DOSAR NR(...)(1911/2009)
CURTEA DE APEL B  SECTIA A II A PENALÄ”š í…žI PENTRU CAUZE  CU MINORI í…žI DE FAMILIE
DECIZIA PENALÄ”š NR.1455/R
í…žedința publică de la 13 octombrie  2009

 

Domenii: Penal - furt calificat. Tentativa de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos.

 

Pe rol soluționarea recursului declarat de inculpatul E.  B. D. împotriva sentinței penale nr.194/16.04.2009 pronunțată de Judecătoria sectorului 3 B și a deciziei penale  nr.452A/13.07.2009 pronunțată de  T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i Secția a II a Penală, în dosarul nr(...).


 La apelul nominal făcut în ședință publică au răspuns recurentul inculpat E. B. D. în stare de arest asistat de avocat din oficiu N. M. împuternicire avocațială fila 10 dosar, lipsind  intimata partea civilă F. D. B..  


 Procedura legal îndeplinită.


 S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care,
 Apărătorul recurentului inculpat, arată că inculpatul insistă a i se acorda încă un termen în vederea angajării unui apărător ales.


 Recurentul inculpat, personal, arată că  a luat legătura în urmă cu o lună cu un avocat ales, dar care la acest termen nu se poate prezenta și a solicitat, în situația în care se va trece la judecarea pricinii, a se amâna pronunțarea în vederea depunerii de note scrise.


 Reprezentantul  M i n i s t e r u l u i   P u b l i c, consideră că nu există temei pentru a se acorda un nou termen pentru lipsa de apărare, dat fiind că la dosar nu există nici o delegație avocațială și nici o cerere prin care apărătorul ales să invoce imposibilitatea de prezentare la acest termen.


 Curtea, apreciază cererea nefondată dat fiind că, din data de 18.08.2009, data primului termen de judecată, inculpatul a avut timp suficient pentru a-și putea angaja un apărător.


Având în vedere că nu mai sunt excepții de invocat sau cereri de formulat și constatând cauza în stare de judecată, Curtea acordă cuvântul pe fondul recursului.


 Apărătorul recurentului inculpat, având cuvântul arată că inculpatul a declarat recurs împotriva sentinței penale nr.194/16.04.2009 pronunțată de Judecătoria sectorului 3 B și a deciziei penale  nr.452A/13.07.2009 pronunțată de  T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i Secția a II a Penală, apreciind că pedeapsa aplicată de instanța de fond și menținută de instanța de apel, de 3 ani și 10 luni închisoare, este prea aspră, în raport de infracțiunea de furt calificat pentru care a fost judecat.


 Solicită în temeiul art.385/2 pct.2 lit.d Cod procedură penală, admiterea recursului și rejudecând pe fond a se aplica inculpatului o pedeapsă orientată sub minimul special prevăzut de legea penală.


 Menționează că inculpatul a recunoscut și regretat sincer fapta, a colaborat cu organele de urmărire penală și în timpul cercetării judecătorești.

 Totodată arată că inculpatul avea o familie, un loc de muncă prin care își întreținea familia. Mai arată că inculpatul a fost profund marcat de decesul bunicilor și tatălui său care l-au crescut și aflat sub influența alcoolului a comis, fără intenție, fapta prevăzută de legea penală.


 Reprezentantul  M i n i s t e r u l u i   P u b l i c, solicită respingerea recursului ca nefondat și menținerea hotărârilor ca fiind legale și temeinice.


 Apreciază pedepsele ca fiind corect individualizate în raport de infracțiunea comisă, modalitatea în care inculpatul a acționat, antecedentele penale ale acestuia care a dovedit o adevărată specializare infracțională, anterior comițând fapte de aceeași natură.


 Mai arată că atitudinea sinceră și de regret au fost avute în vedere la momentul în care i s-a aplicat o pedeapsă orientată către minimul special prevăzut de legea penală cu reținerea antecedentelor penale.


 Recurentul inculpat, având ultimul cuvânt, arată că se raliază susținerilor avocatului său.

 

                                                  C U R T E A ,

 

 Asupra recursului penal de față:


Prin sentința penală nr.194 din 16.04.2009, pronunțată de Judecătoria Sectorului 3 B, în dosarul penal nr(...), în baza art.334 C.p.p s-a respins, ca neîntemeiată, cererea inculpatului, prin apărători aleși, de schimbare a încadrării juridice a faptei reținute în sarcina inculpatului prin rechizitoriul nr.15212/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 B, din infracțiunea de furt calificat în stare de recidivă postexecutorie prev. de art. 208 alin.1 - art.209 alin.1 lit.c),g), alin.2 lit.b) C.p. cu aplicarea art.37 lit.b) C.p. în infracțiunea de furt calificat în stare de recidivă postexecutorie prev. de art. 208 alin.1 - art.209 alin.1 lit.c), alin.2 lit.b) C.p. cu aplicarea art.37 lit.b) C.p.


în baza art. 208 alin.1 - art.209 alin.1 lit.c),g), alin.2 lit.b) C.p. cu aplicarea art.37 lit.b) C.p.rap. la art.39 alin.4 C.p. a fost condamnat inculpatul E. B. D. la pedeapsa de 3 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat în stare de recidivă postexecutorie.


în baza art.20 C.p. rap. la art. 27 alin.1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art.37 lit.b) C.p. rap. la art. 39 alin.4 C.p. a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 10 luni închisoare pentru săvârșirea tentativei de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos în stare de recidivă postexecutorie.
în temeiul art.33 lit.a) C.p. și art.34 alin.1 lit.b) C.p. s-au contopit pedepsele aplicate mai sus, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani și 6 luni închisoare sporită cu 4 luni, în final având de executat pedeapsa rezultantă de 3 ani și 10 luni închisoare.


în baza art. 71 alin.1 C.p. i s-a aplicat inculpatului, ca pedeapsă accesorie, interzicerea exercițiului drepturilor prev. de art. 64 lit.a) teza a II-a, b) C.p pe durata executării pedepsei principale.


în baza art.88 alin.1 C.p. s-a dedus din pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului perioada reținerii și arestării preventive de la 06.12.2008 la zi.
 în baza art.350 alin.1 C.p. s-a menținut starea de arest preventiv a inculpatului.


în temeiul art.14 alin.2 lit.b) C.p. și art.346 alin.1 C.p.p rap. la art.998-999 C.civ. a fost admisă în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă F. D. B. și a fost obligat inculpatul să plătească suma de 2129 lei cu titlu de despăgubiri civile.


în baza art.118 alin.1 lit. b) C.p. s-a confiscat de la inculpat materialul textil de culoare neagră folosit la săvârșirea infracțiunii.


în baza art.191 alin.1 C.p.p a fost obligat inculpatul să plătească statului suma de 850 lei cu titlu de cheltuieli judiciare din care suma de 50 lei, ce reprezintă onorariul apărătorului din oficiu D. B. se avansează din fondurile Ministerului Justiției și Libertăților D..

Pentru a dispune astfel, instanța fondului a reținut că în noaptea de 5/06.12.2008 inculpatul E. B. D. împreună cu doi prieteni, respectiv martorii E. N. D. și U. S. D., după ce au consumat băuturi alcoolice în incinta unor localuri din B, s-au deplasat către locuința martorului E. N. D. situată în(...), sector 3 B. Ajunși la adresa de mai sus menționată, inculpatul le-a spus celor doi martori că nu se simte bine, motiv pentru care a decis să stea afară pentru a-și reveni. Observând că poarta de acces a imobilului de pe(...), sector 3, unde își avea sediul S.C. P. O. 2007 S.R.L. ( angajatorul părții vătămate ) este deschisa, inculpatul a intrat în curte în jurul orelor 6.35, după care, profitând de faptul că afară era întuneric și nicio persoana în zonă, a scos o bucată de material textil de culoare neagră pe care și-a pus-o pe cap în formă de cagulă, intrând în imobil pe ușa închisă dar neasigurata .Observând pe canapeaua din camera alăturată holului de la intrare o geantă de culoare neagră, inculpatul a luat-o și a ieșit repede din imobil, fapta sa fiind înregistrată pe camera de supraveghere instalată în holul S.C. P. O. S.R.L. Ulterior, inculpatul a luat din geantă o suma de 2000 lei, un telefon mobil marca Nokia, 4 carduri bancare și o hârtie pe care se aflau scrise codurile PIN, sesizând că în geantă mai sunt și alte bunuri care nu i-au atras însă atenția în mod deosebit. S-a deplasat către str. (...) (...), unde, la un bancomat BCR, a încercat unul dintre cele 4 carduri bancare folosind  c o d u l   d e utilizare ( codul PIN) scris pe hârtia găsită în interiorul genții sustrase, fără reuși sa efectueze vreo tranzacție deoarece soldul acestuia era zero. Ulterior inculpatul a aruncat geanta cu restul bunurilor în râul Dîmbovița, după care s-a deplasat din nou la locuința martorului E. N. D., hotărând împreună cu prietenii săi să plece in oraș. Au apelat telefonic un taxi și au ieșit in fața locuinței martorului E. N. D. în așteptarea taximetrului. Inculpatul E. B. D. a lăsat în locuința prietenului său, pe masă, telefonul marca Nokia 6300 argintiu, sustras din geanta părții vătămate, acesta fiind, ulterior, restituit pe bază de dovadă acesteia, după ce în prealabil a fost predat de martorul E. N. D. organelor de poliție.


In această perioadă, partea vătămata a sesizat lipsa genții și l-a întrebat pe martorul E. D., un alt angajat al S.C. P. O. S.R.L., dacă știe ceva în legătură cu dispariția genții, moment în care martorul 1-a sunat pe administratorul societății, martorul D. T. H., pentru ca acesta să-i trimită înregistrările video surprinse de camera de supraveghere situată în holul de la intrarea în sediu.
V. înregistrările, au observat ca o persoană de sex masculin, în jurul orelor 6.37, pătrunde în sediul societății și ia geanta părții vătămate. Au observat că persoana respectivă avea pe cap „ o cagulă", fiind îmbrăcată cu o geacă neagră cu capse, tricou de culoare bleu, blugi albaștri și încălțată cu pantofi O. sport. După vizionarea înregistrărilor, partea vătămată 1-a sunat pe prietenul ei, martorul U. E. N., care a venit și el la locul faptei, după ce a aflat ce s-a întâmplat. Acesta s-a uitat pe înregistrări, după care a ieșit in fata imobilului crezând ca hoții ar putea lua și mașina părții vătămate având în vedere ca aceasta avea în geanta sustrasă și cheile de la autoturism. In acel moment a observat în fața imobilului vecin trei persoane, din care una era îmbrăcată identic cu cea pe care o observase mai devreme pe înregistrările video. S-a întors în sediul societății și s-a mai uitat o dată pe înregistrări constatând că persoana care a sustras geanta prietenei lui este chiar una dintre persoanele aflate în fața imobilului vecin. A ieșit repede în fața imobilului, moment în care a văzut că cele trei persoane intra într-un taxi, motiv pentru care a urcat la volanul mașinii sale și a plecat în urmărirea-taximetrului, ținând legătura telefonic cu partea vătămată pe care a anunțat-o că la un moment dat, din taxi, între Podul U. Noi și Pasajul N. a fost aruncat un material de culoare neagră. U. a oprit în fata magazinului J. Sport din E. V., iar cei trei indivizi s-au îndreptat spre Clubul „ T." unde au și intrat fiind urmăriți de martorul U. E. N., care i-a cerut părții vătămate să anunțe poliția. Ulterior, partea vătămată și un coleg de la S.C. P. O. 2007 S.R.L., care venise să-1 înlocuiască pe martorul E. H.,au plecat cu mașina ( aparținând colegului care venise dimineață la seviciu ), pe traseu întâlnind un echipaj de poliție rutieră căruia partea vătămată i-a adus la cunoștință cele întâmplate, precum și cele menționate de prietenul ei. F. de poliție rutieră a anunțat Secția 10 Poliție, polițiști din cadrul secției respective venind cu mașina la locul unde se afla partea vătămată. Aceasta s-a urcat în mașina echipajului de poliție din cadrul Secției 10 Poliție, venind împreună la Clubul „ T." unde s-a procedat la legitimarea celor trei indivizi urmăriți de martorul U. E. N., aceștia fiind inculpatul E. B. D., martorul E. N. D. și martorul U. S. D.. Ulterior, partea vătămată împreună cu martorul U. E. N. s-au deplasat în locul în care fusese aruncat din taxi obiectul de culoare neagră și, găsindu-1, l-au predat organelor de poliție care au constatat ca acesta era „cagula" care a fost folosita de inculpat la săvârșirea faptei de furt calificat.


In cursul urmăririi penale, părții vătămate i s-au restituit, pe bază de dovadă, telefonul mobil marca Nokia 6300 și suma de 1001 lei. Intrucât în geanta sustrasă și aruncata în râul Dîmbovița, de către inculpat, partea vătămată avea și cheile autoturismului marca Renault N., cu nr. de înmatriculare nr 62 E., aceasta a fost nevoită să-și schimbe butucul de la mașină și să-și procure un set nou de chei, fiindu-i schimbat, ulterior, în service și imobilizatorul mașinii care era prevăzută cu CIP, costurile operațiilor de service fiind de 1130 lei, conform înscrisurilor depuse de partea vătămată la dosar.
Această situație de fapt a fost reținută de instanță pe baza probelor administrate în cauza, respectiv: plângerea și declarațiile pârtii vătămate F. D. B. ( filele 28, 24-27, 29-31 din d.u.p., filele nr.42,44 dosarul instanței), proces - verbal de depistare ( filele nr.23-24 d.u.p.), proces - verbal de constatare (fila nr.36 d.u.p.), proces - verbal de recunoaștere după planșe foto (filele nr. 61-65 d.u.p.), proces -verbal de predare a corpului delict și conducere în teren ( filele nr.67-71 d.u.p.), proces - verbal de vizionare a înregistrării video din data de 06.12.2008 cu planșele foto și compact discul anexat (filele nr. 72-90 d.u.p.), adresele și răspunsurile de la Banca Comercială Română, E., Banca Română de Dezvoltare și S. Bank (filele nr.97-107 d.u.p.), proces -verbal de constatare a actelor premergătoare (fila nr.108 d.u.p.), declarațiile martorului E. H. ( filele nr.  34-35  d.u.p., filele nr. 48-49 dosarul instanței), declarațiile martorului N. E. - N. ( filele nr. 52-55 d.u.p.), declarațiile martorului D. T. H. ( fila nr. 56 d.u.p., fila nr. 50 dosarul instanței), declarațiile martorului U. E. N. ( filele nr. 57-61 d.u.p., fila nr. 47 dosarul instanței), declarațiile martorului E. N. D. (filele nr. 109-115,117-118 d.u.p., fila nr.46 dosarul instanței), declarațiile martorului U. S. D. ( filele nr. 119-126 d.u.p., fila nr.45 dosarul instanței), declarațiile inculpatului E. B. D. ( filele nr.131-134, 10, 135-137 d.u.p., fila nr. 43 dosarul instanței).
La reținerea declarațiilor date de inculpat în procesul penal prin care acesta a recunoscut săvârșirea faptelor, instanța a avut în vedere dispozițiile art.69 C.p.p în sensul că aceste declarații se coroborează cu celelalte mijloace de proba administrate în cauză.


Prin decizia penală nr.452/A din 13.07.2009, pronunțată de  T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i - secția a II-a penală, în baza art.359 pct.1 lit.b Cod procedură penală, s-a respins, ca nefondat, apelul declarat de inculpat.
S-a dedus prevenția inculpatului de la 6.12.2008 la zi și s-a menținut starea de arest a apelantului inculpat.


Instanța de apel a considerat că la individualizarea pedepsei instanța fondului a avut in vedere împrejurările concrete ale comiterii faptei, gradul de pericol social deosebit de ridicat , dar si împrejurarea ca fapta dedusa judecații a fost comisa in stare de recidiva postexecutorie.
împotriva hotărarilor a declarat recurs inculpatul, criticându-le pentru netemeinicie sub aspectul cuantumului pedepselor ce i-au fost aplicate, apreciate ca fiind prea mari in raport cu fapta si persoana sa, solicitând micșorarea cuantumului acestora.


Examinând hotărarile criticate, atât prin prisma motivului de recurs invocat de inculpat, cat si din oficiu sub aspectele prev. de art.385/15 alin.3 C.p.p., Curtea apreciază că recursul este nefondat.


Potrivit art.385/9 pct.14 c.p.p., hotărarile sunt supuse casării cand pedepsele aplicate sunt greșit individualizate în raport cu prevederile art.72 C.p.
Conform art.72 C.p.la stabilire și aplicarea pedepselor se ține sema de dispozițiile părții generale, de limitele de pedeapsă fixate în partea specială, de gradul de pericol social al faptei săvarșite, de persoana infractorului și de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.


Inculpatul E. B. D. a fost condamnat la 3 ani și 6 luni închisoare pentru săvarșirea infracțiunii prev. de art. 208 alin.1 - art.209 alin.1 lit.c),g), alin.2 lit.b) C.p. cu aplicarea art.37 lit.b) C.p. și la 10 luni închisoare pentru tentativă la infracțiunea prev. de art. 27 alin.1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art.37 lit.b) C.p., urmand să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani și 6 luni închisoare sporită cu 4 luni, în final avand de executat pedeapsa de 3 ani și 10 luni închisoare.


Curtea constată că pedeapsa aplicată inculpatului pentru furt calificat este orientată spre minimul special de 3 ani închisoare, deși inculpatul a sustras, fără drept, bunuri, fiind mascat, în timpul nopții și și-a însușit de la partea vătămată inclusiv acte care serveau acesteia pentru legitimare.
Aceste împrejurări reprezintă circumstanțe legale care agravează răspunderea penală și dau forma calificată a infracțiunii de furt, astfel că nu se justifică reținerea circumstanțelor atenuante judiciare (cum ar fi atitudinea procesuală cooperantă a inculpatului și de regret față de faptele comise), cu consecința coborarii pedepsei sub minimul special prevăzut de lege.


Această abordare se impune și din prisma faptului că inculpatul nu este la primul conflict cu legea penală, fiind condamnat anterior pentru săvarșirea altor infracțiuni, situație care se reflectă în reținerea dispozițiilor privind starea de recidivă postexecutorie.


Perseverența infracțională a inculpatului este susținută și de împrejurarea că după comiterea furtului, a încercat să sustragă sume de bani folosind cardul bancar al părții vătămate, urmarea faptei nefiind realizată numai din cauză că soldul era zero.


Concurența acestei ultime fapte, care îmbracă forma tentativei la infracțiunea prev. de art. 27 alin.1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art.37 lit.b) C.p., cu infracțiunea de furt calificat susțin soluția instanțelor de  fond privind tratamentul sancționator aplicat inculpatului.


In consecință, în temeiul art.385/15 pct.1 lit.b Cp.p., Curtea va respinge, ca nefondat, recursul declarat de inculpatul E. B. D. împotriva sentinței penale nr.194 din 16.04.2009, pronunțată de Judecătoria Sectorului  3 B și a deciziei penale nr.452/A din 13.07.2009, pronunțată de  T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i - secția a II-a penală.


In temeiul art.192 alin.3 C.p.p., va obliga recurentul inculpat la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care 200 lei onorariul avocatului din oficiu se va avansa din fondul Ministerul Justiției și Libertăților D..


 
PENTRU ACESTE MOTIVE
 îN NUMELE LEGII
 DECIDE:

 

 Respinge, ca nefondat, recursul formulat de inculpatul E. B. D. împotriva sentinței penale nr.194 din 16.04.2009, pronunțată de Judecătoria Sectorului  3 B și a deciziei penale nr.452/A din 13.07.2009, pronunțată de  T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i - secția a II-a penală.


 Obligă inculpatul la 300 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 200 lei reprezentând onorariul avocatului din oficiu se avansează din fondul Ministerului Justiției.


 Definitivă.


 Pronunțată în ședință publică azi,  13 octombrie 2009.