Ordin nr. 72 din 11/03/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 164 din 15/03/2010

 

Având în vedere:
   - Referatul nr. 1/229 din 2 martie 2010 întocmit de Direcția generală supraveghere piață,
   - art. 1 alin. (1), art. 8 și art. 66 lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
    în temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 284/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

    președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor emite prezentul ordin.

   Art. 1. - (1) Pentru corecta informare a consumatorilor și pentru a le da acestora posibilitatea să afle informații referitoare la modul în care pot face sesizări sau reclamații cu privire la produsele și/sau serviciile ce le sunt puse la dispoziție, operatorii economici au obligația să afișeze numărul de telefon denumit TELEFONUL CONSUMATORULUI: 0800 080 999 - linie telefonică cu apelare gratuită din rețeaua ROMTELECOM -, adresa și numerele de telefon/fax cu tarif normal și adresele de e-mail ale comisariatelor județene pentru protecția consumatorilor, respectiv ale Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor al Municipiului București, în a cărui rază teritorială se află operatorul economic, precum și adresa site-ului Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor: www.anpc.gov.ro
   (2) Adresele, numerele de telefon/fax și adresele de e-mail ale comisariatelor județene pentru protecția consumatorilor, respectiv adresa, numărul de telefon/fax și adresa de e-mail ale Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor al Municipiului București sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
   (3) Afișarea informațiilor prevăzute la alin. (1) va fi realizată prin grija operatorului economic, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin, și se face în câmpul vizual al consumatorului, la loc vizibil, lângă casa de marcat ori lângă orarul de funcționare, în spațiul de comercializare sau, după caz, de prestare a serviciului, inclusiv a serviciilor turistice, de comercializare de pachete de servicii turistice sau bilete de avion.


   Art. 2. - Toți operatorii economici care administrează site-uri de vânzări, preluare comenzi on-line și/sau publicitate la produse și/sau servicii, la serviciile turistice, de comercializare de pachete de servicii turistice sau bilete de avion, inclusiv e-commerce (comerț electronic), sunt obligați să prezinte pe prima pagină a site-ului (home page) un link vizibil către adresa oficială de web a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (www.anpc.gov.ro), denumit PROTECí…¢IA CONSUMATORILOR - A.N.P.C.


   Art. 3. - Indicarea unor numere telefonice, cu sau fără taxă, pentru apelarea de către consumatori a unor servicii de consiliere a consumatorilor oferite de către operatorii economici sau de alte autorități publice nu exclude informarea prevăzută de prezentul ordin.


   Art. 4. - Reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor vor urmări ca informațiile oferite consumatorilor în baza altor dispoziții similare prezentului ordin să fie corectate, actualizate și, după caz, completate în termen de 45 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.


   Art. 5. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


   Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 433/2009 privind unele măsuri de informare a consumatorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2009.

 

    Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor,
    Constantin Cerbulescu

 

    București, 11 martie 2010.
    Nr. 72.