Ordonanță nr. 24 din 30/01/2002 privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor ÅŸi taxelor locale

Versiune actualizată până la data de: 24/05/2002

(include modificarile aduse prin Legea nr.291/2002 pentru aprobarea OG nr.24/2002)

 

 în temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. IV.5 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

  

Art. 1. - (1) Autoritățile administrației publice locale vor lua toate măsurile necesare pentru implementarea unui sistem electronic de încasare a impozitelor și taxelor locale în fiecare oraș și municipiu.
   (2) Autoritățile administrației publice locale vor lua toate măsurile necesare pentru informarea cetățenilor asupra plății impozitelor și a taxelor locale și prin intermediul sistemului electronic prevăzut la alin. (1), începând cu următoarele date:
   a) 1 februarie 2003, în cazul impozitelor și taxelor încasate de către autoritățile administrației publice locale de la nivelul municipiilor;
   b) 1 noiembrie 2003, în cazul impozitelor și taxelor încasate de către autoritățile administrației publice locale de la nivelul orașelor;
   c) 1 noiembrie 2003, în cazul impozitelor și taxelor încasate de către autoritățile administrației publice locale ale comunelor, dacă există solicitări în acest sens.
   (3) Autoritățile administrației publice locale vor asigura condițiile necesare astfel încât încasarea impozitelor și taxelor locale să se poată face și prin intermediul sistemului electronic prevăzut la alin. (1).
   (4) Autoritățile administrației publice locale au obligația să ia măsuri, conform legii, pentru asigurarea securității accesului la sistem și a confidențialității datelor care fac obiectul sistemului electronic prevăzut la alin. (1).
    

Art. 2. - în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, la propunerea Ministerului Administrației Publice și a Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, Guvernul va adopta normele metodologice privind implementarea sistemului electronic de încasare a impozitelor și taxelor locale.
  

Art. 3. - (1) încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) și (4) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000.000 lei la 150.000.000 lei.
   (2) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac de către reprezentanți anume împuterniciți de către Ministerul Administrației Publice și Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NÄ”šSTASE
  
                                             Contrasemnează:
                                             ┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€┝€
                           Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,
                                                 Dan Nica
                                    Ministrul administrației publice,
                                              Octav Cozmâncă
                                      Ministrul finanțelor publice,
                                        Mihai Nicolae Tănăsescu
 
   

București, 30 ianuarie 2002.
Nr. 24.