. Legi si practica judiciara straina: Legi internet
Legi Internet Legi Internet
Legi Internet
 

Uniunea Europeana

Directive referitoare la domeniul Tehnologiei Informatiilor 

Alte acte normative ale Uniunii Europene referitoare la domeniul Tehnologiei Informatiei

Directive referitoare la comunicatiile electronice

  • Directiva 2009/140/CE din 25 noiembrie 2009 de modificare a Directivelor 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice, 2002/19/CE privind accesul la retelele de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora si 2002/20/CE privind autorizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice - Versiunea in limba engleza
  • Directiva 2009/136/CE din 25 noiembrie 2009 de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, a Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale si protejarea confidentialitatii in sectorul comunicatiilor publice si a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autoritatile nationale insarcinate sa asigure aplicarea legislatiei in materie de protectie a consumatorului - Versiunea in limba engleza
  • Directiva 2002/58/CE din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidentialitatii in sectorul comunicatiilor publice (Directiva asupra confidentialitatii si comunicatiilor electronice) - Versiunea in limba engleza
  • Directiva 2002/19/CE din 7 martie 2002 privind accesul la retelele de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora (Directiva privind accesul) - Versiunea in limba engleza
  • Directiva 2002/20/CE  din 7 martie 2002 privind autorizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice (Directiva privind autorizarea) - Versiunea in limba engleza
  • Directiva 2002/21/CE din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru retelele si serviciile de comunicatiielectronice (Directiva cadru) - Versiunea in limba engleza
  • Directiva 2002/22/CE  din 7 martie 2002 privind serviciile universale si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile electronice de comunicatii (Directiva privind serviciul universal) - Versiunea in limba engleza  

 

Nota : Unele dintre traducerile in limba romana ale actelor europene au fost realizate de Institutul European din Romania.

 

Documente ale institutiilor europene din domeniul protectiei datelor

Consiliul Europei

OSCE - Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa


Libertatea Media si Internet-ul - Recomandarile de la Amsterdam

Initiative de auto-reglementare

Legi Internet Legi Internet