Decizie airfrance.ro - Tribunalul Bucuresti

 Dosar 6589/2000

Tribunalul Bucuresti
Sentinta civila nr. 1682
Sedinta Publica de la 6 11 2001

Pe rol solutionarea cauzei civile formulata de reclamanta Air France - Romania in contradictoriu cu paratii S.C. Amaltea Impex SRL, S.C. Evergreen C&A SRL si Institutul de Cercetari si Informatica - registrul ROTLD, avand ca obiect "ordonanta presedentiala". Dezbaterile in fond si sustinerile orale ale partilor au avut loc in sedinta publica de la 30.10.2001, fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data ce face parte integranta din din prezenta cand tribunalul avand nevoie de timp pentru a delibera si pentru
a da posibilitatea partilor sa depuna note scrise, a amanat pronuntarea la data de 6.11.2001, cand a hotarat urmatoarele:


TRIBUNALUL


Prin actiunea civila inregistrata sub nr. 6579/21.11.2000 pe rolul Tribunalului
Bucuresti Sectia a IV-a civila, reclamanta Air France Romania a chemat in judecata pe paratii S.C. Amaltea Impex SRL, S.C. Evergreen C&A SRL si Institutui de Cercetari si Informatica - Registrul ROTLD pentru ca prin hotarare judecatoreasca, pe calea ordonantei presedentiale, sa se dispuna obligarea paratelor sa desfiinteze site-ul aflat pe internet la adresa http: w.w.w. airfrance.ro, iar in subsidiar, obligarea paratelor sa renunte la denumirea inregistrata pentru aceasta pagina si sa utilizeze un alt nume pentru acest domeniu; obligarea paratului Institutul de Cercetari si Informatica sa anuleze inregistrarea acestui domeniu sub numele de "airfrance.ro"; obligarea paratelor la plata daunelor cominatorii reprezentand c/val. 150 dolari USD/zi de intarziere, de la data pronuntani hotararii si pana la desfiintarea efectiva a site-ului respectiv si renuntarea la nume si incetarea actiunii prejudiciabile, cu cheltuieli de judecata.
In molivarea actiunii, s-a aratat ca, de la data de 12.09.2000, pe Internet, a aparut la adresa http://w.w.w. airfrance.ro/, un site care poarta numele companiei reclamante. Domeniul purtand titulatura http://w.w.w. airfrance.ro/ a fost achizitionat de catre parata S.C. Almatea de la Romanian National R&D Computer Network, registrul ROTLD, retea detinuta de catre Institutul de Cercetari in Informatica ICI.
Achizitionarea domeniului si inregistrarea acestuia sub numele de "airfrance.ro" de catre parata a impiedicat reclamanta sa deschida o pagina cu acest nume in spatiul Internet corespunzator Romaniei, aceasta fiind in imposibilitate de a folosi acest nume.
Parata S.C. Evergreen C&A SRL a solicitat reclamantei sa achizitioneze domeniul inregistrat sub numele ‘wwwairfrance.ro’, obligandu-se sa configureze pagina web cu numele airfrance.ro.
Prin conduita culpabila a paratelor s-a cauzat reclamantei un prejudiciu, intrucat numele acesteia a fost uzurpat, reclamanta fiind in imposibilitatea de a-si folosi propriul nume pe Internet pentru a se prezenta si a-si face cunoscuta oferta partenerilor de afaceri utilizatori ai Internetului. Reclamanta invedereaza instantei ca datorita actiunii culpabile a paratelor este
impiedicata sa achizitioneze ea insasi de la registrul ROTLD un spatiu purtand denumirea societatii, fiind obligata sa foloseasca serviciile acestor intermediari, al caror unic avantaj il constituie dorinta lor de a folosi, in propriul lor interes, blandetea legislatiei in materie.

In drept, actiunea este intemeiata pe disp.art.998, 1000 al.3 si 1003 c. civ.;
conventiile incheiate cu statul roman in 1937 si 1967, prin care se recunoaste si se autorizeaza Compania Aeriana Air France in Romania.
Prin intampinarea depusa la termenul din 19.12.2000, paratul Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Bucuresti a invederat instantei ca registrul ROTLD nu este obligat sa verifice existenta unui drept la marca supra numelui (denumirii), aceasta obligatie revenind nurnai registrantului, care trebuia sa se asigure ca nu incalca sau nu aducea un prejudiciu unei alte parti, privind dreptui de folosire a unei marci inregistrate.
S-a adus la cunostinta instantei faptul ca s-a luat masura suspendarii domeniului in discutie pana la pronuntarea pe fond asupra cauzei de catre instanta, conform punctului 34 din Regulile de inregistrare a numelor de domenii si subdomenii din zona "ro".
Pentru acest motiv paratul a solicitat respingerea cererii de ordonanta presedentiala deoarece masura anularii domeniului inseamna stergerea definitiva a inregistrarii domeniului, ceea ce ar echivala cu o prejudecare a fondului, contrar disp. art. 581 C.pr.civ.
La dosarul cauzei, paratui ICI Bucuresti a depus urmatoarele acte: - contractul de inregistrare a domeniilor "ro" (Registration Agreement); regulile de inregistrare a numelor de domenii si subdomenii din zona "ro"; extras din RFC 1591 (standard tehnic si administrativ in internet); cererea de inregistrare a domeniului de catre S.C. Amaltea SRL.

La prima zi de infatisare, paratul ICI Bucuresti a invocat exceptia inadmisibilitatii actiunii si exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei. Reclamanta a solicitat proba cu inscrisuri pe exceptia lipsei calitatii procesuale active, iar Tribunalul a admis aceasta proba si a unit exceptia cu fondul cauzei conform art. 137 al.2 C.pr.civ., avand in vedere faptul ca pentru solutionarea acestei exceptii este nevoie sa se administreze dovezi in legatura cu dezlegarea in fond a pricinii.

Ulterior modificarii cererii promovata de reclamanta pe cale de ordonanta
presedentiala in cererea intemeiata pe dipozitiile dreplului cornun, indicate in actiune, respectiv art.998, 1000 al.3 si 1003 C.civ. si Conventiile de reciprocitate incheiate intre statui roman si cel francez din 1937, 1962 si 1975, paratul ICI Bucuresti a invederat tribunalului ca renunta sa mai sustina exceptia inadmisibilitatii actiunii.

Parata Amaltea SRL a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale de folosinta si de exercitiu a Agentiei Air France, in raport de dispozitiile art.43 din Lg.31/1990, precum si exceptia lipsei capacitatii sale pasive.
In privinta exceptiilor invocate, tribunalul a apreciat ca acestea nu sunt fondate pentru urmatoarele considerente:
Agentia Air France din Romania functioneaza exclusiv pe baza autorizatiei
provizorii pentru activitati comerciale nr.38/230/19.02.2001 emisa de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei - Directia Generala de Servicii Transport Aerian si Aeroporturi, acordate pe baza de reciprocitate si conditionata de acordarea pe teritoriul Republicii franceze, a unor drepturi similare in favoarea companiei aeriene romane care a fost desemnata in vederea operarii serviciilor aeriene regulate intre Romania si Republica Franceza. Aceasta agentie Air France nu este o reprezentanta sau agentie
supusa dreptului cornun in materie, constituita potrivit procedurii de autorizare de catre Ministerul Comertului si de inregistrare la Camera de Comert a Romaniei, reglementata juridic prin D.-L. 122/1990 privind autorizarea si desfasurarea activitatii reprezentantelor si agentiilor companiilor straine in Romania.
Ca atare, tribunalul apreciaza ca este nefondata exceptia lipsei capacitatii de
folosinta, agentia avand aptitudinea unei persoane de a avea drepturi si obligatii in plan procesual.
In privinta capacitatii procesuale de exercitiu a agentiei Air France, respectiv a
aptitudinii sale de a-si valorifica singura drepturile procedurale si de a-si indeplini singura obligatiile procedurale, Tribunalul retine ca aceasta nu sta in cauza in nume propriu, ci in calitate de reprezentant al Companiei Air France din Franta.


Actele de procedura indeplinite de catre cel care nu are exercitiul drepturilor
procedurale sunt anulabile, insa, potrivit art. 161 al.1 C.pr.civ., instanta poate acorda untermen pentru ca reprezentantul partii sa faca dovada calitatii sale.
In cauza, reprezentantul Companiei Air France a facut dovada calitatii sale,
prezentand instantei autorizarea de actionare in justitie, potrivit careia Agentia Air France din Romania este autorizata sa reprezinte Compania Air France in dos. nr. 6579/2000, in sensul disp. art.68 C.pr.civ.
Pentru aceste considerente, Tribunalul a respins ca nefondata exceptia lipsei
capacitatii de exercitiu.

Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, Tribunalul retine ca aceasta este nefondata, intrucat Compania Air France a imputernicit agentia Air France din Romania sa o reprezinte in dos. nr-6579/2000, fata de toti paratii mentionati in actiune.
In privinta exceptiei lipsei calitatii procesuale active a reclamantei, Tribunalul retine ca este nefondata, intrucat in cauza s-a facut dovada existentei identitatii intre persoana reclamantei si cel care ar fi titular al dreptului afirmat. Dreptul la actiune in materia raspunderii delictuale apartine evident celui al carui interes a fost lezat prin fapta ilicita, respectiv Compania Air France din Franta.
Din analiza intregului material probator administrat in cauza, tribunalul constata ca actiunea de fata este fondata in parte pentru urmatoarele considerente:
Actiunea formulata de catre reclamanta Air France este intemeiata in drept pe
dispozitiile dreptului cornun, art.998, art. 1000 alin.3 si 1003 C.civ., invocandu-se cauzarea unor prejudicii prin acordarea de catre ROTLD a dreptului de folosinta al numelui de domeniu internet "airfrance.ro" societatii comerciale Amaltea Impex SRL.
Chiar daca legislatia romana nu este foarte dezvoltata in domeniul Internetului, instanta constata ca au aplicabilitate in cauza dispozitiile dreptului cornun, prin care se reglementeaza raspunderea civila delictuala.
Dreptul, in general, ca instrument de ordonare a desfasurarii raporturilor sociale indeplineste o functie educativa, prin influenta pe care o exercita asupra constiintei oarnenilor. Aceasta functie se regaseste si in institutia juridica a raspunderii civile delictuale.
Constiinta ca fapta ilicita cauzatoare de prejudicii nu ramane nesanctionata, ci
atrage dupa sine obligatia de reparare a prejudiciului, este de natura a indeplini o functie educativa si deci o functie sociala de prevenire a producerii unei asemenea fapte.

Avand in vedere faptui ca raspunderea civila delictuala se caracterizeaza intr-o obligatie de reparare a prejudiciului, care se stabileste in sarcina autorului prejudiciului, ea indeplineste si o functie reparatorie, astfel incat sub acest aspect poate fi considerata ca un mijloc de aparare a drepturilor subiective.
De indata ce printr-o fapta ilicita s-au adus prejudicii dreptului subiectiv al unei persoane, este angajata raspunderea autorului prejudiciului, in acest sens, raspunderea civila contribuie la apararea dreptului subiectiv incalcat.
In speta dedusa judecatii, reclamanta a probat intrunirea cumulativa a conditiilor necesare pentru angajarea raspundeni civile delictuale, respectiv: existenta prejudiciului, existenta faptei ilicite, existenta unui raport de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu, existenta vinovatiei celui ce a cauzat prejudiciul, constand in intentia cu care a actionat.
Prin acordarea de catre ROTLD a dreptului de folosinta al numelui de domeniu internet "airfrance.ro" societatii comerciale Amaltea Impex SRL s-a cauzat in mod evident un prejudiciu reclamantei.
Denumirea Air France este de larga notorietate bucurandu-se de un real succes side apreciere din partea unei paturi numeroase de consumatori din intreaga lume.
Prin inregistrarea numelui de domeniu "airfrance.ro" (chiar daca nu se confera nici un drept legal asupra acestui nume in favoarea paratei Amaltea Impex SRL) este de necontestat faptui ca s-a profitat in mod incorect de renumele denumirii comerciale Air France, in scopul obtinerii unor beneficii de catre parata.
Reclamanta a fost privata de dreptui de a-si achizitiona un nume de domeniu de la sursa, respectiv ICI, in zona "ro", fiind lipsit de relevanta faptul ca aceasta poate folosisubdomeniile "com.ro", "org.ro", "tm.ro", "info.ro", "firm.ro", care sunt libere in prezent.
Prin fapta ilicita savarsita de catre parata Amaltea Impex SRL, aceea de a
achizitiona numele de domeniu "airfrance.ro" in scopuri speculative, s-a urmarit blocarea domeniului "airfrance.ro" si impiedicarea reclamantei sa deschida o pagina cu acest nume in spatiul Internet corespunzator Romaniei.  Scopul urmarit de catre parata a fost evidentacela de a forta reclamanta sa apeleze la serviciile sale, contra unor sume de bani
considerabile, fie pentru achizitionarea domeniului, fie pentru configurarea paginii (site-ul) Air France.
Acest aspect rezulta, in mod neindoielnic, din activitatea imediat urmatoare
achizitionarii domeniului, respectiv din fax-ul expediat Agentiei Air France din Romania, prin care se aducea la cunostinta acesteia ca este mai profitabil pentru Compania Air France sa apeleze la serviciile paratei SC Evergreen C&A SRL, pentru configurarea paginii web, purtand numele Air France, decat sa promoveze un proces costisitor si nesigur pentru obtinerea folosirii numelui Air France (fila 32 din dosar).
In baza considerentelor aratate, Tribunalul retine ca in cauza actiunea este fondata in parte, intrucat sunt intrunite conditiile prev. de art.998 si 1003 C.civ., fiind evidenta uzurparea numelui Air France si imposibilitatea Companiei Air France de a folosi propriul nume pe Internet in scopul prezentarii sale si promovarii unei oferte partenerilor de afaceri
utilizatori ai Internetului, datorita conduitei culpabile a paratelor.
Pentru repararea prejudiciului suferit de catre reclamanta ca urmare a faptei ilicite savarsite de catre parate, Tribunalul a constatat ca este absolut necesar ca paratele sa desfiinteze site-ul aflat pe Internet la adresa http :vvww airfrance.ro.
Tribunalul a retinut ca este necesar ca si paratul Institutul de Cercetari in
Informatica sa anuleze inregistrarea domeniului 'airfrance.ro", aceasta fiind facuta de catre parata Amaltea Impex SRL doar cu scopul revanzarii acesteia, contrar clauzelor impuse de catre ROTLD.
Tribunalul a respins cererea de obligare la plata daunelor cominatorii, intrucat exista posibilitatea executarii in natura a obligatiilor de a face de catre parate, fara a fi necesara constringerea acestora.
Cu privire la cxererea subsidiara de constatare a nulitatii absolute a conventiei de vinzare-cumparare a domeniului Internet purtind numele Air France, incheiate de catre parate, tribunalul constata ca aceasta este nefondata pentru urmatoarele considerente :
Potrivit art.1169 C.civ., reclamanta avea obligatia de a demonstra sustinerile sale, respectiv existenta conventiei de vinzare-cumparare intervenita intre parti cu privire la numele de domeniu airfrance.ro.
In speta, nu s-a probat existenta unui contract de vinzare-cumparare incheiat intre parti in conditiile art. 1294-1295 C. civ., astfel incit nu se poate constata o eventuala cauza de nulitate absoluta a acestei conventii.
Tribunalul retine ca parata Amaltea Impex SRL doar a inregistrat numele de domeniu airfrance.ro, fara a obtine vreun drept legal exclusiv asupra acestuia. ROTLD este Registrul roman de denumiri pentru Internet, care nu are capacitatea de a vinde pagini web(site-uri), ci doar de a transmite dreptul de folosire pentru nume de domeniu. Eventualele dispute intre parti cu privire la drepturile de a folosi un nume specific sunt solutionate pe cai legale obisnuite, respectiv in instanta.
Paratele aveau cunostiinta despre aceasta, precum si de faptul ca se poate dispune incetarea inregistrarii unui drept preferabil asupra numelui.
In aceste conditii, Tribunalul retine ca partile nu au incheiat in mod valabil o conventie de vinzare-cumparare, motiv pentru care a respins cererea subsidiara ca nefondata.
In baza art. 274. C.pr.c. Tribunalul a dispus obligarea paratelor SC Almatea Impex SRL si SC Evergreen C&A SRL la plata sumei de 153 000 lei cheltuieli de judecata catre reclamanta.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARESTE :

Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei Air France Romania ca nefondat.
Admite in parte actiunea formulata de catre reclamanta Air France Romania prin reprezentantul sau Agentia Air France din Romania cu sediul in Bucuresti, bd. Nicolae Balcescu nr.35, sect. 1, impotriva paratelor SC Amaltea Impex SRL cu sediul in Bucuresti, Str. Spatarului nr.32, sect.2 si SC Evergreen C&A SRL cu sediul in Bucuresti, Str. Dobrota nr.4 sect.2 si Institutul de Cercetari in Informatica – Registrul ROTLD, cu sediul in Bucuresti, Str.Maresal Averescu nr.810, sect.1, astfel cum a fost ulterior modificata si completata.
Obliga pe paratele SC Amaltea Impex SRL si SC Evergreen C&A SRL sa desfiinteze site-ul aflat pe Internet la adresa http :www air France.ro
Obliga paratul Institutul de Cercetari in Informatica sa anuleze inregistrarea domeniului airfrance.ro.
Respinge cererea de obligare a paratelor la plata daunelor cominatorii ca nefondata.
Respinge cererea subsidiara de constatare a conventiei de vinzare-cumparare intervenita intre parti pentru numele de domeniu airfrance.ro ca nefondata
Respinge cererea de obligare a paratului Institutului de Cercetari in Informatica ICI Bucuresti, la plata cheltuielilor de judecata ca nefondata.
Obliga paratii SC Amaltea Impex SRL si SC Evergreen C&A SRL la plata surnei de 153.000 lei cheltuieli de judecata catre reclamanta.
Cu apel in 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica azi 6.11.2001.