CURTEA DE  A P E L   B U C U R E í…ž T I
SECí…¢IA A IX-A CIVILÄ”š í…žI PENTRU CAUZE PRIVIND
PROPRIETATEA INTELECTUALÄ”š
DECIZIA CIVILÄ”š NR. 6R
í…žedința publică de la 05 ianuarie 2010

 

Domenii: proprietate intelectuală - marcă - anulare nume de domeniu (tiptop.ro ) .

 

 Pe rol se află soluționarea cererii de recurs formulată de recurenta - pârâtă SC U. U. FOOD J. SRL  împotriva încheierii din data 26.02.2009, pronunțată de  T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i Secția a IV-a Civilă în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata - reclamantă SC E. SRL și intimatul - pârât INSTITUTUL NAí…¢IONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE îN INFORMATICÄ”š RA.
 La apelul nominal făcut în ședință publică au răspuns recurenta - pârâtă SC U. U. FOOD J. SRL, reprezentată de consilier juridic E. G., cu împuternicire la fila 21 din dosarul  nr(...) al Curții de  A P E L   B U C U R E í…ž T I, Secția a III-a Civilă și pentru cauze cu minori și de familie și intimata - reclamantă SC E. SRL, reprezentată de administrator D. í…¢., care depune în ședință publică delegație, lipsind intimatul - pârât INSTITUTUL NAí…¢IONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE îN INFORMATICÄ”š RA


 Procedura de citare este  legal îndeplinită.


 S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:
 Reprezentantul intimatei - reclamante SC E. SRL invocă nulitatea recursului pentru neindicarea hotărârii atacate și cu privire la data declarării recursului, respectiv 23.02.2009, ca fiind anterior soluției pronunțate în cauză, la data de 26.02.2009.


 Reprezentantul recurentei - pârâte SC U. U. FOOD J. SRL arată că nu a indicat numărul hotărârii, întrucât este atacată o încheiere de ședință. De asemenea, susține că data formulării prezentei cereri de recurs este 16.06.2009, ulterior pronunțării încheierii atacate.


 Curtea deliberând, urmează să respingă excepția nulității recursului invocată de către intimata - reclamantă, având în vedere că cererea de recurs a fost înregistrată la data de 16.06.2009, iar încheierea recurata a fost pronunțată la data de 26.02.2009.


 Pe de altă parte, cu privire la excepția de nulitate invocată de către intimata - reclamantă, motivata de neindicarea hotărârii atacate, curtea constata ca neindicarea hotararii nu aduce părților nicio vătămare, câtă vreme este indicat numărul dosarului în care aceasta a fost pronunțată, iar imprejurarile concrete ale cauzei fac determinabila hotararea atacata.


 Curtea, din oficiu, pune în discuția părților excepția nulității recursului pentru neindicarea în motivele de recurs a criticilor privind încheierea de suspendare a cauzei pronunțată la data de 26.02.2009.


 Reprezentantul recurentei - pârâte SC U. U. FOOD J. SRL învederează că a formulat cerere de repunere pe rol. Solicită admiterea recursului formulat împotriva încheierii din data 26.02.2009, pronunțată de  T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i, Secția a IV-a Civilă, în dosarul nr(...) și repunerea cauzei pe rol, întrucât se află în imposibilitatea de a folosi propria marcă.


 Reprezentantul intimatei - reclamante SC E. SRL solicită admiterea excepției de nulitate a recursului invocată din oficiu, la acest termen de judecată.

Totodată, solicită respingerea recursului formulat împotriva încheierii din data 26.02.2009, pronunțată de  T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i, Secția a IV-a Civilă, în dosarul nr(...), ca nefondat.

 

C U R T E A,

 

 Deliberand asupra recursului de fata in raport cu exceptia de nulitate invocate, consata urmatoarele:


 Prin incheierea din 26.02.2009 pronuntata de Tribunalul B - Sectia a IV-a Civila s-a dispus suspendarea judecarii cauzei in conformitate cu dispozitiile art. 242 alin. 1 pct. 2 C.proc.civ., constatandu-se lipsa partilor si lipsa unei cereri de judecare a cauzei in lipsa.


 La 16.06.2009 parata SC U. U. J. SRL a formulat cerere de recurs, aratand urmatoarele: 


 â€žîn fapt reclamanta S.C E. SRL a înregistrat un domeniu cu denumirea tiptop.ro pe data de 20.04.2001 în condițiile în care societatea noastră funcționează pe piață începând din 1993 și la data înregistrării domeniului tiptop care este și marca a societății noastre, mai precis în anul 2001 deja numele U. U. era de notorietate fiind un nume foarte cunoscut pe piața de cofetării.

 

Solicităm admiterea recursului deoarece acțiunea introdusă de reclamantul S.C E. SRL pune în imposibilitatea legală de a folosi propria marcă și în acest fel compania noastră este lipsită de proprietatea dobândită în mod legal.
Noi susținem că reclamantul este de rea credință și în acest sens chiar E. arată în decizie că a mai fost implicat anterior ca pârât în șase alte proceduri la E., și anume:


(i) E. B.. web4COMM SRL Romania, E. D. Nr. E.-0001 (nume domeniu disputat <prakitker.ro>); (ii)B. v. E. SRL Romania, E. D. Nr.E.-0001 (nume domeniu disputat <auchan.ro>); (iii) E.. B.. E. SRL Romania, E. D. Nr. E.-0002 (nume domeniu disputate <beiersdorf.ro> și <nivea.ro); (iv) P. H., v. web4COMM SRL Romania, E. D. Nr. E.-0004 (nume domeniu disputat <osram.ro>); (v)B.. D. B. U./E. SRL Romania, E. D. Nr. E.-0003 (nume domeniu disputat <novotel.ro>); și (vi) E. D. D. v. E. SRL ROMANIA, E. D. Nr. E.-0003 (nume domeniu disputat <chrysler.ro>. în toate aceste cazuri, consiliile numite au ordonat transferul numelor de domeniu disputate de la E. SRL Romania la reclamanții respectivi.


Menționăm că E. este organizația mondială a proprietății intelectuale și în acest sens invocăm faptul că România este membra E., motiv pentru care INSTITUTUL NAí…¢IONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE îN INFORMATICÄ”š ne-a indicat spre rezolvare a acestei dispute dintre societatea noastră și S.C E. s.r.l conform Politicii de rezolvare a disputelor indicată de E..


E. a fost formal creată de Convenția de creare a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (conform, [the] Convention F. the E. Intellectual E. P.), care a fost semnată la T. în 14 iulie 1967 și confirmată la 28 septembrie 1979). Conform articolului 3 al acestei Convenții, E. caută „să promoveze protecția proprietății intelectuale în toată lumea (conform originalului, [seeks to] „promote the protection of intellectual property throughout the world”). Mai târziu, în 1974, E. a devenit una din agențiile specializate ale Organizației Națiunilor Unite.”


Analizand lucrarile dosarului in raport cu exceptia de nulitate a recursului invocata din oficiu, curtea retine urmatoarele”


Potrivit art. 3021 alin. 1 lit. c din  C o d u l   d e procedura civila „Cererea de recurs va cuprinde, sub sanctiunea nulitatii … motivele de nelegalitate pe care se intemeiaza recursul si dezvoltarea lor sau, dupa caz, mentiunea ca motivele vor fi depuse printr-un memoriu separat”.


Or, recurenta nu a indicat nici un motiv de nelegalitate a incheierii de suspendare. De altfel, recurenta nu a inteles sa formuleze nici o critica in ce priveste incheierea de suspendare pe care a atacat-o, toate motivele invocate in cererea de recurs reprezentand sustineri referitoare la fondul cauzei, iar nu la incheierea de suspendare atacata.


In consecinta, curtea, fata de dispozitiile legale mai sus mentionate, constatand intemeiata exceptia, va constata nul recursul.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE
îN NUMELE LEGII
DECIDE:

 

Constată nul recursul formulat de recurenta - pârâtă SC U. U. FOOD J. SRL  împotriva încheierii din data 26.02.2009 pronunțată de  T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i Secția a IV-a Civilă în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata - reclamantă SC E. SRL și intimatul - pârât INSTITUTUL NAí…¢IONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE îN INFORMATICÄ”š RA.


Irevocabilă.


Pronunțată în ședință publică astazi, 05.01.2010.