îNALTA CURTE DE CASAí…¢IE í…žI JUSTIí…¢IE
SECí…¢IA PENALÄ”š
Decizia nr. 4399/2006
Dosar nr. 1380/46/2006
í…žedința publică din 10 iulie 2006

 

Domenii: comerț electronic, criminalitate informatică - falsificarea instrumentelor de plată electronică, accesul fără drept la un sistem informatic.

 

Examinând recursurile de față constată:
Prin sentința penală nr. 67 din 16 februarie 2006 pronunțată de Tribunalul Argeș, secția penală, au fost condamnați următorii inculpați:
1. J.C.F. după cum urmează:
- un an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 25 din Legea nr. 365/2002;
- 3 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.;
- un an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 24 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.
în baza art. 33, 34 și 35 C. pen., contopește pedepsele și aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) și b) C. pen.
2. C.í…žT. după cum urmează:
- 3 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 26 raportat la art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.;
- un an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 26 raportat la art. 24 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.
în baza art. 33, 34 și 35 C. pen., s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) și b) C. pen.
în baza art. 350 alin. (1) C. proc. pen., s-a menținut starea de arest a inculpaților.
Conform art. 88 C. pen., s-a dedus din pedepsele principale aplicate, perioadele de reținere și arestare preventivă, de la 8 septembrie 2005 la zi pentru fiecare inculpat.
S-a constatat că partea civilă R.B. nu s-a constituit parte civilă.
în baza art. 118 lit. a) și b) C. pen., s-au confiscat de la inculpați 64 carduri contrafăcute și cutia MSR-ului 206 cu instrucțiunile acestuia.
Conform art. 192 alin. (2) C. proc. pen., fiecare inculpat a fost obligat la plata cheltuielilor judiciare către stat.
în fapt s-au reținut următoarele:
în luna noiembrie 2004, inculpații au venit în București din municipiul Bistrița Năsăud.
Inculpații și-au adus în locuință calculatoare pe care, la data de 26 noiembrie 2004 le-au conectat la Internet.
Inculpații au hotărât să continue activitatea de falsificare de carduri pe care au desfășurat-o în Bistrița Năsăud și pentru care au fost trimiși în judecată prin rechizitoriul 19 B/P/2004 din 12 mai 2005 al D.I.I.C.O.T. â Biroul Teritorial Bistrița Năsăud.
în acest scop inculpatul J.C.F. a achiziționat, de la o persoană rămasă neidentificată, un echipament electronic MSR 206 și suporturi plastificate cu bandă magnetică (blank-uri).
Cu ajutorul calculatorului inculpatul J.C.F. a obținut adrese de e-mail pe care a trimis mesaje false imitând paginile oficiale ale site-urilor prin care se efectuează diverse plăți și alte tranzacții oficiale prin Internet.
Unele dintre persoanele cărora inculpatul le-a transmis mesaje în condițiile menționate, i-au trimis date confidențiale ale conturilor de card, respectiv numărul de card, codul PIN, date personale de identificare și codul de siguranță.
Ulterior, cu ajutorul MSR-ului conectat la calculator și al unui program specializat în prelucrarea de date, inculpatul copia numerele de card și celelalte date pe blank-uri după care le trecea prin fanta specială a MSR-ului.
Cu cardurile astfel falsificate inculpații mergeau la diferite bancomate și retrăgeau diferite sume de bani.
S-a reținut că activitatea infracțională a inculpaților s-a derulat de la sfârșitul lunii noiembrie 2004 până, în seara zilei de 8 septembrie 2005, când au fost surprinși în flagrant în municipiul Pitești efectuând operațiuni cu carduri falsificate.
Asupra inculpatului J.C.F. s-a găsit, cu această ocazie, o listă, extrasă de pe Internet, cu adresele bancomatelor din Pitești.
De asemenea, asupra inculpaților, au fost găsite 62 de carduri contrafăcute, două chei tip yală având lipite etichete cu inscripție âcaseta 0610â și respectiv â0510â.
Două dintre cardurile contrafăcute s-au blocat în ATM-urile băncilor și au fost predate de acestea organelor de anchetă.
A doua zi după prinderea inculpaților, martorii M.M., N.M. și C.V. au luat lucrurile inculpaților din apartamentul din București și le-au transportat la domiciliul inculpatului J.C.F. din Zimnicea și la Alexandria.
J.S., sora inculpatului, le-a cerut martorilor să-i aducă unitățile calculatoarelor cărora le-au distrus hard-urile pe care le-au aruncat în albia unui pârâu din localitatea Smârdioasa.
Unitățile de calculator, fără hard-uri au rămas în autoturismul martorului C.V. și au fost predate organelor de anchetă.
Conform rapoartelor de constatare tehnico-științifică întocmite de I.T.A. București, cardurile falsificate sunt rezultatul unei operațiuni de clonare a cardurilor bancare, fiind confecționate artizanal, folosindu-se în acest scop carduri magnetice blank sau carduri magnetice destinate altor utilizări, pe banda magnetică a acestora fiind înscrise, cu un cititor-inscriptor MSR206 și cu ajutorul unui aplicații software de tip 206 DDx31, sau cu echivalențe ale acestora, date în format similar cu cele scrise pe carduri de tip bancar.
S-a reținut că, în drept, faptele inculpatului J.C.F. de a deține fără drept echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, de a falsifica astfel de instrumente și de a le deține și a le pune în circulație, precum și de a accesa fără drept sistemele informatice ale R.B. la diverse intervale de timp, dar în baza aceleiași rezoluții infracționale, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute de art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., art. 25 din același act normativ și ale art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.
în sarcina inculpatului C.í…žt., care l-a ajutat pe celălalt inculpat să falsifice instrumente de plată electronică și care a pus în circulație, la diferite intervale de timp, dar în baza aceleiași rezoluții infracționale, astfel de instrumente de plată falsificate și care l-a ajutat pe celălalt inculpat să acceseze fără drept sistemele informatice ale părții vătămate, s-a reținut comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 26 C. pen., raportat la art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., și ale art. 26 C. pen., raportat la art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen.
La individualizarea pedepselor instanța a avut în vedere criteriile generale prevăzute de art. 72 C. pen., gravitatea faptelor, pericolul social al acestora, precum și elementele ce caracterizează persoana inculpaților, care la data comiterii faptelor erau studenți, nu au antecedente, au recunoscut în fața instanței faptele comise.
S-a apreciat că nu se justifică reținerea unor circumstanțe atenuante în favoarea inculpaților.
Inculpații au declarat apel împotriva sentinței, pe care au criticat-o pentru netemeinicie sub aspectul individualizării pedepsei apreciată ca fiind prea aspră în raport de pericolul social al faptelor săvârșite și de datele personale ce îi caracterizează.
Curtea de Apel Pitești, secția penală, prin decizia penală nr. 63/ A din 13 aprilie 2006, a respins, ca nefondate, apelurile inculpaților, a menținut starea de arest a acestora, a dedus la zi durata arestării preventive și a obligat pe fiecare apelant la plata cheltuielilor judiciare către stat.
Instanța de apel a reținut că situația de fapt, vinovăția inculpaților și încadrarea juridică au fost corect stabilite, iar pedepsele au fost just individualizate, dându-se eficiență tuturor criteriilor prevăzute de art. 72 C. pen.
S-a apreciat că nu se justifică reținerea unor circumstanțe atenuante judiciare în favoarea inculpaților.
Inculpații au declarat recurs, pe care l-au întemeiat pe dispozițiile art. 3859 alin. (1) pct. 14 C. proc. pen., solicitând reținerea de circumstanțe atenuante conform art. 74 C. pen., având în vedere conduita bună a inculpaților anterior comiterii faptelor, împrejurarea că sunt infractori primari, iar în faza de cercetare judecătorească au recunoscut și au regretat faptele.
S-a mai solicitat suspendarea executării pedepsei sub supraveghere conform art. 861 C. pen.
Recursurile nu sunt fondate.
Simplul fapt că inculpații nu au antecedente penale și că în fața instanței au recunoscut comiterea faptelor nu justifică reținerea în favoarea acestora a circumstanțelor atenuante conform art. 74 C. pen., cu consecința reducerii pedepselor sub limita minimă prevăzută de lege pentru infracțiunile comise.
Nu poate fi ignorat pericolul social concret deosebit pe care îl prezintă faptele inculpaților, determinat de modalitatea în care au fost săvârșite și de urmările produse.
Se apreciază, de asemenea, că numai executarea în regim de detenție este în măsură să asigure realizarea scopului pedepsei prevăzut de art. 52 C. pen.
Reținând din examinarea cauzei că nu există nici un motiv de casare care să poată fi luat în considerare din oficiu, Curtea va respinge recursurile, ca nefondate, conform art. 38515 pct. 1 lit. b) C. proc. pen.
Se va deduce la zi durata arestării preventive la zi pentru fiecare inculpat.
Conform art. 192 alin. (2) C. proc. pen., fiecare recurent va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare către stat.
 
 
                                   PENTRU ACESTE MOTIVE
                                         îN NUMELE LEGII
                                            D E C I D E
 
 
Respinge, ca nefondate, recursurile declarate de inculpații J.C.F. și C.í…žt. împotriva deciziei penale nr. 63/ A din 13 aprilie 2006 a Curții de Apel Pitești, secția penală.
Deduce din pedepsele aplicate i, timpul reținerii și al arestării preventive de la 8 septembrie 2005 la 10 iulie 2006.
Obligă recurenții inculpați la plata sumei de câte 120 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.
Definitivă.
Pronunțată în ședință publică, azi 10 iulie 2006.