CURTEA DE  A P E L   C R A I O V A
SECí…¢IA PENALÄ”š í…žI PT. CAUZE CU MINORI
INSTANí…¢A DE APEL
DECIZIA PENALÄ”š Nr. 23
í…žedința publică de la 01 Februarie 2010
    
    

 Domenii: pornografie infantila prin sisteme informatice.

 

Pe rol, judecarea apelului declarat de Parchetul de pe lângă  î n a l t a   C u r t e de Casație și Justiție - D.I.I.C.O.T  - Serviciul  T e r i t o r i a l   C r a i o v a, împotriva sentinței penale nr.41/21.10.2009, pronunțată de  T r i b u n a l u l   D o l j în dosarul nr(...), privind pe inculpatul M. O..


 La apelul nominal făcut în ședință publică, a răspuns intimatul - inculpat asistat de avocat N. H. în substituire pentru apărătorul ales U. H..
 Procedura completă.


 S-a făcut referatul oral al cauzei, după care, în raport de dispozițiile art. 378 alin. 11 Cod Procedură penală, s-a procedat la ascultarea inculpatului, procesul-verbal de consemnare a declarației fiind atașat la dosar.


întrucât părțile prezente nu au formulat excepții sau alte cereri, s-a constatat dosarul  în stare de judecată și s-a acordat cuvântul în cadrul dezbaterilor.
Reprezentantul Parchetului a solicitat admiterea apelului declarat, desființarea în parte a sentinței și reindividualizarea pedepsei, în sensul majorării pedepsei principale prin înlăturarea circumstanțelor personale atenuante, motivate de gravitatea deosebită a infracțiunii săvârșită de inculpat, precum și modificarea conținutului pedepsei accesorii, în sensul aplicării interdicției drepturilor prev de art. 64 lit. a teza a II-a Cod penal, arătându-se că nu se impune și interdicția dreptului de „a alege”

Avocat N. H., pentru intimatul - inculpat, a solicitat admiterea apelului parchetului numai privitor la pedeapsa accesorie, iar referitor la pedeapsa principală aplicată s-a solicitat respingerea criticilor, arătându-se că incidența art. 74 Cod penal este justificată, deoarece inculpatul este student, fără antecedente penale, a manifestat sinceritate în cursul procesului, a încheiat un contract de muncă pentru Italia, iar activitatea infracțională s-a limitat la deținerea de materiale informatice având conținut pornografic, fără a le pune în circulație sau a le comercializa.


Având ultimul cuvânt, intimatul - inculpat M. O. și-a însușit concluziile formulate de apărătorul său.


Dezbaterile fiind încheiate; 


      C U R T E A

  Asupra apelului de față;


  Din actele și lucrările dosarului constată următoarele:


 Prin sentința penală nr.41 din 21 octombrie 2009,  T r i b u n a l u l   D o l j, în baza art. 51 alin.1 din  Legea nr. 161/2003 rap. la art. 18 alin. 1 din Legea 678/2001 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., și cu aplic. art. 74, 76 lit. c C.p. a condamnat pe inculpatul M. O., fiul lui N. și N., născut la data de 15 ianuarie 1986, în C, județul D, cu domiciliul în C, str.(...),   171 AB,   2ap 3, județul D, fără forme legale în C, str. (...) (...),   4,   22, CNP (...), la  un an și două luni închisoare.


 S-au aplicat dispoz. art. 71, 64 lit. a și lit. b  teza II C.p.


 în baza art. 81 C.p., s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei de 1 an și 2 luni.


 S-au aplicat dispoz. art. 82 C.p. și s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C.p.

 S-au aplicat dispoz. art. 71 alin.5 C.p.


  în baza art. 118 alin.1 lit.b C.p. s-a confiscat de la inculpat un hard- disc  marca Maxtor, capacitate  250 Gb cu seria nr.  9 R U. C, 50 E.-uri  și 3 E.-uri ( mărcile D., U. și HP).


 S-a dedus din pedeapsa  aplicată inculpatului perioada prevenției de la 28.04.2009 la 27.05.2009 și a fost obligat inculpatul la 700 lei, cheltuieli judiciare statului.


 Pentru a pronunța această sentință, tribunalul a reținut că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă  î n a l t a   C u r t e de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism- Serviciul  T e r i t o r i a l   C r a i o v a, nr. 38/D/2008, a fost trimis în judecată inculpatul M. O. pentru săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă prin sisteme informatice, prev. de art. 51 alin. 1 din Legea nr. 161/2003 Titlul III rap. la art. 18 alin. 1 din Legea nr. 678/2001.


în fapt, s-a reținut că în cursul lunii septembrie 2007, lucrători din cadrul poliției germane, au căutat prin Internet, utilizatori ai serviciului de file-sharing conectați la rețeaua „e-donkey" și care puneau la dispoziție fișiere conținând imagini și înregistrări video cunoscute ca reprezentând abuzuri sexuale săvârșite asupra unor minori.


în urma căutării, au fost identificate mai multe sisteme informatice care puneau la dispoziție astfel de fișiere, unul dintre sistemele informatice identificate având IP-ul 86.124.216.9, aparținând SC S. SA, alocat de furnizorul S.C. S. SA, la momentul respectiv, abonatului -persoană fizică: N. M., la adresa: mun. C, (...) B, (...)7. . B,  .16, jud. D.


Din verificările efectuate în continuare a reieșit că la adresa susmenționată locuiau în fapt martorul í…ž. A-B., fiul vitreg al numitului N. M., împreună cu inculpatul M. O. și că acesta din urmă a folosit calculatorul deținut în locuință și racordat la Internet, în scopul procurării pentru sine de materiale pornografice cu minori, uzând de aplicații informatice care permit și altor utilizatori descărcarea acelor materiale de la acesta, inclusiv chiar în momentul descărcării. Din conținutul sesizării a reieșit că modul de operare consta în procurarea de materiale pornografice cu copii prin intermediul rețelei eDonkey (denumit prescurtat și ed2k - engl. N.), care este o rețea de răspândire rapidă de documente, prin Internet (tip filesharing).


Una dintre caracteristicile/aptitudinile acestui program informatic este aceea de a pune la dispoziția altor clienți din rețea, interesați,  fișierele descărcate de către un utilizator anume, la un moment dat, chiar și în intervalul în care acestea sunt descărcate.


La data de 02 octombrie 2008, în baza Autorizației de percheziție domiciliară nr.72, emisă de  T r i b u n a l u l   D o l j la 29.09.2008, a fost efectuată o percheziție la adresa învinuitului N. M., din Municipiul C,(...), (...)7B,  .1,  .16, județul D, ocazie cu care a fost identificat și ridicat, în vederea cercetărilor, un calculator personal ce era racordat la Internet prin intermediul furnizorului de servicii S..


  Din probatoriul administrat a rezultat că, în perioada septembrie 2007 - octombrie 2008, inculpatul M. O. a utilizat calculatorul aparținând abonatului N. M., accesul fiind permis de fiul acestuia, martorul í…ž. A - care găzduia ocazional pe inculpat, utilizând aplicațiile informatice „emulle” „E.” și „G..ro” pentru a descărca materiale pornografice cu persoane majore și minore.
Totodată, s-a reținut că inculpatul a recunoscut accesarea site-urilor - conținând materiale pornografice cu minori, având reprezentarea corectă asupra vârstei persoanelor respective  - materiale pe care le-a deținut fără drept în memoria calculatorului utilizat.


în aceste condiții, tribunalul a reținut că inculpatul M. O. a săvârșit infracțiunea de pornografie infantilă prin sisteme informatice prev. de art. 51 alin.1 din Legea nr. 161/2003 raportat la art. 18 B..1 din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 alin.2 c.pen., pentru care a dispus condamnarea inculpatului.


La individualizarea pedepsei, instanța  a avut în vedere pe de o parte, gradul de pericol social al faptelor, iar pe de altă parte, împrejurările săvârșirii faptelor, inculpatul vizionând singur acele filme pe care nu le-a postat pe nici un site, fapte prin care nu s-a adus nici un prejudiciu moral sau material vreunei persoane, în cauză neexistând parte vătămată, dar și circumstanțele personale ale inculpatului -  infractor primar, poziție sinceră, student - evaluate drept circumstanțe atenuante personale; în consecință, s-au aplicat disp. art. 74 și art. 76 c.p, stabilindu-se   pedepse coborâte sub minimul special prevăzut de textul de lege.


Ca modalitate de executare, prim instanță a dispus, conform disp. art. 81 - 83 c.p., suspendarea condiționată a executării pedepsei, apreciind că scopul preventivo-educativ al pedepsei poate fi atins și fără privare de libertate.
S-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev de art. 64 lit. a, lit. b teza a II-a că și disp. art. 71 alin. 5 c.pen. privind suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării pedepsei principale.


In baza art. 118 alin.1 lit.b c.p. s-a dispus confiscarea de la inculpat a unui hard-disk marca N., capacitate de 250 Gb cu seria nr. 9RTO1T4C, 50 E.-uri mărcile D., U. și HP.


S-a dedus din pedeapsa principală aplicată inculpatului perioada prevenției de la  28.04.2009, la 27-05.2009.


 împotriva acestei sentințe a declarat apel Parchetul de pe lângă  î n a l t a   C u r t e de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul  T e r i t o r i a l   C r a i o v a, invocând critici de netemeinicie sub aspectul greșitei individualizări a pedepselor principală și accesorie, în sensul că reținerea circumstanțelor personale atenuate este nejustificată față de gravitatea deosebită a infracțiunii de pornografie infantilă, respectiv că în mod greșit s-a interzis exercițiul dreptului de „a alege”, care nu se impune în cauză față de natura infracțiunii.


Curtea, analizând apelul promovat în cauză, reține:


Inculpatul M. O. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă prin sisteme informatice, reținându-se în sarcina sa că a descărcat asemenea materiale în memoria unui calculator, stocându-le și vizionându-le în mod repetat, pe o perioadă de 1 an (septembrie 2007 - octombrie 2008), din propria declarația a inculpatului rezultând că a avut reprezentarea că imaginile respective se referă la persoane minore, iar această activitate constituia o modalitate de divertisment pentru inculpat.

De asemenea, se constată că percheziționarea sistemului informatic utilizat (în baza autorizației de percheziție în sisteme informatice nr. 74 din 10 octombrie 2008 asupra hard-disk-ului marca Marxtor seria 9 (...) 01T4C),  a evidențiat atât fișiere video - N. reprezentând abuzuri sexuale asupra unor persoane vădit minore, cât și aplicația informatică Z. N. prin intermediul căreia, inculpatul a contactat trei utilizatori, identificați în persoana a trei minore - în vârstă de 12, 11 și 14 ani -, comunicările având conținut de natură sexuală și conotații obscene (după cum rezultă din conținutul proceselor verbale din 31 octombrie 2008 și 07 noiembrie 2008).
Coroborând aceste împrejurări, se constată că pericolul social concret al infracțiunii săvârșită de inculpat este ridicat, necesitând măsuri procesuale adecvate, din perspectiva regimului sancționator aplicabil în cauză.


Astfel, se reține că inculpatul, deși student,  a optat pentru o activitate infracțională deosebit de periculoasă prin implicațiile sale, sub aspectul persoanelor care puteau fi racolate în același scop, demonstrând astfel o conduită profund imorală, de vreme ce și-a reprezentat aceste activități ca având semnificația unor acte de divertisment.


Față de aceste considerații, se reține că aplicarea circumstanțelor personale atenuante prev de art. 74 Cod penal este nejustificată, lipsa antecedentelor penale și conduita cooperantă în cursul cercetărilor neavând semnificația unor împrejurări excepționale care să caracterizeze pozitiv persoana inculpatului, prin coroborare cu împrejurările reale în care infracțiunea a fost comisă.


în aceste condiții, critica privitoare la greșita individualizare a pedepsei principale este fondată, urmând ca, în conformitate cu prevederile art. 379 pct. 2 lit. a Cod Procedură penală, să fie reindividualizată pedeapsa în sensul înlăturării aplicării art. 74, 76 lit. c Cod penal și a stabilirii pedepsei principale de 3 ani închisoare, pentru care se va dispune suspendarea sub supraveghere a executării pe durata termenului de încercare de 5 ani și cu respectarea măsurilor de supraveghere prev de art. 863 alin. 1 lit. a - d Cod penal, iar inculpatul va fi atenționat asupra dispozițiilor art. 864 Cod penal, privind revocarea beneficiului suspendării sub supraveghere, fie în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de încercare, fie pentru neîndeplinirea cu rea-credință a măsurilor de supraveghere.


în acest sens, se reține că instituirea măsurilor de supraveghere va permite realizarea scopului preventivo-educativ al sancțiunii penale, nefiind suficientă sub acest aspect numai suspendarea condiționată a executării pedepsei.
De asemenea, sunt fondate și criticile referitoare la conținutul pedepsei accesorii aplicate aceluiași inculpat, reținându-se că interdicția exercițiului dreptului de „a alege” reprezintă o aplicare excesivă a prevederilor art. 71 alin. 2 și  64  Cod penal, întrucât infracțiunea dedusă judecății nu este de natură a atrage și o nedemnitate electorală pentru inculpat.


în consecință, se va aplica numai pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de „a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice” și „de a ocupa o funcție ce implică exercițiul autorității de stat”, astfel cum este prevăzută de art. 64 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal.


Totodată, față de modalitate de executare stabilită pentru pedeapsa principală, se va dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării pedepsei principale, în conformitate  cu prev art. 71 alin. 5 Cod penal.


în privința celorlalte dispoziții ale sentinței apelate, care nu contravin soluției adoptate prin prezenta decizie, se va aplica art. 382 alin. 2 Cod Procedură penală și vor fi menținute.


în cursul soluționării apelului, inculpatul a beneficiat de asistență juridică prin apărător ales.


Văzând și dispozițiile art. 192 alin. 3 Cod Procedură penală;


PENTRU ACESTE MOTIVE
îN NUMELE LEGII
DECIDE


 Admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă  î n a l t a   C u r t e de Casație și Justiție - D.I.I.C.O.T - Serviciul  T e r i t o r i a l   C r a i o v a, împotriva sentinței penale nr.41/21.10.2009, pronunțată de  T r i b u n a l u l   D o l j în dosarul nr(...), privind pe inculpatul M. O..


 Desființează în parte sentința.


 înlătură aplicarea art. 74,76 lit. c c.p;


 în baza art. 51 alin.1 din Legea 161/2003 raportat la art. 18 alin.1 din Legea 678/2001,  cu aplicarea art. 41 alin.2 c.p;
 Condamnă pe inculpatul M. O. la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare.
 Aplică inculpatului pedeapsa accesorie prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II, lit. b c.p.


 în baza art. 861 c.p;
 Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe durata termenului de încercare de 5 (cinci) ani, stabilit conform art. 862  c.p.


 în baza art.863 c.p;
 Obligă inculpatul să se supună măsurilor de supraveghere prev. de art.863  alin.1 lit. a - d c.p:
- să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Protecție a Victimelor și
Reintegrare Socială a Infractorilor de pe lângă  T r i b u n a l u l   D o l j;
- să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea;
 - să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă:
 - să comunice informații de natură a putea să controleze mijloacele lui de existență;


 Aplică art. 71 alin. 5 c.p, privitor la pedeapsa accesorie.


 Atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 864 c.p, privind revocarea beneficiului suspendării.


 Menține celelalte dispoziții ale sentinței aplicate.
 

 Cu recurs.


 Pronunțată în ședința publică de la 01 februarie 2010.