Ordonanta de urgenta privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Comunicatii nr. 106/2008

 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 659 din 18/09/2008

 

Abrogat prin OUG 22/2009

 

Avand in vedere prejudiciile importante aduse interesului public prin perpetuarea si amplificarea blocajelor in activitatea economica ce se desfasoara pe internet, prin nivelul foarte ridicat al infractionalitatii informatice si proliferarea mesajelor comerciale nesolicitate (de tip SPAM), ceea ce conduce la prejudicierea intereselor economice ale consumatorilor si operatorilor economici din Romania si din strainatate, precum si la afectarea imaginii externe a Romaniei, luand in considerare necesitatea concentrarii gestionarii resurselor limitate din domeniul comunicatiilor electronice si tehnologiei informatiei, in scopul crearii unei abordari unitare si a realizarii conditiilor pentru implementarea eficienta a politicilor din domeniu, activitate ce poate fi realizata numai prin intermediul unui unic administrator al acestora, retinandu-se noile tendinte comunitare in domeniul comunicatiilor electronice si tehnologiei informatiei ce reclama necesitatea crearii si consolidarii unei abordari unitare a tuturor componentelor din acest segment de economie, situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1
(1) Se infiinteaza Autoritatea Nationala pentru Comunicatii, denumita in continuare ANC, institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Guvernului, finantata integral din venituri proprii, prin reorganizarea Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei, care se desfiinteaza, si prin reorganizarea prin divizare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - I.C.I. Bucuresti, aflat in coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.
(2) ANC are sediul central in municipiul Bucuresti, precum si structuri teritoriale necesare desfasurarii obiectului sau de activitate.

Art. 2
(1) ANC se organizeaza si functioneaza sub coordonarea primului-ministru.
(2) Bugetul de venituri si cheltuieli al ANC se aproba prin hotarare a Guvernului.

Art. 3
ANC are ca rol fundamental punerea in aplicare a politicii nationale in domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de comunicatii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice, tehnologiei informatiei si al serviciilor postale.

Art. 4
(1) In vederea realizarii rolului sau, ANC indeplineste urmatoarele functii:
a) de punere in aplicare a politicii si strategiei sectoriale in domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de comunicatii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice, tehnologiei informatiei si al serviciilor postale;
b) de administrare si de gestionare a resurselor, prin care planifica, aloca, urmareste si evalueaza utilizarea acestora pentru punerea in aplicare a politicilor in domeniu;
c) de alocare a resurselor de numerotatie si a resurselor tehnice, prin elaborarea Planului national de numerotatie si a altor planuri in acest sens;
d) de gestionare la nivel national a resurselor de numerotatie si a frecventelor radio din benzile alocate pentru utilizare neguvernamentala, in vederea utilizarii rationale si eficiente a acestora;
e) de administrare si coordonare la nivel national a gestionarii frecventelor radio in conformitate cu Tabelul national de alocare a benzilor de frecventa, denumit in continuare TNABF, si cu acordurile internationale la care Romania este parte;
f) de reglementare a activitatilor in domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, tehnologiei informatiei si al serviciilor postale, prin adoptarea si implementarea de decizii cu caracter normativ si individual, precum si de proceduri functionale, operationale si financiare prin care se pun in aplicare politicile in domeniu, de urmarire si control al respectarii acestora;
g) de reprezentare in organismele si organizatiile nationale, regionale si internationale, ca autoritate de stat pentru domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, precum si de comunicare cu acestea;
h) de control pentru indeplinirea cerintelor esentiale de compatibilitate electromagnetica si de utilizare eficienta a spectrului radio;
i) de comunicare cu celelalte structuri ale administratiei publice, cu societatea civila si cu cetatenii, precum si cu furnizorii din domeniile comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de comunicatii electronice, tehnologiei informatiei si serviciilor postale;
j) de organ de decizie in solutionarea litigiilor dintre furnizorii din domeniul comunicatiilor electronice si dintre furnizorii din domeniul tehnologiei informatiei, in scopul asigurarii liberei concurente si al protectiei intereselor utilizatorilor finali;
k) de administrare la nivel national a TLD (top level domain) ".ro" si a SLD (second level domain) ".eu" pentru numele de domenii rezervate de Romania;
l) de administrare a spectrului radio prin planificarea, atribuirea, alocarea benzilor de frecvente, asignarea si monitorizarea frecventelor radio din benzile de frecvente cu utilizare neguvernamentala;
m) de gestionare a benzilor de frecvente radio cu atribuire neguvernamentala, prin alocarea sau asignarea frecventelor radio, in scopul asigurarii unei utilizari rationale si eficiente a acestora;
n) de supraveghere si control al respectarii de catre utilizatorii frecventelor radio a obligatiilor ce le revin potrivit legii, licentelor de utilizare a frecventelor radio si licentelor de emisie;
o) de supraveghere a pietei de echipamente radio si echipamente terminale de telecomunicatii din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice.
(2) In indeplinirea rolului si atributiilor sale legale, ANC va colabora cu Consiliul Concurentei, inclusiv prin furnizarea reciproca de informatii necesare aplicarii atat a prevederilor legislatiei concurentei, cat si a prevederilor legislatiei din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale.

Art. 5
(1) In indeplinirea atributiilor sale, ANC va urmari atingerea obiectivelor prevazute la alin. (2)-(5), luand in acest sens masuri rezonabile, cu respectarea principiului proportionalitatii.
(2) ANC promoveaza concurenta in sectorul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, actionand in special in urmatoarele directii:
a) luarea tuturor masurilor necesare pentru ca utilizatorii, inclusiv cei cu handicap sau cu nevoi sociale speciale, sa obtina un maximum de beneficii in conditiile unei piete concurentiale, in ceea ce priveste diversitatea ofertei, tarifele si calitatea serviciilor;
b) prevenirea actiunilor ce au ca obiect sau pot avea ca efect distorsionarea ori restrangerea concurentei in sectorul comunicatiilor electronice, tehnologiei informatiei si al serviciilor postale;
c) incurajarea investitiilor eficiente in infrastructura si promovarea inovatiei;
d) incurajarea utilizarii eficiente si asigurarea administrarii eficiente a resurselor de numerotatie.
(3) In indeplinirea rolului si atributiilor sale legale, ANC colaboreaza cu Ministerul Internelor si Reformei Administrative, pentru combaterea infractionalitatii informatice, cu Consiliul Concurentei si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, inclusiv prin furnizarea reciproca de informatii necesare aplicarii atat a prevederilor legislatiei concurentei, cat si a prevederilor legislatiei din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale. ANC realizeaza investigatii si verificari in cazuri legate de incalcarea normelor legale privind concurenta in domeniul comunicatiilor si transmite Consiliului Concurentei rapoartele necesare fundamentarii deciziilor in acest domeniu.
(4) ANC contribuie la dezvoltarea pietei interne a Comunitatii Europene, in special prin:
a) inlaturarea barierelor in calea furnizarii la nivel european a retelelor si serviciilor de comunicatii electronice si tehnologia informatiei, a infrastructurii asociate si a serviciilor postale;
b) incurajarea stabilirii si dezvoltarii de retele transeuropene, a interoperabilitatii serviciilor paneuropene si a conectivitatii intre utilizatorii finali;
c) respectarea principiului nediscriminarii in ceea ce priveste tratamentul aplicat furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice si tehnologia informatiei sau furnizorilor de servicii postale aflati in situatii similare;
d) cooperarea intr-o maniera transparenta cu autoritatile nationale de reglementare cu atributii similare din strainatate, precum si cu Comisia Europeana, in vederea dezvoltarii unei practici de reglementare coerente si a aplicarii concertate a legislatiei nationale armonizate cu normele adoptate la nivelul Uniunii Europene.
(5) ANC promoveaza interesele utilizatorilor finali din Uniunea Europeana, in special prin:
a) asigurarea conditiilor de exercitare a dreptului de acces la serviciul universal, astfel cum acesta este prevazut de Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 642/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) asigurarea unui nivel inalt de protectie a utilizatorilor finali in relatiile acestora cu furnizorii;
c) implicarea in asigurarea unui nivel inalt de protectie a drepturilor persoanelor, in special a dreptului la viata privata, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
d) promovarea furnizarii de informatii clare, in special in ceea ce priveste transparenta tarifelor si a conditiilor de utilizare a serviciilor de comunicatii electronice si tehnologia informatiei destinate publicului;
e) promovarea intereselor specifice ale utilizatorilor cu handicap si ale celor cu nevoi sociale speciale;
f) asigurarea protejarii integritatii si securitatii retelelor publice de comunicatii electronice si tehnologia informatiei.
(6) In activitatea sa ANC are in vedere respectarea principiului neutralitatii tehnologice, prin prisma fenomenului convergentei tehnologiilor, si contribuie, in limitele competentelor sale, la asigurarea implementarii politicilor care urmaresc promovarea diversitatii culturale si lingvistice, precum si a pluralismului media.

Art. 6
(1) Pentru atingerea obiectivelor sale, ANC exercita urmatoarele atributii generale in domeniile comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de comunicatii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice, tehnologiei informatiei si serviciilor postale:
1. elaboreaza si adopta norme tehnice, initiaza standarde nationale in acord cu cerintele nationale si cu standardele internationale in aceste domenii, propune spre adoptare standardele internationale ca standarde nationale si adopta reglementari tehnice care sa declare obligatorie aplicarea standardelor pe intregul teritoriu national, pe plan zonal sau pe plan local, in domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de comunicatii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice, tehnologiei informatiei si serviciilor postale, precum si pentru utilizarea resurselor de numerotatie;
2. asigura reprezentarea in institutii si in organizatii internationale din domeniul reglementarii comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de comunicatii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice, tehnologiei informatiei si serviciilor postale, sustinand in cadrul acestora politica si strategia nationala in domeniu;
3. colaboreaza cu institutii si organizatii nationale si internationale din domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de comunicatii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice, tehnologiei informatiei si serviciilor postale, dezvolta si stimuleaza relatiile cu acestea; coopereaza cu autoritati de reglementare din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale din strainatate, inclusiv prin incheierea de acorduri de colaborare si schimb de informatii;
4. aplica acordurile internationale in domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si al echipamentelor terminale de comunicatii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice, tehnologiei informatiei si serviciilor postale;
5. colaboreaza cu Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei in toate domeniile in care expertiza ANC este necesara sau utila;
6. inainteaza catre ministerul de specialitate propuneri privind cadrul legislativ pentru stimularea dezvoltarii sectoarelor de comunicatii electronice, comunicatii audiovizuale, echipamente radio si echipamente terminale de comunicatii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice, tehnologiei informatiei si serviciilor postale;
7. prognozeaza, planifica si programeaza in proiectul de buget propriu resursele financiare necesare in vederea realizarii politicilor in domeniile sale de competenta;
8. coordoneaza derularea programelor de asistenta financiara de la Uniunea Europeana in domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de comunicatii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice, tehnologiei informatiei si serviciilor postale, care vizeaza capacitatea institutionala a ANC;
9. elaboreaza si publica rapoarte, studii, analize si altele asemenea in domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si al echipamentelor terminale de comunicatii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice, tehnologiei informatiei si serviciilor postale, in special pentru evaluarea necesitatii si oportunitatii emiterii de noi reglementari, pentru evaluarea si controlul implementarii politicilor si reglementarilor, precum si al conducerii programelor si proiectelor, organizeaza seminarii si mese rotunde, actiuni promotionale de imagine, informare si de constientizare a publicului, putand contracta in aceste scopuri servicii de consultanta, expertiza, asistenta tehnica si altele asemenea, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
10. urmareste si controleaza aplicarea prevederilor cuprinse in actele normative in vigoare, in acordurile internationale in domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio si echipamentelor terminale de comunicatii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice, tehnologiei informatiei si serviciilor postale, luand masuri pentru prevenirea, inlaturarea si sanctionarea nerespectarii acestor prevederi, potrivit competentei recunoscute de acestea;
11. solutioneaza litigiile dintre furnizorii din domeniul comunicatiilor electronice si dintre furnizorii din domeniul tehnologiei informatiei, in scopul asigurarii liberei concurente si al protectiei intereselor utilizatorilor finali.
(2) ANC exercita urmatoarele atributii specifice in domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale si al serviciilor postale:
1. elaboreaza si actualizeaza autorizatiile generale;
2. monitorizeaza si controleaza respectarea obligatiilor impuse furnizorilor de retele si de servicii de comunicatii electronice prin autorizatiile generale;
3. promoveaza si sprijina armonizarea la nivel european a utilizarii resurselor de numerotatie, in conformitate cu instrumentele juridice in vigoare in cadrul Uniunii Europene;
4. adopta Planul national de numerotatie si orice modificari ale acestuia, sub rezerva restrictiilor impuse din motive de siguranta nationala;
5. gestioneaza la nivel national resursele de numerotatie si frecventele radio din benzile alocate pentru utilizare neguvernamentala;
6. administreaza si coordoneaza la nivel national gestionarea frecventelor radio in conformitate cu TNABF si cu acordurile internationale la care Romania este parte;
7. acorda licentele de utilizare a resurselor de numerotatie, stabileste si incaseaza tarifele pentru emiterea licentelor, in conformitate cu legislatia in vigoare si in concordanta cu costurile administrative aferente emiterii acestora;
8. emite reglementari privind modul de utilizare a resurselor de numerotatie si a frecventelor radio din benzile alocate pentru utilizare neguvernamentala;
9. pune la dispozitia Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei datele necesare in vederea elaborarii TNABF;
10. acorda licentele de utilizare a frecventelor radio pentru furnizarea de retele si servicii de comunicatii electronice care utilizeaza spectrul radio, precum si licentele de emisie si stabileste si incaseaza tarifele pentru utilizarea spectrului;
11. aloca si asigneaza frecventele radio in benzile cu atribuire neguvernamentala, exclusiva sau in partaj, prevazute in TNABF, cu respectarea reglementarilor, acordurilor si protocoalelor nationale si internationale, si implementeaza procedurile de coordonare stabilite prin acordurile internationale;
12. acorda avizele tehnice, autorizatiile de asignare a frecventelor radio si autorizatiile tehnice de functionare, cu respectarea reglementarilor in vigoare;
13. realizeaza expertizele tehnice necesare utilizarii rationale si eficiente a frecventelor radio;
14. aloca si asigneaza codurile de identificare pentru unele servicii de radiocomunicatii, certifica personalul de operare a statiilor de radiocomunicatii si asigura activitatile de evidenta conexe acestor activitati;
15. asigura evidenta permanenta a utilizarii frecventelor radio prin asigurarea evidentei asignarilor de frecvente si intretinerea permanenta a bazelor de date specializate care formeaza Registrul national al frecventelor asignate/alocate;
16. monitorizeaza, supravegheaza si controleaza utilizarea spectrului de frecvente radio cu atribuire neguvernamentala;
17. identifica pietele relevante din sectorul comunicatiilor electronice;
18. efectueaza analizele de piata in situatiile in care acestea sunt obligatorii, potrivit legii;
19. desemneaza furnizorii de retele si de servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativa pe piata;
20. impune in sarcina furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativa pe piata obligatiile prevazute la art. 9-13 din Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 527/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 15-18 din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, cu modificarile si completarile ulterioare;
21. gestioneaza mecanismele de finantare a obligatiilor legate de asigurarea serviciului universal, prevazute de legislatia speciala;
22. controleaza indeplinirea obligatiilor impuse furnizorilor de serviciu universal in temeiul prevederilor legislatiei speciale;
23. exercita atributiile stabilite prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu completarile ulterioare;
24. exercita atributiile care revin autoritatii de reglementare in temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 642/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
25. elaboreaza reglementarile necesare in vederea asigurarii protectiei mediului in domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale;
26. elibereaza avizele necesare obtinerii autorizatiei de construire a pilonilor si cladirilor care pot afecta functionarea sistemelor de monitorizare ale ANC.
(3) ANC exercita urmatoarele atributii specifice in domeniul tehnologiei informatiei:
1. administreaza si gestioneaza la nivel national TLD (top level domain) ".ro" si SLD (second level domain) ".eu" pentru numele de domenii rezervate de Romania, precum si Reteaua Nationala de Calculatoare (RNC);
2. supravegheaza si controleaza respectarea prevederilor legale din domeniul comertului electronic, exercitate in calitate de autoritate de reglementare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic, republicata;
3. exercita atributiile autoritatii de reglementare si supraveghere in domeniul semnaturii electronice, prevazute de Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica, de Legea nr. 451/2004 privind marca temporala si de Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitatii electronice notariale;
4. omologheaza sistemele informatice in conformitate cu prevederile legale.
(4) ANC exercita urmatoarele atributii specifice in domeniul echipamentelor radio si al echipamentelor terminale de comunicatii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice:
1. controleaza indeplinirea cerintelor esentiale de compatibilitate electromagnetica si de utilizare eficienta a spectrului;
2. analizeaza si realizeaza expertizarea tehnica a utilizarii frecventelor pentru asigurarea compatibilitatii electromagnetice intre statiile si retelele de radiocomunicatii autorizate, precum si pentru prevenirea perturbatiilor prejudiciabile, in scopul evaluarii posibilitatii de asignare a acestora, in urma solicitarilor;
3. elibereaza avize de confirmare a conformitatii cu cerintele esentiale prevazute de legislatia aplicabila, pentru echipamentele radio si echipamentele terminale de comunicatii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilitatii electromagnetice.
(5) ANC indeplineste si alte atributii acordate prin dispozitii legale speciale.
(6) ANC isi exercita atributiile cu respectarea principiilor independentei, transparentei, obiectivitatii, proportionalitatii, impartialitatii, neutralitatii tehnologice si nediscriminarii.
(7) ANC poate incheia contracte cu persoane juridice de drept public sau de drept privat, avand ca obiect efectuarea unor activitati specifice, necesare indeplinirii functiilor, obiectivelor si atributiilor sale.

Art. 7
(1) In vederea exercitarii atributiilor prevazute la art. 6 alin. (3) pct. 2-4, ANC poate stabili tarife de acreditare, de agreare sau de omologare, care constituie venituri proprii.
(2) Cuantumul si modul de achitare a tarifelor de acreditare, de agreare sau de omologare prevazute la alin. (1) se stabilesc prin decizie a presedintelui ANC.

Art. 8
(1) Conducerea ANC este asigurata de un presedinte si 2 vicepresedinti numiti prin decizie a primuluiministru pe o perioada de 5 ani.
(2) Mandatul presedintelui si al vicepresedintilor inceteaza prin revocare in urmatoarele situatii:
a) in cazul incalcarii prevederilor actelor normative in vigoare din domeniul de competenta;
b) in caz de condamnare penala prin hotarare judecatoreasca definitiva, pentru care nu a intervenit reabilitarea;
c) in situatia imposibilitatii de a-si indeplini mandatul mai mult de 120 de zile calendaristice consecutive.
(3) Presedintele reprezinta ANC in raporturile cu Parlamentul, Guvernul, ministerele, cu alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
(4) Presedintele ANC este ordonator de credite.
(5) In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite decizii.
(6) Deciziile cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(7) Deciziile, inclusiv cele adoptate in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 34/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 527/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi atacate in contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 30 de zile de la publicare sau de la comunicare, dupa caz, fara parcurgerea procedurii prealabile prevazute la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 9
(1) ANC preia bugetul, patrimoniul, numarul de posturi si personalul fostei Autoritati Nationale pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei.
(2) ANC preia de la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - I.C.I. Bucuresti personalul de specialitate aferent atributiei prevazute la art. 6 alin. (3) pct. 1, precum si infrastructura corespunzatoare.
(3) Personalul preluat in conditiile prezentei ordonante de urgenta isi pastreaza drepturile salariale de la data preluarii.
(4) Structura organizatorica a ANC se aproba prin decizie a presedintelui.

Art. 10
In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Guvernul va aproba Regulamentul de organizare si functionare al Autoritatii Nationale pentru Comunicatii.

Art. 11
In cuprinsul actelor normative in vigoare, urmatoarele denumiri se inlocuiesc in mod corespunzator prevederilor prezentei ordonante de urgenta, dupa cum urmeaza:
a) "Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei" cu "Autoritatea Nationala pentru Comunicatii";
b) "ANRCTI" cu "ANC".

Art. 12
Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 134/2006 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.046 din 29 decembrie 2006, si art. 42 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.