Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 174/2008


Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 174/2008
pentru modificarea si completarea unor acte normative privind protectia consumatorilor

 

publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 795 din 27.11.2008

 

 

    In Scrisoarea Comisiei Europene din 18 ianuarie 2008 cu privire la transpunerea Directivei 1999/44/CE privind anumite aspecte ale vanzarii de bunuri de consum si garantiile conexe, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L171 din 7 iulie 1999, paginile 12-16, au fost semnalate anumite dispozitii ale directivei pentru care nu s-au identificat masuri de transpunere in Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, republicata.
    Analizand observatiile Comisiei Europene, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, in colaborare cu Departamentul pentru Afaceri Europene, a constatat ca unele prevederi ale Directivei 1999/44/CE privind anumite aspecte ale vanzarii de bunuri de consum si garantiile conexe fie nu au fost transpuse, fie au fost transpuse partial.
    Prin Scrisoarea Comisiei Europene SANCO/B2/ADG/ew D(2008)220354 din 19 septembrie 2008 se semnaleaza doua probleme legate de transpunerea in legislatia nationala a Directivei 97/7/CE privind protectia consumatorilor cu privire la contractele la distanta - respectiv a prevederilor art. 4 alin. (1) lit. (c) si art. 5 alin. (1) din directiva. In urma examinarii masurilor nationale de transpunere se modifica art. 3 alin. (1) lit. c) si art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta, republicata. De asemenea, s-a constatat ca actul nu prevede sanctiuni pentru art. 3 (informatii prealabile) si art. 4 (confirmarea scrisa a informatiilor), rezultand necesitatea modificarii art. 17. Avand in vedere ca Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor interzice practicile comerciale si este direct aplicabila in cazul vanzarii la distanta, este necesara o mentiune speciala in cadrul art. 23 din Ordonanta Guvernului nr. 130/2000, republicata.
    De asemenea, analizarea legislatiei nationale in acest domeniu a relevat necesitatea modificarii si abrogarii unor prevederi care fac referire la garantii din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Avand in vedere demararea de catre Comisie a unei examinari a masurilor nationale de transpunere a directivelor sus-mentionate, se impune adoptarea unor masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta pentru reglementarea situatiei.
    In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

 

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

 

   Art. I. - Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 347 din 6 mai 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. La articolul 2, litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "f) reparare - in caz de lipsa de conformitate, aducerea unui produs la conformitate cu contractul de vanzare-cumparare;".
   2. La articolul 2, dupa litera f) se introduc doua noi litere, literele g) si h), cu urmatorul cuprins:
    "g) viciu ascuns - deficienta calitativa a unui produs livrat sau a unui serviciu prestat care nu a fost cunoscuta si nici nu putea fi cunoscuta de catre consumator prin mijloacele obisnuite de verificare;
    h) durata medie de utilizare - intervalul de timp, stabilit in documente tehnice normative sau declarat de catre producator ori convenit intre parti, in cadrul caruia produsele de folosinta indelungata trebuie sa isi mentina caracteristicile functionale, daca au fost respectate conditiile de transport, manipulare, depozitare si exploatare."
   3. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10. - In cazul lipsei conformitatii, consumatorul are dreptul de a solicita vanzatorului sa i se aduca produsul la conformitate, fara plata, prin reparare sau inlocuire, conform art. 11, sau sa beneficieze de reducerea corespunzatoare a pretului ori de rezolutiunea contractului privind acest produs, in conditiile art. 13 si 14."
   4. La articolul 11, alineatele (1), (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11. - (1) In cazul lipsei conformitatii, consumatorul are dreptul de a solicita vanzatorului in primul rand repararea produsului sau are dreptul de a solicita inlocuirea produsului, in fiecare caz fara plata, cu exceptia situatiei in care masura este imposibila sau disproportionata.
    ...............................................................................................................................
    (3) O masura reparatorie va fi considerata ca imposibila daca vanzatorul nu poate asigura produse identice pentru inlocuire sau piese de schimb pentru reparare, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente.
    (4) Orice reparare sau inlocuire a produselor va fi facuta in cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilita de comun acord, in scris, intre vanzator si consumator, si fara niciun inconvenient semnificativ pentru consumator, luandu-se in considerare natura produselor si scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilita nu poate depasi 15 zile calendaristice de la data la care cumparatorul a adus la cunostinta vanzatorului lipsa de conformitate a produsului."
   5. La articolul 11, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
    "(5) In cazul repararii produsului, in acesta vor fi montate numai piese noi."
   6. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12. - Notiunea fara plata, prevazuta la art. 10 si 11, se refera la toate costurile necesare aducerii produselor la conformitate, inclusiv costurile postale, de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manopera, materiale utilizate si ambalare."
   7. Dupa articolul 16 se introduc doua noi articole, articolele 161 si 162, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 161. - Dupa expirarea termenului prevazut la art. 16, consumatorii pot pretinde remedierea sau inlocuirea produselor care nu pot fi folosite in scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse aparute in cadrul duratei medii de utilizare, in conditiile legii.
    Art. 162. - Pentru produsele a caror durata medie de utilizare este mai mica de 2 ani, termenul prevazut la art. 16 se reduce la aceasta durata."
   8. La articolul 20, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Garantia trebuie sa precizeze elementele de identificare a produsului, termenul de garantie, durata medie de utilizare, modalitatile de asigurare a garantiei - intretinere, reparare, inlocuire si termenul de realizare a acestora, inclusiv denumirea si adresa vanzatorului si ale unitatii specializate de service."
   9. La articolul 23 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "b) nerespectarea prevederilor art. 9, 11 si 19, cu amenda de la 5.000 lei la 25.000 lei."
   10. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26. - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor va propune Guvernului spre aprobare, prin hotarare, norme metodologice de aplicare a prezentei legi, pe grupe de produse."
   Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 208 din 28 martie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1. - (1) Statul, prin mijloacele prevazute de lege, protejeaza cetatenii in calitatea lor de consumatori, asigurand cadrul necesar accesului neingradit la produse si servicii, informarii lor complete despre caracteristicile esentiale ale acestora, apararii si asigurarii drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice impotriva unor practici incorecte, participarii acestora la fundamentarea si luarea deciziilor ce ii intereseaza in calitate de consumatori."
   2. La articolul 2, punctul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "18. termen de valabilitate/data de minima durabilitate pentru produsele nealimentare - limita de timp/data stabilita de producator pana la care un produs isi pastreaza caracteristicile specifice initiale, daca au fost respectate conditiile de transport, manipulare, depozitare si pastrare;".
   3. La articolul 2, dupa punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 181, cu urmatorul cuprins:
    "181. data-limita de consum pentru produsele alimentare - limita de timp/data stabilita de producator pana la care produsele care din punct de vedere microbiologic au un grad ridicat de perisabilitate si sunt susceptibile ca dupa un timp scurt sa prezinte un pericol imediat pentru sanatatea consumatorilor isi pastreaza caracteristicile specifice, daca au fost respectate conditiile de transport, manipulare, depozitare si pastrare;".
   4. La articolul 2, dupa punctul 23 se introduc sapte noi puncte, punctele 24-30, cu urmatorul cuprins:
    "24. costul total al creditului pentru consumator - toate costurile, inclusiv dobanda, comisioanele, taxele si orice alt tip de costuri pe care trebuie sa le suporte consumatorul in legatura cu contractul de credit si care sunt cunoscute de catre creditor, cu exceptia taxelor notariale; costurile pentru serviciile accesorii aferente contractului de credit, in special primele de asigurare, sunt incluse, de asemenea, in cazul in care obtinerea creditului sau obtinerea acestuia potrivit clauzelor si conditiilor prezentate este conditionata de incheierea unui contract de servicii;
    25. valoarea totala platibila de consumator - suma dintre valoarea totala a creditului si costul total al creditului pentru consumator;
    26. valoarea totala a creditului - plafonul sau sumele totale puse la dispozitie in baza unui contract de credit;
    27. imobil - constructia si/sau terenul pe care se afla sau urmeaza sa se ridice o constructie, care fac obiectul unui contract de vanzare-cumparare;
    28. intermediere imobiliara - activitate de mijlocire a tranzactiilor de vanzare-cumparare sau de inchiriere a imobilelor;
    29. servicii imobiliare - una sau mai multe dintre urmatoarele activitati:
    - promovarea in vederea vanzarii, cumpararii sau inchirierii de imobile;
    - consultanta in vederea vanzarii, cumpararii sau inchirierii de imobile;
    - intermedierea imobiliara;
    - administrarea imobilelor;
    30. agentie imobiliara - operator economic, furnizor de servicii imobiliare, care actioneaza in numele si in interesul unor terti."
   5. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5. - (1) Produsele se comercializeaza numai in cadrul termenului de valabilitate/datei de minima durabilitate pentru produsele nealimentare sau al datei-limita de consum pentru produsele alimentare/datei durabilitatii minimale stabilite de producator.
    (2) Se interzice modificarea termenului de valabilitate/datei de minima durabilitate sau a datei-limita de consum/datei durabilitatii minimale inscrise pe produs, pe eticheta, pe ambalaj sau, dupa caz, in documentele insotitoare."
   6. La articolul 7 litera a), liniuta a 4-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "- sa opreasca livrarile, respectiv sa retraga de pe piata si/sau de la consumatori produsele la care organele abilitate ori specialistii proprii au constatat neindeplinirea caracteristicilor prescrise, declarate sau care ar putea afecta viata, sanatatea, securitatea ori interesul economic al consumatorilor, daca aceasta masura constituie singurul mijloc prin care se pot elimina neconformitatile respective;".
   7. La articolul 7 litera a), dupa liniuta a 5-a se introduce o noua liniuta, liniuta a 6-a, cu urmatorul cuprins:
    "- sa foloseasca in activitatea de productie si depozitare spatii corespunzatoare."
   8. La articolul 7 litera c), liniuta a 4-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "- sa asigure, la prestarea serviciilor nealimentare, conditii igienice, conditiile stabilite de producator, de actele normative in vigoare, precum si cele specifice desfasurarii activitatii;".
   9. Dupa articolul 9 se introduc unsprezece noi articole, articolele 91-911, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 91. - (1) In cazul serviciilor financiare, consumatorul are dreptul de a fi informat in mod corect, inca din faza precontractuala, asupra tuturor conditiilor contractuale.
    (2) La solicitarea unei oferte de credit, furnizorul de servicii financiare are obligatia de a oferi gratuit consumatorului, pe hartie sau pe alt suport durabil, un grafic de rambursare ori alt document care sa mentioneze costurile totale ce vor fi suportate de consumator si un exemplar al proiectului contractului de credit.
    Art. 92. - (1) Orice forma de publicitate referitoare la contractele de credit care indica o rata a dobanzii sau orice alte cifre referitoare la costul creditului pentru consumator va cuprinde urmatoarele informatii standard, prin intermediul unui exemplu reprezentativ:
    a) rata dobanzii aferente creditului, fixa si/sau variabila, impreuna cu informatii privind orice costuri incluse in costul total al creditului pentru consumator;
    b) valoarea totala a creditului;
    c) dobanda anuala efectiva, conform prevederilor legale specifice;
    d) durata contractului de credit;
    e) valoarea totala platibila de consumator.
    (2) In orice forma de publicitate, informatiile referitoare la costuri vor fi scrise vizibil si usor de citit, in acelasi camp vizual si cu caractere de aceeasi marime.
    (3) In cazurile in care, pentru acordarea creditului, consumatorul este obligat sa incheie un contract de asigurare, se va mentiona acest lucru in publicitate.
    Art. 93. - In cadrul contractelor incheiate cu consumatorii, furnizorii de servicii financiare sunt obligati sa respecte urmatoarele reguli:
    a) contractele vor fi redactate in scris, vizibil si usor de citit, cu o marime a fontului utilizat de minimum 10, pe hartie sau pe alt suport durabil, in cel putin doua exemplare, fiind remis cate un exemplar original fiecarei parti. Culoarea de fond a hartiei pe care este redactat contractul trebuie sa fie in contrast cu cea a fontului utilizat;
    b) dobanzile, precum si toate comisioanele, taxele, tarifele, spezele bancare sau orice alte costuri aferente acordarii si derularii contractului, respectiv aferente unor servicii in privinta carora consumatorul nu dispune de libertate de alegere vor fi mentionate in contract, fara a se face trimiteri la conditii generale de afaceri ale furnizorului de servicii financiare, lista de tarife si comisioane sau orice alt inscris;
    c) in situatiile in care exista drept de rambursare anticipata, comisionul de rambursare anticipata a creditului se determina in stransa legatura cu pierderile creditorului aferente rambursarii anticipate si nu trebuie sa constituie un obstacol disproportionat in exercitarea dreptului consumatorului de a rambursa anticipat creditul;
    d) in contractul de credit/depozit se vor mentiona si costurile de administrare, de retragere numerar si/sau de depunere numerar aferente contului curent, care cad in sarcina consumatorului, daca furnizorul de servicii financiare percepe astfel de comisioane. Costurilor aferente contului curent mentionate mai sus nu le sunt aplicabile prevederile lit. e);
    e) fara a prejudicia prevederile privind modificarea dobanzii, pe parcursul derularii contractului:
    1. se interzice majorarea comisioanelor, taxelor, tarifelor, spezelor bancare sau a oricaror altor costuri mentionate in contract;
    2. se interzice introducerea si perceperea de noi taxe, comisioane, tarife, speze bancare sau orice alte costuri care nu au fost mentionate in contract;
    f) in contract se va mentiona tipul de dobanda, variabila si/sau fixa, iar daca dobanda este fixa numai pentru o anumita perioada, aceasta va fi precizata cu exactitate;
    g) in contractele de credit cu dobanda variabila se vor aplica urmatoarele reguli:
    1. variatia ratei dobanzii trebuie sa fie independenta de vointa furnizorului de servicii financiare, raportata la fluctuatiile unor indici de referinta verificabili, mentionati in contract, sau la modificarile legislative care impun acest lucru;
    2. dobanda poate varia in functie de dobanda de referinta a furnizorului de servicii financiare, cu conditia ca aceasta sa fie unica pentru toate produsele financiare destinate persoanelor fizice ale operatorului economic respectiv si sa nu fie majorata peste un anumit nivel, stabilit prin contract;
    3. formula dupa care se calculeaza variatia dobanzii trebuie indicata in mod expres in contract, cu precizarea periodicitatii si/sau a conditiilor in care survine modificarea ratei dobanzii, atat in sensul majorarii, cat si in cel al reducerii acesteia;
    h) sunt interzise clauzele contractuale care dau dreptul furnizorului de servicii financiare sa modifice unilateral clauzele contractuale fara incheierea unui act aditional, acceptat de consumator;
    i) orice notificare cu privire la modificarea continutului clauzelor contractuale referitoare la costuri va fi transmisa consumatorilor cu cel putin 30 de zile inainte de intrarea acesteia in vigoare. Consumatorul are la dispozitie un termen de 15 zile de la primirea notificarii pentru a comunica optiunea sa de acceptare sau de neacceptare a noilor conditii. Neprimirea unui raspuns din partea consumatorului in termenul mentionat anterior nu este considerata acceptare tacita;
    j) pentru orice modificare a nivelului costurilor creditului, conform conditiilor contractuale, furnizorul de servicii financiare este obligat sa notifice consumatorul, in functie de optiunea scrisa a acestuia, exprimata in contract, prin una sau mai multe metode: scrisoare recomandata, e-mail, sms, si va pune la dispozitia acestuia un nou grafic de rambursare;
    k) furnizorul de servicii financiare va lua toate masurile necesare pentru a efectua repararea in termen de maximum 15 zile a eventualelor prejudicii cauzate consumatorului prin nerespectarea obligatiilor asumate prin contract si va face dovada demersurilor intreprinse in acest sens;
    l) contractul de credit va contine obligatoriu o prevedere prin care consumatorul sa fie atentionat despre raportarea la Biroul de Credit, Centrala Riscurilor Bancare si/sau la alte structuri asemanatoare existente, in cazul in care acesta intarzie cu achitarea ratelor scadente, daca exista aceasta obligatie de raportare;
    m) la incetarea contractului, inclusiv prin ajungere la termen, reziliere sau denuntare unilaterala din partea consumatorului, furnizorul de servicii financiare va oferi gratuit consumatorului un document care sa ateste faptul ca au fost stinse toate obligatiile dintre parti. Totodata, se vor inchide si conturile aferente serviciului financiar de baza furnizat, fara a fi necesara depunerea unei alte cereri de catre consumator si fara plata unor costuri suplimentare. Contul nu va fi inchis in situatia in care acesta este poprit sau indisponibilizat, conform legii, pentru indeplinirea de catre consumator a unor obligatii asumate fata de furnizorul de servicii financiare insusi sau fata de terti.
    Art. 94. - In cazul serviciilor de intermediere imobiliara, consumatorul va fi informat in scris, corect, complet si precis, inca din faza precontractuala, cu privire la:
    a) preturile practicate in piata pentru tipul de imobil ce urmeaza a face obiectul intermedierii imobiliare, conform informatiilor existente in baza de date a agentiei imobiliare;
    b) deficiente si alte inconveniente cunoscute de agentia imobiliara sau pe care in mod rezonabil putea sa le cunoasca, incluzand surse de zgomot, umezeala, poluare, miros, pericol de inundatii sau surpari, organizarea in apropiere a unor manifestari populare periodice, istoricul terenului sau al cladirii, posibile dezavantaje ale vecinatatilor;
    c) nivelul comisionului practicat de agentia imobiliara;
    d) situatia juridica a imobilului;
    e) nivelul estimativ al costurilor ce urmeaza sa fie suportate de consumator, pentru obtinerea documentelor si intocmirea actelor necesare incheierii contractului.
    Art. 95. - Contractul de intermediere imobiliara va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
    a) datele de identificare a partilor;
    b) obiectul contractului/natura serviciului prestat;
    c) pretul solicitat de proprietar/pe care este dispus sa il plateasca cumparatorul;
    d) termenul de valabilitate al contractului;
    e) conditiile in care contractul poate fi denuntat unilateral;
    f) conditiile in care contractul poate fi reziliat;
    g) nivelul maxim al comisionului datorat de consumator agentiei imobiliare pentru contractul ce urmeaza sa se incheie;
    h) clauza de exclusivitate, in cazul in care aceasta a fost acceptata de parti;
    i) precizarea situatiilor in care consumatorul datoreaza comision agentiei imobiliare;
    j) drepturile si obligatiile partilor;
    k) situatiile de forta majora;
    l) data incheierii contractului.
    Art. 96. - Contractele de intermediere imobiliara in care consumatorul are calitatea de potential cumparator vor contine, in plus fata de cele prevazute la art. 94, urmatoarele elemente:
    1. caracteristicile generale ale imobilului, care pot influenta decizia de cumparare, incluzand nivelul de finisare, dimensiuni, vechime si pozitionarea fata de punctele cardinale;
    2. tarifele pentru serviciile prestate.
    Art. 97. - O tranzactie imobiliara se considera incheiata in momentul in care vanzatorul si cumparatorul au semnat actul de vanzare-cumparare.
    Art. 98. - Contractul de intermediere imobiliara sau alte eventuale contracte accesorii incheiate intre consumator si agentia imobiliara nu pot contine clauze penale care sa oblige consumatorul care nu isi indeplineste angajamentele contractuale la plata unei sume mai mari decat onorariul pe care l-ar fi platit in cazul incheierii tranzactiei.
    Art. 99. - Agentia imobiliara nu poate solicita din partea consumatorului plata comisionului in oricare dintre urmatoarele situatii:
    a) cand intre consumator si agentia imobiliara nu este incheiat un contract de intermediere;
    b) cand contractul de vanzare-cumparare/inchiriere nu s-a incheiat;
    c) cand contractul nu are stipulata clauza de exclusivitate, iar tranzactia s-a realizat fara participarea agentiei imobiliare.
    Art. 910. - Nu se permite plata in avans a comisionului, partiala sau totala, decat cu acordul scris al consumatorului si cu precizarea situatiilor in care agentia imobiliara este obligata sa inapoieze consumatorului sumele primite in avans.
    Art. 911. - In baza contractului de intermediere imobiliara dintre agentia imobiliara si cumparator, agentia trebuie sa asigure vizionarea imobilelor ce corespund preferintelor consumatorului, inainte de incheierea contractului de vanzarecumparare."
   10. La articolul 10, literele a), b), c), f) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "a) libertatea de a lua decizii la achizitionarea de produse si servicii, fara a li se impune in contracte clauze abuzive sau care pot favoriza folosirea unor practici comerciale incorecte in vanzare, de natura a influenta optiunea acestora;
    b) de a beneficia de o redactare clara si precisa a clauzelor contractuale, indicarea exacta a preturilor si tarifelor si, dupa caz, a conditiilor de garantie;
    c) de a fi exonerati de plata produselor si serviciilor care nu au fost solicitate, precum si de achitarea preturilor, tarifelor, taxelor, comisioanelor, dobanzilor si penalitatilor care nu au fost stipulate initial in contracte sau in alte documente aferente contractelor;
    ...............................................................................................................................
    f) de a plati, pentru produsele sau serviciile de care beneficiaza, sume stabilite cu exactitate, in prealabil; majorarea pretului, tarifului, taxelor, comisioanelor, dobanzilor, penalitatilor si a altor eventuale costuri stabilite initial este posibila numai cu acordul scris al consumatorului;
    ...............................................................................................................................
    h) de a fi notificati in scris cu privire la orice modificare ca urmare a prevederilor contractuale referitoare la valoarea dobanzilor, comisioanelor, penalitatilor sau oricaror altor costuri, cu cel putin 30 de zile inainte de aplicarea noilor valori;".
   11. La articolul 10, dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:
    "i) de a fi notificati cu 30 de zile inainte de data la care contractul se prelungeste in mod automat pentru o perioada de timp determinata sau nedeterminata, in vederea formularii in scris de catre consumator a unei optiuni de prelungire a valabilitatii acestuia."
   12. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12. - (1) Consumatorii au dreptul de a pretinde vanzatorilor sau prestatorilor de servicii remedierea ori inlocuirea gratuita a produselor si serviciilor obtinute, precum si despagubiri pentru pierderile suferite ca urmare a deficientelor constatate in cadrul termenului de garantie sau de valabilitate.
    Dupa expirarea acestui termen, consumatorii pot pretinde remedierea sau inlocuirea produselor/serviciilor care nu pot fi folosite potrivit scopului pentru care au fost realizate, ca urmare a unor vicii ascunse aparute pe durata medie de utilizare a acestora.
    (2) Vanzatorul sau prestatorul de servicii suporta toate cheltuielile legate de aceste deficiente, situatie care nu il exonereaza de raspundere pe producator in relatia cu acesta."
   13. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13. - (1) Remedierea deficientelor aparute la produse sau servicii ori inlocuirea produselor care nu corespund in cadrul termenului de garantie sau de valabilitate si care nu sunt imputabile consumatorului se face in termen de maximum 15 zile din momentul cand operatorul economic a luat la cunostinta de deficientele respective.
    (2) In cazul unor vicii ascunse, termenul maxim stabilit la alin. (1) curge de la data finalizarii expertizei tehnice efectuate de un organism tehnic neutru."
   14. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14. - In cazul produselor si serviciilor alimentare, al produselor nealimentare pentru care producatorul stabileste termen de valabilitate/data de minima durabilitate, care pot afecta viata sau sanatatea consumatorilor ori care prezinta abateri de la caracteristicile prescrise sau declarate, vanzatorul/prestatorul de servicii este obligat, la cererea consumatorului, sa le inlocuiasca de indata, sa le refaca sau sa restituie contravaloarea acestora."
   15. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15. - (1) Refacerea serviciului sau, in cazul in care acest lucru nu este posibil, restituirea contravalorii serviciului prestat se face imediat dupa constatarea neincadrarii acestuia in conditiile prescrise sau declarate de prestatorul de servicii, daca aceasta situatie nu este imputabila consumatorului.
    (2) Restituirea contravalorii serviciului se face la valoarea stabilita in contract.
    (3) Operatorul economic are aceleasi obligatii pentru serviciul refacut ca si pentru serviciul prestat initial.
    (4) Persoanele imputernicite conform art. 54 sa constate contraventiile si sa aplice sanctiunile prevazute de prezenta ordonanta vor stabili odata cu sanctiunea si masuri de remediere sau, daca acest lucru nu este posibil, inlocuirea ori restituirea contravalorii serviciilor, dupa caz."
   16. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17. - In cadrul termenului de garantie, prestatorii de servicii asigura toate operatiunile necesare remedierii deficientelor constatate la serviciile prestate sau inlocuirii produselor utilizate in cadrul serviciilor respective, inclusiv transportul, manipularea, diagnosticarea, expertizarea, demontarea, montarea si ambalarea acestora."
   17. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19. - Informarea consumatorilor despre produsele si serviciile oferite se realizeaza, in mod obligatoriu, prin elemente de identificare si caracterizare ale acestora, care se inscriu in mod vizibil, lizibil, usor de inteles, intr-o forma care sa nu permita stergerea si sa nu fie inscriptionate in locuri obscure, sa nu fie intrerupte prin desen sau imagini, dupa caz, pe produs, eticheta, ambalaj de vanzare sau in cartea tehnica, contract, instructiunile de folosire ori altele asemenea, ce insotesc produsul sau serviciul, in functie de natura acestuia."
   18. La articolul 20, alineatele (1), (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20. - (1) Producatorul trebuie sa informeze despre denumirea produsului, denumirea si/sau marca producatorului, cantitatea si, dupa caz, termenul de valabilitate/data de minima durabilitate sau data-limita de consum/data durabilitatii minimale, durata medie de utilizare, principalele caracteristici tehnice si calitative, compozitia, aditivii folositi, despre eventualele riscuri previzibile, modul de utilizare, manipulare, transport, depozitare, conservare sau pastrare, despre contraindicatii.
    (2) Producatorii si importatorii din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene au obligatia sa isi precizeze adresa postala a sediului social in elementele de identificare. Producatorii, ambalatorii sau distribuitorii din state membre ale Uniunii Europene au obligatia sa isi precizeze adresa postala a sediului social unde pot fi contactati.
    ...............................................................................................................................
    (4) Vanzatorii si prestatorii de servicii trebuie sa informeze consumatorii despre pretul final al produsului sau despre tariful serviciului prestat, pe care il suporta consumatorul, care sa cuprinda toate costurile, inclusiv taxa pe valoarea adaugata si toate costurile suplimentare, si sa le ofere acestora toate informatiile si documentele tehnice, dupa caz, care trebuie sa insoteasca produsul sau serviciul."
   19. La articolul 20, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins:
    "(6) Fac exceptie de la prevederile alin. (5) biletele de avion sau alte bilete de transport international, documentele elaborate in baza unor acorduri internationale pe care Romania le-a acceptat si le-a semnat, precum si voucherele turistice internationale.
    (7) Operatorii economici de transport international care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei sunt obligati sa ofere in scris consumatorilor, in completare la biletul de transport, indiferent de forma de prezentare a acestuia, informatii in limba romana referitoare la: itinerar, program, durata, distanta, locul alocat in mijlocul de transport, conditiile generale de transport, precum si orice alte informatii utile pentru consumatori, referitoare la serviciul respectiv."
   20. La articolul 36, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "c) prevenirea practicilor comerciale incorecte si a publicitatii de natura a afecta drepturile si interesele legitime ale consumatorilor."
   21. La articolul 50 alineatul (1), literele a), c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "a) incalcarea dispozitiilor art. 4, art. 7 lit. a) a 2-a, a 3-a si a 5-a liniuta, lit. c) prima si a 2-a liniuta, cu amenda contraventionala de la 3.000 lei la 30.000 lei;
    ...............................................................................................................................
    c) incalcarea dispozitiilor art. 5, art. 7 lit. b) prima, a 2-a si a 5-a liniuta, lit. c) a 3-a si a 4-a liniuta, art. 9, art. 10 lit. a)-f), h) si i), art. 11 si art. 14, cu amenda contraventionala de la 2.000 lei la 20.000 lei;
    d) incalcarea dispozitiilor art. 13 alin. (1), art. 17-25 si art. 26 alin. (1) si (2), cu amenda contraventionala de la 1.000 lei la 10.000 lei;".
   22. La articolul 50 alineatul (1), dupa litera d) se introduc doua noi litere, literele e) si f), cu urmatorul cuprins:
    "e) incalcarea dispozitiilor art. 91, art. 92 si art. 93, cu amenda contraventionala de la 5.000 lei la 50.000 lei;
    f) incalcarea dispozitiilor art. 94-911, cu amenda contraventionala de la 3.000 lei la 30.000 lei."
   23. La articolul 51, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 51. - (1) Impiedicarea, sub orice forma, a organelor administratiei publice insarcinate cu protectia consumatorilor de a exercita atributiile de serviciu referitoare la prevenirea si combaterea faptelor care pot afecta viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor ori interesele economice ale acestora constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei."
   24. La articolul 51, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins:
    "(6) Savarsirea repetata a uneia dintre contraventiile prevazute la art. 50 se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 1.000 lei la 10.000 lei.
    (7) Neaducerea la indeplinire a masurilor dispuse in termenele si conditiile prevazute in procesele-verbale de constatare a contraventiei se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 2.000 lei la 20.000 lei."
   25. Articolul 53 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 53. - Contravenientul poate achita, in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 50 alin. (1) lit. a)-d), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal."
   26. La articolul 55 punctul 1, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "b) au termenul de valabilitate/data de minima durabilitate expirat/expirata sau data-limita de consum/data durabilitatii minimale depasita;".
   27. La articolul 55 punctul 1, dupa litera c) se introduc opt noi litere, literele d)-k), cu urmatorul cuprins:
    "d) nu respecta conditiile de depozitare, pastrare si expunere la comercializare sau la care s-a schimbat starea termica initiala fara ca operatorul economic sa fie autorizat in acest sens;
    e) prezinta semne organoleptice de alterare, modificari ale aspectului, culorii, consistentei, gustului, mirosului;
    f) prezinta semne de infestare cu paraziti - oua, larve, forme adulte, vii sau moarte -, precum si resturi ori semne ale activitatii acestora, cu exceptia celor pentru care sunt prevazute limite prin acte normative;
    g) prezinta urme de contact cu rozatoare;
    h) prezinta miros si gust straine de natura produsului;
    i) prezinta miros si gust sau pete de mucegai, cu exceptia mucegaiurilor selectionate, admise de procesul tehnologic;
    j) contin corpuri straine, cu exceptia produselor pentru care sunt stabilite limite prin acte normative;
    k) nu prezinta documente de provenienta, conform prevederilor legale in vigoare."
   28. La articolul 56 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "b) folosirea unor spatii si conditii necorespunzatoare pentru productie, depozitare, comercializare sau prestare de servicii;".
   29. La articolul 56 alineatul (2), dupa litera f) se introduc doua noi litere, literele g) si h), cu urmatorul cuprins:
    "g) comercializarea alimentelor care nu respecta conditiile prescrise sau declarate, produse nepericuloase, dar care afecteaza interesele economice ale consumatorilor;
    h) comercializarea alimentelor la care s-a modificat data-limita de consum/termenul de valabilitate/data durabilitatii minimale."
   30. La articolul 56 alineatul (3), litera c) se abroga.
   31. La articolul 56 alineatul (4), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "d) reconditionarea si/sau comercializarea de alimente pentru care agentii constatatori au dispus oprirea definitiva de la comercializare si retragerea din consumul uman;".
   Art. III. - Legea nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 319 din 23 aprilie 2008, se modifica dupa cum urmeaza:
   1. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6. - Inainte de incheierea contractului, creditorul are urmatoarele obligatii:
    a) sa ofere gratuit consumatorului, pe hartie sau pe alt suport durabil, un grafic de rambursare si un exemplar al proiectului contractului de credit, in momentul solicitarii de catre consumator a unei oferte de credit;
    b) sa prezinte consumatorului informatiile complete, corecte si precise privind contractul de credit avut in vedere;
    c) sa informeze consumatorul despre intreaga documentatie de credit necesara acordarii unui credit, documentatie care trebuie sa cuprinda cel putin:
    1. situatiile financiare curente ale solicitantului de credit si ale oricarui garant al acestuia, conform reglementarilor specifice;
    2. o descriere a modalitatilor de garantare pentru plata integrala a datoriei si, dupa caz, o evaluare a bunurilor care fac obiectul garantiei."
   2. La articolul 8, literele b) si c) vor avea urmatorul cuprins:
    "b) valoarea dobanzii, cu precizarea tipului acesteia, fixa si/sau variabila, iar in cazul in care dobanda este variabila, variatia acesteia trebuie sa fie independenta de vointa creditorului, raportata la fluctuatiile unor indici de referinta verificabili, mentionati in contract, sau la modificarile legislative care impun acest lucru;
    c) valoarea DAE, precum si indicarea conditiilor in care poate fi modificata DAE. In cazul in care valoarea DAE nu poate fi stabilita, consumatorul trebuie sa fie informat, prin contractul scris, in ceea ce priveste elementele prevazute la art. 9 alin. (1)."
   3. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16. - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor va supraveghea si va controla activitatile creditorilor si intermediarilor de credite, potrivit competentelor stabilite prin actele normative in vigoare."
   4. La articolul 18 alineatul (1), litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) nerespectarea dispozitiilor art. 5 si art. 15 alin. (3), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei."
   5. La articolul 18, alineatul (2) se abroga.
   6. La articolul 18, alineatele (3) si (5) vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.
    ...............................................................................................................................
    (5) Sanctiunile contraventionale principale, precum si actele cu caracter administrativ emise in temeiul prezentei legi se pot contesta la instantele competente."
   7. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20. - Prevederile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, ale Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori, republicata, ale Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor, ale Codului penal, ale Codului comercial, precum si ale Codului civil, in masura in care prezenta lege nu contine dispozitii contrare."
   8. La articolul 23, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23. - (1) In aplicarea dispozitiilor prezentei legi, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor poate emite norme metodologice sau instructiuni cu caracter normativ, care se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
   Art. IV. - Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 611 din 14 decembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. La articolul 2, dupa litera g) se introduc trei noi litere, literele h), i) si j), cu urmatorul cuprins:
    "h) costul total al creditului pentru consumator - toate costurile, inclusiv dobanda, comisioanele, taxele si orice alt tip de costuri pe care trebuie sa le suporte consumatorul in legatura cu contractul de credit si care sunt cunoscute de catre creditor, cu exceptia taxelor notariale; costurile pentru serviciile accesorii aferente contractului de credit, in special primele de asigurare, sunt incluse, de asemenea, in cazul in care obtinerea creditului sau obtinerea acestuia potrivit clauzelor si conditiilor prezentate este conditionata de incheierea unui contract de servicii;
    i) valoarea totala platibila de consumator - suma dintre valoarea totala a creditului si costul total al creditului pentru consumator;
    j) valoarea totala a creditului - plafonul sau sumele totale puse la dispozitie in baza unui contract de credit."
   2. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8. - La solicitarea unei oferte de credit, institutia autorizata are obligatia de a oferi gratuit consumatorului, pe hartie sau pe alt suport durabil, un grafic de rambursare si un exemplar al proiectului contractului de credit."
   3. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9. - (1) Contractul de credit ipotecar va cuprinde obligatoriu si urmatoarele informatii referitoare la costurile suportate de consumator:
    a) valoarea totala a creditului;
    b) rata dobanzii aferente creditului, fixa si/sau variabila, impreuna cu informatii privind orice costuri incluse in costul total al creditului pentru consumator;
    c) costul total al creditului;
    d) durata contractului de credit;
    e) valoarea totala platibila de consumator;
    f) costurile aferente contractului de asigurare, in cazurile in care, pentru acordarea creditului, consumatorul este obligat sa incheie un contract de asigurare.
    (2) Contractul de credit ipotecar pentru investitii imobiliare nu va putea fi modificat decat in scris de catre parti, prin incheierea de acte aditionale."
   4. La articolul 14, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "a) variatia ratei dobanzii trebuie sa fie independenta de vointa creditorului ipotecar, raportata la fluctuatiile unor indici de referinta verificabili, mentionati in contract, sau la modificarile legislative care impun acest lucru;".
   5. La articolul 14, litera c) se abroga.
   6. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15. - In sarcina imprumutatului vor fi puse numai cheltuielile aferente intocmirii documentatiei de credit si constituirii ipotecii si garantiilor aferente. Creditorul ipotecar are obligatia de a insera in continutul contractului de credit clauze prin care sa aduca la cunostinta imprumutatului toate garantiile pe care intelege sa le incheie in numele si pe seama imprumutatului, precum si conditiile de angajare a acestora."
   7. Dupa articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 331, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 331. - (1) Nerespectarea dispozitiilor art. 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 si 26 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 50.000 lei.
    (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor."
   8. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34. - Prevederile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, ale Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori, republicata, ale Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor, ale Codului penal, ale Codului comercial, precum si ale Codului civil, in masura in care prezenta lege nu contine dispozitii contrare."
   Art. V. - Ordonanta Guvernului nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 177 din 7 martie 2008, se modifica dupa cum urmeaza:
   1. La articolul 3 alineatul (1), litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) pretul bunurilor sau tarifele serviciilor, cu toate taxele incluse;".
   2. La articolul 4 alineatul (1), partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4. - (1) Consumatorul trebuie sa primeasca, in scris sau pe un alt suport durabil la dispozitia sa si la care are acces, in timp util, in perioada executarii contractului si pana cel mai tarziu in momentul livrarii, urmatoarele:".
   3. La articolul 4 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) in cazul bunurilor care nu sunt destinate livrarilor catre terti, confirmarea informatiilor prevazute la art. 3 alin. (1), daca acestea nu au fost transmise, in conditiile prevazute la alin. (1), inainte de incheierea contractului;".
   4. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17. - Constituie contraventie incalcarea prevederilor art. 3, 4, 8 si 11 si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 4.000 lei."
   5. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23. - Prevederile privind comercializarea produselor si a serviciilor in conditiile prezentei ordonante se completeaza cu prevederile Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor, precum si cu dispozitiile nationale care transpun reglementari europene cu privire la anumite aspecte ale furnizarii de bunuri si servicii, care se aplica cu prioritate, in masura in care prezenta ordonanta nu cuprinde dispozitii contrare."
   Art. VI. - Urmatoarele acte normative se vor republica, dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante de urgenta, dandu-se textelor o noua numerotare:
   a) Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 347 din 6 mai 2008, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta;
   b) Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 208 din 28 martie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta;
   c) Legea nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 319 din 23 aprilie 2008, cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta;
   d) Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 611 din 14 decembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta;
   e) Ordonanta Guvernului nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 177 din 7 martie 2008, cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta.
   Art. VII. - Prezenta ordonanta de urgenta va intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.