CURTEA DE  A P E L   B A C Ä”š U
SECí…¢IA PENALÄ”š
DECIZIA PENALÄ”š NR.31
í…žedința publică din 12 februarie 2008

 

Domenii: Penal - infracțiuni privind comerțul electronic. Deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică. Efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos.

 

La ordine a venit pronunțarea privind apelurilor formulate de inculpații B. D., E. D. E., D. N., D. E. și S. E. E. împotriva sentinței penale nr.274/D din 21.05.2007, pronunțată de  T r i b u n a l u l   B a c ă u. 


Dezbaterile în cauza de față s-au desfășurat în ședința publică din 5 februarie 2008, fiind consemnate în încheierea de ședință din acea zi, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

C U R T E A
- deliberând -

 

  Asupra apelurilor penale declarate de inculpații B. D., E. D. E., D. N., D. E. și S. E. E. împotriva sentinței penale nr.274/D din 21.05.2007 pronunțată de  T r i b u n a l u l   B a c ă u în dosarul nr(...), constată următoarele:


 Prin sentința penală mai sus arătată s-au dispus următoarele:


I. A fost condamnat inculpatul  D. E., zis E., fiul lui O. si N., născut la 11.07.1972 in B, jud. B, domiciliat in B,(...), cetățean R, studii 8 clase, CNP (...), pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

 - deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev. de art.25 din Legea 365/2002, la pedeapsa de 4 ani și 3 luni luni inchisoare;
- asociere pentru savârșirea de infracțiuni prev. art. 323 al.1, 2 Cp,  la pedeapsa de 4 ani si 3 luni inchisoare.


în baza art.33 lit a C.p. și 34 lit. b C.p. au fost contopite cele 2 pedepse in pedepsa rezultantă de 4 ani si 3 luni inchisoare.


S-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit a, b C.pen. in condițiile și pe durata prev. de art. 71  C.p.


In baza art.88 C.p. s-a computat din pedeapsa principală de executat aplicată inculpatului, durata reținerii și arestării preventive de la data de 9.11.2005 până la data de 13.12.2006.


II. A fost condamnat inculpatul  S. E., fiul lui D.  si B., născut la 19.02.1980 in B, jud. B, domiciliat in B Str. (...) (...) 49/A/9, cetățean R, studii 10 clase, CNP (...), pentru săvârșirea urmatoarelor infractiuni:
 - deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev. de art.25 din Legea 365/2002, la pedeapsa de 3 ani  inchisoare;
- asociere pentru săvârșirea de infracțiuni prev. art. 323 al.1, 2 C.p.,  la pedeapsa de 3 ani  inchisoare.


In baza art.33 lit.a C.p. și 34 lit.b C.p. au fost contopite cele 2 pedepse in pedepsa rezultanta de 3 ani inchisoare.


S-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit a, b C.pen. în conditțile și pe durata prev. de art. 71  C.p.


In baza art.88 C.p. s-a computat din pedeapsa principală de executat aplicata inculpatului, durata reținerii și arestării preventive de la data de 9.11.2005 până la data de 13. 12.2006.


III. A fost condamnat inculpatul  E. D. E., fiul lui E. si N., O.. la 31.07.1983 in B, jud. B, domiciliat in B, Str.(...) (...) 9/A/7, cetățean R, studii 12 clase, CNP (...), pentru savârșirea urmatoarelor infractiuni:
- deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev. de art.25 din Legea 365/2002, la pedeapsa de 3 ani inchisoare;
- asociere pentru săvârșirea de infracțiuni prev. art. 323 al.1, 2 C.p.,  la pedeapsa de 3 ani  inchisoare.


In baza art.33 lit. a C.p. și 34 lit. b C.p. au fost contopite cele 2 pedepse în pedepsa rezultanta de 3 ani inchisoare.


S-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit a, b C.pen. în condițiile și pe durata prev. de art. 71  C.p.


In baza art.88 C.p. s-a computat din pedeapsa principală de executat aplicată inculpatului, durata reținerii și arestării preventive de la data de 9.11.2005 până la data de 13.12.2006.


IV. A fost condamnat inculpatul  B. D., fiul lui E.  și N., născut la 12.10.1971 în com.H. jud. B,  domiciliat in com. H., sat H., jud.B, cetățean R, studii 12 clase, CNP (...), pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:
- deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev.de art.25 din Legea 365/2002, la pedeapsa de 3 ani  inchisoare;
- asociere pentru săvârșirea de infracțiuni prev. art. 323 al.1, 2 C.p.  la pedeapsa de 3 ani  inchisoare.


In baza art.33 lit.a C.p. și 34 lit.b C.p. au fost contopite cele 2 pedepse in pedepsa rezultantă de 3 ani inchisoare.


S-au interzis inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit a, b C.pen. în condițiile și pe durata prev. de art. 71  C.p.
In baza art.88 C.p. s-a computat din pedeapsa principală de executat aplicată inculpatului, durata reținerii și arestării preventive de la data de 5.01.2006 până la data de 13.12.2006.


V. A fost condamnat inculpatul  D. N., zis B., fiul lui O. și N., născut la 03.04.1974 in B, jud.B, domiciliat în B,(...), cetățean R, pentru săvârșirea urmatoarelor infractiuni:
- instigare la infracțiunea de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev. de art.25 din C.p. rap.la art.25 din Legea 365/2002, la pedeapsa de 3 ani  inchisoare;
- asociere pentru săvârșirea de infracțiuni prev. art. 323 al.1, 2 C.p.  la pedeapsa de 3 ani  inchisoare.


In baza art.33 lit. a C.p. și 34 lit. b C.p. s-au contopit cele 2 pedepse in pedepsa rezultanta de 3 ani inchisoare.


S-au interzis inculpatului drepturile prev.de art 64 lit a, b C.pen. în condițiile și pe durata prev. de art 71  C.p.


VI. A fost condamnat inculpatul  B. H., fiul lui D. și E., O.. la 08.12.1975 in B, jud.B, domiciliat in B,(...)/A/8 jud. B, cetățean R, studii 12 clase, CNP (...), pentru savârsirea urmatoarelor infractiuni:


- efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art.27 al.3 din Legea nr.365/2002, la pedeapsa de 3 ani inchisoare;


- deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, prev.de art.25 din Legea 365/2002, la pedeapsa de 3 ani  inchisoare.


în baza art.33 lit.a C.p. și 34 lit.b C.p. s-au contopit cele 2 pedepse in pedepsa rezultanta de 3 ani inchisoare.


S-au interzis inculpatului drepturile prev. de art.64 lit a, b C.pen. în condițiile și pe durata prev. de art. 71  C.p.


In baza art.86/1 C.p. s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 7 ani fixat în condițiile art.86/2 C.p.


 S-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor prev.de art.86/4  C.p.
In baza art.86/3 C.p. pe durata termenului de încercare s-au imps inculpatului următoarele măsuri de supraveghere:
a. să se prezinte in prima zi lucratoare din fiecare luna calendaristica la Serviciul de Probațiune de pe lânga  T r i b u n a l u l   B a c ă u;
b. să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile;
c. să comunice și să justifice schimbarea locului de munca;
d. să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele de existentă.


 în baza art. 86/3 C.p. al.3 lit.d C.p. s-a impus inculpatului obligatia de  a nu intra vreodata in legatură cu inculpații D. E., D. N., S. E., E. D. și B. D..


în baza art.71 al. 5 C.p., s-a dispus suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendarii executarii pedepsei principale.


în baza art.118 lit.f C.p. s-a dispus confiscarea specială a urmatoarelor bunuri a caror deținere este interzisa de lege:
- aparat video digital tip E. marca Sony;
- un dispozitiv electronic ce poartă inscriptia: N. 20 63 HL prevăzut cu card de alimentare și cablu transfer de date;
- o cutie de carton conținand un dispozitiv electronic tip Mini 123-SC și un mini CD ce prezintă urmatoarele inscriptii: disk NO, disk 5196, S.. C, model NO:MINI 123-SC;
- 2 dispozitive electronice ce poartă mentiunea-T. wireless pencon receiver”;
- un pix prevăzut cu cameră video fără fir, inscriptionat B. 2002;
- 2 serii a câte 5 baterii tip H. 76 de 1,5 E.;
- o cutie de carton de culoare albă conținând o baterie dreptunghiulară de 9 E. si cablul afferent acestei baterii;
- un dispozitiv tubular metallic cintinand o baterie tubulara;
- un dispozitiv confecționat artizanal din plastic și metal, prev. cu o fantă de dimensiunea unui card;
- un dispozitiv din material casant provenind de la un bancomat cu o componenta ce pare a fi confectionata artizanal avand o fanta de dimensiunea unui card;
- 3 cabluri tip adaptor V. de culoare E., albastru și maro;
- un cablu prevazut cu capat cu mufa seriala de culoare neagra;
- un adaptor V. de culoare negră fără fir;
- un cablu de culoare albastră, prevăzut la un capat cu o mufă serială de culoare neagră;
- un cablu audio-video cu mufă de culoare S./galbenă;
- 2 cabluri transferdate, ce poartă inscriptia Z 510.Z 710;
- o baterie circulară plată Panasonic;
- o punguță de plastic ce conține 17 dispozitive tip intrerupator;
- sursă de alimentare cu 2 mufe tip E.;
- manual de utilizare în limba engleză pentru convectoare V. serial;
- un dispozitiv artizanal tip-gura de bancomat” care prezintă o fantă dreptunghiulară;
- un card de memorie de tip  memory stick ”PRO E. SONY” având capacitatea 512 Mb, seria (...) (...) 125 C 468 I.;
- un cablu de transfer al datelor;
- 2 tuburi tip spray cu vopsea marca N.;


S-a constatat încetată de drept măsura preventivă a obligarii de a nu părăsi țara, luată de față de inculpatul B. H. în cursul fazei de urmărire penală.


S-a constatat că față de inculpații D. E., S. E., E. D., B. D., s-a înlocuit în cursul judecății, măsura arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi țara, măsură ce s-a dispus a fi  menținută până la soluționarea definitivă a cauzei, dacă nu intervine revocarea acesteia.


S-a constatat că inculpații au avut apărători alesi.


In baza art.191 al 1, 2 C.p.p. a fost obligat fiecare inculpat să plătească statului cate 250 lei  cheltuieli judiciare.


 Pentru a pronunța această soluție s-au reținut următoarele:


Datele existente în dosarul cauzei relevă faptul cert că inculpatul D. E., zis „E.", este liderul unui grup infracțional organizat și specializat in operațiuni financiare frauduloase, care  achiziționează  și utilizează  instrumente de plata electronică falsificate, in vederea realizării unor importante sume de bani.


Din această grupare infracțională fac parte mai multe persoane între care și inculpații D. N., S. E., E. D. și B. D..


Din probele administrate în cauză, s-a constatat că fiecare dintre inculpații menționați, îndeplineau anumite atribuții care se completau intre ele, realizându-se astfel finalitatea infracțională, respectiv obținerea  unor considerabile beneficii materiale.


Se observă că inculpații la care s-a făcut referire mai devreme, au înțeles să-și alăture eforturile, existând un consens neechivoc a acestora, de a se reuni pentru săvârșirea mai multor infracțiuni. în vederea realizării scopului infracțional comun, inculpații au acționat potrivit unui plan, s-au supus unei discipline interne cu anumite reguli privind ierarhia și rolurile fiecăruia dintre ei.


In cursul verii 2005, J.. D. E. a luat hotărârea de a achiziționa echipamente electronice folosite la fraudarea B.-urilor și cardurilor bancare pentru a le utiliza împreuna cu alte persoane din grupul infracțional, în străinătate la săvârșirea infracțiunilor in legătură cu emiterea și utilizarea instrumentelor de plata electronică, activitate ilicită generatoare de importante venituri materiale.


Pentru obținerea rezultatului infracțiunii, inculpatul D. E. la începutul lunii noiembrie 2005, i-a contactat pe inculpați pe care îi cunoștea dinainte, în care avea încredere și asupra cărora avea influența, cu care să inițieze un grup, în vederea achiziționării de echipamente, destinate fraudării bancomatelor și falsificării cardurilor bancare.


B. în derularea activităților infracționale, la data de 9.11.2005, în jurul orelor 21,00, inculpații D. E. și S. E. au fost surprinși în flagrant de către organele de politie pe Str. (...) din mun.B, în timp ce încercau să plaseze martorului E. T. H. o sacoșa ce conținea mai multe dispozitive electronice, destinate fraudării și falsificării cardurilor bancare, ce urma să ajungă în Italia la inculpatul D. N. prin intermediul martorului sus menționat.


In momentul surprinderii in flagrant, se mai aflau în același loc, in autoturismele conduse de inculpați și martoriii O. N. si D. N., rude a inculpaților.


F. electronice găsite asupra inculpaților D. E. si S. E. au fost trimise spre analizare, organului abilitat, Institutul pentru Tehnologii B. B.


In urma analizării tehnice a echipamentelor electronice trimise, prin raportul de constatare tehnico-științifică întocmit de instituția menționata mai devreme, s-a stabilit ca dispozitivele găsite asupra inculpaților constituie componente destinate fraudării cardurilor bancare bancomatelor.


Astfel, in concluziile lucrării tehnico-stiintifice efectuată la 17.11.2005 în cursul urmăririi penale, s-a constatat ca elementele analizate conduc la constituirea imaginii unui scenariu destinat fraudării sistemelor bancare, prin componenta destinată interceptării codului PIN asociat conturilor cardurilor bancare și a datelor de pe cardurile bancare.


Din datele din dosar rezultă faptul că echipamentele găsite in posesia inculpaților D. E. și S. E. in momentul surprinderii acestora de către organele de politie, au fost procurate din B prin cumpărare de la „N.", persoană încă neidentificată, care se ocupa cu comercializarea dispozitivelor electronice destinate fraudării bancomatelor.


D. E. a luat legătura telefonic in mai multe rânduri cu „N." pentru a „tranzacționa" cumpărarea echipamentelor de la acesta, și pentru a se asigura că sunt pregătite și funcționale. Pentru a se proteja, i-a trimis pe inculpații S. E. si E. D. la B pentru a cumpăra de la „N." produsele electronice contra sumei de 4000 de euro pe care D. E. le-a remis-o celor 2 inculpați la plecarea din B.


Astfel in ziua de 9.11.2005 S. E. împreuna cu E. D., s-au deplasat la B cu un autoturism condus de cel din urma, unde s-au întâlnit cu „N.” la un restaurant N. situat la marginea capitalei, după care toate cele 3 persoane s-au deplasat la locuința lui „N." de unde au ridicat echipamentele electronice.
In drumul de întoarcere spre B, în urma unei convorbiri telefonice purtate, S. E. si E. D. l-au asigurat pe D. E. că au cumpărat echipamentele potrivite urmând ca acestea să fie remise celui din urma în aceeași zi la Stația E. situată în fața Spitalului de Urgenta B. De asemenea D. E. le-a cerut celor 2 inculpați să conducă prudent, astfel încât, să nu fie opriți de echipajele politiei rutiere.


In aceeași zi, 9.11.2005, D. E. i-a cerut J..S. E. să aducă de la O alte dispozitive electronice („motanul") și să meargă și la locuința fratelui sau, J.. D. N., pentru a lua și o „pisicuță, bunuri care urmau să fie livrate în Italia alături de echipamentele cumpărate de la „N." prin intermediul unui transportator.


In vederea „exploatării" in străinătate a echipamentelor electronice procurate prin mijloacele descrise, D. E. l-a contactat pe martorul E. H. pe care îl cunoștea de mai mult timp, căruia i-a cerut să transporte un pachet spre Italia, fără a-i comunica martorului conținutul pachetului.


In momentul întâlnirii cu E. H. pe Str. (...) din B, J.. D. E. și S. E. au fost surprinși în flagrant de polițiștii din cadrul E. de Combatere a D. Organizate B în împrejurările arătate mai devreme.


întrucât echipamentele destinate fraudării bancomatelor achiziționate de J..D. E. prin intermediul lui S. E. și E. D., nu au mai ajuns in Italia datorita intervenției organelor judiciare, J..D. N., l-a apelat telefonic pe inculpatul B. D. căruia i-a cerut sa-i aducă alte dispozitive, care erau absolut necesare pentru continuarea activității infracționale.


Astfel, in ziua de 31.01.2006 în urma unei convorbiri telefonice purtate între J..D. N. și J.. B. D., acesta din urma l-a informat pe D. N. că pe data de 3.01.2006 îi va aduce în Italia 2 „guri" („mui") de bancomat.


La data de 2.01.2006 D. N. îl contactează pe B. D. atât telefonic cât și prin intermediul SMS-urilor, dându-i astfel îndrumări precise referitoare la modul de procurare a echipamentelor ce urmau să fie transportate de acesta in Italia.


Imediat ce a primit toate detaliile necesare procurării echipamentelor, J.. B. D. l-a apelat telefonic pe J..B. H. pentru a stabili locul unde acesta din urma, trebuia sa-i predea „pisicuta".


După stabilirea locului și a modalității de întâlnire, la data de 2.01.2006. J.. B. D., a primit de la fratele J..B. H. o „pisicuta" pe care a deținut-o până la data de 5.01.2006, când a fost surprins in flagrant de organele de politie.
La data de 5.01.2006 în jurul orei 11,00, J.. B. D. a fost surprins în flagrant pe raza mun. B, având asupra sa dispozitive utilizate in fraudarea bancomatelor. In momentul surprinderii de către organele judiciare, s-au găsit asupra J..B. D., următoare dispozitive electronice: un dispozitiv artizanal tip "gura de bancomat" care prezintă o fanta dreptunghiulară, un card de memorie de tip memory stick "PRO E. SONY" având capacitatea 512 Mb, seria (...) (...) 125 C 468 I., un cablu de transfer al datelor si 2 tuburi tip spray cu vopsea marca N..


Pentru stabilirea naturii și destinației bunurilor sus-menționate, în cursul urmăririi penale, s-a solicitat din nou sprijinul Institutului pentru Tehnologii B. B.


In urma analizei echipamentelor, la data de 10.01.2006, s-a întocmit un raport de constatare tehnico-științifica care a concluzionat faptul ca „gura de bancomat" împreuna cu celelalte dispozitive găsite asupra inculpatului, pot fi folosite la fraudarea sistemelor de plata electronica.


In ziua de 11.01.2006, pe raza mun. B, J..B. H., persoana care i-a procurat J..B. D. echipamentele prezentate mai sus, a fost surprins având asupra sa o lista conținând mai multe șiruri cifrice, identificate ulterior ca fiind serii ale unor carduri bancare. In urma citirii datelor existente in telefonul mobil al inculpatului B. H. la rubrica mesaje expediate s-au găsit mai multe mesaje text trimise unei persoane „E." din Italia. S-a observat ca mesajele expediate conțin de asemenea șiruri cifrice, identificate ca fiind serii ale unor carduri bancare.


Asupra J..B. H. s-au mai găsit și nu număr de 5 carduri bancare. Potrivit constatărilor tehnico-stiintifice efectuate în cursul urmăririi penale, s-a descoperit faptul ca inculpatul a modificat datele originale de pe un card emis de S. Bank imprimând datele altui card, iar datele originale au fost transferate pe un U.-up.


Din probele administrate în cauză, rezultă că J.. B. H., după ce obținea datele de identificare ale unor carduri bancare, trimitea seriile acestora, in vederea falsificării instrumentelor de plata electronice, unei persoane neidentificate „E." din Italia.


In tot cursul procesului penal inculpatul D. E. a adoptat o atitudine de nerecunoaștere a faptelor pentru care este acuzat, susținând că nu a avut nicio înțelegere cu inculpații S. E., E. D., B. D. și D. N., în sensul derulării unor activități ilegale de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică si nici nu a inițiat vreo grupare infracționala cu aceștia.


In apărarea sa, inculpatul a invocat faptul că in luna noiembrie 2005 l-a contactat pe martorul E. T. H. pentru a-i solicita transportarea în Italia a unui pachet cu medicamente necesare fratelui sau, J..D. N.,  care era bolnav. Inculpatul D. E. a mai arătat că in ziua de 9.11.2005, J..S. E. căruia anterior i-a vândut un autoturism l-a întrebat dacă nu are posibilitatea printr-un intermediar să-i transporte un pachet in Italia. Având în vedere că J.. D. E. urma să expedieze prin intermediul martorului E. T. H. acel pachet cu medicamente în Italia, a fost de acord ca alături de medicamentele destinate fratelui său să trimită și pachetul lui S. E.. Același D. E. a susținut că este nevinovat intrucât nu a cunoscut nici un moment că J.. S. E. urma să remită transportatorului, echipamente electronice în vederea falsificării instrumentelor de plată.


Examinând materialul probator administrat in ambele faze procesuale, instanța a observat că apărările inculpatului D. E. nu pot fi primite de instanța.


In cauza s-au administrat suficiente probe în învinuirea inculpatului care fac dovada neîndoielnica a vinovăției acestuia fată de faptele reținute în sarcina sa.


Astfel, susținerile inculpatului sunt contrazise total de declarațiile inițiale date de inculpatul S. E. in cursul urmăririi penale, care îl incriminează direct pe D. E.. J.. S. E. a declarat în faza de urmărire penală că a fost de acord cu propunerea lui D. E. de a merge la B împreuna cu J..E. D. pentru achiziționarea echipamentelor. Același inculpat a învederat procurorului că a cunoscut scopul deplasării la B iar dispozitivele achiziționate urmau să fie folosite în Italia de către toți inculpații, care fiecare avea un rol in cadrul grupării infracționale condusă de D. E.. S. E. a mai arătat că J.. D. E. a suportat financiar, atât contravaloarea echipamentelor cumpărate de la B, cât și contravaloarea transportului său și a inculpatului E. D. ce urma să fie efectuat cu avionul către Italia.


De asemenea s-a constatat că apărarea inculpatului D. E. este infirmată și de elementele de fapt expuse de martorii O. N. si D. N. cu ocazia audierii acestora la urmărirea penală, care atesta că bunurile găsite cu ocazia prinderii in flagrant aparțineau lui D. E..


O alta probă eficientă în acuzarea inculpatului D. E., constituie  declarațiile martorului E. T. H. date în ambele faze procesuale, care urma să transporte echipamentele inculpatului în Italia. Martorul la care s-a făcut referire, a învederat organelor judiciare că J..D. E. i-a înmânat o plasă de plastic din care ieșeau niște fire. Elementele de fapt descrise de martor se coroborează perfect cu celelalte probe în acuzare administrate în cauză, confirmând și mai evident vinovăția inculpatului.


Edificatoare la aflarea adevărului judiciar este declarația dată în fața procurorului de inculpatul B. D. la 5.01.2006. Inculpatul B. C-tin a arătat cu acea ocazie, că J.. D. E. este liderul unei grupări infracționale specializată în falsificarea cardurilor bancare, iar fiecare membru al grupării avea sarcini bine stabilite, ascultând necondiționat dispozițiile acestuia. Astfel, unii membri se ocupau cu aprovizionarea de echipamente achiziționate din banii lui D. E., iar alții se ocupau de activitatea din „teren" montând gurile de bancomat la locul săvârșirii faptelor.


Un alt fapt probatoriu care întărește vinovăția inculpatului D. E., îl reprezintă călătoria efectuată în I. L. de acesta, împreună cu inculpatul B. D. și alte persoane. In conținutul aceleiași declarații B. D. a arătat procurorului că realul scop al acestei calatorii era acela de a frauda bancomatele din țara asiatică menționata de unde a si achiziționat echipamentele necesare derulării activităților ilicite.


D. la aflarea adevărului și stabilirea corecta a situației de fapt reprezintă interceptările convorbirilor telefonice, efectuate de inculpați intre ei sau purtate cu terțe persoane în cursul urmăririi penale.


Astfel convorbirile telefonice efectuate la datele de 2.11.2005, 5.11.2005, 8.11.20005, 9.11.2005, 10.11.2005, 2.01.2006 care au fost redate în forma scrisă prin procesele verbale atașate la dosarul cauzei, fac dovada certă a coeziunii infracționale a inculpaților D. E. în calitate de lider, pe de o parte și inculpații S. E., E. D., D. N. și B. D. în calitate de membri ai grupului infracțional, pe de alta parte.


Instanța observă că inculpatul S. E., în cursul urmăririi penale, în urma influentelor J..D. E. și sfaturilor apărătorului ales a acestuia, și-a retractat declarațiile anterioare, luând asupra sa, întreaga răspundere a faptelor, susținând că din proprie inițiativă a cumpărat cu bani proprii de la B echipamentele electronice de la „N.", susținând astfel apărările J.. D. E..
Instanța apreciază că atitudinea inculpatului sus menționat, care și-a schimbat declarațiile, manifestată și cu ocazia audierii în instanță a acestuia este vădit nesinceră. Instanța consideră că declarația dată la 11.11.2005 în cursul urmăririi penale corespunde adevărului, având în vedere că a fost luată de către procuror cu respectarea tuturor drepturilor și garanțiilor procesuale recunoscute de lege.


Elementele de fapt prezentate de acest inculpat cu ocazia audierii inițiale, corespund realității, dat fiind faptul ca informațiile relevate de inculpat erau proaspete in memoria acestuia, moment la care acesta, nu putea fi supus unor influente din partea inculpatului D. E. sau a altor persoane interesate în a altera adevărul.


Mai mult, motivul retractării declarației inițiale a J.. S. E., invocat de către acesta în fața instanței în sensul că a fost influențat de procurorul de caz, nu este credibil atâta vreme cât inculpatul nu a adus nicio explicație rezonabilă în susținerea tezei acestuia, care să justifice schimbarea declarației.
Instanța va înlătura și declarațiile martorilor O. N. si D. N., rude cu inculpatul, date in faza cercetării judecătorești, D. E., care își schimbă declarațiile inițiale ca fiind vădit nesincere, date pentru a se obține evitarea angajării răspunderii penale față de inculpatul D. E..


Nesinceritatea acestor martori se impune cu evidență, în raport de calitatea de rude a inculpatului D. E., cât și de lipsa unei explicații credibile oferite de acești martori.


Privitor la persoana inculpatului E. D., instanța observă că și acesta O. săvârșirea faptelor pentru care este acuzat, susținând că a avut doar calitatea de șofer al J.. D. E. fără a avea cunoștință de activitățile ilicite ale inculpaților.
Instanța nu poate primi teza acestui inculpat care invocă nevinovăția. Apărările acestuia sunt înlăturate în principal de interceptările telefonice efectuate în urma convorbirilor purtate de inculpat cu D. E. la datele de 8.11.2005 și 9.11.2005 care ii incriminează direct. Mijloacele de probă evocate anterior se coroborează deplin cu declarația inițială a J.. S. E. care confirmă apartenența lui E. D. la gruparea condusă de D. E..


De asemenea un fapt probator care întărește vinovăția lui E. D., îl reprezintă călătoria acestuia împreună cu S. E. în Italia, ce urma să se efectueze la 9.11.2005 cu avionul. La fila.90 dos.u.p. E..I se află atașate copiile după biletele de avion ale inculpaților menționați. Acest element de fapt se coroborează perfect cu declarația inițială a J..S. E. care a arătat că urma să se deplaseze în Italia împreună cu J.. E. D. pentru a continua activitatea infracțională.


In ceea ce îl privește pe inculpatul B. D., se observă că acesta O. aderarea sa la grupul infracțional condus de D. E., invocând, în atare situație nevinovăția sa față de infracțiunea prev. de art.323 al. 1, 2 C.p. reținută în sarcina sa prin actul de inculpare, recunoscând doar comiterea infracțiunii prev de art. 25 din Legea 365/2002.


Instanța constată că aceste apărări nu pot fi primite de instanța, fiind infirmate de ansamblul probelor în acuzare administrate in cauza.


Relevantă în acuzarea J.. B. D. este interceptarea convorbirii telefonice desfășurate la 2.01.2006 între inculpatul menționat și J..D. N.. Analizând conținutul procesului verbal care reproduce în formă scrisă convorbirea E. cei doi, se conturează indubitabil concluzia că B. D. face și el parte din gruparea infracțională, urmând ca la un moment apropiat convorbirii evocate, să transporte in Italia echipamentele cu care a fost surprins de organele de politie, care trebuiau să fie remise J..D. N..


Referitor la inculpatul D. N., acesta a fost judecat in lipsă, intrucât s-a sustras de la urmărirea penală fiind plecat in Italia, conducându-și apărarea prin apărătorul ales.


Inculpatul sus menționat invocă și acesta nevinovăția față de ambele infracțiuni reținute în învinuirea sa.


In ceea ce privește instigarea la infracțiunea de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev. de art.25 rap.la art.25 din Legea 365/2002 pentru care este acuzat J.. D. N., inculpatul apreciază ca aceasta fapta nu a fost săvârșita de acesta.


Inculpatul arată că în speță nu sunt îndeplinite condițiile de existență a instigării, întrucât J.. D. N. nu a efectuat anterior activități de determinare fata de J..B. D., in sensul de a inocula in conștiința acestuia hotărârea de a săvârși infracțiunea prev. de art.25 din Legea 365/2002.


J.. D. N. apreciază că instigatul B. C-tin a luat anterior hotărarea de a săvârși fapta, iar activitatea sa infracționala nu s-a datorat monoperelor de determinare înfaptuite de J..D. N..


Instanța, în urma analizei materialului de urmărire penala administrat in ambele faze procesuale, observă că participația penală sub forma instigării a J..D. N. este dovedită cu certitudine.


Intr-adevar pentru existenta instigării ca forma de participație penale este necesar ca instigatorul să efectueze activități de determinare față de instigat, în urma cărora acesta a luat hotărârea de a săvârși o infracțiune.


Analizând conținutul procesului verbal care reproduce în formă scrisă convorbirea telefonica derulată la 2.01.2006 intre D. N. și B. D. se observă că J..D. N. a efectuat activități de determinare față de B. D. dându-i îndrumări precise cu privire la acțiunile ce urmau a fi infăptuite de către instigat, acțiuni ce constituie elementul material al infracțiunii pentru care a fost instigat, respectiv procurarea echipamentelor de la J..B. H..


Inculpatul D. N. contestă și săvârșirea infracțiunii prev. de art.323 al. 1, 2 C.p. apreciind că probele administrate în cauză nu atestă că acesta face parte din gruparea infracțională condusă de D. E..


Nici aceasta apărare nu poate fi reținută de instanța de judecata, fiind contrazisă în special de conținutul declarației inculpatului B. D. dată în cursul urmăririi penale la data de 5.01.2006 și de declarațiile martorilor cu identitate protejată „B. E." și „E. D." care confirma apartenența lui D. N., la grupul a cărui lider este fratele sau.


De asemenea, apărarea inculpatului D. N. este lipsita de eficienta și in raport de informațiile provenite din interceptările telefonice efectuate în cauză, care și acestea contribuie la aflarea adevărului și stabilirea vinovăției acestuia față de faptele imputate.


Inculpatul D. N. invocă prin apărător și producerea unor nereguli procesuale care au adus atingere dreptului sau la apărare.


Sub un prim aspect inculpatul sus-menționat invoca inexistența actului de procedură prin care s-a început urmărirea penală împotriva lui D. N. lipsind rezoluția sau procesul-verbal al procurorului prin care se declanșează procesul penal.


Examinând actele si lucrările dosarului se observă că in cursul urmăririi penale procurorul nu a emis o rezoluție de începere a urmăririi penale împotriva J..D. N. ci doar o ordonanță de extindere a cercetărilor față de acesta (fila 199 dos.u.p.E..I).


Instanța apreciază că ordonanța de extindere a cercetărilor fata de D.
N.  complinește lipsa rezoluției de începere a urmăririi penale prev.de dispozițiile art.228 C.p.p., având un efect echivalent, întrucât începerea urmăririi penale poate avea loc și „in rem" ori de cate ori organele competente au date în legătură cu săvârșirea unor infracțiuni.


Instanța consideră că neregularitatea procesuală invocată nu a adus nici o vătămare asupra drepturilor și garanțiilor recunoscute de lege inculpatului D. N..


Mai mult, nerespectarea dispozițiilor art.228 C.p.p. referitoare la obligativitatea întocmirii rezoluției de începere a urmăririi penale, atrage nulitatea relativă iar nu cea absolută și, ca atare, trebuia invocată în cursul efectuării actului când partea este prezentă sau la primul termen de judecată cu procedura completă când partea a lipsit la efectuarea actului.


Având in vedere că nulitatea menționată mai sus, invocată de prima instanță este relativă, și nu a fost invocată de inculpat la momentul prevăzut de lege, aceasta s-a acoperit, neimpunându-se restituirea cauzei la procuror pentru refacerea actului.


O alta neregula invocată de inculpat de către apărătorul sau, o constituie nerespectarea regulilor referitoare la necompetența materială a organului de urmărire penală care a instrumentat dosarul, apreciind ca D.I.I.C.O.T., structura centrală ar fi fost competentă să efectueze urmărirea penală, iar nu Biroul  T e r i t o r i a l   B a c ă u.


Aceasta excepție a mai fost invocată de inculpat în cursul cercetării judecătorești, instanța pronunțându-se asupra acesteia prin încheiere motivată la data de 5.10.2006, nemaifiind necesar, astfel, a se reveni cu argumentele arătate cu acel prilej.


In sfârșit, inculpatul invocă nerespectarea dispozițiilor legale referitoare la interceptările convorbirilor telefonice purtate intre D. E. si B. D. și cele referitoare la audierea martorilor cu identitate protejată.


In ceea ce privește interceptările convorbirilor telefonice, ce constituie mijloace de probă în prezentul proces penal, instanța constată că organele judiciare au respectat exigentele art. 91/1, 92/2 C.p.p., toate interceptările efectuate au fost confirmate de judecător prin încheiere motivată.


Referitor la modul de ascultare a martorilor cu identitate protejată „B. E." și „E. D.", audiați in faza de urmărire penală, instanța, de asemenea, constată că organele judiciare au respectat dispozițiile art. 86/2 C.p.p., care reglementează modalitățile speciale de ascultare a acestor martori. Se observă că reproșurile aduse de inculpatul D. N. sunt lipsite de temei.
Astfel, s-au întocmit în conformitate cu prevederile art. 86/2 al.5 C.p.p. procese-verbale care redau cu exactitate declarațiile celor 2 martori protejați, care au fost semnate de procuror. De asemenea suporturile pe care au fost înregistrate declarațiile martorilor sunt păstrate in condițiile art.86/2 al.7 teza ultima C.p.p.


In ceea ce privește infracțiunile imputate J.. B. H. prin rechizitoriu, instanța observă că, în pofida atitudinii de nerecunoaștere adoptată de inculpat în cursul urmăririi penale, existenta faptelor și vinovăția inculpatului față de acestea, este dovedită cu certitudine de probele administrate în cele două faze ale procesului penal.


Apărările inculpatului formulate in cursul urmăririi penale sunt total neconcordante realității, fiind contrazise în special de procesul-verbal care redă în formă scrisă convorbirea efectuată la 9.01.2006 dintre B. H. și o persoana neidentificată, precum și de depoziția martorului E. J. cu care inculpatul intenționa să se deplaseze in Italia. Acest martor a arătat cu ocazia audierilor sale că J.. B. H. primea seriile unor carduri bancare pe care le vindea unor alte persoane care se ocupau cu falsificarea acestor mijloace de plată.


Probele administrate în cauză, relevă faptul că J.. B. H., după ce obținea datele de identificare ale unor carduri bancare, trimitea seriile acestora, în vederea falsificării instrumentelor de plata electronice, unei persoane neidentificate „E." din Italia.


S. la stabilirea caracterului ilicit al faptelor inculpatului, sunt și informațiile provenite din raportul de constatare tehnico-științifică efectuat in cursul urmăririi penale, prin care s-a constatat că inculpatul B. H. a modificat datele originale de pe un card emis de S. Bank imprimând datele altui card, iar datele originale au fost transferate pe un U.-up.


Inculpatul B. H., in cursul cercetării judecătorești s-a prevalat de dreptul la tăcere recunoscut de lege, nefiind de acord să fie ascultat și de instanța de judecată.


Cu ocazia dezbaterilor fondului cauzei, inculpatul prin apărătorul ales, iși recunoaște în cele din urma vinovăția față de faptele pentru care este acuzat, solicitând ca instanța să pronunțe o pedeapsa rezultantă cu suspendarea condiționată a acesteia potrivit prevederilor art.81 C.p.


In lumina acestor considerente, instanța a constatat că probele administrate în cauză, confirmă existența tuturor faptelor deduse judecații, și vinovăția inculpaților față de aceasta, motiv pentru care a pronunțat în cauză, o soluție de condamnare a tuturor inculpaților, la pedeapsa închisorii.


Situația descrisa rezulta din următoarele mijloace de proba:
- procese verbale de prindere în flagrant ale inculpaților;
- raport de constatare tehnico-științifică cu privire la dispozitivele găsite asupra inculpaților în momentul surprinderii în flagrant și planșe foto;
- declarațiile martorilor: S. B. N., E. T. H., M. M. G., E. D., D. D., D. N., O. N., E. E. G., N. P., E. D., U. J.a, D. N. T., N. F., E. H.;
- declarațiile martorilor protejați B. E. și E. D.;
- adresa de la U. B din care rezultă că inculpații S. E. și E. D. urmau să se deplaseze în Italia;
- procesul verbal de confruntare dintre inculpatul D. E. și inculpatul S. E.;
- raportul de expertiză privind detecția psihologică a comportamentului simulat privind testarea la poligraf a inculpatului S. E. E. și a inculpatului B. H.;
- proces verbal de percheziție informatică asupra laptopului aparținând inculpatului D. E.;
- proces verbal de prezentare pentru recunoaștere a martorului B. E., realizată de inculpatul B. D. și planșele foto:
- adresa U. Tourism din care rezultă că inculpatul D. E. a achiziționat 8 bilete de călătorie dus-întors cu destinația I. L.;
- documente depuse în apărare de inculpatul D. E.;
- adresa Direcției de Combatere a D. Organizate nr.l(...)/MC/S6 din 10.01.2006;
- declarațiile martorilor N. D. H.a, E. J.a,
B. E., E. J. D.;
- proces verbal privind efectuarea percheziției în sistem informatic asupra CD-urilor găsite la prietena inculpatului B. H.;
- proces verbal de citire a datelor existente la telefonul mobil marca Nokia model 7210 aparținând inculpatului B. H.;
- raportul de constatare științifică nr.(...) din 10.02.2006 a Institutului pentru Tehnologii B.;
- procese verbale privind interceptarea convorbirilor telefonice purtate de inculpații D. E., B. D. și B. H.;
-  declarațiile inculpaților.


In drept, faptele inculpaților D. E., S. E., E. D. si B. D. întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev. de art.25 din Legea 365/2002 și asociere pentru săvârșirea de infracțiuni prev. art. 323 al. 1, 2 C.p.


Faptele inculpatului D. N. întrunesc elementele constitutive ale instigării la infracțiunea de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică prev. de art.25 rap.la art.25 din Legea 365/2002 și asociere pentru săvârșirea de infracțiuni prev. art. 323 al. 1, 2 C.p.


Faptele inculpatului B. H. întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art.27 al.3 din Legea nr.365/2002 și deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, prev. de art.25 din Legea 365/2002.


La individualizarea pedepselor, instanța a avut în vedere criteriile de individualizare prev de art. 72 C.p., gradul de pericol social al faptelor, dimensiunea stării de pericol produse, modul de săvârșire, contribuția infracțională a fiecărui inculpat, precum și atitudinea de zădărnicire a aflării adevărului manifestată de inculpați în cursul procesului penal.


La aprecierea pericolului social concret, al faptelor inculpaților, instanța nu a ținut seama doar de limitele de pedeapsă stabilite de legiuitor prin textul incriminator. Instanța a apreciat gradul de pericol social al faptelor și prin prisma impactului social produs prin săvârșirea acestor fapte, precum și în raport de scopului urmărit de inculpați, respectiv realizarea unor sume de bani uriașe, obținute prin fraudarea mijloacelor de plată electronică care produc prejudicii importante în patrimoniul persoanelor vătămate. Faptele deduse judecații constituie infracțiuni-mijloc pentru a înlesni săvârșirea unor infracțiuni-scop, mult mai grave, în afara granițelor țării.


Având in vedere că faptele comise de inculpați sunt săvârșite anterior condamnării definitive pentru vreuna din ele, instanța, în baza art.33 lit. a C.p. și 34 lit.b C.p. a contopit cele 2 pedepse aplicate fiecărui inculpat.
In ceea ce privește angajarea răspunderii penale față de inculpatul D. E., instanța a stabilit pedepse orientate către maximul special prevăzut de lege, pentru faptele supuse judecații. Având in vedere că inculpatul menționat, este liderul grupului infracțional, care a inițiat constituirea acestuia, care a coordonat și supravegheat sistematic activitățile fiecărui membru al rețelei, instanța a apreciat că J.. D. E. prezintă o periculozitate mai mare în raport de ceilalți inculpați, argumente pentru care pedepsele aplicate acestui inculpat sunt mai severe.


In ceea ce privește modalitatea de individualizare a pedepsei rezultante, aplicată J.. B. H., ținând cont de lipsa antecedentelor penale a acestuia, de gradul de pericol social al infracțiunilor reținute in sarcina sa, de circumstanțele concrete de săvârșire a faptelor, precum si de împrejurarea că nu s-a dovedit apartenența acestui inculpat la gruparea infracționala, instanța a apreciat că scopul preventiv-educativ al pedepsei poate fi realizat și fără executarea acesteia, condamnarea inculpatului dispusă în cauză, constituind un avertisment serios pentru acesta.


In consecința, față de aceste aprecieri, instanța a dispus suspendarea executării pedepsei rezultante sub supraveghere pe durata unui termen de încercare fixat in condițiile art.86/2 Cp.


A atras atenția inculpatului B. H. asupra dispozițiilor prev. de art.86/4 C.p. a căror nerespectare atrage revocarea beneficiului suspendării executării pedepsei.


Pe durata termenului de încercare a impus inculpatului măsurile de supraveghere prev. de art. 86/3 Cp.


Pentru preîntâmpinarea creării unei stări de pericol, în baza art. 86/3 C.p. al.3 lit.d C.p., a impus inculpatului B. H. obligația de a nu intra vreodată în legătură cu inculpații D. E., D. N., S. E., E. D. și B. D..


A interzis tuturor inculpaților exercițiul drepturilor prev. de art. 64 li.t a, b C.pen. în condițiile și pe durata prev. de art. 71  C.p.


In baza art. 88 C.p. a computat din pedepsele principale rezultante aplicate inculpaților D. E., S. E., E. D., și B. D. durata reținerilor și arestării preventive.
In baza art. 71 al. 5 C.p., numai in ceea ce-1 privește pe J..B. H., a dispus suspendarea executării pedepsei accesorii, pe durata suspendării executării pedepsei principale.


In baza art. 118 lit.f C.p. a luat măsura de siguranță a confiscării speciale, urmând a confisca următoarele bunuri a căror deținere este interzisa de lege:
- aparat video digital tip E. marca Sony;
- un dispozitiv electronic ce poarta inscripția: N. 20 63 HL prevăzut cu card de alimentare si cablu transfer de date;
- o cutie de carton conținând un dispozitiv electronic tip Mini 123-SC si un mini CD ce prezintă următoarele inscripții: disk NO, disk 5196, S.. C, model NO:MINI 123-SC;
- 2 dispozitive electronice ce poarta mențiunea "T. wireless pencon receiver";
- un pix prevăzut cu camera video fără fir, inscripționat B. 2002;
- 2 serii a cate 5 baterii tip H. 76 de 1,5 volț;
- o cutie de carton de culoare A conținând o baterie dreptunghiulara de 9 volți si cablul aferent acestei baterii;
- un dispozitiv tubular metalic conținând o baterie tubulara;
- un dispozitiv confecționat artizanal din plastic si metal, prev. cu o fantă de dimensiunea uni card;
- un dispozitiv din material casant provenind de la un bancomat cu o componenta ce pare a fi confecționată artizanal având o fantă de dimensiunea uni card;
- 3 cabluri tip adaptor V. de culoare E., albastru si maro;
- un cablu prevăzut cu capăt cu mufă seriala de culoare neagra;
- un adaptor V. de culoare neagră fără fir;
- un cablu de culoare albastră, prevăzut la un capăt cu o mufa seriala de culoare neagra;
- un cablu audio-video cu mufa de culoare roșie/galbenă;
- 2 cabluri transfer date, ce poarta inscripția Z 510.Z 710;
- o baterie circulara plata Panasonic;
- o punguța de plastic ce conține 17 dispozitive tip întrerupător;
- sursa de alimentare cu 2 mufe tip E.;
- manual de utilizare in limba engleza pentru convectoare V. serial;
- un dispozitiv artizanal tip "gura de bancomat" care prezintă o fantă dreptunghiular;
- un card de memorie de tip memory stick 'TRO E. SONY" având capacitatea 512 Mb, seria (...) (...) 125 C 468 HI A;
- un cablu de transfer al datelor;
- 2 tuburi tip spray cu vopsea marca N..


In ceea ce privește masurile preventive luate împotriva inculpaților în cursul procesului penal, instanța a constatat că în cursul urmăririi penale s-a luat fata de J.. B. H. măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara prev. de art. 145/1 C.p.p., iar in faza de cercetare judecătoreasca s-a înlocuit in cursul judecații, măsura arestării preventive luată fata de inculpații D. E., S. E., E. D., B. D. cu măsura obligării de a nu parași tara.


Având in vedere că în cursul urmăririi penale, nu s-a prelungit măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara luată față de J.. B. H., instanța văzând prevederile art. 140 al.1 lit.a C.p.p. a constatat încetată de drept această măsură preventivă.


Referitor la măsura obligării de a nu parași țara luată în cursul judecații fata de inculpații D. E., S. E., E. D., B. D., instanța a constatat că această măsură preventivă urmează a se menține până la soluționarea definitivă a cauzei dacă nu intervine revocarea acesteia. Constatând că măsura prevăzută de art. 145/1 C.p.p. se poate prelungi limitat doar in cursul urmăririi penale, în lipsa unor dispoziții legale exprese ce produc efecte similare și pentru faza de cercetare judecătoreasca, măsura obligării de a nu parași țara luata in cursul judecații, se menține E. la soluționarea definitiva a cauzei daca nu intervine revocarea acesteia.


 împotriva sentinței penale inculpații B. D., E. D. E., D. N., D. E. și S. E. E. au declarat apel în termen legal.


 în motivarea apelului său inculpatul D. E. a solicitat în principal achitarea, întrucât nu se face vinovat de săvârșirea infracțiunilor pentru care a fost condamnat.


 în subsidiar a solicitat reducerea pedepsei prin reținerea de circumstanțe atenuante și aplicarea art.81 Cod penal privind suspendarea condiționată a executării pedepsei.


 în motivarea apelului său, inculpatul D. N. a invocat necompetența materială a organului de urmărire penală, a Biroului  T e r i t o r i a l   B a c ă u, susținând că aceasta revenea structurii centrale a D.I.I.C.O.T.


 A mai arătat că împotriva sa nu s-a dispus începerea urmăririi penale, astfel că sesizarea instanței este nelegală.


 S-a invocat și faptul că a fost trimis în judecată fără să i se prezinte materialul de urmărire penală.


 în raport de aceste situații s-a solicitat restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmăririi penale.


 Pe fondul cauzei a solicitat achitarea întrucât nu se face vinovat de săvârșirea infracțiunilor pentru care a fost condamnat.


 Inculpații E. D. E., S. E. E. și B. D. au solicitat achitarea pentru infracțiunea de asociere și reducerea pedepsei pentru cea de-a doua infracțiune și aplicarea art.81 Cod penal.


  Instanța de control judiciar examinând în  temeiul art.378 Cod procedură  penală hotărârea atacată  pe baza lucrărilor și materialului din dosarul cauzei, a probelor noi administrate în fața instanței de apel, în raport de motivele invocate cât și din oficiu sub toate aspectele conform art. 371 al.2 Cod pr. penală, constată că aceasta este legală și temeinică.


 Din probele administrate în cauză și care au fost arătate în detaliu de instanța de fond, rezultă în mod indubitabil că inculpații au săvârșit cu vinovăție faptele pentru care au fost condamnați.


 Există o abundență de probe din care rezultă că inculpații s-au constituit într-o grupare în scopul de a săvârși infracțiuni de falsificare a instrumentelor de plată electronică, asupra acestora fiind găsite cu ocazia flagrantelor realizate echipamente speciale care urmau să fie folosite în străinătate.


 între inculpați a existat un consens, fără echivoc, privind constituirea și scopul asocierii, aceasta având durată în timp, activitățile fiind desfășurate pe baza unui plan, în care fiecare participant avea un rol bine determinat.


 Aspectele procesuale ridicate de inculpatul D. N. sunt neîntemeiate, acestea nefiind de natură a-l prejudicia pe inculpat în vreun fel. De altfel prima instanță a arătat în mod amănunțit și legal motivele pentru care nu a existat o necompetență materială a organului de urmărire penală, că sesizarea instanței a fost legală și că neprezentarea urmăririi penale s-a datorat inculpatului care s-a sustras.


 în ce privește declarațiile martorilor cu identitate protejată, acestea nu sunt relevante în cauză, în raport cu multitudinea celorlalte probe, astfel că neaudierea acestora în mod nemijlocit de către instanță nu a fost de natură a influența stabilirea adevărului.


 Pedepsele aplicate inculpaților au fost bine individualizate de prima instanță în raport cu prevederile art.72 și 52 Cod penal, ținându-se cont de gravitatea deosebită a acestui gen de infracțiuni, cu repercursiuni negative asupra imaginii țării și românilor în străinătate, neimpunându-se reducerea acestora sau aplicarea art.81 Cod penal.


 Față de cele ce preced și neconstatându-se cazuri din cele care examinate din oficiu să ducă la desființarea hotărârii atacate, se vor respinge ca nefondate apelurile declarate de inculpați.


 Cât privește cererea inculpatului D. E. de ridicare a sechestrului asigurator dispus prin ordonanța procurorului nr.15/D/P/2005 asupra unui autoturism și a unui imobil, aceasta este neîntemeiată, urmând a fi respinsă în consecință.
 Măsura sechestrului asigurator este legală în raport de necesitatea acoperirii eventualelor prejudicii create și care fac obiectul dosarului de spălare de bani, care a fost disjuns de acesta.


 Cu ocazia soluționării dosarului respectiv se va examina și legalitatea menținerii sau ridicării sechestrului asigurator.


 Se va constata că în dosarul de față toți inculpații au avut apărători aleși.
 Văzând și prevederile art.192 al.2 Cod pr.penală.


PENTRU ACESTE MOTIVE
îN NUMELE LEGII
D E C I D E


 în baza art.379 al.1 pct.1 lit.b Cod pr.penală respinge ca nefondate apelurile declarate de inculpații B. D., E. D. E., D. N., D. E. și S. E. E. împotriva sentinței penale nr.274/D din 21.05.2007 pronunțată de  T r i b u n a l u l   B a c ă u în dosarul nr(...).


 Respinge ca nefondată cererea inculpatului D. E. privind ridicarea sechestrului asiguratoriu dispus prin ordonanța procurorului nr.15/D/P/2005.
 

Constată că inculpații au avut apărători aleși.


 în baza art.192 al.2 Cod pr.penală obligă apelanții-inculpați la câte 200 lei cheltuieli judiciare către stat.


 Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare pentru inculpatul S. E. E. și de la pronunțare pentru ceilalți inculpați.


 Pronunțată în ședință publică azi 12.02.2008.