Ordin nr. 520 din 09/05/2011 pentru aprobarea specificațiilor informatice ale sistemului național al cardurilor naționale de asigurări sociale de sănătate

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 344 din 18/05/2011

 

    Având în vedere:

   - Referatul de aprobare nr. S.I./813 din 9 mai 2011 al Unității de implementare sisteme informatice;

   - art. 333 alin. (1) și art. 337 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

   - art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 962/2010 pentru aprobarea modalității de realizare a sistemului național al cardurilor naționale de asigurări sociale de sănătate,

    în temeiul dispozițiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

    președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se aprobă specificațiile informatice ale sistemului național al cardurilor naționale de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în anexa la prezentul ordin.

   Art. 2. - Detalierea specificațiilor prevăzute la art. 1 se realizează prin caietul de sarcini aferent procedurii de achiziție publică derulate de Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. conform art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 962/2010 pentru aprobarea modalității de realizare a sistemului național al cardurilor naționale de asigurări sociale de sănătate.

   Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Nicolae-Lucian Duță

    București, 9 mai 2011.

    Nr. 520.

   ANEXÄ”š

    Specificațiile informatice ale sistemului național al cardurilor naționale de asigurări sociale de sănătate

   1. Sistemul va cuprinde procesul de înrolare a persoanelor asigurate în vederea emiterii cardurilor.

   2. în cadrul sistemului se vor realiza următoarele:

   a) producția cardurilor nepersonalizate;

   b) soluția de personalizare primară a cardurilor;

   c) soluția de validare și de activare a cardurilor;

   d) soluția de înscriere a datelor medicale pe card;

   e) un modul specializat pentru managementul ciclului de viață al cardului electronic de asigurări de sănătate.

   3. Prin sistem se va promova o arhitectură orientată spre standarde de interoperabilitate deschise, cum ar fi WSDL, XML etc.

   4. Se vor promova standarde deschise pentru:

   a) arhitectură:

   a.1) recomandări W3C cu privire la SOAP (Simple Object Access Protocol) versiunea 1.2;

   a.2) specificații W3C cu privire la XML;

   b) securitate de tip PK-ISO 17090: "Public key infrastructure";

   c) tehnologii "Smart card":

   c.1) ISO/IEC 7816-3/4/8/9;

   c.2) coprocesor criptografic;

   d) dispozitiv pentru introducerea codurilor PIN de tip ISO 11568 și/sau ANSI X9.24.

   5. Specificații formatare cip necesare sistemului.

   

Câmp Tip Scriere Zona
Date dispozitiv A.1 Număr card Fix La personalizare (datele înscrise la personalizare sunt semnate digital la nivel de bloc pentru validarea ulterioară facilă a autenticității cardului) I
A.2 Cod cip Fix I
A.3 Versiune Fix I
Date de identificare B.1 Nume Txt I
B.2 Prenume Txt I
B.3 Data nașterii Fix I
B.4 Sex Fix I
B.5 CNP Fix I
Date administrative C.1 Număr de asigurat Fix I
C.2 Dată emitere card Fix I
C.3 Cod medic de familie Fix Actualizare ad-hoc pe orice cititor on-line II
C.4 Spațiu dezvoltări ulterioare 1 Fix II
C.5 Status donator de organe Fix La medicul de familie III
C.6 împuterniciți Lista III
Date clinice primare D.1 Grupa sanguină Fix III
D.2 Rh Fix III
D.3 Diagnostice medicale cu risc vital Txt La medici IV
E.1 Spațiu pentru extensii Fix IV
Dezvoltări ulterioare F.1 Spațiu dezvoltări ulterioare 2 Fix Ulterior V
Date de securitate G.1 Certificate digitale Fix La personalizare VI
G.2 Chei private Fix VI
Dezvoltări ulterioare H.0 Spațiu dezvoltări ulterioare 3 Fix Ulterior VII