ORD nr. 86/1453 publicat in M.Of. nr. 152 din data: 3/28/01
O86/1453/2001


Ordin nr. 1453 din 1 martie 2001 privind completarea Clasificarii
ocupatiilor din România

Institutul National de Statistica si Studii Economice

Publicat în Monitorul Oficial al României nr. 152 din 28 martie 2001

 Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale Institutul National de Statistica si Studii Economice Ministrul muncii si solidaritatii sociale si presedintele Institutului National de Statistica si Studii Economice, în temeiul prevederilor art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general, prevazute în conceptia generalaa informatizarii în România, emit urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aprobã completarea Clasificãrii ocupatiilor din România (C.O.R.), aprobatã prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Statisticã nr. 138/1.949/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu noile ocupatii din economie prevãzute în anexa la prezentul ordin.
Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul muncii si solidaritãtii sociale, Marian Sârbu
Presedintele Institutului National de Statisticã si Studii Economice, Victor Dinculescu
ANEXÃ
LISTA cuprinzând ocupatiile care urmeazã sã fie introduse în Clasificarea ocupatiilor din România (C.O.R.)

1. Bioinginer medical pag. 104 - cod 222907
2. Asistent medical (studii superioare) pag. 104 - cod 222908
3. Inspector de reintegrare socialã si supraveghere pag. 118 - cod 44603
4. Lichidator pag. 111 - cod 241122
5. Administrator judiciar pag. 111 - cod 241123
6. Executor bancar pag. 111 - cod 241124
7. Consilier de reintegrare socialã si supraveghere pag. 118 - cod 44602
8. Mediator pag. 119 - cod 244702
9. Se înlocuieste ocupatia "controlor vamal (studii superioare)"
cu ocupatia "ofiter de legãturã (vamal)" pag. 113 - cod 241907
10. Maestru artist circ pag. 122 - cod 245520
11. Pilonist antenist pag. 157 - cod 313211
12. Secretar-asistent director pag. 180 - cod 343102
13. Grafician calculator pag. 190 - cod 411302
14. Designer pagini WEB pag. 190 - cod 411303
15. Se înlocuieste ocupatia "tehnician PSI" cod 315101 cu pag. 161 - cod 315101 ocupatia "inspector de specialitate pentru prevenirea si stingerea incendiilor"
16. Administrator imobile pag. 204 - cod 512112
17. Expert în siguranta la foc pag. 208 - cod 516107
18. Pompier specialist pag. 208 - cod 516108
19. Tâmplar binale pag. 250 - cod 742221
20. Asamblator montator profile aluminiu si geam termopan pag. 225 - cod 713407
21. Instalator centrale termice pag. 225 - cod 713608
22. Ignifugator pag. 226 - cod 714107
23. Operator în verificarea, întretinerea si repararea pag. 235 - cod 723305
mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor
24. Operator în verificarea, întretinerea si repararea pag. 236 - cod 724204 instalatiilor speciale de prevenire si stingere a incendiilor
25. Excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate pag. 257 - cod 811103
26. Trolist pag. 257 - cod 811104
27. Operatori la cuptoare si instalatii pentru turnarea pag. 260 - cod
812212 si laminarea metalelor
- La grupa de bazã 1239 "Conducãtori în alte activitãti si servicii pag.
82 - cod 123903 nelucrative" ocupatia "sef stat major apãrare civilã" cod 123903 se înlocuieste cu ocupatia "inspector de protectie civilã"
- La grupa de bazã 3151 "Inspectori pentru asigurarea pag. 161 - cod 315102 clãdirilor împotriva incendiilor" se anuleazã ocupatia "inspector protectie civilã"
- La grupa de bazã 41904 "Alti functionari de birou" se anuleazã pag. 197 - cod 419002 ocupatia "inspector apãrare civilã"
Se introduce o grupã de bazã nouã 2423 "Specialisti în domeniul
standardizãrii, auditului si evaluãrii conformitãtii" la pagina 114, cu
urmãtorul continut:
"Specialistii în domeniul standardizãrii, auditului si evaluãrii
conformitãtii realizeazã standarde profesionale si nationale; proiecteazã,
realizeazã si dezvoltã sistemele de management pentru domeniul calitãtii, mediului, securitãtii informatiei, securitãtii si sãnãtãtii în muncã; propun politici si obiective pentru domeniul calitãtii, mediului, securitãtii informatiei si sãnãtãtii profesionale; organizeazã si efectueazã audituri prin care constatã eficacitatea acestor sisteme de management; evalueazã conformitatea produselor si a sistemelor de management fatã de reglementãrile sau standardele stabilite si fatã de prevederile conducerii organizatiei."
Ocupatiile componente ale grupei de bazã 2423 sunt:
28. Specialist în domeniul calitãtii pag. 114 - cod 242301
29. Manager al sistemelor de management al calitãtii pag. 114 - cod 242302
30. Auditor în domeniul calitãtii pag. 114 - cod 242303
31. Manager al sistemelor de management de mediu pag. 114 - cod 242304
32. Auditor de mediu pag. 114 - cod 242305
33. Expert/specialist standardizare pag. 114 - cod 242306