Inselaciune. Licitatii frauduloase pe Internet - Jurisprudenta Romaneasca - ICCJ

Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Penala
Decizia nr. 1201/2007
Dosar nr. 9029/54/2006
 
Sedinta publica din 5 martie 2007


 
 
Asupra recursurilor de fata;
in baza lucrarilor din dosar constata urmatoarele:
Prin sentinta penala nr. 250 din 27 aprilie 2006, Tribunalul Dolj, in baza art. 215 alin. (1), (2) si (3) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. si art. 74 si 76 C. pen., a condamnat ,intre altii, pe inculpatii:
M.A.F., la pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare, iar in baza art. 7 alin. (1) si (3) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 9 din aceeasi lege si art. 74, 76 C. pen., l-a condamnat la pedeapsa de 2 ani si 4 luni inchisoare si, facand aplicarea dispozitiilor art. 33 si 34 C. pen., a contopit pedepsele si a dispus ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani si 6 luni inchisoare.
P.V., la pedeapsa de 2 ani inchisoare iar, in baza art. 7 alin. (1) si (3) din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 9 din aceeasi lege si art. 74, 76 C. pen., l-a condamnat la pedeapsa de 2 ani inchisoare si, facand aplicarea dispozitiilor art. 33 si 34 C. pen., a contopit pedepsele si a dispus ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani inchisoare.
in baza art. 861 C. pen., a dispus suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei fiecaruia dintre inculpati, stabilindu-se un termen de incercare de 5 ani si 8 luni pentru inculpatul M.A.F. si de 4 ani pentru inculpatul P.V., iar ,in baza art. 863 C. pen., s-a dispus ca acestia sa respecte, pe durata termenului de incercare masurile si obligatiile prevazute in alin. (1) lit. a), b), c) si d) C. pen., atragandu-se atentia asupra dispozitiilor art. 864 C. pen.
A fost dedusa din pedeapsa aplicata inculpatului M.A.F. perioada retinerii de la 14 ianuarie 2005 si a arestului preventiv de la 19 ianuarie 2005 la 11 ianuarie 2006.
S-a constatat recuperat integral prejudiciul cauzat partii civile P.P. prin restituire si au fost obligati in solidar inculpatii la plata sumei de 788 dolari S.U.A. catre partea civila W.Z., 700 dolari S.U.A. catre partea civila V.B., 1334 Euro catre partea civila R.A., 1250 dolari S.U.A. catre partea civila L.P. si la 2880 dolari S.U.A. catre partea civila R.S.O., reprezentand despagubiri civile.
in baza art. 118 lit. d) C. pen., s-a dispus confiscarea speciala de la inculpatul M.A.F. a sumelor de 10624,4 dolari S.U.A. si 4041,6 Euro, reprezentand bunuri dobandite prin savarsirea infracsiunilor, iar in baza art. 118 lit. b) C. pen., s-a dispus confiscarea speciala de la inculpatul M.A.F. a unui hard disc PC seria 80360714 si de la inculpatul P.V. a unui hard disc PC seria 20610010-92300J.
S-a dispus restituirea Bl pe numele K.M.A., catre posesor si au fost obligati inculpatii la plata sumei de cate 600 lei cheltuieli judiciare catre stat.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut in fapt ca, inculpatul M.A.F. a fost sanctionat administrativ pentru comiterea unei infractiuni de inselaciune prin intermediul retelei internet.
Scopul urmarit prin sanctiunea aplicata nu a fost realizat, astfel ca inculpatul a continuat, in acelasi an, pe o scara extinsa, activitatea infractionala, ce face obiectul dosarului nr. 190/P/2003 al Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie.
in perioada mai 2004 - ianuarie 2005, inculpatul M.A.F. si-a organizat propriul grup infractional, impreuna cu ceilalti doi inculpati, luand masuri suplimentare pentru a evita descoperirea de catre organele abilitate a fraudelor comise in acest mod.
Inculpatul M.A.F. a infiintat pe internet, pe domeniul gratuit �go.ro� mai multe site-uri specializate in vanzarea fictiva de bunuri electronice, in regim on line, ghidandu-se dupa modelul unor site-uri similare reale.
Cu ajutorul inculpatului P.V., inculpatul a cules din reteaua internet diverse fotografii ale unor produse electronice sau autoturisme, pe care le-au postat apoi pe propriile site-uri, oferind spre vanzare persoanelor interesate, la preturi convenabile, bunurile pe care in realitate nu le aveau.
Cunoscand bine limba engleza, inculpatii au initiat corespondenta cu prezumtivii cumparatori, castigandu-le increderea si, odata realizat acordul de vanzare-cumparare, inculpatii primeau sume de bani , cu titlu de avans sau de plata integrala, cu promisiunea livrarii ulterioare a bunului prin intermediul firmelor de curierat, sumele de bani fiind ridicate de coinculpatul, O.P.
Aceasta operatiune a fost monitorizata de lucratorii de politie la 14 ianuarie 2005, urmare sesizarii telefonice a unui functionar al Bancii Transilvania, care a avut suspiciuni cu privire la ridicarea sumei de 1300 Euro, ulterior realizandu-se prinderea in flagrant a beneficiarului sumei, respectiv inculpatul M.A.F., prejudiciul total produs fiind de 18901 dolari S.U.A. si 7686 Euro.
La individualizarea pedepsei s-au avut in vedere criteriile generale si obligatorii prevazute de art. 72 C. pen., respectiv dispozitiile partii generale, limitele de pedeapsa fixate in partea speciala, gradul ridicat de pericol social al faptei savarsite, determinat de modalitatea siconditiile concrete in care s-au savarsit faptele, valoarea prejudiciului care nu a fost recuperat integral si persoana si atitudinea inculpatilor, inculpatul M.A.F. savarsind anterior fapte de aceesi natura.
Instanta de fond a avut in vedere la stabilirea situatiei de fapt, la incadrarea juridica, la individualizarea pedepselor precum si la solutionarea laturii civile a cauzei urmatoarele probe: procesele verbale de organizare si prindere in flagrant, raport analiza hard disc PC pentru M.A.F. si P.V., procesele verbale de perchezitie corporala si domiciliara, dovezile de ridicare a unor bunuri, copia documentelor financiar contabile intocmite in timpul desfasurarii activitatii infractionale, plangerile si declaratiile partilor vatamate, declaratiile unor martori, fisele privind cazierul judiciar al inculpatilor, precum si declaratiile acestora date in faza de urmarire penala si in timpul cercetarii judecatoresti.
Curtea de Apel Craiova, sectia penala, prin decizia penala nr. 292 din 23 octombrie 2006, a respins apelurile declarate de inculpati considerand nefondate sustinerile acestora , in sensul netemeiniciei si nelegalitatii hotararii instantei de fond si solicitand redozarea pedepselor sub aspectul cuantumului si al modalitatii de executare.
Astfel, instanta de control judiciar a retinut ca in mod corect inculpatii au fost condamnati, la pedepese in concordanta cu probele administrate si cu criteriile de individualizare avute in vedere in vedere, vinovatia inculpatilor, sub forma intentiei directe fiind stabilita indubitabil, motiv pentru care nu s-a justificat reducera pedepselor si nici aplicarea dispozitiilor art. 81 C. pen.
impotriva acestei decizii a declarat recurs in termen legal inculpatii M.A.F. si P.V., care nu au fost prezenti la judecarea cauzei, dar prin aparatorul desemnat din oficiu au invocat motivul de casare prevazut de art. 3859 pct.14 C. proc. pen. si au solicitat reindividualizarea pedeselor si aplicarea art. 81 C. pen.
Examinand cauza prin prisma criticii , care se incadreaza in dispozitiile art. 3859 alin. (1) pct.14 C. proc. pen., se constata ca cererea de aplicare a suspendarii conditionate a executarii pedepsei este neintemeiata pentru urmatoarele considerente:
Dupa abrogarea art. 81 alin. (3) C. pen., prin Legea nr. 278/2006, suspendarea conditionata a executarii pedepsei poate fi dipusa si in cazul infractiunilor intentionate pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii mai mare de 15 ani, atunci cand sunt indeplinite conditiile prevazute in art. 81 alin. (1) lit. a) si b) C. pen., numai daca instanta apreciaza ca scopul pedepsei poate fi atins chiar fara executarea acesteia.
in lumina dispozitiilor art. 52 C. pen., pedeapsa este o masura de constrangere si un mijloc de reeducare a condamnatului, scopul ei fiind prevenirea savarsirii de noi infractiuni.
Chiar daca pedeapsa de 2 ani inchisoare, pentru inculpatul P.V. ar face aplicabila modalitatea prevazuta de art. 81 C. pen., inalta Curte apreciaza ca suspendarea conditionata a executarii pedepsei nu are efectul educativ al suspendarii sub supraveghere a executarii pedesei, asa cum corect, prima instanta a aplicat criteriile de individualizare prevazute de art. 72 C. pen. si a dat maximul de eficienta circumstantelor atenuante retinute.
Ca atare, in cauza, pentru inculpatul P.V. nu se constata motive care sa justifice aplicarea beneficiului suspendarii conditionate a executarii pedepsei, prevazut de art. 81 C. pen..
Conform art. 81 alin. (2): �Suspendarea conditionata a executarii pedepsei poate fi acordata si in cazul concursului de infractiuni, daca pedeapsa aplicata este inchisoarea de cel mult doi ani si sunt intrunite conditiile prevazute in alin. a) lit. b) si c) C. pen.
Analizand actele si lucrarile dosarului, inalta Curte a retinut ca inculpatul M.A.F. a fost condamnat, la pedeapsa rezultanta de 2 ani si 6 luni inchisoare, prin contopirea pedepselor de 2 ani si 6 luni inchisoare si 2 ani si 4 luni inchisoare.
Prin urmare pedeapsa aplicata acestuia nu se incadreaza in conditiile alin. (2) ale art. 81 C. pen. si in consecinta inculpatului M.A.F. nu-i poate fi acordat beneficiul suspendarii conditionate a executarii pedepsei.
Pedepsele aplicate inculpatilor au fost just individualizate, instanta de fond, in aplicarea dispozitiilor prevazute de art. 72 C. pen., a tinut cont de toate criteriile de individualizare raportate la speta, retinand incidenta dispozitiilor art. 74 C. pen., cu consecinta reducerii pedepselor cu mult sub limita minimului special prevazut de lege si suspendarea sub supraveghere a executarii acestora, prin aplicarea art. 861 C. pen.
Asadar, pentru toate cele aratate mai sus nu se justifica reducerea pedepselor si nici aplicarea dispozitiilor art. 81 C. pen.
Totodata, nu se constata nici alte motive de casare dintre cele prevazute de art. 3859 alin. (3) C. proc. pen., susceptibile a fi luate in considerare din oficiu.
in consecinta, pentru considerentele de mai sus, conform art. 38515 pct. 1 lit. b) C. proc. pen., inalta Curte va respinge, ca nefondat, recursurile declarate de inculpatii M.A.F. si P.V.
Se va deduce din pedeapsa aplicata inculpatului M.A.F. perioada retinerii de la 14 ianuarie 2005 si a arestului preventiv de la 19 ianuarie 2005 la 11 ianuarie 2006.
Totodata, in baza art. 192 alin. (2) C. proc. pen., recurentii inculpati vor fi obligati la plata sumei de cate 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat, din care sumele de cate 100 lei reprezentand onorariul pentru paratorul desemnat din oficiu se vor avansa din fondurile Ministerului Justitiei.

 
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
D I S P U N E


 
Respinge, ca nefondate, recursurile declarate de inculpatii M.A.F. si P.V. impotriva deciziei penale nr. 292 a Curtii de Apel Craiova, sectia penala.
Obliga recurentii inculpati la plata sumei de cate 300 lei, cheltuieli judiciare catre stat, din care suma de cate 100 lei, reprezentand onorariul pentru aparatorul desemnat din oficiu, se va avansa din fondurile Ministerului Justitiei.
Definitiva.
Pronuntata in sedinta publica, azi 5 martie 2007.