CURTEA DE  A P E L   T I M I í…ž O A R A
SECí…¢IA PENALÄ”š
DECIZIA PENALÄ”š NR.44/A 
í…žedința publică din 16 aprilie 2009

 

Domenii: Penal. Infractiuni privind comertul electronic: falsificarea instrumentelor de plata electronica, detinerea de echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica, efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos.

 

Pe rol fiind soluționarea apelului declarat de inculpatul D. T. împotriva sentinței penale nr. 784PI/02.12.2008 pronunțată de  T r i b u n a l u l   T i m i ș în dosarul nr(...).


La apelul nominal făcut în ședința publică, se prezintă  pentru inculpatul-apelant lipsă, avocat T. T., în substituirea avocat ales í…¢. D..
Procedura de citare legal îndeplinită.


S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință după care, inculpatul-apelant prin apărător ales, depune la dosar copia raportului de expertiză tehnică-judiciară și copia deciziei penale nr. 169/A din 16.12.2008.


Având în vedere procesuzl verbal privind mandatul de aducere, potrivit căruia inculpatul se află plecat în străinătate, precum și adresa Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor din care rezultă că inculpatul figurează cu adresa cunoscută de instanță, fiind astfel legal citat, instanța pune în discuție probele.


Apărătorul inculpatului arată că nu are de solicitat probe.


Nemaifiind alte cereri sau probe de administrat, instanța constată cauza în stare de judecată și potrivit art. 379 Cpp, acordă cuvântul în dezbateri.


Apărătorul ales al inculpatului-apelant, avocat T. T., solicită admiterea apelului, iar în rejudecare, solicită în principal, achitarea inculpatului în baza art. 11 pct. 2 lit. a, rap. la art. 10 lit. c C.p.p. pentru infracțiunile prev. de art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002, art. 26 rap. la art. 27, alin. 1 din Legea nr. 365/2002, art. 8 din Legea nr. 39/2003, raportat la art. 323 alin. 2 C.p., achitarea în baza art. 11 pct. 2 lit. a, rap. la art. 10 lit. d C.p.p. pentru infracțiunea prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002 și infracțiunea prev. de art. 8 din Legea nr. 30/2003, iar în subsidiar, solicită a i se aplica o pedeapsă orientată spre minimul special cu aplic.art.81 C.p.p., ținându-se cont de faptul că sunt îndeplinite condițiile aplicării unei pedepse cu suspendarea executării. Depune la dosar concluzii scrise.


Procurorul solicită respingerea apelului ca nefondat, pedeapsa fiind corect individualizată.


CURTEA

 

Deliberând asupra cauzei penale de față, constată următoarele:


Prin sentința penală nr. 784/PI din 02.12.2008, pronunțată de  T r i b u n a l u l   T i m i ș în dosarul nr(...), în temeiul art. 24 alin. 1 din Legea 365/2002,  a fost condamnat inculpatul D. T., fiul lui J. și B., născut la data de 14.08.1978 în K., jud. T, domiciliat în K.,(...), jud. T, CNP (...), la 3 ani inchisoare  pentru savarsirea infractiunii de falsificare de instrumente de plata electronice.


în temeiul art. 25 alin. 1 din Legea 365/ 2002 a fost condamnat acelasi inculpat la 1 an inchisoare pentru  detinerea de echipamente cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plata electronice.


In temeiul art.  26 cod penal  raportat la art. 27 alin. 1 din Legea 365/2002  a fost condamnat acelasi inculpat la 1 an inchisoare  pentru complicitate  la efectuarea unei operatiuni de retragere numerar  prin utilizarea unui instrument de plata electronic fara consimtamantul titularului.


In temeiul art. 8  din Legea 39/2003  raportat  la art 323 cod penal, a fost condamnat acelasi inculpat la 3 ani inchisoare  pentru initiarea  unui grup infractional  in vederea savarsirii de infractiuni.


 S-a constatat ca infractiunile sunt savarsite in conditiile art 33 lit a cod penal.
 In temeiul art 33 lit a si art 34 lit b cod penal au fost contopite pedepsele si s-a aplicat inculpatului  pedeapsa rezultanta de 3 ani inchisoare sporita cu 4 luni, urmand ca acesta sa execute pedeapsa rezultanta de  3 ani si 4 luni inchisoare in regim de detentie.


In temeiul art 71 cod penal s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev  de art 64 lit a teza 2, lit b si c  cod penal pe durata executarii pedepsei principale.


In temeiul art. 65 alin 2 cod penal s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor  prevazute de art. 64 lit. a si b cod penal, respectiv de a alege si a  fi ales in autoritatile publice sau functii elective publice si de a ocupa o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat pe o perioada de 2 ani de la executarea pedepsei principale.


In temeiul art 191  alin 2 cod penal a fost obligat inculpatul sa achite in favoarea statului suma de  1500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.
Pentru a pronunța această hotărâre,  T r i b u n a l u l   T i m i ș a reținut următoarele:


Prin rechizitoriul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul  T e r i t o r i a l   T i m i ș nr. 113/D/P/2007 din data de 12.02.2008, înregistrat pe rolul  T r i b u n a l u l u i   T i m i ș la data de 14.02.2008 sub număr unic de dosar (...), a fost trimis în judecată inculpatul D. T. ). T.) pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002, art. 25 din Legea nr. 365/2002, art. 26 Cp raportat la art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002, art. 8 din Legea nr. 39/2003, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cp.


Prin actul de inculpare s-a reținut, în fapt, că la data de 10.01.2007 ofițerii din cadrul E. T s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că pe raza municipiului T acționează o grupare infracțională specializată în contrafacerea de cărți de credit prin copiere de cip-uri ce conțin datele de identificare a posesorilor de cărți de credit. Pe care ulterior le foloseau în retragerea frauduloasă de bani din bancomate. în baza acestei informații ofițerii E. T au extins cercetările stabilind că gruparea este formată dintr-un număr de 6 membrii fiecare dintre ei avînd un rol bine definit în finalizarea activității infracționale menite să le aducă profituri deosebit de avantajoase.


Din datele și informațiile de care dispuneau în acel moment, ofițerii E. T au stabilit că inițiatorii grupării sunt inculpatul D. T., ieșit din țară la data de 14.11.2006 cu destinația Italia, și inculpatul E. P. E., agent activ în cadrul Poliției Rutiere T. S-a stabilit faptul că inculpatul D. își procura cip-urile de la membrii unei alte rețele specializate prin împărțirea procentuală a datelor cărților de credit copiate cu ajutorul cip-urilor. Pentru descărcarea datelor de pe aceste cip-uri, inculpatul D. era nevoit să apeleze la proprietarii cip-urilor întrucât fiecare cip avea propriul său program software de descărcare fără de care datele conținute de acestea nu putea fi utilizate.


După ce inculpatul D. „planta” cip-urile la terminalele E. din centrele comerciale, aștepta circa două săptămâni încărcarea acestora cu codurile PIN ale celor care achitau mărfurile cumpărate cu ajutorul cărților de credit electronice, după care le recupera luând apoi contactul cu proprietarul cip-urilor pentru derularea operațiunii de descărcare care de obicei se desfășura într-o cameră de hotel. Odată cu descărcarea și transferarea datelor, avea loc în mod automat și împărțeala procentuală a acestor date în sensul că 75 % din datele capturate revenea inculpatului D., iar restul de 25 % proprietarului cip-urilor.


Pentru a-și asigura operațiunea, inculpatul D. își distrugea calculatorul portabil pe care efectuase transferul, iar pentru a beneficia de întreaga „recoltă”, acesta a hotărât să-și procure singur programele e descărcare fără a mai apela la proprietarii cip-urilor pentru acest lucru, astfel că s-a gândit că va avea nevoie de o persoană de încredere care să creeze acest tip de software. Persoana ideală pentru această activitate nu era decât N. E., însă datorită faptului că relațiile dintre cei doi s-au deteriorat, inculpatul D. a apelat la amicul său E. P., prin care în mod indirect ajungea la N. E..


Prin persoana lui E. P., inculpatul D. T. l-a determinat pe N. E. să-i trimită un program software cu ajutorul căruia să copieze, în timpul descărcării datelor, software-ul utilizat pentru descărcarea cip-urilor. Pentru a nu distruge calculatorul portabil și pentru a intra în posesia întregii metodologii de copiere, inculpatul a ales următorul plan: fără a monta cip-urile pe terminalele E., îi anunța pe proprietarii de cip-uri că acestea sunt încărcate și că urmează descărcarea lor prin programele lor de  descărcare, deși cip-urile erau goale, iar atunci când aceștia sesizează că nu au ce descărca, îl anunță pe D. T. despre neregulă, iar acesta motivează neatenția sa prin lipirea unui circuit greșit la terminalul E. după care reia operațiunea. în timpul încercării de descărcare în gol a cip-urilor de către proprietarii acestora, programul creat de N. E. a copiat în mod automat software-ul acestora, astfel că inculpatul nu mai avea nevoie de ei, întrucât a reușit prin acest plan să dețină întregul arsenal de unelte necesare pentru obținerea unor sume fabuloase de bani fără a mai fi obligat să împartă profitul cu proprietarii cip-urilor.


Următoarea etapă a activității infracționale era cea de montare a cip-urilor pe terminalele E. din centrele comerciale, iar după încărcarea lor cu codurile PIN ale clienților ce achitau mărfurile cumpărate cu cardurile, nu rămânea de făcut decât descărcarea lor în țară prin intermediul căsuței poștale electronice (...).com.ro.


Astfel creată legătura, obținerea beneficiilor financiare nu mai reprezenta nici o problemă după inscripționarea cardurilor, întrucât inculpații B.i E., S. E. și E. G aveau rolul de a sustrage, cu ajutorul cardurilor clonate, sumele de bani din bancomatele amplasate pe raza mun. T, urmând ca ulterior aceste sume să fie împărțite între toți membrii grupării.


înainte de a proceda la sustragerea frauduloasă a banilor din bancomate, inculpatul E. P. s-a ocupat de verificarea codurilor PIN transmise de către inculpatul D. T., pe care ulterior acesta le-a inscripționat cu markerul pe cardurile din plastic invalide, iar apoi le-a predat inculpatului E. G pentru o nouă verificare, pentru ca în final aceste carduri să fie folosite atât de către inculpații ante-menționați, cât și de către frații B. E. și S. E. la retragerile de numerar din  bancomate.


în urma implicării infracționale a inculpatului D. T. în transmiterea datelor de identificare și a codurilor PIN de pe cărțile de credit, aparținând persoanelor fizice care achitau mărfurile achiziționate din centre comerciale cu acest instrument de plată electronică, în datele de 24.04.2007, 25/26.04.2007 și 26/27.04.2007, inculpații E. P., E. G, S. E., B. E. și N. E. au intrat în posesia sumei de 33.916 lei, care urma să fie partajată între ei, iar o parte urma să revină inculpatului D. T., în calitatea lui de fondator al acestei rețele, însă activitatea lor infracțională a fost stopată prin prinderea în flagrant a inculpatului E. G, S. E., B. E. în timp ce efectuau sustrageri frauduloase din bancomate.


în rechizitoriu se mai arată că inculpații E. P., E. G, N. E., B. E. și S. E. au fost trimiși în judecată, prin rechizitoriul nr. 73/D/P/2007 al DIICOT - Biroul  T e r i t o r i a l   T i m i ș, pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 24 alin. 1, art. 25, art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002, art. 8 din Legea nr. 39/2003, care au fost condamnați de  T r i b u n a l u l   T i m i ș prin sentința penală nr. 664/PI/30.11.2007 pronunțată în dosarul penal nr(...).
Se mai arată că față de inculpatul D. T. ). T.) s-a dispus disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor penale, întrucât acesta s-a sustras de la urmărirea penală, refuzând să se prezinte la organele de urmărire penală în vederea audierii, deși a fost citat atât la domiciliul cunoscut, cât și prin rudele sale. Față de atitudinea procesuală a inculpatului, s-a solicitat arestarea preventivă în lipsă, cerere admisă prin încheierea penală nr. 84/29.06.2007 fiind emis mandatul de arestare preventivă nr. 48/29.06.2007, ulterior fiind emis și mandatul european de arestare nr. 21/11.07.2007.


în probațiune a fost înaintat dosarul de urmărire penală nr. 113/D/P/2007 al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul  T e r i t o r i a l   T i m i ș, s-au luat declaratii numitilor  E. P. E. (file 21) , N. E. ( fila 22)  B. E. (fila 23)  E. G (fila 24)  S. E. (fila 25) in calitate de martorii. De mentionat ca martorii audiat sunt coinculpati, trimisi in judecata si condamnati in prima instanta in dosar (...) a Tribunalului T  intrucat G. de inculpatul D. T. s-a dispus disjungerea  cauzei.


In cursul cercetarii judecatoresti inculpatul nu s-a prezentat in instanta in vederea audierii dar a fost reprezentat  de avocat ales.


S-a reținut ca  in ce priveste persoana inculpatului s-a emis mandat de arestare preventiva in lipsa si a fost, de asemenea, trimis in judecata in lipsa acesta fiind plecat in Italia si necunoscandu-se adresa.


Din analiza probatoriului administrat, prima instanță a reținut urmatoarea stare de fapt:


Inculpatul D. T.  era prieten cu martorul E. P. E.  agent de politie in cadrul Politie Rutiere T  si cu  N. E. specialist in calculatoare.


Inculpatul D. T.  era plecat in Italia. Martorul  N. E. care a fost prieten cu inculpatul si a fost si la el in vizita in Italia avea cunostinta ca ,  pe teritoriul acestei tari,  inculpatului  facea parte dintr-o retea specializata in falsificarea de  carti de credit prin copierea de cip-uri ce contin datele de identificarea a posesorilor de carti de credit pe care ulterior le foloseau la retragerea frauduloasa de bani din bancomate.


Mai arata ca el personal l-a ajutat pe inculpat sa-si achizitioneze de pe internet un aparat de citit carduri pe care  l-a lasat in Romania in pastrare inculpatului N. E..


 La  aproximativ un an de la acest moment N. E. a fost contactat de  E. P. care i-a solicitat  sa  instaleze inculpatului D. pe laptop-ul personal un program care permitea copierea de fisiere intrucat dorea sa deruleze o afacere cu acesta.


Ulterior i-a explicat ca  acel program avea menirea de a  copia  programul  de-decriptare- a cip-urilor de la colaboratorii T. din Italia astfel incat sa  nu mai aiba nevoie de  colaborarea lor si sa desfasoare intreaga activitate infractionala singur.


Din inscrisurile de la dosar confirmate de sustinerile martorului N.  s-a retinut ca in Italia inculpatul primea cip-urile de la alti membrii ai gruparii iar rolul sau era de a le  instala la teminalele E. din centrele comerciale. Intr-un  interval de 2 saptamani acestea se incarcau cu codurile PIN ale celor care achizitionau marfuri cu carduri, dupa care le recupera.


Ulterior  lua din nou legatura cu  cu ceilalalti membri ai retelei care ii pusesera la dispozitie CIP -urile in vederea decriptarii informatiilor continute pe acele cip-uri.   Pentru descarcarea cip-urilor era necesar un program de software, care era pus la dispozitie tot de proprietarii cip-urilor iar aceasta operatiune se facea intr-o camera de hotel, pe un laptop care ulterior era distrus.  Prin decriptarea acelor cip-uri intra  in posesia  codurilor PIN   ale cardurilor astfel putea sa falsifice carduri, iar sumele de bani sustrase era impartite cu posesorii cip-urilor.


Inculpatul D. era nemultumit de faptul ca era nevoit sa imparta suma de bani ca acestia astfel  a ajuns la concluzia ca, in situatia in care ar avea acel program de software  care permite decriptarea informatiilor continute pe cip-uri  ar  putea sa renunte la colaborarea cu ceilalti membrii ai retelei din Italia.  In  aceste conditii i-a propus inculpatului, martor in prezenta cauza, E. P. sa  gaseasca o persoana care are cunostinte de informatica si este in masura sa creze un program de copiere a fisierelor intrucat el nu mai era prieten cu inculpatul N. E..

 Inculpatul E. P. nu recunoste aceste aspecte, dar inculpatul N. E., recunoaste ca inculpatul  E. P. a apelat la serviciile sale si el personal a creat acel program pe care l-a instalat pe laptop-ul inculpatului D. ce i-a fost adus de inculpatul E. P..


J. in posesia  programului de copiere a fisierelor inculpatul D. a reusit sa-i induca in eroare pe  membrii retelei , respectiv acei posesori de cip-uri din Italia si sa le- sustraga” efectiv programul de-decriptare”  a cip-urilor cu ajutorul acelui program instalat de inculpatul N. E..


Avand acel program inculpatul N. E. a efectuat aceeasi operatiune, dar a reusit personal sa intre in posesia codurilor PIN fara a mai avea nevoie de ajutorul colaboratorilor din Italia.


Acelasi  martor relateaza ca inculpatul E. i-a dat de inteles  ca   avand aceste date de  la inculpatul D. vor putea initia o  activitate  de sustragere de bani din bancomate in Romania. Intrucat amandoi il cunosteau pe inculpatul E. G, s-au hotarat sa  ii solicite si acestuia participarea. Martorul E. G relateaza ca in urma  cu 3 zile  a avut o discutie cu martorul N. E. care i-a spus ca inculpatul D. ii va trimite inculpatului E. P. mai multe numere de carduri si carduri  si daca va vrea sa se implice exista posibilitatea sa procure  O. bani. E. G a fost sunat de inculpatul E. P. care i-a relatat ca au venit cardurile si numerele. Acest lucru i-a fost confirmat tot telefonic  de inculpatul N. care i-a spus ca va veni la el o persona care ii va aduce O. carduri.


Din coroborarea declaratilor inculpatului E. H. si N.  cu inscrisurile de la dosar, prima instanta a retinut ca acestea erau carduri invalide  de tip UNIVERSAL B.  si BONUS D.  care erau primite de inculpatul N. E. si depozitate intr-un garaj inchiriat de acesta si apartinad numitului V. E., persoana pe care inculpatul N.  l-a trimis la E. G pentru a-i pune la dispozitie cardurile.


In ce priveste numerele de carduri acestea, confirm depozitiilor coroborate ale acelorasi persone, s-a retinut ca urmau sa fie comunicate inculpatului E. P. pe adresa de email (...).com.ro, adresa care a fost de asemeni creata de inculpatul N. E. si care urma sa fie accesata de toti inculpatii.


Existenta acestei adrese a fostconfirmata de perchezitia informatica  asupra sistemului informatic identificat cu aceasta adresa( fila 206 dup) dar  operarea in interiorul acesteia atata de pe calculatorul apartinand inculpatului N. E. cat si de pe laptop-ul inculpatului E. H. rezulta de asemenea in perchezitiile informatice efectuate asupra sistemelor informatice ale celor doi( fila 188 dup)


S-a constatat ca inculpatul N. E. era cel care facea legatura intre inculpatul E. G si E. P.. In data de 24 04 2007 , inculpatul N. E. nefiind acasa, inculpatul E. P. l-a sunat pe E. G, spunandu-i sa vina la el cu acele carduri invalide si  cu laptop-ul personal. E. G  arata ca i-a lasat aceste bunuri  inculpatului E. care ulterior l-a sunat pt a ridica cardurile inscriptionate  astfel incat sa poata fi folosite pentru extrageri de bani din bancomate.


Totodata inculpatul E. i-a declarat ca are instalat un fisier fix pe ecranul laptop-ului  si urmeaza sa- l deschida pentru a verifica daca informatiile de pe acesta corespund cu cele  scrise pe cartile de credit  primite de la inculpatul N. ( conform declaratii numtului E. (...).  cu ocazia perchezitiei informatice fila 187 dup) si expediate pe adresa de email indicate mai sus.
Intrucat era nevoie de participarea mai multor persone E. (...).  a avut initiativa de a ii implica pe fratii saii S. E. si B. E.  care urmau sa-l ajute pe  la retragerile de bani din bancomate.


Acesti doi martori au sosit acasa la inculpatul E. G in seara zilei de 24 04 2007 dupa ora 22 00 si au asistat la o discutie telefonica dintre inculpatul E. G si E. P. care este concludenta in ce priveste implicare inculpatului D. T..
J. sa verifice informatiile  scrise  pe cardurile deja inscriptionate   E. G a incercat sa acceseze adresa de email (...).com.ro dar nu a reusit accesarea.  Astfel l-a sunat pe inculpatul E. P. in prezenta celor doi frati ai T.. Cu acest prilej, inculpatul E.  a initiat o convorbire concomitent cu inculpatul D. T., sistem teleconferinta,  fara ca acesta din urma sa stie ca era pe fir si E. (...). întrucat nu stia motivul pentru care E. G nu putea sa acceseze adresa. Urmare a explicatiilor date de D. , inculpatul E. (...) a ajuns la concluzia ca retinuse o parola gresita.  Afirmatiile acestui martor sunt confirmate si de martorul S. care se afla in aceeasi incapare cu E. (...).


Primind parola corecta acesta a verificat  numerele trecute pe carduri si impreuna cu cei doi frati ai T.  insotiti si de prietena lui E. G care ii astepta in masina s-au deplasat la mai multe bancomate din T  in seara zilelor de 24, 25 si 26 04 2007 si au sustrat in mod fraudulos o suma totala de 33 916 lei.
S-a retinut din afirmatiile inculpatului N. E. ca intelegerea initiala era ca suma de bani rezultata sa fie impartita la trei, respectiv intre E., N. si E. G in conditiile in care inculpatul D. nu solicita sa primeasca vre-o suma de bani intrucat era multumit de faptul ca a intrat in posesia acelui program care ii permitea sa copieze singur datele de pe cip-uri.  Aceasta modalitate  de a imparti profitul nu este confirmata de E. (...) care  afirma ca el intelesese ca urma sa beneficieze de profit si inculpatul D. iar acest lucru il cunoaste de la E. care de altfel  a si si diminuat partea care s-ar fi cuvenit lui si fratilor T. la un procent de 20 la T..


De asemenea, prima instanta a retinut ca martorii E. (...), B. E. si S. E. cat si martora H. D. J. confirma ca in jurul orele 02 00 in noaptea 24/25 04 2007  s-au  deplasat la locuinta lui E. pentru a preda sumele de bani. E. (...) a intrat inauntru in G. casei sau in curtea imobilului acestuia i-a predat banii sustrasi din care a primit o parte  iar inculpatul N. E. cofirma ca numerele expediate  pe email de D. T. reprezinta un procent de 20 % din ceea ce obtinea el in Italia si reprezentau totodata  o plata G. de E. pentru faptul ca l-a ajutata  sa  instaleze acel program pentru  decodificarea cip-urilor.
Inculpatul E. P.,  audiat in calitate de martor in G. primei instante,  nu a recunoscut participarea sa la activitatea grupului, dar instanta de fond a stabilit ca depozitia sa este in totala contradictie cu intreg materialul probator administrat, respectiv depozitiile celorlalti participanti, a martorei audiate si a concluziilor perchezitiilor informatice care confirma in totalitate sustinerile celorlalti inculpati. Din  concluziile acestei probe tehnice s-a retinut de către tribunal ca a fost creata acea adresa de email care putea fi accesata direct de toti inculpatii, tocmai in ideea de a nu se identifica IP calculatorului de pe care a fost trimisa informatia iar modalitatea de expedierea a informatiilor nu se facea  normal   ci prin intermediul sectiunii-notepad” care nu permitea sa fie vizualizata data crearii  si expedierii mesajului ci doar data ultimei modificari.  Asa s-a explicat, in opinia tribunalului, faptul ca  ultima persoana care a facut  accesarea acestei adrese era inculpatul E. (...), care  conform propriilor declaratii confirmate si de  S. E. a verificat daca  codurile inscriptionate deja de inculpatul E. P. erau corecte, lucru care ar aparea ca fiind inutil atata timp cat inculpatul E. facuse personal  inscriptionarile , dar care are relevanta sub aspectul stabilirii momentului si calculatorului de pe care s-a facut ultima accesare  a adresei.


De asemenea s-a apreciat ca fiind confirmate sustinerile inculpatului E. (...).  si  N. E. privind faptul ca inculpatul E. P.  era in legatura cu inculpatul D. T. care a pus la dispozitia grupului numerele de  card, cardurile. In declaratia data in cursul urmaririi penale in data de 27 04 2007  inculpatul E. P. confirma faptul ca inculpatul D. T. ii datora o suma de bani si  ii va trimite inculpatului N. E. O. numere cu care acesta va putea scoate bani din bancomate,  dar ulterior revine asupra acestei declaratii.  Instanta apreciaza ca aceasta declaratie, data imediat dupa savarsirea faptei este conforma cu adevarul si se coroboreaza cu intreg materialul probator de mai sus.
Prima instanta a retinut ca ceilalti inculpati au fost condamanati in prima instanta  in dosarul (...) si avand a se pronuntata asupra acuzatiilor aduse inculpatului D. T. in ce priveste savarsirea infractiunilor prev.  de  art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002, art. 25 din Legea nr. 365/2002, art. 26 Cp raportat la art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002, art. 8 din Legea nr. 39/2003, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cp  s-a stabilit ca a fost probata vinovatia acestuia.
S-a apreciat ca probatoriul  aratat mai sus a evidentiat faptul ca inculpatul era cunoscut de prietenii T.  ca face parte din grup de falsificatori de carduri din Italia si  impreuna cu inculpatul E. P. si N. E. au initiat  un grup infractional in vederea savarsirii de infractiunii de falsificare de carduri si retrageri frauduloase de sume de bani din bancomate pe teritoriul Romaniei, grup care a actionat doar 3 zile intrucat activitatea acestuia a fost stopata prin interventia autoritatilor.  Activitatea ilicita a acestuia a constat in  achizitionarea unui cititor de carduri pe care l-a lasat in pastrare inculpatului N. E., in initierea unui demers pe langa inculpatul E. pentru a cere  inculpatului N. E. crearea unui program  softwere care sa permita copierea de fisiere , in  copierea  codurilor PIN  ale platitorilor cu card din diverse centre comerciale din Italia, in initiativa de a se crea o adresa de email pe care sa trimita inculpatului E. codurile PIN ale cardurilor falsificate astfel incat acesta sa le foloseasca  prin inscriptionarea pe carduri invalide.


In drept, tribunalul a apreciat ca aceste activitati  realizeaza latura obiectiva a infractiunii prev de art 8 din Legea 38/2003 care sanctioneaca initiarea , constituirea unui grup infractional in vederea savarsirii de infractiuni, fapta pentru care a fost condamant inculpatul la o pedeapsa de 3 ani inchisoare.
In ce priveste savarsirea infractiunii prev de art 24 alin 1 din legea 365/2002 constand in falsificarea  unui instrument de plata prima instanta a stabilit ca inculpatul D. T. a savarsit acte materiale care intra in continutul laturii obiective a acestei infractiuni si care ii confera calitatea de coautor.

Falsificarea  cardurilor de credit s-a considerat ca presupune o operatiune complexa care se compune din  procurarea unor carduri invalide, din montarea  acelei benzi magnetice si inserarea, scrierea informatiilor  sustrase de pe cardurile reale cu ajutorului acelui aparat denumit cititor de carduri de tip N. 206 ce a fost gasit la locuinta inculpatului E. G  si a unui program pe calculator.


Fiind probata imprejurarea ca inculpatul D. a pus la dispozitie  celorlati inculpati atat  cardurile invalide cat si inforrmatiile care au facut ca acestea sa devina functionale, informatii care au fost valorificate de ceilalti inculpati care,  fiecare in parte,   a contribuit la efectuarea acestei operatiuni, Tribunalul T a stabilit ca este   a probata participarea sa la falsificarea cardurilor ce au fost folosite ulterior la retragerea frauduloasa de sume de bani din bancomate.


Pentru  savarsirea acestei infractiuni, prima instanta l-a condamnat pe inculpat l la  3 ani inchisoare.


 Art 25 alin 1 cod penal  sanctioneaza penal detinerea de echipamente inclusiv hardware sau software cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plata electronice.


Tribunalul a stabilit ca inculpatul se face vinovat si de savarsirea acestei infractiuni, activitatea sa ilicita constand in aceea ca  a intrat in posesia acelui program software care ii permitea sa falsifice carduri,  urmare a sustragerii acestuia de la memnbrii retelei din Italia cu ajutorul altui program creat de inculpatul N. E. , fapta pentru care va fi condamnat la 1 an inchisoare.


S-a apreciat, de asemenea, ca fapta inculpatului de a pune la dispozitie celorlalti inculpatii numerele  si echipamentele de natura a falsifica carduri pe care acestia din urma le-au utilizat efectuand  extrageri frauduloase din bancomate intruneste elementele constitutive ale  complicitatii la savarsirea infractiunii prev de art 26 raportat la art 27 alin 1 din Legea 365/ 2002, fapta pentru care va fi condamnat inculpatul la 1 an inchisoare.


La individualizarea pedepselor instanta de fond a  avut in vedere  criteriile de individualizare prev de art 72 cod penal , limitele de pedeapsa prevazute in legila speciale, pericolul social crescut al acestot infractiuni fiind indreptate impotriva unur valori patrimoniale importante, modalitatea de savarsirea a faptelor, persoana inculpatului care nu poseda antecedente penale dar se sutrage de la judecata. G. de aceste criterii enumerate mai sus s-a considerat ca pedepsele orientate spre minimul special sunt de natura sa conduca la realizarea scopului  avut in vedere de legiuitor.


S-a constatat ca cele patru infractiuni au fost savarsite in conditiile art 33 lit a  cod penal, considerent pentru care s-a dispus contopirea pedepselor si aplicarea unei pedepsei rezultante de 3 ani sporita cu 4 luni, astfel incat inculpatul va executa pedeapsa de 3 ani si 4  luni inchisoare in regim de detentie.


Ca o consecinta a condamnarii la o pedeapsa cu inchisoare s-a făcut aplicarea pedepsei accesorii, astfel ca in temeiul art 71 cod penal s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev  de art 64 lit a teza 2, lit b si c  cod penal pe durata executarii pedepsei principale.


In temeiul art. 65 alin 2 cod penal  s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor  prevazute de art. 64 lit. a si b cod penal, respectiv de a alege si a  fi ales in autoritatile publice sau functii elective publice si de a ocupa o funcție ce implica exercitiul autoritatii de stat pe o perioada de 2 ani de la executarea pedepsei principale.


împotriva sentinței penale nr. 784/PI din 01.12.2008 pronunțată de  T r i b u n a l u l   T i m i ș în dosar nr(...) a declarat apel inculpatul D. T., în termenul prevăzut de lege, apel înregistrat pe rolul Curții de  A P E L   T I M I í…ž O A R A la data de 27.01.2009, sub nr(...).


 Apelul nu a fost motivat în scris,depunându-se la dosar concluzii scrise prin care s-a solicitat în principal achitarea inculpatului potrivit art.10 lit.c sau d C.p.p. ,iar în subsidiar aplicarea prevederilor art. 81 C.p.


 Din analiza sentinței apelate, prin prisma motivelor de apel invocate și analizate din oficiu, în limitele prev. de art.371 al. 2 C.p.p., Curtea constată că apelul declarat de inculpat este nefondat, pentru considerentele ce urmează.


 Starea de fapt reținută de prima instanță este corectă fiind rezultatul evaluării probelor administrate în cursul urmăririi penale și readministrate în fața instanței și din care reiese că inculpatul D. T. a inițiat împreună cu numitul E. P. un grup infracțional specializat în falsificarea de instrumente de plată electronică (carduri), fabricarea de programe prin sistem informatic și transmiterea cu ajutorul acestor programe a datelor de identificare de pe cărțile de credit și codurile PIN aparținând persoanelor fizice care foloseau sistemul plăților prin carduri de la centre comerciale și prin aceasta, înlesnind în mod efectiv la efectuarea de operațiuni frauduloase din bancomate (retrageri în numerar), de către ceilalți membri ai rețelei, în scopul obținerii de importante sume de bani, faptele întrunind elementele constitutiv e ale infracțiunilor prev. de art. 24 alin. 1, 25. al.1, art. 26 Cod penal, rap. la art. 27 alin. 1 din  Legea nr. 365/2002, precum și art. 8 din Legea nr. 39/2003, rap. la art. 323 Cod penal.


Faptele pentru ca re a fost trimis în judecată inculpatul în prezenta cauză au fost disjunse din rechizitoriul nr. 73/D/P/2007 întocmit la data de 13.07.2007 de DIICOT - Biroul  T e r i t o r i a l   T i m i ș prin care s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv a inculpaților E. P. E., E. G, N. E., B. E. și S. E., pentru comiterea infracțiunilor prev. de art. 24 alin. 1, art. 25, art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 și art. 8 din Legea nr. 39/2003, inculpatul D. T. sustrăgându-se de la urmărirea penală și de la judecată.


Inculpatul D. T. a fost prieten cu martorul E. P. E., agent activ în cadrul Poliției Rutiere T și își procura cip-urile de la membrii unei alte rețele specializate în efectuarea acelorași activități infracționale, după care „planta” cip-urile la terminalele E. din centrele comerciale, aștepta aproximativ două săptămâni încărcarea codurilor PIN a celor care achitau mărfurile cumpărate cu ajutorul cărților de credit electronice, după care le recupera, luând apoi contactul cu proprietarul CIP-ului pentru derularea operațiunilor de descărcare și transferare a datelor, 75% din date revenind inculpatului, iar restul proprietarilor CIP-urilor.


După această activitate inculpatul își distrugea calculatorul portabil, iar pentru a putea beneficia de toate datele a hotărât să-și procure singur programele de descărcare, prin intermediul numitului E. P. care-l cunoștea pe N. E., care urma să-i transmită un program software cu ajutorul căruia să copieze programul pentru descărcarea cip-urilor.


Următoarea etapă a activității infracționale era aceea a montării a cip-urilor pe terminalele E. din centrele comerciale, iar după încărcarea lor cu codurile PIN ale clienților ce achitau mărfurile cumpărate cu cardurile, nu rămânea de făcut decât descărcarea lor în țară prin intermediul căsuței poștale (...).com.
Ca urmare acestei activități desfășurate de inculpat, în seara zilelor de 24, 25 și 26.04.2007, inculpații din dosarul nr(...) al Curții de  A P E L   T I M I í…ž O A R A:  E. P., E. G S. E., B. E. și N. E., au sustras din bancomatele din T suma de 33.916 lei ce urma să fie împărțită, dar activitatea a fost stopată prin prinderea în flagrant a inculpaților E. G, S. E., B. E..


în sprijinul vinovăției inculpatului stă și percheziția informatică asupra sistemului informatic, depozițiile martorilor E. G, B. E., S. E., H. D. J., care duc la înlăturarea depoziției martorului E. P. din prezenta cauză, acesta nerecunoscând participarea sa la activitatea grupului, depoziție care este contrazisă de celelalte probe din dosar.


Nu se poate reține că inculpatul nu ar fi săvârșit infracțiunile pentru care este trimis în judecată sau că nu ar fi avut intenția de a le săvârși, nerealizându-se nici latura obiectivă a infracțiunii, așa cum se susține prin concluziile scrise depusă la dosar, întrucât probele din dosar conduc la stabilirea vinovăției acestuia, iar raportul de expertiză tehnică-judiciară depus de inculpat la dosar și efectuat în dosarul nr(...) al Curții de  A P E L   T I M I í…ž O A R A se referă la activitatea inculpaților din acel dosar, concluziile acestuia nefiind de natură să înlăture vinovăția inculpatului din prezenta cauză.


în conformitate cu dispozițiile art.72 C.pen., la stabilirea și aplicarea pedepsei se ține seama de dispozițiile părții generale a codului penal, de limitele speciale de pedeapsă, de gradul de pericol social al faptei săvârșite, de persoana inculpatului și de împrejurările care agravează sau atenuează răspunderea penală. Atingerea dublului scop preventiv și educativ al pedepsei este condiționată de caracterul adecvat al acesteia, de asigurarea unei reale evaluări între gravitatea faptei, periculozitatea socială a autorului pe de o parte și durata sancțiunii și natura sa pe de altă parte.


 Criteriile generale de individualizare a pedepselor sunt expres prevăzute de legiuitor în dispozițiile art.72 C.pen. și orice abatere de la judicioasa lor utilizare în procesul de stabilire și aplicare a pedepsei presupune analizarea obiectivă a probelor de la dosar care duc la aplicarea acestora. Ca măsură de constrângere și mijloc de reeducarea pedeapsa aplicată de prima instanța este just stabilită față de modul de săvârșire al faptei, personalitatea inculpatului, lipsa antecedentelor penale și natura infracțiunii comise.


De asemenea, s-a avut în vedere și faptul că inculpatul s-a sustras atât de la urmărire penală, cât și de la judecată, motiv pentru care instanța apreciază că executarea pedepsei în regim de detenție este suficientă pentru realizarea scopului preventiv educativ al pedepsei, aplicarea prevederilor art. 81 Cod penal solicitate de inculpat neputând fi eficientă în cauză.


Astfel, hotărârea atacată fiind legală și temeinică, în temeiul art. 379 pct. 1 lit.b C.p.p se va  respinge ca nefondat apelul declarat de inculpatul D. T. ). T., împotriva sentinței penale nr. 784/A/02.12.2008 pronunțată de  T r i b u n a l u l   T i m i ș în dosarul nr(...) din 14.02.2008.


Potrivit art. 192 alin. 2 C.p.p.,va obliga inculpatul-apelant la plata sumei de 150 lei, cheltuieli judiciare către stat în apel.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
îN NUMELE LEGII
DECIDE
 

în baza art. 379 pct. 1 lit. b C.pr.pen., respinge ca nefondat apelul declarat de inculpatul D. T. ). T., împotriva sentinței penale nr. 784/PI/02.12.2008 pronunțată de  T r i b u n a l u l   T i m i ș în dosarul nr(...) din 14.02.2008.
în temeiul art. 192 alin. 2 C.p.p., obligă inculpatul apelant la plata sumei de 150 lei cheltuieli judiciare către stat în recurs.


 Cu recurs în 10 zile de la pronunțare pentru procuror și de la comunicare pentru inculpat.


Pronunțată în ședință publică, azi, 16.04.009.