CURTEA DE  A P E L   C R A I O V A
SECí…¢IA PENALÄ”š í…žI PENTRU CAUZE CU MINORI
INSTANí…¢A DE APPEL
DECIZIA PENALÄ”š Nr. 82
í…žedința publică de la 13 Aprilie 2009 
                          
    

Domenii: penal - criminalitate organizată: tăinuirea unui bun provenit dintr-o infracțiune la Legea 39/2003; criminalitate informatica: infracțiuni contra confidențialității și integrității datelor și sistemelor informatice.

 


 Pe rol, pronunțarea asupra rezultatului dezbaterilor din ședința publică de la 31 martie 2009, consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta decizie, privind apelurile declarate de inculpații F. E. D., U. B. E., S. F. F., E. B., E. N., D. N., împotriva sentinței penale nr. 408 de la 8 octombrie 2008 pronunțată de  T r i b u n a l u l   D o l j în dosarul nr(...).

 

C U R T E A,

 

 Asupra apelurilor de față;


 Prin sentința penală nr. 408 de la 8 octombrie 2008 pronunțată de  T r i b u n a l u l   D o l j în dosarul nr(...), s-a dispus, în baza art.7 din Legea 39/2003 cu aplic.art.74 lit.a,c și 76 lit.b C.p. a condamnat pe inculpații: F. E. D., „ D.”, fiul lui N.  și E., născut la data de 29.03.1984, în Mun.D, jud.E., cu același domiciliu, str. (...), (...) 11,  .C,  .8,student,  fără antecedente penale; U. B. E. fiul lui E. N. și E., născut la data de 19.12.1984, în loc.Novaci, jud.G, cu domiciliul în  Mun.D, str. (...), (...)  .B,  .10, jud.E., student, fără antecedente penale; D. E. D., zis „ J.”, fiul lui G și B., născut la 02.05.1984, în Mun. D cu același  domiciliu,(...), jud.E., student ,fără antecedente penale; H. J. J., fiul lui J. și F.- D., născut la data de 06.04.1982, în Mun.D, jud.E., cu același domiciliu,(...), student ,fără antecedente penale; la câte  1 an și 10 luni închisoare fiecare.


S. F. F., fiica lui N. și B., născută la data de 11.02.1980 în   mun.C,jud.D, cu același domiciliu,(...), (...) 14,  .1,  .18, studii superioare, fără antecedente penale; E. B., fiica lui D. și E., născută la data de 28.01.1985, în C,jud.D, cu același domiciliu, Bd.(...),  .50,  .14, fără ocupație,  fără antecedente penale; E. N., fiica lui E. și N., născută la data de 25.05.1982, în M C, jud.H, cu domiciliul în S., str.(...), (...) 1,  .1,  .6, jud.G, fără ocupație,  fără antecedente penale;  D. N. , fiica lui N. și E., de cetățenie moldoveană, născută la data de 06.02.1981, în Republica M, raionul D., localitatea E., jud. M. , cu același domiciliu, locuind fără forme legale în mun.C, str.(...), (...) 27,  .17, jud.D, antecedente penale;la câte 1 an închisoare;


în baza art.215 al.1,2,3 C.p. cu art.41 al.2 C.p. , art.74 lit.a,c și 76 lit.c C.p., a condamnat pe inculpații: F. E. D., U. B. E., D. E. D.,la câte 1 an și 6 luni închisoare.


în baza art.26 rap.la art.215 al.1,2,3 C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p., 74 lit.a,c și 76 lit. c C.p., a condamnat pe inculpații:H. J., la 1 an și 6  luni închisoare, S. F. F., E. B., E. N., D. N., la câte 10 luni închisoare.

 în baza art.44 al.1 din legea 161/2003 cu aplic.art.41 al.2 C.p.74 lit.a,c și 76 lit.d C.p., a condamnat pe inculpații: F. E.a D., U. B. E., D. E. D.,la câte 1 an închisoare.

în baza art.288 al.1 C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p.,74 lit.a,c și 76 lit.e C.p., a condamnat pe inculpatul H. J. J., la  2 luni închisoare.

în baza art.33 lit.a și 34 lit.b C.p., inculpații vor executa pedepsele cele mai grele: câte 1 an și 10 luni închisoare inculpații: F.  E. D.,U. B. E., D. E. D., H. J.; câte 1 an închisoare inculpații: S. F. F., E. B., E. N., D. N., cu aplic.art.71, 64 lit.a teza II și b C.p.

 S-a dedus reținerea inculpaților:E. B., E. N. și S. F. din data de 19/20.05.2005.
              

S-a dedus reținerea și arestul preventiv al inculpaților: U. B. E., F. E. D. și  H. J. de la 19.05.2005  la 23.05.2005.
               

în baza art.81 C.p., s-a dispus suspendarea condiționată a pedepselor aplicate inculpaților: F. E. D., U. B. E., D. E. D. și H. J., pe o perioadă de 3 ani  și 10 luni, iar pedepsele aplicate inculpaților: S. F., E. B., E. N. și D. N., pe o perioadă de 3 ani.
               

în baza art.71 al.5 C.p., a dispus suspendarea executarii pedepselor accesorii pe durata  suspendării condiționate a executării pedepselor inculpaților.
               

în baza art. 11 pct.2 lit.b C.p.p. și art.10 lit.g C.p.p., s-a încetat procesul penal pornit împotriva inculpatului E. J., decedat- , fiul lui E. și J., născut la data de 19.11.1983, în Mun.D, jud.E., cu același domiciliu,(...), student, fără antecedente penale; pentru săvârșirea infr.prev.de art.7 din Legea 39/2003, art,26 rap.la art.215 al.1,2,3 C.p.,art.288 C.p., art. 291 C.p., art.293 C.p., cu aplic.art.41 al.2 C.p. și 33 lit.a C.p.
                

în temeiul art.118 lit.b C.p., s-a confiscat de la inculpații: F. E. D., U. E.  și D. E. D. calculatoarele folosite la săvârșirea faptei precum și hard-discurile R. G. seria (...): (...) 30A011 -03- B 30OAT, capacitate 30 Gb ( 2 E..) aparținând inculpatului F. E. D..
      

în temeiul art.118 lit.e C.p., s-a confiscat de la inculpați - cu excepția  inculpatului E. J., suma de 98.172 USD.
                

în baza art.348 C.p.p., a fost anulată copia cărții de identitate a martorului E. F..
   

în baza art. 14 și 346 C.p.p., au fost obligați inculpații, în solidar ( cu excepția inculpatului E. J.-decedat) să plătească părților civile:T. N. - suma de 624 H., G. E. B.                   - suma de -  650GBP,  T. E. P. - suma de  250 H., B. I.- suma de - 250 H., S. S.- suma de 1086 USD, D. N. - suma de 1063 USD, O. E. - suma de  1678 USD, E. H. - suma de 300 USD, E. B. - suma de  924 USD, P. B. - suma de 730 USD, E. U. I. O. - suma de 1450 USD,  S. G. - suma de 160 USD, E. E. - suma de 183 USD, B. E.                                   - suma de 275 Euro,  N. E. - suma de 2.205 Euro, N. I. E. - suma de 2.310 Euro, M. U.                                     - suma de 170 Euro, E. E. - suma de 220 H.,               D. S. S. - suma de 367 USD, N. I.                                     - suma de - 220 Euro, T. D. S.  - suma de     -  329 USD,  L. O.- suma de 3.000 USD, N. H.                                     - suma de 300 Euro, U. E. B. E. - suma de  300 H., E. H. - suma de 100 H., E. E. M.                                    - suma de  80 Euro, B.  E. - suma de 1200 Euro,              B. E. G. - suma de 220 H., G. S.                                          - suma de 543 USD, H. E. - suma de 145 Euro,              N. J. - suma de 178 Euro, Compania eBay                                                - suma de     4092 USD (T.-ul www.eBay.com),
           

Au fost obligați inculpații la câte 3000 RON cheltuieli judiciare în favoarea statului ( cu excepția inculpatului E. J. - decedat).


Pentru a hotărî astfel, prima instanță a constatat că, prin rechizitoriul  M i n i s t e r u l u i   P u b l i c - D.I.I.C.O.T. , Biroul  T e r i t o r i a l   D o l j, au fost trimiși în judecată, în stare de libertate inculpații: F. E. D., U. B. E. și D. E. D., pentru săvârșirea infracțiunilor prev.de art.7 din Legea 39/2003, art.215 al.1,2,3 C.p. și art.44 al.1, din legea 161/2003 cu aplic.art.41 al.2 C.p. și art.33 lit.a C.p., inculpatele E. B., S. F. F., E. N. și D. N., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de art.26 rap.la art.215 al.1,2,3,C.p., cu aplic.art.41 al.2 C.p. și art.7 din Legea 39/2003,  cu aplic.art.33 lit.a C.p., inculpatul  E. J., pentru săvârșirea infracțiunilor prev.de art.7 din Legea 39/2003, art.26 rap.la art.215 al.1,2,3 C.p., art.288, art.291 și art.295 c.p., cu aplic.art.41 al.2 C.p. și 33 lit.a C.p. și H. J. J. pentru săvârșirea infracțiunilor prev.de art.7 din Legea 39/2003,art. 26 rap.la art.215 al.1,2,3, C.p. cu aplic.art.41 al.2 C.p.și art.33 lit.a c.p.


Pentru a hotărî astfel, prima instanță, pe baza probelor administrate, respectiv: plângerile părților vătămate - cetățeni străini, a reprezentanților site-ului www.eBay.com., rezultatele percheziției informatice efectuate și declarațiile martorilor: E. T., E. G N. și E. F. a rezultatelor percheziției în sistemele informatice utilizate, a corespondenței electronice purtate de inculpați, a conținutului plângerii înaintate de reprezentantul legal al site-ului www e E..com., coroborate cu recunoașterea faptei de către inculpați - cu excepția inculpatului D. E. D., a reținut următoarea stare de fapt:
în luna iunie 2004,  s-a constatat existența pe raza municipiului C a unui grup infracțional organizat care comitea fraude informatice constând în organizarea pe Internet a unor licitații frauduloase prin intermediul site- ului e E., oferind spre vânzare unor cetățeni străini, telefoane mobile sau aparatură electronică, pe care în realitate nu o dețineau.


S-a reținut astfel că în cursul anului 2003, inculpații F. E.-D., D. E. D. și U. B. E., aflând de posibilitatea obținerii prin Internet, a unor sume de bani, în mod ilegal, de la cetățenii străini, s-au constituit într-un grup infracțional organizat în care au cooptat și pe inculpații: E. J., H. J. J., E. B., S. F. -F., E. N. și D. N., fiecare având  sarcini precise în derularea activității lor infracționale.


Inculpatul F. E. D. a închiriat un apartament în municipiul C, str.(...) B,  . 17 c  .21, apoi a încheiat cu S. C un contract pentru furnizarea de servicii Internet și folosind calculatoarele personale împreună cu inculpații U. B. E. și D. E. D., au început derularea activității lor infracționale.


în acest scop și-au creat mai multe adrese de e-mail pe nume fictive, cu denumiri specifice, sugestive, asemănătoare celor oficiale pe care le utilizau pentru prestarea anunțurilor de vânzare sau pentru a coresponda cu diferiți clienți, astfel: www ebay com&yahoo.com.sulz&powerseller.info,phones&great-prices.info best phone&great-prices.info.dj.raheem&yahoo.com.


în mod fraudulos, prin utilizarea unui soft obțineau conturile necesare publicării anunțurilor pe site.ul www e E..com.-specializat în vânzarea-cumpărarea de produse on-line și trimiteau mesaje destinatarilor legali de conturi, declinându-și calitatea de administratori ai acestui site.


Prin inducerea în eroare a acestora, le solicitau informații  despre user-ul și parola contului sub pretextul că existau unele erori, după care restricționau accesul titularului prin schimbarea parolei, și foloseau aceste conturi asemenea titularilor de drept ai acestora.


înregistrarea în mod legal, ca utilizator al site-ului www.e E..com. și obținerea parolei și user-ului de acces se realizează prin achitarea cu cărți de credit a unor sume de bani care diferă în funcție de spațiul alocat și perioada  de  postare a anunțurilor.


Reprezentantul site - ului www e E..com., în plângerea depusă împotriva inculpaților au detaliat modul în care au fost prejudiciați , respectiv postau pentru vânzare produse electronice la prețuri atractive, utilizând fotografii și date tehnice obținute de pe site-ul  producătorilor , pe care în realitate nu le dețineau, corespondau apoi cu persoanele interesate  de cumpărarea produselor prin e-mail sau telefonic și îi determinau să trimită în România banii reprezentând prețul pe numele unor persoane indicat de aceștia.
Inculpații le trimiteau cumpărătorilor documente V. prelucrate și falsificate, din care reieșea că produsele au fost deja expediate către cumpărător.


E. sistemelor informatice utilizate de acești inculpați au relevat date despre corespondența electronică purtată cu părțile vătămate și salvată pe calculator, denumirile și conținutul fișierelor, imaginile prelucrate privind documentele folosite în realizarea  fraudelor, ceea ce dovedește o organizare  a activității infracționale în sensul păstrării unei evidențe stricte asupra derulării cronologice a faptelor și, de asemenea, existența unor formulare tip V. și utilizate în fraude( f 80,99, 102 up; conturi de email și conturi de ebay; unele folosite pentru spam iar altele având  salvate parolele aferente vol.VI f 121-122, 125 up).


în rubrica J. a e-mail-urilor folosite de grupul infracțional s-au găsit zeci de mesaje electronice, având denumirea în limita engleză care sunt expediate în mod automat în momentul în care, pe site sunt lăsate de persoanele interesate, mesaje privind anunțul de vânzare postat de utilizatorii acestuia ( vol.VI f 106-113 up).


E. informatică a scos în evidență și existența unor fișiere conținând date ale unor carduri bancare aparținând unor cetățeni din străinătate ce pot fi folosite în scopul înregistrării și obținerii de conturi pe site-ul de comerț  electronic www e E. com. și pentru înregistrarea pe site-ul de corespondență electronică www A 01.com. ( vol.VI f.58-70 up).


După obținerea frauduloasă a contului de e E. membrii grupului își postau anunțurile fictive de vânzare iar câștigătorului licitației îi comunicau,pentru prestarea corespondenței cu privire la condițiile plății și livrării  produsului adjudecat, un alt e-mai decât cel al utilizatorului de drept, pentru ca acesta să nu realizeze că îi este  utilizat fraudulos contul de e E. și să  reclame frauda.


Pentru perioade scurte, foloseau contul utilizatorului și adresa acestuia de
e-mail, însă membrii grupului infracțional schimbau parola, restricționând accesul destinatarului de drept.


Corespondența electronică  s-a purtat folosindu-se serviciul B. ce se descarcă de pe site-ul www.aol com. și care permite ascunderea I.P.ului real al calculatorului folosit la fraude prin înlocuirea acestuia cu un alt I.P.( de SUA)  cu ajutorul unei cărți de credit valide.


Săvârșirea infracțiunii de modificare, ștergere sau deteriorare a datelor informatice ori  de restricționare a accesului la aceste date, fără drept, incriminată de dispoz.art.44 al.1 din Legea 161/2003 este dovedită prin conținutul plângerii reprezentanților legali ai site-ului www e E..com. în care detaliază modul fraudulos de obținere de la utilizatorii acestui site a parolelor folosite ulterior, în scop de înșelăciune.


Astfel, membrii grupului expediau mesaje în limba engleză utilizatorilor site-ului e E. prin care îi încunoștințau că le  va fi suspendat contul în situația în care nu -și rezolvă problemele.


Pentru rezolvare,  le cereau să introducă la cont denumirea de utilizator și parola.


Notificările erau pagini de tip html care creau aparența că sunt emise și expediate de Departamentul de securitate al site-ului autentic ( vol.Vi, f 71 up))


Pentru a nu fi identificați, inculpații F. E. D., U. B. E.  și D. E. D., au apelat la diverse persoane în numele cărora să comită fraude și care să primească și să ridice sumele de la unitățile bancare, sosite prin serviciul de transfer financiar western - V., expediate de către persoanele înșelate.


în grup, în acest scop, au fost cooptați inculpații E. J. și H. J. J. care au consimțit să-i ajute pe cei 3 inculpați, în schimbul unui procent de 10% din sumele obținute, având ca sarcină convingerea și racolarea  altor persoane, în numele cărora să se realizeze corespondența cu părțile vătămate și să ridice sumele de bani rezultați din fraudele prin Internet.


Cei doi inculpați, împreună cu inculpatul F. E. D., au convins-o în luna noiembrie 2003 pe inculpata E. B. să primească și să ridice de la unitățile bancare, sumele expediate din străinătate de  persoanele înșelate, fiindu-i oferit în schimb un comision de 20% din cuantumul acestora.


Inculpata E. B. a acceptat propunerea inculpaților de a încheia pe numele său un contract tip E. în scopul racordării la Internet, contract pe care să-l cedeze acestora contra sumei de un milion lei.


în perioada noiembrie - decembrie 2003, inculpata E. B. a ridicat de la mai multe unități bancare, suma totală de 34363 USD, expediată de 38 părți vătămate din străinătate, conform documentelor western-V., completate cu ocazia tranzacțiilor financiare efectuate.


Inculpata era anunțată despre sosirea banilor de către inculpații F. E. D., U. B. E. și D. E. D., care o și însoțeau la unitățile bancare pentru ridicarea banilor achitându-i și procentul convenit de 10% din suma primită.


în luna decembrie 2003 a fost racolată , în același mod,  inculpata S. F. F., care a acceptat să primească și să ridice de la unitățile bancare sumele de bani sosite de la diferiți cetățeni din străinătate, cunoscând proveniența ilicită a acestor sume.


Inculpata S. F. F. a ridicat în aceste condiții, în perioada decembrie - ianuarie 2004 suma totală de 30733 USD, sosită de la 62 părți vătămate din străinătate care au fost înșelate oferindu-li-se spre vânzare pe Internet, telefoane mobile de ultimă generație.


La ridicarea banilor de la bancă, inculpata era însoțită de cei 3 inculpați F., U. și D., care îi comunicau datele necesare completării formularelor și ridicării banilor, achitându-i aportul  ei de 10% prin sumele primite.


în luna ianuarie 2004, în paralel cu inculpata S. F. F., a fost recrutată și introdusă în grupul infracțional și inculpata  D. N., pe care inculpatul H. J. și E. J. au convins-o să primească și să ridice de la unitățile bancare, sumele de bani obținute urmare a fraudelor comise de inculpații F. E. - D., D. E. D. și U. B. E., fiind recompensată cu 10%- din sumele astfel  ridicate.


Inculpata a ridicat în perioada ianuarie - februarie 2004, de la diferite unități bancare din mun.C suma totală de 14.211 USD primită de la 25 de părți vătămate din străinătate.


Pentru ridicarea banilor, inculpata era însoțită la bancă de cei trei inculpați  -F., U. și D., care îi și achitau procentul de 10% din aceste sume.


în același mod a procedat și inculpata E. N. care,   fiind racolată de inculpatul H. J., a acceptat oferta - de a primi și ridica banii sosiți din străinătate pe numele său, ca urmare a fraudelor prin internet comise de cei trei inculpați inițiatori ai acestui grup infracțional,  contra a 10% din sumele ridicate.


Inculpata E. N., care a acționat în cunoștință de cauză, cunoscând caracterul ilicit al activităților celor trei inculpați, a ridicat de la unități  bancare din mun.C, suma totală de 33.346 USD de la un număr de 51 părți vătămate din străinătate înșelate.


în luna iunie 2004, inculpatul H. J. J. a intrat în posesia unei copii de pe cartea de identitate aparținând martorului E. F. și , întrucât n-au mai putut convinge și alte persoane să comită fraude în numele lor, a contrafăcut împreună cu inculpatul E. J., cu ajutorul calculatorului, copia acestui act de identitate în sensul că a înlocuit fotografia titularului cu cea a inculpatului E. J., care s-a prezentat cu această identitate în două rînduri la Oficiul Poștal nr.1 din mun.C de unde a ridicat 250 Euro și 250 USD expediați pe numele martorului E. F. de către două părți vătămate din străinătate , înșelate de inculpatul U. B. E..


V. contrafacerii au fost identificate în calculatoarele aparținând inculpatului H. J. și cel utilizat de F. E. D..


Probele administrate au relevat faptul că inculpații au acționat în mod organizat, având fiecare un rol determinat în cadrul grupului infracțional astfel constituit.


Cu efectuarea în mod efectiv a fraudelor se ocupau inculpații F. E. - D., D. E.- D. și U. B. E.,  care îi determinau prin mijloace și manopere frauduloase pe potențialii cumpărători ai unor produse oferite dar inexistente, să expedieze în România, diferite sume de  bani pe numele persoanelor de sprijin indicate de aceștia.


Cu racolarea și determinarea altor persoane să primească și să ridice de la unitățile bancare a sumelor expediate de persoanele înșelate s-au ocupat inculpații H. J. și E. J., iar inculpatele S. F.-F., E. B., E. N. și D. N., în cunoștință de cauză, au ajutat prin activitatea lor infracțională că sumele de bani produse prin înșelăciune să intre în posesia celorlalți membri ai grupului.
S-a stabilit prin probatoriul administrat că în perioada noiembrie 2003 - iunie 2004, inculpații au prejudiciat un număr de 183 cetățeni străini, din țări ca: Marea Britanie, Franța, Germania, S.U.A., Australia, (...), Elveția, Canada, Belgia, Suedia, Portugalia, Olanda,  N. ș.a. primind în total suma de 114.077 USD.


Din investigarea hard-disk-ului ridicat de la calculatorul inculpatului F. E. D. a rezultat corespondența purtată cu părțile vătămate în numele inculpaților:S. F. , E. B., E. N., date de identificare a părților vătămate și corespondența prin email între învinuiți și acestea,  adresele de email a părților vătămate și inculpaților, fișiere cu denumiri sugestive  ce conțin date și informații utilizate pe parcursul săvârșirii fraudelor, atât pentru obținerea în mod ilegal a conturilor e - E. cât și pentru a determina părțile vătămate să expedieze diverse sume de bani pentru achiziționarea produselor oferite spre vânzare.
Au rezultat de asemenea, date referitoare la carduri bancare și titularii acestora, toți cetățenii străini, la conturile e - E. obținute în mod fraudulos și folosite la postarea anunțurilor de vânzare, corespondența electronică prin Internet tip chat între inculpații U. D. și F.  privind activitatea infracțională desfășurată.


în drept, faptele inculpaților astfel cum au fost  descrise, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat,  incriminat de dispoz.art.7 din Legea 39/2003, înșelăciune  prev .de art.215 al.1,2,3  c.p.- inculpații: F. E. D., U. B. E. și D. E. D. și complicitate la această infracțiune - E. J., H. J. J., E. B., S. F. F., E. N. și D. N.;  a infracțiunii  de  restricționare fără drept a accesului la date informatice , prev.de art.44 al.1 din legea 161/2003 - inculpații F. E. D. , U. B. E. și D. E. D., infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale prev.de art.288 c.p.- inculpați H. J. J. și E. J. și infracțiunea de uz de fals și fals privind identitatea prev.de art.291 și 293 c.p. - inculpatul  E. J., săvârșite în formă continuată și în concurs real de infracțiuni, în conf.cu art.41 al.2 c.p. și 33 lit.a c.p.
La individualizarea pedepselor aplicate inculpaților, instanța a avut în vedere gradul de pericol social concret al faptelor săvârșite, modalitatea și împrejurările comiterii lor, limitele speciale ale pedepselor prevăzute de lege pentru faptele săvârșite, de gradul de participare al fiecăruia la comiterea infracțiunilor dar și de circumstanțele lor personale constând în aceea că n-au mai săvârșit alte fapte penale, au recunoscut și regretat  comiterea acestora, au avut o atitudine cooperantă în timpul urmăririi penale și judecății, că sunt tineri,  în majoritate  studenți, absolvenți de studii superioare și postuniversitare, astfel încât se apreciază că scopul pedepselor statuat de dispoz.art.52 C.p. poate fi atins și fără privarea lor de libertate prin suspendarea condiționată a executării acestora în condițiile art.81 C.p. pe o perioadă calculată potrivit art.82 C.p.


în ceea ce privește soluționarea laturii civile a cauzei s-a constatat că din cele 183 părți vătămate un număr de 31 cetățeni străini, păgubiți prin faptele inculpaților s-au constituit părți civile în cauză cu sumele cu care au fost înșelați.


De asemenea, în cauză s-au constituit parte  civilă și compania e E., cu suma de 4092 USD reprezentând prejudiciul suferit ca urmare a activității infracționale desfășurat de   inculpați.


 împotriva acestei sentințe, au declarat apeluri inculpații F. E. D., U. B. E., S. F. F., E. B., E. N. și D. N..


 în motivele de apel formulate de inculpatul U. B. E., s-a solicitat admiterea apelului și desființarea sentinței, în sensul achitării inculpatului în baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. c Cod procedură penală,întrucât nu a săvârșit infracțiunea pentru care a fost trimis în judecată.


 în subsidiar a solicitat instanței să dea eficiență maximă dispozițiile art. 74, 76 Cod penal, având în vedere  lipsa antecedentelor penale, vârsta, conduita bună și sinceră în cursul procesului și să se facă aplic. dispozițiile art. 81 Cod penal.


 în apelul formulat de E. N., s-a solicitat admiterea apelului, desființarea sentinței și reducerea pedepselor aplicate.


 S-a arătat că soluția pronunțată de  T r i b u n a l u l   D o l j este criticabilă sub aspectul pedepsei aplicate pentru infracțiunea prev. de art. 7 alin.1 din Legea nr. 39/2003, în sensul că pedeapsa pentru această infracțiune nu poate fi mai mare decât sancțiunea prevăzută de lege pentru infracțiunea cea mai gravă care intră în scopul grupului infracțional organizat.


 Instanța de fond a aplicat inculpatei o pedeapsă mai aspră pentru această infracțiune în condițiile în care, pentru infracțiunea care a intrat în scopul grupului organizat i s-a aplicat o pedeapsă mai blândă și a solicitat aplicarea unor pedepse egale.


 în motivele de apel formulate de inculpatul F. E. D., s-a solicitat admiterea apelului, desființarea sentinței și reducerea pedepsei aplicate de instanța de fond, s-a arătat că s-a făcut o greșită individualizare a pedepsei în raport de pericolul social al faptei și că instanța de fond ar fi trebuit să dea o eficiență mai mare circumstanțelor atenuante, de care beneficiază inculpatul, respectiv conduita bună înainte de săvârșirea infracțiunii, atitudinea inculpatului după săvârșirea infracțiunii, rezultând ci prezentarea în fața autorității, atitudinea sinceră pe parcursul procesului, înlesnirea descoperirii celorlalți participanți, vârsta, pregătirea profesională și aptitudinea inculpatului de a se reintegra social într-un timp scurt.


 Prin motivele de apel formulate de inculpatele S. F. F. și D. N., s-a solicitat admiterea apelurilor, desființarea sentinței și achitarea inculpatelor în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. b1 Cod procedură penală.


 S-a arătat că inculpatele nu au fost conștiente de caracterul ilicit al operațiunilor desfășurate de ceilalți coinculpați, aceștia profitând de naivitatea inculpatelor, de posibilitățile materiale modeste ale acestora și au folosit datele personale ale inculpatelor sub diferite pretexte.
 După ce au realizat proveniența reală a sumelor de bani, apelantele inculpate au încetat colaborarea cu ceilalți inculpați, lucru care rezultă inclusiv din perioada scurtă a colaborării - de o lună.


 Activitățile de licitație pe internet nu au fost desfășurate de cele două inculpate, acestea efectuând doar operațiunile de ridicare a banilor.
 Din cuprinsul referatelor de evaluare rezultă că inculpatele provin din familii organizate, absolvente ale învățământului superior, în prezent exercită profesii stabile.


 Inculpatele au recunoscut săvârșirea faptelor, au colaborat cu organele de cercetare penală, astfel că se justifică aplicarea doar a unei sancțiuni cu caracter administrativ.


 în apelul formulat de inculpata E. B., s-a solicitat admiterea apelului, desființarea sentinței și reducerea pedepsei aplicate.


 S-a arătat că pedeapsa nu a fost corect individualizată întrucât nu s-a dat suficientă eficiență juridică circumstanțelor atenuante, respectiv lipsa antecedentelor penale, recunoașterea de către inculpat a săvârșirii faptei, atitudinea cooperantă a acesteia pe parcursul procesului, participarea la comiterea faptelor pentru o perioadă foarte scurtă.


 S-a solicitat aplicarea unei pedepse orientate spre minimul special prevăzut în temeiul art. 76 lit. c Cod penal.


 Apelurile sunt nefondate, urmând a fi respinse pentru următoarele considerente.


 S-a reținut în mod corect de către instanța de fond potrivit probelor administrate în cauză, că inculpații F. E. D., D. E. D. și U. B. E., s-au constituit într-un grup infracțional organizat, având ca scop obținerea ilicită prin intermediul internetului, a unor sume de bani de la cetățeni străini.


 Ulterior au fost cooptați și inculpații E. J., H. J., E. B., S. F. F., E. N. și D. N..
 Sunt neîntemeiate criticile  formulate de inculpatul U. B. E., în sensul greșitei condamnări pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003 și art. 215 alin.1,2,3 Cod penal.


 Din probele administrate în cauză rezultă că inculpatul U. B. E. împreună cu inculpații F. E. D. și D. E. D., au creat mai multe adrese de e-mail fictive cu denumiri asemănătoare celor oficiale ale unor site-uri, au obținut în mod fraudulos prin utilizarea unui soft conturi necesare publicării anunțurilor pe site-ul www.eBay. Com, specializat în vânzarea - cumpărarea de produse on-line, au trimis mesaje destinate deținătorilor conturilor, precizând că au  calitatea de administratori au site-ului.


 Ca urmare a inducerii în eroare a deținătorilor legali ai conturilor, au intrat în posesia informaților privind user-ul și parola conturilor, au restricționat accesul titularilor prin schimbarea parolei și, ulterior, folosind aceste conturi, ca urmare a corespondenței purtate cu persoane interesate de cumpărarea unor produse, au determinat acele persoane să trimită în România sume de bani, ce reprezentau prețul unor bunuri fictive.


 Inculpații au postat pentru vânzarea produselor electronice utilizând fotografii și date tehnice obținute de pe site-urile producătorilor, menționând prețuri atractive pentru bunuri pe care în realitate, nu le dețineau.


 Ulterior, trimiteau cumpărătorilor documente prelucrate și falsificate, din care rezulta că produsele au fost deja expediate către cumpărători.


 Inculpatele E. B., S. F. F., D. N. și E. N., au fost convinse de inculpații F., U. și D., să primească și să ridice de la unitățile bancare sumele expediate din străinătate de persoanele înșelate.


 Pentru această activitate inculpata E. B. primea un comision de 20 % din sumele ridicate, iar inculpatele E. N., S. F. F. și D. N., un comision de 10 % din aceste sume.


 Ca urmare a percheziției sistemelor informatice utilizate de inculpați, s-a constatat că, în aceste sisteme erau stocate imagini privind documentele folosite  în realizarea fraudelor, formulare tip V., mesaje electronice privind anunțurile de vânzare prestate, fișiere privind date a unor carduri bancare aparținând unor cetățeni din străinătate în scopul înregistrării obținerii de conturi pe T.-ul www.eBay.com și www. A 01.com.


 S-a apreciat în mod corect, că faptele inculpaților întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prev. de art. 7 alin.1 din Legea nr. 39/2003, art. 215 alin.1,2,3 Cod penal și art. 44 alin.1 din Legea nr. 161/2003, privind restricționarea fără drept a accesului la date informatice, art. 291 și 293 Cod penal.


 De asemenea, sunt neîntemeiate și criticile formulate de apelantele S. F. F. și D. N., în privința greșitei condamnări pentru infracțiunile prev. de art. 7 alin.1 din Legea nr. 39/2003 și art. 26 rap. la art. 215 alin.1,2,3 Cod penal. Faptele inculpatelor, constând în ridicarea de la unitățile bancare a unor sume de bani provenite din inducerea în eroare a părților vătămate și împărțirea acestor sume de bani cu ceilalți inculpați, nu pot fi apreciate ca lipsite de gradul de pericol social al unei infracțiuni, având în vedere împrejurările în care au fost săvârșite precum și urmările acestor fapte, respectiv prejudicierea părților vătămate.


 Instanța de fond a realizat o justă individualizare a pedepselor stabilite inculpaților, pentru fiecare din infracțiunile pentru care au fost trimiși în judecată precum și a pedepselor rezultante aplicate.


 Au fost avute în vedere dispozițiile art. 72 Cod penal, respectiv pericolul social concret al faptelor, modalitatea și împrejurările în care acestea au fost comise, limitele de pedeapsă prevăzute de lege, participarea fiecărui inculpat la comiterea infracțiunilor precum și circumstanțele personale, respectiv atitudinea sinceră și cooperantă, vârsta, astfel că pedepsele aplicate sunt de natură să contribuie la realizarea scopului educativ și preventiv al pedepsei prev. de ar. 52 Cod penal.


 De asemenea, în raport cu aceleași criterii de individualizare, s-a apreciat în mod corect că scopul pedepsei poate fi atins și fără executarea acesteia, dispunându-se, în consecință, suspendarea executării pedepselor aplicate.
 în privința laturii civile a cauzei, instanța de fond în mod corect a admis acțiunea civilă și a obligat inculpații, în solidar, la plata despăgubirilor civile către părțile civile.


 Se constată că în declarațiile date de părțile vătămate și înaintate organelor de urmărire penală, acestea au arătat că înțeleg să solicite despăgubirea lor pentru prejudiciul cauzat, astfel că este neîntemeiată apărarea inculpaților în sensul că părțile vătămate nu s-au constituit părți civile.


 Cuantumul sumelor pentru fiecare parte civilă a fost stabilit în mod corect, având în vedere înscrisurile existente la dosarul cauzei, privind sumele trimise de părțile civile, inculpaților, pentru cumpărarea unor bunuri, care nu au ajuns în posesia acestor părți civile.


 Având în vedere considerentele de mai sus, Curtea urmează ca în temeiul art. 379 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, să respingă apelurile formulate de inculpați, iar în baza art. 192 alin.2 Cod procedură penală, vor fi obligați inculpații S. F. F., D. N.  și E.  B.,  la  câte 80 lei  fiecare, cheltuieli judiciare avansate de stat, iar pe apelanții -inculpați E. N., U. B. E. și F.  E. D., la câte 480 lei cheltuieli judiciare  avansate de stat, din care, câte 400 lei pentru fiecare apelant inculpat, reprezentând onorariu  avocat oficiu.

 
PENTRU ACESTE MOTIVE
îN NUMELE LEGII
D E C I D E.

 Respinge  apelurile  formulate  de inculpații F. E. D., U. B. E., S. F. F., E. B., E. N., D. N., împotriva sentinței penale nr. 408 de la 8 octombrie 2008 pronunțată de  T r i b u n a l u l   D o l j în dosarul nr(...), ca nefondate.


Obligă  pe apelanți  inculpați S. F. F., D. N.  și E.  B.,  la  câte 80 lei  fiecare, cheltuieli judiciare avansate de stat, iar pe apelanții -inculpați E. N., U. B. E. și F.  E. D., la câte 480 lei cheltuieli judiciare  avansate de stat, din care, câte 400 lei pentru fiecare apelant inculpat, reprezentând onorariu  avocat oficiu.
Cu recurs.


Pronunțată în ședința publică de la 13 aprilie 2009.