CURTEA DE  A P E L   T I M I í…ž O A R A
SECí…¢IA PENALÄ”š
DECIZIA PENALÄ”š NR. 169/A
í…žEDINí…¢A PUBLICÄ”š D(...)F. 2008

 

Domenii: Penal. Infracțiuni privind comerțul electronic: falsificarea instrumentelor de plată electronică, deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronicăefectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

 


Pe rol se află pronunțarea în cauza penală având ca obiect apelurile declarate de Parchetul de pe lângă  T r i b u n a l u l   T i m i ș și inculpații E. P. E., E. G, N. E., B. E. și S. E., împotriva sentinței penale nr. 664/PI/30.11.2007, pronunțată de  T r i b u n a l u l   T i m i ș în dosar nr(...).


La apelul nominal au lipsit părțile.


Dată fără citarea părților.


Procedura legal îndeplinită.


N. dezbaterilor, concluziile procurorului și a celorlalte părți au fost consemnate în încheierea de ședință din data de 08 decembrie 2008, când, având în vedere complexitatea cauzei și timpul scurt pentru deliberare, s-a amânat pronunțarea la data de 16 decembrie 2008, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

C U R T E A,

 

Deliberând asupra apelului de față, constată următoarele:


Prin sentința penală nr. 664/PI/30.11.2007, pronunțată de  T r i b u n a l u l   T i m i ș în dosar nr(...), în baza art.  24 alin. 1 din Legea 365/2002, a fost condamnat inculpatul E. P. E., la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de falsificare de mijloace de plată electronice.


în baza art. 26 C.p. rap la art. 27 alin. 1 din Legea 365/2002, a fost condamnat același inculpat la o pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvâșirea infracțiunii de complicitate la efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.


în baza art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 alin. 2 C.p. a fost condamnat același inculpat la  o pedeapsă de 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni.


în baza art. 33 lit. a C.p. și art. 34 lit. b C.p. s-au contopit pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea , la care s-a adăugat un spor de 1 an închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa totală de 6 ani închisoare.


S-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a,b și e C.p. în limitele art. 71 C.p. ca pedeapsă accesorie.


S-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a,b și e C.p. pe timp de 5 ani după executarea pedepsei , ca pedeapsă complementară.


în baza art. 88 C.p. s-a dedus din pedeapsă durata reținerii și arestului preventiv de la 27.04.2007 până la 1.10.2007.


în baza  art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp și a art. 74 lit. a și c C.p. rap. la art. 76 lit. c C.p. a fost condamnat inculpatul E. G zis „H.” la o pedeapsă de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de efectuare de operațiuni în mod fraudulos în formă continuată.


în baza art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 74 lit. a și c C.p. rap. la art. 76 lit. c C.p. a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de 3 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică.


în baza art. 26 C.p. rap. la art. 24 alin. 1 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 74 lit. a și c C.p. rap. la art. 76 lit. c C.p. a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de 1 an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de falsificare a instrumentelor de plată electronică.


în baza art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 232 alin. 2 C.p. cu aplicarea art. 74 lit. a și c C.p. rap. la art. 76 lit. c C.p. a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni.


în baza art. 33 lit. a C.p. și art. 34 lit. b C.p. s-au contopit pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea, la care s-a adăugat un spor de 8 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa totală de 2 ani și 8 luni închisoare.


S-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a și b C.p. în limitele art. 71 C.p. ca pedeapsă accesorie.


S-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a și b C.p. pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei , ca pedeapsă complementară.


în baza art. 88 C.p. s-a dedus din pedeapsă durata reținerii și arestului preventiv de la 27.04.2007 până la 5.10.2007.


în baza art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 74 lit. a și c C.p. rap. la art. 76 lit. c C.p. a fost condamnat inculpatul N. E. zis „T.” la o pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică.


în baza  art. 26 C.p. rap. la art. 27 alin. 1 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 74 lit. a și c C.p. rap. la art. 76 lit. c C.p. a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de 1 an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de  efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos.


în baza art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 232 alin. 2 C.p. cu aplicarea art. 74 lit. a și c C.p. rap. la art. 76 lit. c C.p. a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni.


în baza art. 26 C.p. rap. la art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 74 lit. a și c C.p. rap. la art. 76 lit. c C.p, a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de 1 an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de falsificare a mijloacelor de plată electronică.


în baza art. 33 lit. a C.p. și art. 34 lit. b C.p. s-au contopit pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea, la care  s-a adăugat un spor de 6 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa totală de 2 ani și 6 luni închisoare.


S-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a și b C.p. în limitele art. 71 C.p. ca pedeapsă accesorie.


S-a interzis inculpatului  exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a și b C.p. pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei, ca pedeapsă complementară.


în baza art. 88 C.p. s-a dedus din pedeapsă durata reținerii de 24 ore din data de 27.04.2007.


în baza art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. și a art. 74 lit. a și c C.p. rap. la art. 76 lit. c C.p. a fost condamnat fiecare din inculpații: B. E. și S. E., la câte o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos.
în baza art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. 2 C.p. cu aplicarea art. 74 lit. a și c C.p. rap. la art. 76 lit. c C.p. a fost condamnat fiecare din cei doi inculpați la câte o pedeapsă de 2 ani închisoare , pentru săvârșirea infracțiunii de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni.
în baza art. 33 lit. a C.p. si art. 34 lit. b C.p. s-au contopit pedepsele aplicate fiecărui inculpat în pedeapsa cea mai grea, la care s-a adăugat un spor de 3 luni închisoare, urmând ca inculpații să execute pedeapsa totală de 2 (doi ) ani și 3 (trei) luni închisoare.


S-a interzis fiecărui inculpat exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a și b C.p. în limitele art. 71 C.p. ca pedeapsă accesorie.


în baza art. 88 C.p. s-a dedus din pedeapsă durata reținerii și arestului preventiv privind pe inculpatul B. E. în perioada 27.04.2007 - 4.10.2007 și pe inculpatul S. E. în perioada 27.04.2007 - 5.10.2007.


în baza art. 109 C.p.p. s-a dispus confiscarea de la inculpați a corpurilor delicte înregistrate în Registrul de corpuri delicte al  T r i b u n a l u l u i   T i m i ș la poziția nr. 10/2007.


în baza art. 118 alin. 1 lit. e C.p. s-a dispus confiscarea specială de la inculpatul E. P. E. a sumei de 15.200 lei, dobândită prin infracțiune.
în baza art. 118 alin. 1 lit. e C.p. s-a dispus confiscarea specială de la inculpații E. G, B. E. și S. E. a sumei totale de 6.300 lei , dobândită prin infracțiune.


în baza art. 118 alin. 1 lit. e C.p. s-a dispus confiscarea de la inculpatul E. G a sumei de 2416 lei , dobândită prin infracțiune.


în baza art. 350 alin. 7 C.p.p. raportat la art. 160/5 alin. 4 lit. c C.p.p. s-a dispus restituirea cauțiunii în cuantum de 5000 lei, achitată cu chitanța nr. (...)/1/24.09.2007, în prezentul dosar, la dispoziția  T r i b u n a l u l u i   T i m i ș , către inculpatul E. P. E..


S-a dispus încetarea stării de libertate provizorie a inculpaților E. P. E., E. G, B. E. și S. E..


în baza art. 191 alin. 2 C.p.p. a fost obligat fiecare inculpat la plata sumei de 1000 lei, cheltuieli judiciare către stat.


Pentru a pronunța astfel, prima instanță a reținut următoarele:


Prin rechizitoriul  M i n i s t e r u l u i   P u b l i c - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul  T e r i t o r i a l   T i m i ș o a r a nr. 73/D/P/13.07.2007, înregistrat la  T r i b u n a l u l   T i m i ș sub nr(...), au fost trimiși în judecată inculpații: E. P. E. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 24 alin. 1 din Legea 365/2002, art. 26 C.p. rap la art. 27 alin. 1 din Legea 365/2002, art. 8 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a C.p.; E. G zis H., pentru comiterea infracțiunii prev. de art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. și art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 33 lit. a C.p., art. 25 din Legea nr. 365/2002, art. 26 C.p. rap. la art. 24 alin. 1 din Legea 365/2002; N. E. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 27 alin. 1 din Legea 365/2002, art. 8 din Legea nr. 39/2003 și art. 25 din Legea 365/2002, cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. și art. 26 C.p. rap. la art. 24 alin. 1 din Legea 365/2002; B. E. pentru savârșirea infracțiunii prev. de art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. și art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 33 lit. a C.p. și S. E., pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp și art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 33 lit. a C.p.


S-a reținut în fapt că, la data de 10.01.2007 ofițerii din cadrul E. T s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că pe raza municipiului T acționează o grupare infracțională specializată în contrafacerea de cărți de credit prin clonare pe care ulterior le folosesc în retragerea de numerar din bancomate. în baza acestei informații, ofițerii E. T au extins cercetările, stabilind că gruparea este formată dintr-un număr de 6 membri, fiecare dintre ei având un rol bine definit în finalizarea activității infracționale menite să le aducă profituri deosebit de avantajoase.


Din datele și informațiile constatate s-a stabilit că inițiatorii grupării sunt inculpații E. P. E., agent activ în cadrul Poliției Rutiere T și inculpatul D. T. fost T., aflat pe teritoriul Italiei care a primit două cip-uri specializate în copierea datelor de pe cărți de credit cu bandă magnetică. Citirea cip-urilor în vederea exploatării datelor conținute de acestea nu se poate realiza decât printr-un program special, menit să permită descărcarea lor. Pentru a putea intra în posesia acestui program inculpatul D. T. era nevoit să împartă cu cel de la care a primit cip-urile o cotă parte din datele de identificare a posesorilor de carduri și a codurilor PIN aflate în cip-uri.


întrucât inculpatul D. T. a apreciat că nu e corect ca el să riște și pentru cei de la care a primit cip-urile, a hotărât să procure programul special conceput pentru citirea cip-urilor. în vederea exploatării datelor existente în cip-uri a luat legătura cu amicul său în țară, inculpatul E. P. cerându-i ajutorul în crearea unei căsuțe de e-mail pe care el să transfere într-un fișier, numerele de cont și codurile PIN conținute de cip-uri. Pentru că relațiile de amiciție s-au redus între inculpatul N. E., singurul la care putea apela pentru crearea căsuței de e-mail și D. T., inculpatul E. P. a apelat în numele său la ajutorul de specialitate a lui N. E. pentru crearea unei căsuțe de e-mail necesară transferării datelor descărcate din cip-uri. Obținerea beneficiilor financiare nu mai reprezenta nici o problemă după inscripționarea cardurilor, întrucât inculpații B. E., S. E. și E. G s-au specializat în folosirea lor la bancomate amplasate pe raza municipiului T, extrăgând sume importante de bani pe care le împărțeau între ei.


Pentru a înțelege labirintul infracțional pe care gruparea l-a adoptat în T. unei  îmbogățiri rapide și fără prea mult efort fizic, s-a urmărit administrarea de probe concludente care să dezvăluie metodologia  avută în vedere  de inculpați. Astfel s-a stabilit faptul că inculpatul D. T. a intrat în posesia unor cip-uri menite să capteze informațiile aflate pe cărți de credit cu bandă magnetică iar pentru a obține banii era necesară copierea datelor de pe cărțile de credit folosite de clienți la plata produselor achiziționate din centre comerciale recurgând la un mod ingenios de a copia aceste coduri și anume plantarea cip-urilor pe terminalele E. din centrele comerciale.


După ce cip-urile plantate au fost lăsate o perioadă de timp pentru a se încărca cu datele de pe cărțile de credit și codurile PIN aparținând diverselor persoane ce foloseau ca mijloc de plată cardurile cu bandă magnetică, inculpatul D. T. își recupera D.-rile pe care urma să le citească cu ajutorul unui program creat de inculpatul N. E.. întrucât între cei doi s-au iscat unele neînțelegeri, inculpatul E. P. a fost cel care i-a solicitat inculpatului N. E. să creeze o căsuță de e-mail pentru ca D. să poată să transmită datele descărcate de pe cip-uri și codurile PIN aferente acestor date. Acesta s-a conformat și prin intermediul martorului de bună credință E. S. a creat o căsuță de e-mail (...).com.ro  pe care i-a comunicat-o inculpatului E. P. iar acesta la rîndul lui i-a comunicat-o telefonic inculpatului D. T. în Italia.
Pentru că citirea unor asemenea cip-uri necesită cunoștințe de specialitate, singurul care avea această înclinație era inculpatul N. E. la care inculpatul E. P. a apelat din nou pentru crearea unui program SOFT de copiere a programului de descărcare a cip-urilor astfel că după crearea lui acesta a fost instalat de inculpatul N. E. pe laptop-ul inculpatului D. T. care în acest mod a reușit să transmită inculpatului E. P. pe e-mail (...).com.ro  datele cărților de credit și codurile PIN descărcate de pe cip-uri, date ce urmau să fie scrise manual, cu ajutorul unui aparat tip N. 206 și a unui calculator  pe suporți de plastic conținând o bandă magnetică (carduri). F. necesar inscripționării și citirii cardurilor, respectiv aparatul N. 206 exista încă din perioada bunei amiciții care încă exista între inculpatul D. T. și N. E., aceștia comandându-l prin sistemul informatic internet contra sumei de 900 EURO, aparat care rămăsese în posesia inculpatului N. E..


Cu privire la cardurile clonate, din materialul probator administrat s-a reținut că ele au fost deținute de o persoană cunoscută sub prenumele de N. care le-a cumpărat de la un magazin specializat în emiterea de carduri pentru fidelizarea clienților, respectiv magazinele „V. B. astfel că acestea au ajuns la inculpatul N. E. care le-a depozitat în garajul închiriat de el de la martorul de bună credință V. E.. Recuperarea acestor carduri a fost făcută în ziua de 24.04.2007 de către inculpatul E. H. din garajul martorului iar ulterior în cursul aceleiași seri acesta le-a înmânat inculpatului E. P. împreună cu laptop-ul personal și inscriptorul de carduri de tip N. 206. în cursul aceleiași seri, respectiv 24.04.2007 inculpatul E. P., având creată anterior căsuța de e-mail și transmisă inculpatului D. T. care deschisese un fișier intitulat „împărțeala” cuprinzând numerele de cont și codurile PIN s-a ocupat de rescrierea cardurilor de fidelizare cu datele obținute de D. T. și care conțineau conturi valide ale utilizatorilor de bună credință cât și notarea pe fiecare card a codului PIN aferent contului cu marker de culoare neagră.


După terminarea acestei operații inculpatul E. P. în cursul serii de 25.04.2007 l-a contactat telefonic pe inculpatul E. G pentru a-i returna cardurile inscripționate manual, inscriptorul de carduri tip N. 206 și laptopul, cerându-i totodată să verifice dacă cifrele existente în fișierul deschis de el și primit de la inculpatul D. T. corespund cu cele înscrise de el pe cărțile de credit.(verificarea dacă codurile PIN sunt trecute corect pe cardurile clonate).


Constatând că, după verificare, cifrele de pe fișierul laptop-ului corespund cu cele înscrise de inculpatul E. P. pe carduri, inculpatul E. G a hotărât că cea mai bună și sigură verificare este aceea „în teren”și anume efectuarea de operațiuni financiare de la B.-uri și pentru că avea nevoie de ajutoare le-a cerut fraților săi,inculpații B. E. și S. E. să-l însoțească la efectuarea acestor extrageri urmând ca după obținerea sumelor de bani, conform înțelegerii stabilite între inculpatul E. P. și N. E. să fie împărțite între ei, fiecare având o cotă parte din total.


Astfel, în seara zilei de 24.04.2007 după lăsarea întunericului inculpații E. G, B. E. și S. E. au urcat în autoturismul marca BMW cu nr. (...) proprietatea inculpatului E. G deplasându-se prin oraș unde au oprit la mai multe bancomate de unde, cu ajutorul cardurilor contrafăcute sustrăgeau sume cuprinse între 600 RON și 1000 RON de la fiecare bancomat încercat. Considerând că suma de circa 20.000 RON sustrasă în seara respectivă este îndeajuns, inculpații E. G, B. E. și S. E. s-au deplasat în jurul orelor 02,00 la poarta locuinței inculpatului E. P. căruia E. G i-a înmânat întreaga sumă extrasă care a apreciat că partea celor trei inculpați este de doar 15% . Socotind cota parte a acestora, inculpatul E. P. le-a dat suma de 4000 RON iar restul și-a reținut-o considerând că marea parte îi revine fiind unul din cei care a inițiat această ”afacere profitabilă”.


Conform înțelegerii dintre ei, în noaptea de 25/26.04.2007 inculpații E. G,B. E. și S. E. au pornit din nou la „încasări” pe la bancomate folosind aceleași carduri contrafăcute și astfel au reușit să sustragă în câteva ore în mod fraudulos circa 11.500 RON sumă cu care cei trei inculpați s-au deplasat conform înțelegerii anterioare, la locuința inculpatului E. P. care și de data aceasta a împărțit suma de bani apreciind că 2.300 RON este suficientă pentru inculpații E. G, B. E. și S. E..


 Văzând că afacerea este deosebit de profitabilă având în vedere cei 31.500 RON adunați în primele  două nopți, inculpații au continuat să efectueze operațiuni financiare frauduloase de la bancomate și în noaptea de 26/27.04.2007 când s-au deplasat cu aceeași mașină prin oraș oprind la mai multe bancomate și efectuând sustrageri în numerar însă de această dată ofițerii E. T împreună cu procurorul D.I.I.C.O.T-E.  T e r i t o r i a l   T i m i ș le-au urmărit fiecare mișcare infracțională astfel că la un moment dat, în timp ce inculpatul E. G aștepta în mașină iar inculpații B. E. și S. E. se aflau în dreptul bancomatului BRD situat la intersecția str. (...) cu N. E., ofițerii E. T împreună cu procurorul D.I.I.C.O.T au procedat la efectuarea flagrantului și reținerea celor trei inculpați pentru cercetări.


La percheziția corporală efectuată asupra inculpatului E. G s-au găsit în buzunarul pantalonului de trening un număr de 8 carduri de culoare galben și E. purtând inscripția „V. _ B.” și „BONUS D. „ și un șir de numere reprezentând numere de cont iar fiecare dintre carduri purtând în colțul din dreapta un număr de 5 cifre reprezentând codul PIN. în autoturismul inculpatului E. G ofițerii E. T au găsit în torpedou un număr de 25 de carduri de aceeași culoare, inscripționate identic cu „V.AL_B.” și „BONUS D.” iar cu markerul de culoare neagră numărul codurilor PIN format din cinci cifre. în ceea ce privește pe inculpatul B. E., asupra acestuia ofițerii E. T au găsit telefonul mobil personal fără alte carduri iar asupra inculpatului S. E. un număr de șase carduri de aceeași culoare și inscripționate identic cu cele găsite asupra inculpatului E. G și în plus suma de 2416 RON extrasă până în momentul imobilizării din bancomatele situate pe str.(...), zona E., str.C.(...), str.(...).(...) etc.


în urma evaluării prejudiciului creat de inculpați s-a constatat că acesta se ridică la suma de 33.916 RON, sumă extrasă de-a lungul celor trei nopți în care aceștia au efectuat operațiuni financiare frauduloase cu ajutorul cardurilor contrafăcute.


Inculpatul E. G a manifestat un comportament sincer pe parcursul urmăririi penale arătând modalitatea și împrejurările în care a comis activitatea infracțională. Mai mult acesta a pus la dispoziție de bună voie echipamentul menit să inscripționeze și să citească instrumentele de plată cu bandă magnetică tip N. 206, ușurând în acest mod lămurirea aspectelor legate de săvârșirea faptelor iar declarațiile sale împreună cu a celorlalți coinculpați a dus la demascarea activității infracționale desfășurate de inculpații E. P. și D.T.. De asemenea, s-a arătat că acesta nu este cunoscut cu antecedente penale.


în ceea ce-l privește pe inculpatul N. E. s-a reținut că și acesta a manifestat un comportament sincer pe parcursul urmăririi penale relatând cu lux de amănunte implicarea pe care a deținut-o în cadrul grupului precum și împrejurările care au stat la baza materializării activității lui infracționale. în urma efectuării percheziției domiciliare,în baza autorizației nr. 81/27.04.2007 de la domiciliul inculpatului au fost ridicate trei aparate E. produse de compania „E.” cu care se efectuează plăți electronice în plus aceste aparte conțin cititoare pentru cartele magnetice și pot interfața cu imprimate,case de marcat electronice și cititoare de coduri de bare.


Privitor la inculpații B. E. și S. E. aceștia de asemenea au manifestat un comportament sincer pe parcursul urmăririi penale contribuind prin declarațiilor lor la stabilirea modalității și împrejurărilor în care s-a desfășurat activitatea infracțională precum și la demascarea contribuției inculpatului E. P. la săvârșirea acestor fapte.


Cu referire la inculpatul E. P. E. s-a remarcat pe parcursul urmăririi penale faptul că acesta a manifestat permanent un comportament nesincer negând cu vehemență orice implicarea în activitatea infracțională reținută în sarcina sa. Chiar și la acuzațiile venite din partea coinculpaților acesta a reacționat negativ sugerând că scopul acestora de a-l învinui și pe el decurge din dorința de răzbunare iar suma de bani pe care a primit-o în cele două seri de la inculpatul E. G nu reprezenta altceva decât un împrumut pe care inculpatul N. E. i l-ar fi returnat prin inculpatul E. G.


Inculpatul E. P. nu numai că știa faptul că sumele de bani primite în nopțile de 24/25.04.2007 și 25/26.04.2007 de la inculpatul E. G sunt partea lui din afacerea cardurilor clonate dar a și  contribuit în mod efectiv împreună cu inculpatul D. T. la descărcarea cip-urilor ce conțineau codurilor PIN înscrise pe cardurile clonate. Faptul că acesta încearcă să se disculpe sub explicația unor împrumuturi imaginare nu face altceva decât să întărească și mai mult convingerea certă că acesta este unul din inițiatorii de bază ai constituirii grupului infracțional. în cazul acestui inculpat concluzionăm că activitatea lui infracțională este cu atât mai periculoasă și nedemnă cu cât acesta era cel care ar fi trebuit să demaște activitatea coinculpaților dat fiind calitatea deținută de agent de poliție.


Din cuprinsul procesului verbal de percheziție informatică asupra adresei de  e-mail (...).com.ro s-a stabilit că mesajul avea atașat fișierul de tip arhivă cu numele „532 împărțeala 25 75.zip expediat în data de 23.04.2007 ora 10:05:21 E.(E. E. Time) de pe adresa (...).com. pe aceeași adresă (...).com. deschiderea acesteia ducând la apariția unei înșiruiri de cifre și caractere ce reprezentau numere de cont iar ultimele cinci cifre reprezentau codurile PIN.
Conform raportului de constatare tehnico-științifică nr. (...) din 28.05.2007 s-a stabilit că, componentele electronice ridicate din locuința inculpatului N. E. fac parte integrantă din dispozitive de tip E.. De asemenea raportul de constatare tehnico-științifică nr.(...)/28.04.2007 concluzionează faptul că dispozitivele de tip E. E. ridicate de la locuința aceluiași inculpat sunt produse ce servesc la efectuarea de plăți electronice  ce conțin și cititor pentru cartele magnetice și coduri de bare, putând totodată interfața cu imprimate case de marcat electronice. Aceste dispozitive au fost constatate ca fiind în stare de funcționare.


Din raportului de constatare tehnico-științifică nr. (...) din 28.05.2007 s-a concluzionat faptul că aparatul de tip N. 206 ridicat de le locuința inculpatului E. G este în stare de funcționare acesta având proprietatea de a înscrie date în diferite formate inclusiv în cel folosit pentru cardurile bancare. Mai mult acest aparat s-a dovedit că a fost utilizat iar împreună cu un calculator personal pe care se află instalat un program dedicat, de exemplu „206DDX21”poate fi utilizat pentru citirea, scrierea, ștergerea sau copierea cardurilor magnetice care conțin date structurate în diferite formate, inclusiv de tipul celui folosit în sistemul bancar.


Faptul că toate aceste echipamente găsite la domiciliul celor doi inculpați relevă faptul că au deținut aparatură specializată pentru falsificarea instrumentelor de plată electronice. Faptul că la locuința inculpatului E. P. nu s-a găsit nici un asemenea echipament nu-l exonerează pe acesta de vinovăție deoarece N. 206 de inscripționat și citit respectiv laptop-ul inculpatului E. G au fost în posesia acestuia pentru descărcarea datelor copiate de pe cărțile de credit valide și a codurilor PIN din adresa de e-amil (...).com, în data de 24.04.2007, anterior efectuării percheziției domiciliare.
în ceea ce privește suporturile din plastic conținând o bandă magnetică tip cărți de credit s-a concluzionat faptul că acestea sunt contrafăcute parțial prin inscripționarea benzii magnetice a suporturilor din plastic nepersonalizate bancar. în cursul urmăririi penale s-a procedat,în baza autorizației de percheziție informatică,la analiza celor trei fișiere găsite pe laptopul inculpatului E. G după primirea lui de la inculpatul E. P.,concluziile raportului de constatare tehnico-științifică fiind după cum urmează: programul care cuprinde cele trei fișiere permit efectuarea operațiilor de salvare și ștergere de date care se află în memoria unui dispozitiv electronic iar datele procesate conform denumirii câmpurilor de date din aplicații au o structură de tip bancar cuprinzând numărul cardului bancar,codul PIN și denumirea băncii.Ca atare aceste fișiere au fost create artizanal în scopul transferării de date din memoria unui dispozitiv electronic cuplat la portul serial al calculatorului pe care rulează aplicația dar și ștergerea acestor date din memoria acestui dispozitiv. Acest dispozitiv electronic a fost montat într-un E. în vederea copierii datelor de pe cărțile de credit respectiv a codurilor PIN corespunzătoare acestora.


în cursul cercetării judecătorești, în ședința publică din 7.09.2007 (fila 45 dosar) a fost audiat inculpatul E. P. E., care a precizat că a primit în data de 24.04.2007, în jurul orelor 24,00, o sumă de bani de la coinculpatul E. G, zis H. , sumă trimisă de amicul sau, debitor, coinculpatul N. E., care a împrumutat suma de 3000 Euro, după căsătoria inculpatului, suma primită fiind de 9800 lei, echivalentul a 3000 Euro, iar cu aceeași ocazie l-a împrumutat pe numitul D. T., în prezent în Italia, cu suma de 5000 Euro, pentru nici una dintre aceste sume nu s-au întocmit înscrisuri .A precizat de asemenea că din sumele primite nu a acordat comision nici unuia dintre inculpați, că a acceptat suma de bani după ce a fost sunat de N. E., precizând de asemenea că în data de 25 sau 26.04.2007, în jurul orelor 18,00 la locuința lui a primit de la N. E., din partea lui D. T., suma de circa 1000 Euro, în lei și anume suma de 4500 lei.


Nu a recunoscut, în declarația dată în fața instanței, faptul că ar fi înscris coduri PIN pe carduri bancare, că ar fi primit un laptop și un aparat tip N. 206 necesar citirii și inscripționării instrumentelor de plată cu bandă magnetică.
în raport cu această declarație, prima instanță a constatat că inculpatul, în cursul urmăririi penale, a declarat că ora la care s-a prezentat la locuința lui inculpatul E. G, pentru a-i aduce o suma de bani reprezentând un împrumut dat coinculpatului N. E., a fost ora 02,00 (declarație fila 30 dosar up, fila 32 up și 34 up E..I), acest aspect fiind relevant în cauză în ceea ce privește natura sumei de bani primită de la coinculpatul E. G, pe care alături de N. E., S. E. și B. E. îi bănuia ca fiind hoți (declarație fila 30 up E.. I), și că bănuia că numerele primite de N. E. de la debitorul său D. T. erau folosite la extrageri de bani din bancomate, și nu în ultimul rând faptul că între inculpat și E.  G, în noaptea de 24.04.2007, când inculpatul la ora 02,00 a primit de la coinculpatul E. G, zis H., suma în lei reprezentând echivalentul a 3000 Euro, acesta, inculpatul, a văzut că „H.” este însoțită de o tânără și doi inculpați, ,”H.” precizându-i că cei doi bărbați sunt frații lui, iar tânăra este amica lui.
în aceeași ședință de judecată a fost audiat (fila 46 dosar) inculpatul E. G, zis „H.”, care în declarația dată în fața instanței a recunoscut săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina sa prin actul de sesizare al instanței, precizând că își menține și declarațiile date în cursul urmăririi penale, precizând că îl cunoaște pe inculpatul E., prin inculpatul N. de circa un an și J, că a primit de la V. E. E. un număr de 35 de carduri, a luat laptop-ul personal și un aparat tip N. de la o altă persoană indicată de inculpatul N. și cu toate acestea s-a prezentat la locuința lui E., în jurul orei 19,00, în data de 24.04.2007, primind numărul de telefon al lui E., de la inculpatul N..
După circa o oră, la apelul telefonic făcut de inculpatul E., s-a prezentat la locuința acestuia, fiindu-i restituite cardurile inscripționate cu carioca, laptopul și aparatul, cu care s-a deplasat acasă la locuința concubinei sale, martora, H. D. J., unde i-a chemat pe frații săi, coinculpații S. E. și B. E., a rescris codurile PIN cu un marker, inițial fiind scrise cu carioca.
în aceeași noapte au folosit cardurile, obținând suma de 14.000 lei, pe care au predat-o la ora 02,00 inculpatului E., la locuința acestuia, acesta remițându-i cu titlu de comision suma de 2800 lei, iar în noaptea următoare, procedând identic, au scos din bancomate suma de 10.000 lei, din care a primit de la inculpatul E. suma de 2000 lei, aceste sume fiind împărțite între cei trei frați.


Această declarație se coroborează cu declarațiile anterioare, date în cursul urmăririi penale (fila 26 și 28 E.. I up).


în raport cu această declarație a coinculpatului E. G, zis „H.”, prima instanță a reținut neconcordanța în ceea ce privește suma de bani pe care inculpatul E. a primit-o de la inculpatul E. în noaptea de 24.04.2007, în sensul că inculpatul E. sustine primirea sumei de 9800 lei, iar inculpatul E. declară că i-a dat inculpatului E. suma de 14.000 lei, iar în noaptea de 25/26.04.2007, inculpatul E. nu recunoaște că ar fi primit vreo sumă de bani sau că ar fi plătit un comision lui E. G, iar coinculpatul susține că i-a remis suma de 10.000 lei, primind cu titlu de comision suma de 2.000 lei.


De asemenea, inculpatul E. G susține și în fata instanței, întâlnirea la locuința inculpatului E., în jurul orelor 18,00, din data de 24.04.2007,când i-a remis acestuia 35 de carduri tip V. - B. și BONUS D. de culoare E./albăstruie, a laptopului personal marca Sony E., precum și a aparatului tip N. 206, fapt pe care inculpatul E. îl O..


în ședința publică din data de 7.09.2007 a fost audiat și inculpatul B. E. (fila 48 dosar), care a recunoscut săvârșirea faptelor reținute în sarcina sa prin actul de acuzare, menținându-și și declarațiile date în cursul urmăririi penale,(fila 22 și 24 E..I up), precizând că nu-l cunoștea pe inculpatul E. și nici pe D. T., neavând cunoștință nici de persoana care a inscripționat cardurile cu aparatul N..


A menționat însa că inculpatul E., fratele lui, a inscripționat manual, cu un marker, niște carduri și că după ce în prima noapte au retras banii din bancomat, doar E. și S. s-au deplasat la locuința inculpatului E., unde inculpatul E. a coborât din mașină, având în mână o sumă mare de bani, îndreptându-se spre poarta imobilului, fără a percepe momentul în care fratele său i-a dat bani inculpatului E., însă a reținut faptul că E. era vopsită în culoare oranj și galben și că în curtea imobilului se vedeau două mașini de fabricație străină, dar în seara următoare, după ce au extras bani din bancomate toti trei, a văzut momentul în care E. a primit banii de la E., la poarta casei sale.


în ședința publică din 7.09.2007 (fila 49 dosar), a fost audiat inculpatul S. E., fratele coinculpaților E. și B., care a recunoscut săvârșirea faptelor reținute în sarcina sa prin actul de acuzare, menținându-și și declarațiile date în cursul urmăririi penale, (fila 13,14 și 16 E..I dos.up), din care rezultă că a fost sunat de fratele său, coinculpatul E. G, care i-a cerut să fie însoțit și de celălalt frate, B. E., și în data de 24.04.2007, în jurul orelor 23,00, au ajuns la locuința lui E., care le-a explicat că o să le dea niște carduri înscrise cu codul PIN, pe care le vor introduce în bancomate și vor retrage diverse sume de bani, primind un număr de 15 carduri de diferite culori, pe care erau înscrise codurile PIN, au plecat împreună la diverse bancomate din oraș, extrăgând cu toții în nopțile de 24-25 și 27.04.2007, de la mai multe bancomate din T, diverse sume de bani. A precizat că nu l-a văzut pe fratele său E. facând inscripții pe carduri, cardurile fiind primite de acesta în autoturism, precizând că nu i-a cunoscut pe inculpatul E. și pe numitul D. T..


Tot de la inculpatul E., inculpatul S. a înțeles că după ce T. banii din bancomate, se vor duce la o persoană acasă pentru a-i remite banii, urmând să primească și ei o parte din aceștia, iar în data de 24.04.2007 a văzut momentul predării banilor de către fratele său unei persoane pe care menționează că nu ar recunoaște-o, dar îi descrie casa ca fiind o E. frumoasă, cu etaj, vopsită S. sau oranj, cu două autoturisme de marcă străină în curtea imobilului.


Aceasta declarație dată de inculpatul S., se coroborează cu declarațiile date de frații săi, coinculpații E. G zis „H.” și B. E., cel puțin în ceea ce privește predarea către inculpatul E. a sumelor de bani obținute prin folosirea cardurilor falsificate pentru extragerea de monetar din bancomatele aparținând mai multor instituții bancare și primirea de către inculpatul E. de la inculpatul E. a unor sume de bani, pe care acesta le-a împărțit.


în aceeași ședință publică din data de 7.09.2007, a fost audiat și inculpatul N. E. (fila 50 dosar), care a recunoscut săvârșirea faptelor reținute în sarcina sa prin actul de acuzare, menținându-și și declarațiile date în cursul urmăririi penale, (fila 18 și 20 E.. I dosar up), din declarația acestuia rezultând că codurile PIN au fost create în Italia de către D. T., transmise inculpatului E., e-mail (...).com.ro a fost creat de numitul S. S. pentru inculpatul E., contactându-l pe E. pentru a se putea întâlni cu E. la cererea acestuia, iar din discuția pe care a avut-o cu acesta din urmă, inițial s-a convenit ca sumele de bani ce vor fi retrase din bancomate să fie împărțite la trei, între E.-N. și E., dar ulterior acestei discuții, E. a precizat că vrea să-și rețină 50% din sumele obținute în acest fel, iar lui N. și E. să le revină câte 25% din sumele obținute.


  Din declarația acestui inculpat, prima instanță a reținut că inculpatul E. era beneficiarul datelor trimise din Italia de D. T., și acesta a fost ajutat în crearea unui program instalat de inculpatul N., pentru a se crea fișiere ce urmau să fie folosite de D. T. din Italia, conform înțelegerii avute cu inculpatul E., și că la cererea inculpatului E., inculpatul N. l-a contactat pe E. G pentru ca cei doi să se întâlnească, prin comunicarea către E. G a numărului de telefon al inculpatului E..


în declarația dată, inculpatul N., infirmă că ar datora inculpatului E. suma de 3000 Euro, precizând că acesta îi datorează suma de 400 Euro.
în ședința publică din 24.09.2007 (fila 11 dosar), a fost audiat sub prestare de jurământ martorul E. N. S., care și-a menținut declarația dată la fila 39 E.. I dosar up ,și a precizat că în calitate de prieten cu inculpatul E., acesta i-a spus că a dat suma de 8.000 Euro unor persoane, după nuntă, și că în cursul lunii martie 2007, când a avut loc discuția dintre ei, banii nu au fost recuperați de inculpatul E..


în aceeași ședință de judecată a fost audiată sub prestare de jurământ (fila 112 dosar),martora U. E. B., prietena inculpatului N., care și-a menținut declarațiile date în cursul urmăririi penale (fila 54 E.. I dosar up), care a precizat că nu cunoaște ca prietenul ei să fi făcut operațiuni cu carduri, dar știe că acesta are o firma de taxi.


în aceeași ședință de judecată a fost audiat sub prestare de juramânt, după ce i s-au adus la cunoștință prev. art. 80 C.p.p. (fila  113 dosar), martorul E. U., tatăl inculpatului E. P. E., care a menționat că își menține declarațiile date în cursul urmăririi penale (fila 47 E.. I dosar up.), precizând că nu a fost de acord ca fiul său inculpat să îi împrumute lui D. T. suma de 5000 Euro, iar inculpatului N. suma de 3000 Euro, și din câte știe, a primit împrumutul și apoi a fost arestat.


în aceeași ședință de judecată a fost audiată sub prestare de jurământ, după ce i s-au adus la cunoștință prev. art. 80 C.p.p. (fila 115 dosar), martora E. T. M., soția inculpatului E. P. E., care a menționat că își menține declarațiile date în cursul urmăririi penale (fila 41-42 E.. I dosar up), precizând că inculpatul E. nu a adus în casă nici un fel de aparatură, deoarece ar fi observat, iar soțul ei nu are cunoștințe de operare a calculatorului, de aceea, în cazul unor defecțiuni era solicitat inculpatul N. să efectueze reparațiile.
Martora a precizat că în 25.04.2007, în jurul orelor 19,00, a intrat în curte, ajungând pe terasă, inculpatul N., care i-a dat o sumă de bani, aflând ulterior că este pentru repararea autoturismului lui D. T., ducând banii în dormitor, și precizându-i că după ce se va repara autoturismul marca Audi, avându-l ca proprietar pe D. T., inculpatul E. urma să îl vândă unor cumpărători deja cunoscuți și din suma obținută  își va recupera și împrumutul de 5.000 Euro dat lui D. T., precizând de asemenea că a fost de față când soțul ei a dat suma de 8.000 Euro lui N., de față fiind și D. T..


în raport cu declarația dată de soția inculpatului E. în instanță, s-a constatat că față de declarația dată în cursul urmăririi penale, există mai multe neconcordanțe, care în mod evident au ca scop nuanțarea stării de fapt în care se află soțul ei.


Astfel, în declarația dată în cursul urmăririi penale (fila 42 E.. I dosar up,) a menționat că în data de 24.04.2007 l-a văzut pe soțul ei E. T. discutând cu o persoană necunoscută la poartă, după care inculpatul i-a spus că N. îi va restitui datoria, iar a doua zi, în data de 25.04.2007, i-a confirmat că a primit 3000 Euro, fără să spună de la cine. Se observă că în fața instanței, martora, în raport cu ziua de 25.04.2007, menționează fără ezitare că „în jurul orelor 19,00 a venit la locuința noastră inculpatul N. și pe terasa din curte i-a dat soțului meu o sumă de bani , nu știu în ce cuantum, sumă pe care soțul meu a spus că este pentru reparația autoturismului lui D. T., iar la cererea soțului meu, am dus acești bani în dormitor”, stare de fapt confuză în raport cu declarațiile martorei, cu descrierea facuta persoanei pe care a văzut-o la gard în 24.04.2007, ,,un individ mai bine făcut ca și construcție dar nu pot da amănunte cu privire la fizionomia acestuia”, care în mod evident este o altă persoană decât inculpatul N., pe care martora îl cunoaște, deoarece a fost în casa lor (persoana care corespunde descrierii martorei, dintre toți inculpații, este E. G - conform aprecierii instanței).


în ceea ce privește relația dintre inculpatul E. și D. T., s-a constatat că aceasta menționează în declarația de la urmărirea penală că acesta este  „un amic al lui (E.), dar niciodată acesta nu a intrat la noi în locuință, în afară de N.”, inculpatul E. în declarația dată în fata instanței a precizat că,,îl cunoșteam de circa 2 ani , prin N. și pe care l-am considerat ca fiind girantul acestui împrumut, deoarece nici cu D. nu am încheiat un act scris”, și cu toate acestea, a fost de acord să se ocupe de reparația autoturismului marca Audi, lăsat de D. în România la dispoziția inculpatului E., care după ce primea banii, după repararea autoturismului, de la D., urma sa-l înstrăineze și să-și recupereze împrumutul dat acestuia, în cuantum de 5.000 Euro.


Inculpatul E., s-a contrazis în declarații, în raport cu precizarea făcută mai sus, că N. era girantul sumei totale de 8000 Euro, date cu împrumut  în prezența martorei  E. T. M. - soția inculpatului.


în aceeași ședință de judecată din 24.09.2007 (fila 114 dosar), a fost audiat sub prestare de jurământ, martorul V. E. E. D., care și-a menținut declarația dată la fila 46 E.. I dosar up, care a negat faptul că i-ar fi dat carduri tip V. -B. inculpatului E. G, dar a menționat că i-a dat acestuia o plasă, dar nu mai știe exact ce conținea, în primăvara anului 2007, când s-a întâlnit cu E. la apelul sau telefonic; în cursul urmăririi penale precizând că N. E. își depozita în garajul locuinței părinților martorului, diverse materiale informatice, piese de calculator, etc, pe care le folosea la firma lui.


în aceeași ședință de judecată din 24.09.2007 (fila 116 dosar), a fost audiat sub prestare de jurământ, martorul D. J., care și-a menținut declarația dată la fila 37-38 E.. I dosar up, din care rezultă că în data de 24.04.2007, în jurul orelor 14,00, s-a întâlnit cu inculpatul N. E. în orașul Râmnicu V, la o pensiune, unde i-a dat acestuia suma de 50.000 Euro, fără a întocmi nici un înscris, pe baza unei înțelegeri telefonice anterioare, suma fiindu-i necesară lui N. pentru înființarea unei firme de taxi, martorul precizând de asemenea că întreaga sumă i-a fost restituită de către inculpat.


în aceeași ședință de judecată din 24.09.2007 (fila 117 dosar), a fost audiată sub prestare de jurământ, martora D. N. D., care și-a menținut declarația dată la fila 43-44 E.. I dosar up, din care rezultă că este prietenă de familie cu inculpatul E., îl cunoaște pe inculpatul N. din vedere și știe că a fost la nunta lui E., iar pe D. T. nu îl cunoaște, precizând de asemenea că după un timp, inculpatul E. i-a spus că l-a împrumutat pe inculpatul N. cu suma de 5000 Euro, pe care nu mai reușește să o recupereze, deși avea nevoie de bani pentru a-si termina de construit imobilul.


S-a reținut, din declarația acestei martore, că suma  împrumutată fără acte lui N. E. de către inculpatul E., în prezența soției sale, după nuntă, este de 5000 Euro, în contradicție cu susținerile inculpatului E., a soției sale, a tatălui inculpatului E., care toți menționează suma de 3.000 Euro.


în ședința publică din 26.10.2007 (fila 162 dosar), a fost audiată sub prestare de jurământ, martora H. D. J., care și-a menținut declarația dată la fila 52 E.. I dosar up, precizând că nu a fost amenințată, și a declarat în fața instanței că îl cunoaște pe inculpatul E. din vedere, că împreună cu concubinul ei, E. G și coinculpații B. și S. s-au dus la locuința inculpatului E. de două ori, pe acesta l-a văzut la poartă și a precizat că ,,de la prietenul meu E. G, am aflat că numerele cardurilor contrafăcute au fost trimise din Italia de un anume T. (D.) numitului P. E., care le-a comunicat lui E. (N.)  care la rândul său le-a pus la dispoziția prietenului meu. D. de asemenea faptul că prietenul meu (E.) i-a dus alaltăieri seară (26.04.2007) lui P. E. o anumită sumă de bani pentru codurile de carduri primite de la acesta”, această parte a declarației martorei a fost dată în cursul urmăririi penale, menținută și în fața instanței de judecată, cele două declarații coroborându-se.


în ședința de judecată din 26.10.2007 (fila 162 dosar), a fost audiat sub prestare de juramânt, martorul E. S. E., care și-a menținut declarația dată la (fila 55 E.. I dosar up) și a precizat că la cererea inculpatului N. E., pe care îl cunoaște din liceu și sunt asociați într-o societate comercială de divertisment, cu trei zile înainte de arestarea acestuia (data de 24.04.2007: data reținerii inculpatului N. E. 27.04.2007), a creat un cont de e-mail pe yahoo, indicându-i-se de către N. numele contului de snitel_pane, iar parola era dacia 11, fără a cunoaște în ce scop va fi folosit de către N..


De asemenea, în cursul cercetării judecătorești, la cererea apărătorilor inculpaților, prima instanță a admis și a dispus efectuarea unei evaluări pentru fiecare inculpat de către Serviciul de Probațiune de pe lângă  T r i b u n a l u l   T i m i ș, apreciindu-se pentru inculpatul E. (fila 159-162) că acesta este bine integrat în societate; pentru inculpatul N. E. (fila 167-169) că este necesară  delimitarea de anturajul avut anterior cu șanse reale de integrare socială; pentru inculpatul B. E. (fila 190-192) că este integrat corespunzător în societate, în condițiile în care acesta înțelege consecințele negative ale comportamentului infracțional; pentru inculpatul S. E. (fila 196-198) că este integrat în societate în condițiile în care înțelege consecințele negative ale comportamentului infracțional și pentru inculpatul E. G (fila 159-161) că are șanse crescute de reintegrare în societate, după experiența neplacută a încarcerării  cu acordarea unei atenții sporite relațiilor care au consecințe negative asupra comportamentului său.


Având în vedere probele administrate în cursul cercetării judecătorești și a urmăririi penale, prima instanță a reținut că prin numitul D. T., amic al inculpatului E. P. E., acesta, în baza unei înțelegeri prealabile, i-a trimis din Italia datele descărcate de pe cipurile instalate în bancomatele din Italia în mod ilegal  de către D. T., pentru citirea elementelor de siguranță ale cardurilor și codurile PIN aferente, inculpatul E. după descărcarea datelor copiate de pe cărțile de credit și a codurilor PIN din adresa de e-mail (...).com, creat de martorul E. S. E., l-a solicitat pe inculpatul N. E. pentru crearea unui program de descărcare a cipurilor, urmând ca acestea să fie înscrise manual cu ajutorul unui aparat tip N. 206, pe care l-a cumpărat inculpatul N. E. de pe piața electronică cu suma de 900 Euro.


Inculpatul N. E. l-a contactat telefonic pe inculpatul E. G și i-a transmis să-l contacteze pe numitul V. E., de la care va primi un număr de 35 carduri tip V.-B. și BONUS D., de culoare E./albăstruie și un aparat tip N. 206.
în data de 24.04.2007, în timp ce inculpatul N. E. lipsea din T (plecat la Râmnicu V pentru întâlnirea cu martorul D. J.), inculpatul E. s-a întâlnit cu martorul V. E. E. de la care a primit bunurile menționate anterior, cardurile nefiind inscripționate, și în urma apelului telefonic al inculpatului E., s-a deplasat la locuința acestuia, la ora 19,00, predându-i 35 de carduri, aparatul tip N. 206 și laptopul personal al inculpatului E., marca Sony E..


în jurul orei 20,00, cei doi s-au întâlnit din nou la locuința inculpatului E., care i-a restituit inculpatului E. toate bunurile primite, în acel moment    înțelegându-se și cu privire la folosirea cardurilor care nu au fost inscripționate în totalitate, în sensul extragerii din bancomate a diverselor sume de bani. Inculpatul E. s-a deplasat la locuința sa, unde locuia în concubinaj cu martora H. D. J. și unde i-a convocat pe ceilalți doi frați ai săi, B. și S..


în locuință, inculpatul E. a constatat că unele din cardurile inscripționate cu carioca de inculpatul E., și care conțineau nr. PIN al fiecărui card se șterge pe unele dintre carduri, a inscripționat cu markerul nr.PIN pentru a evita degradarea numărului inscripționat cu consecința imposibilității folosirii cardului.


în noaptea de 24.04.2007, cei patru au plecat în oraș, au parcat autoturismul la o oarecare distanță de bancomat, inculpații E., S. și B. s-au deplasat la bancomat, unde doar inculpații E. și S. au reușit să își folosească cardurile (declarație inc. B. E.), după care cu toții s-au deplasat în jurul orelor 2,00 din 25.04.2007, la locuința inculpatului E., căruia inculpatul E. i-a dat toată suma obținută, circa 20.000 lei, E. restituindu-i suma de 4000 lei, reprezentând un comision și pe care l-a împărțit cu frații lui.


întâlnirea dintre inculpatul E. și inculpatul E. la poarta casei celui din urmă este confirmată de inculpatul B., care a precizat că inculpatul E. a plecat din autoturism cu o sumă mare de bani, s-a întâlnit la poartă cu inculpatul E., și când a revenit, a venit cu o sumă mai mică; de inculpatul S. E., care a precizat că nu îl poate identifica pe inculpatul E., dar a descris casa acestuia; de martora H. D. J., care a precizat ca îl cunoștea pe inculpatul E. din vedere, circulând în oraș cu mașina politiei, recunoscându-l și în noaptea menționată, la poarta casei sale.


în noaptea de 25.04.2007, cei  trei inculpați - E., B. și S., împreună cu martora H. D. J., au plecat din nou în oraș, de unde cei trei inculpați au reușit să sustragă din bancomate suma de 11.500 lei, pe care i-au predat în aceleași condiții inculpatului E., la locuința acestuia, primind cu titlu de comision suma de 2300 lei.


în seara de 26.04.2007, cei trei inculpați menționați anterior, împreună cu martora H. D. J., au fost surprinși în flagrant de ofițerii E. T și procuror, după ce au efectuat mai multe sustrageri în numerar, folosind cardurile falsificate, de la mai multe bancomate.


Având în vedere starea de fapt și de drept reținută de prima instanță, astfel cum aceasta rezultă din probatoriul administrat, aceștia au fost condamnați la pedepsele înscrise în dispozitivul sentinței penale apelate.


 împotriva sentinței penale nr. 664/PI/30.11.2007, pronunțată de  T r i b u n a l u l   T i m i ș, au declarat apel Parchetul de pe lângă  T r i b u n a l u l   T i m i ș și inculpații E. P. E., E. G, N. E., B. E. și S. E..


 Parchetul a criticat hotărârea pentru nelegalitate sub următoarele aspecte:
 - instanța deși a reținut circumstanțe atenuante în favoarea inculpaților, în cazul infracțiunii prev. de art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002, nu a coborât pedeapsa sub minimul special prevăzut de lege;
 - instanța nu a dedus perioada arestării preventive în cazul inculpatului N. E., din durata pedepsei aplicate.
 

Parchetul a mai criticat hotărârea pentru netemeinicie, deoarece s-a dispus confiscarea sumei de 2416 lei de la inculpatul E. G, deși această sumă trebuia confiscată de la inculpatul S. E..


 Pentru inculpatul E. P. E. s-a solicitat admiterea apelului, desființarea sentinței și achitarea acestuia, potrivit art. 10 lit. c C.p.p., inculpatul nefăcându-se vinovat de săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina sa, conform probatoriului administrat în cele două faze ale procesului penal.


 Pentru inculpatul N. E. s-a solicitat aplicarea unei pedepse minime, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei și fără aplicarea vreunui spor. Pentru infracțiunea prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 s-a solicitat achitarea, în situația când același lucru se va dispune față de inculpatul E. P..
 

Pentru ceilalți trei inculpați s-a solicitat reaprecierea pedepselor în sensul reducerii lor, neaplicării vreunui spor ca urmare a contopirii pedepselor, iar executarea acestora să nu se facă în detenție. De asemenea, s-a arătat că în mod greșit s-a confiscat suma de 2416 lei de la inculpatul E., aceasta trebuind confiscată de la inculpatul S. E..


 Analizând sentința penală apelată în raport cu solicitările formulate de către apelanți, precum și din oficiu, în limitele prev. de art. 371 alin. 2 C.p., se constată că apelul declarat de către Parchet este fondat pentru toate motivele invocate.


 Astfel, se constată că instanța de fond a dedus doar perioada reținerii de 24 de ore în privința inculpatului N. E., ori prin încheierea din 27.04.2007  T r i b u n a l u l   T i m i ș a dispus arestarea preventivă a acestuia, iar în data de 18.07.2007 s-a dispus punerea sa în libertate de către Curtea de  A P E L   T I M I í…ž O A R A în dosarul nr(...).


 în consecință, pentru inculpatul N. E. urmează să se deducă și perioada arestului preventiv, 27.04.2007 - 18.07.2007, din pedeapsa aplicată.
 De asemenea, în privința confiscării sumei de 2416 lei, se constată că aceasta a fost confiscată în mod greșit de la inculpatul E. G. Din procesul verbal de constatare a infracțiunii flagrante, rezultă că la prinderea inculpaților s-a găsit asupra inculpatului S. E., pe lângă alte bunuri, și suma de 2416 lei, provenită din săvârșirea infracțiunii.


 în consecință, urmează să fie înlăturată confiscarea sumei de 2416 lei de la inculpatul E. G și se va dispune confiscarea aceleiași sume, în baza art. 118 alin. 1 lit. c C.p., de la inculpatul S. E..


 De asemenea, este întemeiat și motivul de apel invocat de Parchet, prin care arată că în mod nelegal nu s-a coborât pedeapsa sub minimul special prevăzut de lege în cazul infracțiunii prev. de art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002, dacă în favoarea inculpaților s-au reținut circumstanțe atenuante.
 într-adevăr, pentru infracțiunea prevăzută de art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 se prevede o pedeapsă cu închisoare de la 1 an la 12 ani, iar în cauză fiind incidente dispozițiile art. 76 lit. d C.p., pedeapsa trebuie coborâtă sub minimul special, ori instanța nu a făcut acest lucru.


 în consecință, urmează ca pedepsele aplicate inculpaților pentru această infracțiune, să fie reduse la câte 6 luni închisoare, având în vedere dispozițiile art. 76 lit. d Cod penal.


 Referitor la apelul declarat de inculpatul E. P. E., se constată că acesta este fondat, și în mod greșit s-a dispus condamnarea acestuia pentru infracțiunile pentru care a fost trimis în judecată.


 Astfel, Curtea a admis efectuarea a 2 expertize în cauză, acestea fiind utile aflării adevărului, și în mod greșit respinse de către instanța de fond, și s-au mai audiat 2 martori propuși de către inculpatul E. P. E..


 în cauză, singurele probe care-l incriminează pe inculpatul E. P. E. sunt declarațiile ulterior modificate, date de către ceilalți coinculpați. Coinculpații E. G, N. E., B. E. și S. E., inițial, în primele declarații date, au recunoscut că ei s-au ocupat de toate activitățile infracționale privind procurarea datelor necesare, inscripționarea cardurilor și scoaterea ilegală a banilor din bancomate, având pentru acest lucru și aparatura necesară.


 Declarațiile inițiale date de acești coinculpați, se coroborează și cu declarația dată de martora H. D. J. (fila 52 dosar u.p.) în faza urmăririi penale, și care este concubina inculpatului E. G, care arată că „am asistat la mine acasă la operațiunile pe care le desfășura prietenul meu împreună cu frații săi, de contrafacere a cardurilor… Am văzut că prietenul meu are la domiciliu un laptop și un dispozitiv cu care contrafăcea cardurile”.


 în același sens este și declarația inculpatului S. E., care în fața organelor de urmărire penală, la data de 27.04.2007, declara: „Menționez faptul că este vorba de cărți de credit albe nescrise, pe care fratele meu imprima cu ajutorul unui laptop și a unei pisicuțe datele necesare… cardurile au fost făcute la D. cu pisicuța și au fost făcute în fața mea de către E. G și l-am ajutat și eu și fratele meu B. E., citindu-i cifrele care trebuiau scrise pe laptop dintr-un fișier”.


 De asemenea, din declarațiile inculpatului N. E. rezultă că acesta se afla în relații de prietenie cu D. T. (pentru care cercetările s-au disjuns), și împreună cu acesta și inculpatul E. G, au achiziționat aparatul destinat citirii și inscripționării instrumentelor de plată electronice. Este evident că achiziționarea acestui aparat s-a făcut în scopul folosirii lui de către cei care l-au achiziționat, iar achiziționarea a avut loc cu mai bine de 1 an și J înainte de a se săvârși faptele reținute în acest dosar.


 Ulterior, cei 4 inculpați au revenit la declarațiile date, iar Parchetul și instanța de fond au reținut că inculpatul E. în data de 24.04.2007 s-a deplasat la inculpatul E., predându-i acestuia 35 de carduri, aparatul tip N. 206 și laptopul personal al inculpatului E., marca Sony E. pentru inscripționarea cardurilor. în jurul orelor 20,00 s-au reîntors la locuința inculpatului E., de unde au ridicat bunurile predate și s-au înțeles cu privire la scoaterea banilor din bancomate.


 Această stare de fapt reținută de instanță, nu se coroborează cu declarațiile inițiale ale inculpaților, dar nu sunt confirmate nici de cercetarea informatică efectuată de specialiștii B.C.C.O. T asupra sistemului informatic în faza urmăririi penale, și nici de expertiza efectuată în faza de apel.


 Astfel, după cum reiese din cercetarea informatică efectuată în faza de urmărire penală, rezultă că fișierul numit „qqq txt” găsit pe ecranul laptopului lui E. G, și care conținea numerele de conturi, a fost creat în data de 24.04.2007 la ora 22,40, și deci nu în intervalul 19,00 - 20,00, când se susține că laptopul ar fi fost la inculpatul E.. în consecință, numerele de conturi scrise pe carduri nu puteau fi în posesia inculpatului E. P. între orele 19,00 - 20,00, în data de 24.04.2007, deoarece aceste informații au apărut pe laptop abia la ora 22,40.


 De asemenea, din raportul de expertiză tehnică judiciară efectuat în fața instanței de apel, rezultă că în data de 24.04.2007, între orele 17,26 - 21,41 (5,26 - 9,41 p.m.) laptopul marca Sony E., aparținând inculpatului E. G, a fost stins. în consecință, în această perioadă de timp, acest laptop, care se pretinde că   s-a aflat în posesia inculpatului E. P. în data de 24.04.2007, între orele 19,00 - 20,00, nu a putut fi folosit de acesta pentru nici o operație.


 De asemenea, din cercetarea informatică efectuată în faza urmăririi penale, rezultă că singurele informații privitoare la conturi și numere PIN existente pe adresa „șnițel_pane @ yahoo.com sunt cele cuprinse în mesajul aflat în secțiunea „Note pad” a adresei de e-mail, mesaj care a fost creat în data de 26.04.2007. Așa fiind, inculpatul E. P. nu putea inscripționa cardurile bancare în data de 24.04.2007 cu date care au apărut pe contul de e-mail în data de 26.04.2007.


 în consecință, se apreciază că susținerile celorlalți inculpați referitor la inculpatul E. P. E., nu sunt confirmate de probele tehnice produse în cauză, și care nu au fost contestate de nici o parte.


 Inculpatul E. G arată în declarația din 27.04.2007 că el a aflat numerele de carduri pe care le-a trecut pe cardurile primite în seara zilei de 24.04.2007, de la V. E..


 Inculpatul E. P. a avut o poziție constantă, nerecunoscând faptele reținute în sarcina sa, dar arătând că numitul D. și inculpatul N. aveau o datorie la el în valoare de 8000 Euro, contractată în 2005-2006 și care trebuia restituită după un an. Acest fapt susținut de inculpatul E. P. E. de la primele declarații, a fost dovedit de acesta cu martorii propuși și audiați încă din faza de urmărire penală.


 Inculpatul E. a mai arătat că din discuțiile purtate cu numitul D., care i-a spus că a transmis niște numere coinculpatului N., a bănuit că aceștia, pentru a restitui suma datorată, vor efectua sustrageri din bancomate. De asemenea, inculpatul E. a mai arătat că nu are cunoștințe de operare pe calculator, fapt dovedit cu martorul O. B., fost coleg cu inculpatul, audiat de instanța de apel.


 Potrivit art. 69 C.p.p. declarațiile inculpatului făcute în cursul procesului penal, pot servi la aflarea adevărului numai în măsura în care sunt coroborate cu fapte și împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor existente în cauză. Declarațiile inculpaților care îl incriminează pe inculpatul E. P., pe lângă faptul că au fost modificate în faza de urmărire penală, nu se coroborează nici cu declarația concubinei inculpatului E. G, dată în faza de urmărire penală și, mai ales, nu se coroborează cu probele științifice efectuate în cauză, și care nu au fost contestate de nimeni.


 La domiciliul inculpatului E. P. nu s-au găsit componente electronice care să poată fi folosite la săvârșirea unor astfel de infracțiuni, iar pe hard disk-ul acestui inculpat nu au fost găsite date care să conducă la efectuarea unor astfel de operațiuni frauduloase.


 Expertiza tehnică constată că doar laptopul inculpatului E. G a fost conectat la aparatul de inscripționat tip N. 206 prin intermediul aplicației N. 206, și care a fost instalată prima dată pe acest laptop în 24.04.2007, ora 22,09.
Această oră exclude susținerile inculpatului E. G, care a arătat că în 24.04.2007, între orele 19,00 - 20,00, laptopul și inscriptorul au fost lăsate la inculpatul E. P. pentru a falsifica prin inscripționare cardurile, stare de fapt care, de altfel, a fost reținută în mod greșit și de către prima instanță.
 Așa fiind, se apreciază că din întreg probatoriul administrat nu se poate trage concluzia că a fost răsturnată prezumția de nevinovăție, prevăzută de art. 512 C.p.p., singurele probe care îl incriminează pe acest inculpat fiind declarațiile celorlalți coinculpați, iar susținerile acestora nu sunt susținute de probele științifice administrate.


 în consecință, inculpatul E. P. E. va fi achitat, în baza art. 11 pct. 2 lit. a C.p.p. rap. la art. 10 lit. c C.p.p., pentru săvârșirea infracțiunii de falsificare de mijloace de probă electronice și complicitate la efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.


 în baza aceluiași text de lege va fi achitat inculpatul E. P. pentru săvârșirea infracțiunii de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, neexistând probe față de acesta care să conducă la concluzia că a inițiat grupul specializat în falsificarea de instrumente de plată electronică împreună cu inculpatul D. T., așa cum se susține în rechizitoriu.


 în privința apelurilor declarate de inculpații N. E., E. G, B. E. și S. E., acestea sunt întemeiate sub aspectul aplicării disp. art. 76 lit. d C.p. în privința infracțiunii prev. de art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002, cu consecința reindividualizării pedepselor. De asemenea, și în privința deducerii perioadei arestării preventive pentru inculpatul N. E. și a confiscării greșite a sumei de 2416 lei de la inculpatul E. G.


 Sub aspectul modului de executare a pedepselor, se constată că instanța a dispus ca acestea să fie executate în detenție, având în vedere gravitatea faptelor săvârșite, dar și faptul că în ceea ce îi privește pe inculpați, și-au recunoscut faptele și regretă săvârșirea lor. Așa fiind, se apreciază că scopul pedepsei prev. de art. 52 C.p. poate fi atins atât prin cuantumul stabilit, cât și prin modalitatea de executare a pedepsei.


 în privința cererii de achitare a inculpatului N. E. pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003, se constată că aceasta nu se întemeiază pe probele existente la dosar.


 Din probatoriul administrat și chiar din declarațiile inculpatului rezultă că acesta a sprijinit grupul care s-a format în vederea săvârșirii de infracțiuni, prin punerea la dispoziție a aparatului tip N. 206, cumpărat de către inculpat de pe piața electronică, prin crearea unui program de descărcare a cipurilor.
 De asemenea, inculpatul N. E. este cel care a solicitat numitului E. S. E. să creeze contul de e-mail (...).com.


 în consecință, urmează ca cererea de achitare formulată de apărătorul inculpatului N. E. să fie respinsă, nebazându-se pe probatoriul administrat.
 în consecință, în baza art. 379 pct. 2 lit. a C.p.p. vor fi admise toate apelurile declarate, desființată sentința penală apelată, și judecându-se cauza, se va face aplicarea art. 76 lit. d C.p. privind pe inculpații E. G, N. E., B. E. și S. E., referitor la infracțiunea prev. de art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002, se va deduce arestul preventiv din pedeapsa aplicată inculpatului N. E. și se va înlătura confiscarea sumei de 2416 lei de la inculpatul E. G, urmând a se confisca această sumă de la inculpatul S. E..


 Celelalte dispoziții ale sentinței urmează a fi menținute.


 Potrivit art. 192 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.


PENTRU ACESTE MOTIVE,
îN NUMELE LEGII
DECIDE:

 

în baza art.379 pct.2 lit.a C.p.p admite, apelurile declarate de Parchetul de pe lângă  T r i b u n a l u l   T i m i ș și inculpații E. P. E., E. G, N. E., B. E. și S. E., împotriva SP nr. 664/PI/30.11.2007, pronunțată de  T r i b u n a l u l   T i m i ș în dosar nr(...), desființează hotărârea și judecând cauza, descontopește pedeapsa aplicată inculpatului E. G în pedepsele componente de: 2 ani închisoare aplicată pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art.27 alin.1 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 și art.74 și 76 C.p., de 3 luni închisoare aplicată pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art.25 din L.365/2002 cu aplicarea art.74 și 76 C.p., de 1 an închisoare aplicată pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art.26 C.p., raportat la art.24 alin.1 din L.365/2002 cu aplicarea art.74 și 76 C.p., de 2 ani închisoare aplicată pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art. 8 din L.39/2003, cu aplicarea art.74 și 76 C.p. și condamnă pe inculpatul E. G pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art.27 alin.1 din L.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 și art.74 lit.a și c C.p., raportat la art. 76 lit.d C.p., la 6 luni închisoare.


 în baza art.33 lit.a și 34 lit.b  C.p. contopește pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, la care adaugă un spor de 6 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa totală de 2 ani și 6 luni închisoare.


 Descontopește pedeapsa aplicată inculpatului N. E., în pedepsele componente de 3 luni închisoare, aplicată pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art.25 din L.365/2002 cu aplicarea art.74, 76 C.p., de 1 an închisoare, aplicată pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art.26 C.p., raportat la art.27 alin.1 din L.365/ 2002, cu aplicarea art.74, 76 C.p., de 2 ani închisoare aplicată pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art.8 din L.39/2003, raportat la art.232 alin.1 C.p., cu aplicarea art.74, 76 C.p. și de 1 an închisoare, aplicată pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art.26 C.p., raportat la art.24 alin.1 din L.365/2002, cu aplicarea art.74, 76 C.p.


 Condamnă pe inculpatul N. E., în baza art. 26 C.p., raportat la art. 27 alin.1 din L.365/2002, cu aplicarea art.74 lit.a și c C.p., raportat la art.76 lit.d C.p., la 6 luni închisoare.


 în baza art.33 lit.a C.p. și art.34 lit.b C.p., contopește pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea, la care adaugă un spor de 4 luni, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 2 ani și 4 luni închisoare.


 Descontopește pedepsele aplicate inculpaților, B. E. și S. E. în pedepsele componente de câte 2 ani închisoare, aplicate pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art.27 alin.1 din L.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 și art.74, 76 C.p., de câte2 ani închisoare, aplicate pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art.8 din L.39/2003, raportat la art.323 alin.2 C.p., cu aplicarea art.74, 76 C.p.


 Condamnă pe inculpații B. E. și S. E., în baza art. 27 alin.1 din L. 365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p., și art 74 lit.a și c C.p., raportat la art.76 lit.d C.p., la câte o pedeapsă de 6 luni închisoare.


 în baza art.33 lit.a C.p., raportat la art.34 lit. b C.p., contopește pedepsele aplicate fiecărui inculpat, în pedeapsa cea mai grea, urmând ca inculpații să execute câte 2 ani închisoare.


 Deduce pentru inculpatul N. E. și durata arestării preventive pe perioada 27.04.2007 - 18.07.2007.


 înlătură confiscarea sumei de 2416 lei, de la inculpatul E. G  și dispune confiscarea acestei sume, în baza art.118 alin.1, lit.c C.p., de la inculpatul S. E..


 în baza art.11, pct.2, lit.a C.p.p., raportat la art.10 lit. c C.p.p., achită pe inculpatul E. P. E., pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art.24 alin.1 din L.365/2002, art.26 C.p., raportat la art.27 alin.1 din L.365/2002 și art.8 din L.39/2003, raportat la art.323 alin.2 C.p.


 Menține celelalte dispoziții ale sentinței apelate.


 în baza art.192 alin. 3 C.p.p cheltuielilor judiciare rămân în sarcina statului.
 Cu recurs în 10 zile de la pronunțare cu inculpații.


 Pronunțată în ședință publică azi 16 decembrie 2008.