Decizia in cazul ats.ro - Curtea de Apel Bucuresti

CURTEA DE APEL BUCURESTI
SECTIA A V-A COMERCIALA
DOSAR NR. 1737/2004

DECIZIA COMERCIALA NR.695
Sedinta publica din 26 octombrie 2005

 

Pe rol judecarea cererii de apel, formulata de apelanta reclamanta SC ADVANCED TEHNOLOGY SISTEM SRL ( A.T.S SRL) Targoviste impotriva sentintei comerciale nr.6442/17.05.2004 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a Vl-a Comerciala, in dosarul nr.9793/2003, in contradictoriu cu intimata parata SC AUTOMOTIVE TRADING SERVICES SRL Bucuresti si intimatul chemat in garantie INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN INFORMATICA Bucuresti.

Dezbaterile in cauza au avut loc in sedinta publica de la 19.10.2005, fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, ce face parte integranta din prezenta si cand, Curtea avand nevoie de timp pentru a delibera si pentru a da posibilitate partilor sa depuna concluzii scrise, a amanat pronuntarea la 26.10.2005, cand a pronuntat prezenta decizie.

CURTEA:
Asupra apelului comercial de fata, constata:

Prin sentinta comerciala nr. 6442 din 17.05.2004 a Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI a Comerciala, s-au respins, ca nemtemeiate, actiunea formulata de reclamanta SC ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS SRL Targoviste, impotriva paratei SC AUTOMOTIVE TRADING SERVICES SRL BUCURESTI si cererea de chemare in garantie a INSTITUTULUI NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN INFORMATIVA BUCURESTI, care a fost obligata la plata sumei de 11.900.000 lei cheltuieli de judecata, catre parata.
Pentru a hotari astfel, instanta de fond a avut in vedere sustinerile partilor, probele administrate in cauza si dispozitiile legale in materie .

Impotriva acestei sentinte a declarat apel, in termen legal, reclamanta SC ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS SRL, considerand-o netemeinica si nelegala.
In motivarea apelului, reclamanta a aratat ca, s-a facut o gresita aplicatie a legii, relativ la admisibilitatea, in principiu, a cererii de chemare in garantie, pe care a formulat-o impotriva Institutului National de Cercetare si Dezvoltare in Informatica.
In speta, se verifica, perfect, ipoteza normativa enuntata de articolul 60(1) Cod procedural civila.
Intr-adevar, chematul in garantie, in calitate de administrator de domenii de internet, intre care si cel in litigiu, are sa-si asume o raspundere pentru situatia in litigiu, in care, acelasi domeniu de internet este revendicat de doi utilizatori, care invoca aceeasi calitate de titular.
Cum situatia litigioasa este determinate, printre altele, si de administrarea defectuoasa a domeniilor de internet, de catre intimatul chemat in garantie, si de exercitiul confuz si dubios al calitatii de administrator de domenii de internet, cererea de chemare in garantie era, de buna seama, obiectul unui interes al fiecareia dintre partile litigante, apt de a fi examinat jurisdictional.

La cel de al doilea motiv de apel, reclamanta a aratat ca solutia hotararii atacate este rezultatul unor grave erori de fapt, datorata interpretarii vadit gresite si partizane a unor probe administrate in cauza si a unor elemente si imprejurari de fapt.
Prima instanta a pus temei, nejustificat, pe scrisoarea nr. 1494 din 30.09.2003 a intimatului chemat in garantie, care are o anumita afinitate fata de parata.
Deci, chematul in garantie, scutit de orice complicate procesuala, a fost lasat, de catre prima instanta, sa arbitreze litigiul.
Nu s-a dat eficienta succesiunii legale, la adjudecarea domeniului de internet in litigiu, rezultata din aplicarea articolului 36 cod comercial, potrivit caruia, comanda urmata de executarea imediata, valoreaza contract.
Ori, cata vreme la 3 aprilie 1998, cu chitanta emisa de catre chematul in garantie, sub nr. 236, s-a acceptat propunerea sa de alocare si rezervare a domeniului de internet „ats.ro", emiterea de catre chematul in garantie a facturii fiscale la data de 9 aprilie 1998, nu are decat semnificatia executarii unui contract, deja format la data la care chematul in garantie a incasat suma corespunzatoare prestatiei a carei oferta, evident, o acceptase.
Astfel, la data de 6 aprilie 1998, pentru antecesorul intimatului parat (SRL INES ADVERTISING), nu mai putea dobandi domeniul personalizat, pentru reclamanta, avand la dispozitie, dar cu riscul unei coliziuni de marci, domeniu personalizat „ats net.ro", pe care, dupa 6 luni, chematul in garantie i-l ofera, intr-o maniera inacceptabila.

La ultimul motiv de apel, reclamanta a aratat ca instanta de fond nu a observat si nu a tinut cont de certificatul eliberat de OSIM, aflat la fila 12 din dosarul de fond, nr.32644/21.09.1998, si care face dovada ca, marca „ATS" a fost inregistrata si protejata in favoarea reclamantei.
In sustinerea apelului nu s-au solicitat probe noi, iar cererea a fost timbrata cu o taxa de timbru in suma de 1.856.500 lei si timbru judiciar in valoare de 30.000 lei.

Apelul este fondat.

Analizand actele si lucrarile dosarelor, In raport cu motivele de apel invocate, probele administrate si dispozitiile contractuale si legale in materie, Curtea constata ca, potrivit articolului 15 din Regulile pentru inregistrarea numelor de domenii si subdomenii din zona.ro, o asemenea operatiune este incheiata definitiv si irevocabil numai In momentul platii facturii.

In aceste conditii, Curtea constata ca partite incheie, efectiv, contractul comercial, care produce efecte juridice intre ele, numai la data la care s-a efectuat plata.

In speta, Curtea constata ca reclamanta a facut dovada ca a achitat la data de 9.04.1998, cu chitanta nr. 236, contravaloarea facturii fiscale nr. 3188(5668227)/3.04.1998, in care se specifica, in mod concret, serviciile pentru care s-a facut plata, chematului in garantie.

In consecinta, Curtea constata ca, factura joaca un rol important in incheierea contractului comercial al partilor, intrucat, in aceasta este precizat, efectiv si in mod concret, obiectul acestuia.
In cauza, chematul in garantie a recunoscut, desi nu are nici o relevanta juridica, faptul ca, factura emisa, "din eroare", mentiona domeniul de internet revendicat.

Fiind propria culpa, nu o poate invoca pentru castigarea unui drept, potrivit articolului 108 alineat final Cod procedura civila.

In ceea ce priveste parata, Curtea constata ca, nu a facut dovada cu vreun inscris, potrivit legii contabilitatii, din care sa rezulte ca a achitat contravaloarea facturii emisa pe numele sau, astfel ca, potrivit celor aratate la alineatele precedente, nu are contract incheiat cu chematul in garantie si, in consecinta, nici dreptul de a utiliza domeniul de internet revendicat de reclamanta.

Intrucat reclamanta nu a facut nici o dovada din care sa rezulte intinderea prejudiciului sau si nici existenta raportului de cauzalitate intre acesta si utilizarea nelegala de catre parata a domeniului de internet revendicat, Curtea urmeaza sa respinga acest capat de cerere, ca nefondat.

In consecinta, Curtea constata ca, instanta de fond a retinut o situatie de fapt eronata in cauza, pe baza probelor administrate, si a facut o interpretare si aplicare gresita a dispozitiilor legale in materie, specifice spetei si mentionate mai sus, astfel ca, motivele de apel invocate sunt, in parte, intemeiate.

Fata de considerentele expuse mai sus, Curtea constata ca, sentinta comerciala atacata este netemeinica si nelegala si urmeaza a fi schimbata, in tot, prin admiterea apelului, in temeiul articolului 296 Cod procedura civila ,in sensul ca se va admite, in parte, actiunea si va interzice paratei utilizarea, in continuare, a domeniului de internet, reprezentat de pagina web ats.ro, inregistrata, de reclamanta, la chematul in garantie,sub sanctiunea de daune cominatorii, pentru fiecare zi de intarziere.

Se va respinge, ca nefondat, capatul de cerere privind obligarea paratei si chematului in garantie la plata sumei de 50 milioane lei vechi, cu titlu de despagubiri civile, pentru utilizarea, fara drept a domeniului de internet revendicat de reclamanta.

Se va lua act ca apelanta reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
DECIDE:

Admite apelul declarat de apelanta reclamanta SC ADVANCED SYSTEMS SRL, cu sediul in Targoviste, str. Calea Domneasca nr. 222, bl.A3D, jud. Dambovita, impotriva sentintei comerciale nr. 6442 din 17.05.2004 a Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI a Comerciala, In contradictoriu cu intimata parata SC AUTOMOTIVE TRADING SERVICES SRL, cu sediul in Bucuresti sos. Pipera nr. 41 sector 2, si intimatul chemat in garantie INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN INFORMATICA - C.I. BUCURESTI, cu sediul In B-dul Maresal Avramescu nr. 8-10, sector 1 si, in consecinta:

Schimba, in tot, sentinta comerciala atacata, mentionata mai sus, in sensul ca, admite, in parte, actiunea si interzice paratei utilizarea, in continuare, a domeniului de internet, reprezentat de pagina web ats.ro, inregistrata, de reclamanta, la chematul in garantie, sub sanctiunea de daune cominatorii, pentru fiecare zi de intarziere.

Respinge, ca nefondat, capatul de cerere privind obligarea paratei si chematului in garantie la plata sumei de 50 milioane lei vechi, cu titlu de despagubiri civile.

Ia act ca apelanta reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Definitiva cu recurs.
Pronuntata in sedinta publica azi, 26.10.2005.