participat la generarea de transferuri frauduloase si la ridicarea sumelor de bani prin sistemul E. V..
- 17753,37 USD către G. T. BANK ( în echivalentul în lei la data executării), obligația fiind solidară pentru inculpați M. R., U. S, E. V și F. M., cu dobanda legală aferentă de la data ramanerii definitivă a hotararii la completa achitare a debitului. A avut in vedere instanta la stabilirea acestei sume si a  solidaritatii inculpatilor cuantumul prejudiciului comunicat de partea civila, d ar si gradul de participatie al inculpatilor in generarea de transferuri frauduloase prin intermediul acestei E., dar si impărtirea acestor sume intre ei (situatia de fapt fiind detaliata in alineatele precedente).
- 279 USD către partea civilă F. E. L. - (în echivalentul în lei la data executării), sumă la care este obligat inculpatul J. E.. (S-a avut in vedere plingerea formulata de partea vătămata dar si recunoasterea si acordul manifestat de inculpat in achitarea acestei sume).
- 12.000 RON catre partea civilă E. D. J. și 30.900 RON către partea civilă G. P. -sume la care este obligat inculptul E. E.. De remarcat este ca persoanele fizice au formulat cereri de constituire in nume propriu, iar din adresa BRD a rezultat in mod expres ca sumele de bani retrase de pe card-urile acestora nu au fost acoperite de banca.
 

în baza prev.art.357 pct.2 lit.e Cpp  se va dispune restituirea următoarelor bunuri ridicate ca urmare a percheziților domiciliare efectuate la inculpați, astfel:
- I. - E.-HL -(...) aparținând conform facturii fiscale (...) numitului F. E.
- M. marca U. O. seria (...) (...) 4T21 aparținand conform facturii T. nr. (...) numitului E. O.,
- M. marca Fujitsu Siemens seria 825 CO 1101JBCV (...) aparținand numitei M. E.;


 în baza art 118 lit. b Cp va confiscă un telefon mobil marca Nokia model 8800 aparținand inculpatului M. S. D.

în baza art. 357 lit. f Cpp a  dispus distrugerea datelor / programelor informatice folosite la comiterea phishing-ului informatic identificate în soft-urile I.-urilor ridicate din domiciliile inculpaților și a programelor de transmitere automată de mesaje telefonice prin internet și a două dispozitive artizanale folosite la copierea unor date de pe bancomate.


A constatat că inculpați au fost reținuti / arestați preventiv după cum urmează:
- J., E., M. - 13.11.2007- 24.04.2008
- D., B., M., J. R.- 13.11.2007-29.08.2008
- E. A - 13.11.2007- 24.12.2008
- U. și E. 28.11.2007- 24.04.2008
- S. A. 13.11.2007- 11.03.2009

 

împotriva acestei sentințe au declarat apel Parchetul de pe lângă  î n a l t a   C u r t e de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism și inculpații: M. E. S., U. T., E. E. F., E. E. U., J. E., B. F. J., M. B. N., E. B., S. B., J. S. J., U. S., D. T., F. N.,  E. T. E., D. D. și T. M. O..


în apelul  M i n i s t e r u l u i   P u b l i c se precizează că s-a declarat apel în conformitate cu prevederile art. 379 Cod procedură penală, împotriva sentinței penale nr.458/28.04.2009, pronunțată de  T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i - Secția II Penală, privind inculpații cercetați în prezenta cauză, pentru următoarele motive:
1.greșita achitare a inculpatului E. E. F. pentru infracțiunea prev. de art. 7 alin. 1 rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003,
2.greșita individualizare a pedepselor aplicate inculpaților E. E. F., E. E. (...) și M. B. N. în raport cu prevederile art. 72  Cod penal și sub aspectul modalității de executare a pedepsei, în principal,
 3.neaplicarea art.118 lit. e Cod penal, în condițiile în care E. V. s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală cu suma de 41.000 dolari, iar la instanță a solicitat doar 6500 dolari, astfel încât diferența de sumă trebuia să fie confiscată de la inculpați.
Motivele de apel ale parchetului au fost pe larg detaliate în scris, și depuse la dosar. Se precizează următoarele:


Instanța de fond a dat o interpretare eronată art. 9 și 1  alin 1 și 2 din Legea nr.39/2003; în cauză era aplicabil art. 9 alin. 2 din aceeași lege, iar instanța trebuia să dispună condamnarea inculpatului și nu achitarea, cu reducerea pedepsei, așa cum prevede acest text de lege, în raport cu atitudinea procesuală a acestuia, în sensul că a contribuit la aflarea adevărului și la identificarea unor activități infracționale. Se dispune achitarea numai în situația în care inculpatul denunță o activitate infracțională, ceea ce, în prezenta cauză, nu s-a întâmplat.


în ceea ce privește pedepsele ce au fost aplicate inculpaților E. E. F., E. E. (...) și M. B. N., apreciază că și acestora trebuia să li se aplice o pedeapsă privativă de libertate, astfel cum s-a procedat în cazul celorlalți inculpați; în motivele scrise de apel a descris, pe larg, activitatea infracțională a inculpaților, activitate care a constat în  sustrageri frauduloase de la G. T. BANK, care a suferit pierderi de 17753,37 dolari; de reținut este și faptul că E. E. (...) a cauzat prejudicii și părților civile G. P. și E. D. J., prejudicii substanțiale. í…ži inculpații E. E. (...) și M. B. N. au efectuat sustrageri și în dauna E. V..


O altă critică a hotărârii instanței de fond constă în aceea că,  aceasta trebuia să dispună confiscarea sumelor de bani obținute în mod fraudulos de către inculpați. Nu se poate reține că prejudiciul în cuantum de 41.312,19 dolari nu este real, în condițiile în care, documentele existente la dosar demonstrează crearea unui asemenea prejudiciu; de altfel, prejudiciul este redat, pe larg, în conținutul rechizitoriului. Astfel, obligarea tuturor inculpaților, în solidar, la plata sumei de 6.500 dolari nu este legală, având în vedere că inculpații E. E. F., M. E. S., U. T. și F. N. au  prejudiciat doar G. T. BANK și, în atare condiții, nu puteau fi obligați în solidar și pentru plata prejudiciului către E. V., iar inculpații E. B. și B. F. J. au fost trimiși în judecată doar pentru deținere de echipamente, care este o infracțiune de pericol și nu de rezultat. Așa fiind, trebuiau obligați, în solidar, la plata prejudiciului numai inculpații care au creat prejudiciu în cauză E. V.; având în vedere că inculpații și-au însușit sumele de bani obținute din activitatea infracțională, în opinia acuzării, sunt aplicabile prevederile art. 18 lit. e Cod penal.


Pentru toate aceste considerente, se solicită admiterea apelul, desființarea  în parte a sentinței penale atacate și pe fond, rejudecând, să se dispună condamnarea inculpatului E. E. F. și pentru săvârșirea infracțiunii de criminalitate organizată, cu aplicarea prevederilor art. 9 alin. 2 din Legea nr. 39/2003, să se dispună, pentru inculpații E. E. F., E. E. (...) și M. B. N., înlăturarea art. 81 sau  86 ind. 1 Cod penal, să se dispună confiscarea diferenței de 34.812,19 dolari de la inculpații T. M. O., D. T., E. E. (...), J. S. J., J. E., S. B., E. T. E., M.  B. N., U. S. și D. D., și tot acești inculpați să fie obligați, în solidar, la plata sumei de 6.500 dolari.


în apelul inculpatului U. T., apreciind că este important din punctul de vedere al stabilirii competenței dacă în această cauză au fost trimiși în judecată și inculpați minori, se reiterează excepția de necompetență materială a acestei instanțe, astfel cum a fost invocată anterior, și face referire  la fila 8 din rechizitoriu, în care se face precizarea că activitatea infracțională a inculpaților se întinde în perioada februarie - octombrie 2007, situația în care, cel puțin doi dintre inculpați, în acea perioadă, erau minori.


Față de aceste considerente, se apreciază că sunt incidente în prezenta cauză dispozițiile deciziei penale nr. 32/2008 a înaltei Curți de Casație si Justiție în care se arată  că, inculpatului minor la data săvârșirii faptei, care ulterior a devenit major, i se aplică dispozițiile privind  procedura specială cuprinsă în cap. 2  din Titlul IV  din partea specială a  C o d u l u i   d e procedură penală, inclusiv cele referitoare la faza cercetării judecătorești, respectiv compunerea completului de judecată din judecători anume desemnați și nepublicitatea ședinței de judecată.


în principal, se solicită să se constate că sunt incidente disp. art. 197 alin. 2 Cod procedură penală privind dispozițiile privitoare la compunerea instanței și la publicitatea ședinței de judecată, dispoziții prevăzute sub sancțiunea nulității absolute, și care nu pot fi înlăturate în nici un mod.


Astfel, este de reținut că judecătorul care a instrumentat fondul cauzei nu este  desemnat să soluționeze cauze cu inculpați minori și astfel, toate dispozițiile din recursul în interesul legii  invocat sunt aplicabile în prezenta cauză, și singura soluție ce se impune în atare situație este desființarea hotărârii și trimiterea cauzei la instanța de fond pentru a se conforma dispozițiilor legale privind  judecarea cauzelor cu inculpați minori.


Se solicită instanței ca, în temeiul disp. art. 379 pct. 2 Cod procedură penală, să dispună admiterea apelului, desființarea sentinței penale atacate și achitarea inculpatului U. T. în temeiul disp. art.  11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. d Cod procedură penală, pentru infracțiunile prev. de art. 7 alin. 1 rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003, iar pentru celelalte infracțiuni, să se dispună aplicarea unor pedepse cu suspendarea condiționată a executării, în condițiile art. 81 Cod penal.


Sunt invocate chestiuni de drept care, în opinia apărării, privesc atât reținerea în sarcina inculpatului a infracțiunii prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, pentru care a fost sancționat la o pedeapsă de 4 ani închisoare, cât și o eficiență mai largă dată circumstanțelor atenuante în ceea ce-l privește pe acest inculpat, și care sunt dobândite cauzei prin împrejurarea că acestea au fost recunoscute de instanța de fond însă, în opinia apărării, nu s-a acordat eficiența juridică necesară.


Concluziile nu fac referire la lipsa de vinovăție a inculpatului; de altfel, așa cum se poate constata din lecturarea actelor și lucrărilor dosarului, acesta a recunoscut, în toate declarațiile date la urmărirea penală și în fața instanței de fond, care a fost contribuția sa la săvârșirea acestor fapte.


Un motiv de apel vizează cea mai gravă dintre infracțiunile intrate în concurs, și anume la cea prevăzută la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 39/2003, pentru care inculpatul a fost condamnat la o pedeapsă de 4 ani închisoare.


în ceea ce privește aprecierea că inculpatul a făcut parte dintr-un grup infracțional organizat, precizează în apel că există o decizie a înaltei Curți de Casație și Justiție prin care s-a făcut o distincție evidentă intre ceea ce înseamnă existența acestei infracțiuni de constituire a unui grup organizat și participația penală. Este de notorietate, afirmă apelantul, faptul că, în ultima perioadă de timp, există un fel de rutină ca, ori de câte ori  sunt cel puțin trei inculpați într-o cauză, să se aplice, în mod automat, dacă faptele săvârșite de aceștia au și o oarecare gravitate, și dispozițiile privind existența grupului infracțional organizat.


în legătură cu această distincție netă, între ceea ce însemnă existența infracțiunii grave, prevăzută în legea specială, și ceea ce însemnă participația penală, solicită să se aibă în vedere distincție clară și explicită a înaltei Curți de Casație si Justiție care, în recursul în interesul legii spune că, atunci când în cauză nu rezultă cu certitudine existența unui grup infracțional organizat, în înțelesul dat acestei noțiuni de disp. art. 2 lit. a din Legea nr. 39/2003, de grup structurat, format din trei sau mai multe persoane, care există pentru o perioadă și acționează în mod coordonat, în scopul comiterii uneia sau mai multor infracțiuni grave, pentru  a obține  direct  sau indirect un beneficiu  financiar, ori alte beneficii materiale, nu ne găsim în prezența unei asemenea situații, și nu constituie grup infracțional organizat grupul format ocazional, în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infracțiuni, și care nu are continuitate sau o structură determinată ori roluri prestabilite pentru membrii săi în cadrul grupului.


Apreciază ca fiind un argument insuficient pentru a dispune condamnarea pentru existența grupului infracțional organizat, chiar dacă instanța trebuie să soluționeze o cauză în care s-au reunit alte cauze diverse, care nu au legături de conexitate și indivizibilitate, ci reunirea a  fost pur și simplu întâmplătoare și nu pe criterii juridice, fiind trimiși în judecată, în același dosar, 18 tineri, cei mai mulți cunoscându-se în instanță, ori la parchet, anterior doar știindu-se din cartier, fiind toți din C. Făcând trimitere la noul Cod penal care urmează să intre în vigoare, pedepsele pentru faptele reținute în sarcina inculpaților se situează intre 1 și 5 ani.


Din actele dosarului, a rezultat că inculpatul U. T. se cunoștea doar cu doi dintre toți inculpații din prezenta cauză, și au desfășurat două ori trei activități întâmplătoare, atunci când s-a ivit ocazia, fără însă a avea un anumit statut în cadrul unui grup infracțional, fără a avea roluri prestabilite, fapt ce-l determină să solicite instanței să rețină că nu ne găsim în situația existenței acestei infracțiuni, cu atât mai mult cu cât inculpatul recunoaște faptele. Astfel, în ceea ce privește textul de lege la care a făcut anterior referire, solicită achitarea inculpatului.


în ceea ce privește pedeapsa ce i-a fost aplicată, de 4 ani închisoare, aceasta constituie un alt motiv de apel.


 Această pedeapsă i-a fost aplicată inculpatului în condițiile în care i-au recunoscut circumstanțele atenuante, dobândite definitiv cauzei și necontestate în apelul parchetului; pedeapsa, conform rigorilor legii, trebuie să fie aplicată sub minimul special prevăzut de lege. Atunci când judecătorul fondului a aplicat pedeapsa de 4 ani închisoare, a avut în vedere faptul că, inculpatul, fiind condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de grup organizat, pedeapsa minimă este de 5 ani închisoare și, ca atare, pedeapsa de 4 ani închisoare satisface rigorile legii. Apreciază că s-a greșit într-un fel aproape impardonabil întrucât nu s-a avut în vedere dispozițiile aceleiași legi care prevăd că pedeapsa pentru faptele prevăzute la alin. 1 nu poate fi mai mare decât sancțiunea prevăzută de lege pentru infracțiunea cea mai gravă care intră în scopul grupului organizat. în speță, în scopul grupului organizat intră două infracțiuni, una dintre ele fiind pedepsită cu închisoarea, între 1 și 12 ani, iar cea de-a doua pedepsită cu închisoarea, intre 2 și 7 ani. în atare situație, a se aplica o pedeapsă de 4 ani închisoare și a se susține cu această ocazie ca au fost satisfăcute rigorile  legii, că pedeapsa a fost coborâtă sub minimul pedepsei, este absolut greșită. Astfel, pedeapsa apare nu numai injust individualizată, ci și nelegală.


Raționamentul judecătorului de la fond a fost că, aplicând o pedeapsă de 4 ani închisoare, deci o pedeapsă sub 5 ani închisoare, a satisfăcut rigorile legii, însă nu a avut în vedere dispoziția expresă în sensul că nu pot fi depășite sancțiunile cele mai grave aplicate pentru faptele care intră în concurs.


Concluzionând, solicită instanței de apel să constate că pedeapsa de 4 ani închisoare nu satisface cerințele legii, în înțelesul ca atunci când se recunosc și se aplică circumstanțe atenuante, pedeapsa trebuie să fie coborâtă.
Față de toate aceste considerente, apreciază că, având în vedere  toate celelalte elemente din această cauză, recunoașterea de necontestat a inculpatului pe tot parcursul cercetării judecătorești și urmăririi penale, atitudinea ireproșabilă a acestuia, împrejurarea că este student la Universitatea P. din C, fiind totodată și încadrat în muncă, așa cum rezultă din înscrisurile și caracterizările depuse la dosar; faptul că a avut inițiativa înființării unei fundații având ca obiect activități de binefacere, fiind implicat în acțiuni de ajutorare a unor persoane aflate în dificultate, și că se află la primul său conflict cu legea, iar  de la data punerii în libertate  și până în prezent a dat serioase dovezi de îndreptare, reîncarcerarea inculpatului apare ca inutilă la acest moment, motiv pentru care solicită suspendarea condiționată a executării pedepsei.


Toți inculpații din această cauză sunt studenți eminenți, toți au preocupări extrem de diverse și lăudabile, se precizează în apel.


Solicită instanței să aprecieze dacă se impune ca inculpatul să revină în arest, perioada deja executată fiind extraordinar de împovărătoare pentru acesta; familia inculpatului este alături de acesta, îl ajută și îl sprijină.
De asemenea, solicită admiterea apelului și  condamnarea inculpatului la o sancțiune cu suspendarea executării pedepsei, acesta luându-și angajamentul să aibă o bună comportare în societate.


în ceea ce privește latura civilă solicită  instanței să nu primească cererea părții civile E. V., sumele menționate ca și cuantum al prejudiciului neavând nicio legătură cu prezenta cauză.


în apelurile inculpaților B. F. J., M. B. N., S. B., U. S., D. T., E. T. E. și T. M. O., se solicită admiterea acestora așa cum a fost formulat și, în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit.d Cod procedură penală, pentru infracțiunea prev. de art. 7 alin. 1 rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003, să se dispună achitarea inculpaților, întrucât nu există probe certe în sensul săvârșirii acestei infracțiuni. Se raliază concluziilor colegului său cu privire la achitarea inculpaților pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.


în ceea ce-i privește pe inculpații B. F. J., S. B., E. T. și U. S., în principal, solicită instanței să dispună aplicarea unei pedepse sub minimul special prevăzut de lege, cu aplicarea art.72, 74, 76 Cod penal; în subsidiar solicită redozarea pedepselor aplicate în sensul diminuării cuantumului  sub minimul special prevăzut de lege. în ceea ce privește inculpații condamnați în temeiul art. 86 Cod penal solicită aplicarea unor pedepse sub minimul special, cu aplicarea art. 81 Cod penal.


Pe latură civilă, de asemenea, în apelul acestor inculpați, se solicită instanței să aprecieze valoarea despăgubirilor la care inculpații vor fi obligați, în baza probatoriul administrat.


în apelul inculpatului F. N. se achiesează la cele învocate în apelul inculpatului U. T., cu atât mai mult cu cât inculpatului F. N. i se impută faptul că ar fi făcut parte dintr-un grup de criminalitate organizată împreună cu inculpatul U. T..


Inculpatul F. N. a fost condamnat la o pedeapsă de 4 ani închisoare pentru   săvârșirea infracțiunii prev. de art. 7 alin.1 rap. la art. 2 lit. b pct. 18  din Legea nr.  39/2003, cu aplicarea art.  74 lit. a și art. 76 lit. b Cod penal și  un an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 48 din Legea nr. 161 și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 27 din Legea nr.365/2002.


Pentru infracțiunea prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, în temeiul disp. art. 379 pct. 2 lit. a Cod procedură penală,solicită admiterea apelului  si solicită  achitarea inculpatului în temeiul disp. art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. d Cod procedură penală, apreciind ca nu sunt întrunite elementele constitutive le acestei infracțiuni.


Referitor la structura grupului infracțional organizat, la funcții, la durată, la acțiunile coordonate, solicită instanței să constate că în sentința penală atacată se reține de către instanță, în mod expres,că inculpații M., E. și U. au constituit acest grup de criminalitate organizată, grup la care au aderat și inculpații F. N. și E. E. (...). Astfel, reiese că inculpatul F. N. a aderat ori sprijinit, și nicidecum nu a participat la constituirea acestui grup. Este de reținut însă că instanța nu indică și dovezile pe care se fundamentează această concluzie, aspect criticat în apel.


în motivele de apel scrise și depuse la dosarul cauzei a redat un fragment dintr-o convorbire telefonică purtată intre inculpatul E. și M., convorbire din care rezultă, în mod evident, dorința acestora de a-l îndepărta pe F. N. de un eventual grup format din acești doi inculpați.


Mai mult, așa cum rezultă în mod clar din rechizitoriu, dar și în ceea ce privește participarea inculpatului F. N. la crearea prejudiciului de aprox. 34.000 dolari, așa cum, de altfel, a susținut la acest teren și reprezentantul  M i n i s t e r u l u i   P u b l i c, solicită instanței să constate că nu sunt probe în sensul participării acestui inculpat la acțiunile de  phishing - care înseamnă un mod de prelucrare a datelor card-urilor prin trimiterea de mesaje telefonice prin programe speciale; F. N. nu avea un asemenea program ci inculpatul M. avea un asemenea program special, program pe care nu i l-a dat lui F. N., se afirmă în apel.


Mai mult, la percheziția informatică, în calculatorul lui F. N. nu s-a găsit nici un fel de astfel de program drept dovadă acesta nu putea să folosească acest mod de comitere a infracțiunilor.


F. N. recunoaște că este vinovat, însă dorește să răspundă numai pentru activitatea sa, fără să fie acuzat și condamnat să suporte consecințe extrem de dure pentru fapte care, eventual, au fost săvârșite de alții. Inculpatul F. N. recunoaște că a încercat să facă phishing informatic, o metodă de luare a datelor de pe card-uri, prin trimiterea  unui număr mare de mesaje, de tip e-mail, dar nu are nici un fel de legătură cu G. T. BANK, de unde nu a luat nici o sumă de bani, și nici cu E. V.; această ultimă afirmație vine în consonanță cu motivele de apel ale parchetului care solicită ca inculpatul F. N. să nu răspundă pentru suma de bani respectivă, motivat de faptul că acesta nu a participat la prejudicierea lui E. V..


Față de aceste considerente, solicită instanței să dispună coborârea pedepsei în raport și de prejudiciul creat, prejudiciu care, așa cum se spune și în rechizitoriu, este de 708 euro și 900 dolari.


I se mai impută lui F. N. că l-a însoțit pe E. în Spania, la E., ceea ce este real. în fapt, E. trebuia să plece în Spania cu o altă persoană, acea persoană nu a mai putut să dea curs solicitării lui E. și astfel, acesta  i-a  făcut  propunerea  de a-l însoți la E. lui F. N., cu precizarea că-i va asigura transportul și cazarea, ceea ce, se altfel, s-a și întâmplat. Având în vedere  că  F. N. nu mai fusese niciodată în Spania, a acceptat propunerea  lui E., însă nu a avut nici o legătură cu activitatea infracțională a acestuia. De altfel, inculpatul E. E. F. a recunoscut  că F.  N. era străin de activitatea sa infracțională.

în ceea ce privește individualizarea pedepselor, solicită să se constate că, în hotărârea instanței de fond sunt enumerate criteriile care trebuie avute în vedere la stabilirea cuantumului  pedepsei, și se referă la împrejurările concrete în care au fost săvârșite faptele, gradul de pericol social, poziția procesuală, dar și împrejurarea că, parte a inculpaților, sunt infractori primari, aflați la primul conflict cu legea penală, considerente în raport de care, pentru o parte a inculpaților, printre care și F. N., s-au reținut circumstanțe atenuante prev. de art.  74 lit. a Cod penal.


Inculpatul F. N. a avut o atitudine sinceră și este de acord să fie pedepsit pentru ceea ce făcut; la acest moment conștientizează gravitatea faptelor sale.


Toți inculpații din acest dosar sunt persoane tinere, care provin din familii închegate și bine poziționate pe scara socială, iar faptele acestora au provenit din teribilism.


De altfel, în hotărârea instanței de fond s-au reținut circumstanțe atenuante pentru inculpatul F. N. și face referire la comportamentul bun avut de acesta înainte de comiterea faptelor, dorința acestuia de a acoperi prejudiciul.
în concluzie se solicită achitarea inculpatului F. N. pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003; pentru celelalte două infracțiuni solicită instanței să dea o mai mare eficiență circumstanțelor atenuante, avându-se în vedere că acesta este încadrat în muncă, în același timp urmează cursuri universitare, nu este cunoscut cu antecedente penale; o pedeapsă cu executare în regim de detenție apreciază că este mult prea aspră, iar starea de detenție nu ar duce la reeducarea acestuia, ci dimpotrivă.
în temeiul disp. art. 379 pct. 2 lit. a Cod procedură  penală, solicită admiterea apelului așa cum a fost formulat și motivat, cu aplicarea disp. art. 81 ori 86 ind. 1 Cod penal.


Cu privire la apelul inculpatului E. E. (...) se precizează că nemulțumirea apelantului - intimat - inculpat E. E. (...) este generată de faptul parchetul, prin apelul declarat, apreciază că modul de individualizare a pedepsei aplicate inculpatului de instanța de fond este greșit, în sensul că aceasta, în mod greșit instanța a  aplicat pedeapsa cu suspendare în locul aplicării unei pedepse cu executare în regim de detenție.


Apreciază apelul declarat de Parchetul de pe lângă  î n a l t a   C u r t e de  Casație si Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism  ca fiind nefondat, sens în care solicită respingerea acestuia ca atare.


Solicită să se constate că însuși autorul rechizitoriului, pe baza conduitei sincere a inculpatului, care a recunoscut faptele, a solicitat sa se facă aplicarea art. 18 din Legea nr. 508/2004, în sensul reducerii pedepsei; este de reținut că instanța de fond a procedat întocmai și, mai mult decât atât, instanța de fond a reținut circumstanțe atenuante.


Așa cum rezultă din întreg materialul probator aflat la dosar, porțiunea faptică în ceea ce-l privește pe E. E. O. cuprinde nu acte de urmărire penală, declarații ori confruntări, ci acte medicale ce datează din vremea când era în vârstă de 2 ani și până anul trecut. Inculpatul a suportat mai multe intervenții chirurgicale, acestea culminând în anul 1989, în Italia, unde inculpatul a suportat o operație pe cord deschis; ultima operație suportată de acesta a survenit în anul 2009, când a avut o pareză facială cu care a rămas și în prezent.


Având în vedere cele expuse mai sus, se pune întrebarea în motivele de apel dacă procesul de reeducare se impune să fie în regim de detenție.
Sunt de reținut și circumstanțele personale ale inculpatului, este student, nu este cunoscut cu antecedente penale, urmează cursuri universitare - este student la Facultate Energetică și, totodată, urmează și cursurile Facultății de Informatică N., provine dintr-o familie organizată, cu o poziție bine stabilită în societate, părinții sunt intelectuali, tatăl este specialist la Centrala O. de la Cernavodă. Apreciază că toate aceste argumente îndreptățesc instanța să aprecieze suspendarea executării pedepsei ca fiind corectă și fondată.
Apreciază o eroare din partea parchetului atunci când a considerat că trebuie să se ia în seamă solicitarea și pretențiile părții civile E. V. în suma de 41.000 dolari. Apreciază că nu pot fi obligați inculpații la plata sumei indicate de parchet atâta timp cât ultima solicitare a părții civile E. V. depusă la dosar, ca ultimă solicitare privind prejudiciul suferit este în cuantum de 6.500 dolari.
O critică a inculpatului cu privire la hotărârii instanței de fond se referă  la reținerea art. 7 din Legea nr. 39/2003; astfel, solicită  să se constate că instanța de fond nu și-a motivat hotărârea cu privire la această infracțiune. Lecturând hotărârea instanței de fond a  constatat că la Cap. 1 (filele 7- 11) se arată: „activități infracționale desfășurate de inculpații J. S. J., S. B., M. B. N., E. E. S., E. T. E., U. S.”, iar în ceea ce-l privește pe E. E. (...) se fac doar două referiri.


Apreciază că pentru acești inculpați individualizarea pedepsei a fost corect stabilită, iar o pedeapsă în regim  privativ de libertate nu ar ajuta cu nimic la reeducarea lor.


în apelul inculpatului M. E. S., în temeiul disp. art. 379 pct. 2 lit. b Cod procedură penală, se solicită admiterea apelului, casarea sentinței instanței de fond și trimiterea cauzei la parchet, pentru următoarele considerente:
Un prim motiv de apel se referă la încălcarea dreptului la apărare al inculpatului, potrivit art. 6 Cod procedură penală raportat la art. 7 Cod procedură penală, în care spune că și în instanță actele de urmărire penală sunt prezentate în limba română.


Așa cum se poate constata, a solicitat instanței de fond ca cele 4 volume ce cuprind acte netraduse din limba engleză în limba română, din cele 72 volume de urmărire penală, să fie traduse și pune la dispoziția inculpatului. Mai mult decât atât, și în faza de urmărire penală a solicitat acest lucru. Având în vedere că și la acest moment actele din cele 4 volume, la care a făcut referire anterior, sunt tot în limba engleză, apreciază că s-a încălcat dreptul la apărare al inculpatului, acesta nepunând să-și facă apărarea în raport de acestea.


Pentru aceste considerente, solicită admiterea apelului, casarea sentinței penale atacată și să se dispună  restituirea cauzei la parchet în vederea refacerii cu privire la cele patru volume de urmărire penală.


La instanța de fond a invocat nulitatea actului de sesizare pentru acest motiv, însă instanța a refuzat să se pronunțe pe acest aspect; așa cum se poate constata, nu există nici o încheiere prin care instanța de fond s-a pronunțat, în orice sens, cu privire la cererea formulată de inculpat.


Al doilea motiv de apel se referă la faptul că instanța nu a dat citire, potrivit disp. art. 332 Cod procedură penală, actului de sesizare al instanței, ci doar s-a adus la cunoștință fiecărui inculpat în parte învinuirea adusă; mai mult decât atât, audierile inculpaților au avut loc separat, nu au cunoscut, unul față de celalalt, învinuirile aduse, fapt pentru care solicită instanței de apel să constate nulitatea sentinței, casarea cu trimiterea spre rejudecare, potrivit art. 197 alin. 2 Cod procedură penală.


Totodată, instanța de fond a omis să se pronunțe pe cele două cereri formulate de mama inculpatului M. E. S., cu privire la restituirea laptop-ului, și de fratele inculpatului, numitul M. B., care, de asemenea, a formulat o cerere de restituire a laptop-ului.


Cu ocazia concluziilor pe fondul cauzei, s-a solicitat înlăturarea celor 4 volume ce cuprindeau acte în limba engleză, tocmai pentru ca instanța, la deliberare, să nu țină seama de respectivele acte; mai mult decât atât, instanța nu s-a pronunțat nici cu privire la înlăturarea ori nu a actelor din aceste volume.
în hotărârea instanței de fond nu s-a făcut nici o mențiune cu privire la încheierea prin care s-au luat concluziile apărătorilor aleși și ale procurorului (încheierea de amânare a pronunțării), în sensul că această încheiere face parte integrantă din sentință. Față de aceste considerente, solicită instanței de apel să constate nulitatea absolută a hotărârii instanței de fond.
Față de aceste aspecte, solicită admiterea apelului, casarea hotărârii instanței de fond și trimiterea cauzei spre rejudecare.


Se solicită admiterea în parte a acestuia, cu privire la înlăturarea obligației inculpatului M. E. S. de la plata sumei către E. V..


în faza de judecată a apelului, s-a depus la dosar la dresă emisă de E. V. în care se  face referire la o altă persoană, respectiv E. N., care ar fi făcut tranzacții cu M. E. S.. Solicită instanței să se dispună înlăturarea acestei cereri, constatându-se  că respectiva adresă nu are nici o justificare și  nu se coroborează cu celelalte acte de urmărire penală.


în apelul inculpatului E. B. se precizează că apelul declarat vizează nelegala sesizare a instanței, și face referire la disp. art. 6 alin. 1 și 2 Cod procedură penală, care garantează dreptul la apărare și obligația organelor judiciare să asigure exercitarea deplină a dreptului la apărare, disp. art. 7 alin. 1 Cod procedură  penală, potrivit cărora procedurile judiciare se desfășoară în limba română si disp. art. 250 alin. 1 lit. b Cod procedură penală, în conformitate cu care, la momentul prezentării materialului de urmărire penală, se impune a se asigura inculpatului posibilitatea de a lua cunoștință de întregul material de urmărire penală.


Față de aceste dispoziții legale, se impune să se constate că, pe tot parcursul urmăririi penale și, ulterior, la momentul prezentării materialului de urmărire penală,  inculpatul E. B., ca și ceilalți inculpați, a  fost privat de dreptul și posibilitatea de a cunoaște, în întregime, probatoriul administrat în cauză, atâta vreme cât, în susținerea învinuirii, pentru dovedirea acesteia și pentru a sesiza instanța de judecată au fost folosite numeroase documente, toate în limba engleză și care nu au fost traduse în limba română.


Menționează că acesta documente în limba engleză,netraduse,s-au aflat în dosarul  T r i b u n a l u l u i   B u c u r e ș t i, în aceeași formă, și la momentul ascultării inculpatului în cursul cercetării judecătorești. Apreciază că, pentru aceste motive, instanța de fond nu a fost legal sesizată întrucât urmărirea penală s-a desfășurat cu încălcarea dreptului la apărare, iar actul procesual al prezentării materialului de urmărire penală s-a realizat fără posibilitatea de a cunoaște în întregime actele dosarului.


Apreciază că există o încălcare sancționată cu nulitatea absolută, potrivit art. 197 alin. 2 Cod procedură penală, motiv pentru care solicită admiterea apelului, potrivit disp art. 379 alin. 1 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, cu consecința pronunțării unei noi hotărâri, și restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmăririi penale, potrivit art. 332 alin. 2 și art. 197 alin. 2  Cod procedură penală.


De asemenea, solicită admiterea apelului în baza acelorași texte de lege, și pentru împrejurarea că, tot din perspectiva nelegalei sesizări a instanței de judecată, potrivit dispozitivului rechizitoriului s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului E. B., fără a se face referire strict la faptă, ci doar la încadrarea juridică.


Din decizia penală nr. 74/08.10.2001 a înaltei Curți de Casație si Justiție, în completul de 9 judecători, rezultă că sesizarea instanței cu judecarea unei infracțiuni este legală numai atunci când, în dispozitivul rechizitoriului, de trimitere în judecată, este menționată fapta, încadrarea juridică, nefiind suficientă descrierea din cuprinsul rechizitoriului.


în ceea ce privește dreptul la apărare, ce constituie un alt  motiv de apel, potrivit art. 322 Cod procedură, președintele este obligat să dispună ca grefierul să dea citire, ori să facă o prezentare succintă a actului de sesizare al instanței, după care explică inculpatului în ce constă învinuirea ce i se aduce.


în această cauză nu s-a dispus în legătură cu citirea rechizitoriului și nici în sensul prezentării succinte a actului de sesizare a instanței; ceea ce instanța de fond a făcut a  fost aducerea la cunoștință inculpaților cu privire la învinuirile aduse, înainte de a fi ascultați, pe rând, și în lipsa celorlalți.  Din această perspectivă  susține  că disp. art. 322 Cod procedură  penală au fost încălcate, motiv pentru care solicită admiterea apelului și, constatând nulitatea absolută, în temeiul disp. art. 379 alin. 1 pct. 2 lit. a Cod procedură  penală, să sedispună trimiterea  dosarului la instanța de fond în vederea rejudecării cauzei, cu respectarea dispozițiilor imperative ale legii.


De asemenea, apreciază că instanța de fond nu s-a pronunțat asupra fondului cauzei; acesta constituie un alt motiv  de apel și, potrivit art. 379 pct. 2 lit. b Cod procedură  penală, solicită admiterea apelului, desființarea hotărârea primei instanțe, cu consecința trimiterii dosarului la instanța de fond în vederea rejudecării întrucât, așa cum a menționat,  prin hotărâre nu a fost rezolvat fondul cauzei.


Chestiunea vizează împrejurarea că, așa cum rezultă chiar din concluziile pe care le-a formulat în scris, se impune schimbarea de încadrare juridică din infracțiunile deduse judecății într-o singură infracțiune, aceea prev. de art. 25 din Legea nr.  365/2002.


Din examinarea expunerii hotărârii instanței de fond nu rezultă că s-a luat act de cererea formulată, și cu atât mai puțin rezultă că instanța de fond a înțeles să motiveze asupra cererii de schimbare de încadrare juridică.
Mai mult decât atât, instanța de fond,  în dispozitivul hotărârii, nu s-a pronunțat asupra cererii de schimbare a încadrării juridice; apreciază că au fost încălcate dispozițiile art. 356 lit. c și d Cod procedură penală si art. 357 alin. 2 lit. f Cod procedură penală, întrucât pronunțarea asupra unor astfel de cereri, fie în sensul admiterii, fie în sensul respingerii, în opinia sa, trebuie să fie motivată și explicită, și nu implicită pe calea pronunțării unei hotărâri pentru infracțiunile deduse judecății.


Un alt motiv de apel vizează chestiunile de fond ale cauzei, și anume împrejurarea că, în opinia apărării, instanța a pronunțat o hotărâre de condamnare greșită, motiv pentru care solicită admiterea apelului și să se dispună achitarea inculpatului E. B. pentru ambele infracțiuni deduse judecății, în baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. d Cod procedură penală, în legătură cu infracțiunea prev. de art. 7 alin. 1 rap. la art. 2 lit. b pct. 18 din Legea nr. 39/2003, și  art. 10 lit. c Cod procedură  penală  în legătură cu infracțiunea prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002. în ceea ce privește art. 7 din Legea nr. 39/2003, apreciază că probele administrate în această cauză nu sunt de natură să conducă la concluzia că E. B. ar fi participat, în vreuna din modalitățile prevăzute de lege, la constituirea unui grup infracțional organizat, nici în modalitatea inițierii, nici în aceea a constituirii, și nici prin aderare ori sprijinire a unui astfel de grup preexistent;dimpotrivă, probele administrate converg către concluzia că, raportat la fapta de a monta un dispozitiv destinat colectării de date de identificare a unor instrumente de plată electronică (ceea ce s-a reținut explicit prin rechizitoriu), E. B. s-a aflat numai în relație cu inculpații B. F. (așa cum rezultă fila 66, paragraful II) și a purtat convorbiri telefonice cu S. B. la data de 26 octombrie 2007, în legătură cu aceeași situație (fila 67 - 72 din rechizitoriu). Relațiile dintre aceste trei persoane sunt de lungă  durată, de mai bine de 6 ani, și se datorează  vecinătății și prieteniei.


Oricum, în afara oricăror acțiuni de proiectare, de pregătire sau de organizare în scopul săvârșirii de infracțiuni, se trage concluzia că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii prev. de art. 7 din Legea nr. 39/3003, nici sub aspectul laturii obiective și nici sub aspectul laturii subiective.
Cu privire la infracțiunea prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002, solicită instanței să constate că această faptă nu a fost săvârșită de către inculpatul E. B., în condițiile în care nu se poate susține, în baza probatoriului administrat în această cauză, că acesta ar fi acela care ar fi fabricat echipamentul destinat colectării de date de identificare a unor instrumente de plată electronică, și nici că ar fi deținut un astfel de echipament. Chiar în actul de sesizare se arată că E. B. a participat la montarea dispozitivului pe fanta de introducere a card-ului în bancomat și, ulterior, a discutat la telefon despre această activitate. în cauză, în ceea ce-l privește pe E. B., nu s-a reținut vreun act material de natură a caracteriza acțiunea incriminată de lege, respectiv acțiunea de a fabrica (o acțiune complexă, specifică, de construire),  ori acțiunea de a deține (acțiune care, în opinia apărării, presupune posesia bunurilor  într-un termen mai M. decât simpla folosire a acestuia, la un moment dat).


Prin rechizitoriu, în sarcina inculpatului E. B. se reține săvârșirea faptei prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002, constând in aportul material al acestuia, din ziua de 26.10.20070, privind montarea și punerea în funcțiune a unui dispozitiv confecționat artizanal, cu scopul de a colecta date de identificare a unor instrumente de plată electronică (fila 181 paragraful II); solicită ca, în temeiul disp. art. 334 Cod procedură penală, să se dispună schimbarea de încadrare juridică din cele două infracțiuni deduse judecății într-o singură infracțiune, aceea prevăzută de art.  25 din Legea nr. 365/2002. într-o astfel de situație, având în vedere și declarația inculpatului dată în fața instanței de fond, apreciază că se impune aplicarea unei pedepse orientate spre minimul special prevăzut de lege. în orice situație, față de pedepsele maxime ce au fost aplicate inculpatului, pentru ambele infracțiuni pentru care a fost condamnat, apreciază că, din perspectiva disp art. 72 și 74 Cod penal, instanța de fond nu a luat în considerare și circumstanțele personale care sunt de natură să demonstreze existența unor circumstanțe atenuante în favoarea acestuia, chiar si în concurs cu situația juridică anterioară, pe care, de altfel, și-a însușit-o încă de  la bun început. în opinia apărării, dacă aceste circumstanțe ar fi fost luate în seamă, ar fi putut conduce instanța de fond  la aplicarea unei pedepse orientată spre minimul special, și nu la nivelul maximului special prevăzut de lege.


Din perspectiva circumstanțelor personale în legătură cu care a depus acte, solicită instanței să constate următoarele:
E. B. a avut o conduită bună anterior săvârșirii faptelor, și o conduită procesuală corectă, a  făcut declarații sincere și a contribuit la stabilirea corectă a situației de fapt în acest dosar; de asemenea, la momentul arestării preventive, acesta era student și, în continuare, continuă studiile în concurs și cu împrejurarea că este încadrat în muncă și desfășoară activitate din care își câștigă veniturile.


Apreciază că executarea unei pedepse atât de mari, în regim de detenție, nu este folositoare pentru inculpat, familia acestuia ori pentru societate. E. procese de conștiință sunt suficiente pentru a-l face pe acesta să renunțe definitiv la practici de  felul acelora care l-au adus în fața instanțelor de judecată.


Față de aceste argumente, pentru acest ultim motiv, solicită admiterea apelului, desființarea hotărârii primei instanțe cu consecința pronunțării unei noi hotărâri, în  sensul stabilirii unor pedepse orientate către minimul special prevăzut de lege, care este de 6 luni închisoare cu consecința revocării pedepsei anterioare.


Apărătorul ales al apelantului - intimat - inculpat D. D. se raliază întru totul concluziilor mai sus expuse, solicitând totodată amânarea pronunțării două săptămâni pentru a avea posibilitatea depunerii la dosar de concluzii scrise.
în principal, solicită achitarea inculpatului D. D. în temeiul disp. art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. d Cod procedură penală, în ceea ce privește săvârșirea infracțiunii prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 - constituirea/aderarea la un grup infracțional.


Din întreg materialul probator administrat în cauză, inclusiv din rechizitoriul parchetului, se menționează în apel, rezultă că inculpatul D. D. nu a avut legătură decât cu două persoane, acestea confirmând acest lucru atât la termenul de astăzi cât și la termenele anterioare, când au dat declarații; inculpatul nu a știu că face parte dintr-un grup infracțional, nu avea un statut, nu îndeplinea o funcție specifică în acest grup.


Inculpatul D. D. a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 26 din Legea nr. 111/2003, respectiv: introducerea, modificarea, ștergerea de date informatice într-un sistem informativ; din analiza dosarului de urmărire penală nu a reieșit  nici măcar o singură probă, o expertiză asupra unui sistem informatic, ridicare de calculator de la domiciliul inculpatului, ori altă probă din care să rezulte vinovăția acestuia  cu privire la astfel de infracțiuni. Cu toate acestea instanța de fond dispune condamnarea inculpatului D. D. la pedeapsa cu 1 an închisoare.


în ceea ce privește cea de-a treia faptă ce i s-a reținut în sarcină, respectiv  cea prev. de art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002, constând în efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, inculpatul a recunoscut acest lucru, cu precizarea că nu a existat un mod organizat, ci ocazional; a recunoscut inclusiv susținerile parchetului cu privire la operațiunile făcute, însă fapta a făcut-o în considerarea relațiilor pe care le avea cu E. și U., relații din copilărie. De astfel, așa cum a arătat și anterior, se pune problema stării de minoritate a inculpatului D. D. la momentul la care acesta a săvârșit aceste infracțiuni.


La individualizarea pedepsei, cu privire la această pedeapsă, solicită să se aibă în vedere starea de minoritate a acestui inculpat, circumstanțele atenuante, în sensul că este student, nu este recidivist, nu a mai avut conflicte cu legea penală până la aceasta dată, există, și a depus la dosar în acest sens atât copie de carnetul de student  cât și două declarații autentice ale vecinilor care-l cunosc din cartier si apreciază  că nu se impune executarea unei pedepse în regim privativ de libertate.


în apelul inculpatului J. S. J. se precizează că sunt două critici pe care le aduce hotărârii instanței de fond, pe de-o parte greșita condamnare a inculpatului sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, apreciind că nu sunt îndeplinite elementele constitutive ale acestei infracțiuni, iar pe de altă parte instanța trebuia să dea o mai mare eficiență prevederilor art. 74, 76 Cod penal, raportându-se la faptele în circumstanțiere și la persoana inculpatului.


Solicită admiterea apelului, desființarea  hotărârii atacate și pe fond, rejudecând, să se dispună achitarea inculpatului J. S. J. sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, în temeiul disp. art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. d Cod procedură penală, iar pentru restul faptelor ce s-au reținut în sarcina acestuia, să se facă aplicarea disp. art. 86 ind. 1 Cod procedură penală.


A depus la dosar concluzii scrise, pe care le menține în totalitate.


Cu privire la apelul inculpatului J. E. se solicită respingerea apelului declarat de parchet, admiterea apelului declarat de inculpatul J. E. în temeiul disp. art. 379 pct. 2 Cod procedură  penală si desființarea  hotărârii atacate.


O primă critică este aceea că, în mod greșit, instanța de fond a dispus condamnarea inculpatului pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 7 alin. 1 rap. la art. 2 lit. b  pct. 18 din Legea nr.39/2003; pentru această infracțiune solicită achitarea inculpatului în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. d Cod procedură  penală, având în vedere probele administrate pe parcursul soluționării acestui dosar, atât la organele de urmărire penală cât și la instanța de fond. Este de netăgăduit faptul că din examinarea materialului probator rezultă că nu a existat nici o înțelegere între membrii acestui  presupus grup, în sensul inițierii, constituirii, care să pună în aplicare un plan infracțional și care să producă  beneficii materiale.


Așa cum a declarat și inculpatul J. E., acesta nu cunoștea decât o parte dintre persoanele care sunt inculpate în această cauză, drept urmare, solicită să se constate că acest inculpat nu făcea parte din acest grup organizat - așa cum este definit în Legea nr. 39/2003, motiv pentru care apreciază hotărârea instanței de fond este greșită și, în temeiul disp. art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. d Cod procedură  penală, solicită achitarea inculpatului.


Critică hotărârea instanței de fond și sub un alt aspect, în sensul că a aplicat o pedeapsă greșit individualizată, având în vedere dispozițiile art. 74 lit. c și art. 76 Cod penal; este de reținut că, la momentul săvârșirii faptei, inculpatul J. E. era student la două facultăți, în prezent lucrează și urmează cursuri universitare, nu este cunoscut cu antecedente penale; mai mult decât atât, la dosar sunt depuse acte medicale emise de comisa medicală din care rezultă că  este o persoană încadrată în gradul II de handicap.


Apreciază că în mod greșit instanța de fond a stabilit executarea pedepsei aplicată acestui inculpat în regim de detenție, în condițiile în care scopul pedepsei poate fi atins și fără privarea de libertate, în acest sens făcând aplicarea disp., art. 81 Cod penal.


în subsidiar, solicită aplicarea disp. art. 86 ind. 1 Cod penal, cu stabilirea unui termen de încercare, conform art. 86 ind. 2 Cod penal.


Pe latură civilă, solicită să se constate că în mod nelegal s-a dispus obligarea  inculpatului la plata de despăgubiri civile, în condițiile în care din materialul probator administrat în cauză rezultă că acesta nu a avut nici un folos material ca urmare a săvârșirii acestor fapte, cu excepția unor invitații în oraș, la masă, de către unii din membrii acestui grup.


Ca atare solicită admiterea apelului, desființarea hotărârii atacate și pe fond, rejudecând, să se dispună achitarea inculpaților pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.7 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea unei pedepse sub minimul special prevăzut de lege pentru faptele care se rețin în sarcina sa, și să se dispună suspendarea condiționată a executării pedepsei.


în apelul inculpatului E. E. F. se precizează că este nemulțumit de modul de soluționare a laturii civile.


Astfel, solicită să se constate că prejudiciul invocat, și reținut de către instanța de fond, în cuantum de 17.753,37 USD nu este dovedit în nici un fel; mai mult decât atât, societatea nu s-a constitui parte civilă și nu a recunoscut, în nici o modalitate, existența acestui prejudiciu, la plata căruia au fost obligați inculpații U., F. și E..


în cele 4 volume ale dosarului de urmărire penală, netraduse din limba engleză în limba română, a regăsit trei adrese în care se fac referiri la prejudiciul la care inculpatul a fost obligat la plată. Astfel, în una dintre adrese se face referire la o faptă săvârșită la data de 26.11.2007, când  s-a creat acestei societăți un prejudiciu de câteva sute de dolari. Mai există în cele patru volume o plângere a aceleiași societăți, privind fapta din data de 29.10.2007, care se referă la o carte de credit furată și utilizată; restul, și face referire la traducerea efectuată de către Ministerul Justiției, depusă la dosarul cauzei la data de 15.04.2008, face referire strictă la fapte săvârșite în noiembrie 2007 - începutul anului 2008. Este de reținut că inculpatul E., în noiembrie 2007 se afla în stare de arest preventiv, deci nu avea cum să săvârșească faptele la care se face referire în respectiva traducere.
C de-al doilea motiv de apel, susținut și de către parchet, vizează obligarea inculpatului E. E. F. la plata de despăgubiri către E. V., în condițiile în care, in actele de sesizare penală și în faza de cercetarea judecătorească nu s-a reținut  în sarcina acestuia vreo faptă care ar avea legătură cu prejudicierea acestei societăți.


Solicită să se constate că reprezentantul  M i n i s t e r u l u i   P u b l i c, în fața instanței de fond, cu ocazia acordării cuvântului în dezbateri, nu a pus concluzii cu privire la condamnarea inculpatului E. E.  F. pentru aderarea, constituirea la  un grup infracțional organizat.


 Din întreg materialul de cercetare penală și judecătorească reiese cu prisosință că inculpatul E. E. nu a făcut parte dintr-un grup infracțional; acesta a fost o persoană care a încercat, prin informații telefonice obținute de la câțiva prieteni, să afle cum se accesează site-ul, cum se completează ori cum se folosește acea „față” de bancomat pe care a achiziționat-o; în consecință, acesta a săvârșit fapte de natură penală singur, cu informații obținute telefonic de la prietenii lui din copilărie. Apreciază că în mod corect instanța de fond a dispus achitarea  acestui inculpat în ceea ce privește grupul organizat.


 în mod corect s-a individualizat pedeapsa aplicată inculpatului, având în vedere comportamentul acestuia, de recunoaștere a faptelor, descriindu-le, modul în care a colaborat cu organele de anchetă. Inculpatul este o persoană tânără, inteligentă, lucrează, studiază în același timp, este bolnav de diabet - boală care i s-a agravat în timpului arestului preventiv (la dosar existând acte medicale din care reiese că acesta se află în tratament permanent), nu a mai săvârșit niciodată fapte de natură penală, le regretă sincer pe cele comise și a înțeles gravitatea acestora precum și consecințele produse. Este de reținut și faptul că, imediat după descinderea efectuată  la casa lui, în lipsa lui, acesta, împreună cu părinții, s-a prezentat la organele de cercetare penală pentru a lămuri situația și în ce anume este implicat, fără a se gândi ca  cele întreprinse de el constituie fapte de natură penală.


în apelul inculpatului T. M. O. se afirmă că vizează incorecta condamnare a acestui inculpat de către instanța de fond în ceea ce privește infracțiunea prev. de art. 7 din Legea nr.39/2003. Astfel, solicită să se constate că, din analiza actelor și lucrărilor întregului dosar, nu rezultă nici o probă în sensul că acest presupus grup infracțional organizat ar îndeplini condițiile prevăzute de lege, așa cum sunt ele menționate în art. 2 al Legii nr. 39/2003.
Solicită achitarea inculpatului T. M. O., în temeiul disp. art. 10 lit. d Cod procedură penală.


De asemenea, apreciază condamnarea inculpatului ca fiind greșită și față de faptul că instanța de fond nu a ținut seama de disp. alin. 2 al art. 7 din Legea nr.39/2003, care limitează pedeapsa pentru infracțiunea prev. de art. 1 la pedeapsa aplicată pentru constituirea de grup infracțional.
O altă chestiune pe care o supune atenției instanței de apel se referă la faptul că instanța de fond a omis să se pronunțe pe cererile apărătorilor pentru aplicarea art. 86 ind. 1 Cod penal.


Se apreciază că era necesar ca instanța de fond să dispună cu privire la această cerere, și de ce nu sunt aplicabile art. 86 ind. 1 Cod penal; astfel, dacă primele două condiții ale art. 86 ind. 1 Cod penal sunt de natură obiectivă, respectiv cuantumul pedepsei și lipsa antecedentelor penale, cea dea treia condiție, în raport de convingerea judecătorului dacă scopul pedepsei poate fi atins prin suspendarea executării, apreciază că aceasta este o condiție care trebuie motivată. Din această perspectivă, apreciază că lipsa pronunțării instanței cu privire la această cerere este un motiv întemeiat de apel.


O ultimă chestiune care vizează disp. art. 86 ind. 1 Cod penal  constă în faptul că nici condamnarea inculpatului nu este motivată; mai mult decât atât, la fila 24 din hotărâre se reține că disp. art. 7 vor fi incidente doar pentru anumiți inculpați printre care nu se regăsește și inculpatul T..
Drept urmare, nemotivată fiind hotărârea și pentru lipsa pronunțării cu privire la aplicarea art. 86 ind. 1 Cod penal, apreciază apelul declarat de inculpat ca fiind întemeiat sens în care solicită admiterea acestuia ca atare, desființând hotărârea primei instanțe.


în subsidiar, dacă instanța de apel va aprecia că sunt îndeplinite elementele constitutive ale infracțiunii prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, solicită să se constate că, în speță, în ceea ce-l privește pe inculpatul T. M. O. sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de lege pentru aplicarea art. 86 ind. 1 Cod penal întrucât pedeapsa respectivă este mai mică de  4 ani, nu este cunoscut cu antecedente penale. Date fiind circumstanțele personale ale inculpatului, atitudinea sinceră a acestuia precum și faptul că nici înainte și nici în timpul desfășurării procesului penal nu a mai avut nici un fel de conflict cu legea penală, solicită să se constate că scopul pedepsei poate fi atins și fără executarea acesteia efectiv.


în ceea ce privește latura civilă  precizează că nu are nici un motiv de apel, mai mult, există disponibilitatea achitării prejudiciului  la care a fost obligat inculpat.


Cu privire la apelul inculpaților D. T. și M. B. N., se precizează următoarele:
în ceea ce-l privește pe apelantul - inculpat - inculpat D. T., referitor la art. 7 din Legea nr. 39/2003, solicită admiterea apelului, desființarea sentinței penale atacate și pe fond, rejudecând, să se dispună achitarea inculpatului în temeiul în temeiul disp. art. 11 pct. 2 lit. d Cod procedură penală, în sensul că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii în sensul existenței unui grup infracțional organizat. Solicită instanței să aibă în vedere faptul că o mare parte dintre inculpați se cunoșteau  între ei din liceu, ori erau prieteni în cartier, și în nici un caz nu s-a făcut dovada că ei s-au constituit într-un grup organizat în vederea săvârșirii de infracțiuni.


în ceea ce privește celelalte infracțiuni pentru care acest inculpat a fost cercetat, solicită redozarea pedepsei aplicată în sensul diminuării, iar în ceea ce privește executarea acesteia, solicită instanței să se orienteze la o pedeapsă cu suspendarea executării, având în vedere faptul că inculpatul a depus la dosar acte din care rezultă ca la momentul la care se presupune că a săvârșit fapta avea un loc de muncă, are un domiciliu stabil, nu este cunoscut cu antecedente penale. în consecință, solicită instanței să acorde inculpatului clemența  necesară.


în ceea ce-l privește pe apelantul - intimat - inculpat M. B. N., în ceea ce privește aplicarea disp. art. 7 din Legea nr. 39/2003, de asemenea, apreciază că nu sunt îndeplinite condițiile constitutive ale acestei infracțiuni. în ceea ce privește pedeapsa aplicată, deși este cu suspendarea executării sub supraveghere, solicită instanței de apel să dispună diminuarea pedepsei aplicate în raport de atitudinea sinceră a inculpatului precum și a faptului că acesta a colaborat în mod eficient la descoperirea tuturor celorlalte infracțiuni.
De asemenea, apreciază că pedeapsa de 3 ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei, este mult prea mare în raport cu infracțiunea săvârșită;
Solicită aplicarea unei pedepse fără supraveghere, apreciind ca aceasta ar îngrădi drepturile inculpatului, acesta putându-se reabilita.


Deliberând asupra apelurilor declarate Parchetul de pe lângă  î n a l t a   C u r t e de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism și inculpații: M. E. S., U. T., E. E. F., E. E. U., J. E., B. F. J., M. B. N., E. B., S. B., J. S. J., U. S., D. T., F. N., E. T. E., D. D. și T. M. O., împotriva sentinței penale nr. 458/F din 28.04.2009 pronunțată de  T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i - Secția a II -a penală, curtea constată că motivele de apel vizează, greșita sesizare a instanței de judecată în raport de faptul că doi dintre inculpați erau minori la data săvârșirii faptei, nulitatea actului de sesizare, nulitatea hotărârii instanței de judecată, vinovăția inculpaților, respectiv individualizarea pedepselor și omisiunea aplicării măsurilor de siguranță, precum și greșita soluționare a laturii civile.

 

în analiza motivelor de apel, vor fi analizate mai întâi acelea care vizează sesizarea instanței de judecată și, ulterior, criticile referitoare la vinovăție, respectiv pedeapsă, măsurile de siguranță și latura civilă.


 Un prim motiv de apel (invocat și pe calea excepției de necompetență materială) critică soluția instanței de fond, dar și judecata în apel deoarece prezenta cauză presupune o competență specială, fiind vorba despre cauze cu minori (motivul a fost invocat atât de apelantul T. U., cât și de inculpatul D. D.).


 Apărările acestora sunt nefondate. Faptele pentru care au fost trimiși în judecată inculpații sunt fie infracțiuni continue (grupul infracțional organizat), fie au reținută forma continuată, respectiv art.41 alin.2 Cod penal.


 Ori de câte ori legea prevede că se produc anumite efecte juridice, în raport cu data săvârșirii infracțiunii (așa cum este și cel referitor la minoritate), prin aceasta se va înțelege momentul epuizării (data încetării acțiunii sau inacțiunii - în cazul infracțiunilor continue; data săvârșirii ultimei acțiuni sau inacțiuni - în cazul infracțiunii continuate). încadrarea juridică se va face în raport cu rezultatul produs dacă încadrarea este condiționată de producerea unui rezultat în raport cu data săvârșirii ultimei acțiuni/inacțiuni sau încetării acțiunii/inacțiunii se produc și consecințele referitoare la aplicarea legii penale în spațiu și timp, minoritatea, prescripția răspunderii penale.


 în luna noiembrie 2007 - data epuizării infracțiunilor - toți făptuitorii erau majori.


 Este fără relevanță astfel apărarea formulată de apelanții T. U. și D. D., având în vedere data săvârșirii faptelor.


 Din punctul de vedere al legii aplicabile nu prezintă relevanță data diferitelor acte de executare, atât infracțiunea continuată, cât și cea continuă fiind forme ale unității de infracțiune.


 O altă apărare, cu incidență asupra competenței instanței a vizat faptul că inculpații se cunosc de multă vreme și au început activitatea infracțională în luna martie a anului 2007, când unii dintre aceștia erau minori.


 Așa cum s-a precizat anterior, data primul act de executare nu prezintă importanță în privința legii aplicabile. în prezenta cauză, argumentul apărării este irelevant și din perspectiva obiectului judecății. Inculpații sunt trimiși în judecată pentru fapte comise până în luna noiembrie 2007.


 în consecință, atât instanța de fond, cât și cea de apel sunt competente să analizeze prezenta cauză.


 în ceea ce privește nulitatea urmăririi penale, respectiv nulitatea actului de sesizare, Curtea constată că apărările nu se fundamentează pe elemente din acest dosar.


 Actele de urmărire penală se bazează pe mijloace de probă constând în acte traduse în limba română. Instanța de apel urmează să analizeze temeinicia acuzațiilor exclusiv din perspectiva probelor traduse în limba română, pe care inculpații le-au cunoscut și în raport de care și-au putut face apărările.


 Curtea constată că instanța de fond - în motivarea soluției de condamnare - își întemeiază raționamentul pe mijloace de probă constând în acte aflate la dosar și redactate în limba română.


 De altfel, apărarea în motivele de apel nu a invocat un act anumit despre care nu a putut lua cunoștință deoarece era într-o limbă străină și netradus, caz în care instanțele erau obligate să înlăture proba în cauză. Probele din volumele de documente în limba engleză au fost folosite de instanța de fond și parchet, doar atunci când au existat la dosar traduceri în limba română, după cum rezultă din motivarea rechizitoriului și a sentinței tribunalului. Acte în limba engleză sunt și mesajele trimise de inculpați, respectiv paginile web folosite pentru a induce în eroare E. V. și G. T.. 


 Susținerile apărătorilor inculpaților M. E. S. și E. B., care solicită trimiterea cauzei spre rejudecare la parchet, întrucât inculpatului M. E. S. i s-a încălcat dreptul la apărare, actele de urmărire penală din 4 volume sunt în limba engleză și nu au fost traduse, sunt nefondate. La dosar există acte traduse în limba română, respectiv adrese înaintate de G. T. BANK în care se face referire la făptuitorii români (adrese datate 15 aprilie, 29 octombrie 2007 adrese traduse, care descriu modul în care au fost înșelați, prin telefon, clienții acestei societăți, și fac referire și la suma cu care se constituie parte civilă în cauză).


în ceea ce privește partea civilă E. V. INTERNAí…¢IONAL M. există proces verbal în care se descrie toată activitatea infracțională desfășurată, sumele de bani și constituirile de părți civile, inclusiv documente în format electronic.
în ceea ce-l privește pe inculpatul E. B. și acesta susține, prin apărător ales, că i s-a încălcat dreptul la apărare, că nu a luat cunoștință de întregul material probator administrat în faza de urmărire penală ori, așa cum rezultă și din infracțiunea pentru care a fost trimis în judecată și din considerentele sentinței, singura infracțiune reținută în sarcina acestui inculpat este cea prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002 - deținere de echipamente informatice falsificate.


 S-a mai invocat nulitatea rechizitoriului, în sensul că fapta nu este descrisă în cuprinsul acestuia și nu se face referire decât la textul de lege  ce incriminează pentru care inculpatul a  fost trimis în judecată ori, in opinia acuzării, și această susținere este nelegală întrucât în cuprinsul rechizitoriului, la încadrarea în drept, începând de la fila 171 la 181, inclusiv, se descrie în ce a constat activitatea infracțională a inculpatului, raportat la textul de lege. La încadrarea în drept a  faptei nu se descrie  activitatea infracțională  întrucât aceasta s-a făcut deja în considerentele rechizitoriului.

 

 Rechizitoriul prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților se limitează la faptele și persoanele pentru care s-a efectuat urmărirea penală.
 Trimiterea în judecată s-a făcut cu respectarea dreptului la apărare, având în vedere că faptele care fac obiectul judecății sunt cele pentru care inculpații au fost învinuiți și ascultați în cursul urmăririi penale.


 Rechizitoriul conține atât descrierea faptelor cât și consecințele juridice ale acestora, respectiv încadrările juridice.


 Referitor la dreptul la apărare, Curtea constată că inculpații au fost audiați și s-au administrat probele produse de aceștia, atât în cursul cercetării judecătorești la fond, cât și în apel.


 în ceea ce privește neregularitățile sentinței, Curtea constată că inculpații nu O. existența dezbaterilor, nici faptul că au fost audiați și au fost administrate probe, asistarea de către avocați sau acordarea ultimului cuvânt. Critica în apel vizează lipsa mențiunii referitoare la faptul că sentința nu face referire formală în practica cu desfășurarea dezbaterilor într-o altă ședință.


Sub aspectul nulității invocate, în sensul că sentința penală pronunțată în cauza de către instanța de fond nu face referire încheierea din data de care au avut loc dezbaterile, pronunțarea fiind amânată, apreciază că nici această susținere nu poate să fie primită întrucât, dacă se analizează această sentință se va constata că se menționează, înainte ca instanța să se pronunțe, că dezbaterile și luările de cuvânt ale părților au avut loc anterior, în ședința publică din data de 07.04.2009, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată. în consecință, nu sunt îndeplinite condițiile care să atragă nulitatea absolută a hotărârii, așa cum se solicită de apărare.

 

 Având în vedere că este un aspect de consemnare formală, iar nu inexistența dezbaterilor, Curtea constată că lipsa mențiunii „încheierea anterioară face parte integrantă din sentință” nu este de natură a provoca o atingere drepturilor părților, atât timp cât dezbaterile au existat, așa cum de altfel rezultă din înregistrarea ședinței de judecată.


 Referitor la caracterul concis al motivărilor instanței de fond, Curtea apreciază că, atât timp cât tribunalul a răspuns la fiecare argument al apărării și acuzării, fără omisiuni, maniera concisă, dar argumentată a motivării nu produce vătămare părților. Argumentele instanței de judecată trebuie să fie convingătoare și să vizeze toate chestiunile de fapt și de drept și să se întemeieze pe probe. O motivare care răspunde cerințelor anterioare respectă dreptul la un proces echitabil, iar argumentele tribunalului se înscriu în aceste cerințe.


 Solicitările părților sunt menționate atât în încheierile de ședință în care au fost formulate și au primit o rezolvare, cât și în sentință, astfel încât motivul de apel este nefondat.

 

Vinovăția inculpaților cu privire la faptele pentru care a fost sesizată instanța de judecată


în ceea ce privește vinovăția inculpaților, Curtea constată că aceștia au fost trimiși în judecată, pentru :
 -efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, constând în efectuarea de operațiuni prin utilizarea unui instrument de plată electronică, inclusiv a datelor de identificare ce permit utilizarea acestora, fără consimțământul titularului sau prin utilizarea neautorizată a oricăror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive (inculpații M. E. S., U. T., E. E. F., E. E. (...), J. E., M. N., S. B., J. S. J.,U. S., D. T., F. N., E. T. E., D. D., T. M. O.);

 -deținerea de echipamente, în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică ce a constat în fabricarea ori deținerea de echipamente, inclusiv harware sau software, cu scopul de a servi la fabricarea instrumentelor de plată electronică pentru inculpații E. E. (...), E. B., S. B., J. S. J., D. T.;

 -inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea în orice formă unui grup - pentru inculpații M. E. S., U. T., E. E. (...), B. F. J., M. N., E. B., S. B., J. S. J., U. S., D. T., F. N., E. T. E., D. D. și T. M. O..

 -introducerea, modificarea sau ștergerea, fără drept, de date informatice ori de a restricționa, fără drept, accesul la aceste date, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecințe juridice.
Pentru inculpații M. E. S., U. T., E. E. F., E. E. (...), J. E., M. N., S. B., J. S. J., U. S., D. T., F. N., E. T., D. D., T. M..


Referitor la vinovăția inculpaților, principala critică a apărării a fost cea legată de greșita condamnare pentru săvârșirea infracțiunii de grup infracțional organizat.


Totodată, Parchetul a criticat hotărârea sub aspectul greșitei achitări pentru această infracțiune a inculpatului E. E. F.. Pentru acesta din urmă, instanța de fond a constatat incidența art.9 din Legea nr.39/2003, respectiv o cauză de nepedepsire, pentru cel care denunță grupul infracțional organizat mai înainte de a fi fost descoperit și de a se fi început săvârșirea infracțiunii grave care intră în scopul acestui grup.


Ambele critici sunt nefondate.


Dovadă a înțelegerii dintre inculpați, a modului  și a perioadei de timp în care aceștia au acționat, sunt, toate informațiile ce au fost găsite în calculatoarele folosite de către inculpații E., D., T., E., F., E., S. și convorbirile telefonice purtate intre aceștia.


Chiar dacă în ceea ce privește unele activități infracționale au fost trimiși în judecată doar doi dintre inculpați (D. și T.), aceasta a fost desfășurată împreună cu alte persoane care erau folosite doar în scopul retragerii de bani în numerar, persoane față de care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori neînceperea urmăririi penale.


De asemenea, este expusă pe larg activitatea infracțională a inculpaților J., J., U., E., E. și D., în dauna E. V. INTERNAí…¢IONAL M., activitatea infracțională ce a fost desfășurată de către E. prin prejudiciile create părților vătămate G. P. și E. D. J., activitatea infracțională a inculpatului F., M., U. și E. în dauna societății  G. T. BANK, și activitatea infracțională constând în aceea de deținere de echipamente desfășurată de inculpații S., J. și B., aceștia fiind descoperiți în timp ce încercau să instaleze aceste echipamente în scopul sustragerii de bani la BANCA ROM탔šNÄ”š DE DEZVOLTARE din zona cazinoului din

C. Instanța de fond a stabilit în mod corect vinovăția inculpaților, pe baza probelor administrate.


Inculpatul J. S. a generat transferuri financiare din cărți de credit atât în folos propriu, cât și pentru inculpații S. B., E. și M., sumele de bani fiind ridicate de S. și prietena acestuia, H. H., ori de către martorul T. E..


Din convorbirile  telefonice interceptate, dar si interceptarea comunicărilor prin sistemele informatice a rezultat  că inculpații se cunoșteau , au comunicat  și și-au trimis diverse informații ca și o serie de lămuriri privitor la activitatea de transferuri frauduloase de sume de bani, ridicându-si reciproc sumele de bani provenite din aceste transferuri.


în acest context, trebuie menționat că activitatea s-a desfășurat fie în J. S., S. B., J. E., M. N. B., E. E., U. S., E. E. T., fie în grupuri mai mici.


 Astfel, la un moment dat și-au intersectat activitatea inculpații M., U. si J. S. care în aceeași perioada respectiv martie 2007 au generat si transmis prin sms date ale unor transferuri efectuate din conturi de card, cu utilizarea datelor acestora din urma, transferuri care ulterior au fost ridicate de la ghisee E. V. de catre persoanele racolate in acest sens, precum T. E., D. C. E. E si T. C.


 Relevante sub aspectul realizarii acestor transferuri sunt convorbirile telefonice purtate in perioada 6.09 - 14.09.2007 intre J. / M., U. / M., prin care isi trrimiteau diverse mesaje privitor la pagini de phishing pentru colectarea de date de identificare pentru cardurile de debit emise de diverse E., numar de control al tranferului de bani, nume expeditor, cod postal.
 Inculpatul M. N. B. a recunoscut generarea alături de inculpatul U. , cunoscut si sub porecla de H., a numeroase transferuri din conturi de carduri, precizind că impreuna au lucrat la domiciliul său.


 Inculpatul M. N. B. a arătat ca personal a ridicat o serie de transferuri din conturile aferente unor carduri dar si faptul ca prin intermediul lui T. E. a racolat si alte persoanel nominalizind printre altii pe inculpatii D. D. si U. S., recunoscut si activitatea de spam si respectiv de phishing in vederea colectarii de date de identificare a unor instrumente de plata electronica.
 Inculpatul D. D. a precizat că a ridicat pentru inculpatii M. N. B. si J. S. mai multe transferuri de bani, dar si pentru o terță persoană (martorul E. B.) dar la recomandarea inculpatului J. S..


 Inculpatul U. în faza de urmărire penala a uzat de dreptul sau de a nu face nici o declaratie, la instanta revenind asupra acestei pozitii, precizând în mod concret ca a ridicat sume de bani prin sistemul de plata E. V. la solicitarea inculpatul  M. dar ca nu a avut nici un contact cu celelalte persoane. Aceasta poziție a inculpatului va fi inlaturata ca  nesincera, motivat de imprejurarea ca astfel cum s-a mentionat in  alineatele precedente, acesta a purtat nenumarate discutii atit telefonice cit si prin intermediul calculatorului atit cu  M., dar si cu inculpatul J. S..

 

Activitatea infracțională, pe care inculpații au desfășurat-o în mod coordonat, întrunește elementele constitutive ale art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003. 
Apărarea argumentat faptul că inculpații se cunoșteau din copilărie, locuind în același cartier și că relațiile dintre aceștia erau de prietenie, nefiind vorba despre o grupare organizată.


Deși argumentele referitoare la caracterul sporadic al contribuției unora dintre inculpați este real, acesta nu exclude participația acestora sub forma sprijinirii grupărilor, prin oferirea de programe informatice sau schimb de informații cu privire la modalitățile de săvârșire a faptelor.


Actul de sesizare probează existența a trei grupuri de făptuitori care s-au sprijinit reciproc(D. T. și T. M. O./ J. S. J., S. B., J. E., M. N. B., E. E. (...), U. S., E. T. E., D. D. /)M. E. S., U. T., E. E. F., F. N., precum și fabricare ori deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, prin care au fost sprijinite grupările anterior menționate : E. E. (...), E. E. F. și U. T./ S. B., E. B., J. S. J. și B. F. J.).

 

 Faptele inculpaților au constat în aceea că, după realizarea clonelor unor pagini web ale unor instituții bancare (Bank of B., E. N., Chase N., National Bank of J. etc.) găzduite pe diferite servere, au transmis cu utilizarea unor aplicații, un număr substanțial de mesaje email către diferiți utilizatori, clienți sau nu ai instituțiilor financiare atacate.  N. email transmise au conținut un avertisment sau o înștiințare cu privire la anularea ori restricționarea accesului clientului respectiv la contul bancar. Pentru restabilirea situației create, clientul era invitat să urmeze un link (o legătură) și să completeze un formular cu toate datele cerute (nume, nr.card, data expirării, cvv, codul pin etc.) .


 Odată validat formularul, acesta se transmitea automat într-o adresă de email creată special în acest scop. Datele de identificare relative la instrumentele de plată electronică (cardurile) astfel colectate, au fost utilizate fie pentru efectuarea de operațiuni on-line (cumpărarea unor servicii de hosting, nume de domenii, servicii de telefonie, produse, ori transfer financiar E. V. etc.) fie au fost utilizate pentru falsificarea unor carduri (re-inscripționarea benzii magnetice) cu scopul realizării de operațiuni de retragere de numerar de la bancomate. 


 Pentru realizarea transferilor a utilizat fie sistemul de confirmare telefonică, fie sistemul de auto-confirmare, context în care încasarea transferului trebuia executată în cca. 20 de minute. 


Inculpații au fost trimiși în judecată pentru activități infracționale comise în cadrul a mai multe grupări care au avut legături între ele
a)D. T. și T. M. O. - fapte în dauna E. V.;
b)J. S. J., S. B., J. E., M. N. B., E. E. (...), U. S., E. T. E., D. D. - fapte în dauna E. V.;
c)M. E. S., U. T., E. E. F., F. N. - fapte în dauna G. Bank;
d) fabricare ori deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, prin care au fost sprijinite grupările anterior menționate : E. E. (...), E. E. F. și U. T./ S. B., E. B., J. S. J. și B. F. J., pentru uniidintre inculpați reținându-se și fapta în dauna BRD.
Inculpatul E. E. F. arată că  în luna mai 2007 a  cumpărat din B un dispozitiv tip „față de bancomat” cu suma de 2000 USD, pe care împreună cu U. T. și inculpatul E. E. (...) și-a propus să o testeze. în acest sens, cei trei s-au deplasat la B, cu autoturismul inculpatului E.. Declarația inculpatului E. se coroborează cu cea data de inculpatul E. E. (...) cu referire la locul și montajul „feței de bancomat”. Inculpatul U. T. confirmă și el situația de fapt prezentată mai sus.

 

în ceea ce privește activitatea grupurilor infracționale, Curtea constată că vinovăția inculpaților așa cum au fost condamnați de către instanța de fond este dovedită, iar motivele de apel sunt neîntemeiate.
Chiar dacă activitatea grupurilor infracționale a fost distinctă, între gurpuri au existat relații de sprijin prin oferirea de informații. Totodată din convorbirile telefonice rezultă un mod extrem de coerent de organizare infracțională cu sarcini bine conturate. Interacțiunile identificate între persoanele membre ale grupului sunt constante și bazate pe realizarea de beneficii din săvârșirea de infracțiuni, distribuire procentuală în raport de contribuție, precum și schimbul de informații, ori protecție.
 
 în vederea reținerii în sarcina inculpaților a infracțiunilor sus menționate, au fost solicitate, obținute și puse în executare autorizații de interceptare a unor convorbiri telefonice și de acces în sisteme informatice, și care alături de celelalte mijloace de probă, au stabilit următoarele aspecte:

- crearea și folosirea unor adrese de poștă electronică (e-mail) în care sunt recepționate și vizionate de către mai multe persoane din grup, mesaje (corespondență email) conținând date de identificare ale unor instrumente de plată electronică (cărți de credit) în vederea utilizării frauduloase, mesaje tipice pentru activitatea de „phishing”, colectarea de informații
- comunicări prin intermediul aplicației Z. N., relevante sub aspectul infracțiunilor cercetate
- primirea/transmiterea/retransmiterea de numere de identificare ale transferurilor bănești efectuate (N. ori S. O.) prin mesaje telefonice - în raport de acestea au fost deja recepționate o serie de plângeri din partea unor cetățeni străini
- numele și adresele unor potențiale victime
- identități fictive folosite pentru trimiterea unor sume de bani.

 

Din interceptarea traficului de date de la adresele de IP alocate la adresele numitilor: M. S. E., J. S. J., E. E. (...), U. T., E. E. F., ocazie cu care rezulta faptul ca, acestia falsifica paginile de web ale unor bănci din B., obține in mod fraudulos datele confidențiale ale cărților de credit, transmit datele cărților de credit altor persoane, discută despre metode de falsificare a cărților de credit, transmit date ale tranzactiilor frauduloase prin E. V..

 

Din realizarea activității de acces  autorizat în adrese de e-mail (...).com, (...).cc, (...).net, (...).com  au fost identificate datele confidențiale ale unor cărți de credit, datele  de identitate ale titularilor carților de credit, mesaje primite prin posta electronică ce conțineau link-uri către site-uri ce imitau paginile unor bănci din SUA. Adresa IP alocată la domiciliul lui E. V.E a fost identificată în fișierele log de acces în adresa de mail (...).com.
íƒÂ. convorbirilor telefonice probează vinovăția inculpaților și pentru infracțiunea de grup infracțional organizat


La 26.10.2007 ora 07,27,S. B. trimite un SMS lui J. S., care împreună cu B. F. încerca să monteze dispozitivul artizanal„bă tu ești mai deștept. zi să pună putin pe T.. si normal la kpu de citit”, iar la 26.10.2007 ora 19,21.S. B. descrie fapta- T., mă …..! Se duce T. o pune pe aia mică singur (notă: este vorba de E. B. și încercarea de a monta dispozitivul din nou)A- Așa.RA - T., care face lumea …M -am dus eu mai întâi am făcut probe, am văzut ce și cum trebuie. F. s-a dus de două ori cu ea. „ Nu domne, că trebuie mai mult de ala”. í…ži trebuia mai puțin. Mult într-o parte, puțin într-o parte, nu mult peste tot cum zicea el.A - Așa.RA - M. de ala. Si m am dus și am făcut probele, am vazut unde mai trebuie pus, am pus și …. L-am trimis pe T. cu aia mică, a pus-o și a rămas aia mare de pus. í…ži …. F., fugi tu și arunc-o sus. í…ži T. stă și ține lumea de vorbă în caz de ceva.


Aceeași organizare este scoasă în evidență de convorbirile telefonice și în cadrul celorlalte grupuri, fiind scoase în evidență legăturile dintre B., S., J. E. și J. S..


La data de  18.09.2007 J. S. îi spune lui „ajutorpolitia” (S. B.) că așteaptă cărțile de la O.; „E._fr3y”  discută cu „ajutorpolitia” (S. B.) care îl roagă să-i spună lui S. (J. S.)să facă transferul odată și să ia cărți fresh; „ajutorpolitia” îi cere lui J. să mai facă 2-3 transferuri pe numele său sau al lui H. B. H.; J. S. îi spune lui „ajutorpolitia” (S. B.) că i-a dat „O.” 5 cărți; ajutorpolitia  (S. B.) îi dă un cc full să-l încerce; „exxtrem2006” (B. F.) îi cere un T. de E., J. S. îi trimite link-ul serverului de linux 65.98.41.41/~ben/j/rzvboa.U..gz; „vienescua” îi cere nume de săgeată ca să facă un transfer, J. îi trimite E. J. cu user de messenger „E. _fr3y” E. T.; „vienescua” îi spune modul de a face transferuri, cu 2999 cvv greșit și pe urmă 250 cv bun;
J. S. îi spune lui „exxtrem2006” ( B. F.) modul în care se fac trnsferurile on-line cu 2.93 cvv greșit, 800 cvv bun și 250 cvv bun și erorile: T U T pentru a reuși transferal fraudulos. în ziua de 25.09.2007 - îi trimite lui „exxtrem2006” (B. F.)  IP: 24.143.5.174 user larry pass: guramati și îl înU. dacă poate să facă și el pe numele săgeții ;  „exxtrem2006” îi trimite numele matinjan , prenumele henzel tony montana: I. Germania.
în ziua de 12.09.2007, la ora 16:54:09 de la postul (...), U.  S. ia legătura cu un E. (F. N.) aflat la postul telefonic (...), iar U. îi cere acestuia pagina de S. Bank.


Relevante sub aspectul relațiilor și modalităților de punere în executare a fraudelor, respectiv schemelor de fraudă sunt convorbirile telefonice interceptate în perioadă, purtate între inculpații M. S. E., U. T., E. E. F. și care confirmă existența unui grup structurat ce acționează timp îndelungat.
-la data de 03.09.2007 ora 15:55 E. E. F. discută telefonic cu U. T., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care U. T. spune ca a vorbit cu H. pe internet și acesta i-a spus ca baieșii fac pe E. V., T. mai spune ca face și H., că acesta l-a intrebat de zip, cod postal si i-a spus că merg E. (Bank of B. ) și E. (site de tranzactii on line).
-la data de 04.09.2007 ora 17:49 E. E. F. discută telefonic cu M. S. E., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care E. ii spune lui S., care merge să se întâlnească cu E. in B. S. descrie metoda de phishing cu telefonul fix si cu robotul
-la data de 04.09.2007 ora  18:43 E. E. F. discută telefonic cu M. S. E., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care E. ii spune lui S. faptul ca ăia 3522 ( vorbesc despre o carte de credit) a mers iar 2142 ar fi mers, dar a fost declarată furată, S. înU. ce sold avea, dar E. spune că s-a tras la Banca Transilvania și nu se vede soldul.

-la data de 04.09.2007 ora  18:45 E. E. F. discută telefonic cu U. T., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care E. ii spune ca  a iesit să mearga cu alea ale lui S., și spune că una a mers,, alta a inghitit-o, alta nu, pentru ca s-a prins ala, și nu a putut vedea soldul pentru ca a tras-o la Banca Transilvania.

-la data de 04.09.2007 ora 21:51 E. E. F. discută telefonic cu M. S. E., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care S. ii spune că a trimis, dar una era moartă și a mai primit una, după care S. spune că are un cont unde unde verifică validitatea cărților de credit. S. este cu E. (F. N.).

-la data de 04.09.2007 ora 23:11 E. E. F. discută telefonic cu M. S. E., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care S. spune ca miine dimineată se trezeste si se apuca de U., E. vrea si el un numar din ala si vrea să îl invete S. să facă, respectiv vrea înregistrările de la S. pentru robot. E. înU. dacă a mai venit ceva și îi spune ca daca vine ceva pâna la 8 să îi trimită.

-la data de 05.09.2007 ora 18:58 E. E. F. discută telefonic cu M. S. E., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care E. spune că este posibil să fi cazut banca, după care vorbesc de faptul ca, cărtile au dat pin, și apoi despre G., E., V., N. B. și de carti care ieri au dat si azi nu, desi E. a fost la mai multe bancomate. E. îi spune lui S. să le trimita lui H. în Spania.
-la data de 05.09.2007 ora 18:58 E. E. F. discută telefonic cu U. T., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care E. ii spune lui T. sa nu mai mearg la bancomat cu N. B. pentru că a cazut banca.
-la data de 06.09.2007 ora 16:44 E. E. F. discută telefonic cu M. S. E., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care E. ii spune lui S. ca a gasit un site cu numere de telefon de B. si apoi vorbesc de o metoda cu telemarketing si de trimis scrisoare acasa cu phishing printr-o firma.
-la data de 08.09.2007 ora 01:36 E. E. F. discută telefonic cu U. T., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care T. povesteste cum H. a fost la F sa traga 80 de cărti cu un prieten dar, nu au sos nici un E., au fost cu masina lui T., deși acesta nu a stiut ce face H..
-la data de 07.09.2007 ora 15:38 M. S. E., aflat la postul telefonic 0(...) discută telefonic cu E. E. F. poreclit E., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care S. îl roagă să sune mai târziu la un numar de international să auda ceva.
-la data de 08.09.2007 ora 20:54 M. S. E., aflat la postul telefonic 0(...) discută telefonic cu U. T., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care S. spune că ia punctul din G. J., le ia pe toate pentru ca nu sunt multe orase.
-la data de 10.09.2007 ora 14:18 M. S. E., aflat la postul telefonic 0(...) transmite un mesaj SMS lui U. T., aflat la postul telefonic (...), avind urmatorul continut: verifica numerele înainte sa dați.
-la data de 10.09.2007 ora 15:31 M. S. E., aflat la postul telefonic 0(...) discută telefonic cu U. T., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu careRaul înU. ce a facut cu numerele, T. spune ca a dat E. și că merge și o sa dea si el, dupa care vorbesc de politie care l-a cautat pe T., iar S. îi spune lui T. sa puna E. pe laptop.
-la data de 10.09.2007 ora 20:08 M. S. E., aflat la postul telefonic 0(...) discută telefonic cu E. E. F. poreclit E., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care S. înU. dacă E. este pe dedicat (server) si îi spune  să iasă.
-la data de 10.09.2007 ora 23:21 M. S. E., aflat la postul telefonic 0(...) discută telefonic cu U. T., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care S. înU. pe T. daca a mai auzit ceva de WU (E. V.), și S. spune că a  auzit ca fac toți, și că incercat și el și i-a ieșit cu suma de 2,50 (250 de dolari). T. spune să se apuce si ei. Stabilesc să vorbească pe net.
-la data de 11.09.2007 ora 10:03 M. S. E., aflat la postul telefonic 0(...) discută telefonic cu H. O., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care S. îl inU. pe O. care este numele săgetilor sale. Acesta îi răspunde că le știe și T., iar S. precizează că T. si E. dorm. H. îi transmite numele săgeților sale M. S. si J. J., iar  S. zice că o să îl anunțe când a facut ceva, ca să trimită săgetile.

-la data de 11.09.2007 ora 14:19 M. S. E., aflat la postul telefonic 0(...) discută telefonic cu U. T., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care S. înU. dacă au reusit să faca ceva, T. spune că nu. 
-la data de 11.09.2007 ora 23:19 M. S. E., aflat la postul telefonic 0(...) discută telefonic cu E. E. F. poreclit E., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care E. înU. ce s-a întâmplat, S. spune că au picat redirectarile.

-la data de 12.09.2007 ora 19:12 E. E. F. discută telefonic cu  M. S. E., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care E. spune că la E. (Bank of B.) Military lucrează multi soldati, și că i-au venit încă doua,  în total are trei, unul a avut 50 de dolari, dar avut 1800 si o dată la 15 zile intră 800 de dolari. Mai spune că mai e unul care are 100 de dolari si primeste 3000 o dată pe lună, si-a a venit unul online E. E., care are 11000, si vorbesc de unul care are 7 dolari si a facut scandal la banca.

-la data de 13.09.2007 ora 19:01 M. S. E., aflat la postul telefonic 0(...) discută telefonic cu U. T., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care S. spune că au venit două (două carduri) si înca una băgata aiurea, T. înU. dacă alea care au venit sunt valide.
 
-la data de 13.09.2007 ora 20:18 M. S. E., aflat la postul telefonic 0(...) discută telefonic cu U. T., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care S. spune că a vorbit cu H. si  i-a spus cum i-au venit 40, cu telefoane automate, să sune pe victime.

-la data de 14.09.2007 ora 22:18 M. S. E., aflat la postul telefonic 0(...) discută telefonic cu F. N. poreclit E., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care F. N. îl ceartă pe S., de ce i-a E. aluia id-ul lui. S. spune ca l-a E. de la E. și T., F. N. spune ca a facut o mie de pe urma lui E..
-la data de 14.09.2007 ora 20:14 M. S. E., aflat la postul telefonic 0(...) discută telefonic cu U. T., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care S. spune că s-a uitat și a dat alea lui ala, trei, si nu a reusit să înteleagă unde este gresită cealaltă. S. spune că o să fie sunat de american și înU. câte mailuri au dat pe numerele alea.  T. îi răspunde că 20 de mii. Din nou T. spune ca E. (F. N.) are 10 % din ce fac ei, că a a facut intelegere cu E., în sensul că E. îi dă 10% din partea lui. S. mai spune că de luni se apuăa de U., că a gasit programul ideal, ala pentru numar. T. spune să dea pe E. (Bank of B.) cu numar să vadă ce iese.

-la data de 14.09.2007 ora 18:40 E. E. F. discută telefonic cu U. T., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care E. spune că a dat spam pe O. J., si i-au venit două, a dat 40 de mii de mailuri din linkuri, T. înU. dacă i-a dat banii pe aia și E. spune că are de luat 2000 USD. E. spune că E. (F. N.) are înțelegere cu americanul și îi dă 10% din ce face fiecare om care i-l aduce.
-la data de 14.09.2007 ora 20:35 E. E. F. discută telefonic, în limba engleză cu un barbat neidentificat, aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care E.ul, care scoate bani în B. spune că unul dintre carduri a avut pin introdus incorect și unul a avut 5 coduri numerice, partea lui este de 2, 5. E. spune că daca mai are ceva o sa trimita, dupa care la ora 20:36 E. E. F. discută cu F. N., poreclit E., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care E. ii spune că a vorbit cu ăla din B.. E. spune ca americanul a scos 5000 si parte lui E. este de 2500, E. (F. N.) primeste 10% din sumă.

-la data de 18.09.2007 ora 12:55 M. S. E., aflat la postul telefonic 0(...) discută telefonic cu E. E. F. poreclit E., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care E. spune ca astia din K. sunt agricultori, nu au limita 1000 ci au 500, E. spune că au fost acum cu 8, și au scos 3,30 de milioane, unii au avut 10 mil 12 milioane niciunul, și mai trebuie să mearga cu patru.  Din 8 au mers 3.
-la data de 18.09.2007 ora 14:56 M. S. E., aflat la postul telefonic 0(...) discută telefonic cu U. T., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care S. spune că este cu E. și că au fost să scoata, au scos 80 de milioane.

-la data de 18.09.2007 ora 16:48 M. S. E., aflat la postul telefonic 0(...) discută telefonic cu E. E. F. poreclit E., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care S. ii spune ca au mai venit (carduri) .

-la data de 19.09.2007 ora 17:51 M. S. E., aflat la postul telefonic 0(...) discută telefonic cu E. E. F. poreclit E., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care  E. înU. daca a terminat ce avea de facut, S. spune ca facut 3 din alea cu telefonie.

-la data de 21.09.2007 ora 16:02 M. S. E., aflat la postul telefonic 0(...) discută telefonic cu U. T., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care S. spune că are un cont cu 50 000 (de mailuri) si il pune si ia unul la 20 de secunde adica 3 pe minut, (vorbesc despre transmiterea de e-mailuri, spam) apoi vorbesc de E. care nu raspunde la telefon.

-la data de 21.09.2007 ora 16:08 M. S. E., aflat la postul telefonic 0(...) transmite un mesaj SMS catre E. E. F. poreclit E., aflat la postul telefonic (...), avind urmatorul continut: ia-mi 3ev1 urgent. In continuare, la ora 17:35, cei doi discută din nou si E. spune ca a fost l-a scos, si a reușit 58 de milioane. S. înU. dacă a dat aia de 2000 iar E. spune ca a dat pin (nu s-a putut realiza retragerea). S. înU. daca a primit mesajul sau, S. spune sa vorbesca cu H. despre săgeti, iar E. spune ca a picat VU (E. V.) si isi face E. in Spania.

-la data de 21.09.2007 ora 20:00 M. S. E., aflat la postul telefonic 0(...) discută telefonic cu E. E. F. poreclit E., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care S. ii spune ca i-a venit ideea să dea fax.
La data de 22.09.2007 ora 19:59 M. S. E., aflat la postul telefonic 0(...) discută telefonic cu U. T., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care S. spune ca a mai venit una, dar au picat numerele M. spune numarul de telefon (...)…..
- la data de 23.09.2007 ora 13:42 M. S. E., aflat la postul telefonic 0(...) discută telefonic cu E. E. F. poreclit E., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care S. spune ca a mai trimis trei, din care unul de 2000.
-la data de 24.09.2007 ora 00:39 M. S. E., aflat la postul telefonic 0(...) discută telefonic cu E. E. F. poreclit E., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care S. spune ca a mai trimis 6, dar au picat numerele, E. spune ca 810 (numar de telefon de B. folosit la robotul telefonic) nu a picat, E. spune că face acum un test, și pe fundal se aude-E. to G. T. Bank”.
-la data de 27.09.2007 ora 01:21 M. S. E., aflat la postul telefonic 0(...) discută telefonic, în limba engleză, cu un barbat neidentificat (L.), aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care ceă doi discută despre sumele de bani pe care le trimita în țara, despre faptul că a trimis o suma de bani pe un nume gresit, E. în loc de E., si despre E. (F. N.) cu care L. s-a certat.
-la data de 02.10.2007 ora 19:24 M. S. E., aflat la postul telefonic 0(...) discută telefonic cu U. T., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care S. spune ca a vorbit cu-americhia”, si i-a spus ca este suparat americanul, că poison (F. N.) a dat lista de pin la unii si aia au intrat în ea. S. mai spune că au venit trei norduri (O. J.) bune, trei bagate aiurea si trei macu.
-la data de 02.10.2007 ora 19:19 M. S. E., aflat la postul telefonic 0(...) discută telefonic, în limba engleza, cu  un E. neidentificat (L.), aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care îl înU. pe S. dacă  poate să se conecteze la internet
-la data de 03.10.2007 ora 19:06 M. S. E., aflat la postul telefonic 0(...) discută telefonic cu U. T., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care S. îi spune lui T. să vorbească cu L. din B. pentru ca lui i-a picat netul si să trimită pe numele lui H., S. spune adresa de mail kan.(...).com .  
-la data de 04.10.2007 ora 15:43 U. T., aflat la postul telefonic (...), poarta o discutie telefonica cu numitul E. E. F., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care cei doi sunt nemultumiti de  S. care nu face U., si vb de  noua metoda a lui S. cu robotul telefonic si sa inceapa sa faca ei, pe metoda cu numarul de telefon. Din discutie rezulta faptul ca cei doi cauta pe internet diferite programe care sa le poata folosi la atacuri de tip phishing prin metoda robotului telefonic
-la data de 04.10.2007 ora 16:37, U. T., aflat la postul telefonic (...), poarta o discutie telefonica cu numitul H. O., aflat la postul telefonic 0(...), ocazie cu care T. inU. pe O. de la care N. H. a luat banii, O. spune ca de la gara, si mai este unul la BCR la gara.
-la data de 05.10.2007 ora 15:53 M. S. E., aflat la postul telefonic 0(...) discută telefonic cu U. T., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care T. îl înU. pe S. daca a vorbiz cu L., S. spune că a vorbit, dar nu a facut nimic, că doar a luat banii lor, si ca urmeaza sa ii trimita prin WU sau MG.
-la data de 05.10.2007 ora 20:04 M. S. E., aflat la postul telefonic 0(...) discută telefonic cu F. N. poreclit E., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care E.(F. N.) îl înU. pe S. daca a vorbit cu ala azi (despre american).
-la data de 05.10.2007 ora 22:00 M. S. E., aflat la postul telefonic 0(...) discută telefonic, în limba engleză, cu un barbat neidentificat (L.), aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care L. înU. dacă are ceva pentru el iar S. spune că el și baietii au decis să primească banii și apoi mai trimit numere de cărți de credit. L. spune ca este ok si trebuie să trimita banii prin WU pe numele lui H. O..

-la data de 05.10.2007 ora 22:01 M. S. E., aflat la postul telefonic 0(...) discută telefonic cu U. T., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care S. îi spune lui T. că a vorbit cu L. si i-a spus acestuia să trimită banii pe numele lui H., si că o să dea N.-ul  lui S. pe net.

-la data de 16.10.2007 ora 18:41 M. S. E., aflat la postul telefonic 0(...) discută telefonic cu U. T., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care S. spune ca a fost sunat de catre L. dar nu a putut să raspundă. îi cere lui T. sa intre pe net sa vorbească cu L.

-la data de 18.10.2007 ora  21:13 M. S. E., aflat la postul telefonic 0(...) discută telefonic cu E. E. F. poreclit E., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care S. ii spune lui E. că i-a trimis înca cinci, dar una are pinul 1111,

-la data de 22.10.2007 ora 16:30 U. T., aflat la postul telefonic (...), poarta o discutie telefonica cu M. S. E., aflat la postul telefonic 0(...), ocazie cu care S. spune ca a vorbit cu L. si a inceput sa lucreze, si i-a spus ca i-a trimis lui E. bani, 3000, S. spune ca lui i-a spus L. ca 6000, T. zice ca nu doar trei mii, S. spune lui T. sa vorbeasca cu E. (F. N.) daca vrea ruta, T. spune ca toata lumea da pe E. E.

-la data de 27.10.2007 ora 15:50 M. S. E., aflat la postul telefonic 0(...) discută telefonic cu U. T., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care S. spune că a a reusit să ia numar de telefon cu mai multe linii si funcționează.

-la data de 27.10.2007 ora 15:50 M. S. E., aflat la postul telefonic 0(...) discută telefonic cu U. T., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care T. înU. dac a trimis L. banii, 1500, la care S. spune ca are de trimis înca 3500, adică în total 5000 de dolari, după care S. spune că  E. are om serios și face 4000 pe saptamână.

-la data de 02.11.2007 ora 14:43 U. T., aflat la postul telefonic (...), poartă o discuție telefonică cu E. E. F., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care E. spune ca a gasit un baiat la O. care îi da root-uri si dedicate de Windows, E. spune ca a pus un dedicat deE. si redirect pe o pagin ade Z., ca asa tine mai bine. E. spune ca i-a mai venit un Military cu 1500, si spune ca si cel de 2000 a platit, si i-a trimis 1200 si mai trebuie s aii trimita 2200 de dolari.

-la data de 02.11.2007 ora 15:03 U. T., aflat la postul telefonic (...), poarta o discutie telefonica cu numitul F. N., poreclit E., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care F. N. spune ca are alt om in SUA care ii scoate doar la B., este tot R, F. spune ca a facut parte lui 3000 de dolari, U. inU. daca poate sa ii dea si el lui F. carti sa i le scoata omul din B., F. este de acord

-la data de 05.11.2007 ora 19:53 M. S. E., aflat la postul telefonic 0(...) discută telefonic cu U. T., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care S. spune ca au venit un N., G., despre care nu stie cine a dat, un O. E., doua V-seco, E. T., un I., si numerele sunt inca sus, dar nu  a venit nimic pe D., după care T. spune că a dat cu D. aia 10500 de mailuri, dar au fost tăiate, și S. vrea să faca un scanner nou că are O. idei noi.

-la data de 06.11.2007 ora 15:36 U. T., aflat la postul telefonic (...), poarta o discutie telefonica cu E. E. F., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care cei doi discută despre dedicate care cad, despre administrarea dedicatelor de catre S., T. spune ca a primit ceva carti, pe care i le-a dat lui E., T. a primit un meridian, doua horizon, doua heritage unul E. T. si unul din ce a dat E.. E. spune ca i- a dat trei O. J. lui E. nu mai da lui L. acesta a spus ca nu mai poate scoate pe O. J..

-la data de 07.11.2007 ora 16:46, U. T. poarta o discutie telefonica cu E. (F. N.) ocazie cu care acesta îi spune lui T. ca partea lui este de 2500, au mers cascades amindoua. E. mai spune ca a avut E. una si a dat pin, un O. J..

-la data de 08.11.2007 ora 21:29 M. S. E., aflat la postul telefonic 0(...) discută telefonic cu F. N. poreclit E., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care F. N. spune ca desi dă la fel ca S. nu vine nimic, el a dat 50 de mii de mailuri iar S. spune ca a dat 60 de mii, dupa care vorbesc de plecarea în Spania.
 
- Inculpații E. E. F. și U. T. recunosc faptul că au efectuat ativități de „phishing”, fals informatic, cu scopul colectării de date de identificare ale unor instrumente de plată electronică.
Inculpatul E. E. F. arată că a încasat, prin retragere de numerar, diferite sume de bani cu utilizarea unor astfel de date.

Cu privire la robotul telefonic, inculpații U. T. și E. E. F. arată că această idee i-a aparținut inculpatului M. S. E., care de altfel a și păstrat controlul asupra acestei din urmă activități.

Inculpatul M. S. E. a descris parțial activitățile infracționale realizate, dar precizează că robotul telefonic a fost creat la solicitarea inculpaților E. E. F. și U. T..

Din coroborarea diferitelor piese ale materialului probator, în mod indiscutabil rezultă că inculpații au beneficiat cu toții de sumele de bani obținute de pe urma activității de colectare de date de identificare ale unor instrumente de plată electronică cu ajutorul robotului telefonic (E.).

 

Cu toate acestea idea, inițiativa utilizării acestei scheme i-a aparținut inculpatului M. S. E., care a și avut de altfel-cunoștințele tehnice” necesare punerii în aplicare. Se observă din convorbirile telefonice că atât inculpatul E. E. F. cât și inculpatul U. T. se străduiesc să înțeleagă cum funcționează și dacă pot și ei să gestioneze o activitate frauduloasă asemănătoare.

 

Inculpatul E. E. F. mai recunoaște și faptul că împreună cu F. N. s-a deplasat în Spania, la E., pentru a efectua retrageri de numerar cu ajutorul unor carduri contrafăcute. Inculpatul E. precizează că deși F. N., a cunoscut activitatea sa și l-a însoțit, nu a participat la retragerile frauduloase.

 

F. N. arată că prin internet l-a cunoscut pe „L.”, posibil cetățean american, căruia i-a trimis spre a fi încasate instrumente de plată electronică. De asemenea, F. N. recunoaște că s-a deplasat împreună cu E. E. F. în Spania, unde acesta din urmă a efectuat retrageri de numerar din conturile unor carduri contrafăcute.

 

Comunicările prin Internet interceptate sunt de asemenea relevante sub aspectul relațiilor dintre inculpați :
-20.10.2007 - t_T. (inculpatul U. T.) vorbește cu iamdmdvd, t_T. spune că el scoate mailurile cu G. N. 5. T. nu mai are dedicat, iamdmdvd vrea să dea pe E..
alinionesco (M. S. E.) vorbește cu kahnpath. L. spune că deja trimite bani lui E., că a trimis 700-800
-t_T. vorbește cu E.victor respectiv T. vrea să cumpere o mașina jeep, și îi cere lui E. să vorbească cu L.,

-22.10.2007 t_T. vorbește cu addictedtopoison (F. N., E. E.), T. înU. dacă a mai aflat ceva.

-22.10.2007 t_T. vorbește cu iamdmdvd, iamdmdvd are nevoie de dedicate, T. nu are.

-23.10.2007 t_T. vorbește cu E.victor, T. înU. dacă E. a vorbit cu L., îi spune să ia legătura cu M.. E. relatează că a dat azi și i-a plătit pe E. T. (în traficul lui E. apar mesaje de la E. T. F.  (pagina J. pe Z. N.)

-23.10.2007 t_T. vorbește cu bluekenv (E. E. (...)). E. spune că vrea să facă niște bani să-si ia o din aia (G E.) si daca nici acuma nu merge își bagă…… în el de carding. E. spune că i-a dat mesaje lui E. dar acesta nu a dat nici un răspuns, E. îi zicea că îi vinde o din aia.

-24.10.2007 t_T. vb cu margareta_xxl (M. S. E.). M. spune lui T. să îl contacteze pe E. pentru că a picat dedicatul.

-06.10.2007 - M. vorbește cu garibaldi_giuseppe (H. O.) - rezultă din telefoane ). îi spune acestuia că a pus americanul bani pe numele lui g_g,  3k banii lui M., E. și T.. B.nul a trimis 2 MT pe numele lui M., și a alergat mult să îi ridice (o ridicare a fost la P. Bank).

-07.10.2007 margareta_xxl (M. S. E.) vorbește cu kahnpath. L. spune că o să trimită banii, o să trimită chiar 3,5k. L. mai trebuie să îi plătească lui E. 4,5k

-07.10.2007 margareta_xxl vorbește cu emperorbobs. M. spune că americanul lui E. (F. N.) nu e serios. M. mai are de recuperate 2k de la alt B.n-K. (relație a lui E. E., E. E.)

-07.10.2007 margareta_xxl vorbește cu t_T. (U. T.). M. spune că a vorbit  cu americanul și că urmează să pună 3,5k

O pagină Z. J.  accesată de margareta_xxl (M. S. E.) arată unde sunt primite mail-urile de la D. - serviciu  de telefonie prin Internet utilizat în schema infracțională G. Bank, ș.a

în ceea ce-l privește pe E. E. a rezultat că acesta folosește adresa de e-mail (...).com.


Din traficul interceptat rezultă  pagini J. de pe Z. N.  unde acesta a primit mesaje cu subiectele-E. T. F. cu account review” (pe 23.10.2007) și-H. G. Credit V. notification” (pe 18.10.2007) - acest ultim aspect apare în convorbirile telefonice cu T. pe 23.10.2007.
Rezultă și accesarea unor site-uri prin intermediul căruia vizualizeaza IP-ul care îi este alocat, respectiv  80.96.113.133.

 

De la acest IP apare accesat contul de email (...).com despre care se face vorbire în mai multe ocazii in convorbirile telefonice cu M..
în afara activității menționate anterior mebrii grupurilor au efectuat retrageri frauduloase de sume de bani.

 

în ceea ce privește grupul condus de D. T. sunt probate retrageri de sume de bani pentru acesta atât de membrii grupării care nu au fost trimiși în judecată cât și de T. M.


-retragerile frauduloase de bani realizate de T. M., la 9.09.2007, au avut ca părți vatămate pe U. T. și D. B., E. T., J. V..

-D. T. (retragerile au fost realizate la cererea acestuia, în perioada 09.09.2007 -19.09.2007, conform actelor din dosar de către E. T. 15 retrageri; E. D.escu 3 retrageri de bani, E. T. 5 retrageri de bani, N. B. N. 15 retrageri de bani, T. T. o retragere de la bani de la E. V., O. E. 6 retrageri de bani de la E. V., F. E. 22 retrageri de bani de la E. V.;
în cadrul unui alt grup retragerile au fost efectuate în nume personal de D. D.: 18 retrageri de bani de E. V. în nume propriu (conform datelor existente la dosar) se menționează de către inculpați că banii erau primiți de la K. T. (20.09.2007), D. T. (17.09.2007), H. K. 19.09.2007, N. T. la 20.09.2007, N. E. la 10.09.2007, K. F. la 19.09.2007, D. P. 18.09.2007, B. L. 19.09.2007, E. K. 18.09.2007, T. K. 14.09.2007, E. S. la 19.09.2007, U. E. la 19.09.2007, T. T. la 19.09.2007, Lisa kain la 18.09.2007, G. S. la 19.09.2007, K. S. la 20.09.2007, D. N. la 17.09.2007, S. S. 18.09.2007, S. T. la 19.09.2007.
Totodată, activitatea grupurilor a fost sprijinită de M. B. și E. T.
în ziua de 28.09.2007 - „justmarcone” (E. T. E.)  îl înU. pe J. dacă i-au mai dat master-urile ceva (J. îi spune că tot cu 900 cvv greșit și 250 cv bun) și îl roagă să-i ridice un pp;
îi trimite lui „ciusca_sef” (U. B.) msg.: (...), B. U., Istanbul, N. price D., MD 21032; ciusca_sef îi spune să facă în continuare pe U. B.;
îi cere lui ciusa_sef (U. B.) un nume; acesta îi dă H. E. -T., nume pe care J. i-l transmite lui „justmarcone” (E. T. E.)  ;
„justmarcone” (E. T. E.) îi spune că a picat E. pe România....dă eroare când dai send money; ”justmarcone” (E. T. E.)  îi cere să-i ridice un pp, e-mail (...).com;

 

în ziua de 30.09.2007 - „justmarcone” (E. T. E.)  primeste de la J. un fisier D..rar;

 

în ziua de 05.10.2007 - „justmarcone” (E. T. E.)  îi cere să-i urce o pagina de paypal ...J. întrbă dacă vrea doar cele 2 întrebări ...U. bank name where you are paying your household mortage and the amount....auto M. and the amount;
„justmarcone” (E. T. E.)   îi dă ftp://64.62.148.121 cu user si pass cu e-mail (...).com.

 

La 06.09.2007 ora 16,01, J. S. J. - 0723.188.001 M. B. N. - 0722.907.589IRI - Ce G. mă M.?M. - E. mai nebunule. Uite dormeam.J.  - E.? Eu vreau să bag un WU (notă : un transfer E. V.)M. - Ce ai E. mă …?J. - Ai primit mesajul meu?M. - Da. Da. Ce ai să G.?J. - A … WU-uri din astea fără confirmare (notă : suma de 250 USD, 20 minute)M. - Cu ce bănci?J.  - A … Cu E. … E. M. - Atât?J. - Atât.
M. -  A! I. urcă niște E. sus! (pagini de phishing pentru colectarea de date de identificare pentru cardurile de debit emise de Bank of  B.)J. - V. niște E. sus?M. - V. și dăm amândoi, hai!
J. - OK. I. că-ți M. un link pe N..M. - Lasă link pe N. și vorbim când vin eu, că mă duc cu H., da?J. - OK! I.! D.!

 

La data de 09.09.2007 ora 19,58, J. S. trimite SMS de la nr.0723.188.001 către postul 0722.907.589 utilizat de M. B. N. cu următorul conținut:(...), S. hicks, kissimmee, florida 34758 (notă : datele unui transfer cuprinzând N./ numărul de control al transferului de bani, numele expeditorului,adresa expeditorului, codul poștal).Despre acest transfer, cele două persoane menționate mai sus, J. S. și M. B.  se discută în convorbirea care  urmează(09.09.2007 ora 20,01)M.: DA mă?J. : A .. Am uitat să -ți zic! 200 de dolari.M. : De ce 200?J. : E. cu 200 a mers.M.: E. 250?
J. : Nu a mers. Dă-i cu 200!M.: E.! I. cu 200. E., da!  …. Ai toate datele care trebuie, mă?J.: Da mă! A …. E. … í…¢i-am , ți-am trimis N., nume prenume …M.: Așa!J.: T. așa!M.:Așa!J.: L., aia…!M.: Da.J.: Statu G. și acela … a…M.: E.-ul nu cred ca trebuie! E. trebuia adresa cumva lu acesta? Nu!J. : Nu, nu! Adresa nu.M.: E M. că te sun dacă este! Da!J.: í…ži suma 200 de dolari.
M. : Da mă, da! D.! Pa!J.: A! F. în mașină?M.: Da! Eu sunt în mașină! E. direct acolo.J.: I., fugi!M.: Sunt la T., aici în față! Pa!J.: I. fugi!
La data de 09.09.2007 ora 20:30:25, (...)- M. B. N.  - (...), J. S. ,J.?
M. Dă-i!J. S. J.: I. că dau acuma! O secundă! T.!.... Așa!.... í…ž. când a venit asta?M. B. N.: íƒÂ.?J. S. J.: F. când am ajuns acasă! Era una nouă în e-mail!M. B. N.: íƒÂ.?J. S. J.: Așa!.... Să văd dacă trece de.... Uite! I-am dat acuma ăla cu B. U., așa.... Am băgat și VERIFICAT DE CÄ”šTRE E., i-am dat T..... í…ži acuma....răspunsu’.... NO!...U. H.! N.!M. B. N.: Pa!J. S. J.: I.!M. B. N.: D.! J. S. J.: Pa!
La data de 14.09.2007 ora 14:46:39, M. B. N. (...)- U. S. (...) ,U. S.: Ce mai e, mă?M. B. N.: Bă, tu nu mi-ai dat nici un……. (n.l.- neinteligibil), H.!U. S.: Nu ți-am dat?M. B. N.: Nu.U. S.: (n.l.- neinteligibil)M. B. N.: Ce?U. S.: G.-ai al dracului să fii, zic. V. dracu…Bă?M. B. N.: Ä”š?U. S.: Nu ți-ai făcut tu test aseară în mail, nenorocitule?M. B. N.: Nu am făcut nimica, …..!U. S.: A! Eu am făcut, mă?
M. B. N.: Eu cu ce dau T.? …..T.? (parte componentă a activității de phishing, prin care se trimit în mod automat mesaje email conținând link-ul către pagina web contrafăcută). U. S.: E., ce facem? í…¢i-l dau eu în juma de oră.
M. B. N.: I.. Pa!U. S.: Pa!

 

Curtea apreciază achitarea inculpatului E. E. ca fiind corectă, având în vedere sprijinul dat autorităților, condamnările dispuse în cauză, pentru restul inculpaților reflectă vinovăția acestora și sprijinul dat la săvârșirea infracțiunilor.

 

Referitor la vinovăția inculpaților cu privire la infracțiunile ce au format obiectul grupurilor  de crimă organizată curtea reține următoarele :

 

A)Activitatea desfășurată și coordonată de inculpatul D. T. și T. M. O..
Curtea apreciază condamnările corecte.


 Inculpatul D. T. realiza transferurile de bani din conturile aferente unor instrumente de plată electronică, cu utilizarea datelor de identificare ale acestora, iar T. M. O. efectua ridicările de bani de la oficiile E. V..


 Activitatea este probată de convorbirile purtate în perioada 09.09.2007 - 19.09.2007 dintre D. T. și  T. M. O. din care rezultă faptul că sunt generate transferuri bănești cu trimitere prin E. V., iar datele acestora (numele expeditorului, adresa, suma de bani, numărul de control al transferului - N.) sunt transmise spre a fi încasate, direct de către T. M. O. ori de către persoane racolate în acest scop, atât de D. T., cât și de către T. M. O..
-10.09.2007 (de la M. H.), 19.09.2007 (de la B. E.), 11.09.2007 (de la H. D., Ji E.)
-în data de 11.09.2007 si 13.09.2007, D. T. poartă mai multe discuții telefonice cu o persoană indentificată ulterior ca fiind E. O., aflat la posturile telefonice (...) și    0 (...) ocazie cu care, D. îi transmite celui din urmă datele unor tranzacții prin E. V., generate de către D. T., respectiv N.-ul, numele persoanei care trimite, orașul si suma de bani.
-în data de 14.09.2007, în intervalul orar 12:13 - 17:21, D. T., aflat la postul telefonic (...) poartă mai multe discuții telefonice cu o persoană căreia i se adresează cu apelativul E. (identificat ulterior ca fiind S. E.), aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care acesta îi transmite datele unor tranzacții prin E. V., generate de către D. T., respectiv N., numele persoanei care trimite, orașul și suma de bani, respectiv: S. E. .G. E., TX, USA,  mtcn (...), Linda O.,  D., NC . USA, mtcn (...), B. I., D., IL, USA, mtcn (...), H. D.,  M. CO, USA, mtcn  (...), T. T., D. I., NJ.  USA. mtcn  (...), Julie I..  E., PA. USA. mtcn (...), N. M.. N., PA. USA. mtcn  (...);
 -la aceeași dată de 14.09.2007 ora 11:08, D. T., aflat la postul telefonic (...), poartă o discuție telefonică cu o altă persoană căreia i se adresează cu apelativul S., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care D. spune ca a dat pe E. (phishing cu í…¤. Bank of B.)
 -mai târziu, la ora 17:42, D. T., aflat la postul telefonic (...),  se laudă unui cunoscut, E., aflat la postul telefonic (...), că a facut șapte  transferuri ;
-în seara aceleiași zile de 14.09.2007 ora 21:28, D. T., aflat la postul telefonic (...),  poarta o discuție telefonică cu o persoană careia i se adreseaă cu apelativul O. (T. M. O.), aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care D. înU. dacă a dat drumul acolo (la oficiul E. V. de unde s-au încasat majoritatea transferurilor). în timpul discuției O. îi reproșeaza că i-a dat cărți de credit-nașpa”, iar D. dezvinovățindu-se, îi spune că  nu are nici o vină întrucât i le-a dat la rând.
    -în data de 17.09.2007, în intervalul orar 12:39 - 18:50, D. T., aflat la postul telefonic (...) poartă mai multe discuții telefonice cu aceeși persoană  E. ( S. E.), aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care D. îl anunță că va incepe să genereze alte tranzacții și că îi va transmite datele, respectiv N.-ul, numele persoanei care trimite, orașul și suma de bani ( ex. D. E..  F.  MD, USA.   mtcn (...), S. Beard,  U.  MD,  USA.  mtcn  (...), P. T., D.  IL, USA,  mtcn  (...)) .In timpul discuțiilor D. îi cere lui E. să meargă la diferite centre E. V., deoarece există unele probleme cu retragerea sumelor de bani.
     -în ziua de 18.09.2007, în intervalul orar 11:36 - 18:09, D. T., aflat la postul telefonic (...) poartă mai multe discuții telefonice cu același personă căreia i se adresează cu apelativul E. (S. E.), aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care D. îl anuntă că va începe, din nou, să genereze tranzacții, precum și faptul că îi va transmite datele,  respectiv N., numele persoanei ca trimite, orașul și suma de bani, respectiv: B. D.,  G.  MD, USA, mtcn  (...), E. E., P. D.  OK.  USA, mtcn  (...), N. G., U.  OH, USA,  mtcn  (...), L. K., H.  TN, USA,  mtcn  (...).
     -la aceeași dată, 18.09.2007 ora 16:24, D. T., aflat la postul telefonic (...),  se laudă unei persoane, căruia i se adreseaza cu apelativul E., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care D. spune că a facut cinci (transferuri);
     -în data de 19.09.2007, în intervalul orar 16:06 - 17:49, D. T., aflat la postul telefonic (...) poartă mai multe discuții telefonice cu aceeași persoană căreia i se adresează cu apelativul E. (S. E.), aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care îi transmite datele unor tranzacții respectiv N., numele persoanei care trimite, orașul și suma de bani, respectiv: O. E., D. N.  TX, USA.  mtcn  (...), E. H., O. I.  NC, USA.  mtcn  (...), D. T., H.  FL,  USA  mtcn  (...), Lisa G.,  M. N.  FL,  USA.  mtcn  (...);
     -la data de 19.09.2007 ora 20:49, D. T., aflat la postul telefonic (...),  poartă o discuție telefonica cu E., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care E. se plânge de faptul că nu gasește dedicate de B., că a încercat cu dedicat de Italia și unul de D., dar că nu a reușit. Cei doi discută mai apoi despre confecționarea unei pagini false a D. Bank. Cu aceeași ocazie, D. spune că are deja  o pagină de E. (Bank of B.). La ora 22:10 același E., îi cere lui D. pagina de E., pe care D. promite să i-o trimită prin mail ;
    -la data de 05.10.2007 ora 14:58, D. T., aflat la postul telefonic (...),  poartă o discuție telefonică cu o persoană căreia i se adreseaza cu apelativul S., aflat la postul telefonic (...). Cu această ocazie, S. îl înU. pe D. dacă știe ceva de WU, D. răspunzându-i că sistemul a picat de câteva zile. S. menționează că are 200 de carduri și îl inU. pe D. dacă face tot cu „11 21”.
 

E. înculpatului D. T. cu privire la dispozitive confecționate artizanal capabile să copieze datele unor instrumente de plată electronică este redată în convorbirea din data de 16.10.2007 ora 14:45, când acesta, aflat la postul telefonic (...),  poartă o discuție telefonică cu o persoană căreia i se adresează cu apelativul U., aflat la postul telefonic (...). Din convorbire rezultă că U. se află în Germania, unde este pe cale să monteze o față de bancomat. U. îi cere sfatul lui D. cu privire la tipul de baterii pe care să-l cumpere și dacă sunt bune cele (bateriile) de 2600 de miliamperi. D. îl sfătuiește să monteze-fața” dimineața.


în același sens este și convorbirea din data de 17.10.2007 ora 12:28, când

D. T., aflat la postul telefonic (...),  poartă o discuție telefonică tot cu U., aflat la postul telefonic (...), din care rezultă că acesta din urmă are probleme cu camera de la telefon (parte a dispozitivului numit baghetă, care este utilizat pentru capturarea Pin-ului). D. îi dă ceva indicații despre cum să o repare. Nereușind conform indicațiilor, D. îi spune să vină acasă, să refacă dispozitivul și apoi să plece iar.


La data de 20.10.2007 la ora 22:29, D. T. are o altă discuție cu aceeași persoană care îl anunță că s-a întors acasă,  după care stabilesc să se vadă să descarce datele cărților de credit. în perioada 21-24.10.2007, D. T. poartă mai multe discuții cu H. și U. despre modalitatea de a valorifica datele carților de credit obținute în Germania (una dintre modalități fiind folosirea acestora la cumpararea de produse,  discuțiile fiind despre găsirea unui magazin).

Fiind audiat inculpatul D. T. a declarat faptul că într-adevăr a generat transferuri bănești din conturile unor cărți de credit în posesia cărora a intrat prin Internet. Inculpatul totodată arată că datele transferurilor le-a transmis inițial lui T. M. O..


Numele persoanelor pe care  urmau a fi încasate sumele de bani transferate, precum B. E. H., E. T., N. B. ș.a îi erau indicate de către T. M. O. și, tot acesta din urmă ,se ocupa de ridicarea efectivă.


Inculpatul D. T. a arătat că la fiecare cinci transferuri încasate, două reprezentau plata pentru T. M. O..


Inițial T. M. O. a negat participarea la săvârșirea faptei.


Aspectele relatate de T. M. O. sunt contrazise de convorbirile telefonice purtate în acea perioadă cu inculpatul D. T.. Din conținutul acestora rezultă faptul că racolarea săgeților constituia în parte sarcina învinuitului T. M. O., iar acesta din urmă, în mai multe ocazii s-a folosit în comunicarea cu inculpatul D. T. de telefonul mobil al lui B. E. H. (abonament înregistrat pe numele de B. O.). T. M. O. a  recunoscut utilizarea acestui din urmă abonament, evident numai în prezența învinuitului B. și, foarte convenabil la sediul unui oficiu E. V., unde se aflau amândoi pentru încasarea unor bani.
La un moment dat, inculpatul D. T. fiind nemulțumit de-aranjamentul” financiar agreat cu T. M. O., a apelat la E. O., lucrător din cadrul atelierului său de tâmplărie PVC, precum și la învinuitul S. E., un cunoscut din cartier.
Considerând vinovăția inculpaților dovedită, Curtea apreciază motivul de apel ce vizează greșita condamnare a inculpaților ca nefondat.

 

 B. Activitatea desfășurată de inculpații J. S. J., S. B., J. E., M. N. B., E. E. (...) ,U. S., E. T. E., D. D..
 J. S. J. și J. E., M. N. B., U. S., E. T. E., E. E. (...) au transmis și primit în aceeași perioadă datele mai multor transferuri financiare care au fost ridicate de J. E. cât și de persoanele racolate în acest scop, personal sau prin intermediul altora. între persoanele folosite cu scopul încasării banilor au fost identificați: D. D., U. B., N. D. B., E. H. T., T. E., E. F. A, E. T. O..

 Inculpatul J. S. a generat transferuri financiare din cărți de credit atât în folosul propriu cât și pentru S. B., E. T. E.,  M. N. B.. Sumele de bani au fost ridicate personal de S. B. și prietena acestuia, H. H. B., ori de către T. E. sau E. T..
Activitatea coordonată de inculpații J. S. J., J. E. cu participarea lui S. B., E. E. T., E. E. (...), respectiv D. D..

Din materialul probator administrat rezultă că datele transferurilor s-au transmis între persoanele implicate, în cele mai multe ocazii prin telefon.
 -la data de 08.09.2007 ora 21:07, J. S. J. poartă o discuție telefonică cu E. E. (...), aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care S. îl inU. pe E. dacă are pagina de „scam” pentru „verify by E.” , E. îi răspunde că nu. în același context S. spune că știe exact schema de genrare a transferurilor E. V.;
-la data de 09.09.2007 ora 17:37, J. S. J. poartă o discuție telefonică cu T. (J. E.), aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care J. E., T. îi cerelui S. să urce doua link-uri de E. (respectiv să efectueze activitățile necesare colectării de date de identificare ale unor cărți de credit prin phishing, având drept țință instituția financiară Bank of B.)
-la data de 09.09.2007 ora 20:07, J. S. J. poartă o altă discuție telefonică cu T., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care T. despre ridicarea unui transfer. S. spune că o să dureze, având în vedere schimbul de tură. La ora 20:10, J.  poartă o discutie telefonică cu o persoană aflată la postul telefonic (...), care îi comunică lui S. că l-a vazut pe T. (J. E.) la E. V., pentru a ridica banii, dar că încă nu au putut fi ridicați dat fiind schimbul de tură. S. confirmă faptul că el a generat tranzacțiile. Ulterior , la 20:46, J. S. discută din nou cu aceeași persoană căreia îi comunică faptul că T. (J. E.) a retras banii proveniți din tranferurile generate pe numele său precum și faptul că fiecare a primit partea sa.
 -la data de 10.09.2007 ora 16:32, J. S. J. poartă o discuție cu J. S., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care S. confirmă că a picat pagina (de phishing), și că nu mai poate fi ridicată;
-la data de 11.09.2007 ora 19:46, J. S. J. poartă o discuție telefonică cu aceeași persoană , aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care J. E.,  vrea să stie link-ul pentru a-și descărca personale date în calculator, iar S. îi transmite datele solicitate: 65.98.41.42/ben/j/rdvltzboa.aldv;
-la data de 13.09.2007 ora 21:04, J. S. J. poartă o discutie telefonică cu E. E. (...), aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care S. îi cere să faca niște-mercinari” și să le scoată E. la B. E. spune că banii rezultați trebuiesc împărțiți și cu persoana care efectiv scoate, iar S. pare că e de acord ținând cont de faptul că” la Constanta s-a împuțit U.”. Cei doi cad de acord, ca E. să îi dea persoanei care scoate 50%, iar S. să-i dea jumatate de bani lui E., respectiv stabilesc să facă cardurile a doua zi.
Inculpatul E. E. (...) a reușit să realizeze mai multe astfel de transferuri, două fiind identificate ca fiind încasate efectiv, după cum urmează la 10.09.2007 și 14.09.2007

-La data de 17.10.2007 ora 18:00 J. S. J., aflat la postul telefonic (...), primeste un mesaj SMS de la E. E. (...), aflat la postul telefonic  (...), având urmatorul continut: „Dă-i pe montana aia.  L. ka rockland nu merge”. In continuare la ora 18:03, cei doi discută din nou, S. spunând că nu mai merge „aia”, iar  E. îi transmite că a fost cu „două” (carduri) și una a dat tip de card și una PIN (adică nu a putut retrage numerar);
-la data de 17.09.2007 ora 15:04, J. S. J. trimite un mesaj SMS catre postul telefonic (...), post înregistrat pe numele tatălui prietenei lui S., H. B. H.,  C, str. (...) 17,   74, având urmatorul continut : SMS (...) nume sheila trimble oras staunton, stat va, 24401.
-la data de 17.09.2007 ora 15:14, J. S. J. poartă o altă  discuție telefonică cu o persoană pe căreia i se adresează cu apelativul B. (S. B.), care foloseste postul telefonic (...), înregistrat pe numele tatălui prietenei lui S., H. B. H., ocazie cu care B. spune că acolo nu avea bani, avea numai euro și nu știa cum să dea ;
-la data de 18.09.2007 ora 08:29, J. S. J. poartă o discuție telefonică cu J. E. care folosește postul telefonic (...), ocazie cu care  S. spune că a mai făcut una (un tranfer) pe numele lui J., iar la ora 08:45, S. îi transmite acestuia că a căzut N.-ul. In continuare, la ora 12:45, S. trimite un nou mesaj SMS lui J. E. cu conținutul : SMS (...), theodore thompson yorktown va 23693 250 usd ;
-la data de 18.09.2007 ora 11:45 J. S. J. transmite un mesaj SMS numitului  Comi (D. D.) care folosește postul telefonic (...), având următorul continut: SMS (...), jon williams M. vegas nv 89107 250
Având același obiectiv (colectarea de date de identificare ale unor cărți de credit precum și generarea și încasarea frauduloasă de bani din traferuri WU din conturile unor instrumente de plată electronică) și inculpatul J. E. a purtat mai multe discuții :
-la data de 15.09.2007, în intervalul orar 17:21 - 17:35, inculpatul J. E. poartă mai multe discuții telefonice cu o persoană aflată la postul telefonic (...), din care rezultă faptul aceasta din urmă generează tranzacții frauduloase la E. V., iar J. E. încearcă să ridice banii de la oficiu. Din discuție însă rezultă că acesta nu a reușit să ridice banii deoarece tranzacțiile au fost anulate ;
-la data de 17.09.2007, ora 14:23 J. E. poartă o discuție telefonică cu numitul D. D., aflat la postul telefonic (...), din care rezultă faptul că J. E. îi cere acestuia să meargă să ridice bani de la E. V., după care de la același telefon J. E. vorbește cu J. S. J., căruia îi cere numele complet al lui D. D. și îi comunică că pentru fiecare tranzacție primește 10%, adica 600 de mii de lei.
-la data de 18.09.2007, ora 08:29 J. E. poartă o altă discuție telefonică cu J. S. J., aflat la postul telefonic (...), din care rezultă faptul că S. a reușit o tranzacție de 100 (a generat o tranzactie frauduloasă de 100 de dolari la E. V.) pe numele lui  J. E., și îi cere acestuia să meargă la oficiul E. V. de la Banca Transilvania.  S. spune că îi va trimite datele prin Internet. In continuare la ora 08.:45 cei doi discută din nou, ocazie cu care, S. spune că a picat ala, făcând referire la tranzacția de la E. V. ;
-la data de 18.09.2007, ora 12:45 J. E. a primit un mesaj SMS de la J. S. J., aflat la postul telefonic (...), având următorul continut: (...) U. U. Z. V, 23693 250 usd ;
-la data de 20.09.2007, J. E. a transmis trei mesaje SMS către D. D., aflat la postul telefonic (...), având următorul continut: (...) K. T. oras G. CA 93722, (...) L. E. oras S. IN 47374, (...) I. P. B. CA 91801 ;
-la data de 24.09.2007, ora 13:35 J. E. a discutat cu J. S. J., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care S. spune să trimită mesajele pe care le-a trimis lui hihmet, pentru că nu le-a primit, ambele mtcn - uri (numere de identificare a tranzactiilor la E. V.) E. îi cere adresa de mail a lui S., de pe scinet (domeniu),  iar aceasta îi comunică: user9877 ;
-la data de 25.09.2007, ora 18:26  J. E. poartă o discuție telefonică cu J. S. J., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care J. îi spune lui S. că poate să facă pe B., unde se află o pritenă lui E.. J. îi cere lui S. să intre în adresa de email, și să ia-alea” de la O.. S. îi transmite lui J. să intre acesta pe calculatorul sau, în adresa de mail jhon smith cu pass justrzv și stabilesc să realizeze comunicarea și transferurile în acest fel ;
-la data de 26.09.2007, în intervalul orar 11:15 - 11:19 J. E. poarta mai multe discutii telefonice cu J. S. J., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care S. îi spune să se apuce să facă pe numele lui D., care se afla in Turcia (U. B., Turcia - Istanbul. In continuare J. primește un mesaj SMS de la S. în care îi sunt indicate numele de persoane care urmeaza să ridice bani in Turcia in urma generarii de tranzactii frauduloase E. V., și anume: N. B. E., U. B., H. E.-T., după care S. îi  transmite un numar de telefon unde să trimită datele tranzacțiilor, respectiv (...).

-la data de 26.09.2007, ora 15:46 J. E. poartă o altă discuție telefonică cu o persoană aflată la postul telefonic (...), și care se află cu S. la B. J. îi comunică că  a facut trei bucăti pe D. (U. B.), doua de la-E.” și una de la ei, și că mai are de facut din gmail nu din scinet.  S. îi cere să noteze binurile ca să știe pe ce E. să dea, iar J. E. îi spune că o să încerce să facă și pe B., dar » trebuie să se trezeazscă aia ». La ora 15:50 J. vorbește din nou cu S. căruia îi  spune că D. nu mai face, deoarece la ora 16:00 închide E. V. în Turcia. Cei doi stabilesc să facă pe B.. S. înU. câți bani s-au scos, iar J. îi transmire „450” partea lor,
-la data de 26.10.2007 ora 07:48 J. S. J., aflat la postul telefonic (...), poarta o discuție telefonică cu S. B. aflat la postul telefonic  (...), ocazie cu care S. înU. dacă turcul lui S. poate să scoata pe B. și că o să îi dea cinci cărti să vada daca îi trimite banii, turcul opreste 50% ;
-la aceeași dată ora 17:21, J. E. primeste un mesaj SMS de la telefonic (...), având urmatorul continut: (...) mtcn, Istanbul B. 34000 B. U.. In continuare, la ora 17:41, J. E. discută din nou cu J. S., și îi  spune acestuia că este în oras în zona Str. (...), pentru a scoate suma de bani trimisă de catre D. (U. B.) ;
-la data de 29.09.2007, ora 12:29 J. E., aflat la postul telefonic (...)poartă o altă discuție cu J. S. J., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care S. înU. dacă mai poate să scoată pe B.. J. îi comunică că  trebuie să vorbeasca cu B., că ea i-a spus ca omul este de încredere și că poate scoate bani si dupa ce pleacă ea ;
-la data de 01.10.2007, ora 14:08 J. E., aflat la postul telefonic (...), poartă o discuție cu J. S. J., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care J. înU. dacă fac alea seara și că au venit vreo 4, iar ăla (americanul) i-a spus că deschide (la E. V.) la 9 (in SUA) ;
-la data de 04.10.2007 la ora 16:13, J. E. transmite la postul telefonic (...), un mesaj SMS, având următorul conținut: Devin U. williams. naples florida ;
-la data de 05.10.2007 la ora 16:35, J. E. discută cu S. B., aflat la postul telefonic (...), care îl înU. cum merge. J. răspunde că unul (un card) a mers dar restul au dat PIN gresit (nu s-au putut face retrageri). S. îi reproșează că au incurcat PIN-urile, iar la ora 16:40, J. se plânge că nu se poate ține după cei ce fac retrageri de bani de la bancomate. La ora 16:44, J. discută cu E. și acesta spune că el este cu E. și că nu se poate ține după ei și ca unul (un card) a fost înghițit (capturat de bancomat) ;
-la data de 11.10.2007, ora 15:05 J. E. aflat la postul telefonic (...), poarta o discutie telefonica cu un barbat neidentificat, aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care cei doi discută despre cineva din C care stie să facă (transferuri) de 800 sau de 500, după care la ora 19:15 cei doi discută din nou, iar J. spune că T. (E. B.) face pe B., de 376, dar merg rar.
Interceptarea comunicărilor realizate prin internet de către J. S. J. a pus în evidență faptul că o parte a informațiilor necesare generării transferurilor din cărți de credit a fost transmise cu utilizarea aplicației Z. N..La  data de 16.09.2007 : J. S. J. primeste de la adresa de IP 82.78.214.26 o listă cu cărți de credit cu PIN, D., nume titular, care au fost încercate la WU - lista apare pe E./S.; discută cu „diamantuu” care a facut probă și nu mai vin în mail; e-mailul este (...).com, probabil folosită ca adresă în care sunt colectate datele de cc; îi trimite lui „xcarface” un-T.” cu user și parolă iar acesta îi dă un T. (64.90.29.235...) să i-l verifice dacă merge;  îi transmite lui ciusca_sef (B. U.) adresa server-ului pe care a primit-o de la xcarface (64.90.29.235...), îi spune să schimbe parola și T.-uri să ia de la T. (J. E.); discută cu E. (tel. (...)) îi cere 2 NT-uri; J. îi dă 1 Nt 4.143.5.174 cu user și pass) și îl înU. dacă mai are cărți vechi din E.u’ trecut; J. îi cere cărți  vechi și discută cu vienescua (O.) de westernu de acum; vienescu îi spune că cele mai multe erau blocate că a scos de pe ele, îl înU. dacă vroia să le încerce la WU ?;„xcarface” îi spune că nu merge ftp-ul...”n-are send mail”; îi cere lui „shellsspawn2003” cărți din E.u trecut...J. îi cere să le puna pe ftp ...200.59.3.83, user tito, pass guramati însă nu reușește...îi trimite 2 cc full pe mess; „kenv4u” (E. E. (...)) îi spune pe messenger că i-a trimis pe mail-ceva” - o lista cu binuri și îi spune că are 30% din limitele scrise acolo; lista apare pe E..


în ziua de 17.09.2007 : „lorddracea” îi cere userul si pass de la scinet J. îi dă user si parolă; Ulterior discută cu „lorddracea” că a încercat cărțile și nu merg; îi cere lui „hikmet_ro” să-i spună un western de cartier, mai ascuns...”hikmet_ro” îi spune să trimită pe Turcia; îi spune lui E. că stă mult să-l scoată-N. - (...), status picked up îi spune lui „ajutorpolitia” - S. B. modul în care se fac transferurile pe E....cu cvv gresit si sumă mare; S. îi cere să facă un transfer pe numele său și pe al prietenei H. B. H..are un western în curte; J. îi spune să meargă să-l scoată repede că i-a făcut unu de 250 Usd pe numele lui B.; vorbește cu „vienescua” (E. B.) de transferul cu N. (...), J. înU. care e partea lui că trebuie să plătească și săgeata care s-a dus într-un loc unde nu aveau bani; vienescua o sa-i mai dea cărti cand ajunge acasa; „ajutorpolitia” (S. B.) îi mai cere să facă un transfer pe numele său ca are doar 17 milioane....J. ii spune că nu mai are cărți, dintre cele 8, una a făcut-o pe numele său - „ajutorpolitia” (S. B.);  îi spune lui „vienescua” că la 3 dintre ele cu 2.93 cvv greșit i-au data să sune; „justmarcone” (E. T. E.) îi spune că un MT de 250 l-a ținut de sâmbătă până astăzi; „snowp0wder” (U. S.) îi cere pagina de citybank să i-o lase pe e-mail să fie spam dupa amiază;
în ziua de 18.09.2007: îi spune lui „ajutorpolitia” (S. B.) că așteaptă cărțile de la O.; „E._fr3y”  discută cu „ajutorpolitia” (S. B.) care îl roagă să-i spună lui S. să facă transferul odată și să ia cărți fresh; „ajutorpolitia” îi cere lui J. să mai facă 2-3 transferuri pe numele său sau al lui H. B. H.; J. S. îi spune lui „ajutorpolitia” (S. B.) că i-a dat „O.” 5 cărți; ajutorpolitia  (S. B.) îi dă un cc full să-l încerce; „exxtrem2006” (B. F.) îi cere un T. de E., J. îi trimite link-ul serverului de linux 65.98.41.41/~ben/j/rzvboa.U..gz;„vienescua” îi cere nume de săgeată ca să facă un transfer, J. îi trimite E. J. cu user de messenger „E. _fr3y” E. T.; „vienescua” îi spune modul de a face transferuri, cu 2999 cvv greșit și pe urmă 250 cv bun; îi spune lui „ajutorpolitia” (S. B.) modul în care se fac transferurile, 2.93 cu cvv greșit și după aia suma 800 cu cvv bun...dă eroare cu U și după E. 250 ...J. îi transmite pe mess un fișier \rzvboa.U.(1).gz; îi transmite lui „ajutorpolitia” - S. B. N. (...), S. S., D., IL 60610, pe numele lui; „ajutorpolitia” (S. B.) îi trimite lui J. o copie a conversației pe messenger purtată cu E. B. în care „ajutorpolitia” îi cere N.; J. vorbește cu „hikmet_ro” și stabilesc să-i trimită pe Turcia prin WU E. lui 50%,” hikmet_ro” îi trimite nr. de tel. de turcia (...); J. îi spune că trimite sume de 250 și e posibil să mai trimită și alți prieteni de ai lui.
în ziua de 24.09.2007: „E._fr3y” (E. J.), îi spune că E. a E. să facă MT-urile pe sumă mare 800, 1000,...; J. îi spune lui „exxtrem2006” ( B. F.) modul în care se fac trnsferurile on-line cu 2.93 cvv greșit, 800 cvv bun și 250 cvv bun și erorile: T U T;


J. îi transmite lui „hikmet_ro”  datele de transfer: B. I., 4825 davis lane, #724 austin, TX 78749, 250$, (...) pe numele I. Z.; îi spune lui „exxtrem2006” (B. F.) cum să facă un transfer; J. îi spune lui „vienescua” să nu mai facă pe Turcia, să-l lase să mai respire, că trimite și el; J. îi trimite NT nou, de Canada IP : 66.234.21.71 cu user și password; „kenv4u” (E. E. (...)) îl înU. dacă mai are vreun dedicat cu T. și cum poate băga un screen pe un root;„kenv4u” (E. E. (...))  îi cere să-i dea și lui ceva de trimis;
în ziua de 25.09.2007 - îi trimite lui „exxtrem2006” (B. F.)  IP: 24.143.5.174 user larry pass: guramati și îl înU. dacă poate să facă și el pe numele săgeții ; „exxtrem2006” îi trimite numele matinjan , prenumele henzel tony montana: I. Germania; „vienescua” îi cere săgeată pe USA și J. îi spune că T. (J. E.) cunoaște o fată în america cu 50%; „vienescua”  îi spune că U. nu i-a mai trimis banii - U. stă pe la (...) 43; justmarcone îi cere să-i ridice și lui un boa.

 

Activitățile și vinovăția inculpaților sunt probate de mijloacele transmise între aceștia.


în ziua de 06.10.2007 - îi trimite lui „justmarcone” (E. T. E.) user-ul de pe uk2.net, rzv69 cu pass guramati,  să intre că scamu are 2 mailuri, uk2.net și scinet; J. îi spune să bage (...) la probă; - „kenv4u” (E. E. (...)) îi cere ceva de trimis,  că încă nu are net acasă; J. îi trimite (...).254.63.52 cu pass…kenv4u spune că din 2 cărți a făcut 1000$.


în ziua de 08.10.2007 - „justmarcone” (E. T. E.) îi spune că link-ul westmauicondorentals.com/http/ e raportat ca fraudă.


în ziua de 09.10.2007 - „kenv4u”  (E. E. (...)) îi spune că a aranjat să dea spam.


în ziua de 12.10.2007 - „vienescua” îi cere săgeata pe USA; J. îi spune să vorbească  cu T. (J. E.); E._fr3y (J. E.) înteabă ce să pună la subject - Z. account I. been hijaked; E._fr3y (J. E.) îi cere să schimbe parola la user9887.
O altă probă în sprijinul dovediri vinovăției inculpaților o constituie și faptul că în perioada 16.09.2007 - 12.10.2007 J. S. J. a accesat contul de e-mail (...).cc în care se regasesc datele mai multor cărti de credit - nume titular, nr. cc, pin, cvv 2, data expirarii etc.  


La data de 18.10.2007, ora 20:50  J. E., aflat la postul telefonic (...), poartă o discuție telefonică cu N. (E. T. E.), aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care J. spune ca s-a apucat de ele, după care la ora 22:01, J. E. discută cu o altă persoană. J. spune că a facut trei din care i-a dat una, și ii spune să îi trimita lista cu E. - urile. In continuare, la ora 22:15, J. E. discută cu „N.” (E. T.), și îi  spune acestuia că face transferuri, că a încercat vreo 4 și că este cu S.. De la același telefon discută J. S. cu „N.”, care le cere să îi ridice și lui pagina, și vrea și el mesajul cu MT -ul pe care l-a ridicat.


La data de 18.10.2007, ora 22:30 J. E., aflat la postul telefonic (...), poartă o discutie telefonica cu numitul O. aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care O. (E. B.) înU. dacă ăla (Devin E.) este disponibil, J. spune că este, dar că mai face doar unul (un transfer) pentru că trebuie să plece la facultate.

 

La aceeași dată ora 20:21 si 20:27 J. E. discută J. S. J., aflat la postul telefonic (...), ocazie cu care cei doi discută despre faptul că nu  se pot ridica banii de la E. .


 E. V. a blocat finalizarea celorlalte transferuri încercate de inculpați.


 împotriva inculpatului J. E., persoana vătămată F. E. L. a formulat plângere arătând că după ce a răspuns unui avertisment primit prin email, presupus a fi fost trimis de Bank of B., din contul aferent cardului său au fost efectuate plăți și un transfer de 250 USD, care a fost ridicat din România de către J. E.. Partea vătămate arată că nu a efectuat și nici validat ulterior nici una dintre aceste plăți.


 Din raportul audierii de către G. a lui Devin U. E. rezultă că în luna august 2007, prin intermediul unei alte persoane, a cunoscut-o pe B. E.. Aceasta discută cu cineva online și i-a cerut lui E. să-i dea numele său întreg, spunându-i că-i este necesar pentru a deschide un cont E. V. și pentru a încasa o sumă de bani pe care bunica ei îi transferase pentru ea. E. i-a spus lui E. că are nevoie de ajutorul său pentru ca ea nu posedă permis de intrare ori carnet de conducere. E. arată că a ridicat banii pentru E., fără a fi plătit pentru aceasta. Mai apoi, E., i-a cerut lui E. să ridice și alți bani de la E. V., dar de această dată E. i-a oferit suma de $100. Fiind de acord, a ridicat banii de la E. V. și a fost plătit pentru aceasta cu suma de $100. E. a continuat să ridice bani de la E. V. pentru E. de încă două sau U. ori,  până la întoarcerea acesteia în România.


Inainte de a pleca către Romania, E. l-a întrebat pe E. dacă ar accepta să o ajute în continuare cu transferul banilor prin E. V.. E. l-a pus pe E. în contact cu E. J., din Romania, dându-i acestuia adresa de email.


După plecarea lui E. din Statele Unite, E. a comunicat numai cu J., prin mesaje text sau email și câteodată, E. și prin telefon mobil. J. a folosit 3 sau 4 nume de ecran diferite pe tot parcursul timpului cât au făcut schimb de mesaje, între care « E._G. » . Deși a cunoscut la un moment dat că ceea ce face este greșit, având  nevoie de bani, a continuat. E. a continuat transferurile de bani prin E. V. pe parcursul a aproximativ două săptămâni, până în octombrie 2007, data la care E. a început sa fie chestionat de către E. V..


E. avea pregatită deja o explicație cu privire la transferurile de bani. In caz că ar fi fost întrebat, el ar fi spus că bani ridicați reprezintă plata pentru vânzarea pe internet a unui program (de securitate). Aceasta este răspunsul pe care E. l-a dat prin telefon oficialilor de la E. V..


Activitatea se desfășura astfel: J. îl anunța pe E. când acesta trebuia să ridice banii de la E. V.. J., de asemenea, îi spunea lui E. câți bani poate să-și oprească pentru el personal, înainte ca aceștia să fie transferați în România. Din raport rezultă că J. a admis în fața lui E. că folosea computere zombie pentru a fura informațiile cărților de credit, dar niciodată nu a dat detalii despre cum aceste computere au fost folosite. E. a fost convins ca J. posedă o buna cunoștință a calculatoarelor.


  După ce contul lui E. de la E. V. a fost blocat, J. l-a sfătuit pe E. să deschidă un cont nou, folosind o identitate falsă. E. a încercat să creeze acte false de identitate cu ajutorul computerului, dar nu le-a tipărit niciodată.  Totodată E. era de părere că J. lucrează în colaborare cu alte persoane din Romania și că se bucura de o poziție superioară, de șef. E. credea ca J. locuiește    într-un campus universitar, în C.


Doar după câteva zile, după ce aflat că J. a fost arestat, E. a fost contactat de către J., prin internet. J. i-a spus lui E. că poliția nu are dovezi împotriva lui și că, în consecința, urmează să fie pus în libertate. E. timp după aceasta, E. a încetat să mai comunice cu J. online, blocându-i numele de ecran.  După aceasta, E. a fost contactat de către o altă persoană care s-a prezentat ca fiind un prieten al lui J..


Această persoană i-a cerut lui E. să ridice alți bani  de la E. V. în numele ei, dar E. a refuzat.


E. lui J.a amenințat ca o să informeze G. despre activitățile ilegale ale lui E., dacă acesta continuă să refuze să colaboreze.


Datele au fost aduse la cunoștința inculpatului J. E..

 Cu privire la aspectele arătate mai sus inculpatul J. E. a declarat că într-adevăr ținea legătura cu Devin E. pe care l-a cunoscut prin intermediul numitei E. B.. Inculpatul J. recunoște că folosea ID-ul pentru aplicația Z. N. „E._fr3y” precum și faptul că a primit unele sume de bani de la acesta prin E. V..


 Cu toate că inculpatul J. E. nu a recunoscut explicit faptul că împreună cu inculpatul J. S. și E. T. E. au efectuat trasferuri frauduloase, generate din conturile unor cărți de credit, în confruntarea cu N. D. B. a recunoscut că l-a sunat pe acesta din urmă pentru a ridica o astfel de suma de bani.


 Inculpatul J. S. a recunoscut efectuarea unor activități de phishing, respectiv urcarea unor pagini falsificate de web aparținând unor instituții financiare cu scopul colectării de date de identificare ale unor cărți de credit precum și faptul de a fi utilizat adresel de email în raport de care a fost efectuată activitatea autorizată de acces și înterceptare. De asemenea, J. S. J. a declarat că a folosit Id-ul pentru aplicația Z. N. „iancuS.123”


 Totodată inculpatul J. S. a recunoscut că a generat unele transferuri de bani din conturile unor carduri pe numele lui T. E. sau U. B., pentru cel din urmă în perioada cât s-a aflat în Turcia. în confruntarea cu D. D., inculpatul J. S. a fost de acord cu afirmația acestuia conform căreia pentru el, D. D. a ridicat cca.trei transferuri.


  A mai rezultat și faptul că activitatea de generare a transferurilor, urmată de încasarea banilor a fost desfășurată de către cei doi de comun acord și în plus D. D. a fost de acord să mai ridice sume de bani și pentru alte persoane, precum M. N. B., sau E. B. E. „O.”.


 în declarația dată, D. D. a recunoscut la urmărire penală că cunoscut în final proveniența reală a sumelor de bani pe care le-a ridicat.


 E. T. E. a declarat că personal nu a a generat transferuri prin sistemul de plată E. V. dar că a ridicat diverse sume de bani și că a folosit ID-ul pentru aplicația Z. N. „justmarcone”.


 între inculpații J. E., J. S. J. și E. T. E., D. D., N. D. B. s-au efectuat mai multe confruntări din care cel  a rezultat, că toate persoanele confruntate au cunoscut activitatea frauduloasă care se executa în legătură cu generarea de trasferuri din cărți de credit aparținând unor cetățeni străini.


 Din probe, a mai rezultat faptul că inculpații își foloseau, din timp în timp, sistemele informatice precum și faptul că își acordau acces la adresle de mail utilizate.


 Inculpatul S. B. nu a recunoscut în timpul urmăririi penale participarea sa la niciuna din faptele reținute în sarcina sa. Cu privire la transferurile de bani generate în sistemul E. V. inculpatul S. a declarat că acele sume de bani ridicate de către el personal nu reprezintă transferuri frauduloase, ci banii i-au fost trimiși de către cumnatul său S. M.. Despre S. M., inculpatul S. B. declară că acesta locuiește și lucrează în Spania unde deține acțiuni la o firmă spaniolă-americană.


 De asemenea, inculpatul S. a declarat că S. M. obișnuia să-i trimită diferite sume de bani prin unii angajați ai săi din cadrul firmei din străinătate, din SUA sau Spania.


 Declarația inculpatului este vădit O. având în vedere interceptările în mediu informatic realizate în legătură cu comunicările informatice ale inculpatului J. S. din care rezultă că inculpatul J. S. generează transferuri pe numele lui S. și al prietenei acestuia, H. B. H., la solicitarea inculpatului S. B.. J. S. J. confirmă că a generat unele transferui de bani pe numele prietenei lui S. B.. H. H. B. a recunoscut ridicarea sumelor de bani, despre care spune că i le-a înmânat după încasare inculpatului S. B..

  Activitatea desfășurată și coordonată de inculpații M. B. N., J. S. J., U. S., D. D.

în aceeași perioadă, M. B., U. S., J. S. J. au generat și transmis transmit prin SMS date ale unor transferuri efectuate din conturi de card, cu utilizarea datelor acestora din urmă, transferuri care ulterior au fost ridicate de la ghișee E. V. de către persoanele racolate special în acest sens, precum T. E., D. D., E. F. A, T. D.


Vinovăția inculpaților este scoasă în evidență de convorbirile telefonice purtate între aceștia :


în ceea ce îl privește pe inculpatul M. B., convorbirile telefonice aflate ca probă la dosar T. în evidență atâtvinovăția acestuia, cât și legăturile cu ceilalți inculpați.
Activitatea infracțională este probată și de convorbirile telefonice purtate, respectiv:
-în ziua de 09.09.2007, la ora 21:20:07, utilizatorul postului telefonic (...), M. B. N. ia legătura cu o persoană identificată din interceptari ca fiind T. E., aflat la postul telefonic (...). M. face transfer prin E. V. pe numele lui T. E. ;
-în data de 12.09.2008 U. S. împreuna cu M. B. au efectuat transferuri frauduloase prin E. V. ;
-în ziua de 12.09.2007, la ora 03:11:38, utilizatorul postului telefonic (...), M. B. N. ia legătura cu U. S., aflat la postul (...), M. îi spune că îi dă eroare tranzacție unavailable for moment ;
-în ziua de 12.09.2007, la ora 04:23:51, de la postul telefonic (...) U. S., ia legătura cu o persoană, aflată la postul telefonic (...). U. îl inU. pe interlocutor despre modul în care se fac tranzacțiile prin E. V., prin Internet însa interlocutorul îi spune să il sune pe T. pentru detalii ;
-în ziua de 12.09.2007, la ora 04:26:58,  de la postul (...) U.  S., ia legătura cu o personaă aflată la postul telefonic (...), care îi explică în detaliu modul de efectuare a tranzactiilor frauduloase in sistem E. V. prin Internet :E.: Pune mă prima oară... í…ž. aia 1121...U.  S.: Așa!E.: Deci E.-u bun, da? U.  S.: Da!E.: Atâta.....
U. S.: í…ži cu toate bune! Toate? Numele la săgeată, tot nu?E.: Tot, tot, tot. Da! Tot bun! U. S.: La S., nu? E.: La S., da? U. S.: Așa!E.: Al doilea pas, pui 2900...U.  S.: Când? După ce îmi dă eroare sau cum? E.: E.! Nu mă! După ce... completezi toate, dai CONTINUE, da? U.  S.: Da!
E.: í…ži-al doilea pas, vine iar să-ți dea iar să pui 2900. Adică iar să pui suma! íƒÂ. dă o eroare da! Acolo! U. S.: V. mă? Ce eroare? F. nebun!E.: Bă! E.! E., io-ți spun pașii care.... Că io n-am făcut niciunul. E. știu pașii... îi știu! Că ăștia..... U. S.: Așa!E.: Deci, dup’aia, după ce dai?.... Deci după ce completezi prima pagină, da? Cu 1121, cu totu’ bun...U.  S.: Da! La B. acolo, zici tu, nu? E.: Așa da! La B.. Da, da. U. S.: 1121, nu? domn: da ma! 11 punct 21.U.  S.: asa!domn: ai pus da? U. S.: da!domn: asa! A...U.  S.: si?domn: da continue....U.  S.: asa!domn: dup’aia dupa ce G. totu’! Da continue... Ai dat? U. S.: da!
E.: í…ži ce ți-a apărut?(n.l. - U. S. înU. pe un E. aflat lîngă el „Cee?   Ce-a apărut mă după CONTINUE? T. mă că-mi bag p...!”, iar DOMNUL îi răspude „Eroare cu U. E. scurtă”)
U.  S.: Eroare mă! E. cu „U”, mă! Cu scris puțin, nu!E.: A! Nu știu frate! Nu știu! Să moară mama! Nu știu ce erori trebe’ să dea. í…ži așa... Trebuie... í…ž. că...U.  S.: Deci 1121, dai CONTINUE, așa? E.: E. al doilea pas, dup’aia al doilea pas ... După ce ...așa... în loc la sumă... E. 2900. U.  S.: Așa!E.: Cu CV-u’ greșit.U.  S.: B.!
E.: Totu’ bun, da’ 2900 și CV-u’ greșit.U. S.: B.!E.: í…ži-a treia oară! Ä”š... E. totu’ bun, cu 250 suma!
U. S.: E. din nou! Iar completez alea...E.: Da, da, da, da.U. S.: Să-mi bag p... în mă-sa! E. cum bag? E. direct cartea E., nu? E.: Da, da, da. Da! U. S.: Da! E.!E.: Da mă! Da!U.  S.: Ce? Să moară mă-sa! Că nu-mi... Să-mi bag... Așa.. F. așa...E.: Din câte litere? U.  S.: E. trei, patru!E.: Bă! T. mă! E., ești la-nceput mă! U. S.: Da mă!..........! E. să traiesc și eu bine! E.: Te cred! Ce-s, E.? U. S.: Da mă!
în ziua de 12.09.2007, la ora 08:37:14,  de la postul telefonic (...), M. B. N. ia legătura telefonic cu (...), U. S.. U. îi confirmă că suma este available for pick up.
în ziua de 12.09.2007, la ora 15:26:48, la postul telefonic (...), U. S. este contactat de la (...), utilizat de M. B. N.. M. îl cheamă, pentru că au venit șase carduri la care o să-dea N.-ul”.
în ziua de 12.09.2007, la ora 15:46:41 M. B. N., de la (...), ia legătura cu U. S., aflat la (...), M. face transferuri prin E. V. pe numele lui U., pentru a fi ridicate de către acesta din urmă.
în ziua de 12.09.2007, la ora 16:54:09 de la postul (...), U. S. ia legătura cu un E. (F. N.) aflat la postul telefonic (...), iar U. îi cere acestuia pagina de S. Bank.
în ziua de 12.09.2007, la ora 17:43:11 de la numărul  (...), U.  S. ia legătura cu M. B. N. aflat la (...). M. vrea sa facă transferuri și il înU. pe U. cum și ce să completeze. U. îi raspunde Dă-i G. E. și bagă-i T.-ezi alea!
în ziua de 12.09.2007, la ora 18:03:16, de la numărul telefonic (...), U. S. ia legătura cu utilizatorul postului telefonic (...), M. B. N.. U. îl trimite pe M. să ridice bani de la E. V.
în ziua de 12.09.2007, la ora 18:07:04, de la postul telefonic (...) utilizat de U. S., este trimis un SMS către postul telefonic (...), utilizat de M. B. N., cu următorul conținut: „K. hicks, 3701 beneraid street, M. O M., FL 34638. MT:(...) ” .


în ziua de 14.09.2007, la ora 11:50:53, M. B. N. de la postul telefonic (...) contactează o persoană aflată la postul telefonic (...) (T. E.). M. îi cere să găseasca săgeti noi.


în ziua de 14.09.2007, la ora 18:54:00, de la postul telefonic (...) este primit un SMS de la postul telefonic (...) cu următorul conținut:-D. D. repede”  (banii din tranzacții trebuiau ridicați în maximum 20 minute).


în ziua de 15.09.2007, la ora 02:45:39, M. B. N. (de la postul telefonic (...)) este contactat de-O.” aflat la postul telephonic (...) (B. E.). E. îi cere un MT de B. contra sumei de 500 euro însă M. îi răspunde ca nu are.


în data de 17.09.2007 si 18.09.2007 U. S. împreună cu M. B. au efectuat transferuri frauduloase prin E. V., cel care aridicat banii fiind E., de la punctul E. V. situat la Posta din mun. Constanta, bd. (...) lânga str. (...) (...).
în ziua de 17.09.2007, la ora 10:23:36, postul telefonic (...) primește un SMS de la postul telefonic (...) cu următorul conținut: ,,T. D.” - numele săgetii care a ridicat banii de la E. V..


în ziua de 17.09.2007, la ora 16:07:25, utilizatorul postului telefonic (...), U. S. ia legătura cu M. B. N., (...).  M. afirmă că a facut șase transferuri pe E. de la punctul-E. V.” de la Posta, cinci ale sale și unul pentru U. în total 30 milioane.


în ziua de 17.09.2007, la ora 16:58:15 M. B. N., (...) ia legătura cu U. S., M. îi spune că a mai retras bani pe numele D., iar la ora 17:01:39,  de la postul telefonic (...), U. S. trimite un SMS către postul telefonic M. B. N. , (...) : -Iar tot pe D.?”


în ziua de 17.09.2007, la ora 17:42:22,  utilizatorul postului telefonic (...), M. B. N., ia legătura cu utilizatorul postului telefonic (...), U. S.. M. îi spune că a mai reusit o tranzacție pe E. și îl cheama la punctul E. V. și pe U.. Acesta raspunde afirmativ.


în ziua de 19.09.2007, la ora 17:53:32,  de la postul telefonic (...) este trimis un SMS către postul telefonic (...)  cu următorul conținut: „N. mendelsohn 55 central park west new york NY (...)”, iar  la ora 18:05:53,  de la (...), M. B. N., ia legătura cu T., aflat la postul telefonic (...). T. îi confirmă că a ridicat banii, iar M. îi spune că a terminat transferurile pentru ca nu mai are date privind carduri bancare.


în ziua de 21.09.2007, la ora 12:36:39, M. B. N. aflat la postul telefonic (...) ia legătura cu o persoană  aflată la postul telefonic (...). M. îi explica modalitatea prin care săgetile din Spania vor ridica sume de bani de la punctele E. V..


Inculpatul M. N. B. a recunoscut în cursul urmăririi penale, generarea alături de U. S., E. H., a numeroase trasferuri din conturi de carduri. Acesta precizează că împreună au lucrat de la domiciliul său, așa se explică și existența unui director cu denumirea de „H.” din calculatorul său. Inculpatul M. de asemenea arată că personal a ridicat o serie de transferuri din conturile aferente unor carduri, dar totodată și faptul că prin T. E., a racolat și alte-săgeți”. între persoanele nominalizate de inculpatul M. și care au încasat efectiv, transferuri prin sistemul E. V. se găsesc: D. D., E. F. A, T. E., U. S. ș.a.


Inculpatul M. a recunoscut și realizarea activității de spam, respectiv phishing, în vederea colectării de date de identificare a unor instrumente de plată electronică.


T. E. a recunoscut încasarea prin sistemul de plăți E. V. a sumelor de bani transferate pe numele său. Acesta menționează însă faptul că sumele de bani identificate au fost ridicate atât la rugămintea lui M. N. B., dar și a lui J. S. J..


D. D. a declarat că pentru M. N. B. a ridicat cca. șase transferuri, iar pentru J. S. J. alte trei transferuri. Despre celelalte sume de bani identificate, D. a arătat că acestea au fost încasate pentru o persoană numită „O.” (E. B.), căruia îi fusese recomandat de către inculpatul J. S.. Deși inițial, învinuitul N. D. B. a declarat că sumele de bani identificate pe numele său, au fost încasate la rugămintea inculpatului J. E., ulterior acesta precizează faptul că după audierea sa, discutând cu prietenul său D. D., a putut afla că în realitate doar două transferuri au fost mijlocite de J. E. în folosul lui J. S.. Celelalte sume de bani încasate de el, fiind în realitate destinate unei persoane pe nume-O.”.


Plângerea formulată de partea civilă E. V., confirmă faptul că această companie a fost victima unei fraude care a implicat folosirea neautorizată a sistemelor sale, urmată de transferul de fonduri prin utilizarea frauduloasă a informațiilor unor cărți de credit. E. V. consideră că a suferit o pagubă în valoare de 41.312,19 USD. Ulterior, partea vătămată și-a redus pretențiile la 6650 USD.


E. transmis organelor de urmărire penală conține detalii ale tranzacțiilor E. V. care au fost trimise prin sistemul de transfer bănesc E. V., ca rezultat al folosirii frauduloase a informațiilor unor cărți de credit.


Conform plângerii aceste transferuri au fost create folosind sistemul de plată on-line al E. V. și cărți de credit furate. Se mai arată totodată că în mod normal, banca emițătoare a cărții de credit sau compania de cărți de credit (E., N. D. etc.) ar accepta pierderile generate de tranzacțiile frauduloase aferente cărților lor de credit, dar urmare faptului că aceste tranzacții au fost realizate „fără prezența fizică a cardului” în cadrul tranzacțiilor pe site-ul E. V., precum și datorită volumului de tranzacții efectuate și alte activități frauduloase identificate ca fiind comise de persoane din România, băncile și companiile de cărți de credit au refuzat să accepte pierderile.

 

C.Activitatea de phishing (fals informatic) îndreptată împotriva unor instituții bancare românești și străine de  incupatul E. E. (...). La data de 06.04.2007 BRD H. T. Generale sesizează organele de cercetare penală cu o plângere arătând în fapt că în perioada martie-aprilie 2007 serviciul Internet banking oferit de aceasta, a fost ținta unui atac de tip „phishing”, realizat cu scopul obținerii de date referitoare la instrumente de plată electronică emise clienților BRD.


 Atât sesizarea cât și verificările efectuate, au pus în evidență  faptul că pe raza teritorială a municipiului B, precum și pe raza județul C un grup de tineri folosind locațiile unor săli de internet precum și sisteme informatice individuale, în mod sistematic desfășurau activități de colectare de date de identificare a unor instrumente de plată electronică emise în România, dar și în străinătate cu scopul contrafacerii acestora și utilizării frauduloase prin retrageri de numerar.


 S-a stabilit că pe lângă utilizarea masivă a operațiunilor tipice pentru „phishing” - fals informatic, sunt utilizate și dispozitive electronice neautorizate, adaptate artizanal cu dispozitive speciale pe care învinuiții le instalează în bancomate. Prin intermediul acestora sunt copiate datele existente pe E. magnetică a cărților de credit în momentul în care acestea sunt utilizate de către posesorii de drept. Datele astfel obținute, după prelucrare și verificare, sunt valorificate prin re-inscripționare pe carduri blank (clone) pentru retragere de numerar .


 Cu privire la sesizarea BRD, cercetările dispuse și efectuate au pus în evidență faptul că urmare obținerii frauduloase de date și informații referitoare la instrumentele de plată electronică emise de BRD acestea au și fost folosite la foarte scurt timp.


 í…ži de această dată mesajele email conținând clona paginii de autentificare precum și anunțurile cu privire la reintroducerea datelor de identificare ale instrumentelor de plată emise de BRD au fost transmise către un număr nedeterminat de persoane.


 între persoanele care au răspuns mesajelor primite și s-au autentificat, prin introducerea datelor cerute pe paginile falsificate au fost identificați numiții G. P. (i-a fost retrasă fraudulos suma de 308.000.000 lei), C (...) (i-a fost retrasă fraudulos suma de 70.000.000 lei), E. D. (i-a fost retrasă fraudulos suma de 131.000.000 lei) ș.a


 Conform informațiilor transmise de bancă, din conturile acestor persoane, au fost retrase fraudulos sume de bani, cu utilizarea la bancomate din B și C a unor carduri contrafăcute (listingul tranzacților)


 Informațiile referitoare la site-urile modificate și utilizate în cadrul operațiunii de „phishing”, au condus la mai multe adrese IP  între care și adresa IP 194.102.194.5, alocată static la adresa din str. (...) (...)E5  .B  .6,  .42 C, la domiciliul inculpatului E. E. (...), precum adresa IP 85.204.216.214  alocată conform contractului la adresa B, str.(...) (...)5,  .2,  .39, adresă la care a locuit verișoara inculpatului E..

 

 Cele două adrese IP au fost utilizate în legătură cu adresa de e-mail (...).com și site-ul fraudulos confirmare-brd.ro. precum și în legătură cu adresa e-mail (...).com și site-ul fraudulos internet-brd.net.
 Inculpatul E. E. (...) a recunoscut realizarea activității frauduloase în dauna BRD.

 

D.Activitatea desfășurată de inculpații M. E. S., U. T., E. E. F. și F. N..

  în aceeași perioadă și tot cu scopul obținerii de date de identificare ale unor instrumente de plată electronică și efectuarea de transferuri financiare din conturile aferente acestora inculpații, pe lângă activitatea constantă de „phishing” (fals informatic) M. E. S., U. T., E. E. F., F. N. au pus în practică o schemă infracțională mai elaborată cu utilizarea unor servicii de telefonie prin Internet (E. over IP - E.).


 Astfel, cu ajutorul unui program de transmitere automată de mesaje telefonice prin internet, s-au creat mesaje vocale în aparență reale, prin care posesorul unui card emis de banca G. Bank din Statele Unite ale Americii era anunțat cu privire la existența unor nereguli referitoare la cardul său și era rugat să telefoneze la numărul indicat în mesaj pentru a rezolva problema.
 

Au fost identificate peste 20.000 de astfel de apeluri transmise automat și totodată, 12 numere de telefon cu utilizare pe Internet, prevăzute cu robot automat de înregistrare a mesajelor transmise de victime.
 

Datele de identificare astfel obținute au fost utilizate pentru fabricarea unor carduri clonate, cu ajutorul cărora au fost efectuate retrageri de numerar de la bancomate din C.


Plângerea înaintată de G. Bank prezintă punctual faptele comise arătând că între 17 septembrie și 23 septembrie 2007 G. Bank și clienții săi au fost ținta unui atac de phishing bazat pe voce. Acest atac a folosit un sistem automat de telefonie pentru a plasa mii de apeluri abonaților din zona geografică a filialelor băncii.


N. telefonice spuneau destinatarului că este o problemă legată de contul G. și că este nevoie să sune la un număr de telefon pentru a rezolva problema.
Pe durata atacului au fost utilizate 12 numere de telefon. Nici unul din numerele menționate nu aparține G. Bank. în momentul în care clientul înșelat de telefonul primit,  apela  numărul de telefon furnizat, i se prezenta un mesaj automat. Acest mesaj le cerea clienților să-și verifice identitatea fumizând de urmare datele cardului de debit,  PIN-ul,  c o d u l   d e securitate D. și data expirării. Informațiile furnizate nu treceau printr-un proces validate, fiind acceptată orice secvență de numere. Serviciile de difuzare apeluri voce permit clientului să încarce o listă de telefoane care vor fi apelate automat și către care se va transmite un mesaj.


In acest caz, mesajele au constat în diferite variații ale următorului:
 â€žT. posesor al unui card al băncii G., acesta este un mesaj automat pentru a vă informa cu privire la închiderea contului dvs. Pentru a vă reactiva contul, vă rugăm sunați. Vă rugăm luați un creion și scrieți numărul de telefon. La revedere.”


începând cu 17 septembrie 2007, clienții G. au început să notifice băncii o activitate frauduloasă în legătură cu conturile lor. Au fost detectate 48 tranzacții afectând 24 de clienți, toate originare din România, totalizând pierderi de 15.759,92 USD. G. Bank a rambursat clienților aceste pierderi.
Pe 25 septembrie G. a început procedura de blocare a tranzacțiilor la B. și E. originare din România.


 în plângerea înaintată de bancă se  mai arată că pentru transmiterea automată a mesajelor au fost folosite cel puțin două companii, respectiv D. B. E. E. și Call Post Communication.


 Trebuie menționat faptul că în ziua 28.09.2007 în mod public clienții G. Bank au fost avertizați să nu dea curs mesajelor primite și să nu telefoneze la numărul indicat, respectiv să nu comunice datele cardurilor. în comunicat se mai anunța și faptul că mesajele frauduloase își au originea în România.


 J. convorbirilor telefonice realizate în perioada de referință au pus în evidență atât schema infracțională și ținta activității frauduloase, respectiv clienții G. Bank, posesori ai unui card de credit, colectarea datelor de identificare ale instrumentelor de plată electronică, verificarea și utilizarea acestora pentru retragerile de numerar.


 Totodată din accesul/interceptarea și înregistrarea în sisteme informatice adresa (...).com au fost evidențiate unele mesaje adresate clienților G. Bank și nu numai.


 Sub aspectul modului de operare, atitudinii față de faptele săvârșite, relevante, alături de alte convorbiri, evident, sunt și următoarele convorbiri telefonice purtate între E. E. F., M. S. E., U. T., F. N. și alte persoane, respectiv:


La data de 04.09.2007 ora 17,49, E. E. F. - S. vezi ce-i povestești lui E. (F. N.) despre chestia asta.M. - Nu-i povestesc nimic.E. - G. bine, pentru că va dărâma și telefonia fixă din B.. M. S. E. - Nu, pentru că în primul rând trebuie să știe cu să o facă și nu are de unde să știe.


E. - E., va insista să-i explici dacă îi spui. G. mult va insista, va sta pe nervi.M. - Să insiste cât o  vrea, că nu am să-i zic.E. - Dar cum ai făcut? Cu vorbit sau cu tastat? (notă: victima primind mesajul este rugată să apeleze un număr de telefon/robot și să urmeze indicațiile; în acest context datele de identificare ale cărților de credit sunt colectate sub formă de mesaje telefonice și acuratețea acestora depinde de claritatea cu care victima a transmis informațiile solicitate). M. - E..E. - Cu tastat nu se poate, bă, frate!M. - Ba da, dar asta căutam.E. - Cum se poate?M. - Se poate o să caut.E. - í…ži câți au sunat?M. - 15 până acum.E. - 15 proști. í…ži doar 2? Restul ce au făcut? (notă: doar două victime au transmis datele de identificare ale cărților de credit)M. - Au închis.E. - A fost unul care a spus și de asta de părinți și de astea?M. - E. - A fost? Mamă, chiar aș fi curios să-mi dai și mie înregistrările alea, sunt curios ce zic!M. - O să ți le dau.E. - í…ži doi au zic complet.M. - Da.E. - E. sunt băieți buni! Dar, nu, mă, dacă ar fi tastat ar zice mult mai mult. T. nu știu, de fapt !
M. - Vedem, stai că abia e 6.
La datat de 04.09.2007 ora 18,43,E. E. F. - E. că aia, 3522, a mers și 2142 ar fi mers și ea dar o declarase furată prostu… (notă: adică victima)
M. S. E. - A, deja? H.?E. - S-a prins. Adică s-a prins că nu trebuia să stea la telefon M. - í…ži ce bani avea acela?E. - Nu știu că s-a tras la Transilvania și nu se vede soldul . O să-ți spun eu mai încolo (notă: retragerea de numerar s-a efectuat de la un bancomat al băncii Transilvania)La data de 05.09.2007 ora 16,05 U. T. - í…¢i-ai dat examenul?, M. S. E. - Nu, frate, că se dă la 8 și eu nu am știut. í…ži o să-l dau luni.TS - Supertare!M. - Da. í…ž..TS - í…ži ce G.?M. - M. cu E. (E.), încercam să facem acela.TS - N-a activat numerele alea?M. - Nu. Tu activezi, eu nu am acces la mail-urile tale.TS - (...) intră la mine în net.M. - Care dintre ele?TS - B..M. - B.? Eu îți luasem B. normal. Nu pe A J.?TS - A J. luasei. I-al pe acesta, că am luat două.M. - B.3.TS - í…ži E. E.. Ce zice?M. - Nu ai primit nimic.TS - Super. í…ži voi ce faceți?M. - A făcut și el una și n-a mers.TS - Nu a? N.. í…¢i-a venit ceva?M. - ….TS - Dar nici nu este ora.M. - Pa.La data de 05.09.2007 ora 14,40,U. T. - Ce G.?E. E. F.- Ce să fac mă? E.. Uite acasăTS - Ce ai făcut?E. - Am dormit.TS - E.?E. - E. m-am trezit eu, mă, dimineață, să mă duc cu alea, că nu a putut ala și m-am trezit să mă enervez și mai mult ( notă: cu cardurile la bancomat pentru efectuarea de extrageri de numerar)TS - De ce?E. - E. mi-au E. PIN amândouă ( notă: expresie folosită pentru respingerea tranzacției la bancomat, respectiv PIN greșit)TS - Marfă, cred și eu că te-ai enervat.E. - Te scoli la 8, la 7,30 să-ți dea două PIN, păi de ia toți dracii! Toate gândurile negre!TS - Asta așa e.E. - M-am culcat. Tu de G.?TS - Cu mama la U. - A făcut S. număr, mă ? (notă : robot telefonic la care victimele să sune)TS - A făcut pe dracu!E. - Adică?TS - Nu.E. - Nu a făcut nici pentru el?TS - Nu.E. - De ce?TS - Adică, pentru el, da. Ce U. are …E. - Adică?TS - E. pentru el a făcut, mă.E. - Dar pentru noi de ce nu?TS - E. nu se activează .
La data de 05.09.2007 ora 18,58, E. E. F.- Am o veste foarte proastă.M. E. S. - De ce ?E. - D. că a căzut banca
M. - Să mori tu.E. - B..M. - G. E..E. - Pentru că aia a ta de ieri a dat PIN ( notă: cartea de credit transmisă de S. pentru a fi efectuate retrageri de numerar).M. - Da ?E. - Da. Dă Pin cartea.
M. - Cu e posibil așa ceva?E. - Sunt două variante: ori a căzut banca … Deci, dă PIN și cealaltă. B. au dat 3 cărți PIN
La data de o5.09.2007 ora 18, 58, E. E. F. - B. ai ajuns?U. T. - B. 20 de minute.E. - E.!
TS - Tu ce G.?E. - E. să-ți zic să nu te mai duci cu N. B., pentru că a căzut (notă: urmare phishigului realizat pe banca N. B., informațiile despre cărțile de credit colectate privesc clienții și instrumentele de plată electronică emise de această bancă)….. í…ži cartea de ieri. Deci carte care plătește. Mă duc cu ea: PIN. T. pe S. : Bă cartea e bună? Da frate e bună, e verificată. Cum ieri a plătit, azi dă pin? Mă suiam în mașină, știi și mi am amintit de E., că la E. dădea 1 din 3 restul dădeau pin. í…ži în ziua în care a picat m-am dus cu carte care plătea și mi a dat pin. (notă : E. N.)…TS - í…ži ce altceva mai merge?E. - G.-ul, I. …
TS - I. merge?E. - Da, și eu zic că vin.TS - Da. I. că o să pun și eu să iau niște mailuri, fac un duș și ies.
La data de 06.09.2007 ora 21, 17,M. E. S.- Ce G. mă? E. E. F. - Ce sa fac? E. la telefon. (...) zi!M. - E. la telefon? A mai venit.E. - Ce a venit? M. - încă un N. (notă: carte de credit emisă de N. B.) E. -E.! M. - .. í…ži acum pe ce mai încercăm?
La data de 11.09.2007 ora 15,27,E. E. F. - Ai mai făcut ceva cu WU (notă: transfer din conturile aferente unor cărți de credit cu încasare prin E. V.)T. - Da da.E. - Câte ai făcut ieri?T. - E. 7BVE - Dar nu merg frate tot timpul, nu știu ce are..T. - E de la dedicat mă, că am eu unul care merge și pe urmă dă o eroare de aia care și cum banează HI-ulBVE - Da, dar eu ieri pe HI nu a mers delocT. - Cum mă, pe HI am făcut 3, 4 am făcut.E. - Pe zi?T. -Da. E. - í…ži după aia seara a început să meargă din nou. Când mergea una din una, când mergea una din 10.
T. - După ce, după E. (notă: cărți de credit emise de Bank of B.)E. - Da, din alea am, dar am dat o dată și nu mai dau, îmi bag picioarele! Mai bine dau pe G., mai îmi vine una pe zi, iau o mie de dolari, decât să stau cu alea contracronometru …..T. - Ai făcut ceva?E. - Am luat câteva, dar enervant, frate!
La data de 12.09.2007 16,14,U. T.- Am făcut un E.. Am luat. (notă: transfer din conturile aferente unor cărți de credit cu încasare prin E. V.)E. E. F. - Da? Unul din câte?TS - Unul din unu.E. - Așa.TS - D. milioane trei sute. O avere.E. - N..
La data de 12.09.2007 ora 19,12, E. V.E. - B. am dat un E. Military (notă: Bank of B. Military), M. R.D. - Si?E. - G. mulți soldați lucrează la E. Military aiciLRD - De ce ?E. - Mi-au mai venit încă două, în total am trei acum.M. - Așa.E. - Unul are 50 de dolari dar a avut 1800 și primește o dată la 15 zile 800 de dolari și mai sunt 2 zile până primește.M. - E bine.E. - Mai e unul cu 100 de dolari care primește o data pe lună 3.000 de dolari și mai e până primește.
M. - Mai e până atunci, nu?E. - Da. í…ži mi-a venit unul on-line, pac vine unul on-line, dau acolo log in. E. îl cheamă. Tare, 11.000 dolari (notă: internet banking = facilitate pentru plățile on-line, transferuri. De obicei prin accesarea contului on-line pot fi vizualizate toate transferurile, plățile, încasările titularului, data salariului, plățile efectuate către furnizori etc. în forma unui extras de cont).….. Dar oricum e ofițer ceva că ia gros, ia vreo 9000-10000 dolari salariu, ceea ce e mult frate.
M. - Dar acela care avea 7 dolari ce părere ai de el?E. - Da, dar acela nici nu a avut niciodată mai mult …..


E.Activități de fabricare ori deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică

Activitatea desfășurată de inculpații E. E. (...), E. E. F. și U. T.

 

în ziua de 31.05.2007, în cadrul unei acțiuni operative, declanșate ca urmare unei informații referitoare la instalarea unui dispozitiv artizanal de copiere a datelor de identificare ale unor instrumente de plată electronică în zona Primăriei B, au fost observați trei tineri supraveghind zona bancomatului situat chiar în incintă. După depistarea dispozitivului artizanal în mod accidental de către un utilizator al acestuia, s-a procedat, legendat, la oprirea în trafic a autoturismul marca G. E. cu nr. E. 08/08, cu care se îndepărtaseră cele trei persoane.


Urmare legitimării ocupanților mașini s-a putut stabili identitatea celor trei, respectiv: E. E. (...), U. T. și E. E. F..


 Autoturismul marca G. E. cu nr. E. 08/08 este contractat în leasing de la VB Leasing RO, de către E. O., tatăl inculpatului E. E. (...).


 A fost efectuată o constatarea tehnico științifică care a pus în evidență faptul că dispozitivul este   să copieze date specifice benzii magnetice ale unor instrumente de plată electronică (cărți de credit) și a fost creat în acest scop.
 Inculpații E. E. F., E. E. (...) și U. T. recunosc faptul că împreună s-au deplasat la B unde a fost montat dspozitivul confecționat artizanal, destinat colectării de date de identificare ale unor cărți de credit.


 Inculpatul E. E. (...) a declarat că la sugestia inculpaților U. T. și E. E. F. s-au deplasat împreună, cu autoturismul său la B, cei doi intenționând să monteze un dispozitiv tip „față de bancomat”. Inculpatul E. E. (...) a preciezat că inculpatul E. E. F. a montat dispozitivul și apoi toti trei s-au plimbat prin zonă. La un moment dat dispozitivul a fost depistat, motiv pentru care toți trei au părăsit locul și mai apoi orașul B. Inculpatul E. arată că dispozitivul a fost instalat la un bancomat BRD din sediul Primăriei B.


Inculpatul E. E. F. arată că  prin luna mai 2007 a  cumpărat din B un dispozitiv tip „față de bancomat” cu suma de 2000 USD, pe care împreună cu U. T. și inculpatul E. E. (...) și-a propus să o testeze. In acest sens cei trei s-au deplasat la B, cu autoturismul inculpatului E.. Declarația inculpatului E. se coroborează cu cea data de inculpatul E. E. (...) cu referire la locul și montajul „feței de bancomat”. Inculpatul U. T. confirmă și el situația de fapt prezentată mai sus.

 

Activitatea desfășurată de inculpații S. B., E. B., J. S. J. și B. F. J..
 Urmare unei acțiuni de supraveghere operativă, în ziua de 19.10.2007 între orele 21,00-21,20 inculpatul S. B. și alte persoane au fost surprinse în timp de efectuau operațiuni frauduloase de retragere de numerar de la mai multe bancomate BRD din zona D., C.


 De asemenea, în ziua de 26.10.2007 în jurul orelor 05,00 inculpații S. B., J. S. J., B. F. J.,  și o altă persoană de sex feminin au fost surprinși în timp de încercau să instaleze un echipament artizanal peste fața unui bancomat BRD, în zona Bd.(...) intersecția cu I.C.E..


 în timp de tânăra și S. B. supravegheau zona, J. S. J. și B. F. J. au încercat să monteze dispozitivul de copiere a datelor bancare în dreptul fantei de introducere a cardurilor. întrucât nu au reușit prinderea dispozitivului și pentru că se deplasau persoane în zonă, inculpații au abandonat activitatea și s-au îndepărtat.


 Ulterior însă, în aceeași zi 26.10.2007 în jurul orelor 19,00, dispozitivul artizanal de copiere a benzii magnetice a fost montat de E. B. și B. F. peste fanta de introducere a cardului în bancomat și alăturat, pentru capturarea pin-ului a fost instalată o bară publicitară având disimulată o micro cameră video (telefon mobil).


 S-a reușit observarea, de la distanță a inculpaților E. B. și B. F. J. în timp ce atașau dispozitivul artizanal peste fanta de introducere a cardurilor, iar învinuitul S. B. supraveghea zona. După montarea dispozitivului, cei trei au rămas în zonă pentru a supraveghea activitatea acestuia.


 Dispozitivul a funcționat cca.30 de minute, timp în care mai multe persoane au utilizat bancomatul. Ulterior acesta a fost depistat și demontat.

 

 Pe durata asigurării zonei și demontării dispozitivului, inculpatul E. B. a dat mai multe telefoane și împreună cu inculpatul B. F. J. s-au depărtat din zonă, fiind preluați de inculpatul S. B. în autoturismul Golf cu nr. (...).


 D. telefonice interceptate în acest interval de timp pun în evidență tensiunea sub care învinuiții au acționat într-un spațiu public, supravegherea exercitată și totodată fiecare din pașii urmați în realizarea acțiunii, dovedind vinovăția inculpaților.


 E. primite de la BRD arată că în perioada de referință au fost efectuate tranzacții la bancomatul modificat.

 în cauză a fost dispusă efectuarea unei constatări tehnico-științifice, rezultând că dispozitivele atașate sunt apte să colecteze date de tipul celor conținute pe E. magnetică a cărților de credit, iar ansablul video se bazează pe un suport de memorie a imaginilor cu utilizatorii care-și tastează pinul asociat cardului bancar. Datele astefl colectate pot înscrise pa carduri blanc sau folosite pentru tranzacții sau retrageri de numerar.

 

 Referitor la faptă, vinovăția inculpaților este dovedită și de convorbirile telefonice dintre aceștia:
-26.10.2007 ora 06, 03,S. B. la postul 0788.162.612 și B. F. J. la postul 0720.345.590AEI - Da mă!RA - (...) alea și haide! (...) și cutter-ul și cu aia, să nu uiți!B. - H.! Atâta, nu?
RA - Da mă.B. - E..I.
-26.10.2007 ora 07, 24 - discuția are loc în timp ce se încerca montarea dispozitivului confecționat artizanal.B. - Bă!RA - (...) zii mă!B. - Intră pe net! E. să intri?RA - E. n-am laptop-ul, îl am la magazin. E.!
B. - A …. Mamă cât …RA  - Da zii mă așa, zii!B.  - Să pun și-n părți mă, din ala? (notă: lipici)RA - Nu mă, nu. Ce ai mă? F. prost?
B. - T. într-o parte măcar, în partea  T..RA -  Ce ai mă? F. prost la cap? Cum să pui în părți?B. - De ce? E., mă.RA - E.! F. prost la cap? Ce ai mă, te-ai prostit de tot?B. - De ce?
RA - Pune mai puțin. Din cauză ce-i pui prea mult, de aia nu stă lipită. O aruncă afară.B. - G. și așa dacă e? Dacă nu, o scad.RA - Nu mă, nu. Să nu G. prostia asta.B. - De ce?RA - N are cum să trebuiască în părți și nici n-ai cum s-a îndeși în părți. H.-te puțin. N-ai cum s-o reglezi, n-ai cum nimic.B. - E. intră fixă, mă.RA- N., ție nu-ți trebuie părțile fixe, ție îți trebuie ….pentru că tu oricum când o E., o E. cu cardu în ea. E. cardu-n ea și o E. înăuntru .B. - I., bine, hai bine, bine.
-26.10.2007 ora 19,22 E. B. (0788.421.656) - Da mă! S. A - Du-te mă și fă intervenții! í…¢.-i lumea de la D. la …de vorbă! Să se pună el la D. și tu vii imediat în spate și-i G. intervenții.PA - Pentru cine mă?RA - Pentru ala.PA - B., a pus-o mă. H.!RA - B.! H.? Să-i bag …! I. că te-am pupat. Numai deja ….
La 26.10.2007 ora 19,31,U. S (0731.552.916) - íƒÂ. iei și mie un credit? E.! S. A - N-am acum bani. Sunt pe U., dacă-mi merge cu cea mai mare plăcere. T - Să-ți dea Dumnezeu să-ți meargă și să dea Dumnezeu să fie bine. Dacă vrei să iei și lu fratele tău un 4 dolari, îți mulțumesc. RA - S.-te să se ducă …T - Dacă nu .Tot îți mulțumesc.RA - U. în p…mea să-ți zic ceva.T - E. RA - S.-te să se du că lumea la bancomatul meu acum.T - Cum? (...) stai puțin! Cum? RA - Să se ducă lumea la bancomatul meu mă!T - Care lume? RA -  M. …T - B., aha, lumea nu, lumea? Adică clienții cum ar veniRA - Da, daT - Tu stai la pândă acu? RA - E. da, ce p…mea să fac?
Vinovăția inculpaților și controibuția lor la săvârșirea faptelor sunt scoase în evidență de discuțiile dintre aceștia:
-în data de 25.10.2007 ora 02:02 J. S. J., aflat la postul telefonic (...), poartă o discuție telefonica cu S. B. aflat la postul telefonic  (...), ocazie cu care S. îl înU. pe J. dacă merge împreuna cu acesta la o misiune despre care urmeaza să vorbească mai tirziu, dupa care la ora 02:13, cei doi discută din nou, S. întrebind care este locația, sperând să nu fie in Constanta. La ora 06:01, J. este sunat de catre S. și stabilesc să se întâlneasca la F. B..
-în data de 25.10.2007 ora 22:16 J. S. J., aflat la postul telefonic (...), poartă o discutie telefonică cu S. B. aflat la postul telefonic  (...), ocazie cu care S. B. îi propune să se intilneasca din nou a doua zi dimineata.
-în data de 26.10.2007, J. S. J. poartă mai multe discutii telefonice cu S. B., care este împreună cu F. și merg să monteze fața, gura de bancomat.
-în ziua de 25.10.2007, la ora 07:26:32, de la postul telefonic (...) utilizat de S. B. este trimis un SMS către postul telefonic (...) utilizat de E. B. cu următorul conținut: ,,Nu sa lipit ala N.. nu am avut la mine lipici. mine contiunam”
-în ziua de 26.10.2007, la ora 05:32:53, S. B. de la postul telefonic (...) ia legătura cu J. S. J. aflat la postul telefonic (...) S. îi cere să vină in 30 min. în fata scării la B..
-în ziua de 26.10.2007, la ora 06:03:23, S. B. de la postul telefonic (...) ia legătura cu B. F. J. aflat la postul telefonic (...). S. ii sune să nu uite cutter-ul.
-în ziua de 26.10.2007, la ora 07:24:45, S. B. de la postul telefonic (...) ia legătura cu B. F. J. aflat la postul telefonic (...). B. îl intrebă cât lipici să pună pe gură. S. îi explica faptul că nu trebuie pus mult lipici pentru că ca oricum clienții vor bage cardul în ea.
-în ziua de 26.10.2007, la ora 07:27:27, S. B. de la postul telefonic (...)  trimite un SMS către postul telefonic (...) J. S. : ,,Ba u esti mai destept. zi sa puna putin pe T.. si normal la kpu de citit.”
-în ziua de 26.10.2007, la ora 07:34:23, E. B. aflat la postul telefonic (...) ia legătura cu S. B. aflat la postul telefonic (...). S. îi povestește că a fost, dar s-a luat dupa B. și a pus prea mult lipici pe dispozitiv și i-a cazut din buzunar când a coborat din taxi. De asemenea mai afirma că B. și J. încearcă să puna gura, dar că nu are cum să mearga cu ei pentru ca este foarte cunoscut in cartierul E..
-în ziua de 26.10.2007, la ora 07:55:50, E. B. aflat la postul telefonic (...) ia legătura cu S. B. aflat la postul telefonic (...). E. îi spune că a vorbit cu J. și că a aflat că J. si B. nu au mai plecat să instaleze gura. S. spune ca el a instalat-o deja de trei ori însa nu mai pote să riște in Constanta, mai ales pentru ca a fost dat la televizor (S. B. a fost trimis în judecată în acea perioadă în C)
-în ziua de 26.10.2007, la ora 08:06:34,  E. B. aflat la postul telefonic (...)  ia legătura cu S. B. aflat la postul telefonic (...). Cei doi discută de încercarea de a instala în cursul diminetii o gura la B. BRD șii S. îi reproșează că J. S. nu a fost în stare să o lipească. Cei doi stabilesc să incerce din nou în cursul aceleiasi zile.
-în ziua de 26.10.2007, la ora 17:39:47, E. B. aflat la postul telefonic (...) ia legătura cu S. B. aflat la postul telefonic (...). S. îi zice că trecut pe la bancomat și că era multă lume. Cei doi stabilesc să îl ia și pe F., E. să încarce dispozitivul, să ia lipici și foarfecă si să mearga toți trei să incerce să puna gura din nou. Cei doi repeta că risca foarte mult dacă vor fi prinși.
-în ziua de 26.10.2007, la ora 18:33:39,  E. B. de la postul telefonic (...) trimite un SMS către S. B. aflat la postul telefonic (...) cu următorul conținut: ,,Nu gasesc D.. nici la peko. ia si tu daca ai ceva de taiat. suntem la U. 3”
-în ziua de 26.10.2007, la ora 18:56:09, E. B. de la postul telefonic (...) ia legătura cu S. B. aflat la postul telefonic (...) . E. îl asigură că  supravegheaza zona și îi spune lui S. că  e posibil sa fi fost văzut de O. taximetristi.
-în ziua de 26.10.2007, la ora 18:56:49, de la postul telefonic (...)J2 S. B. trimite un SMS lui E. B. către postul telefonic (...) cu următorul conținut: ,, Nu am puso”
-în ziua de 26.10.2007, la ora 19:18:07, E. B. aflat la postul telefonic (...) ia legătura cu S. B. aflat la postul telefonic (...) S. îi spune lui E. să meargă B. să instaleze gura la bancomat, ei urmand sa supravegheze zona.
-în ziua de 26.10.2007, la ora 19:19:47, S. B. -utilizatorul postului telefonic (...) ia legătura cu E. B. aflat la postul telefonic (...)  S. e nemulțumit de modul în care B. instalează dispozitivul artizanal și îi cere lui E. să meargă sa ia gura însa acesta refuză.
-în ziua de 26.10.2007, la ora 19:21:63, S. B. de la postul telefonic (...) - este contactat de către B. aflată la postul telefonic (...). S. îi explica acesteia că B. nu este în stare să instaleze camera la bancomat. Aceasta cunoaste detaliile operatiunii si il aproba pe S..
-în ziua de 26.10.2007, la ora 19:22:32, S. B. de la postul telefonic (...) ia legătura cu E. B. aflat la postul telefonic (...) S. îi cere lui E. să il ajute pe B.. E. confirmă faptul ca a reusit să instaleze dispozitivul artizanal la bancomat.
-în ziua de 26.10.2007, la ora 19:27:31, E. B. aflat la postul telefonic (...) ia legătura cu S. B. aflat la postul telefonic (...). E. îl avertizează pe S. că un individ care semană cu E. a fost la bancomatul unde au instalat gura și e posibil să își fi dat seama ca B.-ul era manipulat. Il cheamă pe S. să stea împreună să supravegheze,  însă acesta din urmă spune că e mai bine săstea să  supravegheze din poziții diferite și că îl va suna pe E..
-în ziua de 26.10.2007, la ora 19:44:13,  S. B. de la postul telefonic (...) ia legătura cu E. B. aflat la postul telefonic (...). E. îi spune că ei erau pe trotuar la 10 metri distanța caâd S. supraveghea din scara.
-în ziua de 26.10.2007, la ora 19:45:01, S. B. de la  (...) ia legătura cu E. B. aflat la postul telefonic (...) E. îi spune că au fost deja doi trei clienti la bancomat.
-în ziua de 26.10.2007, la ora 19:50:26, E. B. aflat la postul telefonic (...) ia legătura cu S. B. aflat la postul telefonic (...). E. îl avertizeaza pe S. că a venit poliția la bancomat. S. îi cere lui E. să il trimită pe B. să ia gura însa își dă seama că dispozitivul a fost descoperit. Cei doi stabilesc să nu mai discute la telefon pentru că exista riscul să fie ascultate.
-în ziua de 26.10.2007, la ora 19:53:08, S. B. de la (...) ia legătura cu E. B. aflat la postul telefonic (...).  S. îi reprosează lui E. că  nu supraveghează  zona. E. îi spune că politia nu mai lasă clienții să folosească bancomatul.
-în ziua de 26.10.2007, la ora 19:55:27, E. B. aflat la postul telefonic (...) ia legătura cu S. B. aflat la postul telefonic (...). E. îi confirmă lui S. că dispozitivul a fost descoperit de poliție. S. îi zice lui E. să plece imediat din zonă pentru că daca vor fi prinși o să îi D. zeci de mii și nu două trei mii cât a costat gura.
-în ziua de 26.10.2007, la ora 20:00:13, S. B. -de la postul telefonic (...) este contactat de B. aflată la postul telefonic (...). B. H. H. îl inU. dacă e bine, iar S. îi spune că el e bine dar dispozitivul a fost luat de poliție.
-în ziua de 26.10.2007, la ora 20:49:05, E. B. aflat la postul telefonic (...) ia legătura cu S. B. aflat la postul telefonic (...). S. îl inU. dacă are remușcari, E. răspunde că NU,  însa că s-a speriat foarte tare când s-a uitat ala la el.
-în ziua de 26.10.2007, la ora 20:51:04, S. B. de la postul telefonic (...)  trimite un SMS către E. B. aflat la postul telefonic (...) : ,,Ce sa zic sa te incurajez k si eu sunt cacat la cur.”
-în ziua de 27.10.2007, la ora 18:44:02, S. B. de la postul telefonic (...) ia legătura cu U., aflat la postul telefonic (...), S. îi reproșează că i-a purtat ghinion pentru că dupa ce a vorbit cu el la telefon a venit poliția și i-a luat gura pe care a dat 150 milioane.

 

 în afara convorbirilor telefonice sau prin e mail, precum și de ridicarea efectivă a banilor de la E. V., vinovăția inculpaților mai este dovedită și de bunurile ridicate la percheziții.


 Cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate în ziua de 13.11.2007 la domiciliile, reședințele inculpaților S. B., E. E. (...), E. E. F. și D. T., precum și în autoturismul celui din  urmă au fost identificate mai multe echipamente, dispozitive confecționate artizanal de tipul celor utilizate pentru contrafacerea instrumentelor de plată electronică.


La domiciliul inculpatului D., precum și în autoturismul acestuia au fost identificate doua skimmere (aparate de citire/scriere date de pe E. magnetica a cardurilor), un cablu paralel având la celalalt capăt o placa cu circuite integrate, o placă electronică având atașată o interfața, o carcasa de cititor carduri magnetice având atașat un dispozitiv electronic, doua placi de culoare A, prevăzute cu magneți; un skimmer, doua dispozitive asemănătoare cu gurile de bancomat, un cablu de date serial, doua circuite și un cap de citire. Conform constatării tehnico științifice dispuse rezultă : dispozitivele tip Mini 123 sunt complete și funcționale și destinate scrierii/citirii de carduri și pot T. în memorie date;


în reședința lui H. B. H. a fost identificat un  dispozitiv N. 206 cu seria (...) precum și adaptorul acestuia cu seria (...), despre care aceasta a afirmat că-i aparține inculpatului S. B.. Conform constatării tehnico-știintifice efectuate în cauză a rezultat că dispozitivul este un produs comercial destinat citirii și inscripționării cardurilor magnetice. Introducera cardurlui se face manual, la o singură trecere prin fanta aparatului pot fi citite, înscrise sau șterse, una, două sau mai toate cele trei piste ale unui card. S-au constatat defecțiuni la o parte din componenetele electronice, care împiedică funcționarea dispozitivului.


în reședința inculpatului E. E. (...) au fost identificate: un N. 206 cu accesoriile aferente, o bagheta din PVC de culoare albă, în care artizanal a fost amplasată o camera video wireless, prevăzută cu sistem de alimentare prin acumulatori, un dispozitiv electronic artizanal realizat pe o platforma de plastic de culoare E., din care pornesc trei cabluri de conectare, dintre care o mufa K., o mufa V. și o mufă de culoare neagră, dreptunghiulară, un RADIO AV S., inscripționat 2,4G, un dispozitiv artizanal de culoare gri metalizat ce conține un dispozitiv electronic artizanal din care pornesc 3 fire de culoare neagră, dispozitivul având forma unei-guri de bancomat”, un N. E. de culoare culoare gri metalizat cu capacitate de 512 MB.


La domiciliul inculpatului E. E. F. e fost identificat un dispozitiv electronic aplicat pe un suport metalic cu mențiunea T. seria ((...) 0336) E., un dispozitiv electronic N. 206 - 3HL seria (...). Conform constatării tehnico-știintifice efectuate în cauză a rezultat că dispozitivul este un produs comercial destinat citirii și inscripționării cardurilor magnetice. Introducera cardurlui se face manual, la o singură trecere prin fanta aparatului pot fi citite, înscrise sau șterse, una, două sau mai toate cele trei piste ale unui card. Dispozitivul a citit, a scris și a șters carduri magnetice.

 Urmare perchezițiilor informatice efectuate au fost identificate date informatice relevante privind activitatea infracțională a inculpaților după cum urmează:

 

 Pentru inculpatul U. T.


 Pe hard-disk-ul marca Samsung seria (...) capacitate 160 GB identificat în unitatea centrală de calculator de culoare albă marca Fujitsu Siemens seria (...) și hard-disk-ul marca R. seria (...)-01-B.-5AT capacitate 20 GB, ambele ridicate de la înv. U. T., au fost identificate ca având relevanță pentru cauză, următoarele:
- un fișier de tip arhivă, cuprinzând mai multe fișiere reprezentând pachetul de instalare pentru aplicația informatică-D.”, cu ajutorul căreia pot fi prelucrate date de identificare pentru mijloace de plată electronică;
- un număr de 2 (două) fișiere de tip document, conținând date de identificare a unor mijloace de plată electronică,  date de acces în sisteme informatice, 
- a fost identificată ca fiind instalată aplicația informatică „D.”.  Conform destinației date de producător, această aplicație poate fi utilizată pentru prelucrarea de date de identificare a unor mijloace de plată electronică.
- au fost găsite 32 (treizecișidouă) fragmente de fișiere identificate în spațiul nealocat al mediului („unallocated clusters”), conținând date de identificare a unor mijloace de plată electronică (cărți de credit) și adrese de poștă electronică;
- au fost găsite înregistrări rezultate în urma accesării contului de utilizator: D. deschis pe domeniul „B..COM”, de la sistemul informatic percheziționat.
Pe hard-disk-ul marca R. seria (...)-01-B.-5AT capacitate 20 GB,  au fost identificate 8 (opt) fragmente de fișiere identificate în spațiul nealocat al mediului („unallocated clusters”), conținând date de identificare a unor mijloace de plată electronică (cărți de credit).

 Pentru inculpatul E. E. F.


 Pe hard-disk-ul marca Maxtor seria (...) capacitate 40 GB identificat în unitatea centrală de calculator marca Fujitsu Siemens seria (...), (...)-disk-ul marca T. seria 3LG1B8MG capacitate 100 GB identificat în laptop-ul marca B. model 1692WLMi seria (...), (...)-stick-ul marca J. seria (...) capacitate 1 GB, toate ridicate de la înv. E. E. F., au fost identificate cu titlu exemplificativ următoarele:
Pe hard-disk-ul marca Maxtor seria (...) capacitate 40 GB identificat în unitatea centrală de calculator marca Fujitsu Siemens seria (...),  au fost identificate:
- un număr de 149 (unasutăpatruzecișinouă) fișiere de tip arhivă, acestea incluzând mai multe fișiere conținând: pagini de web și fișiere componente ale unor site-uri al căror conținut este asemănător cu cele ale unor instituții bancare, printre care:  „Banca S. pentru Dezvoltare”, „www.chase.com”, „www.flagstar.com”, „www.bancadiroma.it”, „Bank of B.”, „N.”,  precum și ale site-urilor-F..com” - specializat pentru efectuarea de licitații on-line și-E..com” - specializat pentru efectuarea de plăți electronice,  pachetul de intalare pentru aplicația „E. V. Admin U. 2.3”;liste cu adrese de poșta electronică; pachetul de instalare pentru aplicația informatică „N.”, care poate fi utilizată pentru expedierea automată de mesaje prin poșta electronică; date de identificare a unor mijloace de plată electronică (cărți de credit, mijloace de plată on-line); date de acces în sisteme informatice (adrese IP,  conturi de utilizatori și parole).

 Pentru inculpatul M. S. E.


în hard-disk-ul marca Fujitsu seria (...) capacitate 40 GB identificat în laptop-ul marca Fujitsu Siemens seria 8R5C01161, Z.(...),, hard-disk-ul marca I. seria (...) capacitate 160 GB identificat în laptop-ul marca B. seria (...),  ridicate de la inculpatul M. S. E. au fost identificate următoarele informaații relevante:
- un fișier de tip document, conținând coduri PIN (date de identificare ale instituțiilor emitente de cărți de credit în funcție de numerele atribuite acestora)

Pentru inculpatul M.  N. B.


în hard-disk marca T. seria (...) capacitate 120 Gb, au fost identificate următoarele informații care interesează cauza, redăm exemplificativ:
- un număr de 331 (treisutetreizecișiunu) fișiere rezultate în urma accesării adreselor de poștă electronică: (...).com; (...).com; (...).com; (...).com reprezentând mesaje electronice expediate și primite prin intermediul J., folosindu-se sistemul informatic în cauză;
- un număr de 255 (douăsutecincizecișicinci) fișiere rezultate în urma rulării aplicației-Z.! N.” pe sistemul informatic percheziționat, dintre care 216 (douăsuteșasesprezece), având extensia-DAT”, conțin înregistrări ale unor schimburi de mesaje purtate prin intermediul acestei aplicații, prin Internet. Conferințele și mesajele cuprinse în aceste fișiere au fost exportate în fișiere tip text. Numele profilelor care au fost accesate de pe sistemul percheziționat sunt: B.; ceces2005; cool.blue67; cristina_me69; databasssebelea; funky_me_iulia; funky_me_ramona; incomingccccs; justmarcone; maportluxos85; mihaela_buzata; mylovespam; pushtuli_k; ramonika_1990.
în cuprinsul mai multor astfel de mesaje se fac referiri la contrafacerea de mijloace de plată electronică, transmiterea de date de identificare a unor mijloace de plată electronică, accesarea conturilor bancare online, adrese de IP,G., transfer de sume de bani, realizarea paginilor de internet care să le imite pe cele ale unor unități bancare din Italia, Marea Britanie, SUA, N. etc, spamming;
- un număr de 72 (șaptezecișidouă) fișiere de tip imagine având extensiile „bmp” și „jpg”, reprezentând  diferite capturi de ecran (print screen), chitanțe E. V., componente pentru bancomate (B.) respectiv partea conținând fanta de introducere a cardului și tastatura, diferite persoane și autoturisme ;
- un număr de 513 (cincisutetreisprezece) fișiere tip text având extensia „txt” conținând informații referitoare la mijloace de plată electronică (numele titularului de card, numărul de card, CODUL D., data expirării, codul PIN, banca emitentă), adrese de email, rezultatele scanărilor cu ajutorul unor aplicații informatice privind adrese de IP și porturi, servere T. (Simple N. Transfer Protocol) utilizate pentru expedierea și primirea de mesaje electronice, conturi G. cu nume de utilizator și parolă, date de identificare ale instituțiilor emitente pentru mijloace de plată electronică;
- un număr de 11 (unsprezece) fragmente de text conținând informații referitoare la mijloace de plată electronică (numele, adresa si numarul de telefon al titularului de card, numărul de card, codul CODUL D., data expirării, codul PIN, banca emitentă, U. 2)
- un număr de 22 (douăzecișidouă) fișiere tip arhivă tip „H.” conținând fișiere componente ale unor pagini de internet care le imită pe urmatoarele site-uri: www.paypal.com, www.bankofamerica.comwww.chase.com, www.poste.it, www.amazon.com, precum și fișiere conținând informații referitoare la rezultatele scanărilor cu ajutorul unor aplicații informatice privind adrese de IP și porturi, diferite nume de persoane;
- un număr de 25(douăzecișicinci) fișiere tip arhivă tip „U.” conținând fișiere componente ale unor pagini de internet care le imita pe urmatoarele: www.paypal.com, www.amazon.com, www.huntington.com/sky/ precum și fișiere conținând informații referitoare la rezultatele scanărilor cu ajutorul unor aplicații informatice privind adrese de IP și porturi, diferite nume de persoane, fișierele componente ale aplicației informatice D. (http://curl.haxx.se/) cu ajutorul căreia se pot transmite fișiere prin intermediul internetului ;
- un număr de 113 (unasutătreisprezece) fișiere tip arhivă tip „E.” conținând fișiere componente ale unor pagini de internet care le imita pe urmatoarele: www.paypal.com,www.bankofamerica.com,www.chase.com,www.poste.it,www.amazon.com.; www.huntington.com/sky/, www.barclays.com, www.bankofamerica.com, www.cacu.com, www.charterone.com, www.citi.com, www.citizensbank.com, www.bancadiroma.it și alte instituții bancare, fișierele componente ale aplicațiilor informatice cu ajutorul cărora se pot expedia mesaje electronice în masă - B. N. T., F. F. sau de scanare a vulnerabilităților unor sisteme informatice sau rețele de calculatoare
- un număr de 180 (unasutăoptzeci) fișiere tip arhivă tip „S.” conținând fișiere componente ale unor pagini de internet care le imita pe urmatoarele: www.paypal.com, www.ebay.com, www.chase.com, www.comfedbank.com și alte instituții bancare, fișierele componente ale aplicațiilor informatice cu ajutorul cărora se pot expedia mesaje electronice în masă - B. N. T., F. F., B. F. I., E., N.,  de scanare a vulnerabilităților unor sisteme informatice sau rețele de calculatoare precum și de scriere și citire a benzii magnetice a cărților de credit N. V. Program v1.76, informații referitoare la adrese de email, rezultatele scanărilor ale aplicațiilor informatice folosite pentru  identificare vulnerabilităților unor sisteme informatice sau rețele de calculatoare ;
- un număr de 809 (optsutenouă) directoare și fișiere componente ale unor pagini de internet care le imita pe urmatoarele: web.da-us.citibank.com, www.amazon.com, www.paypal.com, www.gtefcu.orgwww.firstcu.coop  bancoposteonline.poste.it, downeysavingsononlinebanking.com, nafcu.org;
- un număr de 239(douăsutetreizecișinouă) fișiere având extensia „lnk” create de sistemul de operare, ca urmare a accesării, de către utilizator, a fișierelor având ca denumire numele fișierelor de tip-link”;
- un număr de 358 (treisutecincizecișiopt) directoare și fișiere rezultate în urma instalării pe sistemul percheziționat a următoarelor aplicații informatice cu ajutorul cărora se pot extrage și expedia mesaje electronice în masă: eMail F., N., G. F. F.;
- un număr de 74 (șaptezecișipatru) directoare și fișiere reprezentând pachetele de instalare a aplicațiilor informatice cu ajutorul cărora se pot verifica tranzacții E. V. (E._Union1.exe) și informațiile privind mijloace de plată electronică(D.), expediere în masă de mesaje electronice(B. F. F. PRO), se poate scrie și citi E. magnetică a cardurilor (N. V. Program);
- directorul denumit „binuri” în care se regăsesc un număr de  1348(unamietreisutepatruzecișiopt) fișiere și 116 (unasutășasesprezece) subdirectoare conținând aplicații informatice cu ajutorul cărora se pot expedia mesaje electronice în masă, se pot verifica informațiile privind mijloace de plată electronică, expediere în masă de mesaje electronice, paginile de internet ale unor instituții bancare, adrese de email, informații referitoare la mijloace de plată electronică (numele titularului de card, numărul de card, CODUL D., data expirării, codul PIN, banca emitentă);
- directorul denumit „chase” în care se regăsesc un număr de 60 (șasezeci) fișiere și  3(trei) subdirectoare reprezentând componentele paginii de internet care o imita pe www.chase.com ;
- directorul denumit „H.” în care se regăsesc un număr de 102 (unasutădouă) fișiere și 8 (opt) subdirectoare ce conțin liste cu adrese de poștă electronică, componentele paginii de internet care o imita pe cea a www.bankofamerica.com precum și aplicații informatice pentru verificarea tranzacțiilor E. V. (E._Union1.exe) ai transmiterea în masă de mesaje electronice (E.)
- directorul „N. IT VALIDATE” în care se regăsesc un număr de 319 (treisutenouăsprezece) fișiere și 49 (patruzecișinouă) subdirectoare ce conțin: liste cu adrese de poștă electronică; componentele paginilor de internet care le imita pe cele ale unor instituții bancare www.bancopostaonline.poste.it, www.bankofamerica.com; aplicația informatică EmailT. cu ajutorul căreia se pot expedia mesaje electronice în masă; aplicatia informatica X-T. cu ajutorul careia se pot scana vulnerabilitățile sistemelor informatice sau rețelelor de calculatoare; imagini reprezentand capturi de ecran;
-  directorul „ok” în care se regăsesc un număr de 32 (treizecișidouă) fișiere și 5(cinci) subdirectoare componente ale aplicației informatice „I. H.” cu ajutorul căreia se pot scana vulnerabilitățile sistemelor informatice sau rețelelor de calculatoare precum și rezultatele obținute în urma scanărilor;
- directorul „scr txt” în care se regăsesc un număr de 447 (patrusutepetruzecișișapte) fișiere și 54 (cincizecișipatru) subdirectoare conținând: liste de adrese de poștă electronică; pagini de internet care le imita pe cele ale unor instituții bancare: Poste.it, Banca di S., BankofB. precum si E.; informații referitoare la mijloace de plată electronică (numele si adresa titularului de card, numărul de card, codul CODUL D., data expirării, codul PIN, banca emitentă); N.-uri
- directorul „smtp bubuite” în care se regăsesc fisiere tip text continand liste cu nume de utilizator, servere, parole și adrese de IP
- directorul „T. E.” în care se regăsesc un număr de 2377 (douămiitreisuteșaptezecișișapte) fișiere și 244 (douăsutepatruzecișipatru) subdirectoare conținând: liste cu adrese de poștă electronică; liste cu E. (Bank J. O.); servere și adrese de IP; pagini de internet care le imita pe cele ale unor instituții bancare: Chase, Air B. G. Credit V. D., E. D. preucum si E.; informații referitoare la mijloace de plată electronică; numere de telefon; aplicații informatice cu ajutorul cărora se poate scrie și citi E. magnetică a cardurilor ;
- directorul „U.” în care se regăsesc un număr de 431(patrusutetreizecișiunu) fișiere și 32(treizecișidouă) subdirectoare conținând: pagini de internet care le imita pe cele ale unor instituții bancare straine: B., Chase, E. Capital Bank, Air B. G. Credit V., F. M. G. Credit V. precum si E., Z.; liste cu E.-uri (Bank J. O.); liste cu adrese de posta electronica; aplicații informatice cu ajutorul cărora se pot expedia mesaje electronice în masă: E., F.
Pe discheta marca Sony: a fost identificat, în spațiile nealocate, un fragment de text ce conține informații referitoare la mijloace de plată electronică: numărul cardului; data expirării; codul D.; codul PIN; T. (Social T. O.).
Pe compact disc marca E. - etichetat „1”, a fost identificat 1(unu) fișier tip arhivă cu numele „DE TOATE.rar” având extensia „rar”.
în urma dezarhivării acestuia au fost identificate fișiere componente ale paginilor de internet care le imita pe cele ale: www.paypal.com  și www.yahoo.com; codurile PIN (Bank J. O.) ale mai multor instituții bancare străine; liste cu adrese de email; liste cu servere T. (Simple N. Transfer Protocol) - care pot fi utilizate pentru expedierea și primirea mesajelor electronice; informații referitoare la mijloace de plată electronică (numele titularului de card, numărul de card, codul D., data expirării, codul PIN, banca emitentă, adresă de IP); aplicații informatice cu ajutorul cărora se pot expedia mesaje electronice în masă: B. N. T., B. F. F. PRO, F. T., F. F. E.; aplicație informatică cu ajutorul cărora se pot scana  vulnerabilitățile sistemelor informatice sau rețele de calculatoare precum și acces de la distanță: E.;
Pe compact disc marca E. inscripționat B. - etichetat „2”: a fost identificat 1(unu) fișier tip arhivă cu numele „B..rar” având extensia „rar”.
în urma dezarhivării acestuia au fost identificate mai multe directoare și fișiere componente ale paginilor de internet care le imita pe cele ale urmatoarelor instituții bancare: www.barclays.com; www.chase.com; www.comfedbank.com; www.fultonbank.com; www.bankofoklahoma.com; www.citizensbankonline.com; www.firstmerit.com; www.amazon.com; G. Credit V.; www.universitycu.org; National Credit V., precum și ale altor instituții: www.paypal.com, www.ebay.com  și www.yahoo.com; codurile E. (Bank J. O.) ale mai multor instituții bancare străine; aplicația informatică „N.” cu ajutorul căreia se poate scrie și citi E. magnetică a cardurilor de tip bancar; liste cu adrese de email; liste cu servere T. (Simple N. Transfer Protocol) - care pot fi utilizate pentru expedierea și primirea mesajelor electronice; informații referitoare la mijloace de plată electronică (numele titularului de card, numărul de card, D., data expirării, codul PIN, banca emitentă, adresă de IP, etc.); aplicații informatice cu ajutorul cărora se pot expedia mesaje electronice în masă: B. F. F. PRO, U., F. F. E.; aplicații informatice cu ajutorul cărora se pot realiza pagini de internet: I., E., aplicație informatică cu ajutorul cărora se pot scana vulnerabilitățile sistemelor informatice sau rețele de calculatoare precum și acces de la distanță: T..

 

Pentru inculpatul B. F. J.


Pe hard-disk-ul marca T. seria 4JV2K6C4 capacitate 80 GB, au fost identificate informații precum:
- un număr de 470 (patrusuteșaptezeci) fișiere de tip arhivă includ mai multe alte fișiere precum: pagini de web și fișiere componente ale unor site-uri al căror conținut este asemănător cu cele ale unor instituții bancare, respectiv: „www.chase.com”, „www.flagstar.com”, „www.bancadiroma.it”, „Bank of B.”, „N.”,  precum și ale site-urilor-F..com” - specializat pentru efectuarea de licitații on-line și-E..com” - specializat pentru efectuarea de plăți electronice; liste cu adrese de poșta electronică; pachetele de instalare pentru aplicațiile informatice „N.-700”,  „N.” și-D.”, cu ajutorul căreia pot fi prelucrate/citite/scrise date de identificare pentru mijloace de plată electronică; pachetul de instalare pentru aplicațiile informatice „E.”, „N.”, „F.” și „EmailT.”, care pot fi utilizate pentru obținerea din diverse surse de adrese de poștă electronică și pentru expedierea automată de mesaje prin poșta electronică; date de identificare a unor mijloace de plată electronică (cărți de credit, mijloace de plată on-line); date de acces în sisteme informatice (adrese IP, conturi de utilizatori și parole).
- un număr de 199 (unasutănouăzecișinouă) fișiere de tip imagine conțin fotografii ale unor B.-uri, componente de bancomat, capturi de ecran și persoane,
- un număr de 9 (nouă) fișiere de tip video conțin înregistrări video în care apar dispozitive de citire/scriere date pe E. magnetică a cardurilor și persoane.
- un număr de 250 (douăsutecincizeci) fișiere de tip document, conțin date de identificare a unor mijloace de plată electronice, date de acces în sisteme informatice, adrese de poștă electronică, coduri E. (date de identificare ale instituțiilor emitente de cărți de credit în funcție de numerele atribuite acestora). Astfel, în cadrul acestor fișiere au fost identificate grupări de cifre care par a constitui numere de cărți de credit.
 Au fost identificate ca fiind instalate aplicațiile informatice „N.”, „D.”,  „U.”,  „U.” și „N.-700”. Conform destinației date de producător,  aceste aplicații pot fi utilizate pentru citirea, prelucrarea și înregistrarea de date pe E. magnetică a cardurilor.
- un număr de 190 (unasutănouăzeci) fișiere de tip I. conțin înregistrări rezultate în urma purtării de corespondență electronică de la următoarele adrese existente pe domeniul „Z..com”: (...).com, (...).com, (...).com.
  Au fost identificate ca fiind instalate aplicațiile informatice „E. N.”, „F. F.” și „F. T.”. Conform destinației date de producător, aceste aplicații pot fi utilizate pentru obținerea din diverse surse de adrese de poștă electronică;
- un numpr de 7391 (șaptemiitreisutenouăzecișiunu) fișiere componente ale unor site-uri al căror conținut este asemănător cu cele aparținând site-urilor-F..com”, „amazon.com”, „F..com”,-E..com” și cele ale următoarelor instituții bancare: Chase Bank; Bank of B.; S.Net; Poste Italiane S.p.A.; Banca di S.; Capitol G. Credit V.; B. Plus G. Credit V.; Bank of the E.; Bank of E.; G. N. G. Credit V.; U. S. G. Credit V.; P. T. Bank; St. G. E. Bank; E. G.; J. T. S. Banca J.; D.; B. Internet E.; Credit V. Bank; H. federal credit union; F. M. G. Credit V.; Corporate B. G. Credit V.; Banco de E.; N. B. Bank;
- un număr de 401 (patrusuteunu) fișiere componente ale unor aplicații care, potrivit destinației, se utilizează la identificarea de vulnerabilități și accesarea de la distanță a sistemelor informatice;
- un număr de 3150 (treimiiosutăcincizeci) fișiere rezultate în urma rulării aplicației-Z.! N.” pe sistemul informatic percheziționat, de la acest sistem au fost accesate următoarele conturi de utilizatori ai acestui serviciu ex.: ajutorpolitia ; alexstroe; alexutzalip; american2006dream; aurelian_luchiano; bara2005stefan; blue_didy2006; bosssnoopdogg; ders0000; diamantuu; dice581; empori0_is_reloaded; erol_hack; exxtrem2006; floryn_1991; gmt_H.; goodrulez; guardia_boy; g_unit_legion; iamgarfield123; iony_xxx_2005; maportluxos; raul3xxx; r_aa_u_l; snow84ro; vienescua; viezurele_00; xxxxxxerol.

 

Pentru inculpatul S. B.


Din analiza analizarea datelor rezultate în urma percheziției în sistem informatic efectuată asupra  mediilor  de stocare a datelor informatice (hard-disk-ul marca I. seria (...) capacitate 60 GB identificat în laptop-ul marca B. seria (...), hard-disk-ul marca T. seria 5FBBMH9T capacitate 40 GB, un N. E. marca E. fără serie sau alte date de identificare și un număr de 9 (nouă) medii optice de stocare a datelor informatice au rezultat, exmplificativ, următoarele:
- fișierele de tip arhivă identificate în urma percheziției includ mai multe alte fișiere conținând:
- pagini de web și fișiere componente ale unor site-uri al căror conținut este asemănător cu cele ale unor instituții bancare. G. arhivă în cauză au denumiri sugestive, cum ar fi:
- date de identificare a unor mijloace de plată electronică (cărți de credit, mijloace de plată on-line);
- date despre transferuri de bani efectuate prin servicii de transferuri rapide, precum E. V.;
- liste cu adrese de poșta electronică;
- pachetele de instalare pentru aplicația informatică „cc2bank”, cu ajutorul căreia pot fi identificate băncile emitente pentru carduri, în funcție de numărul de card;
- pachetele de instalare pentru aplicațiile informatice „B. F. F. Premium”, „B. N. T.” care pot fi utilizate pentru obținerea din diverse surse de adrese de poștă electronică și expedierea automată de mesaje prin poșta electronică;
- pachetul de instalare a aplicației informatice-E.”, cu ajutorul căreia se poate accesa sistemul informatic aparținând companiei E. V.;
- fotografii digitale;
- înregistrari video.
- G. de tip imagine conțin fotografii ale unor B.-uri,.jpg
- G. de tip document conțin date de identificare a unor mijloace de plată electronică, date de acces în sisteme informatice (adrese IP, conturi utilizatori și parole de acces), adrese de poștă electronică, coduri PIN (date de identificare ale instituțiilor emitente de cărți de credit în funcție de numerele atribuite acestora), date despre transferuri de bani operate prin sisteme de transfer rapid (E. V. și N.), mesaje în limba engleză, al căror conținut sugerează că sunt trimise din partea unor instituții bancare. Astfel, în cadrul acestor fișiere au fost identificate următoarele grupări de cifre care par a constitui numere de cărți de credit precum: (...); (...); (...); (...); (...); (...); (...); (...); (...); (...)
- A fost identificată aplicația informatică „D.”, cu ajutorul căreia pot fi identificate băncile emitente pentru carduri, în funcție de numărul de card.
- Au fost identificate aplicațiile informatice „E.”, „B.N.” și „F. N. N.”. Conform destinației date de producător, aceste aplicații pot fi utilizate expedierea de mesaje prin poșta electronică, în mod automat;
- Conform datelor conținute de fișierele de tip I., conținând înregistrări rezultate în urma purtării de corespondență electronică de la sistemele informatice percheziționate, rezultă că au fost accesate următoarele adrese: (...).com, (...).com, (...).com, (...).com, (...).com, (...).com, (...).com, (...).com, (...).com, (...).com, (...).com și (...).com.
- Au fost identificate aplicațiile informatice „X-T.”, „E.” și „I.”.  Conform destinației date de producător, aceste aplicații pot fi utilizate pentru scanarea prin rețea a unor sisteme informatice, în vederea identificărilor vulnerabilităților acestora și controlării la distanță a sistemelor informatice accesate.
- A fost identificată aplicația informatică-E. V. Admin U.”, cu ajutorul căreia se poate accesa sistemul informatic aparținând companiei E. V.;
- A fost identificat un fișier de tip video, conținând o înregistrare video a montării la un B. a unui dispozitiv improvizat de citire/scriere date pe E. magnetică a cardurilor;
- Conform fișierelor rezultate în urma rulării aplicației-Z.! N.”, au fost accesate următoarele conturi de utilizatori ai acestui serviciu: ajutorpolitia, andrix_666_94, denisz_yo, dr3am_lov3, elena_pirvu2007, estilam3r, hotdemeserie, incomingcccs, maportluxos, pirvuionutz, pirvumondialu, scumpa_alyna, sug4r_bab3, teambusit, try_to_forget_me, usserrr.

 Pentru inculpatul E. T. E.
 Din analiza datelor rezultate în urma percheziției în sistem informatic efectuată asupra mediilor de stocare a datelor informatice (hard-disk-ul marca MAXTOR seria 2(...) capacitate 30 GB identificat într-o unitate centrală PC de culoare albă, fără inscripții, producție D.), ridicată de la înv. E. T.-E., redăm exemplificativ următoarele:
- G. de tip arhivă identificate în urma percheziției includ mai multe alte fișiere conținând:
-pagini de web și fișiere componente ale unor site-uri al căror conținut este asemănător cu cele ale unor instituții bancare- G. de tip document conțin date de identificare a unor mijloace de plată electronică, date de acces în sisteme informatice (adrese IP, conturi utilizatori și parole de acces), adrese de poștă electronică, coduri PIN (date de identificare ale instituțiilor emitente de cărți de credit în funcție de numerele atribuite acestora

- A fost găsită aplicația informatică „D.”, cu ajutorul căreia pot fi identificate băncile emitente pentru carduri, în funcție de numărul de card.
- Au fost identificate aplicațiile informatice „N. T.” și „B.N.”. Conform destinației date de producător, aceste aplicații pot fi utilizate expedierea de mesaje prin poșta electronică, în mod automat;
- Au fost găsite fișiere componente ale unor site-uri al căror conținut este asemănător cu cele aparținând site-urilor-F..com”,-E..com” și cele ale următoarelor instituții bancare:
- Conform datelor conținute de fișierele de tip I., conținând înregistrări rezultate în urma purtării de corespondență electronică de la sistemul informatic percheziționat, rezultă că a fost accesată adresa: (...).com.
- Au fost găsite aplicațiile informatice „S.” și „E.”. Conform destinației date de producător, aceste aplicații pot fi utilizate pentru scanarea prin rețea a unor sisteme informatice, în vederea identificărilor vulnerabilităților acestora și controlării la distanță a sistemelor informatice accesate.
- Conform fișierelor rezultate în urma rulării aplicației-Z.! N.”, au fost accesate următoarele conturi de utilizatori ai acestui serviciu: anastase_ion, black_pussycat_no1, danngrasu, ion_paul_2005, johnbl4ze, justconsu, justmarcone și sweetsilvia24.

 

 Pentru inculpatul D. T.


Pe hard-disk-ul marca T. seria 3HSC94E2 capacitate 40GB, au fost identificate următoarele:
- un număr de 16 (șaseprezece) fragmente de text ce conțin informații referitoare la mijloace de plată electronică(nume, prenume, adresa si numarul de telefon al titularului de card, numarul de card, data expirarii, banca emitenta, codul PIN si D.), coduri E. (Bank J. O.) de indetificare ale mai multor instituții bancare, adrese de IP;
- aplicații informatice cu ajutorul cărora se pot:
a. crea nume de utilizator și parole pentru protejarea paginilor de internet: B. E. E. 1.1;
b. obține numele de utilizator și parolele folosite de utilizatorii aplicației informatice Z. N. respectiv: B., B. U. E., E..2;
în continutul directoarele în care au fost identificate aceste aplicații informatice se regăsesc mai multe fișiere cu extensiile „htm", „doc", „txt", „pdf” „rar", „zip" ce conțin instrucțiuni de utilizare precum și metode pentru accesul în sisteme informatice și rețele de calculatoare, obținerea datelor referitoare la mijloacele de plată electronică, scanarea porturilor sistemelor informatice, realizarea paginilor de internet.
- un număr de 34 (treizecișipatru) fișiere tip text având extensia „txt" ce conțin informații referitoare referitoare la mijloace de plată electronică, coduri E. (Bank J. O.) ale mai multor instituții bancare, adrese de IP, liste cu adrese de poștă electronică;
- un număr de 310 (treisutezece) directoare și fișiere rezultate în urma instalării pe sistemul percheziționat a următoarelor aplicații informatice:
a. G. F. F. - cu ajutorul căreia se pot extrage și expedia mesaje electronice în masă;
b. QK T. T. 3 - cu ajutorul căreia se poate crea un server de email. Această aplicație informatică este compatibilă cu aplicații
client de email respectiv: P. F., F., J., the E.!, N., L., E., E., N. E.. E. N.,
G. și altele.
- directorul denumit „E." în care se regăsesc un număr de 1103 (unamieunasutătrei) fișiere și 74 (șaptezecișipatru) subdirectoare conținând informații referitoare la:
-mijloace de plată electronică (numele, prenumele si adresa titularului de card, numărul de card, codurile PIN si D., data expirării, institutia emitentă);
-aplicații informatice cu ajutorul cărora se poate ascunde sau falsifica adresa de IP a utilizatorului (IP Hider, IP G.);
-aplicații informatice cu ajutorul cărora se pot verifica informațiile privind mijloace de plată electronică (D.);
-aplicații informatice cu ajutorul cărora se pot extrage adrese de email din conținutul paginilor de internet: B. F. I. PRO;
-aplicații informatice cu ajutorul cărora se pot expedia mesaje electronice în masă: N. 4.3;
-paginile de internet ale unor instituții bancare (Chase, N. Bank, E. N.) precum și E. - intermediar pentru activități financiare și eBay - licitații electronice;
-liste cu adrese de email, adrese de IP ale mai multor servere impreuna cu numele de utilizator si parola de acces;
-în subdirectorul „spy photos" au fost identificate 70(șaptezeci) fișiere cu extensia „rna". Ca urmare a verificării și accesării acestora s-a constatat că extensia inițială atribuită la crearea acestor fișiere este „jpg", caracteristic pentru fisierele tip imagine, iar aceasta extensie a fost modificată în „rna". In urma vizualizarii acestor fisiere am constatat ca fisierele reprezintă capturi de ecran cu activitățile desfășurate de utilizator respectiv accesarea unor pagini de internet, a unor conturi de email, a aplicațiilor de expediere în masă a mesajelor electronice precum și de verificare a informațiilor referitoare la mijloace de plată electronică, a fișierelor cu informații referitoare la coduri E. și mijloace de plată electronică, efectuarea de conexiuni de la distanta prin intermediul aplicatiei S. E. D.
- directorul denumit „G." în care se regăsesc un număr de 237(douăsutetreizecișișapte) fișiere și 15(cincisprezece) subdirectoare conține:
-pagini de internet care le imita pe cele ale unor instituții bancare (Chase, E. N., St. G. Bank, D. P. G. Credit V.) și E.;
-adrese de email;
-date și informații care pot permite accesul la sisteme informatice respectiv: adrese de IP, nume de utilizator și parole de acces;
-aplicații informatice cu ajutorul cărora se pot expedia mesaje electronice în masă: E. N.;
-aplicație informatică ce poate permite controlul de la distanță a unui alt sistem informatic: E.
- aplicația informatică-N.” (4 fișiere), cu ajutorul căreia se poate scrie și citi E. magnetică a cardurilor de tip bancar.
- directorul-citi2”, conținând un nr. de 9 (nouă) fișiere și 1 (unu) subdirector componente ale unei pagini de internet ce o imită pe cea a D.;
- directorul „profile”, conținând un nr. de 11(unsprezece) fișiere și 2(două) subdirectoare componente ale unei pagini de internet in care se solicita informatii referitoare personale si cu privire la mijloacele de plata electronica precum si informații pentru accesul în sisteme informatice și rețele de calculatoare;
- directorul „scam”, în care se regăsesc un nr. de 7325 fișiere și 70 subdirectoare  conținând:
- pagini de internet care le imită pe cele ale unor instituții bancare (G. Bank, Bank of B., Capital P., Banco Posta) precum și E., B. - intermediar pentru activități financiare, vânzarea unor bunuri prin intermediul internetului;
- adrese de email;
- date și informații referitoare la instrumente de plată electronică (numele titularului de card, numărul de card, codul D., data expirării, codul PIN, banca emitentă);
- date și informații care permit accesul la sisteme informatice respectiv: adrese de IP, nume de utilizator și parole de acces;
- aplicații informatice cu ajutorul cărora se pot:
- scana vulnerabilitatile sistemelor informatice sau ale retelelor de calculatoare: X-T.;
- scrie și citi E. magnetică a cardurilor de tip bancar: TheJermN.;
- verifica informații referitoare la datele de identificare ale mijloacelor de plată electronică: D.;
- controla de la distanta sisteme informatice:E.
- expedia mesaje electronice în masă: B. N. T.;
- directorul „THEJermN. v1.76”, conținând un nr. de 11(unsprezece) fișiere reprezentând fișierele componente ale aplicației TheJermN. cu ajutorul căreia se poate scrie și citi E. magnetică a cardurilor de tip bancar;
- un fișier tip rdp(S. E.), conținând informații referitoare la o posibilă conexiune către un sistem informatic având adresa de IP:72.240.121.13. Ca urmare a verificarii a acestei adrese de IP (cblmdm72-240-121-13.buckeyecom.net) s-a constatat ca acesta apartine: E. D. J., 5566 T. E.., U., P.,USA.
- un nr. de 5 (cinci) fișiere de tip text conținând:
- date și informații care pot permite accesul la sisteme informatice (adrese de IP, nume de utilizator și parole de acces);
- date și informații referitoare la instrumente de plată electronică (numele titularului de card, numărul de card, codul D., data expirării, codul PIN, banca emitentă, etc);

Pe hard-E. marca E. E. Seria (...), au fost identificate:
- un număr de 4 (patru) fișiere componente ale aplicației informatice N. cu ajutorul căreia se poate scrie și citi E. magnetică a cardurilor de tip bancar;
- un număr de 182(unasutăoptzecișidouă) fișiere având extensia „vcf” conținând informații referitoare la alias-uri de persoane și numere de telefon;
- directorul denumit „E.” în care se regăsesc un număr de 1075 (unamieșaptezecișicinci) fișiere și 70 (șaptezeci) subdirectoare conținând:
- informații referitoare la mijloace de plată electronică (numele titularului de card, numărul de card, D., data expirării, codul PIN, banca emitentă, etc.);
 - aplicații informatice cu ajutorul cărora se poate ascunde sau falsifica adresa de IP a utilizatorului (IP Hider, IP G., IP U.);
- aplicații informatice cu ajutorul cărora se pot verifica informațiile privind mijloace de plată electronică (D.);
- aplicații informatice cu ajutorul cărora se pot extrage adrese de email din conținutul paginilor de internet: B. F. F. PRO;
- aplicații informatice cu ajutorul cărora se pot expedia mesaje electronice în masă: N. 4.3, B. N. T.;
- paginile de internet care imită pe cele ale unor instituții bancare (Chase, N. Bank, P. T. Bank, E. N., D. P. G. Credit V.) precum și E. - intermediar pentru activități financiare și eBay - licitații electronice;
 - adrese de email;
- directorul denumit „H.” în care se regăsesc un număr de  25(douăzecișicinci) fișiere și 1(unu) subdirector în care au fost identificate componentele paginii de internet care imită pe cea a instituției „H. B. Bank”;
- directorul denumit „J. de pe ftp” în care se regăsesc un număr de 789 (șaptesuteoptzecișinouă) fișiere și 142 (unasutăpatruzecișidouă) subdirectoare conținând:
-adrese de email;
- coduri E. (Bank J. O.) ale mai multor instituții bancare străine;
- D. ale paginilor de internet care le imită pe cele ale mai multor instituții bancare: Credit V., Bank of P., B. Plus, Chase, D. E. P., Credit V. National, G. Bank, O. Bank, P. D. Credit V., T. P. E.;
- D. ale paginilor de internet care le imită pe cele ale eBay, E., D. U. T.;
- directorul „J.” conținând fișierele componente ale paginii de internet ce o imită pe cea a „J. Bank”;
- directorul „Management” în care se regăsesc un număr de 2615 (douămiișasesutecincisprezece) fișiere și 206 (douăsuteșase) subdirectoare conținând:
- informații referitoare la mijloace de plată electronică (numele titularului de card, numărul de card, D., data expirării, codul PIN, banca emitentă);
- coduri E. (Bank J. O.) ale mai multor instituții bancare străine;
- adrese de email;
- fisiere tip imagine reprezentand diferite persoane, capturi de ecran precum si parti componente pentru bancomate;
- D. ale paginilor de internet care le imită pe cele ale mai multor instituții bancare: H. B. Bank, Bank of B., H. E. Bank, I. Bank, St. G. Bank, U. Credit V., G. Bank, Chase, M., E. Credit V.;
- D. ale paginilor de internet care le imită pe cele ale eBay și E.;
- Pachetul de instalare al aplicației informatice „TheJermN. v1.76.rar” cu ajutorul căreia se poate scrie și citi E. magnetică a cardurilor de tip bancar;
- aplicații informatice cu ajutorul cărora se pot expedia mesaje electronice în masă precum și extragerea de adrese de email din pagini de internet: B. N. T., G. F. F.;
- directorul „O. G.” în care se regăsesc un număr de 422 (patrusutedouăzecișidoi) fișiere și 36 (treizecișișase) subdirectoare conținând pagini de internet care le imită pe cele ale mai multor instituții bancare și intermedieri financiare: B., D., D. Bank, G. Bank, N. B.n Bank, E..
- directorul „php” conținând 3(trei) scripturi in limbaj E.;
- directorul „tcunet.com” conținând mai multe fișiere componente ale paginii de internet ce o imită pe cea a „U. Credit V.” in care se solicita adresa de email, numarul de card precum si codurile D. si PIN;
- directorul „top” în care se regăsesc un număr de 682 (șasesuteoptzecișidouă) fișiere și 211 (douăsuteunusprezece) subdirectoare conținând:
- informații referitoare la mijloace de plată electronică (numele si adresa titularului de card, numărul de card, data expirării);
 - adrese de email;
- mai multe fișiere cu extensiile „htm”, „doc”, „txt”, „pdf”, „rar”, „zip” ce conțin instrucțiuni și metode pentru accesul în sisteme informatice și rețele de calculatoare, obținerea datelor referitoare la mijloacele de plată electronică, scanarea porturilor sistemelor informatice, realizarea paginilor de internet;
- aplicația informatică EmailT. cu ajutorul căreia se pot extrage anumite informatii din continutul paginilor de internet: email, numere de telefon, fax;
- un număr de 68 (șasezecișiopt) fișiere tip imagine având extensia „jpg” reprezentând fotografii ale mai multor componente de bancomate (tastatură, fanta de introducere a cardului), dispozitive de citire-scriere a benzii magnetice a cardurilor de tip bancar și ale unor persoane.

Pentru inculpatul T. M. O.
Din analizarea datelor rezultate în urma percheziției în sistem informatic efectuată asupra datelor copiate de pe mediul de stocare a datelor informatice: hard-disk-ul marca E. E. seria (...) capacitate 40 GB, ridicat de la T. M. O., ocazie cu care am constatat următoarele:
- G. de tip arhivă identificate în urma percheziției includ mai multe alte fișiere conținând: -pagini de web și fișiere componente ale unor site-uri al căror conținut este asemănător cu cele ale unor instituții bancare. G. arhivă în cauză au denumiri sugestive, cum ar fi: www.paypal.com.zip, www.aeoncredit.co.jp.zip.pachete de instalare pentru aplicațiile informatice „N.” și „D. S.”, cu ajutorul căreia pot fi copiate și înregistrate date pe E. magnetică a cardurilor.

 

G. de tip document conțin date de identificare a unor mijloace de plată electronică, date de acces în sisteme informatice (adrese IP, conturi utilizatori și parole de acces), adrese de poștă electronică, coduri E. (date de identificare ale instituțiilor emitente de cărți de credit în funcție de numerele atribuite acestora), date despre transferuri de bani operate prin sisteme de transfer rapid (E. V. și N.), mesaje în limba engleză, al căror conținut sugerează că sunt trimise din partea unor instituții bancare
- au fost găsite aplicațiile informatice „„N.” și „F. D. 8.0”, cu ajutorul cărora pot fi copiate și înregistrate date pe E. magnetică a cardurilor.
- a fost identificată aplicația informatică „1st F. T.”, cu ajutorul căreia se pot obține adrese de poștă electronică.
- conform fișierelor rezultate în urma rulării aplicației-Z.! N.”, au fost accesate următoarele conturi de utilizatori ai acestui serviciu: alexxa_gr8, bubu_mlc, D.s01, cretzzu2005, dnc_leo, dragosh_hanu, exxtrem2006, hajakaqwerty, kkyttynutza, miorlau_kytty, ndr_B.i, rapper_leo, satana_san, sheful1tau, sheful_tau, sln_st4r, sunttzepar, te_pupa_taty, tony_montana(...), you_adore_m3 și vip.cotega.
Totodată, în cuprinsul mai multora dintre mesajele schimbate prin intermediul acestei aplicații se fac referiri la contrafacerea de cărți de credit, transmiterea de date de identificare a unor cărți de credit,-phishing” ș.a.,

 

 Pentru inculpatul E. E. (...)

 

 Urmare efectuării percheziției în sistemel informatice în următoarele dispozitive hard-disk marca MAXTOR seria  6E040L(...) capacitate 40 GB, hard-disk  marca SAMSUNG seria (...) capacitate 80 GB, hard-disk marca R. seria (...)-S capacitate 20 GB , hard-disk-ul marca U. seria 77PGFINES capacitate 120 GB identificat în laptop-ul marca U. T. (...)-1M4 seria (...)K, un memory-stick marca L. capacitate 512 MB, 16 medii optice de stocare a datelor au fost identificate
- G. de tip arhivă identificate în urma percheziției includ mai multe alte fișiere conținând:
pagini de web și fișiere componente ale unor site-uri al căror conținut este asemănător cu cele ale unor instituții bancare, precum și ale site-urilor-F..com” - specializat pentru efectuarea de licitații on-line și Liste cu adrese de poșta electronică;
pachetul de instalare pentru aplicația informatică „E.”, cu ajutorul căreia pot fi programate dispozitive seriale conectate la un sistem informatic;
pachetul de instalare pentru aplicația informatică „EmailT.”, care poate fi utilizată pentru obținerea din diverse surse de adrese de poștă electronică.
Au mai fost identificate fișiere conținând înregistrări rezultate în urma rulării aplicației „O. T. T.” și fișiere de tip audio, conțin înregistrări audio în limba engleză, în care se fac referiri la instituții bancare, acestea putând fi folosite la desfășurarea de activități de gen „E.”;
 Conform datelor conținute de fișierele de tip I., conținând înregistrări rezultate în urma purtării de corespondență electronică de la sistemele informatice percheziționate, rezultă că a fost accesată următoarea adresă: (...).com.
 Conform fișierelor rezultate în urma rulării aplicației-Z.! N.”, de la acest sistem au fost accesate următoarele conturi de utilizatori ai acestui serviciu:

 

Pentru inculpatul F. N.

 

 Pe hard-disk-ul marca I. seria (...) capacitate 80 GB identificat în laptop-ul marca B. seria 00043-482-992-609 și (...)-disk-ul marca E. E. seria (...) capacitate 80 GB, ridicate de la învinuitul F. N., au fost identificate
- G. de tip arhivă identificate în urma percheziției conțin mai multe alte fișiere reprezentând: pagini de web și fișiere componente ale unor site-uri al căror conținut este asemănător cu cele ale unor instituții bancare, precum și ale site-urilor-F..com” - specializat pentru efectuarea de licitații on-line și-E..com” - specializat pentru efectuarea de plăți electronice. G. arhivă în cauză au denumiri sugestive, cum ar fi:
- Liste cu adrese de poșta electronică;
- pachetul de instalare pentru aplicația informatică „cc2bank”, cu ajutorul căreia pot fi identificate băncile emitente pentru carduri, în funcție de numărul de card;
- fotografii digitale;
- au fost găsite aplicațiile informatice „N.” și „D.”. Conform destinației date de producător, aceste aplicații pot fi utilizate pentru citirea, prelucrarea și înregistrarea de date pe E. magnetică a cardurilor.
- au fost identificate aplicațiile informatice „B.” și „N.”. Conform destinației date de producător, aceste aplicații pot fi utilizate pentru expedierea de mesaje prin poșta electronică;

 

 Urmare perchezițiilor informatic efectuate în sisteme ridicate de la inculpatul U. S. au rezultat fișiere conținând date ale unui card unele discuții purtate în legătură cu activități de „phishing” îndrepatate împotriva E..com.
în sistemul informatic ridicat de la inculpatul J. E. au rezultat fișiere obținute în urma accesării adreselor de poștă electronică (...).com și (...).com

 

Pentru considerentele expuse anterior, Curtea constată că vinovăția inculpaților este dovedită în raport de faptele pentru care au fost condamnați și nu se impune desființarea sentinței sub acest aspect.

 

în ceea ce privește încadrările juridice date faptelor curtea constată că atât în actul de inculpare cât și în sentința de fond au fost corect identificate elemenetele constitutive ale infracțiunilor, iar în ceea ce privește soluția instanței de fond cu referire la E. E. (...), este justificată cauza de nepedepsire .

 

 Fapta inculpaților M. S. E. și U. T., constând în aceea că pe parcursul anului 2007, prefigurând obținerea de beneficii materiale din săvârșirea de infracțiuni grave, au constituit un grup criminal organizat având ca scop crearea unor filiere prin intermediul cărora să materializeze ideea infracțională, respectiv comiterea de infracțiuni informatice și operațiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică și la care au aderat sau sprijinit în anumite activități F. N. și inculpatul E. E. (...), întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de :art.7 al.1 rap. la art.2 lit.b pct.18 din Legea nr.39/2003.


 Fapta inculpatului D. T., precum și a lui T. M. O., constând în aceea că pe parcursul anului 2007, prefigurând obținerea de beneficii materiale din săvârșirea de infracțiuni grave, au inițiat constituirea unui grup criminal organizat având ca scop crearea unor filiere prin intermediul cărora să materializeze ideea infracțională, respectiv comiterea de infracțiuni informatice și operațiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică întrunește elementele constitutive, ale infracțiunii prevăzute de art.7 al.1 rap. la art.2 lit.b pct.18 din Legea nr.39/2003.

 

 Fapta inculpaților M. N. B., J. S. J., J. E., U. S. S. B., E. B., B. F. J. precum și a lui E. T. E., D. D. constând în aceea că pe parcursul anului 2007, prefigurând obținerea de beneficii materiale din săvârșirea de infracțiuni grave, au constituit un grup criminal organizat având ca scop crearea unor filiere prin intermediul cărora să materializeze ideea infracțională, respectiv comiterea de infracțiuni informatice și operațiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art.7 al.1 rap. la art.2 lit.b pct.18 din Legea nr.39/2003.

 

Din probele administrate în cauză, rezultă că inițierea și constituirea grupului organizat, astfel cum acesta este definit de Legea 39/2003 constă și este relevată de manifestarea de voință a membrilor, în sensul constituirii acestuia sau de adeziune la grupul format.


F. individual și calitățile proprii ale fiecărui participant contribuie la menținerea structurii grupului și totodată la atingerea scopurilor pentru care s-a constituit grupul, respectiv obținerea de beneficii materiale și comiterea de infracțiuni grave.


Săvârșirea oricăruia din actele materiale incriminate realizează conținutul constitutiv al infracțiunii. Infracțiunea de crimă organizată se consumă deci, și atunci când, aceasta se realizează sub forma inițierii unui grup organizat, fără ca vreun act material din cuprinsul infracțiunilor scop să se realizeze în materialitatea sa.


Legiutorul a înțeles să sancționeze încă de la început orice act suficient de explicit în sensul săvârșirii infracțiunii (rezoluțiunea infracțională este deci  prezentă în fază orală ). Prin începerea executării, planificare, finanțare, trasare de sarcini și coordonare considerăm că se exteriorizează multitudinea de acte materiale care pot compune latura obiectivă a infracțiunii de crimă organizată.


între membrii diverselor grupări există o coeziune, exprimată prin modul în care sunt schimbate informațiile și sunt planificate activitățile infracționale.
Se observă, totodată, o grijă efectivă de împărțire a beneficiilor posibil de realizat, precum și o grijă în remedierea unor eventuale pierderi.

 

De asemenea, modul în care comunică membrii grupurilor oferă și imaginea locului în ierarhia grupului, sau ramurii din care face parte fie că execută acte de conducere, finanțare, planificare a programului infracțional în sensul săvârșirii de infracțiuni grave, fie că sunt efectuate acte materiale specifice execuției palnului infracțional sau execută acțiuni specifice de menținere a rezoluțiunii infracționale precum acte materiale de organizare și planificare a programului infracțional. Din întreg materialul probator rezultă că și produsul infracțional se împărțea în cadrul grupului, în funcție de poziția și contribuția fiecăruia la săvârșirea infracțiunilor.


Toate persoanele cercetate au atitudinea subiectivă cerută de lege, respectiv cunosc și acceptă că fac parte dintr-un grup, iar fiecare acțiune pe care o realizează, în baza aceleiași rezoluțiuni infracționale, continue, conduce la aducerea la îndeplinire efectivă a scopului pentru care există grupul.

 

Din punct de vedere al momentului în care acțiunile organelor de urmărire penală s-au focalizat asupra grupului, fazele privind inițierea precum și constituirea grupului infracțional vor fi fost consumate, având în vedere și faptul că existența infracțiunii nu este condiționată de comiterea infracțiunilor care intră în programul infracțional al grupului. Cu toate acestea, în mod O. situația infracțională identificată la acea dată s-a prelungit, transformânu-se într-o stare de fapt continuă, respectiv o infracțiune cu caracter continuu - grupul există și-și realizează  scopul - cu manifestare evidentă,  până la intervenția unui act contrar , intervenția  M i n i s t e r u l u i   P u b l i c.
în ceea ce privește faptele care au făcut obiectul asocierii, Curtea constată că soluția instanței de fond este corectă sub aspectul încadrării juridice.
Faptele inculpatului M. N. B. constând în urcarea sistematică pe Internet de pagini web falsificate aparținând unor instituții financiare, urmată de transmiterea unui număr nedeterminat de e-mailuri (spam) cu scopul  obținerii de informații în mod fraudulos de la clienții acestor instituții - date de identificare ale unor instrumente de plată electronică (cărți de credit), date de autentificare (user și parolă) pentru accesul on-line în conturi bancare precum și:
- introducerea in sistemele informatice utilizate pentru realizarea operațiunilor de plată on-line de date informatice necorespunzătoare adevărului, rezultând transferuri financiare din conturile aferente unor instrumente de plată electronică, cu utilizarea datelor acestora de identificare, urmate de încasarea sumelor de bani de la ghișee E. V. din România întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute de :art.27 al.1 și 2 din Legea nr.365/2002, cu aplicarea art.41 al.2 C.p. rap. la art.18 din Legea nr.508/2004; art.48 din Legea nr.161/2003, cu aplicarea art.41 al.2 C.p raportat la art.18 din Legea nr.508/2004, toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal.

 

 în raport de actele de urmărire penală efectuate și contribuția inculpatului M. la aflarea adevărului și identificarea unor activități infracționale s-au reținut dispozițiile art. 18 din Legea nr.508/2004, acestuia aplicându-i-se pedepse corect individualizate.

 

 Faptele inculpatului U. S., constând în introducerea în sistemele informatice utilizate pentru realizarea operațiunilor de plată on-line de date informatice necorespunzătoare adevărului, rezultând transferuri financiare din conturile aferente unor instrumente de plată electronică, cu utilizarea datelor acestora de identificare, urmate de încasarea sumelor de bani de la ghișee E. V. din România, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute de : art.27 al. 1 și 2 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 al.2 C.p; art.48 din Legea nr.161/2003, cu aplicarea art.41 al.2 C.p., toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal.

 

 Faptele inculpatului D. D., constând în încasarea din sistemele informatice utilizate pentru realizarea operațiunilor de plată on-line de date informatice necorespunzătoare adevărului, de sume de bani provenite din transferuri financiare din conturile aferente unor instrumente de plată electronică, cu utilizarea datelor acestora de identificare, de la ghișee E. V. din România, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute de : art.26 raportat la art.27 al. 2 din Legea nr.365/2002, cu aplicarea art.41 al.2 C.p.; art.26 rap. la art.48 din Legea nr.161/2003, cu aplicarea art.41 al.2 C.p., toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal.

 

 Faptele inculpatului E. T. E., constând în urcarea sistematică pe Internet de pagini web falsificate aparținând unor instituții financiare, urmată de transmiterea unui număr nedeterminat de e-mailuri (spam) cu scopul obținerii de informații în mod fraudulos de la clienții acestor instituții - date de identificare ale unor instrumente de plată electronică (cărți de credit), date de autentificare (user și parolă) pentru accesul on-line în conturi bancare precum și
- introducerea in sistemele informatice utilizate pentru realizarea operațiunilor de plată on-line de date informatice necorespunzătoare adevărului, rezultând transferuri financiare din conturile aferente unor instrumente de plată electronică, cu utilizarea datelor acestora de identificare, urmate de încasarea sumelor de bani de la ghișee E. V. din România întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute de: art.27 al. 2 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 al.2 C.p.; art.48 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 al.2 C.p., toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal.

 

 Faptele inculpatului J. S. J., constând în urcarea sistematică pe Internet de pagini web falsificate aparținând unor instituții financiare, urmată de transmiterea unui număr nedeterminat de e-mailuri (spam) cu scopul obținerii de informații în mod fraudulos de la clienții acestor instituții - date de identificare ale unor instrumente de plată electronică (cărți de credit), date de autentificare (user și parolă) pentru accesul on-line în conturi bancare;
- introducerea in sistemele informatice utilizate pentru realizarea operațiunilor de plată on-line de date informatice necorespunzătoare adevărului, rezultând transferuri financiare din conturile aferente unor instrumente de plată electronică, cu utilizarea datelor acestora de identificare, urmate de încasarea sumelor de bani de la ghișee E. V.  din România și Turcia; precum și
- fapta constând în aportul material din ziua de 26.10.2007 privind montarea și punerea în funcțiune a unui dispozitiv confecționat artizanal cu scopul colectării de date de identificare ale unor instrumente de plată electronică necesare falsificării acestora; întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute de :art.27 al.1 și 2 din Legea nr.365/2002, cu aplicarea art.41 al.2 C.p.; art.48 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 al.2 C.p.; art.25 din Legea nr.365/2002, toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal.

 

 Faptele inculpatului J. E., constând în introducerea în sistemele informatice utilizate pentru realizarea operațiunilor de plată on-line de date informatice necorespunzătoare adevărului, rezultând transferuri financiare din conturile aferente unor instrumente de plată electronică, cu utilizarea datelor acestora de identificare, urmate de încasarea sumelor de bani de la ghișee E. V. din România întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute de: art.27 al.1 și 2 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 al.2 C.p.; art.48 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 al.2 C.p.; toate cu aplicarea art.33 lit.a C.p.

 

 Faptele inculpatului D. T., constând în introducerea in sistemele informatice utilizate pentru realizarea operațiunilor de plată on-line de date informatice necorespunzătoare adevărului,  rezultând transferuri financiare din conturile aferente unor instrumente de plată electronică, cu utilizarea datelor acestora de identificare, urmate de încasarea sumelor de bani de la ghișee E. V.  din România precum și
- deținerea de echipamente confecționate artizanal în vederea capturării de date de identificare ale unor instrumente de plată electronică în scopul falsificării acestora întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute de: art.27 al.2 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 al.2 C.p.; art.48 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 al.2 C.p.; art.25 din Legea nr.365/2002, toate cu aplicarea art.33 lit.a C.p.

 

 Faptele inculpatului T. M. O., constând în încasarea din sistemele informatice utilizate pentru realizarea operațiunilor de plată on-line de date informatice necorespunzătoare adevărului, de sume de bani provenite din transferuri financiare din conturile aferente unor instrumente de plată electronică, cu utilizarea datelor acestora de identificare, de la ghișee E. V.  din România, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute de: art.27 al.2 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 al.2 C.p.; art.48 din Legea nr.161/2003, cu aplicarea art.41 al.2 C.p. toate cu aplicarea art.33 lit.a C.p.

 

 Faptele inculpatului E. E. (...), constând constând în urcarea sistematică pe Internet de pagini web falsificate aparținând unor instituții financiare, urmată de transmiterea unui număr nedeterminat de e-mailuri (spam) cu scopul obținerii de informații în mod fraudulos de la clienții acestor instituții - date de identificare ale unor instrumente de plată electronică (cărți de credit), date de autentificare (user și parolă) pentru accesul on-line în conturi bancare;
- în introducerea in sistemele informatice utilizate pentru realizarea operațiunilor de plată on-line de date informatice necorespunzătoare adevărului, rezultând transferuri financiare din conturile aferente unor instrumente de plată electronică, cu utilizarea datelor acestora de identificare, urmate de încasarea sumelor de bani de la ghișee E. V.  din România precum și
- deținerea de echipamente confecționate artizanal în vederea capturării de date de identificare ale unor instrumente de plată electronică în scopul falsificării acestora întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute de: art.27 al.1 și 2 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 al.2 C.p raportat la art.18 din Legea nr.508/2004; art.48 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 al.2 C.p rap. la art.18 din Legea nr.508/2004; art.25 din Legea nr.365/2002 raportat la art.18 din Legea nr.508/2004, toate cu aplicarea art.33 lit.a C.p.

 
 Faptele inculpatului F. N., constând în urcarea sistematică pe Internet de pagini web falsificate aparținând unor instituții financiare, urmată de transmiterea unui număr nedeterminat de e-mailuri (spam) cu scopul  bținerii de informații în mod fraudulos de la clienții acestor instituții - date de identificare ale unor instrumente de plată electronică (cărți de credit), date de autentificare (user și parolă) pentru accesul on-line în conturi bancare precum și efectuarea de operațiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică, prin retragerea de numerar de la bancomate cu utilizarea datelor de identificare ale acestora unor cărți de credit emise de bănci din străinătate, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute de: art.27 al.1 și 2 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 al.2 C.p.; art.48 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 al.2 C.p., toate cu aplicarea art.33 lit.a C.p.

 Faptele inculpatului M. S. E., constând în urcarea sistematică pe Internet de

 pagini web falsificate aparținând unor instituții bancare urmată de transmiterea unui număr nedeterminat de e-mailuri (spam) cu scopul obținerii de informații în mod fraudulos de la clienții acestor instituții - date de identificare ale unor instrumente de plată electronică (cărți de credit), date de autentificare (user și parolă) pentru accesul on-line în conturi bancare ori utilizarea unor servicii de telefonie prin Internet pentru transmiterea de mesaje vocale urmată de colectarea și utilizarea frauduloasă a unui număr nedeterminat de date de identificare ale unor instrumente de plată electronică
- efectuarea de operațiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică, prin retragerea de numerar de la bancomate cu utilizarea datelor de identificare ale acestora unor cărți de credit emise de bănci din străinătate întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute de: art.48 din Legea nr.161/2003, cu aplicarea art.41 al.2 C.p.; art.27 al.1 și 2 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 al.2 C.p., toate cu aplicarea art.33 lit.a C.p.

 

Faptele inculpatului E. E. F., constând în urcarea sistematică pe Internet de pagini web falsificate aparținând unor instituții bancare urmată de transmiterea unui număr nedeterminat de e-mailuri (spam) cu scopul obținerii de informații în mod fraudulos de la clienții acestor instituții - date de identificare ale unor instrumente de plată electronică (cărți de credit), date de autentificare (user și parolă) pentru accesul on-line în conturi bancare ori utilizarea unor servicii de telefonie prin Internet pentru transmiterea de mesaje vocale urmată de colectarea și utilizarea frauduloasă a unui număr nedeterminat de date de identificare ale unor instrumente de plată electronică
- introducerea în sistemele informatice utilizate pentru realizarea operațiunilor de plată on-line de date informatice necorespunzătoare adevărului, rezultând un număr nedeterminat de transferuri financiare din conturile aferente unor instrumente de plată electronică, cu utilizarea datelor acestora de identificare, urmate de încasarea sumelor de bani de la ghișee E. V. din România
- efectuarea de operațiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică, prin retragerea de numerar de la bancomate cu utilizarea datelor de identificare ale acestora unor cărți de credit emise de bănci din străinătate, precum și
- deținerea de echipamente în scopul falsificării unor instrumente de plată electronică întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute de: art.27 al.1 și 2 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 al.2 C.p.; art.48 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 al.2 C.p.; art.25 din Legea nr.365/2002, toate cu aplicarea  art.33 lit.a C.p.

 

Faptele inculpatului U. T., constând în urcarea sistematică pe Internet de pagini web falsificate aparținând unor instituții bancare urmată de transmiterea unui număr nedeterminat de e-mailuri (spam) cu scopul obținerii de informații în mod fraudulos de la clienții acestor instituții - date de identificare ale unor instrumente de plată electronică (cărți de credit), date de autentificare (user și parolă) pentru accesul on-line în conturi bancare ori  utilizarea unor servicii de telefonie prin Internet pentru transmiterea de mesaje vocale urmată de colectarea și utilizarea frauduloasă a unui număr nedeterminat de date de identificare ale unor instrumente de plată electronică întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute de: art.48 din Legea nr.161/2003, cu aplicarea art.41 al.2 C.p.; art.27 al.1 și 2 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 al.2 C.p., toate cu aplicarea  art.33 lit.a C.p.

 

Faptele inculpatului S. B., constând în încasarea din sistemele informatice utilizate pentru realizarea operațiunilor de plată on-line de date informatice necorespunzătoare adevărului, de sume de bani provenite din transferuri financiare din conturile aferente unor instrumente de plată electronică, cu utilizarea datelor acestora de identificare, de la ghișee E. V. din România precum și fapta constând în aportul material din ziua de 26.10.2007 privind montarea și punerea în funcțiune a unui dispozitiv confecționat artizanal cu scopul colectării de date de identificare ale unor instrumente de plată electronică necesare falsificării acestora; întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute de: art.27 al.1 și 2 din Legea nr.365/2002, cu aplicarea art.41 al.2 C.p., cu aplicarea art.37 lit.b C.p.; art.48 din Legea nr.161/2003, cu aplicarea art.41 al.2 C.p., cu aplicarea art.37 lit.b C.p.; art.25 din Legea nr.365/2002, cu aplicarea art.37 lit.b C.p., toate cu aplicarea  art.33 lit.a C.p.
Starea de recidivă post executorie prev. de art.37 lit.b C.p. a fost stabilită în raport de condamnarea anterioară de 1 an închisoare (pedeapsă rezultantă) cu aplicarea art.74-76 C.p., și art.71-64 C.p., pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de art.24 al.2 din Legea nr.365/2002 și art.27 al.2 din Legea nr.365/2002, suferită de inculpat prin sentința nr.306/30.06.2006, definitivă prin respingerea apelului la 07.11.2006.
Inculpatul a fost arestat la data de 11.04.2006 și a fost liberat condiționat la 19.12.2006, rest 112 zile.

 

Fapta inculpatului E. B., constând în aportul material din ziua de 26.10.2007 privind montarea și punerea în funcțiune a unui dispozitiv confecționat artizanal cu scopul colectării de date de identificare ale unor instrumente de plată electronică necesare falsificării acestora; întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de: art.25 din Legea nr.365/2002 .

 

Fapta inculpatului B. F. J. constând în aportul material din ziua de 26.10.2007 privind montarea și punerea în funcțiune a unui dispozitiv confecționat artizanal cu scopul colectării de date de identificare ale unor instrumente de plată electronică necesare falsificării acestora; întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de:art.25 din Legea nr.365/2002.

Referior la motivele de apel ce vizau individualizarea pedepselor, Curtea le găsește nefondate.

Inculpatul S. B. a avut activitatea infracțională cea mai importantă, exprimată atât de legăturile cu membrii celorlalte grupări, cât și de diversitatea actelor de executare.


De altfel, cu excepția inculpatului S., toți cei condamnați pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.27 din Legea nr.365/2002 au aplicată aceeași sancțiune, iar pedepsele pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.48 din Legea nr.161/2003 sunt de 1 an închisoare (cu excepția inculpatului E., pentru care instanța a aplicat o sancțiune mai mică, în considerarea contribuției sale la aflarea adevărului).


Pedepsele cu suspendarea executării sub supraveghere  sunt justificate de numărul și importanța infracțiunilor reținute în sarcina inculpaților E. E., E. E.B. F. și M. B., precum și de contribuția lor la aflarea adevărului.
în lipsa acestor elemente, ca și față de faptul că prejudiciul creat nu a fost acoperit, instanța de apel nu poate considera că scopul educativ al pedepselor aplicate celorlalți inculpați poate fi atins fără executare prin privare de libertate.

 

în ceea ce privește susținerea apărării (în principal fiind susținută de apărătorul ales al inculpatului U., la care au achiesat și apărătorii celorlalți inculpați) în sensul că pedeapsa aplicată de către instanța de fond este nelegală întrucât s-a aplicat o pedeapsă de 4 ani pentru infracțiunea prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, pedeapsă ce nu trebuia să fie mai mare decât pedeapsa aplicată pentru infracțiunile ce au intrat în scopului grupului infracțional, instanța apreciază că:


Art. 7 alin. 2 din textul de lege indicat nu prevede că pedeapsa nu trebuie să depășească pedeapsa aplicată ci pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea ce intră în scopul grupului infracțional, ori pedepsele aplicate, așa cum a arătat și apărarea, sunt intre 1 și 7 ani, intre 2 și 12 ani, iar pedeapsa de 4 ani care s-a aplicat pentru grup infracțional organizat este legală și temeinică.


Această interpretare este susținută și de articolul 1411 Cod penal, care subliniază că prin pedeapsa prevăzută de lege, se înțelege pedeapsa din norma de incriminare.


Toți inculpații susțin că pedeapsa ce ar urma să fie aplicată fiecăruia din ei, și care și-ar atinge scopul prevăzut de lege ar fi trebuit să fie suspendarea executării pedepsei, fie suspendarea cu executare sub supraveghere.
Astfel, la activitatea infracțională a unui inculpat trebuie avute în vedere nu numai circumstanțele personale pe care le invocă fiecare în susținerea apelului, în sensul că sunt studenți, sunt încadrați în muncă, ci trebuie avut în vedere gradul de pericol social sporit al acestui gen de infracțiuni-criminalitate în sisteme informatice, prejudiciul creat, perseverența infracțională care nu a fost probată decât urmare a sesizării părților vătămate care au constatat nereguli și amploarea pe care au luat-o aceste activități infracționale.


Instanța de fond a avut în vedere circumstanțele personale invocate de către inculpați și aceasta s-a reflectat în cuantumul pedepselor.


Sancțiunile aplicate inculpaților sunt justificate de datele personale.


Inculpații nu sunt cunoscuți cu antecendente penale, cu excepția inculpatului S. B. și E. B., care de altfel au primit sancțiunile cele mai aspre..
S. B. este recidivist, reținându-se în sarcina sa dispozițiile art.37 lit.b C.p. Starea de recidivă post executorie prev. de art.37 lit.b C.p. a fost stabilită în raport de condamnarea anterioară de 1 an închisoare (pedeapsă rezultantă) cu aplicarea art.74-76 C.p., și art.71-64 C.p., pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de art.24 al.2 din Legea nr.365/2002 și art.27 al.2 din Legea nr.365/2002, suferită de inculpat prin sentința nr.306/30.06.2006, definitivă prin respingerea apelului la 07.11.2006.


Inculpatul S. B. a fost arestat la data de 11.04.2006 și a fost liberat condiționat la 19.12.2006, rest 112 zile. Inculpatul E. B. a fost condamnat în aceeași cauză la o pedeapsă de 6 luni închisoare.


Inculpații E. E. (...), E. E. F., M. N. B. au avut o atitudine sinceră și cooperantă. O atitudine sinceră și cooperantă au avut și inculpații J. S. J. și B. F. J..
 
Referitor la soluționarea laturii civile și pe cale de consecință omisiunea aplicării măsurii de siguranță a confiscării, Curtea găsește criticile fondate.

în ceea ce privește obligarea inculpaților M. E. S., U. T., E. E., B. F. J., E. B., F. N. la plata în solidar a sumei de 6650 USD către E. V., Curtea constată că soluția instanței de fond este greșită pentru considerentul că aceștia nu au contribuit la faptele împotriva E. V..Solicitarea E. V. de majorare a sumelor la care urmează a fi obligați inculpații nu poate fi primită având în vedere că anterior citirii actului de sesizare , la instanța de fond s-a precizat prejudicul la 6650 dolari SUA


Față de diferența de bani dintre sumele solicitate de E. V. și sumele pe care inculpații le-au obținut în realitate, Curtea constată că s-au obținut următoarele sume de bani :
a)în cadrul grupului inițiat și coordonat de către inculpatul D. T. și T. M. O., retragerile pentru D. T. s-au situat la 16.608 USD, din care E. V. s-a constituit parte civilă cu suma de 3100 USD. Urmează a se confisca suma de 13508 USD.
Pentru inculpatul J. E., din actele depuse de E. V., rezultă că prejudiciul creat a fost în sumă de 7000 USD și 1499 euro, solicitându-se de către partea vătămată suma de 250 USD. în consecință, urmează a se confisca 2971 USD.

 

Pentru inculpatul M. B., din actele depuse, rezultă că prejudiciul creat a fost în sumă de 3244 USD, solicitându-se de către partea vătămată suma de 1050 USD. Restul de 2194 USD, urmează a se confisca.

 

Pentru inculpatul S. B., din suma de 1250 USD (750+500 ridicați de H. B.), partea vătămată a solicitat echivalentul a 750 USD, urmând a fi confiscați 500 USD.

 

Pentru inculpatul U. S., se observă că, pe lista E. V., nu figurează constituirea de parte civilă, în raport de retragerile făcute de acest inculpat, astfel încât, vor fi confiscați 1100 USD.

 

Aceeași situație există și în cazul inculpatului E. E. (...) (pe desfășurătorul trimis de E. V. nu se solicită restituirea echivalentului retragerilor probate a fi făcute de acesta), astfel încât, va fi confiscată suma de 500 USD.

 

Pentru inculpatul D. D., din suma de 5000 USD obținută, vor fi confiscați 3100 USD, restul fiind solicitați de partea vătămată pentru acoperirea prejudiciului.

 

Referitor la inculpatul T. M. O., din totalul de 5271 USD, urmează a fi confiscați 2187 USD.

 

Apreciind, conform art 379 pct 2 litera a Cpp fondate apelurile declarate de  M i n i s t e r u l   P u b l i c și inculpații M. E. S., U. T., E. E., B. F. J., E. B., F. N., va admite apelurile declarate de împotriva sentinței penale nr 458 din 28.04.2009 a  T r i b u n a l u l u i   B u c u r e ș t i, Secția a II-a penală, desființând în parte sentința penală apelată și pe fond rejudecând :
(...) înlătura obligarea inculpaților  M. E. S., U. T., E. E., B. F. J., E. B., F. N., la plata în solidar a sumei de 6650 USD către E. V..
în baza art 118 litera e Cod penal, va confisca :
-suma de 2971 USD, de la inculpatul J. E. ,
-suma de 2194 USD, de la inculpatul M. B. N.,
-suma de 500 USD, de la inculpatul S. B.,
-suma de 1100USD, de la inculpatul U. S.,
-suma de 500 USD, de la inculpatul E. E. U.,
-suma 3100 de USD, de la inculpatul D. D.,
-suma de 2187 USD, de la inculpatul T. M. O.
-suma de 13508 USD, de la inculpatul D. T..
(...) respinge, ca nefondate, apelurile declarate împotriva sentinței penale nr 458 din 28.04.2009 a  T r i b u n a l u l u i   B u c u r e ș t i, Secția II-a penală de către inculpații J. E., M. B. N., S. B., J. S. J., U. S., D. T., E. T. E., D. D., T. M. O., E. E. U. .
(...) lua act că inculpatul D. T. este arestat în altă cauză.
(...) face aplicarea art 192 Cpp


PENTRU ACESTE MOTIVE,
îN NUMELE LEGII,
DECIDE:


Conform art 379 pct 2 litera a Cod procedură penală, admite apelurile declarate de  M i n i s t e r u l   P u b l i c și inculpații M. E. S., U. T., E. E., B. F. J., E. B., F. N., împotriva sentinței penale nr 458 din 28.04.2009 a  T r i b u n a l u l u i   B u c u r e ș t i, Secția a II-a penală.


Desființează, în parte, sentința penală apelată și pe fond rejudecând :
înlătură obligarea inculpaților M. E. S., U. T., E. E., B. F. J., E. B., F. N., la plata în solidar a sumei de 6650 USD către E. V..


în baza art 118 litera e Cod procedură penală, confiscă :
-suma de 2971 USD, de la inculpatul J. E.,
-suma de 2194 USD, de la inculpatul M. B. N.,
-suma de 500 USD, de la inculpatul S. B.,
-suma de 1100USD, de la inculpatul U. S.,
-suma de 500 USD, de la inculpatul E. E.  U.,
-suma 3100 de USD, de la inculpatul D. D.,
-suma de 2187 USD, de la inculpatul T. M. O.
-suma de 13508 USD, de la inculpatul D. T.


Conform art 379 pct 1 litera b Cod procedură penală, respinge, ca nefondate, apelurile declarate împotriva sentinței penale nr 458 din 28.04.2009 a  T r i b u n a l u l u i   B u c u r e ș t i, Secția II-a penală de către inculpații, J. E., M. B. N., S. B., J. S. J., U. S., D. T., E. T. E., D. D., T. M. O., E. E. U. .
(...) act că inculpatul D. T. este arestat în altă cauză.


Obligă fiecare dintre inculpații J. E., M. B. N., S. B., J. S. J., U. S., D. T., E. T. E., D. D., T. M. O., E. E. U. la câte 3000 lei cheltuieli judiciare către stat din care pentru inculpații S. B., J. S. J., U. S., D. T. și E. E. (...) se avansează onorariul avocatului din oficiu din fondul Ministerului Justiției, câte 300 lei.


Cheltuielile avansate în apel pentru inculpații M. E. S., U. T. , E. E., B. F. J., E. B., F. N., rămân în sarcina statului, onorariul avocatului din oficiu pentru inculpații U. T., E. E. și M. E., în cuantum de câte 300 lei fiecare se suportă din fondul Ministerului Justiției.


Cu recurs.


Pronunțată în ședință publică, astăzi 18.02.2010