CURTEA DE  A P E L   C R A I O V A
SECí…¢IA PENALÄ”š í…žI PT. CAUZE CU MINORI
INSTANí…¢A DE APEL
DECIZIE PENALÄ”š Nr. 233
í…žedința publică de la 17 O. 2009

 

Domenii: criminalitate informatică - infracțiuni contra confidențialității și integrității datelor și sistemelor informatice - pornografie infantilă.  

 

Pe rol, soluționarea apelului declarat de inculpatul M. J. împotriva sentinței penale nr. 185 din 09 iulie 2009, pronunțată de  T r i b u n a l u l   G o r j - Secția Penală, în dosarul cu nr(...).


La apelul nominal făcut în ședință publică, a răspuns apelantul - inculpat, asistat de avocat D. S..


Procedura completă.


S-a făcut referatul oral al cauzei, după care, inculpatul învederează în fața instanței de control judiciar faptul că înțelege să-și retragă calea de atac formulată în speță, declarația dată în acest sens fiind consemnată și depusă la dosar.


Instanța, față de cele învederate de apelantul - inculpat, constată dosarul în stare de judecată și acordă cuvântul în cadrul dezbaterilor.


Avocat D. S., având cuvântul pentru apelantul - inculpat, solicită instanței să ia act de voința acestuia, privind retragerea apelului formulat împotriva hotărârii nr. 185 din  09 iulie 2009, pronunțată de  T r i b u n a l u l   G o r j.
Repreentantul  M i n i s t e r u l u i   P u b l i c, pune concluzii în același sens cu apărătorul inculpatului, în final solicitând obligarea celui din urmă la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.


Apelantul - inculpat, având ultimul cuvânt, declară că își retrage cererea de apel formulată în cauză.


Dezbaterile fiind încheiate;


C U R T E A :

Asupra apelului penal de față;


Prin sentința penală nr. 185 din 09 iulie 2009 pronunțată de  T r i b u n a l u l   G o r j - Secția Penală, în dosarul cu nr(...), s-a dispus, în baza art. 42 alin. 1 și 3 din Lega 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. și art. 74-76 C.pen, condamnarea inculpatului M. J. - fiul lui J. și (...) , născut la data de 08.01.1976 în municipiul Tg-J, jud.G cu același domiciliu, str.(...),  .12,  .3,  .49, jud. H., fără forme legale în municipiul Tg-J, str.(...) tiutulescu, (...).5,  .2,  .11, jud. G, cetățean român, studii superioare, jurist la  SC P. P. SRL, jud.G, necăsătorit, fără antecedente penale, CNP.(...) - la pedeapsa de 1 (un) an închisoare.


 în baza art. 51 alin. 1 din Legea 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. și art. 74-76 C.pen., condamnarea aceluiași inculpat la 1 (un) an închisoare, iar conform art. 33-34 C.pen., s-au contopit pedepsele în pedeapsa cea mai grea, aceea de 1 (un) an închisoare.


S-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și lit. b C.pen., pe durata prev. de art. 71 C.pen..


 în baza art. 86 ind. 1 C.pen., s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și s-a stabilit termen de încercare de 3 ani, compus din durata pedepsei aplicate și un interval de timp de 2 ani stabilit de instanță, în condițiile art. 86 ind. 2 C.pen..


 S-a încredințat supravegherea inculpatului Serviciului de Probațiune de pe lângă  T r i b u n a l u l   G o r j.


Pe durata termenului de încercare, s-a dispus ca inculpatul să se supună regulilor prev. de art. 86 ind. 3 alin. 1 lit. a-d C.pen.: prezența sa la Serviciul de Probațiune de pe lângă  T r i b u n a l u l   G o r j să se facă în prima zi de joi a fiecărei luni.


 Potrivit art. 86 ind. 3 alin. 3 C.pen., inculpatul va respecta următoarele obligații: b) să nu schimbe domiciliul și să nu depășească limita teritorială a județului G, decât în condițiile fixate de instanță; c) să nu frecventeze spectacole sportive, localuri publice destinate consumului de alcool sau localuri cu program special de noapte.


S-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 86 ind. 4 C.pen. privind revocarea suspendării, în cazul în care, în cursul termenului de încercare săvârșește o nouă infracțiune, sau nu îndeplinește cu rea credință măsurile de supraveghere stabilite de instanță.


 în baza art. 71 alin. 5 C.pen., pe durata suspendării executării sub supraveghere a pedepsei, s-a dispus suspendă executarea pedepsei accesorii.


 S-a dispus confiscarea de la inculpat a sumei de 100 lei, reprezentând valoarea unității centrale de calculator conectat la internet și a CD-ului Sony inscripționat cu marker cu nr. 17, conform procesului-verbal de percheziție domiciliară, precum și a E.-ului E. inscripționat cu marker cu nr. 15.


A fost obligat inculpatul la 1.800 lei cheltuieli judiciare statului, din care, 200 lei reprezintă onorariu apărător din oficiu, suma fiind avansată din fondurile M.J. către  B a r o u l   G o r j.


Pentru a pronunța această hotărâre, prima instanță a reținut că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă  T r i b u n a l u l   G o r j, a fost trimis în judecată inculpatul M. J. pentru săvârșirea infracțiunilor de acces neautorizat într-un sistem informatic și pornografie infantilă, prev. de art. 42 al.(1) și al.(3) din Legea  161/2003 și art. 51 din aceeași lege, cu aplicarea art. 41 al.2 Cod penal și art. 33-34 Cod penal.


în fapt, s-a constatat că la data de 14 martie 2008, Direcția de Combatere a Crimei Organizate B din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, cu adresa nr. (...)/S5/D., a trimis prin intermediul Biroului Național Interpol, „Scrisoarea de coordonare nr. 20107/2007 a autorităților judiciare braziliene, conform căreia, în cursul lunii iulie 2007, cu ocazia derulării unor activități investigative prin Internet, au identificat mai mulți utilizatori ai serviciului file-sharing conectați  la rețeaua „edonkey”, care puneau la dispoziție fișiere conținând imagini și înregistrări video reprezentând abuzuri sexuale săvârșite asupra unor minori. Din investigația inițială efectuată de autoritățile judiciare competente din E., pornită în urma unor informații primite din partea autorităților USA, care au divulgat confidențialitatea comunicării prin Internet și ca urmare a deciziei judecătorului federal însărcinat cu cazul în speță de a decide ca furnizorii de servicii internet să pună la dispoziție datele de înregistrare ale clienților, au fost identificate o serie de adrese ale utilizatorilor de Internet (IP-uri) din întreaga lume, inclusiv din România, care produc și difuzează materiale conținând pornografie infantilă, materiale care circulă prin pagini de internet accesate în toată lumea.


Urmare aprofundării investigațiilor de către Unitatea de Combatere a D. Informatice a Poliției G. din E. împreună cu experți din cadrul Institutului Național de í…ž., a fost identificat un program de calculator - „eMule” (tehnologie  peer-to-peer), care facilitează conectarea directă între două calculatoare legate la internet, pentru a transfera fișiere între ele. Pentru a permite transferul direct de fișiere între calculatoare, programul „eMule” folosește pagini de Internet specifice numite „eDonkey” și „L.”.
Conform caracteristicilor protocoalelor E. folosite de programul „eMule”, bazat pe tehnologie peer-to-peer, o persoană care va transfera fișiere pe calculatorul său prin această aplicație, automat va pune la dispoziție fișierele de pe calculatorul său (inclusiv cele transferate) oricărui alt utilizator conectat la rețeaua „eDonkey”.


Datele actuale, furnizate însuși de programul „eMule” estimează că există aproximativ 10-20 milioane de calculatoare conectate simultan la rețeaua „eDonkey” facilitând accesul la mai mult de un miliard fișiere.
Tot din constatările organelor judiciare braziliene sus-menționate a rezultat că prin intermediul aplicației „eMule” în perioada 3 iulie-12 iulie 2007, au fost accesate pagini de Internet ce aparțin rețelelor „eDonkey” și „L.”. Au fost efectuate verificări după criteriul fișierelor accesate , obținându-se o serie de adrese de utilizatori de Internet (IP-uri).


 în concluzie, mii de IP-uri distincte ce au accesat fișierele în cauză au fost identificate și catalogate în așa fel încât un utilizator ce folosește IP-uri diferite să nu apară de mai multe ori. Ca rezultat, toate adresele de IP ale calculatoarelor ce au căutat fișiere, sunt disponibile în fișierul „iplog.csv” de pe CD-S.-ul anexat.


Printre utilizatorii din România, ce au folosit programul „eMule” prin intermediul căruia au fost descărcate materiale conținând pornografie infantilă în perioada 03-12 iulie 2007, a fost identificată adresa de IP 86.122.194.163 alocată de S.C. S. & S. S.A., la momentul respectiv,  abonatului - persoană-juridică, S.C. O. AGRICULTURÄ”š S.R.L., la punctul de lucru din municipiul  Târgu J, str. (...) (...),  . 2, parter, jud. G.  
Identificarea adresei de Internet a utilizatorului cu IP-ul 86.122.194.163  a fost efectuată utilizând o versiune a aplicației „eMule” modificată, prin intermediul căreia a fost făcută inițial o selecție a țărilor ca modalitate de a permite localizarea geografică a calculatoarelor căutate în timpul înregistrărilor adreselor de IP ale clienților ce au  accesat cel puțin 5 fișiere.
Tot din materialele de sesizare puse la dispoziție de INTERPOL-Poliția Federală din E., s-a reținut ca probă irefutabilă CD-ul descărcat de pe fișierele calculatorului cu IP-ul 86.122.194.163, aparținând S.C. O. Agricultură S.R.L. punct de lucru Târgu J, str. (...) (...),  . 2, parter, jud. G, ce conține un număr de 7(șapte) fișiere tip video, cu caracter de pornografie infantilă și abuz sexual asupra minorilor. 


Din dinamica cercetărilor având ca bază de pornire actele premergătoare trimise de autoritățile statului brazilian, a rezultat că, în cursul lunii iulie 2007, lucrătorii din cadrul poliției statului brazilian, căutând pe Internet utilizatori ai serviciului de „file-sharing” care foloseau rețeaua „eDonkey” și care puneau la dispoziție fișiere conținând imagini și înregistrări video cunoscute ca reprezentând „abuzuri sexuale săvârșite asupra unor minori” ce au corespondent în „transferul de material pornografic cu copii și adolescenți” - comportament încadrat  de art. 241 din Legea nr. 8069/1990 (Legea protecției copiilor și adolescenților brazilieni) ca fiind infracțiune, au identificat mai multe IP-uri ce aparțin unor societăți furnizoare de servicii de Internet din România, printre care și S.C. S.&S. S.A.


Din conținutul sesizării a reieșit că modul de operare consta în procurarea de materiale pornografice cu copii prin intermediul rețelei eDonkey (denumit prescurtat și ed2k - engl. N.), care este o rețea de răspândire rapidă de documente, prin Internet (tip filesharing).


Aplicația informatică (software) eMule (engl. D.) - este un program free (engl. H.) care poate fi achiziționat prin Internet, oricând, de către oricine, fără obligații/costuri) și ceea ce se numește open source (adică oricine poate descărca codul sursă și îl poate edita, modifica în orice mod dorește).
Una dintre caracteristicile/aptitudinile acestui program informatic este aceea de a pune la dispoziția altor clienți din rețea, interesați, fișierele descărcate de către un utilizator anume, la un moment dat, chiar și în intervalul în care acestea sunt descărcate.


în circumstanțele date, la data de 03. 02. 2009, s-a dispus începerea urmăririi penale „IN S.” în dosarul penal nr.22D/P/2008, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de pornografie infantilă prin sisteme informatice, faptă prev. și ped. de art.51  alin.1 din Legea nr.161/2003, Titlul III.
Pentru identificarea cu certitudine a făptuitorilor și probarea activității infracționale desfășurate, în cauză a fost autorizată folosirea unui investigator sub acoperire, care a efectuat observații asupra firmei S.C. O. AGRICULTURÄ”š S.R.L. și personalului care are acces și lucrează efectiv la calculatoarele firmei. De asemenea, în dosarul 22D/P/2008, a fost solicitată și obținută autorizație de percheziție domiciliară la punctul de lucru al S.C. O. AGRCULTURÄ”š S.A., emisă de  T r i b u n a l u l   G o r j - Secția Penală prin încheierea nr. 5 din data de 03.02.2009(dosar 5/P/2009). Astfel, în data de 04.02.2009, lucrători din cadrul S.C.C.O. G s-au deplasat la punctul de lucru sus-menționat, unde s-a procedat la punerea în aplicare a autorizației de percheziție, ocazie cu care au fost ridicate mediile și suporturile optice de stocare a datelor.


La data de 05 februarie 2009, a fost obținută autorizația de percheziție în sistem informatic emisă de  T r i b u n a l u l   G o r j - Secția Penală prin încheierea nr. 6 (dosar tribunal 6/P/2009), prin care s-a dispus efectuarea unei percheziții în sistem informatic și în baza adresei D.I.I.C.O.T. - Biroul  T e r i t o r i a l   G o r j, nr. 22D/P/2008 din 05.02.2009, ofițerul autorizat din cadrul S.C.C.O. G a procedat la verificarea mediilor și suporturilor optice de stocare a datelor, rezultatul percheziției  în sistem informatic fiind următorul: - pe hard disk-ul E. E. model E. capacitate 160 GB seria (...), au fost identificate prin intermediul aplicației F. 6.10.2. un număr de 6744 fragmente de text cu ajutorul cuvintelor cheie emule, fuck, pedo, teen, minor și porn, ce fac parte din numele unor fișiere tip imagine și video cu tentă de pornografie infantilă accesate cel mai probabil cu aplicația eMule. G. au fost identificate în folderul F. U. de pe hardul respectiv în conținutul fișierelor tip  „.E.”(back-up). G. în cauză erau șterse și parțial rescrise, motiv pentru care nu au putut fi recuperate cu ajutorul aplicației F. 6.10.2.; - exemple de fișiere tip imagine și video identificate în fișierele tip „.E.” din folderul F. U. ce reprezintă urme ale descărcărilor de  fișiere tip imagine ori video cu denumiri specifice materialelor multimedia pornografice cu minori.   După efectuarea percheziției domiciliare la punctul de lucru al S.C. O. AGRICULTURÄ”š S.R.L. și audierea martorilor, a fost creat un cerc de suspecți cuprinzând toate persoanele ce aveau acces la calculatorul cu IP-ul 86.122.194.163 și în continuare s-au efectuat cercetări pentru identificarea posibililor autori ai săvârșirii infracțiunilor informatice și care au cunoștințe de operare pe calculator


Activitatea infracțională desfășurată de inculpatul M. J. astfel cum a fost descrisă mai sus, a fost probată cu: sesizarea autorităților braziliene și înregistrările puse de aceștia la dispoziția autorităților judiciare române; răspunsul provider-ului S. & S. conform căruia I.P.reclamat, pentru momentul săvârșirii faptei reclamate, aparținea abonatului SC. O. Agricultură SRL.; procese-verbale de efectuare a percheziției domiciliare; procesul-verbal de percheziție în sisteme informatice și Raportul F., întocmite în urma punerii în aplicare a autorizației de percheziție informatică emisă de  T r i b u n a l u l   G o r j- Secția Penală în dosarul penal 22D/P/2008(dosar tribunal 9/P/2009) prin încheierea nr. 9 din data de 16.02.2009; raportul de constatare tehnico-științifică întocmit de Institutul pentru Tehnologii B. B; procese-verbale de constatare și verificare; planșe fotografice; declarații martori; CD conținând imagini pornografice obținute prin rețeaua „eDonkey”, de la calculatorul cu IP.-ul  86.122.194.163 aparținând S.C. O. AGRICULTURÄ”š S.RL., suport pus la dispoziție de autoritățile braziliene(fila 20); E. marca E.,nr.(...)/6, ce conține rezultat percheziție în sistem informatic (fila 117); E. marca X-DATA inscripționat cu marker de culoare negru „E. SISTEM INFORMATIC - 22D/P/2008 - 24.02.2009 - 01.01”, ce conține datele și informatice ce au fost identificate cu ocazia percheziției în sistem informatic din data de 24.02.2009 privind pe făptuitorul M. J. a cărui semnătură digitală I. este 5F70CF7E1FC24D4B352CFFFCB0DA5BA(fila 129); CD-R marca  F., cu rezultatul S. întocmit de I.T.A. B (fila 146).


în drept, instanța de fond a constatat că daptele săvârșite de inculpatul M. J. - constând în aceea că, în cursul anului 2007, prin încălcarea măsurilor de securitate, a accesat fără drept un sistem informatic aparținând SC O. AGRICULTURÄ”š S.R.L. Tg.J (IP.86.122.194.163); tot în cursul anului 2007, a procurat materiale pornografice cu minori, prin intermediul rețelei eDonkey și a deținut, fără drept,astfel de materiale pornografice cu minori  într-un  sistem informatic sau un mijloc de stocare a datelor informatice - întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prev. și ped. de art. 42 al.(1) și  al.(3) din Legea  161/2003 și art. 51 din aceeași lege, cu aplicarea art. 41 al.2 Cod penal și art. 33-34 Cod penal.


Având în vedere atitudinea sinceră a inculpatului, faptul că acesta nu a mai fost condamnat, instanța de fond a reținut în cauză dispozițiile art. 74-76 C.pen, ca modalitate de executare a pedepsei aplicată acestuia, apreciind că scopul educativ al pedepsei poate fi atins în situația în care vor fi aplicate disp. art. 861 C.pen privind suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și cu încredințarea supravegherii inculpatului către Serviciului de Probațiune de pe Lângă  T r i b u n a l u l   G o r j.


împotriva acestei sentințe, a declarat apel inculpatul M. J.,  criticând-o pentru netemeinicie și nelegalitate, fără a dezvolta în scris motivele, iar la termenul de judecată de azi - 17 O. 2009 - învederând în fața instanței de control judiciar faptul că înțelege să-și retragă calea de atac declarată împotriva sentinței penale nr. 185 din 09 iulie 2009 pronunțată de  T r i b u n a l u l   G o r j - Secția Penală, în dosarul cu nr(...).


Față de această situație, Curtea constată că, în speță devin incidente prevederile art. 369 alin. 1 Cod Procedură penală, această manifestare de voință fiind posibilă oricând, până la închiderea dezbaterilor la instanța de apel.


Pe cale de consecință, urmează să se ia act de voința apelantului - inculpat, privind retragerea apelului.


în conformitate cu dispozițiile art. 192 alin. 2 Cod Procedură penală, apelantul va fi obligat la plata sumei de 210 lei cheltuieli judiciare avansate de stat, din care, suma de 100 lei reprezintă onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, către  B a r o u l   d e Avocați D, ce va fi avansat de Ministerul Justiției și Libertăților D..

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
îN NUMELE LEGII
 D E C I D E :

 

Ia act de retragerea apelului penal formulat de inculpatul M. J. împotriva sentinței penale nr. 185 din 09 iulie 2009, pronunțată de  T r i b u n a l u l   G o r j - Secția Penală, în dosarul cu nr(...).


Obligă apelantul la 210 lei cheltuieli judiciare statului, din care, 100 lei reprezentând onorariu apărător oficiu către  B a r o u l   D o l j, ce va fi avansat de Ministerul Justiției și Libertăților D., prin  Curtea de  A P E L   C R A I O V A.


Definitivă.


Pronunțată în ședința publică de la 17 O. 2009.