CURTEA DE  A P E L   C R A I O V A
SECí…¢IA PENALÄ”š í…žI PT. CAUZE CU MINORI
INSTANí…¢A DE APEL
DECIZIA PENALÄ”š NR. 31
í…žedința publică de la 10 februarie 2010

 

Domenii: pornografie infantilă prin sisteme informatice.

 

Pe rol, pronunțarea asupra dezbaterilor consemnate prin încheierile de amânare a pronunțării de la datele de 29 ianuarie 2010, respectiv 04 februarie 2010, încheieri ce fac parte integrantă din prezenta decizie având ca obiect apelul promovat de DIRECí…¢IA DE INVESTIGARE A INFRACí…¢IUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATÄ”š și TERORISM - Biroul  T e r i t o r i a l   M e h e d i n ț i, împotriva sentinței penale nr. 223 din 22 iunie 2009 pronunțată de  T r i b u n a l u l   M e h e d i n ț i - Secția Penală, în dosarul cu nr(...), privind pe intimații - inculpați H. S. N., P. M. D. și E. E..


La apelul nominal făcut cu ocazia pronunțării, au lipsit părțile.


Procedura de citare a fost legal îndeplinită, la data dezbaterilor.


Deliberând;


 C U R T E A :

Asupra apelului penal de față;


Prin sentința penală nr. 223 de la 22 iunie 2009 pronunțată de  T r i b u n a l u l   M e h e d i n ț i - Secția Penală, în dosarul cu nr(...), s-a dispus, în baza art. 11 alin.1 pct.2 lit.a C.p.p. rap. la art. 10 lit.d C.p.p., achitarea inculpatului H. S. N. pentru infracțiunea de pornografie infantilă prev. de art. 18 alin.1 din Legea nr. 678/2001, în raport de partea vătămată H. S. N..


 în baza art. 11 alin.1 pct.2 lit.a C.p.p. rap. la art. 10 lit.c C.p.p., a fost achitat același inculpat pentru infracțiunea de pornografie infantilă prin sisteme informatice, prev. de art. 51 alin.1 din Legea nr. 161/2003, în raport de aceeași parte vătămată.


 în baza art. 11 alin.1 pct.2 lit.a C.p.p. rap. la art. 10 lit.d C.p.p., a fost achitat inculpatul E. E. pentru infracțiunea de pornografie infantilă prev. de art. 18 alin.1 din Legea nr. 678/2001,  în raport de partea vătămată H. S. N.; în baza art. 11 alin.1 pct.2 lit.a C.p.p. rap. la art. 10 lit.c C.p.p., a fost achitat același inculpat pentru infracțiunea de pornografie infantilă prin sisteme informatice, prev. de art. 51 alin.1 din Legea nr. 161/2003, în raport de aceeași parte vătămată.


 în baza art. 18 alin.1 din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 74 alin.1 lit.c și alin.2 C.p. rap. la art. 76 alin.1 lit.c C.p., a fost condamnat inculpatul P. M. D. la pedeapsa de 6 luni închisoare, în condițiile art. 64 lit. a teza a II-a și lit. b C.p. și art. 71 alin. 2 C.p.; în baza art. 51 alin.1 din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. c și alin. 2 C.p. rap. la art. 76 alin. 1 lit. c C.p., a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare, în condițiile art. 64 lit. a teza a II-a și lit. b C.p. și art. 71 alin.2 C.p.


 în baza art. 33-34 C.p., s-au contopit pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea și s-a aplicat inculpatului P. M. D. o pedeapsă rezultantă de 6 luni închisoare, în condițiile art. 64 lit. a teza a II-a și lit. b C.p. și art. 71 alin. 2 C.p.


 în baza art. 81 C.p., s-a dispus suspendarea condiționată a  executării pedepsei închisorii și s-a stabilit  termen de încercare de 2 ani și 6 luni, conform art. 82 C.p.; s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C.p.


 în baza art. 71 alin.5 C.p., s-a dispus suspendarea executării pedepsei accesorii, pe perioada suspendării pedepsei închisorii.


 în baza art. 346 C.p.p. rap. la art. 998-999 C.civ., s-a admis în parte acțiunea civilă promovată de partea civilă H. N. S.; a fost obligat inculpatul P. M. D. la plata a 2.000 lei. cu titlu de daune morale. către partea vătămată.


 în baza art.191 C.p.p., a fost obligat inculpatul P. M. D. la plata sumei de 500 lei, cheltuieli judiciare statului.


Pentru a pronunța această sentință, instanța de fond a constatat că prin rechizitoriul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism  - Biroul  t e r i t o r i a l   M e h e d i n ț i din data de 21.02.2008, au fost trimiși în judecată - în stare de libertate - inculpații H. S. N., E. E. și P. M. D., pentru săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantilă și pornografie infantilă prin sisteme informatice, prev. de art.18 alin.1 din L. nr. 678/2001, respectiv de art. 51 alin.1 din L. nr. 161/2003, cu aplicarea art. 33-34 C.p., iar pentru inculpatul E. E. și cu art. 99 C.p.


în fapt, s-a reținut că la data de 11.04.2007 H. N. N.- tatăl minorei H. S. N., născută la 12.02.1990, a sesizat faptul că fiica sa în vârstă de 17 ani a fost internată la Psihiatrie întrucât a fost amenințată de un tânăr care a văzut-o pe internet în timp ce întreținea raporturi intime cu alți tineri.


 Inițial minora a declarat că sub amenințare și violență a acceptat să întrețină relații intime cu inculpații H. S. N. și E. E., raporturile sexuale fiind înregistrate de cei doi și materializate în trei filmulețe porno. Partea vătămată nu a relatat la început cele întâmplate părinților, considerând că nu trebuie să știe așa ceva.


 în luna martie 2007 a mai susținut partea vătămată a acceptat o întâlnire cu numitul E. P. B. pentru că respectivul o amenințase pe internet că va posta filmulețele pe net dacă n u acceptă.


 La 11.04.2007 tatăl minorei a prezentat T. M un CD ce conținea imagini porno cu fiica sa și cei doi inculpați menționați anterior.


 Ofițerii T. M au intrat în rețeaua de internet și accesând site-ul www.T..C.J.B.net au identificat fișierul U. ce conținea imagini cu caracter pornografic, identificând relații intime între partea vătămată și inculpații H. și E.. în  partea de jos a paginii sunt evidențiate mai multe mesaje text ce conțin dialoguri între U. și diverși utilizatori de internet.


 în urma percheziției în sistem informatic a hard-disk-ului primit de la tatăl minorei au fost recuperate două fișiere format B. S. și S. 2 ce reflectă aceleași imagini pornografice. í…ži  în hard -disk-ul ridicat de la numitul E. P. B. în urma percheziției informatice s-au identificat un folder U. și fragmente de text conținând acest cuvânt și pe cel de S.. Se menționează că cu 12 minute înaintea începerii percheziției numitul E. a șters folderul amintit.


 După realizarea filmulețelor pornografice, H. S. N. a mers la E. E. unde au fost descărcate în computerul acestuia în scopul realizării unui CD. Ulterior s-a deplasat la inculpatul P. pentru a realiza acesta CD, împrejurare în care imaginile au fost descărcate în calculator. Din declarația lui P. a rezultat că le-a postat pe internet, susținând însă că din greșeală.


 S-a mai reținut că nu se justifică reclamația părții vătămate în sensul că a fost violată, deoarece s-a contrazis ulterior, în altă declarație, arătând că s-a întâlnit cu E. și cu N. părții vătămate.


 Starea de fapt a fost dovedită cu: declarațiile părții vătămate, declarațiile inculpaților, procesele verbale întocmite cu prilejul perchezițiilor în sistem informatic, declarațiile  martorilor, referatul de evaluare a inculpatului minor.
Prin sentința penală nr. 258/2008, s-a dispus, în baza art. 11 alin.1 pct.2 lit.a C.p.p. rap. la art. 10 lit.d C.p.p., achitarea inculpaților H. S. N. și E. E. pentru infracțiunea de pornografie infantilă prev. de art. 18 alin.1 din Legea nr. 678/2001, în raport de partea vătămată H. S. N., iar în baza art. 11 alin.1 pct.2 lit.a C.p.p. rap. la art. 10 lit.c C.p.p., s-a dispus achitarea acelorași inculpați pentru infracțiunea de pornografie infantilă prin sisteme informatice, prev. de art. 51 alin.1 din Legea nr. 161/2003, în raport de aceeași parte vătămată.


 în baza art. 18 alin.1 din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 74 alin.1 lit.c  și alin.2 C.p. rap. la art. 76 alin.1 lit.c C.p., pentru săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă, s-a dispus condamnarea inculpatului P. M. D. la 3 luni închisoare, în condițiile art.64 lit.a teza a II-a și lit.b C.p. și art.71 alin.2 C.p., în baza art.51 alin.1 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 74 alin.1 lit.c  și alin.2 C.p. rap. la art. 76 alin.1 lit.c C.p., pentru săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă prin sisteme informatice, s-a dispus condamnarea același inculpat la pedeapsa de 3 luni închisoare, în condițiile art.64 lit.a teza a II-a și lit.b C.p. și art.71 alin.2 C.p.m, iar în baza art. 33-34 C.p.,au fost contopite pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea și aplică inculpatului P. M. D.  o pedeapsă rezultantă de 3 luni închisoare, în condițiile art.64 lit.a teza a II-a și lit.b C.p. și art.71 alin.2 C.p.


 în baza art. 81 C.p., s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei închisorii, stabilind un termen de încercare de 2 ani și 3 luni, conform art. 82 C.p. , i s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C.p., iar în baza art. 71 alin.5 C.p., s-a dispus suspendarea executării pedepsei accesorii pe perioada suspendării pedepsei închisorii.


 Prin aceeași sentință s-a dispus, în baza art. 346 C.p.p. rap. la art. 998-999 C.civ., admiterea în parte a acțiunii civile promovată de partea civilă H. N. S., iar inculpatul P. M. D. a fost obligat și la plata a 1500 lei cu titlu de daune morale către partea vătămată.


 în baza art.191 C.p.p., s-a dispus obligarea inculpatului P. M. D. la plata a 350 lei cheltuieli judiciare statului, incluzând și parte din cheltuielile efectuate în cursul urmăririi penale, celelalte cheltuieli judiciare  a rămas în sarcina statului.


 împotriva acestei sentințe, a declarat  a p e l   d e inculpatul P. M. D., partea vătămată H. S. N. și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul  T e r i t o r i a l   M e h e d i n ț i, iar prin decizia penală nr. 161/2008, Curtea de  A p e l   C r a i o v a a admis apelurile; a desființat sentința și a trimis cauza spre rejudecare, reținând în esență că au fost încălcate dispozițiile art. 484 C.p.p., în sensul că judecarea cauzei trebuia realizată în prezența inculpatului minor, E. E..


 Cu ocazia rejudecării cauzei pe fond,  T r i b u n a l u l   M e h e d i n ț i a constatat în fapt că în cursul anului 2006, pe fondul relației mai apropiate dintre partea vătămată H. S. N. și inculpatul E. E. - ambii minori în vârstă de 17 ani - într-o zi, inculpatul a chemat-o pe partea vătămată la el acasă, în scopul de a întreține raporturi intime, nefiind prima dată când se întâmpla acest lucru, conform spuselor minorei înseși.


 Inculpatul E. a așteptat-o pe partea vătămată în apropierea școlii generale nr. 6 din Dr. Tr. S, însoțit fiind de alți trei băieți, între care și inculpatul H. S. N.. în apropierea locuinței lui E., la inițiativa părții vătămate, au hotărât să meargă la locuința inculpatului doar aceasta și inculpații E. și H., în scopul de a întreține relații sexuale cu cei doi.


 în locuință, observând un aparat foto digital, partea vătămată le-a solicitat inculpaților să efectueze fotografii și înregistrări video pentru a avea amintire despre cele întâmplate între ei. Aparatul foto era în posesia inculpatului H., pe care îl avea de la sora sa. S-au efectuat fotografii și trei filmulețe cu caracter pornografic înfățișându-i pe cei trei.


 Ulterior, partea vătămată le-a solicitat celor doi inculpați să se ocupe de înregistrarea pe un CD a imaginilor realizate. în acest sens, inculpatul H. S. N. și inculpatul E. E. au descărcat în calculatorul celui din urmă înregistrările video menționate, însă, neavând tehnica necesară pe computer, nu au putut realiza CD solicitat de partea vătămată. în aceste condiții, partea vătămată a fost de acord ca H. să se ocupe personal de înregistrarea CD-ului la un prieten. Astfel, acest inculpat a apelat la inculpatul P. M. D. pentru a-l ajuta și s-a dus la acesta pentru realizarea CD-ului. Acasă la acest inculpat au fost descărcate în calculatorul personal filmele cu caracter explicit și s-a realizat CD-ul. Neavând cunoștințele necesare, inculpatul H. S. N. i-a solicitat lui P. să șteargă înregistrările din calculator, obținând promisiunea respectivului că le va șterge de îndată.


 Cu toate acestea, observând conținutul filmelor, inculpatul P. M., la un moment dat, le-a postat pe internet, astfel ajungându-se ca mai mulți tineri din oraș să cunoască aventura sexuală a celor trei. Fiind o persoană cunoscută între internauți, partea vătămată a ajuns să fie solicitată de diverși băieți pentru a întreține relații sexuale cu aceasta, unii apelând chiar la amenințări, injurii. Este și cazul numitului E., după cum arată chiar partea vătămată în declarațiile sale.


 Astfel, instanța de fond a reținut că, în cauza de față, deși este cert că inculpații H. și E. au realizat împreună cu partea vătămată filme și fotografi cu conținut pornografic, din probele administrate nu a rezultat că la realizarea acestora s-ar fi urmărit răspândirea sau realizarea oricărei alte acțiuni din cele menționate în art. 18 alin.1 din legea nr. 678/2001, scopul evident fiind acele al realizării de către cei trei a unor amintiri, condiții în care lipsește intenția ca element constitutiv al acestei infracțiuni și s-a dispus, în conformitate cu dispozițiile art. 11 pct.2 lit.a C.p.p. rap. la art. 10 lit. d C.p.p., achitarea celor doi inculpați.


 De asemenea, dat fiind faptul că cei doi inculpați nu au postat pe internet filmulețele cu caracter pornografic realizate împreună cu partea vătămată minoră, instanța de fond a dispus achitarea acestora și pentru infracțiunea de pornografie infantilă prin sisteme informatice, în temeiul art. 11 pct.2 lit.a C.p.p. rap. la art. 10 lit. c C.p.p.


în ceea ce-l privește pe inculpatul P., dat fiind faptul că din probele administrate în cauză rezultă fără echivoc că a realizat copia Cd -ului cu caracter pornografic în care apăreau doi minori (partea vătămată și inculpatul E.), iar ulterior a distribuit prin intermediul programului T. DC ++acele filmulețe către martorul E. și a acceptat astfel posibilitatea ca aceste materiale să ajungă și în posesia altor persoane, s-a constatat de către prima instanță că  acesta a săvârșit cu intenție, în concurs, cele două infracțiuni reținute în sarcina sa, motiv pentru care a fost condamnat, iar la individualizarea pedepselor ce i-au fost aplicate acestuia pentru fiecare din cele două infracțiuni, s-a ținut seama de criteriile generale de individualizare prev. de aret. 72 C.p., de gradul de pericol social concret al faptelor comise, modalitatea concretă de săvârșire a acestora, antecedentele penale, de existența circumstanțelor atenuante prevăzute de  art. 74 alin.1 lit.c și alin.2 C.p., constând în comportamentul inculpatului caracterizat prin prezentarea sa în fața autorităților, vârsta inculpatului, concluziile referatului de evaluare, în sensul că are perspective medii de reintegrare în societate.


 Pentru aceste considerente, în condițiile art. 76 lit.c C.p., i s-a aplicat inculpatului o pedeapsă coborâtă sub minimul special prevăzut de lege,  de câtre 6 luni închisoare pentru fiecare din cele două infracțiuni, cu aplicarea și a pedepsei accesorii prev. de art. 64 lit.a teza a II-a și lit.b C.p. rap. la art. 71 alin.2 C.p.


 í…¢inând seama de vârsta inculpatului, de faptul că anterior nu a mai fost condamnat la o pedeapsă cu închisoare, instanța de fond a apreciat că scopul pedepsei poate fi atins și fără executarea în detenție a acesteia, astfel încât s-a constatat incidența în speță a art. 81 C.p., precum și a dispozițiilor art. 71 alin.5 C.p.


 în privința laturii civile, dat fiind faptul că postarea pe internet a filmulețelor  cu caracter pornografic s-a realizat de inculpatul P. fără acordul părții vătămate - care era minora la acea dată -, iar urmare a acestui fapt,  aceasta a primit telefoane de amenințare de la diverse persoane care îi propuneau întâlniri intime și a suferit internări în spitale de psihiatrie,  instanța de fond a constatat incidența dispozițiilor art. 346 C.p.p. rap. la art. 998-999 C.civ și a dispus admiterea în parte a acțiunii civile și obligarea acestui din urmă inculpat la plata sumei de 2000 lei, către partea civilă, cu titlu de daune morale.


împotriva acestei sentințe a declarat apel, în termen legal, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul  T e r i t o r i a l   M e h e d i n ț i, criticând sentința pentru nelegalitate și netemeinicie deoarece în mod greșit au fost achitați inculpații H. S. N. și  E. E. pentru comiterea infracțiunii prev.de art.18 alin.1 din Legea 678/2001 și art.51 alin.1 din Legea 161/2003, solicitând condamnarea lor și  criticând-o și pentru netemeinicie, deoarece în mod nejustificat s-ar fi reținut în favoarea inculpatului P. M. D., circumstanțe atenuante, solicitându-se înlăturarea lor și majorarea pedepsei.


Apelul este fondat și va fi admis, cu următoarea motivare.


Curtea reține, pe baza probelor administrate că la data de 12 aprilie 2007, organele de poliție au fost sesizate de către numitul H. N. N. din D Tr.S despre faptul că fiica sa - minora H. N. S. a fost filmată în timp ce întreținea relații sexuale cu alți tineri, iar filmările au fost postate pe internet.


La data sesizării a fost audiată minora, care a declarat că în cursul lunii iunie 2006, în timp ce ieșea de la liceu, a fost oprită de un grup de 4 tineri, printre aceștia recunoscându-l pe inculpatul E. E., care i-au propus să meargă la inculpatul E. acasă, însă deși inițial a refuzat, inculpații E. E.  și H. S. N. au încadrat-o, au insistat să meargă cu ei, lucru care a determinat-o să-i însoțească în apartamentul inculpatului E., unde, potrivit spuselor minorei, ca urmare a unor amenințări și violențe, a întreținut raporturi intime cu cei doi inculpați, raporturi intime care au fost înregistrate și care ulterior au ajuns să fie postate pe internet.


în luna martie 2007, ca urmare a postării înregistrărilor video cu caracter pornografic, pe internet, minora - parte vătămată a fost contactată de învinuitul E. P. B. și la cererea acestuia, s-a întâlnit cu el.


Martorii J. D. și E. J. P. susțin că încă din luna aprilie 2007, ei au intrat în rețeaua internet și cu ajutorul unui program numit T. E. au văzut înregistrările porno, în care au recunoscut pe partea vătămată.


Pe baza celor sesizate, tatăl minorei a prezentat un hard disc din care au fost recuperate două fișiere formatate, intitulate „B. S., B. și S. 2 B., ce conțineau aceleași imagini pornografice ca cele descărcate de pe internet de martorii J. D. și E. J. - P..


în același timp, aceleași fișiere au fost identificate în baza percheziției informatice și domiciliare și pe calculatorul învinuitului E. P. B., rezultând totodată că aceste fișiere au fost șterse doar cu 12 minute înainte de a se permite accesul în locuința unde se afla calculatorul, a organelor de poliție.
învinuitul E. P. B. a susținut că l-a cunoscut pe inculpatul P. M. și acesta i-a transmis prin intermediul rețelei INTERNET,  la un moment dat trei filmulețe, cu imagini pornografice, în care erau înregistrați ca protagoniști inculpații E. E. și H. S. N., precum și partea vătămată.


Inculpatul H. S. N. a declarat în fața procurorului că înregistrările au fost făcute atât de el cât și de inculpatul E. și de partea vătămată, că aceste înregistrări s-au aflat atât pe aparatul fotografic, cât și pe computerul personal al inculpatului E. E., precum și că ulterior a cerut copierea acestor înregistrări pornografice în calculatorul inculpatului P. M. D., care ulterior le-a răspândit prin intermediul rețelei INTERNET.


Curtea constată astfel că  starea de fapt reținută de prima instanță nu corespunde cu probatoriul administrat în cauză, decât în parte și doar în ceea ce-l privește pe inculpatul P. M. D. și nu și pe ceilalți doi inculpați.
Această stare de fapt pe care Curtea o reține, nu este contestată de către inculpați.


în raport de disp.art.18 alin.1 din Legea 678/2001, care prevăd că constituie infracțiune de pornografie infantilă și se pedepsește cu închisoare, fapta de a expune, a vinde sau de a răspândi, a închiria, a distribui, a confecționa, ori de a produce în alt mod , a transmite , a oferi, sau a pune la dispoziție ori a deține în vederea răspândirii de obiecte, filme, fotografii, diapozitive, embleme sau alte suporturi vizuale, care reprezintă poziții ori acte sexuale cu caracter pornografic, ce reprezintă sau implică minori care nu au împlinit vârsta de 18 ani, se constată că toți cei trei inculpați, cu știință, inițial împreună, doar  inculpații H. S. N. și inculpatul minor E. E.,  au produs printr-o înregistrate pe un suport electronic, într-un aparat de fotografiat, acte sexuale cu caracter pornografic, ce implicau doi minori, respectiv pe partea vătămată - despre care ambii inculpați aveau cunoștință cu privire la  vârsta ei - și pe inculpatul minor E. E..


Ulterior, cei doi inculpați au oferit sau au pus la dispoziție aceste înregistrări inculpatului P. M. D., în vederea copierii pe suport electronic și multiplicării, lucru care s-a și realizat, un CD cu înregistrarea fiind predat ulterior și părții vătămate, care,  potrivit spuselor sale și ale inculpaților,  l-ar fi distrus.
Textul de lege menționat nu prevede ca producerea, oferirea sau punerea la dispoziție a unor filme și fotografii cu caracter pornografic, să se facă așa cum se prevede în varianta alternativă a deținerii, doar în vederea răspândirii, aceste acte materiale sancționându-se, chiar dacă scopul răspândirii nu este urmărit.


în consecință, Curtea reține că toți cei trei inculpați au comis cu intenție, infracțiunea sus menționată.


De asemenea, potrivit art.51 din Legea 161/2003 este considerată infracțiune și se pedepsește tot cu închisoarea și producerea în vederea răspândirii, oferirea sau punerea la dispoziție, răspândirea sau transmiterea, procurarea pentru sine sau pentru altul de materiale pornografice cu minori, prin sisteme informatice, ori deținerea fără drept de materiale pornografice cu minori, într-un sistem informatic sau mijloc de stocare a datelor informatice.


 Este neîndoielnic că cel puțin inculpatul P. M. D. a deținut în calculatorul său pe hard-ul calculatorului, imaginile video filmate de către cei ceilalți inculpați, cu un aparat de fotografiat digital, care aparținea inculpatului H. S. N..


Ori, chiar și în situația în care nu s-ar da relevanță recunoașterilor inculpatului H. S. N. făcute în fața procurorului cu privire că aceste filmulețe pornografice au fost descărcate din aparatul de fotografiat și în calculatorul inculpatului E., rămâne cert faptul că ambii inculpați au folosit pentru stocarea înregistrărilor, mijloace de stocare a datelor informatice, mijloc reprezentat de aparatul de fotografiat digital, prin memoria proprie sau hardul de stocare a imaginilor fotografice realizate.


în consecință și pentru această infracțiune, Curtea reține vinovăția inculpaților și urmează să dispună condamnarea lor.


La individualizarea pedepsei, potrivit art.72 c.p și art.181 alin.2 c.p. se va avea în vedere gradul de pericol social al infracțiunii, voința părții vătămate la momentul realizării înregistrărilor fotografice, faptul că inculpații sunt tineri, că nu au antecedente penale și că pe parcursul procesului penal s-au prezentat în fața instanței și au încercat să coopereze.


Ca urmare, se apreciază că aplicarea unor pedepse pentru fiecare din cele două infracțiuni  orientate către minimul special și suspendarea executării pedepsei sub supraveghere urmând ca fiecare dintre inculpați, inclusiv inculpatul minor să fie supus unor măsuri de supraveghere și unor obligații stabilite de instanță, care să asigure scopul preventiv-educativ și represiv al pedepsei prevăzut de art.52 c.p.


în consecință, procedându-se la o nouă individualizare a pedepsei și pentru inculpatul  P. M. D. se vor înlătura circumstanțele atenuante reținute netemeinic de prima instanță, apreciindu-se că și din prisma  acestei critici, apelul  M i n i s t e r u l u i   P u b l i c, este fondat.


Cu motivarea reținută, în temeiul art.379 alin.1 pct.2 lit.a c.p.p, apelul va fi admis ca fondat, se va desființa sentința și rejudecând, vor fi condamnați inculpații pentru infracțiunile prevăzute de art.51 alin.1 din Legea 161/2003 și art.18 alin.1 din Legea 678/2001, potrivit celor motivate.


Văzând și dispozițiile art.192 alin.3 c.p.p;

 

PENTRU ACESTE MOTIVE
îN NUMELE LEGII
 D E C I D E :

Admite apelul declarat de DIRECí…¢IA DE INVESTIGARE A INFRACí…¢IUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATÄ”š í…žI TERORISM - Biroul  T e r i t o r i a l   M e h e d i n ț i, împotriva sentinței penale nr. 223 din 22 iunie 2009 pronunțată de  T r i b u n a l u l   M e h e d i n ț i - Secția Penală, în dosarul cu nr(...), privind pe intimații - inculpați H. S. N., P. M. D. și E. E..


Desființează sentința pe latură penală și civilă.


Repune în individualitatea lor pedepsele.


în baza art. 18 alin. 1 din Legea nr. 678/2001;
Condamnă pe fiecare din inculpații H. S. N. și  P. M. D. la pedeapsa închisorii de 3 (trei) ani.


în baza art. 51 alin. 1 din Legea nr. 161/2003;
Condamnă pe fiecare dintre inculpații H. S. N. și P. M. D. la pedeapsa închisorii de 3 (trei) ani și la pedeapsa complementară a interzicerii drept. prev. de art. 64 lit. a și b Cod penal, pe o perioadă de 3 ani.


în baza art. 33 lit. a și 34 lit. b Cod penal;
Contopește pedepsele aplicate pentru fiecare dintre inculpații H. S. N. și P. M. D., urmând ca aceștia să execute 3 (trei) ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a și b Cod penal, ca pedeapsă complementară.

în baza art. 71 Cod penal;
Interzice, ca pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 64 lit. a și b Cod penal.


în baza art. 861 Cp și art. 862 Cod penal;
Suspendă executarea pedepsei principale accesorii și complementare, pentru fiecare din inculpații H. S. N. și P. M. D., pe o perioadă de 5 ani.


Atrage atenția fiecărui inculpat asupra dispozițiilor art. 864 Cod penal.
în baza art. 863 Cod penal;


Fiecare condamnat trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:
a)să se prezinte la datele fixate, la serviciul de probațiune;
b)să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea;
d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele de existență.
în baza art. 863 alin. 3 Cod penal;


Fiecare condamnat trebuie să respecte următoarele obligații:
a) să desfășoare o activitate sau să urmeze un curs de învățământ ori de calificare;
b)să nu schimbe domiciliul sau reședința avută;
d) să nu ia legătura cu partea vătămată.

în baza art. 18 alin. 1 din Legea nr. 678/2001 cu aplic. 99 Cod penal;
Condamnă pe inculpatul minor E. E. la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare.

în baza art. 51 alin. 1 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. 99 Cod penal;
Condamnă același inculpat la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare și 2 ani pedeapsă complementară și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a și b Cod penal.

în baza art. 33 și 34 Cod penal;
Contopeșete pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a și b Cod penal, pedeapsă complementară
Aplică în baza art. 71 Cod penal, pedeapsa accesorie prev. de art. 64 lit. a și b Cod penal.


în baza art. 110 și art. 1101 Cod penal;
Suspendă executarea pedepsei principale, accesorii și complementare aplicate inculpatului E. E., pe un termen de 3 ani și 6 luni.
Atrage atenția  inculpatului asupra dispozițiilor  art. 864 Cod penal.


în baza art. 1101 alin. 1 coroborat cu art. 863 Cod penal;
Condamnatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere și obligații:
- să se prezinte la datele fixate la serviciul de probațiune;
- să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele de existență;
- să comunice orice deplasare ce depășește 8 zile precum și întoarcerea;
- să nu schimbe domiciliul și reședința avută;
- să desfășoare o activitate sau să urmeze un curs de învățământ sau de calificare;
- să nu ia legătura cu partea vătămată.


Obligă inculpații, în solidar, ca urmare a admiterii acțiunii civile formulată de partea vătămată H. N. S., la 1.500 lei daune morale și obligă inculpatul major la 350 lei cheltuieli judiciare statului, din care, 300 lei onorariu avocat oficiu  B a r o u l   D o l j, ce va fi avansat de Curtea de  A p e l   C r a i o v a.


Dispune confiscarea a 5 poze color, 3 poze alb - negru și a 2 CD-uri,  H. N. S..


Menține celelalte dispoziții ale sentinței apelate.


Cu recurs în 10 zile de la pronunțare pentru procuror și părțile prezente și de la comunicare pentru părțile lipsă.


Pronunțată în ședința publică de la 10 februarie 2010.