CURTEA DE  A P E L   T I M I í…ž O A R A                     
SECí…¢IA PENALÄ”š
DOSAR NR(...)- 16.07.2009
DECIZIA   PENALÄ”š NR.119/A
í…žedința publică din  data  de 05.11.2009

 

Domenii: pornografie infantilă prin sisteme informatice.

 

 Pe rol se află judecarea apelurilor formulate de Parchetul de pe lângă  î n a l t a   C u r t e de Casație și Justiție—Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul  T e r i t o r i a l   T i m i ș o a r a și inculpatul  N. U. B., împotriva sentinței penale nr.341 din 27.05.2009, pronunțată de   T r i b u n a l u l     A r a d, în dosar nr(...) .


 La apelul nominal se prezintă inculpatul apelant N. U. B. asistat de avocat ales J. D. cu împuternicire avocațială la dosar.  


 Procedura de citare  legal îndeplinită.


 S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care,


 Se procedează la audierea inculpatului, în prezenta apărătorului ales, declarația acestuia fiind consemnată  în scris și atașată la dosar, după ce în prealabil i-au fost aduse la cunoștință drepturile de care beneficiază potrivit dispozițiilor art. 70 Cod procedură penală.


 Nemaifiind alte cereri de formulat instanța constată cauza în stare de  judecată și acordă cuvântul  pentru  dezbaterea   cauzei .


 Procurorul sintetizează oral motivele de apel formulate în scris, solicitând admiterea apelului, desființarea sentinței atacată și condamnarea inculpatului și pentru fapta cu care a  fost sesizată instanța de fond și anume infracțiunea prevăzută de art.18 alin.1 din Legea nr.678/2001, precizând că în urma percheziției informatice efectuate în cauză s-a descoperit o adevărată colecție de materiale pornografice cu minori. Apreciază că se impune și modificarea pedepsei în sensul înlăturării circumstanțelor atenuante, cu consecința majorării cuantumului pedepsei.


 Apărătorul ales al inculpatului solicită admiterea apelului formulat de inculpat, desființarea sentinței primei instanțe și rejudecând cauza să se dispună în principal achitarea cu privire la săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă  prin sisteme informatice, prevăzută și pedepsită de art.51 alin.1 din Legea nr.161/2003, în temeiul art. 11 pct.2 lit.a coroborat cu art. 10 lit.d Cod procedură penală. în subsidiar solicită înlăturarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi. în susținerea celor solicitate arată că  T r i b u n a l u l   T i m i ș în mod greșit l-a condamnat  pe inculpat pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.51 alin.1 din Legea nr.161/2003, întrucât îi lipsește unul din elementele constitutive pentru a fi calificată drept infracțiune, câtă vreme sub aspectul laturii obiective nu s-a dovedit în mod legal și fără nici un dubiu că a procurat și deținut materiale pornografice cu minori într-un sistem informatic. Mai precizează că percheziția informatică a fost efectuată în cea mai mare parte de către inspectorul E. N. S. care nu fusese delegat conform art.9 din Legea nr.508/2004 pentru a desfășura această activitate, astfel că prima instanță ar fi trebuit să constate că mijloacele de probă menționate în procesele - verbale de percheziție informatică au fost obținute în mod ilegal. Cu privire la apelul formulat de  M i n i s t e r u l   P u b l i c solicită respingerea  acestuia ca nefondat, susținând că  T r i b u n a l u l   T i m i ș în mod corect l-a achitat pe inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă, reținând că nu sunt întrunite elementele constitutive ale acesteia; că instanța de fond a reținut în mod judicios că din probele administrate nu rezultă că inculpatul a deținut materiale pornografice cu minori în vederea răspândirii lor.


 Procurorul pune concluzii de respingerea apelului formulat de inculpat ca nefondat față de argumentele arătate.  Mai susține că nu au fost încălcate prevederile legale privind competența  polițienească și  a procurorilor DIICOT, susținând că la  filele 6 și 10 dosar up există mesajul autorităților austriece care au sesizat săvârșirea faptei.


 Inculpatul apelant, luând cuvântul solicită admiterea apelului declarat și respingerea apelului formulat de procuror.


 
C U R T E A

 

 Deliberând asupra cauzei penale  de față  constată următoarele:


 Prin sentința penală nr.341/PI din 27 mai 2008 pronunțată de  T r i b u n a l u l   T i m i ș, în dosar nr(...),  în baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. d din  C o d u l   d e Procedură Penală a fost achitat inculpatul N. U. B. pentru comiterea infracțiunii prev. de art. 18 alin. 1 din Legea nr. 679/2001.
 

în temeiul art. 51 alin. 1 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și a art. 74 lit. a și c, 76 lit. c cod penal,  a fost condamnat inculpatul N. U. B., fiul lui J. și D., născut la data de 21.02.1980 în mun. T, CNP (...), cetățean român, studii superioare, necăsătorit, stadiul militat nesatisfăcut, la:
- 6 luni închisoare.


în temeiul art. 65 alin. 2 din codul penal i-a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64  lit. a teza a doua și lit. b din codul penal pentru o perioadă de un an.


în temeiul art. 71 cod penal  i-a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64  lit. a teza a doua și lit. b din codul penal.


în baza art. 81 cod penal i-a suspendat condiționat executarea pedepsei pe durata unui termen de încercare de 2 ani și 6 luni închisoare, stabilit potrivit art. 82 cod penal.


Potrivit art.71 alin.6 din codul penal pe durata suspendării executării pedepsei principale se suspendă și executarea pedepselor accesorii.


în temeiul art.118 lit. b din codul penal a dispus confiscarea următoarelor bunuri: hard-disk drive marca E. E., model M.(...), capacitate 80 Gb, seria (...), hard-disk drive marca T., model E. 7200.10, capacitate 250 Gb, seria 5QE2DHNE, hard-disk drive marca R., model G., seria (...).


 Pentru a pronunța această hotărâre prima instanță a reținut următoarele:

Prin rechizitoriul   M i n i s t e r u l u i   P u b l i c - Parchetul de pe lângă Inalta C de Casație si Justiție -Direcția de Investigare a Infracțiunile de Criminalitate Organizată și Terorism -Biroul  T e r i t o r i a l   T i m i ș o a r a  nr.136/D/P/2008 din data de 18.03.2008 înregistrat la aceasta instanță sub nr(...) la data de 24.03.2009 a fost trimis în judecată inculpatul N. U. B. pentru infracțiunile  prev. și ped. de art. 51 alin.1 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și art. 18 alin. 1 din Legea nr.678/2001, totul cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal, reținându-se în fapt ca în cursul anului 2007 și pe parcursul anului 2008, prin descărcare de pe mai multe situ-ri cu ajutorul sistemelor informatice deținute în computerul personal, inculpatul N. U. B. a procurat multiple materiale pornografice cu minori.
De asemenea în aceeași perioadă inculpatul a deținut pentru sine și în vederea răspândirii către alți utilizatori ai serviciului de Internet, fără drept, mai multe materiale pornografice cu minori memorate într-un sistem informatic și în mai multe mijloace de stocare a datelor informatice (I. disc) precum și în mai multe suporturi vizuale (CD-uri, E.-uri).


S-a mai arătat că în data de 30.08.2007 între orele  15:41:44-16:28:41 și 22:26:48-22:32:24, de la adresa IP -86.125.52.248 au fost descărcate mai multe imagini cu abuzuri sexuale asupra minorilor de pe site-urile www.freeimaciehost.eu și www.iuiagebam.com iar în urma verificărilor efectuate s-a stabilit că adresa IP de mai sus a fost alocată de către S. în perioada menționată numitului N. J., pe adresa din T, Str. (...) (...) Martir, Bl. 36, Sc. 1, Ap.10, jud. T .La aceasta adresa  locuiește de 2 ani inc. N. U. B. fiul numitului N. J..


Procurorul a arătat că, cu ocazia efectuării percheziției domiciliare de la domiciliul inculpatului N., s-au ridicat mai multe mijloace de stocare a datelor informatice și suporturi vizuale cu materiale pornografice cu minor iar în urma perchezițiilor informatice efectuate în datele de 25.11.2008, 02.12.2008 și 08.12.2008 asupra mijloacelor de stocare a datelor în format digital și a suporturilor vizuale ridicate cu ocazia percheziției domiciliare de la inculpatul N. U. B., au fost descoperite  3 hard-disk-uri, pe care au fost identificate fișiere tip „jpg" cu imagini reprezentând materiale pornografice cu minori care au fost descărcate de pe site-uri destinate adulților în anul 2007 în cursul lunii august, fișiere ce sunt identice cu cele trimise de către autoritățile austriece. Acestea sunt ilustrate într-un proces verbal încheiat în data de 09.12.2008.


Pe hard-disk-urile susnumitului au fost descoperite foarte multe materiale pornografice cu minori, fapt care arată că acesta căuta în mod special acest tip de fișiere, nu le descărca la întâmplare. Unele dintre aceste fișiere video au și denumiri care arată că sunt materiale pornografice cu minori.


S-a mai arătat în cuprinsul rechizitoriului că N. U. B. are pe hard-uri o adevărată colecție de materiale pornografice cu minori, iar pe unul dintre hard-uri aceste materiale pornografice au fost descoperite într-un folder denumit:" My shared folders", fapt ce arată că aceste fișiere erau puse la dispoziția altor persoane spre a fi accesate, cu alte cuvinte el le distribuia astfel încât orice persoana care dorea sa le aibă le putea descărca pe internet. Faptul că aceste materiale pornografice cu minori au fost descoperite, arată că inculpatul știa despre existența acestora și de aceea le-a și salvat pentru a le putea viziona ulterior și pentru a le putea distribuii sau pune la dispoziția altor persoane cu ajutorul programului informatic cu care descărca materiale pornografice de pe internet. Aceste E.-uri nu pot fi descărcate întâmplător și salvate, ci doar cu intenția de a le scrie, iar folderele sau fișierele ce urmează a fi scrise pe suport sunt selectate de către persoana care îl scrie, aceasta fiind în deplină cunoștință de cauză cu privire la conținutul lor.


 Instanța l-a audiat pe inculpat și a luat o declarație martorului O. E. F..


 Din probele administrate în cele două faze ale procesului penal instanța a reținut următoarea stare de fapt:


La data de 19.11.2008, urmare unei sesizări primite de autoritățile române de la Unitatea specializată în cazuri de pornografie infantilă din cadrul poliției austriece, cu privire la un anumit număr de descărcări de materiale pornografice cu copii efectuate de la adrese cu IP-uri din România, fiind obținută autorizația nr. 98/13.11.2008, emisă de  T r i b u n a l u l   T i m i ș în temeiul încheierii nr. 55/AP/13.11.2008, pronunțată în dosarul nr(...), a fost efectuată o percheziție la domiciliul inculpatului N. U. B., ocazie cu care au fost ridicate, potrivit procesului verbal de la filele 34-35 din dosarul de urmărire penală, trei unități I.-disk și anume hard-disk drive marca E. E., model M.(...), capacitate 80 Gb, seria (...), hard-disk drive marca T., model E. 7200.10, capacitate 250 Gb, seria 5QE2DHNE, hard-disk drive marca R., model G., seria (...), pe care au fost identificate, așa cum rezultă din procesele verbale de la filele 38-43 și din planșele foto de la paginile 47-61, materiale pornografice cu minori, sub forma de fotografii și imagini video.
Inculpatul nu a contestat cele constatate cu ocazia percheziției informatice efectuată în temeiul autorizației nr. 104/21.11.2008, emisă de  T r i b u n a l u l   T i m i ș în temeiul încheierii nr. 61/AP/21.11.2008, pronunțată în dosarul nr(...) ci doar a avut obiecțiuni în ceea ce privește competența lucrătorilor de poliție de a o efectua, apărare ce nu poate fi primită de instanță de vreme ce potrivit proceselor verbale percheziția a fost efectuată, printre alții, și de scms N. M., care avea o delegarea în acest sens din partea procurorului din structura DIICOT - Biroul  T e r i t o r i a l   T i m i ș ( fila 22 dosar up ).


în drept, fapte inculpatului de a deține pe mediile de stocare anterior enumerate materiale pornografice cu minori întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prev. de art. 51 alin. 1 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 cod penal, de procurare și deținere , fără drept, de materiale pornografice cu minori într-un sistem informatic.


în plan obiectiv, infracțiunea s-a realizat prin copierea și stocarea materialelor pornografice pe unitățile de memorie deja enumerate.
Din punct de vedere subiectiv inculpatul a acționat cu intenție directă.
în ceea ce privește infracțiunea prev. de art. 18 alin. 1 din Legea nr. 678/2001, de deținere în vederea răspândirii, de materiale pornografice cu minori, instanța a considerat că nu sunt întrunite elementele constitutive ale acesteia de vreme ce din probatoriul administrat în cauză nu rezultă că inculpatul ar fi dat o astfel de destinație materialelor foto și video deținute. Simplul fapt că pe unul dintre hard disk-uri a existat un director cu denumirea „My shared folders”, în care au fost copiate o serie de materiale pornografice, nu este în măsură a determina concluzia că inculpatul a deținut materialele în vederea răspândirii, în lipsa altor probe din care să fi rezultat că acestea erau efectiv puse la dispoziția unor terțe persoane, prin intermediul unor sisteme informatice sau în orice alt mod.


Pentru aceste considerente, nefiind realizată latura obiectivă a infracțiunii, instanța a dispus achitarea inculpatului, în temeiul art. 11 pct. 2 lit. b rap. la art. 10 lit. d din  c o d u l   d e procedură penală.


 La individualizarea judiciară a pedepsei, consecință obligatorie a stabilirii răspunderii penale a inculpatului pentru infracțiunea prev.de art. 51 alin. 1 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 cod penal instanța a ținut seama de comportamentul sincer al inculpatului și de lipsa unor antecedente penale, împrejurări care au fost luate în considerare ca circumstanțe atenuante, prev. de art. 74 lit. a și c cod penal, dar și de natura faptelor comise de acesta.


în consecință, în temeiul art. 51 alin. 1 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 și a art. 74 lit. a și c, 76 lit. c cod penal, instanța a dispus condamnarea inculpatului N. U. B., la 6 luni închisoare.


în temeiul art. 65 alin. 2 din codul penal a interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64  lit. a teza a doua și lit. b din codul penal pentru o perioadă de un an.


în temeiul art. 71 cod penal a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64  lit. a teza a doua și lit. b din codul penal.


Considerând că scopul preventiv-educativ al pedepsei poate fi realizat și fără executarea acesteia și fiind întrunite și celelalte exigențe ale art.81 cod penal instanța a suspendat condiționat executarea pedepsei pe durata unui termen de încercare de 2 ani și 6 luni închisoare, stabilit potrivit art. 82 cod penal.


Potrivit art. 71 alin. 6 din codul penal pe durata suspendării executării pedepsei principale a suspendat și executarea pedepselor accesorii.


în temeiul art. 118 lit. b din codul penal a dispus confiscarea următoarelor bunuri: hard-disk drive marca E. E., model M.(...), capacitate 80 Gb, seria (...), hard-disk drive marca T., model E. 7200.10, capacitate 250 Gb, seria 5QE2DHNE, hard-disk drive marca R., model G., seria (...).


 împotriva acestei sentințe penale au declarat apel  Parchetul de pe lângă  î n a l t a   C u r t e de Casație și Justiție - DIICOT- Biroul  T e r i t o r i a l   T i m i ș o a r a criticând-o pentru netemeinicie, întrucât în mod greșit s-a dispus achitarea inculpatului pentru infracțiunea prevăzută de art.18 alin.1 din Legea nr. 678/2001 și inculpatul criticând-o tot pentru netemeinicie, constând în greșita condamnare și aplicarea pedepsei complementare și accesorii a interzicerii exercițiului  drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a și lit. b Cod penal.


 Apelul declarat de procuror este fondat, cu privire la greșita achitare a inculpatului pentru infracțiunea prev. de art. 18 alin.1 din Legea nr.678/2001 iar apelul inculpatului nu este fondat.


 La filele nr.6-12 dosar urmărire penală se află adresa nr. (...)/E./D./17.12.2007 în care se menționează: „ unitatea specializată în cazuri de pornografie infantilă din cadrul poliției austriece a primit un anunț de la administratorul site-urilor… că acestea conțin fișiere care sunt folosite în mod ilegal pentru stocarea și disiminarea imaginilor cu abuzuri sexuale asupra minorilor. Marea majoritate a fotografiilor au  conținut sexual cu copii pozând nud și non-nud, ceea  ce dovedește că sesizarea a fost efectuată de poliția din Austria în urma depistării și folosirii ilegale a fișierelor pentru stocare și disiminarea imaginilor cu abuzuri sexuale asupra minorilor.


 La fila 38,39 dosar de urmărire penală se află procesul verbal de efectuare a percheziției domiciliare, în care se consemnează că de la domiciliul  inculpatului au fost ridicate mai multe hard-disk-uri, iar pe mediul de stocare a datelor în format digital descris la pct.1 au fost identificare următoarele:
 - un număr de 85 (optzeci și cinci) fișiere cu extensia „ avi” conținând înregistrări video reprezentând materiale pornografice cu minori;
 -un număr de 23 (douăzeci și trei) fișiere cu extensia „mpg” conținând înregistrări video reprezentând materiale pornografice cu minori;
 -un număr de 4234 (patru mii două sute treizeci și patru) de fișiere cu extensia „ jpg” reprezentând materiale pornografice cu minori;


 J. existente la filele nr.47-54 dosar urmărire penală sunt imagini descărcate după mediile de stocare a datelor în format digital, ridicate de la domiciliul inculpatului cu prilejul percheziției domiciliare.


 La fila nr. 52 dosar urmărire penală sunt redate pentru comparație „ poze trimise de autoritățile austriece” și „poze  găsite în urma percheziției informatice la numitul  N. U. B. „ , poze care reprezintă aceleași minore.
 T. comparativ al acestor poze dovedește că inculpatul nu numai că a  deținut materiale pornografice cu minori, dar și le-a răspândit.


 E. domiciliară efectuată  a dovedit că inculpatul  deținea un fișier intitulat „ My T. G.”, care  a fost pus la dispoziția altor persoane spre a fi accesate.
 

Aceste probe dovedesc săvârșirea de către inculpat a infracțiunii prevăzută de art.18 alin.  din Legea nr.678/2001, respectiv intenția sa  - ca element constitutiv al infracțiunii - de a răspândi astfel de materiale obscene cu minori; ele dovedesc          totodată netemeinicia criticilor formulate de inculpat care prin memoriul depus la dosar a solicitat achitarea sa în baza prevederilor art.11 pct.2 lit.a Cod procedură penală, rap. la prevederile art.10 lit.d Cod procedură penală .


 Așa fiind, în baza prevederilor art.379 alin.1 pct.2 lit.a Cod procedură penală  apelul declarat de  procuror va fi admis, sentința penală apelată va fi casată în parte și rejudecând cauza, în  temeiul prevederilor art.18 alin.1 din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art.74 lit.c, art. 76 lit.c Cod penal, pentru săvârșirea infracțiunii de deținere și răspândire de materiale pornografice cu minori, prev. de art.18 alin. 1 din Legea nr. 678/2001, la pedeapsa principală de 2 ani închisoare,  cu interzicerea exercițiului drepturilor prev. de art. 64 lit.a și b Cod penal ca pedeapsă accesorie.


 în temeiul art.33 lit.a, 34 lit.b Cod penal, se va dispune contopirea acestei pedepse cu pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată de prima instanță pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 51 alin.1 din Legea nr.161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, urmând a fi executată pedeapsa principală mai grea, aceea de 2 ani închisoare cu interzicerea exercițiului drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a, lit.b Cod penal.
 

Celelalte dispoziții ale sentinței penale apelată vor fi menținute.
 

Apelul declarat de inculpat este nefondat cu privire la lipsa elementelor constitutive ale infracțiunii, analiza coroborată a probelor administrate în cauză așa cum  a fost redată în analiza apelului procurorului, dovedesc că faptele inculpatului întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor pentru care a fost trimis în  judecată. Cu privire la  criticile privind greșita  aplicare a pedepsei complementare, acestea nu sunt fondate, întrucât modalitatea săvârșirii de către inculpat a infracțiunii prev. de art. 51 alin.1 din Legea nr.161/2003, pericolul social al faptei impun aplicarea pedepsei complementare, întrucât dispozițiile art.65 alin.2 Cod penal prevăd că aplicarea pedepsei interzicerii unor drepturi este obligatorie când legea prevede această pedeapsă.


 Așa fiind, în baza prevederilor art. 379 alin.1 pct.1 lit.b Cod procedură penală, apelul inculpatului va fi respins ca nefondat.


 în baza prevederilor art.192 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile ocazionate de soluționarea apelului  procurorului vor rămâne în sarcina statului, iar în baza prevederilor art.192 alin.2 Cod procedură penală, inculpatul va fi obligat la plata sumei de 200 lei, cheltuieli judiciare către stat în apel.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE
îN NUMELE LEGII
D I S P U N E:

 în temeiul art. 379 pct.1 lit.b Cod procedură penală  respinge apelul declarat de inculpatul N. U. B. împotriva sentinței penale nr. 34/PI/27 mai 2009 pronunțată de  T r i b u n a l u l   T i m i ș în dosar nr(...).


 în temeiul art. 379 pct.2 lit. a Cod procedură penală  admite apelul declarat de  Parchetul de pe lângă  î n a l t a   C u r t e de Casație și Justiție- DIICOT- Biroul  T e r i t o r i a l   T i m i ș împotriva aceleiași sentințe penale pe care o desființează și rejudecând:


 în temeiul art.18 alin.1 din Legea nr.678/2001 cu aplicarea art. 74 lit.c, art. 76 lit.c Cod penal condamnă inculpatul N. U. B.( date dosar):
 -2 ( doi) ani închisoare.


 în temeiul art.33 lit.a, 34 lit.b Cod procedură penală contopește pedeapsa aplicată inculpatului prin prezenta decizie cu pedeapsa anterior aplicată de prima instanță de 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 51 alin. 1 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2, art. 64 lit.a,b și 76 lit.c Cod penal în  pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare, care va fi  și pedeapsa rezultantă, inculpatul urmând a executa pedeapsa finală, aceea de 2 ani închisoare.


 în temeiul art.81 Cod penal dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicată inculpatului, în temeiul art.82 Cod penal stabilește termen de încercare de 4 ani pe seama inculpatului, iar în temeiul art.359 Cod procedură penală  atrage atenția inculpatului asupra prevederilor art.83 Cod penal.


 Menține celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate care nu contravin prezentei decizii.


 în temeiul art. 192 alin. 2 Cod procedură penală  obligă inculpatul la plata sumei de  200 lei cheltuieli judiciare către stat în apel iar în temeiul art. 192 alin. 3 Cod procedură penală  celelalte cheltuieli judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina  acestuia.


 Cu  recurs în 10 zile de la pronunțare.


 Pronunțată în ședință publică din 05.11.2009.

 

 


 MINUTA DECIZIEI   PENALE NR.119/A
í…žedința publică din  data  de 05.11.2009

 

 în temeiul art. 379 pct.1 lit.b Cod procedură penală  respinge apelul declarat de inculpatul N. U. B. împotriva sentinței penale nr. 34/PI/27 mai 2009 pronunțată de  T r i b u n a l u l   T i m i ș în dosar nr(...).


 în temeiul art. 379 pct.2 lit. a Cod procedură penală  admite apelul declarat de  Parchetul de pe lângă  î n a l t a   C u r t e de Casație și Justiție- DIICOT- Biroul  T e r i t o r i a l   T i m i ș împotriva aceleiași sentințe penale pe care o desființează și rejudecând:în temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 74 lit.c, art. 76 lit.c Cod penal condamnă inculpatul N. U. B.( date dosar):
 -2 ( doi) ani închisoare.


 în temeiul art. 33 lit.a, 34 lit.b Cod procedură penală  contopește pedeapsa aplicată inculpatului prin prezenta decizie cu pedeapsa anterior aplicată de prima instanță de 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 51 alin. 1 din legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 64 lit.a,b și 76 lit.c Cod penal în  pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare, care va fi  și pedeapsa rezultantă, inculpatul urmând a executa pedeapsa finală, aceea de 2 ani închisoare.


 în temeiul art. 81 Cod penal dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicată inculpatului, în temeiul art. 82 Cod penal stabilește termen de încercare de 4 ani pe seama inculpatului, iar în temeiul art. 359 Cod procedură penală  atrage atenția inculpatului asupra prevederilor art. 83 Cod penal.


 Menține celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate care nu contravin prezentei decizii.


 în temeiul art. 192 alin. 2 Cod procedură penală  obligă inculpatul la plata sumei de  200 lei cheltuieli judiciare către stat în apel iar în temeiul art. 192 alin. 3 Cod procedură penală  celelalte cheltuieli judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina  acestuia.


 Cu  recurs în 10 zile de la pronunțare.


 Pronunțată în ședință publică din 05.11.2009.