Lege nr. 64 din 24/03/2004

pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, adoptată la Budapesta la 23 noiembrie 2001

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 343 din 20/04/2004

Vezi si textul Conventiei privind Criminalitatea informatica

Articol unic. - (1) Se ratificã Conventia Consiliului Europei privind criminalitatea informaticã, adoptatã la Budapesta la 23 noiembrie 2001.
(2) Cu ocazia depunerii instrumentelor de ratificare se vor formula urmãtoarele declaratii:
a) În baza art. 24 paragraful 7 lit. a) din Conventie:
Autoritatea centralã desemnatã sã primeascã si sã transmitã cererile de extrãdare sau de arestare provizorie este Ministerul Justitiei.
b) În baza art. 27 paragraful 2 lit. c) din Conventie:
Autoritãtile centrale desemnate sã primeascã si sã transmitã cererile de asistentã judiciarã sunt:
- Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casatie si Justitie, pentru cererile de asistentã judiciarã formulate în faza de urmãrire penalã;
- Ministerul Justitiei, pentru cererile de asistentã judiciarã formulate în faza de judecatã sau de executare a pedepsei.
c) În baza art. 35 paragraful 1 din Conventie:
Punctul de contact desemnat sã asigure cooperarea internationalã imediatã si permanentã în domeniul combaterii criminalitãtii informatice este Serviciul de combatere a criminalitãtii informatice din cadrul Sectiei de combatere a criminalitãtii organizate si antidrog din cadrul Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casatie si Justitie.


Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicatã.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU


Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 8 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicatã.


p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ


Bucuresti, 24 martie 2004.
Nr. 64.