CURTEA DE  A P E L   B U C U R E í…ž T I - SECí…¢IA I -A PENALÄ”š
DECIZIA PENALÄ”š NR. 204
í…žedința publică din data de 7 octombrie 2009

 

Domenii: comerț electronic - deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, falsificare a instrumentelor de plată electronică - octombrie 2009 - Curtea de Apel București

 

Pe rol se află pronunțarea asupra apelului declarat de apelantul inculpat E. T.-E. împotriva Sentinței penale nr.577 din data  de 25.mai .2009 a  T r i b u n a l u l u i   B u c u r e ș t i - Secția I-a Penală, din Dosarul nr(...).
 

Dezbaterile au avut loc în ședința publică din data de 30 septembrie 2009 și au fost  consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, care face parte care face parte integrantă din prezenta și când, Curtea având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunțarea  pentru data  de astăzi 7 octombrie  2009, când a decis următoarele:

C U R T E A

 

Deliberând, constată că prin sentința penală nr. 577/25.5.2009, pronunțată de  T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i - Secția I-a Penală a fost condamnat inculpatul E. T. E. la 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002 (faptă descrisă la pct. 1 din rechizitoriu).

în baza art. 25 din Legea nr. 365/2002 a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică (faptă descrisă la pct.2 din rechizitoriu).

în baza art. 24 alin.1 și 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. a fost condamnă același inculpat la o pedeapsă de 4 (patru) ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit.a) teza a II-a și lit.b) C.p. pentru săvârșirea infracțiunii de falsificare a instrumentelor de plată electronică (faptă descrisă la pct.1 din rechizitoriu).

în baza art. 24 alin.2 din Lege nr. 365/2002 a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de 3 (trei) ani închisoare și 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit.a) teza a II-a și lit.b) C.p. pentru săvârșirea infracțiunii de falsificare a instrumentelor de plată electronică (faptă descrisă la pct.2 din rechizitoriu).
 

în baza art. 27 alin.2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos (faptă descrisă la pct.1 din rechizitoriu).

în baza art.20 C.pen. raportat la art. 27 alin.2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru tentativă la săvârșirea infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos (faptă descrisă la pct.1 din rechizitoriu).

în baza art. 33 lit. a și art. 34 lit. b Cod penal, a contopit cele șase pedepse stabilite anterior, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare sporită cu 1 (un) an, în total 5 (cinci) ani închisoare în regim de detenție.
 

în baza art.71 alin.1 C.p.  s-au aplicat inculpatului pedepsele accesorii prev. de art. 64 lit.a) teza a II-a și lit.b) C.p. pe durate executării pedepsei principale.

 în baza art. 35 al.3 Cod penal  s-a aplicat pedeapsa complimentară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a) teza a II-a și lit.b) C.p. pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale de 5 ani închisoare.

în baza art.88 Cod penal a dedus din pedeapsa aplicată prevenția de la data de 05.12.2008 la zi.
în baza art.350 alin.1 c.p.p. s-a menținut măsura arestării preventive a inculpatului.
 

în baza art. 118 lit.b C.pen. s-a dispus confiscarea: a hard disk-ului marca T. seria 5(...), a celor 30 de carduri contrafăcute depuse la camera de corpuri delicte a IGPR - E. conform dovezii seria (...) nr. (...)/13.12.2007; a dispozitivului N., a acumulatorului CP 1220, a celor 2 cabluri de culoare neagră, a unui CD F., a celor 26 de carduri tip PVC, a instrucțiunilor de utilizare a aparatului SR, a cartelei de metrou seria (...) depuse la camera de corpuri delicte a E. - E. conform dovezilor seria (...) nr. (...)/13.02.2009 și seria H nr. (...)/ 25.02.2009.

S-a dispus restituirea către inculpat a sumei de 900 lei depusă la CEC BANK cu recipisa de consemnare nr.(...)/1 din 09.12.2008.
în baza art.191 al.1 C.p.p. a fost obligat inculpatul la plata sumei de 1600 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, din care onorariul avocatului din oficiu al inculpatului O. H. avansat din fondurile  M i n i s t e r u l u i   d e Justiție și Libertăților D..
Pentru a pronunța această soluție, prima instanță a reținut următoarea situație de fapt:

I. La data de 10.05.2006, în baza autorizației nr.175/10.05.2006, lucrători de poliție din cadrul IGPR-E. au procedat la efectuarea unei percheziții domiciliare la adresa situată în B,(...), (...)N.,  .2,  .4,  .63, sector 3, unde domicilia inculpatul E. T. E.. în camera ocupată de inculpatul E. T. E. s-au găsit un card cu nr.(...) eliberat de Banca Transilvania, un card cu nr.(...) eliberat de E. Post, 8 carduri blank, un card I. Multiplex inscripționat cu nr.0333, un număr de 18 carduri inscripționate manual cu numerele 2154, 6969, 4906, 2386,1898,1123, 8162, 7175,43711,1994,1013, 1976 CH, 8762, 7531, 4546, 2514 D, 6632, 1979 C, precum și un card blank al cărui număr inscripționat manual a fost șters.
 

De asemenea, în camera ocupată de inculpatul E. T. E. s-a găsit și ridicat un hard disk marca T. seria 5 (...) capacitate 40 GB, iar în camera ocupată de E. F., sora inculpatului, s-a găsit și ridicat un hard disk marca F. seria (...) 5 (...) cu capacitate 40 GB (filele 159-172 d.u.p.).
 

D. ridicate cu ocazia efectuării percheziției au fost supuse verificărilor.
Potrivit procesului-verbal încheiat de lucrători din cadrul IGPR-E.-E. la data de 22.05.2006 cu ocazia citirii datelor conținute pe E. magnetică a celor 30 plasticuri tip carte de credit, în cazul a 11 dintre ele, nu s-a putut citi informația conținută pe benzile magnetice.
 

Cu privire la cardul cu nr.5299 1300 2884 4722 emis de Banca Transilvania pe numele E. T. se reține că nu prezintă suspiciuni de contrafacere.
 

în ceea ce privește restul cardurilor ridicate de la inculpatul E. T. E., în cadrul operațiunii de citire cu ajutorul unui cititor electronic O., s-au stabilit următoarele:
- 1. cardul nr. 5487 (...) (...) emis de E. Post pentru inculpatul E. T. este contrafăcut prin inscripționarea pe E. a 2 a benzii magnetice a  c o d u l u i   d e identificare nr.4489 1620 7905 6081 aparținând unui instrument de plată electronic emis de National D. D. T.;
- 2.cardul I. N. inscripționat olograf cu mențiunea 0333 este contrafăcut prin inscripționarea pe trackul 2 al benzii magnetice a nr.4493 7000 0044 5453, datele de identificare aparținând unui card emis de G. F., SUA;
-  3. cardul blank inscripționat olograf cu mențiunea 2154 este contrafăcut prin inscripționarea pe trackul 2 al benzii magnetice a nr.4135 7400 0156 1704, datele de identificare aparținând unui card emis de Bank of B., USA;
- 4. cardul blank inscripționat olograf cu mențiunea 6969 este contrafăcut prin inscripționarea pe trackul 2 al benzii magnetice a nr. 5329 0639 1816 4055, datele de identificare aparținând unui card emis de G. D. T. N.A.;
- 5.  cardul blank inscripționat olograf cu mențiunea 4906 este contrafăcut prin inscripționarea pe trackul 2 al benzii magnetice a nr. 4607 1732 6009 3921, datele de identificare aparținând unui card emis de Corporate E. J., USA;
- 6. cardul blank inscripționat olograf cu mențiunea 2386 este contrafăcut prin inscripționarea pe trackul 2 al benzii magnetice a nr. 4854 0332 5132 5015, datele de identificare aparținând unui card emis de E. N. Bank
- 7. cardul blank inscripționat olograf cu mențiunea 1998 este contrafăcut prin inscripționarea pe trackul 2 al benzii magnetice a nr. 5519 5930 0151 9823, datele de identificare aparținând unui card emis de D. Bank of S. J.;
- 8. cardul blank inscripționat olograf cu mențiunea 1123 este contrafăcut prin inscripționarea pe trackul 2 al benzii magnetice a nr. 4892 1299 9983 1522,  datele de identificare aparținând unui card emis de O. F. Communication;
 - 9. cardul blank inscripționat olograf cu mențiunea 7175 este contrafăcut prin inscripționarea pe trackul 2 al benzii magnetice a nr. 4007 6895 6921 3460, datele de identificare aparținând unui card emis de the G. U. Bank;
 - 10. cardul blank inscripționat olograf cu mențiunea 4371 este contrafăcut prin  inscripționarea pe trackul 2 al benzii magnetice a nr.4800 1218 9664 4711, datele de identificare aparținând unui card emis de N. B. Bank;
 - 11. cardul blank inscripționat olograf cu mențiunea 1976 CH este contrafăcut prin inscripționarea pe trackul 2 al benzii magnetice a nr.5149 2272 4004 3042,  datele de identificare aparținând unui card emis de Chase Bank USA, N.A.;
 - 12. cardul blank inscripționat olograf cu mențiunea 8752 este contrafăcut prin inscripționarea pe trackul 2 al benzii magnetice a nr.4121 7421 9258 3022, datele de identificare aparținând unui card emis de capital P. T. SUA;
 - 13. cardul blank inscripționat olograf cu mențiunea 7531 este contrafăcut prin inscripționarea pe trackul 2 al benzii magnetice a nr. (...) 0708 1190,   datele de identificare aparținând unui card emis de E. T. Bank N..
 -  14. cardul blank inscripționat olograf cu mențiunea 4546 este contrafăcut prin inscripționarea pe trackul 2 al benzii magnetice a nr. 5287 1515 3510 3018, datele de identificare aparținând unui card emis de E. N. Bank, D.;
- 15. cardul blank  inscripționat olograf cu mențiunea 2514 D este contrafăcut prin inscripționarea pe trackul 2 al benzii magnetice a nr.42296 1000 596 5010, datele de identificare aparținând unui card emis de B. Bank;
- 16. cardul blank inscripționat olograf cu mențiunea 6632 este contrafăcut prin inscripționarea pe trackul 2 al benzii magnetice a nr. 5458 0046 0401 6632, datele de identificare aparținând unui card emis de I. Bank Nevada, N.A.;
- 17. cardul blank  inscripționat  olograf cu mențiunea 1979 C este contrafăcut prin inscripționarea pe trackul 2 al benzii magnetice a nr. 5145 0300 4527 9272,  datele de identificare aparținând unui card emis de D. bank trust D., H.;
- 18. cardul blank inscripționat olograf cu nr.1 este contrafăcut prin inscripționarea pe trackul 2 al benzii magnetice a nr.4308 5829 0284 1889, datele de identificare aparținând unui card emis de D. Bank (filele 195-197 d.u.p.).
 

în urma solicitărilor autorităților române, Ambasada T. Unite ale Americii a comunicat constatările instituțiilor bancare emitente în legătură cu unele dintre instrumentele de plată falsificate ce fac obiectul prezentei cauze.
 

Astfel, prin adresa nr.1891/10.07.2006 a Ambasadei SUA la B, în legătură cu cardul nr.(...), s-a comunicat împrejurarea că acest card a fost reclamat ca fiind furat la data de 18.04.2006, precum și faptul că în aceeași dată între orele 16:50-16:52 s-a încercat efectuarea a 7 retrageri în umerar de la B.- uri situate pe raza municipiului C, iar la data de 19.04.2006 s-au semnalat două tentative de retragere de la B.-uri de pe raza aceleiași localități. Nici una din aceste solicitări de tranzacționare nu au fost autorizate.
Cu privire la cardul nr.(...) se arată că a fost raportat ca fiind sustras în data de 19.04.2006. In legătură cu acest card nu s-au sesizat fraude deși a existat o încercare de retragere în numerar a sumei de 352 USD de la un B. din C.
 

Prin adresa nr.1824/19.06.2006 a aceleiași ambasade (fila 200 d.u.p.) s-a comunicat faptul că la data de 15.06.2006, reprezentanții Capitool P. Bank au constatat efectuarea unei tranzacții frauduloase cu cardul nr.(...) (...). Pe data de 17.04.2006 s-a semnalat o tentativă de retragere a sumei de 173.51 USD de la un B. instalat în incinta Magazinului B. B, această situație de fapt fiind confirmată și prin adresa nr.241/24.07.2006 emisă de S. (fila 202 d.u.p.)  în sensul că numărul de identificare mai sus menționat a fost utilizat pentru retragerea sumei de 500.00 Ron. Același număr de card a fost utilizat la data de 25.03.2006 pentru plata sumei de 45.90 USD on-line către eBay. In aceste împrejurări F. a suferit o pierdere financiară dar până în prezent nu a formulat plângere.
 

Ambasada SUA prin adresa nr.11263/06.11.2006 a comunicat că în ceea ce privește instrumentele de plată electronică cu numărul de identificare 4854 0332 5132 5015 și 5287 1515 3510 3018 nu au fost raportate fraude (fila 201 d.u.p.).

Prin adresa nr.241/24.07.2006 emisă de S. s-a înaintat situația operațiunilor financiare frauduloase efectuate cu unele dintre cardurile ce fac obiectul prezentei cauze, adresă în cuprinsul căreia s-a făcut totodată precizarea că sistemul S. nu deține controlul tuturor tranzacțiilor efectuate pe teritoriul României.
 

Astfel, referitor la cardul cu nr.(...) se arată că a fost utilizat pentru încercarea efectuării a 7 operațiuni de retragere în numerar în perioada 04.01.2006-31.03.2006 de la B.-uri aparținând Băncii U. și respectiv S. Bank. Toate solicitările au fost respinse cu motivația pin incorect și respectiv număr de card invalid.
 

Cu cardul nr.4493 (...) (...) s-a încercat efectuarea unei retrageri în numerar a sumei de 300.00 lei la data de 15.04.2006 de la un B. aparținând Băncii U. solicitarea nefiind autorizată.
 

Cu cardul nr.5145 03004 (...) s-a încercat efectuarea unui număr de 4 operațiuni de retragere în numerar pentru suma totală de 1900 lei la B.-uri aparținând Băncii J. U. solicitări care au fost respinse cu justificarea fonduri insuficiente.
 

Cardul nr.5149 2272 4004 3042 a fost identificat ca fiind utilizat pentru efectuarea unui număr de 3 încercări de retragere în numerar a sumei totale de 1500 lei la bancomate aparținând BCIT solicitări care au fost respinse cu justificarea pin incorect.

în legătură cu restul instrumentelor de plată electronică falsificate și ridicate de la locuința inculpatului, enumerate mai sus, nu s-au comunicat date din care să rezulte efectuarea de operațiuni financiare frauduloase ori tentative de fraudă.
 

în baza autorizației de percheziție informatică nr. 192/15.05.2006 emisă de  T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i s-a procedat la percheziționarea celor două sisteme informatice ridicate de la locuința inculpatului E. T. E.. Din procesul verbal încheiat de lucrători din cadrul IGPR la data de 25.05.2006 rezultă că s-a procedat la percheziționarea I. marca T. seria 5 (...) 73b capacitate 40 GB în urma căruia a fost identificat un program informatic salvat în folderul cu nr. N. (55 fișiere). G. conținând programul informatic N. a fost accesat ultima dată pe data de 28.04.2006. în sistemul informatic ridicat de la inculpat s-a găsit aplicația 206 E. 21, ce poate fi utilizată pentru operațiuni de citire, copiere, ștergere sau encodare a cardurilor. In cadrul aceluiași sistem informatic s-a găsit fișierul numit U. & D. accesat ultima dată la data de 28.04.2006 și creat la data de 12.12.2005.
 

Organele de poliție procedând la verificarea specificațiilor tehnice a dispozitivului N. pe site-ului http:/vvv.mag-stripe.com au stabilit că acest dispozitiv este folosit la citirea/scrierea benzii magnetice a cardurilor prin utilizarea unui computer și a unui program informatic.
 

E. I. marca F. seria E 215 S. capacitate 40GB și a memory stick-ului N. H. seria (...) (...)- 256 G. nu a condus la identificarea de date și informații utile cauzei.

Activitatea infracțională desfășurată de inculpatul E. T. E. constând în deținerea de echipamente destinate falsificării instrumentelor de plată electronică, falsificarea de instrumente de plată electronică și punerea în circulație a unor astfel de instrumente precum și deținerea de instrumente de plată electronică falsificate în vederea punerii în circulație, efectuarea de operațiuni financiare frauduloase și respectiv tentativă la efectuarea de operațiuni financiare frauduloase este dovedită de materialul probator administrat atât în cursul urmăririi penale cât și în timpul judecății, respectiv procesul verbal de percheziție domiciliară coroborat cu procesul verbal de percheziție a sistemului informatic, cu declarațiile inculpatului, care a recunoscut parțial săvârșirea faptelor reținute mai sus în sarcina sa, cu adresele  instituțiilor bancare, cu declarațiile martorilor E. F. și T. N. M..
In drept, faptele inculpatului E. T. E., care, în cursul anului 2006, a deținut echipamente destinate falsificării de instrumente de plată electronică, inclusiv un program informatic software, care a falsificat un număr de 18 instrumente de plată electronică, a pus în circulație un număr de 7 instrumente de plată electronică și a deținut în vederea punerii în circulație un număr de 11 instrumente de plată electronică falsificate, a efectuat un număr de 2 operațiuni financiare frauduloase și 26 tentative de efectuare de operațiuni financiare frauduloase, întrunesc atât pe latură obiectivă, cât și pe latură subiectivă elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute de art.25 din Legea nr. 365/2002, de art.24 alin.1, 2 din Legea nr.365/2002 cu aplic art.41 alin.2 din Cod penal, de art.27 alin.2 din Legea 365/2002 cu aplic. art.41 alin.2 din Cod penal și de art.20 Cod penal raportat la art.27 alin.2 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art.41 alin.2 din Cod penal, toate faptele fiind săvârșite în concurs real.

II. La data de 03.12.2008, lucrători de poliție din cadrul IGPR-E. efectuând activități de investigații față de inc. E. T. E. au stabilit că acesta continuă să execute activități ilicite în scopul fraudării de cărți de credit, urmând să primească la domiciliu un aparat N. destinat inscripționării de informații pe E. magnetică a instrumentelor de plată electronice.
în baza acestor informații, în ziua de 05.12.2008, s-a organizat o acțiune de prindere în flagrant a inculpatului despre care se știa că urmează să primească un colet la vama Otopeni în care se aflau echipamente de falsificare de carduri.
 

în temeiul ordonanței procurorului din data de 05.12.2008 s-a efectuat supraveghea operative a domiciliului inculpatului. în jurul orei 13:10, în fața imobilului situat pe str. (...). (...) (...) nr.10, (...)N., a oprit un autoturism E. aparținând firmei de curierat G. F..
Inculpatul a fost văzut apropiindu-se de autoturism, semnând anumite documente și intrând în posesia unui colet. In aceste condiții s-a procedat la imobilizarea inculpatului și efectuarea unei percheziții corporale, ocazie cu care asupra acestuia s-a găsit suma de 900 lei, înscrisuri reprezentând chitanțe pentru achitarea taxelor universitare, o carte de alegător, un carnet de student și o legitimație, o cartelă metrorex cu seria (...), un card bancar cu nr. (...) emis de Banca Transilvania pe numele E. T. E., o cartelă metrorex cu seria (...), două bucăți de hârtie pe care erau menționate olograf un grup de câte 4 cifre, respectiv 9259 și 7521.

La verificarea coletului în prezența martorului asistent D. E. G. s-a stabilit că acesta conține un dispozitiv electronic tip N. E., un cablu aferent, un acumulator model CP 1220, două cabluri de culoare neagră, un CD F. D. și un număr de 26 carduri PVC blank prevăzute cu bandă magnetică. S-au identificat și documentele de efectuare a livrării coletului, respectiv chitanța nr. (...) și factura nr. (...), ambele din 05.12.2008, la rubrica destinatar fiind menționată identitatea inculpatului.

Ulterior s-a procedat la citirea datelor inscripționate pe cele două cartele metrorex ridicate de la inculpat, stabilindu-se că una dintre ele, respectiv cea cu seria (...), pe trackul 2 al benzii magnetice, are inscripționat numărul de card 4227.9711.5444.6083 aparținând unui instrument de plată electronică emis de N. and U. U. D. E., SUA. La solicitarea organelor de urmărire penală BCR și E. au comunicat că nu există sesizări de fraudă în legătură cu cardul (...).

Procedându-se la verificarea celor 26 carduri blank găsite asupra inculpatului la data de 05.12.2008 s-a stabilit că acestea nu au inscripționate pe ele, date sau informații.

Din raportul de constatare tehnico-științifică nr.(...)/19.01.2009 întocmit de Institutul pentru Tehnologii B. rezultă că aparatul N. 206 reprezintă un cititor/inscriptor de carduri. Cu ajutorul acestui dispozitiv conectat la un calculator personal pe care rulează aplicația 206DDX41 sau o alta echivalentă pot fi realizate operațiuni de citire, copiere, ștergere sau înscriere a cardurilor.

Cu privire la cardul cu nr. (...) emis de Banca Transilvania,  s-a stabilit că este un card autentic, motiv pentru care s-a procedat la restuirea acestuia către inculpat.

Activitatea infracțională desfășurată de inculpatul E. T. E. constând în aceea că la data de 05.12.2008 a deținut un echipament destinat falsificării de instrumente de plată electronică și un card metrorex falsificat în vederea punerii în circulație este dovedită de materialul probator administrat atât în cursul urmăririi penale cât și în timpul judecății, respectiv procesul verbal de constatare a infracțiunii flagrante coroborat cu actele din dosarul de urmărire penală (chitanța nr.(...)/5.12.2008, factura nr.(...)/5.12.2008, cu actele de achiziționare a aparatul N. 206, cu procesul verbal și înscrisurile privind specificațiile tehnice ale dispozitivului N. 206, procesul verbal și adrese emise de SC N. SA), cu declarația martorului D. E., procesul verbal de citire a cartelelor metrorex și a celor 26 carduri blank găsite asupra inculpatului, cu declarațiile inculpatului, care a recunoscut parțial săvârșirea faptelor reținute mai sus în sarcina sa.

Fiind audiat cu ocazia arestării preventive, inculpatul E. T. E. a precizat că a comandat din SUA un aparat de citit carduri pentru care a plătit suma de 600 USD, despre care știa că poate fi folosit la falsificarea de instrumente de plată electronică și pe care intenționa să îl vândă către o persoană juridică în scopul obținerii unui profit. în legătură cu cardul metrorex seria 01911 2057 9129, inculpatul a declarat că nu are cunoștință în ce condiții s-a realizat activitatea ilicită de falsificare, precizând că a achiziționat această cartelă de la o stație de metrou, iar în legătură cu blankurile găsite în colet a arătat că acestea reprezentau un bonus din partea firmei care i-a livrat aparatul.

Fiind reaudiat la data de 25.02.2009 de organele de urmărire penală, inculpatul a revenit, în parte, asupra declarațiilor date în fața instanței care a dispus arestarea preventivă, precizând că acea cartelă metrorex falsificată găsită asupra sa cu ocazia percheziției corporale din data de 05.12.2008 a fost primită de la persoana căreia urma să îi înstrăineze aparatul N., persoană despre care inculpatul nu a oferit date în vederea identificării.

în drept, faptele inculpatului E. T. E., care la data de 05.12.2008, a achiziționat un echipament în vederea falsificării de instrumente de plată electronică și a fost depistat deținând un card metrorex falsificat în vederea  punerii în circulație, au fost încadrate  în dispozițiile art. 25 și 24 din Legea nr. 365/2002.
 

Individualizarea pedepselor s-a făcut în raport de criteriile generale  prev. de art. 72 Cod penal,  apreciindu-se că scopul educativ și preventiv al pedepselor poate fi atins prin executarea în cuantumul fixat  și în condiții privative de libertate.
 

împotriva sentinței a declarat  apel inculpatul E. T. E., care o critică  pentru nelegalitate și netemeinicie.
 

Astfel, inculpatul a solicitat achitarea pentru săvârșirea infracțiunii de clonare a instrumentelor de plată electronică, întrucât niciuna din probele dosarului nu fac dovada săvârșirii unei astfel de infracțiuni.
 

Cu privire la infracțiunea de deținere a celor două aparate inculpatul a susținut că este legală deținere lor și că a dorit doar să comercializeze unul din aparate.
 

A mai solicitat inculpatul reducerea cuantumului pedepselor aplicate.
 

Examinându-se sentința atacată, în limitele și în conformitate cu dispozițiile art. 371, 372 și 378 Cod procedură penală, se constată că apelul este nefondat.
 

Rezultă din actele dosarului că  în baza autorizației nr. 175/10.05.2006 s-a efectuat o percheziție domiciliară  la adresa situată în B, ocazie cu care în camera  ocupată de inculpatul E. T. E. s-a găsit un card cu nr. (...) eliberat de Bank Post, 8 carduri blank, un card I. Multiplex cu nr. 0333, 18 carduri inscripționate manula cu numerele 2154, 6969, 4906, 2386, 1898, 1123, 8162, 7175, 43711, 1994, 1013, 1976 CH, 8762, 7531, 4546, 2514 D, 6632, 1979 C, precum și un card blank al cărui număr inscripționat manual a fost șters. De asemenea, s-a găsit  și ridicat hard disk marca T. seria 5 (...) capacitate 40 GB.
 

D. ridicate cu ocazia efectuării percheziției au fost supuse verificărilor, stabilindu-se că sunt contrafăcute următoarele carduri: (...) emis de Bank Post prin inscripționarea pe E. a 2 a benzii magnetice a  c o d u l u i   d e identificare nr. 4489, 1620, 7905, 6081,  aparținând unui instrument de plată  electronică emis de Național D. D.  T.; nr. 0333 emis de I. Multiplex prin inscripționarea pe trackul 2 al benzii magnetice a nr. 4493(...)(...), datele de identificare aparținând  unui card emis de Bank of B.;
 

în urma solicitărilor autorităților române, Ambasada T. Unite ale Americii a comunicat, prin adresa nr. 1891/10.(...) în legătură cu cardul (...) că acesta a fost furat la 18.04.2006, precum și faptul că în aceeași dată între orele 16,50 - 16,52 s-a încercat efectuarea a șapte retrageri în numerar de la B.-uri situate pe raza municipiului C, iar la 19.04.2006 s-au semnalat două tentative de retragere de la B.-uri  de pe raza aceleiași localități, nefiind autorizate niciuna din aceste solicitări de tranzacționare. Cardul (...) a fost raportat ca fiind sustras  în data de 19.04.2006, existând o încercare de retragere în numerar a sumei de 352 USD de la B. din C.
 

Prin adresa nr. 1824/19.06.2006 aceeași ambasadă a comunicat că la data de 15.06.2006, reprezentanții Capitool P. Bank au constatat efectuarea unei tranzacții  frauduloase cu cardul nr. (...)(...).
 

La data de 17.04.2006 s-a semnalat o tentativă de retragere a sumei de 173,51 USD, această situație fiind atestată și de adresa  nr. 241/24.06.2006 emisă de S. (fila 202 d.u.p.). Același număr de card a fost utilizat și la data de 25.03.2006 pentru plata sumei de 45,90 USD one-line către eBay.
 

S. a înaintat situația operațiunilor financiare frauduloase efectuate cu unele dintre cardurile care fac obiectul prezentei cauze, precizându-se că s-au încercat operațiuni de retragere cu următoarele carduri: (...) în perioada 04.01.2006 - 31.03.2006;  nr. 4493(...)(...) la data de 15.04.2006, nr. 514503004(...) de la B.-uri aparținând Băncii J. í…¢. și cu cardul (...) de la bancomate aparținând BCIT. Solicitările de retragere nu au fost autorizate.
 

Pentru restul instrumentelor de plată electronică falsificate și ridicate de la locuința  inculpatului nu au existat date din care să rezulte efectuarea de operațiuni financiare frauduloase sau  tentativă de fraudă.
 

Cu ocazia percheziției domiciliare s-au  ridicat de la locuința inculpatului  două sisteme informatice, găsindu-se  într-unul din ele aplicația 206 E. 21, care poate fi utilizată pentru operațiuni de citire, copiere, ștergere sau encodare a cardurilor. în cadrul aceluiași sistem informativ s-a găsit fișierul numit U. 2 & D., accesat ultima dată la data de 28.04.2006 și creat la data de 12.12.2005.
 

De asemenea, s-a stabilit că dispozitivul N. 206 este folosit la citirea și scrierea benzii magnetice a cardurilor prin utilizarea unui computer și a unui program informatic.
 

Faptele inculpatului E. T. E., care, în cursul anului 2006 a deținut echipamente destinate falsificării de instrumente  de plată electronică, inclusiv un program informatic software, care a falsificat un număr de 18 instrumente de plată electronică, a pus în circulație un număr de 7 instrumente de plată electronică și a deținut  în vederea punerii în circulație a unui număr de 11 instrumente de plată electronică falsificate, a efectuat un număr de două operațiuni financiare frauduloase, întrunește elementele constitutive ale infracțiunilor prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002, art. 24 alin. 1 și 2 din  Legea nr. 365/202 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu  aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și art. 20 rap. la art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.
 

Inculpatul s-a apărat în sensul în întreaga sa activitate ar fi fost coordonată de o persoană, pe nume „N.”, care locuiește în zona E.  N. și că despre activitățile desfășurate de către acesta au cunoștință și numiții E. F. și T. N. M.. Susținerea inculpatului nu este confirmată de niciuna din probele administrate în cauză. împrejurarea că respectivele instrumente nu au putut fi utilizate în totalitate pentru obținerea de foloase materiale  injuste datorită faptului că titularii cardurilor au reclamat sustragerea acestora sau retragerile au fost refuzate din cauza insuficienței fondurilor.
 

Cert este că cele 19 instrumente de plată electronică falsificate conțineau date de identificare ce corespundeau cu cele aparținând unor carduri valide.
 

Martorii E. F. și T.  N. M. au declarat atât  în cursul urmăririi penale, cât și la instanța de fond că nu au cunoscut pe numitul S., zis „N.” și nici nu l-au auzit pe inculpat vorbind despre o persoană cu acest apelativ.
 

în acest context, în mod judicios a procedat Tribunalul atunci când a înlăturat apărarea inculpatului, deoarece aceasta nu se coroborează cu nici un mijloc de probă.
 

Cum instrumentele de plată electronică falsificate s-au găsit în posesia  inculpatului și cum nu există măcar indicii  cu privire la implicarea și a altor persoane în procesul de culegere de informații despre conturile bancare și cardurile clonate și despre folosirea frauduloasă a cardurilor clonate în vederea obținerii de mijloace financiare ilicite, se reține că inculpatul a  săvârșit faptele singur.
 

în drept, faptele inculpatului E. T. E., care, în cursul anului 2006, a deținut echipamente destinate falsificării de instrumente de plată electronică, inclusiv un program informatic software, care a falsificat un număr de 18 instrumente de plată electronică, a pus în circulație un număr de 7 instrumente de plată electronică și a deținut în vederea punerii în circulație un număr de 7 instrumente de plată electronică și a deținut în vederea  punerii în circulație un număr de 11 instrumente de plată electronică falsificate, a efectuat un număr de două operațiuni  financiare frauduloase și 26 tentative de efectuare de operațiuni financiare frauduloase întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002, de art. 24  alin. 1,2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, de art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicare art. 41 alin. 2 Cod penal și de art. 20 Cod penal, rap. la art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.
 

Deosebit de cele arătate mai sus, la data de 05.12.2008, s-a organizat o acțiune de prindere în flagrant a inculpatului, deoarece se știa că urmează  să primească un colet în vama Otopeni în care se aflau  echipamente de falsificare de carduri.
 

în momentul în care inculpatul a intrat  în posesia coletului s-a procedat la imobilizarea acestuia, găsindu-se asupra lui o cartelă metrorex  cu seria (...), un card bancar emis de Banca Transilvania cu nr. (...) și o cartelă metrorex cu seria (...).
 

La verificarea coletului s-a stabilit că acesta conține un dispozitiv electronic  tip N. 206, un cablu aferent, un acumulator model CP 1220, două cabluri de culoare neagră, un CS F. și 26 carduri PVC blank prevăzute  cu bandă magnetică. Totodată, s-au găsit și documentele de efectuare a livrării coletului, respectiv chitanța nr. (...) și factura nr. (...), ambele din 05.12.2008, la rubrica destinatar fiind menționată  identitatea inculpatului.
 

La una din cartele metrorex s-a stabilit că pe trackul 2 al benzii magnetice are inscripționat numărul de card (...), care aparține unui instrumente de plată electronică emis de N. and U. U. D. E., SUA.
 

Raportul de constatare tehnico - științifică  nr. (...)/10.01.2009, întocmit de Institutul pentru Tehnologii B. a stabilit că aparatul N. 206 reprezintă un cititor/inscriptor de carduri, iar cu ajutorul acestui dispozitiv conectat la un calculator personal pe care rulează aplicația 206SSX41 sau o alta echivalentă pot fi realizate operațiuni de citire, copiere, ștergere sau înscriere a cardurilor.
 

în drept, faptele inculpatului E. T. E. care la data de 05.12.2008 a achiziționat un echipament în vederea falsificării de instrumente de plată electronică și a fost depistat deținând un card metrorex falsificat în vederea punerii în circulație, întrunesc elementele constitutive ale  infracțiunilor prev. de art. 25  și 24 din Legea nr. 365/2002.
 

Inculpatul s-a apărat în sensul  că deținerea aparatului electronic N. nu este interzisă, el putând fi achiziționat și de pe internet, dar în cazul inculpatului achiziționarea unui astfel de dispozitiv s-a făcut în vederea falsificării de mijloace de plată electronică.
 

Chiar inculpatul a declarat că a mai folosit în anul 2006 un dispozitiv N. 206 cu care a falsificat mai multe cărți de credit (fila 186 d.u.p.), iar respectivele cărți de credit au fost găsite la domiciliul  inculpatului cu ocazia percheziției din 10.05.2006. Rezultă, deci, că inculpatul știa la ce se folosește dispozitivul și mai ales știa să îl folosească, dovada în acest sens fiind operațiunile  frauduloase reușite.
 

Nici susținerea inculpatului în sensul că activitatea de falsificare a cardului metrorex seria (...) nu este întemeiată, dat fiind că perioada de valabilitate a cardului expirase din data de 31.10.2008, iar pe E. magnetică se aflau inscripționate informații despre un card bancar emis de o bancă din SUA.
 

A mai susținut inculpatul că ar fi primit această cartelă de la o persoană pe care nu a putut să o denumească, însă susținerea sa nu se coroborează cu nicio  probă a dosarului.
 

Se constată, așadar, că prima instanță a stabilit în mod corect situația de fapt și vinovăția inculpatului, realizând totodată și o încadrare juridică corespunzătoare a faptelor săvârșite de inculpat.
 

Având în vedere cele ce preced, se constată că sunt nefondate criticile formulate de inculpat, atât cea referitoare la greșita condamnare pentru infracțiunea de clonare a instrumentelor de plată electronică, cât și cea referitoare la greșita individualizare a  pedepselor aplicate.
 

Prima instanță a dat eficiența cuvenită tuturor criteriilor generale  prevăzute de art. 72 Cod penal, referitoare la gradul de pericol social al faptelor săvârșite, împrejurările în care au fost săvârșite și limitele de pedeapsă prevăzute  de textul incriminator.
 

Totodată, prima instanță a avut în vedere numărul de carduri falsificate, numărul de operațiuni frauduloase reușit, numărul de tentative de operațiuni bancare neautorizate, precum și urmările grave care se pot produce prin punerea în circulație sau deținerea de carduri falsificate și  de dispozitive falsificate de mijloacele de plată electronică, precum și de faptul că  inculpatul a comis faptele de la punctul II, în contextul în care mai fusese anterior cercetat pentru faptele de la punctul I, fapt ce denotă o periculozitate sporită a acestuia.
 

în consecință, în baza art. 379 pct. 2  lit. a Cod procedură penală se va respinge apelul declarat de inculpatul E. T. E., ca nefondat.
 

Se va  menține starea de arest a inculpatului.
 

Se va deduce prevenția începând cu 05.12.2008 la zi.
 

Va fi obligat apelantul - inculpat  la plata cheltuielilor judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE
îN NUMELE LEGII
DECIDE:

 

Respinge, ca nefondat, apelul declarat de inculpatul E. T. E., împotriva deciziei penale nr. 577/25.05.2009, pronunțată de  T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i - Secția I-a Penală, în dosarul nr(...).
 

Deduce prevenția executată de inculpat, începând cu data de 05.12.2008  - la zi.
 

Menține măsura arestării preventive a inculpatului.
 

Obligă apelantul la plata sumei de 100 lei cheltuieli judiciare către stat.
 

Cu drept de recurs.
 

Pronunțată în ședință publică, azi 07.10.2009.