WIPO Arbitration and Mediation Center

DECIZIA COMPLETULUI ADMINISTRATIV

S.C. Infinity S.R.L. v. Jal Othman

Dosarul nr. DR02010-0010

 

1. Partile

Reclamantul este S.C. Infinity S.R.L. din Judetul Prahova, reprezentat de Leaua & Asociații,

Pârâtul este Jal Othman din Long Island City, New York, Statele Unite ale Americii.

2. Numele de Domeniu și Registratorul

Numele de domeniu în litigiu <infinity.ro> este înregistrat la RNC.ro

3. Procedura

Plângerea a fost depusă la Centrul de Arbitraj și Mediere al OMPI ("Centrul") la data de 29 decembrie 2010. în aceeași zi Centrul a trimis prin email către RNC.ro o cerere prin care acestuia îi este solicitată o verificare cu privire la numele de domeniu în litigiu. La data de 3 ianuarie 2011 RNC.ro a transmis Centrului prin email răspunsul la cererea de verificare confirmând faptul că Pârâtul este înregistrat ca titular al numelui de domeniu și furnizând datele de contact ale acestuia.

Centrul a verificat că Plângerea îndeplineșste toate cerințele de formă ale Politicii de Soluționare Uniformă a Litigiilor cu privire la numele de domenii (ulterior denumita "Politica"), ale Regulilor de Soluționare Uniformă a Litigiilor cu privire la numele de domenii (ulterior denumite "Regulile") și ale Regulilor Suplimentare OMPI pentru Politica de Soluționare Uniformă a Litigiilor cu privire la numele de domenii (ulterior denumite "Regulile Suplimentare").

în conformitate cu Regulile, paragrafele 2(a) și 4(a), Centrul a comunicat în mod formal Pârâtului Plângerea și procedurile au fost începute la data de 11 ianuarie 2011. Conform Regulilor, paragraful 5 (a) data limita pentru depunerea Răspunsului a fost fixata pentru 31 ianuarie 2011. Pârâtul nu a depus un răspuns în termenul acordat iar în consecință Centrul a notificat Pârâtului în data de 1 februarie 2011 faptul că nu a depus în termen Răspunsul.

Centrul a numit pe Gabriela Kennedy ca unic Membru al Completului Administrativ în acest caz la data de 14 februarie 2011. Completul Administrativ a fost legal constituit. Completul Administrativ a depus Declarația de acceptare și Declarația de Imparțialitate și Independență, după cum este cerut de Centru pentru a asigura respectarea Regulilor, paragraful 7.

Limba procedurii

Plângerea a fost depusă în limba română. în conformitate cu Regulamentul, paragraful 11, în lipsa unei înțelegeri între părți, sau în alt mod specificat în contractul de înregistrare, limba procedurii administrative va fi limba contractului de înregistrare, supusa autorității Completului Administrativ de a decide altfel. Plângerea a fost depusa în limba română. Conform informațiilor primite de la Registrul competent, limba contractului de înregistrare pentru numele de domeniu disputat este limba engleză. Reclamantul a depus o cerere ca româna sa fie limba procedurilor pe data de 6 ianuarie 2011, cerere la care Pârâtul nu a răspuns. Avînd în vedere urmatorarele :

i) Reclamantul este o persoana juridica română ;

ii) la data înregistrarii numelui de domeniu în litigiu, limba contractului de inregistrare era limba română și limba engleză și nu exista opțiunea registrantului de a opta pentru una din cele doua limbi;

iii) Reclamantul și Pârâtul au corespondat în limba romana inaintea depunerii Plângerii,

în concordanță cu paragraful 11 al Regulamentului Completul Administrativ decide ca limba de desfăÈâ„¢urare a prezentelor proceduri sa fie limba română.

4. Situația de fapt

Reclamantul este o societate înregistrată în România care acționeaza pe piața vînzărilor directe pe bază de catalog. Reclamantul este reprezentantul exclusiv în Romania a peste 2000 de produse din Italia, Franța, Spania, Suedia, Austria și India. Reclamantul își desfăÈâ„¢oara activitatea prin 7,500 de reprezentanți și are o cifră de afaceri anuala de approximativ 3.000.000 Euro. Reclamantul distribuie anual un numar de aproximativ de 100.000 exemplar de cataloage la reprezentanți și potențiali reprezentanți pe întreg teritoriul României.

Reclamantul a înregistrat marca "Infinity" sub numarul 89063 la data de 6 martie 2007.

Pârâtul în prezenta procedură adminstrativă este Jal Othman care a înregistrat numele de domeniu în litigiu <infinity.ro> la data de 10 iulie 2001.

5. Sustinerile Părtilor

A. Reclamantul

Reclamantul susține că numele de domeniu în litigiu este identic cu marca Reclamantului înregistrată în clasele 35 și 39. Deși marca Reclamantului este înregistrată ulterior numelui de domeniu în litigiu, faptul înregistrarii unui nume de domeniu anterior momentului în care sunt dobindite drepturi asupra unei mărci nu împiedică stabilirea existenței identitații sau similăritații care poate produce confuzie.

De asemenea, Reclamantul susține că Pârâtul nu deține drepturi și interese legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu, deoarece nu exista nici o legatură între Reclamant și Pârât iar Reclamantul nu a acordat nici un drept Pârâtului și nu i-a permis în nici un fel sa utilizeze marca sa. Pârâtul nu a folosit numele de domeniu în litigiu la nici un moment dupa înregistrarea sa. Pârâtul nu a fost și nu a devenit cunoscut sub numele "infinity".

Reclamantul mai susține că Pârâtul foloseÈâ„¢te numele de domeniu în litigiu cu rea-credință. De la momentul înregistrarii până în prezent Pârâtul nu a folosit numele de domeniu în litigiu, or acest fapt este un argument în vederea folosirii cu rea-credință. în plus, numele de domeniu în litigiu a fost înregistrat ascunzînd datele de indentificare/contact tehnic ale Pârâtului. Pârâtul a refuzat să transfere numele de domeniu în litigiu Reclamantului inainte de inceperea procedurilor și a cerut ca părțile să negocieze și să ajunga la un punct comun, sugerînd deci că Pârâtul dorea să obțină de la Reclamant o suma mai mare decât cea oferita de Reclamant.

în ceea ce priveÈâ„¢te inregistrarea cu rea-credință, Reclamantul susține că în cazul în care o persoana ar putea inregistra sau obține nume de domeniu de așa manieră încît să pună sub semnul întrebării respectarea de către acea persoana a declarațiilor și garanțiilor date la momentul înregistrării numelui de domeniu, aceasta ar putea fi considerata ca reprezentind retroactiv înregistrare cu rea credință.

B. Pârâtul

Pârâtul nu a răspuns la pretențiile Reclamantului.

6. Discuții și Constatari

A. Identica sau suficient de similară încât să produca confuzie

Completul administrativ trebuie să stabiliească dacă Reclamantul deține drepturi asupra unei mărci și dacă numele de domeniu în litigiu este identic sau similar astfel încât să produca confuzie cu respectiva marcă.

în acest caz Reclamantul a dovedit că deține dreptul asupra mărcii "Infinity" înregistrată la nivel național sub numărul 890063 pentru servicii în clasele 35 și 39. Numele de domeniu în litigiu prezintă o singura diferență față de marca înregistrată de Reclamant, anume adăugarea codului de țară .ro. Completul Adminstrativ considera că aceasta nu asigura distinctivitatea numelui de domeniu prin raport la marca Reclamantului.

Completul Administrativ decide că numele de domeniu în litigiu este identic cu marca "Infinity" a Reclamantului putând deci sa producă confuzie. Aceasta Plângere însă este neobișnuită. Completul Administrativ consemnează că numele de domeniu în litigiu a fost inregistrat cu patru ani inainte ca Reclamantul să fie inregistrat ca persoana juridica și cu 6 ani inainte de înregistrarea mărcii Reclamantului. Aceste lucruri vor fi luate în evidență de Completul Administrativ atunci cînd celelate elemente care trebuiesc stabilite de Reclamant sînt analizate.

B. Drepturi și interese legitime

Opinia unanimă a completelor administrative din cadrul Centrului cu privire la faptul că reclamantul trebuie să dovedeasca lipsa de drepturi și interese legitime ale pârâtului, este că deși sarcina probei incumbă reclamantului, aceasta ar putea conduce uneori la imposibilitatea dovedirii unui fapt negativ. S-a stabilit deci că reclamantul trebuie Èâ„¢ă dovedeasca prima facie că pârâtul nu are drepturi sau interese legitime. Odată făcută aceasta dovada prima facie pârâtul trebuie să dovedeasca drepturile sau interesele sale legitime cu privire la numele de domeniu în litigiu. Dacă pârâtul nu reuseste să facă aceasta dovadă, se consideră că reclamantul a îndeplinit condițiile prevăzute în paragraful 4(a)(ii) ale Politicii (vezi WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, sectiunea 2.1).

în cazul de față, Completul Administrativ e de părere că Reclamantul a stabilit prima facie că Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu iar Pârâtul nu a dovedit asemenea drepturi. De fapt, Pârâtul nu a depus un Răspuns și deci nu a invocat nici o circumstanță care ar fi putut să dovedeasca orice drepturi sau interese legitime cu privire la numele de domeniu. Completul Administrativ consemnează însă, că la modul prezent numele de domeniu în litigiu conduce la un site zis al "Cercului de Matematica Infinity"., contrar celor susținute de Reclamant.

Cu toate acestea, Completul Administrativ decide că Reclamantul a reușit să demonstreze prima facie că Paratul nu are drepturi sau interese legitime în numele de domeniu în litigiu iar Pârâtul ne depunind un Răspuns nu a demonstrat că are drepturi sau interese legitime în numele de domeniu în litigiu.

C. Inregistrat și utilizat cu rea-credinta

Paragraful 4(a)(iii) al Politicii stabileÈâ„¢te că Reclamantul trebuie sa facă dovadă că numele de domeniu în litigiu "a fost inregistrat și este folosit cu rea-credință" cele doua elemente trebuind fii indeplinite cumulativ.

Reclamantul susține că această interpretare a fost schimbată de cazuri recente viz. City Views Limited v Moniker Privacy Services /Xander, Jeduyu, ALGEBRALIVE, Cazul OMPI D2009-0643 ("Cazul Mummygold") și Octogen Pharmacal Company, Inc. v Domains By Proxy, Inc. / Rich Sanders and Octogen e-Solutions, Cazul OMPI nr. D2009-0786 ("Cazul Octogen") care au decis că o persoană ar putea înregistra sau obține un nume de domeniu cu buna credință dar dacă aceasta folosesțe în viitor numele de domeniu de aÈâ„¢a manieră încât să pună sub semnul întrebarii respectarea de către acea persoana a declarațiilor de garanție date la momentul inregistrării numelui de domeniu, aceasta ar putea fi considerată ca reprezentând retroactiv înregistrare cu rea-credință.

Completul Administrativ recunoaÈâ„¢te (după cum au facut și alții vezi Mile Inc. v Michael Burg Cazul OMPI nr. D2010-2011) că în anumite situații se poate imputa o anumita intenție originală prin mod de comportare ulterior. în cazul de fața insă, nu se pot face asemenea asumpții.

Completul Administrativ nu poate să ajungă la concluzia că Pârâtul a inregistrat numele de domeniu în litigiu cu rea-credință în 2001 când Reclamantul nici nu exista (Reclamantul a fost constituit în anul 2005) și cu 6 ani inainte ca Reclamantul să înregistreze marca "Infinity". Hopul de netrecut pentru Reclamant e faptul că la vremea când Pârâtul a înregistrat numele de domeniu în litigiu, Pârâtul nu avea cum să contemple drepturile Reclamantului pentru că Reclamantul nu exista iar drepturile sale nici atit!

Completul Administrativ consemnează de asemenea că marca aleasa de Reclamant este un nume comun și că exista în registrul de mărci comunitare nici mai puțin decît 39 de marci "Infinity". Citind dintr-un caz anterior: "In the ordinary case, a business adopting a new mark in today's world must take the Internet as it finds it. If someone else has already registered a domain name identical or confusingly similar to the proposed new mark, the domain name will be unavailable to the business unless it negotiates a transfer" ( e-Duction, Inc v John Zuccarini, d/b/a The Cupcake Party & Cupcake Movies, Cazul OMPI nr. D2000-1369). Reclamantul a Èâ„¢tiut foarte bine ce nume de afaceri și-a ales și trebuie deci acum să sufere consecințele. La data înregistrarii sale în 2005 trebuie să fi observat că exista alte companii cu aceleași nume, că numele de domeniu în litigiu era deja înregistrat.

Completul Administrativ e de acord cu argumentele consemnate de alte complete administrative recente în privinta paragrafului 4 (a) (iii) și nu le repetă aici, dar face referință la aceste cazuri (multe dintre ele similare în ceea ce privesc situațiile de fapt), anume Blue Financial Corporation v DomainCA (Whois Protect Service), Mediablue, Cazul OMPI nr. D2010-0537; Adakim-Earl v Linea Networks Cazul OMPI nr. D2008-0945 și Camon S.p.a. v Intelli-Pet, LLC Cazul OMPI nr. D2009-1716 și Prime Pictures LLC v DigiMedia.com L.P. Cazul OMPI nr. D2010-1877.

în concluzie, Completul Adminstrativ stabileÈâ„¢te că Reclamantul nu a reușit să dovedeasca acest element al cazului în aceste proceduri administrative.

7. Decizia

Pentru motivele enumerate mai sus Plângerea se respinge.

Gabriela Kennedy
Complet Administrativ Unic
Data: 22 martie 2011