CURTEA DE  A P E L   C R A I O V A
SECí…¢IA PENALÄ”š í…žI PT. CAUZE CU MINORI
INSTANí…¢A DE APEL
DECIZIE PENALÄ”š Nr. 62
í…žedința  nepublică de la 23 Martie 2009

 

Domenii: pornografie infantila.  

 

Pe rol, soluționarea apelurilor declarate de inculpații E. U. B. și T. O. H., împotriva sentinței penale nr. 152 de la 02 decembrie 2008, pronunțată în dosarul cu nr(...) al  T r i b u n a l u l u i   O l t - Secția Penală.


La apelul nominal făcut în ședință, a răspuns apelantul - inculpat E. U. B. asistat de avocat desemnat din oficiu O. U., precum și apelantul - inculpat T. O. H. asistat de avocat ales E. T., lipsind intimatul Serviciul de Probațiune de pe lângă  T r i b u n a l u l   G o r j, intimata - parte civilă E. S. N. și intimații - reprezentanți legali E. E. și E. E..


Procedura completă.


S-a efectuat referatul oral al cauzei, au fost audiați apelanții, declarațiile acestora fiind consemnate și depuse la dosar, după care, nefiind ridicate excepții sau formulate noi cereri, instanța a acordat cuvântul în cadrul dezbaterilor asupra apelurilor.


Avocat O. U., pentru apelantul - inculpat E. U. B., solicită admiterea apelului, desființarea sentinței și, în raport de datele ce caracterizează pozitiv persoana acestuia, tânăr, lipsit de antecedente penale, cunoscut cu comportări bune, a recunoscut și regretat faptele, să putea aplica o pedeapsă sub limita minimă prevăzută de lege.


De asemeni, se mai solicită înlăturarea daunelor morale la care a fost obligat, acestea nejustificându-se.


Avocat E. T., având cuvântul pentru apelantul - inculpat T. O. H., solicită achitarea inculpatului pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 18 alin. 1 din Lg. 678/2001, nefiind întrunite elementele constitutive ale acestei fapte, iar în subsidiar, în raport de vârsta sa, tânăr, recunoașterea faptelor, regretul manifestat și comportările bune avute în precedent, se putea aplica o pedeapsă sub limita minimă prevăzută de lege, solicitând admiterea apelului, desființarea sentinței redozarea pedepsei și înlăturarea daunelor morale la care a fost obligat, acestea nejustificându-se.


Având cuvântul, reprezentantul Parchetului solicită să se pronunțe respingerea pelurilor declarate de inculpați, ca fiind nefondate, cu obligarea acestora la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.


Apelanții inculpați, având fiecare, pe rând, cuvântul, reiterează concluziile apărătorilor lor, declarând că lasă soluția la apreciere.

 

C U R T E A :

 

Asupra apelurilor de față;


Prin sentința penală nr. 152 de la 02 decembrie 2008 pronunțată în dosarul cu nr(...),  T r i b u n a l u l u i   O l t - Secția Penală a dispus astfel:


în baza art.18 al.1 din Legea nr.678/2001, a fost condamnat  inculpatul E. U. B. - fiul lui E. și B., născut la data de 29.09.1988 în mun. S, jud. O, cu același domiciliu,(...), ,  .25,  .A,  .2,  .11, CNP (...), cetățean român, student  la Facultatea T. I. B, stagiul militar nesatisfăcut, necăsătorit, fără antecedente penale - la 3 ani închisoare.


în baza art.10 din Legea nr.196/2003, a fost condamnat același inculpat la 2 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev .de art.64 al.1 lit. a teza a II-a și lit. b C.p. pe o durată de 2 ani.


în baza art.12 din Legea 196/2003, a fost condamnat inculpatul la 1 an și 6 luni închisoare.


în baza art.51 al.1 din legea 161/2003, a fost condamnat același inculpat la 3 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev.de art.64 al.1 lit.a Teza a II-a și lit.b C.p. pe o perioadă de 2 ani.


în baza art.33 lit. a C.p. rap.la art. 34 lit.b C.p., inculpatul E. U. B. s-a dispus să execute pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a Teza a II-a și lit.b C.p., pe o durată de 2 ani.


în baza art.71 C.p., pe durata executării pedepsei i s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev.de art.64 al.1 lit.a teza a II-a și lit.b C.p.


în baza art.86 ind.1 C.p. și 86 ind.2 C.p., s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe  o durată de 6 ani - termen de încercare, din care 3 ani pedeapsa și 3 ani interval de timp.


în baza art.71 al.5 C.p., pe durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere, s-a suspendat executarea pedepselor accesorii.


în baza art.18 al.1 din Legea 678/2001, a fost condamnat inculpatul U. J. E. - fiul lui U. și E., născut la 10.12.1987, în mun. S, jud.O, cu același domiciliu,(...),  .12,  .E,  .4,  .17, CNP (...), cetățean român, student Universitatea Româno - Americană, stagiul militar nesatisfăcut, necăsătorit, fără antecedente penale - la 3 ani închisoare.


în baza art.10 din Legea 196/2003, a fost condamnat același inculpat la 2 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev.de art.64 al.1 lit. a Teza a II-a și lit.b C.p., pe o durată de 2 ani.


în baza art.33 lit.a C.p. rap.la art.34 lit.b C.p., inculpatul U. J. E. s-a dispus să execute pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev.de art.64 al.1 lit.a teza a II-a și lit.b C.p., pe o durată de 2 ani.


în baza art.71 C.p., pe durata executării pedepsei i s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev.de art.64 al.1 lit.a teza a II-a și lit.b C.p.


în baza art.86 ind.1 și 86 ind.2 C.p., s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe  o durată de 5 ani - termen de încercare, din care 3 ani pedeapsa și 2 ani interval de timp.


în baza art.71 al.5 C.p., pe durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere, s-a dispus suspendarea executării pedepselor accesorii.
în baza art.18 al.1 din Legea 678/2001, a fost condamnat inculpatul T. O. H. - fiul lui G. și E., născut la 19.12.1988 în orașul E. O, jud.O, domiciliat în mun. S,(...),  .14,  . B,  .2,  .9, jud. O, CNP (...), cetățean român, stagiul militar nesatisfăcut, necăsătorit, fără antecedente penale - la 3 ani închisoare.


în baza art.51 al.1 din Legea 161/2003, a fost condamnat același inculpat la 3 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art.64 al.1 lit. a Teza a II-a și lit.b C.p., pe o durată de 2 ani.


în baza art.33 lit. a C.p. rap. la art.34 lit.b C.p., inculpatul T. O. H. s-a dispus să execute pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art.64 al.1 lit. a teza a II-a și lit. b C.p., pe o durată de 2 ani.


în baza art.71 C.p. pe durata executării pedepsei i se aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev.de art.64 al.1 lit.a teza a II-a și lit.b C.p.


în baza art. 86 ind.1 și 86 ind.2 C.p., s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe  o durată de 5 ani - termen de încercare, din care 3 ani pedeapsa și 2 ani interval de timp.


în baza art.71 al.5 C.p., pe durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere, s-a suspendat executarea pedepselor accesorii.


în baza art.86 ind.3 C.p., pe durata termenului de încercare, s-a dispus ca  inculpații să se prezintea la datele fixate la Serviciul de Probațiune de pe lângă  T r i b u n a l u l   O l t, unde vor anunța în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea, vor comunica și justifica schimbarea locurilor de muncă și vor da informații de natură a putea fi controlate mijloacele lor de existență.
S-au pus în vedere inculpaților dispozițiile art.86 ind.4 C.p. rap.la art.83 și 84 C.p.


în baza art.12 din Legea nr.196/2003 rap.la art.118 lit.b C.p., s-a dispus confiscarea de la inculpatul E. U. B. a unității centrale cu carcasă de culoare gri, purtând inscripția „E. N. System”, având seria (...), un CD marca U. , seria (...) și 1 CD marca U., seria hbz(...)D., și 81 suporturi optice tip CD și E. numerotate de la 1 la 81, și de la inculpatul T. O. H. a unității centrale calculator PC cu carcasă de culoare gri și negru ce prezintă în partea superioară inscripția „N. Computers System”, prevăzută cu E. - E. și un CD E., ambele marca „B.”, având pe două etichete seria (...).


S-a dispus restituirea către inculpatul T. O. H. a unei imprimante și către inculpatul E. U. B. a unei imprimante, marca HP model E. 3745 cu carcasă gri și albastru seria (...), un cablu de conexiune pentru imprimantă, și un cablu de alimentare.


Au fost obligați inculpații E. U. B. și T. O. H., în solidar, la plata sumei de 30.000 lei daune morale, către partea civilă E. S. N..


Au fost obligați inculpații E. U. B. și T. O. H. la câte 1.000 lei cheltuieli judiciare statului și pe inculpatul U. J. E. la 1200 lei cheltuieli judiciare statului, din care suma de 200 lei reprezintă onorariu avocat oficiu, sumă ce va fi avansată din contul Ministerului Justiției în contul Baroului de Avocați O.
Pentru a hotărî astfel, instanța de fond a constatat în fapt următoarele: 
Inculpații E. U. B., U. J. E. și T. O. H., într-o seară din luna februarie 2007, au întâlnit-o pe partea vătămată, minoră, E. S. N., pe care o cunoșteau, în zona Administrației Financiare O, invitând-o la o plimbare cu autoturismul condus de inculpatul E. U. B..


Partea vătămată a acceptat propunerea și, după ce au circulat un timp pe străzile mun. S, au ieșit în afara orașului, autoturismul fiind oprit în aproprierea barajului B., pe câmp.


Inculpații U. J. E. și T. O. H. au coborât din autoturism, iar inculpatul E. U. B. și partea vătămată au rămas în habitacul, unde au început să întrețină un raport sexual normal, fiind surprinși de către ceilalți doi inculpați, care au revenit la scurt timp în autoturism.


Inculpatul U. J. E. a luat telefonul mobil al inculpatului E. U. B. și i-a filmat pe cei doi în timp ce întrețineau raport sexual.


După aceea, și inculpatul E. U. B. a luat telefonul mobil și s-a filmat în timp ce întreținea raport sexual cu minora, după care i-a dat telefonul mobil inculpatului U. J. E., care a continuat filmarea.


După consumarea raporturilor sexuale, inculpații au revenit în municipiul S, lăsând-o pe minora E. S. N. în zona Administrației Financiare O, de unde o luaseră.


Materialul cu caracter pornografic realizat de către cei trei inculpați, în care era implicată minora E. S. N., în vârstă de 15 ani, compun din mai multe file, cu durate variabile, a fost stocat de către inculpatul E. E. B. pe computerul de la domiciliul său.


De asemenea, și inculpatul T. O. H. a stocat în computerul său unul din filmele realizate în autoturism, în care, de asemenea, era implicată minora E. S. N..


în plus, inculpatul E. U. B. a transmis altor tineri, pe telefoanele mobile, materialul cu caracter pornografic realizat.


în cele din urmă, materialul respectiv a fost postat și pe Internet, după care a fost distribuit și preluat de către un număr mare de tineri, în special elevi de la colegiile din municipiul S.


Evenimentul respectiv a fost prezentat, pe larg, și în presa locală, producându-se astfel o puternică reacție din partea opiniei publice, mai ales că protagoniștii materialului cu caracter pornografic erau elevi din colegii.
Efectuându-se percheziția în sisteme informatice asupra computerului ridicat de la inculpatul E. U. B., s-a găsit materialul cu caracter pornografic realizat de inculpați.


La data de 16 mai 2007, a fost inscripționat pe un CD un fișier tip imagine, printre care se afla unul din filmele cu caracter pornografic în care a fost implicată minora E. S. N., înmagazinat pe hard-discul inculpatului T. O. H..
La individualizarea pedepselor s-a avut în vedere, potrivit art. 72 Cod penal, gradul de pericol ridicat al faptelor săvârșite, circumstanțele personale ale inculpaților - care sunt tineri, nu au mai săvârșit alte fapte în precedent, au avut o comportare sinceră pe parcursul procesului penal, dispozițiile din partea generală a codului penal și limitele de pedeapsă prevăzute în textele incriminatoare.


împotriva acestei sentințe, au declarat apel în termen legal, inculpații E. U. B. și T. O. H..


Prin apelul declarat, inculpatul T. O. H. critică sentința pronunțată pentru nelegalitate și netemeinicie în ceea ce privește motivul de desființare invocat pentru nelegalitate, se învederează că în mod greșit a fost condamnat pentru infracțiunea prevăzută de art. 18 alin. 1 din Lg. 678/2001, nefiind întrunite elementele constitutive ale acestei infracțiuni.


Referitor la motivul de desființare pentru netemeinicie, se arată că pedeapsa aplicată, de 3 ani închisoare, cu suspendarea executării sub supraveghere, apare ca fiind mare în raport de datele ce caracterizează pozitiv persoana sa, solicitând admiterea apelului, desființarea sentinței, în baza art. 11 pct. lit. a raportat la art. 10 lit. d Cod procedură penală achitarea pentru inf. prevăzută de art. 18 alin. 1 din Lg. 678/2001 și reducerea pedepselor sub limita minimă prevăzută de lege, pentru celelalte infracțiuni.


S-a mai solicitat exonerarea de la plata daunelor morale față de minora E. S. N., întrucât acestea nu se justifică.


Inculpatul E. U. B. critică sentința instanței de fond pentru netemeinicie, sub aspectul întinderii pedepsei aplicate, care apare ca fiind mare în raport de datele ce caracterizează pozitiv persoana sa, a recunoscut și regretat faptele săvârșite, este lipsit de antecedente penale și cunoscut cu comportări bune, solicitând admiterea apelului, desființarea sentinței și reducerea pedepsei sub limita minimă prevăzută de lege.


Daunele morale acordate părții vătămate E. S. N. nu se justifică, urmând să fie exonerat de plata acestora.


Apelurile declarate de inculpați sunt nefondate.


în ceea ce privește motivul de desființare pentru nelegalitate invocat de inculpatul T. O., acesta este nefondat întrucât, prin activitatea desfășurată, filmând minora pe telefon pentru activități pornografice, le-a răspândit ulterior în rețeaua informatică „Internet” .


Motivele de desființare invocate de cei doi inculpați pentru netemeinicie, susținând că pedepsele aplicare apar ca fiind mari, avându-se în vedere datele ce caracterizează pozitiv persoana acestora, sunt nefondate, întrucât acestea au fost valorificate de prima instanță în cadrul criteriilor de individualizare prevăzute de art. 72 Cod penal, oprindu-se asupra câte unei pedepse rezultante de 3 ani închisoare, cu executare prin privare de libertate.
De asemeni, în mod corect aceștia au fost obligați, în solidar la 30.000 lei daune morale către partea civilă E. S. N., aceasta fiind supusă oprobiului public.


în raport de considerentele mai sus arătate, urmează să se pronunțe respingerea apelurilor declarate de inculpați, ca fiind nefondate, cu obligarea acestora la câte 30 lei, cheltuieli judiciare statului.


Suma de 300 lei reprezentând onorariu pentru apărător din oficiu, în apel, pentru inculpatul E. U. B., va fi suportată din fondul Ministerului Justiției către  B a r o u l   d e Avocați  D.  

 
PENTRU ACESTE MOTIVE,
îN NUMELE LEGII
 D E C I D E :

 

Respinge, ca nefondate, apelurile declarate de inculpații E. U. B. și T. O. H., împotriva sentinței penale nr. 152 de la 02 decembrie 2008, pronunțată în dosarul cu nr(...) al  T r i b u n a l u l u i   O l t - Secția Penală.


Obligă pe apelantul - inculpat T. O. H. la 30 lei, iar pe apelantul - inculpat E. U. B. la 330 lei (din care 300 lei reprezintă onorariu  apărător oficiu), cu titlu de cheltuieli judiciare statului.


Cu recurs.


Pronunțată în ședința publică de la 23 Martie 2009.