CURTEA DE  A P E L   B R A í…ž O V
SECí…¢IA PENALÄ”š í…žI PENTRU CAUZE CU MINORI
DECIZIE NR. 804/R     
í…žedința publică de la 27 O. 2009

 

Domenii: pornografie infantilă prin sisteme informatice.  


 Pentru astăzi fiind amânată pronunțarea asupra recursului declarat de Parchetul de pe lângă  T r i b u n a l u l   B r a ș o v  și inculpat D. E. M. împotriva  deciziei penale nr. 167/A din 29 mai 2009 pronunțată de  T r i b u n a l u l   B r a ș o v în dosarul nr(...).


La apelul nominal făcut în ședință publică, la pronunțare, se constată lipsa părților.


 Procedură îndeplinită.


Dezbaterile  în cauza de față au avut loc în ședința publică din 20 O. 2009,  când părțile prezente au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de ședință din acea zi care face parte integrantă din prezenta, iar instanța în vederea deliberării, a amânat pronunțarea pentru 27 O. 2009,  când,

 

C U R T E A

 

 Asupra recursurilor de față:


 Prin sentința penală nr. 91/22.01.2009  J u d e c ă t o r i a   B r a ș o v, pornind de la definiția noțiunii de materiale pornografice, de la aspectul că inculpatul nu a fost autorizat în temeiul legii sau al unui contract să dețină astfel de materiale într-un sistem informatic, a dispus condamnarea acestuia în temeiul prevederilor art. 51 din L.161/2003 la pedeapsa de 1 an închisoare alegând ca și modalitate de executare suspendarea condiționată permisivă prin dispoz. art.81 Cod penal.


 Mai exact, urmare a percheziției informatice asupra mediilor de stocare a datelor informatice ridicate de la domiciliul inculpatului au fost descoperite imagini cu minori întreținând raporturi sexuale sau în poziții cu conotație sexuală, începând cu simple imagini și expunerea de organe genitale până la filme pornografice.


 Mai exact, la locuința inculpatului au fost depistate
- în mediul de stocare I. marca E. E. capacitate 80 GB seria E.(...)Q au fost depistate 222 de fișiere conținând filme în care apar persoane ce par a fi minori întreținând raporturi sexuale; 11631 fișiere conținând fotografii ale unor persoane ce par minori întreținând relații sexuale sau având posturi cu conotație sexuală;
- în mediul de stocare I. marca E. E. capacitate 200 GB seria (...) au fost depistate 384 fișiere conținând filme în care apar persoane ce par a fi minori întreținând raporturi sexuale; 14636 fișiere conținând fotografii ale unor persoane ce par a fi minori întreținând relații sexuale sau având posturi cu conotație sexuală;
- pe un CD marca F. de capacitate 700 MB seria 3287W(...) au fost identificate 1494 fișiere cu fotografii ale unor persoane ce par a fi minori întreținând relații sexuale sau având posturi cu conotație sexuală
Inculpatul a justificat deținerea CD-ului pe car au fost descoperite materialele pornografice cu minori în cursul procesului penal. Dacă în declarațiile date în cursul urmăririi penale acesta menționa că „l-a găsit la punctul de colectare a deșeurilor menajere” și chiar că a vizionat respectivul CD dar nu a observat printre fotografiile existente pe el și materiale pornografice cu minori, în fața instanței a precizat că la un moment dat nu mai era loc pe hardul calculatorului pentru a copia alte  fișiere motiv pentru care a copiat de pe acel CD pozele pe un  subfolder fără a le viziona în prealabil.
 

Or, este puțin probabil ca o persoană să salveze pe E.-uri sau CD-uri informații care nu îi folosesc și pe care nu le-a vizionat, considerent față de care, sesizând că inculpatul nu a fost autorizat în  mod legal ori convențional să dețină astfel de materiale într-un sistem informatic sau un mijloc de stocare a datelor informatice prima instanță a reținut vinovăția acestuia în comiterea faptei reclamate, aplicându-i și raportat la circumstanțele personale incident o pedeapsă de 1 an închisoare, confiscându-i bunurile pe care erau stocate materialele pornografice cu minori.
 

 T r i b u n a l u l   B r a ș o v, prin decizia penală nr.167/A/2009 a respins ca nefondate apelurile declarate în cauză de inculpat și de Parchet, apreciind că pericolul efectiv rezultă fără putință de tăgadă nu numai din numărul extrem de mare al filmelor și fotografiilor stocate dar și din conținutul informațiilor, mai ales că necunoașterea datelor descărcate de pe internet nu poate fi reținută deoarece informațiile de acest gen se descarcă de pe site-uri de specialitate pornografică.
 

Relativ la individualizarea judiciară a pedepsei aplicată, s-a considerat că prima instanță a efectuat o corectă analiză  și evaluare a criteriilor prev. de art.72 Cod penal, ținând cont și de lipsa antecedentelor penale, integrarea socială a inculpatului cunoscut ca o persoană ce nu a avut manifestări necontrolate, care și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu în mod integral și la timp, manifestând seriozitate în relațiile cu colegii de muncă.
 

Curtea, pornind de la scopul incriminării unei astfel de fapte, cel de a proteja minorii care sunt abuzați în scopul obținerii de materiale pornografice, care sunt supuși la activități nefirești pentru obținerea  unor astfel de produse, văzând că inculpatul ca utilizator Internet accesa un server ce conținea materiale pornografice cu minori, că a descărcat de pe serverul respectiv asemenea materiale în lipsa unei justificări legale sau convenționale, că a deținut pe trei medii de stocare ( 2 hard-uri, respectiv 1 CD) un  număr mare de fișiere conținând imagini/ filme în care apar minori în posturi cu conotație sexuală, văzând și rezultatele expertizei informatice, concluziile expertizei medico - legale axate pe aspectul că în imaginile fotografice în proporție de cca 70 % sunt înfățișate persoane de sex femeiesc cu vârsta sub 14 ani, unele chiar între 3 - 7 ani, în cele mai diverse ipostaze, începând cu imagini nude până la cele pornografice între minori, între minore sub 14 ani și persoane adulte, cu precădere bărbați (fila 35 - 36 dosar fond) nu poate reține susținerile exacte pe achitarea inculpatului, pe atingerea minimă adusă valorilor ocrotite de legea penală.
 

í…¢inând cont că prin incriminarea acestei fapte s-a urmărit protecția copiilor împotriva exploatării sexuale, că prin cuantumul și modul de executare pedeapsa stabilită este în măsură să asigure reeducarea inculpatului și prevenirea săvârșirii de noi fapte, ea reflectând pericolul social concret al faptei săvârșite, precum și datele personale ale inculpatului, neimpunându-se în cauză reducerea ori majorarea cuantumului acesteia, Curtea, văzând imputabilitatea faptei reținute prin rechizitoriu, caracterul ei profund imoral, împrejurarea că acțiunea de a deține materiale cu caracter obscen nu necesită explicații suplimentare respinge ambele recursuri ca nefondate, făcând astfel aplicațiunea prevederilor art.385 ind.15 pct.1 lit.b Cod procedură penală.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE
îN NUMELE LEGII
DECIDE

 

 Respinge recursurile declarate de inculpatul D. E. M. și Parchetul de pe lângă  T r i b u n a l u l   B r a ș o v împotriva deciziei penale nr. 167/A/2009 pronunțată de  T r i b u n a l u l   B r a ș o v în dosarul penal nr(...) pe care o menține.

în baza art. 3 din Protocolul nr. 61573/2008 privind plata onorariilor pentru avocații care acordă asistență juridică în materie penală, dispune plata către  B a r o u l   B r a ș o v a sumei de 50 lei, reprezentând 25% din valoarea onorariului ce s-ar fi cuvenit doamnei avocat T. D..

Obligă recurentul inculpat la plata către stat a sumei de 200 lei reprezentând cheltuieli judiciare din care 50 lei onorariu avocat oficiu ce se avansează din fondurile  M i n i s t e r u l u i   d e Justiție și al Libertăților D..


Definitivă


Pronunțată în ședință publică azi 27.11.2009.