CURTEA DE  A P E L   C R A I O V A
SECí…¢IA PENALÄ”š
INSTANí…¢A DE APEL
DECIZIE PENALÄ”š Nr. 44
í…žedința publică de la 17 Martie 2008

 

Detalii: Penal - infracțiuni privind comerțul electronic. Deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică. Falsificarea instrumentelor de plată. Efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

 

Pe rol, soluționarea apelurilor declarate de inculpații S. E.-D. (în prezent aflat în detenție, în cadrul  P e n i t e n c i a r u l u i   C r a i o v a), S. J.-N. și E. U., împotriva sentinței penale nr. 555 de la 05 decembrie 2007 pronunțată de  T r i b u n a l u l   D o l j în dosarul cu nr(...).


La apelul nominal făcut în ședință publică, au răspuns apelanții - inculpați S. E.-D. (în prezent aflat în detenție, în cadrul  P e n i t e n c i a r u l u i   C r a i o v a) și S. J. - N., asistați de avocat ales J. D. și avocat ales I. P. T., precum și apelantul - inculpat E. U., asistat de avocat ales I. P. T..


Procedura legal îndeplinită.


S-a efectuat referatul oral al cauzei, au fost audiați apelanții - inculpați (declarațiile acestora fiind consemnate și depuse la dosar), după care, instanța a constatat dosarul în stare de judecată și a acordat cuvântul în cadrul dezbaterilor.


Avocat J. D., având cuvântul pentru inculpații S. E.-D. și S. J. - N., susține în esență, că indiferent de încadrarea juridică pentru care cei doi inculpați au fost condamnați, respectiv pentru infracțiunile prev.de art.24 pct.2 și art.27 alin.1 din Legea 365/2002,  pentru aceste infracțiuni nu există nici  o  probă care să conducă la condamnarea lor, astfel încât ambii inculpați trebuie achitați în temeiul art.10 lit.a Cod pr.penală, deoarece inculpații nu au falsificat vreun card și nici nu au deținut sau pus în circulație instrumente de plată falsificate.


în ceea ce privește pe inculpatul S. E. D., se solicită reducerea pedepsei, ținându-se seama că acesta este lipsit de antecedente penale, cerere  care este formulată și pentru inculpatul S. N., ținându-se seama că acesta a deținut doar un singur card falsificat, iar anterior a avut un comportament bun, urmând a se aplica o pedeapsă în temeiul art.81 Cod penal.
Avocat I. P. T., având cuvântul pentru inculpații S. E.-D. și S. J. - N., precum și pentru inculpatul E. U., susține că, cu privire la infracțiunea pentru care a fost condamnat inculpatul E. U., se încalcă principiul prezumției de nevinovăție, fără un suport probatoriu atât timp cât nici urmărirea penală, nici instanța de fond nu stabilesc dacă datele existente în fișierul calculatorului au fost colectate de acest inculpat sau dacă au fost utilizate de el.


Nu s-a verificat apărarea inculpatului privind  modul de obținere a proprietății calculatorului, încălcându-se astfel prevederile art.22 alin.1 Cod  pr.penală, nu se dovedește existența unor instrumente electronice care să permisă valorificarea fișierelor constatate ca existente în  calculator, nu s-a respectat prevederea art.66 alin.1 Cod pr.penală, privind dreptul de a-și face apărare, ca urmare a raportului de percheziție informatică și nu s-a respectat dreptul de apărare al inculpatului, materializat prin prezența apărătorului la efectuarea oricărui act de urmărire penală.


în raport de criticile formulate, se solicită casarea sentinței și trimiterea cauzei spre rejudecare la instanța de fond ca urmare a nulităților absolute invocate, dar și achitarea inculpatului în temeiul art.11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.c Cod  pr.penală, iar în subsidiar, se cere o nouă individualizare a pedepsei, prin reducerea acesteia, cu aplicarea dispozițiilor art.74 și 76 Cod penal, precum și aplicarea art.81 Cod penal.


Reprezentantul  M i n i s t e r u l   P u b l i c, solicită respingerea apelurilor ca nefondate, având în vedere că unele dintre critici vizează modul de efectuare și administrare a unor probe la urmărirea penală, probe care însă au fost readministrate în fața instanței de fond, că inculpații nu au fost lipsiți de apărare la urmărirea penală, atât timp cât apărătorii acestora nu au solicitat să participe la efectuarea actelor de urmărire penală, precum și că împotriva inculpaților există probe suficiente care să conducă la stabilirea activităților materiale desfășurate și a vinovăției.


Apelanții - inculpați S. E. D. și S. J. N. având pe rând ultimul cuvânt, declară că își însușesc concluziile apărătorului ales.


Apelantul inculpat E. U. declară că își însușește concluziile apărătorului  ales, că nu au fost opriți în trafic de către polițiști, ci doar că au oprit din  proprie inițiativă pentru a face niște cumpărături.
Dezbaterile fiind închise;

 

C U R T E A :


Asupra apelurilor penale de față;


Prin sentința penală nr. 555 de la 05 decembrie 2007 pronunțată de  T r i b u n a l u l   D o l j în dosarul cu nr(...), s-a dispus astfel:


1) în baza art. 334 cod de procedură penală,  schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul S. E. D., din infracțiunea prev. de art. 2 pct. 1 din Legea 143/2000 modificată prin legea 522/2004, în infracțiunea prev. de art. 4 alin. 1 din Legea 143/2000 modificată prin legea 522/2004 și, din infracțiunea prev. de art. 27 pct. 1 din legea 365/2002, în inf. prev. de art. 27 alin. 2 din Legea 365/2002.
în baza art. 11 pct. 2 lit. a cod de procedură penală rap. la art. 10 lit. d cod de procedură penală, a fost achitat inculpatul S. E. D. - fiul lui (...) și E., ns. la data de 22 mai 1979 în municipiul D T S, cu domiciliul în Municipiul D T S,(...), (...) 3,  . B3,  . 4,  . 18, deținut în  P e n i t e n c i a r u l   d e Maximă Siguranță C, CNP (...), cetățean român, studii superioare, fără ocupație, căsătorit, cu un copil minor rezultat dintr-o altă relație, stagiul militar neîndeplinit, cu antecedente penale pentru infracțiunea prevăzută de art. 7 alin. 1 din L 39/2003.


în baza art. 4 alin. 1 din Legea 143/2000 modificată prin Legea 522/2004, a fost condamnat inculpatul S. E. D. la pedeapsa de 1 an închisoare 


în baza art. 24 alin. 2 din Legea 365/2002, a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 6 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a, b C.p. după executarea pedepsei principale, iar în baza art. 27 alin. 2 din Legea 365/2002, a fost  condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare.   


în baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b din C.p., s-au contopește pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea, aceea de 6 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a, b c.p. după executarea pedepsei principale.


în baza art. 88 C.p., art. 350 cod de procedură penală, s-a dedus din pedeapsa rezultantă de mai sus perioada detenției preventive de la 15 martie 2007 la zi și a menținut starea de arest a inculpatului.


S-au aplicat dispozițiile art. 64 lit. a, b din c.p., art. 71 c.p.  


2) în baza art. 334 cod de procedură penală, s-a schimbat încadrarea juridică a faptei pentru care a fost trimis în judecată inculpatul S. J. N. din infracțiunea prev. de art. 27 alin. 1 din legea 365/2002 în infr. prev. de art. 27 alin. 2 din Legea 365/2002


în baza art. 11 pct. 2 lit. a cod de procedură penală rap. la art. 10 lit. d cod de procedură penală, a fost achitat  inculpatul S. J. N. -  fiul lui (...) și E., ns. la data de 02 februarie 1984 în municipiul D T S, cu domiciliul în Municipiul D T S,(...), (...) 3,  . B,  . 4,  . 18, CNP (...), cetățean român, student în anul IV la Facultatea de Inginerie Economico Industrială și Management din C, necăsătorit, stagiul militar neîndeplinit, cu antecedente penale - pentru infracțiunea prevăzută de art. 7 alin. 1 din L 39/2003.


în baza art. 24 alin. 2 din Legea 365/2002, a fost condamnat inculpatul S. J. N. la pedeapsa de 5 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a, b C.p., după executarea pedepsei principale.


în baza art. 27 alin. 2 din Legea 365/2002, a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare   

în baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b din C.p., s-au contopit pedepsele de mai sus, inculpatul urmând să execute în final 5 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a, b C.p. după executarea pedepsei principale.


S-au aplicat art. 64 lit. a, b din C.p., art. 71 C.p.  


3) în baza art. 334 cod de procedură penală, s-a schimbat  încadrarea juridică a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul E. U. din infracțiunea prev. de art. 27 alin. 2 din legea 365/2002 în infr. prev. de art. 20 C.p.  rap. la art. 27 alin. 2 din Legea 365/2002


în baza art. 11 pct. 2 lit. a cod de procedură penală rap. la art. 10 lit. d cod de procedură penală, a fost achitat inculpatul E. U. - fiul lui F. și B., născut. la data de 14 noiembrie 1982, în municipiul D T S, cu domiciliul în D T S,(...) A, CNP (...), cetățean român, studii superioare, fără ocupație, necăsătorit, stagiul militar neîndeplinit, cu antecedente penale - pentru infracțiunile prevăzute de art. 7 alin. 1 din L 39/2003, art. 25 din L 365/2002 și art. 27 alin. 1 din L 365/2002.


în baza art. 11 pct. 2 lit. a cod de procedură penală rap. la art. 10 lit. c cod de procedură penală, a fost achitat același inculpat pentru infracțiunile prev. de art. 24 alin. 1 și 2 din Legea 365/2002.


în baza art.  20 C.p.  rap. la art. 27 alin. 2 din Legea 365/2002, a fost condamnat  inculpatul E. U. la pedeapsa de 4 ani și 6 luni închisoare și s-au aplicat dispozițiile art. 64 lit. a, b din C.p.


în baza art. 17 alin. 1 din Legea 143/2000 modificată prin legea 522/2004, s-a dispus confiscarea de la inculpatul S. E. D. a 37,08 g rezină de cannabis.

în baza art. 118 lit. b din C.p., s-a dispus confiscarea specială cu titlu de măsură de siguranță a unității centrale V. Pro, conținând mediul de stocare a datelor I., marca E. E. de capacitate 80 GB , seria (...) de la inculpatul E. U.. 


în baza art. 118 lit. c C.p., s-a dispus confiscarea specială cu titlu de măsură de siguranță de la inculpații S., a 18 plasticuri tip carte de credit descrise în procesul-verbal încheiat de E. C la 27 noiembrie 2006 cu excepția cardului emis de S. Bank pe numele inculpatului S. N..


în baza art. 188 lit. e din C.p., s-a dispus confiscarea sumei de 800 lei de la fiecare dintre inculpații S. E. și S. N..


Au fost obligați fiecare dintre inculpații E. și S. N. la câte 300 lei fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare către stat, iar pe inculpatul S. E. la 400 lei cheltuieli judiciare statului, din care 100 lei onorariu avocat oficiu.


Pentru a pronunța această soluție, instanța de fond a reținut că, la data de 09 mai 2007 a fost înregistrat pe rolul  T r i b u n a l u l u i   D o l j dosarul penal cu nr(...) privind pe inculpații S. E. deținut în Penitenciar de Maximă Siguranță C, trimis în judecată în stare de arest preventiv, S. J. N., domiciliat în D T S,(...), (...) 3,  . B,  . 4, E. U., domiciliat în D T S,(...) A, trimiși în judecată în stare de libertate prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă  î n a l t a   C u r t e de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul  T e r i t o r i a l   D o l j, dosar de urmărire penală nr. 72D/P/2006, având ca obiect: constituire a unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, faptă prev. și ped. de art. 7 pct. 1 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate; distribuire,  livrare cu orice  titlu, trimitere, transport, procurare, cumpărare, deținere ori alte operațiuni privind circulația drogurilor de risc, fără drept, faptă prevăzută și pedepsită de art. 2 pct. 1 din Legea nr. 143/2000 modificată și completată prin Legea nr. 522/2004, privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, Falsificarea instrumentelor de plată electronică, faptă prev. și ped. de art. 24 pct. 2 din Legea 365/2002 privind comerțul electronic, efectuarea  de operațiuni financiare în  mod fraudulos, faptă prev. și ped. de art. 27 pct. 1 din Legea 365/2002 privind comerțul electronic, toate în final cu aplicarea art. 33 lit. a și b din Codul penal.


 în fapt, instanța de fond a constatat următoarele:


La data de 14 noiembrie 2006, inculpatul S. E. D. împreună cu fratele său, S. J. N. și E. U., toți din Mun. D T S, jud. M, s-au deplasat cu autoturismul marca BMW, cu numărul de înmatriculare (...), condus de S. M. N., din Mun. D T S în Mun. C, aparent pentru a repara niște jante de autoturism.


După ce au ajuns în Mun. C, jud. D și au rezolvat problemele aparente pentru care veniseră, în după-amiaza zilei de 14.11.2006, inculpatul S. E. D. împreună cu fratele său S. M. N. și E. I. U., au plecat înapoi spre Mun. D T S cu același autoturism condus de S. M. N..


întrucât deplasarea în Mun. C, jud. D a inculpaților se efectuase doar în aparență pentru repararea unor jante de autoturism, iar activitățile specifice atestaseră faptul că aceștia efectuaseră operațiuni financiare frauduloase la bancomate din orașul S, jud. M și încercaseră și în Mun. C, jud. D, lucrătorii de poliție din cadrul E. C au intenționat să-i surprindă pe inculpați în timpul activității infracționale, sau în momentele imediate activității infracționale.
Datorită faptului că inculpații au desfășurat activitățile infracționale într-un timp foarte scurt, iar deplasarea s-a efectuat cu un autoturism marca BMW, aceștia au reușit să plece din Mun. C înainte de a se efectua activitățile specifice prinderii în flagrant.


Totuși, după plecarea din Mun. C, lucrătorii E. C au luat legătura telefonic cu lucrătorii Poliției orașului F, cărora li s-au transmis datele autoturismului cu care se deplasau, precum și necesitatea ca acest autoturism să fie oprit în F, iar cei trei ocupanți ai autoturismului să fie conduși la Poliția F, până la ajungerea lor, întrucât se aflau și ei pe traseu, la o distanță în timp de 10-15 minute.


Urmare celor transmise telefonic, lucrătorii Poliției orașului F au reperat cu ușurință autoturismul marca BMW, cu numărul de înmatriculare (...), iar după oprirea autoturismului, inculpații S. E. D., S. J. N. și E. U. au fost conduși la Poliția orașului F, în birourile situate la etajul unu, aparținând formațiunii Ordine Publică, relatările inculpatului E. U. atestând că el a fost introdus într-un birou cu inculpatul S. E. D., iar inculpatul S. J. N. într-un alt birou.


Din materialul probator administrat în cauză rezultă faptul că, în perioada de timp dintre momentul ajungerii la Poliția orașului F a inculpatului împreună cu învinuiții și momentul ajungerii la acest sediu de poliție a lucrătorilor E. C, lucrătorii Poliției orașului F au achiesat cu mare ușurință la solicitarea inculpatului S. E. D. de a fi dus la toaleta pentru bărbați din sediul Poliției, situată la etajul I al acestei instituții.


în acest context, inculpatul S. E. D. a fost lăsat câteva minute singur în cabina toaletei, aparent pentru a-și satisface necesitățile fiziologice.
După ce inculpatul S. E. D. a revenit de la toaleta în biroul în care se afla și inculpatul E. U., acestora, dar și inculpatului S. J. N. li s-a efectuat o percheziție corporală de către lucrătorii Poliției orașului F, însă asupra lor nu s-au găsit nici un fel de bunuri sau obiecte care să intereseze organele de cercetare penală.


Această situație rezultă fără echivoc din procesul-verbal, iar materialul probator administrat în cauză, atestă și faptul că nici percheziția corporală efectuată de lucrătorii E. C nu a condus la identificarea de bunuri sau obiecte asupra celor trei.


Datorită faptului că asupra inculpatului S. E. D. zis „텢." și a inculpaților S. J. N. și E. U. nu au fost găsite bunuri sau obiecte care să intereseze cercetarea penală, după întocmirea procesului-verbal din data de 14.11.2006, de la Poliția orașului F, aceștia au plecat cu autoturismul marca BMW la D T S.
Fiind un obișnuit al discuțiilor pe messenger, cu persoane mai mult sau mai puțin cunoscute, inculpatul S. E. D. a reînnodat la data de 23.11.2006, ora 18:45, discuțiile pe messenger cu o persoană pe care știa că o cheamă B., cu care mai discutase anterior, la datele de 13.11.2006 și 15.11.2006 și căreia i se destăinuise cu privire la unele din preocupările sale ("sunt chiaun c-am fumat o țigară de iarbă să îmi revin"), aflase de la aceasta că este din C, i se destăinuise că are dosar cu droguri, fusese reținut pentru că îl dăduse „o rablă în primire", făcând referire și la faptul că la percheziția domiciliară efectuată nu se găsise nici un drog: " păi tu ce crezi că au găsit ceva?". Totodată, inculpatul s-a destăinuit pe messenger cu privire la faptul că „nu bag decât singur", făcând referire la faptul că introduce droguri singur; era conștient de faptul că ajunge la „pârnaie dacă mă mai prind", menționându-i totodată și numărul de telefon pe care îl folosea: 0727 655 099.


în acest context, la data de 15.11.2006, ora 1:48, la puțin timp după ce „scăpase" de la Poliția F, inculpatul S. E. D. încearcă să discute pe messenger cu "B." căreia îi transmite pe messenger: "știi ce am pățit azi? Toată ziua m-am gândit la tine, mai ales că eram la C și nu am putut să te sun și credeam că nu o să te mai văd așa curând... acum ne-a dat drumul. íƒÂ. povestesc eu..."


După câteva zile, la data de 23.11.2006, ora 18:45, inculpatul S. E. D. reîncepe să discute pe messenger cu "B.", căreia îi povestește printre altele și ceea ce pățise la data de 14.11.2006. Astfel inculpatul menționează că: "plecasem să facem roțile ăluia la mașină, la ieșire din C... și am avut vreo 16 nasoale... am dat cu ele la S nu în C știi, cărți măi…  eu am luat de pe două când ne duceam spre C, una 14 milioane și una 2 milioane... când ne întorceam, la F ne-am oprit aiurea să-mi iau eu țigări și când am oprit mașina din senin apare o mașină de gardă, trage lângă noi și îi cere actele la șofer (lu' frate-meu ) ...apoi apare altă mașină de poliție și zice un H.   să-i urmăm până la un post acolo la F să facă și ei un control de rutină... de fapt ne urmăreau ăia de la Crimă Organizată de la C... ne-a dat cineva în primire că ardem bancomatele... pe ăia de la Crimă Organizată i-am pierdut pe drum și au dat prin stație și de aia ne-au oprit ăia de la F până ajungeau și ăia... intrăm în gardă eu cu 14 alea băgate la ciorap și frate-meu cu două... în gardă mă cer la baie... și știi ce fac, le T. și dau cu ele în bazinul de la E. cu un minut înainte să ajungă ăia de la Crimă și să ne dezbrace în pielea goală, noroc chior... și la frate-meu când să-i dea boxerii jos se stinge neonul în birou câteva secunde... atunci le-a aruncat după un birou". Totodată, inculpatul S. E. D. menționează că „ne-am întâlnit doar cu două persoane de la C... au venit acolo unde făceam roțile, era ziua lui prietenul nostru, băiatul de mai era cu noi atunci" exprimându-și nedumerirea cu privire la persoana care îi sesizase la poliție cu privire la ceea ce făceau în acea zi.


în finalul discuțiilor de pe messenger din ziua de 23.11.2006, inculpatul S. E. D. își exprimă convingerea că instrumentele de plată contrafăcute fuseseră găsite între timp, dar nimeni nu avea ce să le facă, întrucât conform procesului-verbal menționat în paginile anterioare: "asupra numiților... și autoturismului MH... S. nu s-a găsit nimic din cele menționate". Totodată, inculpatul S. E. D. face o scurtă prezentare cu privire la cele două persoane cu care s-a întâlnit la C („au vorbit cu frate-meu nu au stat mult") și își exprimă dorința față de „B." să nu facă „investigații pe acolo".


Discuțiile de pe messenger dintre inculpatul S. E. D. și persoana pe care acesta nici măcar nu o cunoștea, nu au fost nici niște simple discuții rămase fără rezultat și nici urmarea unor fabulații ale inculpatului, întrucât conform procesului-verbal din data de 24.11.2006 și a planșelor foto atașate, (vol. 1, filele 107 - 114) procedându-se la căutarea în vasul de apă din cabina din partea dreaptă de la intrare a toaletei situată la etajul I al Poliției orașului F, au fost găsite un număr de 17 plasticuri tip carte de credit, prevăzute cu bandă magnetică pe una din fețe, având următoarele caracteristici:
- 7 plasticuri tip carte de credit, blank, prevăzute cu bandă magnetică,  cinci dintre acestea fiind numerotate  cu carioca de culoare neagră cu numerele 31, 1210, 53, 39 și 17;
- un   plastic  tip  carte  de credit, inscripționat UNIVERSAL - BONUS D., cu seria 9999 0267 4509 9050;
- un plastic  tip  carte  de credit inscripționat CD  N. D., cu seria 6030 9913 0092 1573;
          - un plastic tip carte de credit culoare gri, inscripționat CEPSA, cu seria 708 346 (...) 0410;
- un plastic tip carte de credit culoare E., cu sigla T. N. emis pe numele E. N., cu seria 700 438 020 328 52114;
- un plastic tip carte de credit, emis de E. POST, pe numele E. M., cu seria 4406 6000 0836 0173 (tip E. F.);
- două plasticuri, tip carte de credit, purtând sigla N., cu seriile 7080 0517 0359 7188, respectiv 7080 0517 0359 7196;
- două plasticuri tip carte de credit, inscripționate CD N. D., cu seriile 6030 9910 0298 2907, respectiv (...) 0082 1576, acesta din urmă având lipit pe revers un fragment de hârtie albă, pe care este inscripționat numărul 4123;
- un plastic tip carte de credit, de culoare albastră, inscripționat  S.   CLUB,  având seria  6015  470  5274 (...).


Totodată, conform raportului din data de 28.11.2006, întocmit de agentul E. S. din cadrul Poliției orașului F, cu referire directă la împrejurările din data de 14.11.2006, orele 18:00, când au fost opriți și conduși la Poliția orașului F, inculpații S. E. D., S. J. N. și E. U.: „După ce s-a efectuat controlul corporal, au plecat toți din birou și am încuiat biroul. în ziua următoare am fost liber conform graficului planificat, iar a doua zi, pe data de 16.11.2006, la orele 13:00, am găsit în fișetul pe care îl ținem descuiat, din biroul formațiunii două carduri, unul E. F. de culoare albastră pe numele S. N. și un altul de culoare albă pe care nu era menționat nimic. Am raportat șefului subunității... Nu știu cum au ajuns cele două carduri în fișetul respectiv, însă bănuiesc că femeia de serviciu sau un alt coleg le-a găsit pe jos în birou iar acum le este teamă să recunoască."


  Conform  materialului anexă (vol. I, filele 119 - 122) și a procesului-verbal (vol. I, filele 116 - 117), citirea datelor aflate pe E. magnetică a plasticurilor tip carte de credit a atestat faptul că acestea conțineau datele învinuitului S. J. N. (card emis pe numele său de S. Bank), iar celelalte 18 conțineau datele unor instituții și instituții bancare din S.U.A.. De asemenea, conform procesului-verbal, unele din carduri prezentau urme de uzură, iar altele prezentau urme de utilizare.


Fără a cunoaște identitatea persoanei căreia i se destăinuise, inculpatul S. E. D. nu avea de unde să cunoască că la data de 28.11.2006, în cauza cu numărul de mai sus, a fost autorizat investigatorul sub acoperire cu numele de cod „S. B." pe perioada 28.11.2006 - 27.01.2007, pentru culegerea de informații privitoare la carduri false și droguri, activități infracționale desfășurate de S. E. D. și alții, din D T S, jud. M.


în acest context, s-a solicitat  T r i b u n a l u l u i   D o l j autorizarea interceptării și înregistrării convorbirilor telefonice efectuate de la și la telefonul cu nr. 0727 655 099 aparținând inculpatului S. E. D., fiind emisă în acest sens autorizația cu nr. 57 din data de 29.11.2006, de interceptare și înregistrare pe perioada 30.11.2006 - 29.12.2006 inclusiv, a convorbirilor și comunicărilor efectuate de la și la postul telefonic cu nr. 0727 655 099 utilizat de inculpatul S. E. D..


Totodată, DIICOT - Serviciul  T e r i t o r i a l   C r a i o v a a solicitat la  T r i b u n a l u l   D o l j și autorizarea interceptării și înregistrării convorbirilor telefonice efectuate de inculpatul S. E. D. de la și la postul telefonic 0766 784 682 , fiind emisă în acest sens autorizația nr. 57A/18.12.2006, valabilă pe perioada 19.12.2006 - 29.12.2006 inclusiv.


Autorizațiile cu nr. 57 și 57A au fost prelungite de  T r i b u n a l u l   D o l j prin încheierea cu nr. 57B din data de 29.12.2006 pentru perioada 30.12.2006 - 28.01.2007 inclusiv.


Exploatarea autorizațiilor de interceptare și înregistrare a telefoanelor inculpatului S. E. D., au condus la stabilirea unei părți a activității infracționale desfășurate de  acesta împreună cu alte persoane.


Astfel, la data de 11.12.2006, ora 14:14, inculpatul S. E. D. aflat la postul telefonic cu nr. 0727 655 099 este contactat de o persoană aflată la un post telefonic cartelă E., în care inculpatul îi menționează acestuia că: „...Aveam puțină U. acolo. Nu de-aia, dar trebuia să tai niște foi, niște alea, știi?"
în cursul aceleiași zile de 11.12.2006, la ora 14:25:33, inculpatul S. E. D. aflat la postul telefonic cu nr. 0727 655 099, este contactat de o persoană aflată la un post telefonic cartelă E., iar discuțiile dintre cei doi se realizează  într-un limbaj de inversare a silabelor cuvintelor după cum urmează. Astfel, inculpatul S. E. D. îi transmite interlocutorului său că: " E. vreo uădo șima dăgar, mânca-ți-aș", dorind să transmită că  *E. vreo două mașini de gardă*.
Fiind întrebat de interlocutor cu privire la locul unde observase mașina de poliție, (deun) inculpatul S. E. D. îi răspunde acestuia: „La țăghia la cblo", dorind să transmită acestuia că se întâlnise "la gheață la bloc". în continuarea interceptării menționate inculpatul transmite interlocutorului său că mașina respectivă era de la antidrog.


în cursul aceleiași zile de 11.12.2006, la ora 14:42:32, inculpatul S. E. D. ia legătura cu o persoană aflată la un post telefonic cu cartelă E., spunându-i acestuia : "B., bine H.. I. că-i spun la om să facă alea și luăm de acelea", iar la ora 14:58:52, inculpatul ia legătura cu o persoană aflată la un post telefonic neidentificat, care îi spune că: „...mă duc să-mi cumpăr vreo două kile de cocaină...  și niște hașiș. Dacă-mi iau banii pe mașină măcar să-i investesc în droguri "


Fiind întrebat de interlocutorul său dacă el are droguri, inculpatul S. E. D. îi răspunde acestuia: " Da, mă, da."


La sfârșitul anului 2006, inculpatul S. E. D., a plecat din România în Italia unde a rămas până la începutul lunii martie 2007.


Imediat ce a revenit în țară, inculpatul și-a reiterat față de persoana cu numele de „B.", cu care discutase pe messenger, dorința de a o cunoaște și de a veni la ea la C, situație care a impus la data de 14.03.2007 autorizarea folosirii aceluiași investigator sub acoperire cu numele de cod „S. B.", în vederea culegerii de informații referitoare la droguri, cu privire la grupul infracțional organizat din care făcea parte inculpatul S. E. D. și alte persoane.
în acest sens, în seara zilei de 14.03.2007, în jurul orei 22:00, inculpatul S. E. D. i-a spus investigatorului sub acoperire că are aproximativ 50 gr. hașiș, o parte dorește să o consume împreună, iar o altă parte să o vândă în Mun. C la un preț pe care urmează să îl stabilească ulterior.


Acestea au fost motivele pentru care cei doi au stabilit să se întâlnească în Mun. C, la benzinăria P. situată pe strada (...) (...) din C.


Urmare hotărârii luate, în jurul orei 2:00 a nopții de 14 spre 15 martie 2007, inculpatul S. E. D. a făcut o comandă la firma de taxi O. din Dr. Tr. S, solicitând un autoturism taxi, pe (...) (...) din Dr. Tr. S.


Așa cum rezultă din relatarea martorului N. E. S., taximetrist la firma O. pe autoturismul marca Mercedes, cu nr. de înmatriculare (...), după ce s-a prezentat la comandă și a aflat faptul că se dorea o cursă pe traseul Dr. Tr. S - C, acesta i-a spus inculpatului S. E. D. că îl costă 1.200.000 lei, sumă acceptată pe loc de inculpat.


  în acest sens, taximetristul a pornit cu inculpatul spre C, iar pe traseu acesta a asistat la mai multe discuții telefonice între inculpat și o "domnișoară", realizând și faptul că inculpatul fuma țigări cu un miros aparte.
După ce au ajuns în Mun. C, inculpatul a sunat-o din nou pe „domnișoara" pentru a afla unde este situată benzinăria P., iar după ce s-a informat și au reușit să ajungă la benzinăria respectivă, inculpatul S. E. D. i-a spus taximetristului să oprească, întrucât o observase pe „domnișoara".
înainte de a ieși din autoturism, inculpatul s-a înțeles cu taximetristul și asupra drumului retur, iar ulterior a coborât din mașină pentru a se întâlni cu persoana de sex feminin cu care discutase la telefon.


După ce s-a întâlnit cu investigatorul sub acoperire, inculpatul împreună cu acesta, au intrat în incinta benzinăriei P.. Realizând faptul că intrarea sa în incinta stației de benzină P. era o acțiune coordonată de prindere în flagrant cu hașișul pe care îl avea asupra sa, inculpatul S. E. D. a scos din buzunar bucata de hașiș și a aruncat-o într-un raft al magazinului benzinăriei, astfel că atunci când inculpatul a fost imobilizat de organele de poliție nu mai avea nici o cantitate de hașiș în posesia sa.


încercarea inculpatului de a scăpa de bucata de hașiș prin aruncarea ei în raftul magazinului, a fost observată de persoanele participante la flagrant astfel că, deși inițial inculpatul a negat că hașișul era al său, până la urmă a recunoscut acest lucru, inculpatul declarând că „...părându-mi rău că nu-l aruncasem mai devreme."


Conform raportului de constatare tehnico-științifică nr. (...)/19.03.2007 al Laboratorului de Analiză și Profil al Drogurilor, E., proba înaintată în cauza privind pe S. E. D. este constituită din 37,08 gr. rezină de cannabis (hașiș), cu o concentrație în tetrahidrocannabinol (U.) de l,95+/-0,5%, substanță prevăzută în Tabelul Anexă nr. III din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.

Deoarece inculpatul S. E. D. avea ca preocupări și falsificarea instrumentelor de plată electronică iar materialul probator administrat în cauză atestă faptul că el „ascunsese" un număr de 17 carduri donate chiar în bazinul de la toaleta Poliției F, iar fratele său S. M. N. aruncase chiar în biroul Poliției F un număr de 2 carduri printre care și al său, în împrejurarea menționată în paginile anterioare, la data de 15.03.2007 s-a solicitat  T r i b u n a l u l u i   D o l j emiterea autorizațiilor de percheziție a domiciliilor inculpatului S. E. D. și ale inculpaților S. M. N., situat în D T S,(...), (...) 3,  . B,  . 4,  . 18, jud. M, E. U., situat în D T S,(...) A, jud. M și învinuitului S. D. O., situat în D T S,(...), jud. M. în acest sens, au fost emise autorizațiile de percheziție cu nr. 34, 35 și 36, toate din data de 16.03.2007.


La data de 29.03.2007 D.I.I.CO.T. - Serviciul  T e r i t o r i a l     C r a i o v a a solicitat  T r i b u n a l u l u i   D o l j emiterea unei autorizații de acces la sistemele informatice și suporții magnetici ridicate de la domiciliile inculpaților S. E. D., S. J. N. și E. U., cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate la aceștia la data de 16.03.2007.


în acest sens, Cabinetul  Președintelui  T r i b u n a l u l u i   D o l j a emis autorizația de percheziție nr. 43/29.03.2007, autorizând de îndată efectuarea unei percheziții la suporturile magnetice și sistemele informatice ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate la inculpat și învinuiți.


Conform procesului-verbal încheiat la data de 05.04.2007, în  vederea efectuării percheziției informatice la sistemul informatic și suporții magnetici ridicați de la domiciliul inculpatului S. E. D. și a fratelui său, S. J. N.: "...după care am procedat la desigilarea cutiei din carton, conținând sisteme informatice și medii de stocare a datelor, ...în urma demontării laptop-ului menționat anterior (marca MEDION seria 00043-471-567-006), am constatat că acesta nu are hard-disk și nici un alt mediu de stocare a datelor. Procedându-se la verificarea conținutului memory-stick-ului (inscripționat TM) am constatat că acesta nu conține informații".


Din procesul-verbal de prezentare rezumativă a expertizei En Case din data de 11.04.2007 a mediului de stocare a datelor de la unitatea centrală V. PRO ridicată cu ocazia percheziției domiciliare de la domiciliul inculpatului E. U., rezultă faptul că în mediul de stocare a datelor I. marca E. E. 80 Gb, demontată din unitatea centrală de calculator de la domiciliul inculpatului E. U., au fost identificate următoarele:
1. un fișier tip U. conținând numere de telefon aparținând unor bănci americane emitente de carduri - servicii clienți (filele nr. 10-11 din expertiză)
2.  un fișier tip U. conținând un număr de 76 carduri  bancare emise pe diverse nume de cetățeni străini, respectiv:
Datele de identificare ale cardurilor: nume = last name, prenume = first name, adresa = address, city = oraș, state = stat, zipcod = cod poștal, nr. de telefon = phone, nr. de asigurare socială = T. - Social T. O., numele de fată al mamei = N. - N. N. O., data nașterii = E. - Date of E., toate aparținând titularului cardului.
Alte date de identificare ale cardului bancar: numărul de cont bancar = B. O., numărul de card = D. O., denumirea băncii emitente, data expirării = F. date, D. = D. E. Value, nr. personal de identificare la B. = B. Pin - B. U. N. Personal J. O., contul de utilizator E. = E. email, E. password = parola E. (filele 11-38 din expertiză).
Cele două fișiere descrise la pozițiile anterioare au fost identificate salvate, la îndemână, pe desktop-ul calculatorului pentru un acces mai rapid.
3.    un număr de circa 500 emailuri-conturi de E. conținute de fișierul tip U. denumit „paypal.txt" (filele 39 - 41 din expertiză).
4. pagina tip I. pentru phishing, conținând rubricile necesare introducerii pentru updatare a datelor cardurilor bancare, pagina web ce pare a fi emisă de către Serviciul E., companie a firmei F. (cel mai mare site de comerț electronic din lume),  (filele 42 - 43 din expertiză).
5. un fișier tip U.,  în limba engleză cu denumirea „scrisoare.txt" - text folosit pentru modalitatea de înșelăciune tip phishing.      
Traducerea neautorizată a textului este următoarea (filele 44-45 din expertiză): http://paypal.com Centrul de Securitate http:/paypalcom/en US/i/scr/pixelgif
Potrivit procesului-verbal de prezentare rezumativă, la începutul principalului se află criptarea de tip military care este doar începutul E.-ului, #noi vrem să creștem nivelul dumneavoastră de securitate și confort cu fiecare tranzacție.

De la politicile noastre de protecție a cumpărătorului și vânzătorului și până la sistemele verificare și reputație, vă vom ajuta să fiți în siguranță".
La sfârșitul principalului este menționat că „E. este hotărât în menținerea unui mediu sigur pentru comunitatea de cumpărători și vânzători. Pentru protejarea securității contului dumneavoastră, E. folosește unele dintre cele mai avansate sisteme de securitate din lume și echipele noastre antifraudă, în mod regulat, verifică sistemul E. în vederea identificării activităților suspecte. S., echipa de verificare a conturilor a identificat activități neobișnuite în contul dumneavoastră. în conformitate cu acordul de utilizare a E. accesul către contul dumneavoastră va fi limitat Este o măsură de prevenire a fraudelor menită să asigure necompromiterea contului dumneavoastră. Pentru securizarea contului dumneavoastră, vă vom cere niște informații specifice. Vă încurajăm să vă logați (accesați) făcând clik pe link-ul de mai jos și să completați formularul solicitat cât mai curând posibil".
J. cererii noastre, pentru o perioadă îndelungată va duce la limitarea contului ori chiar la închiderea acestuia.

Vă mulțumim pentru atenția dumneavoastră promptă, pentru această situație. Vă rugăm să înțelegeți că aceasta este o măsură de securitate menită să vă ajute să vă protejați pe dumneavoastră și contul dumneavoastră.
6. un fișier tip U., conținând date ale unei cărți de credit (fila 45 din expertiză).
7. un fișier tip U., conținând peste 6.000 de conturi - usere de E. (filele 46 - 51, 66 - 67 din expertiză).
8. imagini tip screen-shot reprezentând ipostaze din momentul   identificării   a zeci de  mii  de fișiere (majoritatea reconstituite) conținând cuvinte de căutare (de ex. "D.", "pin", "card" etc.) (filele 52, 68 - 69).
9. un număr de 45 carduri bancare emise pe diverse nume de cetățeni străini, respectiv:
Datele de identificare ale cardurilor: nume = last name, prenume = first name, adresa = address, city-oraș,  state  =  stat,  zipcod  =  cod poștal,  nr. de telefon = fone, nr. de asigurare socială = T. - Social T. O.,  numele de fată al mamei = N. - N. N. O., data nașterii = E.- Date of E., toate aparținând titularului cardului.


Alte  date de identificare ale  cardului  bancar: numărul de cont  bancar   =  B.  O., numărul de card = D. O., denumirea băncii emitente, data expirării = F. date, D. = D. E. Value, nr. personal de identificare la B. = B. Pin B.  U. N. Personal J. O., contul de utilizator E. = E.   email, E.  password = parola E..
Aceste date au fost recuperate prin utilizarea unei opțiuni de căutare a programului informatic F., fiind vorba de mai multe zeci de fișiere-salvate ori cuprinse în traficul informațional (filele 52 - 66 din expertiză).
10. un fișier tip imagine, cu denumirea „(...). img. [1] ", reprezentându-l pe învinuitul E. U. (fila 70 din expertiză).
Notă:
E. este un serviciu de plăți prin Internet care funcționează în 103 țări și regiuni, însă România nu a fost încă inclusă pe lista țărilor agreate de acest sistem electronic. E. este utilizat în principal pentru plata produselor achiziționate prin intermediul site-ului de comerț electronic www.eBay.com. "
N. clasică de phishing (pescuit), constă în aceea că datele cardurilor bancare se obțin prin expedierea de mesaje electronice tip „spam" (mesaje nesolicitate), pe email-urile a sute de mii de persoane din întreaga lume, cu ajutorul unor programe speciale. N. respective, conțin o notificare care conferă) aparență că provine de la o anumită bancă renumită sau de la serviciul E., notificare prin care sub diferite pretexte (reînnoire site oficial, verificarea clienților, etc.) se indică accesarea unui link (legătura la o pagină tip I.), unde există un formular care trebuie completat și care conține rubrici referitoare la toate datele bancare confidențiale, inclusiv pin-ul de card.
Această pagină este de fapt un program ce transmite automat datele completate de clientul băncii, în email-ul expeditorului notificării.
Numărul mare de email-uri obținute în mod fraudulos în modalitatea expusă anterior, relevate de expertiza informatică care se află în vol. 2 au fost inscripționate pe E.-ul marca E. seria (...)+REC13110 atașat dosarului pentru a fi avut în vedere la o exploatare ulterioară.


Având în vedere cele descoperite pe mediul de stocare a datelor din calculatorul inculpatului E. U., instanța de fond a considerat că acesta era „creierul", el având ca principală sarcină obținerea datelor pentru falsificarea cardurilor. în acest sens, este și citirea datelor de pe plasticurile tip carte de credit, descoperite și ridicate de la Poliția F, care au elemente asemănătoare fișierelor descoperite în hardul calculatorului învinuitului.


Activitatea infracțională desfășurată în cauză de inculpat și învinuiți, este atestată de xerocopiile discuțiilor pe messenger care se coroborează cu procesele-verbale și planșele foto și citirea datelor de pe plasticurile tip carte de credit, dar și cu unele relatări ale inculpatului S. E. D. făcute la data de 15.03.2007. Totodată, expertiza F. efectuată hardului calculatorului inculpatului E. U. confirmă preocupările acestuia în materia clonării cardurilor, iar lipsa hard-ului din laptop-ul inculpaților S. M. N. și a fratelui său, S. E. D., la o zi după arestarea sa, atestă faptul că era imperios necesar ca acest hard să nu fie expertizat, motiv pentru care a și dispărut. Din această cauză, apărarea inculpaților S. este apreciată ca fiind posibilă din punct de vedere real, dar greu de crezut în ansamblul situației de fapt din prezenta cauză (la data de 15.03.2007 S. E. D. a fost arestat iar la data de 16.03.2007 a fost ridicat laptop-ul, constatându-se ulterior că acesta nu avea hardul sau alt mediu de stocare a datelor).


Situația de fapt expusă prin rechizitoriu, se probează cu: procese-verbale, discuțiile pe messenger imprimate, planșe foto, declarații de martori, expertiză F., proces-verbal de prindere în flagrant, declarațiile inculpaților, raport de constatare tehnico-științifică și corpuri delicte atașate dosarului. 
Instanța de fond a constatat ca dovedită în cauză comiterea de către inculpații S. E. și S. N. a infracțiunilor de deținere de instrumente de plată falsificate în vederea punerii lor în circulație, prev. de art. 24 alin. 2 din L 365/2002 și de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos. Chiar dacă inculpatul S. N. nu a retras personal bani, instanța va reține comiterea infracțiunii prev. de art. 27 din L 365/2002 în forma autoratului, cât timp inculpatul, având cunoștință de scopul deplasării fratelui său în C, l-a transportat pe acesta (inculpatul S. E., potrivit celor declarate "B.", avea permisul de conducere suspendat) și a primit banii retrași cu cardurile falsificate. Se constată astfel că acțiunile sale au avut un rol determinat, reprezentând mai mult decât o simplă înlesnire a activității infracționale a inculpatului S. E..


Inculpații S. E. și N. au fost trimiși în judecată pentru comiterea infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos prevăzută de art. 27 alin. 1 din L 365/2002. Cu prilejul dezbaterilor, inculpații au precizat, prin apărător, că în cauză nu există părți vătămate care să se constituie părți civile în cauză și deci nu se poate vorbi de existența unei astfel de infracțiuni. Trebuie precizat că art. 27 din legea comerțului electronic nu condiționează angajarea răspunderii penale de existența unui prejudiciu, rămânând astfel de stabilit textul legal aplicabil activității infracționale desfășurate de inculpați.
Potrivit alineatului 1 al art. 27 constituie infracțiune efectuarea uneia dintre operațiunile prevăzute de art. 1 pct. 10 din L 365/2002 (printre care și retragerea de numerar) prin utilizarea unui instrument de plată electronică, inclusiv a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia, fără consimțământul titularului instrumentului respectiv. Câtă vreme o condiție determinată pentru existența acestei infracțiuni este aceea să lipsească consimțământul titularului instrumentului de plată, instanța apreciază că textul de lege are în vedere utilizarea unui instrument de plata valid sau utilizarea datelor de identificare reale, în posesia cărora s-a ajuns în mod autorizat (un argument în plus este faptul că în proiectul legii în locul expresiei "date de identificare" se folosea sintagma "inclusiv a codului personal de identificare aferent acestuia"), fără consimțământul titularului instrumentului respectiv.


Pe de altă parte, alineatul 2 al art. 27 sancționează efectuarea uneia din operațiile prevăzute de art. 1 pct. 10 prin utilizarea neautorizată a oricăror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive. Dacă a doua teză nu ridică probleme, se pune întrebarea în ce măsură prima teză a alineatului 2 nu se suprapune peste incriminarea cuprinsă în alineatul 1 al aceluiași articol, respectiv utilizarea unor date de identificare fără consimțământul titularului și utilizarea neautorizată a oricăror date de identificare. Cum scopul legiuitorului nu a fost acela de a incrimina de două ori aceleași fapte, instanța apreciază că în alineatul 2 al art. 27 este sancționată efectuarea de operațiuni financiare fie prin utilizarea unor date de identificare fictive, fie prin utilizarea unor date de identificare reale, obținute în mod fraudulos fie direct în tranzacțiile comerciale, fie pentru  contrafacere (de ex. prin metodele "phishing", "skimming" etc).


Pentru cele expuse mai sus și deoarece la dosar nu există probe potrivit cărora datele de identificare de pe cele 16 carduri găsite asupra inculpaților S. ar fi reale, instanța de fond a dispus, în baza art. 334 C.p.p., schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care au fost trimiși în judecată inculpații S. E. și S. N. din infracțiunea prevăzută de art. 27 alin. 1 din L 365/2002 în infracțiunea prevăzută de art. 27 alin. 2 din L 365/2002.


Inculpatul E. U. a fost trimis în judecată pentru infracțiunea prevăzută de art. 27 alin. 2 din L 365/2002. în actul de sesizare a instanței nu se precizează elementele constitutive ale acestei infracțiuni. Observând probele aflate la dosar, instanța reține că în urma percheziției informatice efectuate calculatorului ridicat de la inculpat s-au găsit mai multe fișiere tip text, conținând numerele de telefon ale unor bănci americane emitente de carduri - serviciul "clienți", datele de identificare a 76 de carduri bancare emise pe numele unor cetățeni străini, 500 de emailuri cuprinzând conturile de E. ale unor asemenea cetățeni, textul folosit pentru a obține de la aceștia datele de identificare, precum și pagina htm pentru phishing, conținând rubricile pentru introducerea datelor de identificare, ce pare emisă de către Serviciul E. și care este în realitate un program ce transmite datele completate de clientul băncii în email-ul celui care trimite notificarea (d.u.p., vol. II, p. 50-51). Inculpatul s-a apărat declarând că a cumpărat calculatorul din târg, de la o persoană necunoscută, la sfârșitul lunii februarie - începutul lunii martie 2007 și nu a șters programele conținute în acesta, însă a deschis o singură dată, de curiozitate fișierele respective. Inculpatul nu a probat cele susținute. în plus, reiese din percheziția informatică împrejurarea că un număr mare din fișierele respective au fost create chiar în perioada când inculpatul pretinde că a achiziționat calculatorul, respectiv 20 februarie 2007 - 06 martie 2007, că au fost accesate de multe ori și după această perioada și chiar a fost creat un fișier la data de 15 martie 2007 (D 72D/P/2006, vol. II, p. 18). în plus, se constată că la data de 11 martie 2007, când inculpatul se afla în mod cert în posesia calculatorului, date de identificare au fost trimise de cetățeni străini, ca răspuns la solicitarea primită  de la „serviciul E.” (E./P/2006, vol. II, p. 71).


La dosar nu există însă dovezi că inculpatul ar fi folosit efectiv datele de identificare obținute în mod fraudulos prin efectuarea unor tranzacții, astfel că fapta inculpatului a rămas în stadiul de tentativă, pedepsibilă, conform alin. 5 al art. 27 din M./2002. Pentru motivele expuse cu privire la inculpații S., instanța de fond a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei și a reținut că infracțiunea rămasă în fază de tentativă de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos este aceea prevăzută de alineatul 2 al art. 27 din legea comerțului electronic. în cauză nu s-a demonstrat comiterea de către inculpat a infracțiunii prevăzute de art. 27 alin. 1 din L 365/2007, respectiv efectuarea de operațiuni financiare prin folosirea unui instrument de plată electronic ori a datelor de identificare fără consimțământul titularului instrumentului. Cum activitatea infracțională a acestuia se circumscrie alineatului 2 al art. 27 și pentru a nu pronunța o dublă condamnare pentru aceleași fapte, instanța, în baza art. 11 pct. 2 lit. a C.p.p. rap. la art. 10 lit. d C.p.p. va dispune achitarea inculpatului pentru infracțiunea prev de alineatul 1 al aceluiași articol de lege.


S-a reținut în actul de sesizare a instanței că, date fiind informațiile recuperate din hardul calculatorului lui E. U. (similare celor descoperite pe E. magnetică a plasticurilor tip carte de credit ridicate de la Poliția F), ce au impus o perioadă lungă de timp de ademenire a clienților, inculpatul avea ca sarcină principală clonarea cardurilor prin utilizarea datelor obținute, fiind astfel vinovat de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 24 alin. 1 și art. 25 din L 365/2002, respectiv falsificarea instrumentelor de plată electronică și deținerea de echipamente în acest scop. Cu ocazia percheziției efectuate la domiciliul inculpatului nu s-au găsit însă dispozitive care să servească la clonarea cardurilor, ci doar fișierele folosite prin metoda "phishing" și nici una din probele dosarului nu confirmă supoziția parchetului că inculpatul E. ar fi falsificat cardurile găsite asupra celorlalți inculpați. în plus, prin această metodă nu se pot obține decât datele de identificare vizibile, înscrise pe carduri (de ex. nr. cardului, banca emitentă, data expirării etc.),  datele cunoscute doar de posesorul cardului (codul PIN) ori datele de stare civilă ale persoanelor respective, în timp ce pe E. magnetică a acestor instrumente de plată există informații ce nu sunt cunoscute de deținătorii cardului și pentru a căror citire sunt necesare dispozitivele electronice speciale încorporate într-un E., în B.-urile aparținând băncilor etc. Pentru aflarea acestor date înscrise pe E. magnetică se mai  folosesc dispozitive de citire contrafăcute (așa-zisa metodă "skimming"), care impune însă un contact fizic al dispozitivului și al cardului ce urmează a fi falsificat. Din această cauză, datele obținute prin metoda "phishing" pot fi folosite doar pentru efectuarea tranzacțiilor pentru care nu este necesară prezența fizică a cardurilor, respectiv tranzacții ordonate prin telefon, poștă, internet, pentru care deținătorul trebuie să furnizeze diferite parole sau coduri. Pentru cele expuse mai sus, instanța va dispune în baza art. 11 pct. 2 lit. a C.p.p. rap. la art. 10 lit. c C.p.p. achitarea inculpatului E. pentru infracțiunea prevăzută de art. 24 alin. 1 din L (...), constatând că nu s-a dovedit împrejurarea că acesta ar fi falsificat cardurile deținute de frații S..


Apreciind, așa cum s-a arătat mai sus, că nu există dovezi potrivit cărora inculpatul E. a creat programul ce permite descărcarea datelor de identificare oferite de cetățenii străini și că acest program nu este   să servească la contrafacerea ori alterarea instrumentelor electronice de plată,  respectiv că datele obținute astfel sunt insuficiente pentru acest scop, instanța de fond a dispus, în baza art. 11 pct. 2 lit. a C.p.p. rap. la art. 10 lit. d C.p.p. achitarea inculpatului pentru infracțiunea prevăzută de art. 24 din L 365/2002, faptei lipsindu-i elementele constitutive pentru existența infracțiunii.


în legătură cu infracțiunea prevăzută de art. 24 alin. 2 din L 365/2002, prima instanță a constatat că inculpatul E. i-a însoțit pe ceilalți doi inculpați în deplasarea la C, la data de 14 noiembrie 2006. A declarat însă că a venit întâmplător cu ei, cu intenția de a repara jantele autoturismului său și nu avea în acel moment cunoștință de faptul că inculpații S. se aflau în posesia unor carduri clonate, de pe care intenționau să ridice numerar. Instanța reține că asupra inculpatului nu s-au descoperit carduri contrafăcute. în discuția de pe canalul Z. N. a inculpatului S. cu "B.", în condițiile în care descrie în amănunțime cum au reușit, atât el cât și fratele său să ascundă cardurile, câte avea fiecare dintre ei, ce sume de bani obținuseră de pe ele, unde se aflau aceste sume și cum le-au justificat, acesta nu menționează că și inculpatul E. ar fi deținut carduri clonate și nici că ar fi participat la efectuarea tranzacțiilor cu acestea. Dimpotrivă, răspunzând la întrebarea cu cine venise la C și cine mai știe despre cele petrecute în F, S. declară: "era ziua prietenului nostru, băiatul de era cu noi" (trebuie precizat că inculpații sunt rude, veri) și cunosc cele întâmplate: "eu, frate-meu, acela de era cu noi, tu și încă vreo trei… (persoane)". Reținând că probele aflate la dosar nu demonstrează implicarea inculpatului în activitatea infracțională a fraților S., instanța va dispune, în baza art. 11 pct. 2 lit. a C.p.p. rap. la art. 10 lit. c C.p.p. achitarea inculpatului pentru infracțiunea de punere în circulație ori deținere în vederea punerii în circulație de instrumente de plată electronică falsificate.


 Instanța a dispus totodată,  achitarea tuturor inculpaților pentru infracțiunea de constituire de grup infracțional organizat, prev. de art. 7 din L 39/2003, apreciind că nu sunt întrunite elementele constitutive ale acesteia. Astfel, nu s-a dovedit existența unui grup structurat, în sensul cerut de textul de lege, participarea inculpatului E. fiind întâmplătoare. Modul de acțiune al inculpaților este diferit: în timp ce inculpații S. folosesc instrumente de plată contrafăcute, obținute prin așa-numita metodă "skimming", inculpatul E. folosește o metodă diferită de înșelare a deținătorilor de carduri, iar modul în care pot fi folosite instrumentele de plată electronică sunt de asemenea diferite (cardurile clonate deținute de inculpații S. pot fi utilizate atât pentru tranzacțiile în care se cere prezența fizică a instrumentului, cât și pentru cele în care nu există această condiție, în timp ce datele de identificare obținute de inculpatul E. reprezintă parolele, codurile cerute pentru tranzacțiile în absența cardului). Cum existența unui grup organizat este determinată de prezența a cel puțin trei persoane în grup și nu s-a dovedit implicarea unei terțe persoane în activitatea desfășurată de frații S. împreună, în baza art. 11 pct. 2 lit. a C.p.p. rap. la art. 10 lit. d C.p.p., vor fi achitați toți inculpații pentru această infracțiune.


 La stabilirea pedepselor aplicabile fiecărui inculpat, instanța de fond a reținut drept circumstanțe în favoarea inculpaților faptul că nu sunt cunoscuți cu antecedente penale (inc. S. E. este cercetat pentru trafic de droguri, însă în cauză nu s-a pronunțat o sentință de condamnare) și sunt tineri. Atitudinea lor în cursul procesului penal demonstrează însă că nu și-au asumat în nici un fel responsabilitatea propriilor acțiuni, iar activitatea infracțională este una de amploare, dovedită prin faptele comise, numărul cardurilor contrafăcute și prin datele descoperite în hardul calculatorului inculpatului E.. Reținând că inculpații S. au desfășurat împreună întreaga activitate infracțională, fapt ce le-a conferit mai multă îndrăzneală, instanța va stabili pentru  inculpatul S. E. pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 C.p. și pentru inculpatul S. N. pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 C.p. Deși activitatea infracțională a inculpatului E. a rămas în faza de tentativă, ținând cont de faptul că acesta era în posesia datelor de identificare ce i-ar fi permis efectuarea operațiunilor financiare în numele a peste 500 persoane, instanța va condamna inculpatul la pedeapsa de 4 ani și șase luni închisoare. De asemenea, instanța reține că doar circumstanțele personale favorabile ale inculpaților, respectiv că n-au antecedente penale, sunt tineri și cu studii superioare nu reprezintă motive suficiente pentru a aprecia că scopul educativ al pedepselor poate fi atins fără privarea de libertate a acestora.
împotriva  acestei sentințe, au declarat apel inculpații S. E.-D., S. J.-N. și E. U..


Astfel, potrivit  probelor existente la dosar și care constau în înregistrările de convorbiri telefonice, înregistrările tip messenger, e-mail, proceselor-verbale de constatare și expertizelor criminalistice, inclusiv expertiza En Case din 11 aprilie 2007, rezultă că inculpații s-au constituit într-un grup organizat în scopul obținerii de venituri ilicite, folosindu-se de mijloace de plată electronice falsificate, datele necesare clonării unor cărți de credit fiind obținute prin metoda phishing, o  parte din venituri fiind folosită uneori pentru cumpărarea de droguri  și consumul acestora.


Cu privire la criticile aduse de inculpatul E. U., acestea sunt neîntemeiate, deoarece inculpații au beneficiat de asistență juridică și din actele existente în dosarul de urmărire penală nu rezultă că apărătorii ar fi fost împiedicați ori că ar fi cerut să participe la actele de urmărire penală efectuate de organele de cercetare, nefiind încălcate astfel dispozițiile art.172 Cod pr.penală.
Nici invocarea încălcării dispoz.art.66 Cod  pr.penală, nu este întemeiată, deoarece inculpatul a beneficiat de prezumția de nevinovăție și a avut dreptul  să probeze lipsa de temeinicie a acuzațiilor care i-au fost aduse atât la instanța de fond, cât și la instanța de apel cu privire la toate faptele și împrejurările contestate de el, probele administrate la urmărirea penală și reținute în acuzare fiind readministrate în mod direct și nemijlocit în fața instanței în timpul cercetării judecătorești.


Singurele cereri formulate de acest inculpat ca de altfel și ceilalți inculpați au vizat în exclusivitate schimbarea stării de arest a inculpatului S. E. D..
în cauză, de asemenea, nu se poate susține că folosirea informatorului s-a făcut pentru a incita la comiterea de infracțiuni, atât timp  cât organele de urmărire penală se sesizaseră cu privire la existența grupului infracțional și cu privire la comiterea de către membrii lui a unor fapte prevăzute de legea penală.


Cu privire la apelurile inculpaților S. E. și S. N., Curtea reține că în sarcina acestora sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunilor prev.de art.27 alin.2 și art.24 alin.2 din  Legea 365/2002.


 Este adevărat că în ceea ce privește falsificarea instrumentelor de plată electronice nu există probe concludente și certe împotriva celor doi inculpați, în schimb, așa cum temeinic și legal a reținut instanța de fond, există dovezi suficiente cu privire la punerea în  circulație  și deținerea unor astfel de mijloace de plată electronice.


 Este cert că, cardurile descoperite ulterior în  sediul Poliției F s-au aflat în posesia inculpaților și au fost abandonate de aceștia, lucru ce rezultă din transcrierea înregistrărilor pe messenger dintre inculpatul S. E. D. și agentul sub acoperire „B.”, elocventă fiind înregistrarea din 23 noiembrie 2006, din care rezultă că inculpații observaseră că sunt urmăriți și că își luaseră măsuri preventive pentru a împiedica descoperirea lor, coroborată și cu recunoașterile inițiale și parțiale ale inculpaților.


Curtea reține, în raport cu apărările celor trei inculpați că, expertiza criminalistică a hard-ului de la unitatea centrală a calculatorului V. PRO ce aparține inculpatului E. U., a evidențiat faptul că acesta conținea fișiere tip text ce conține numere de telefon aparținând unor bănci americane emitente de card-uri, un fișier tip text conținând 76 de card-uri bancare emise pe diverse nume de cetățeni străini, un număr de aproximativ 50 e-mail-uri, conturi E., o pagină pe phishing, un fișier tip text conținând o scrisoare în limba engleză, un fișier tip text conținând date ale unei cărți de credit, un fișier tip text conținând peste 6.000 de conturi ale utilizatorilor serviciului de E., imagini tip screen-shot reprezentând ipostaze din momentul identificării unui număr de  câteva zeci de mii de fișiere prin care se obțin date pentru clonarea card-urilor bancare, precum și că fișiere tip text cu  numerele de telefon ale băncilor americane și pentru cele 76 de card-uri, au fost salvate prin „scurtătură” pe desktop-ul calculatorului, pentru un acces rapid, astfel încât, apărarea inculpatului E. U. că ar fi cumpărat hard-ul de la o altă persoană cu toate aceste elemente de identificare, este nefondată, în condițiile în care el și-a personalizat  și folosit astfel calculatorul.


Nici apărarea inculpaților și în special a inculpatului E. U., că fișierele cu date ilegale găsite în calculatorul său, nu conțin date identice, ci doar asemănătoare cu datele inscripționate pe card-urile găsite în rezervorul WC-ului de la Poliția F, nu poate fi reținută, în condițiile în care, aceste date dovedesc același mod de operare în inscripționarea suportului magnetic, în raport de conținutul concret al datelor.


Este cert astfel că inculpații au falsificat instrumente de plată de tipul card-urilor, pe care le-au și deținut în vederea folosirii, de care, așa cum s-a arătat, s-au „debarasat” în timpul reținerii la Poliția F.


Cu privire la critica referitoare la încadrarea juridică dată faptelor inculpaților în raport de dispozițiile art. 27 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, Curtea apreciază că acestea sunt nefondate, deoarece expertizele au stabilit că asupra inculpaților au existat instrumente de plată electronice, așa cum sunt definite ele prin art. 1 alin. 1 pct. 10 din legea sus menționată și că, aceste instrumente de plată nu erau emise de instituții bancare autorizate, ele conținând elemente de identificare obținute fără drept, cu privire la titularii unor conturi și conturile acestora, elemente care puteau servi în mod efectiv la efectuarea de operații electronice.


De altfel, din înregistrările convorbirilor telefonice, rezultă că inculpații au folosit aceste mijloace de plată în vederea unor sume de bani de la B.-uri bancare din municipiul C.  


Față de aceste considerente, nu se  poate susține că inculpații ar fi comis infracțiunea prev. de art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 - acest text de lege vizând instrumente de plată reale, dar fără  consimțământul titularului - în sarcina lor existând întrunite elementele constitutive ale infracțiunii prevăzută de art. 27 alin. 2 din legea sus menționată, text de lege care vizează instrumente de plată electronică contrafăcute fără drept, prin utilizarea neautorizată a oricăror date de identificare, sau a unor date de identificare fictive.


Nu este întemeiată nici critica privind greșita individualizare a pedepselor aplicate inculpaților, invocându-se doar date pozitive ce caracterizează persoana lor, deoarece aceste date sunt, potrivit art. 72 C.p., doar o parte din criteriile legale, alături de gradul de pericol social al infracțiunii, limitele de pedeapsă, dispozițiile părții generale ale codului penale, împrejurările care pot agrava sau atenua răspunderea penală, ce trebuie avute în vedere de instanță la stabilirea și proporționalizarea pedepsei.


Ori, ținându-se seama de perioada relativ mare în care au fost comise faptele deduse judecății, de modul în care s-au organizat, de măsurile pe care le luau inculpații pentru a-și asigura siguranța activității ilicite, depoziția procesuală nesinceră pe care au adoptat-o inculpații atât pe parcursul urmăririi penale, cât și al judecății, deși nu au contestat conținutul înregistrărilor tip mail, messenger și telefonice, se apreciază că, în raport de dispozițiile art. 52 C.p., pedepsele aplicate sunt de natură să realizeze scopul preventiv și educativ al acestora.


Cu motivarea reținută, neconstatându-se întemeiate criticile formulate de apelanți și neconstatându-se din oficiu motive de fapt ori de drept care să impună desființarea sentinței, în temeiul art. 379 pct. 1 lit. b C.p.p., apelurile vor fi respinse ca nefondat.


Reținându-se și că temeiurile avute în vedere inițial la luarea și menținerea succesivă a arestării preventive pentru inculpatul S. E. D., nu au încetat și nici nu s-au schimbat și că lăsarea sa în libertate prezintă D. cert pericol pentru ordinea publică, se va menține  și se va deduce prevenția acestuia, în continuare, de la data de 05.12.2007, la zi.


Văzând și dispozițiile art. 192 alin. 2 C.p.p.;

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
îN NUMELE LEGII
 D E C I D E :

 


Respinge, ca nefondate, apelurile declarate de inculpații S. E.-D. (în prezent aflat în detenție, în cadrul  P e n i t e n c i a r u l u i   C r a i o v a), S. J.-N. și E. U., împotriva sentinței penale nr. 555 de la 05 decembrie 2007 pronunțată de  T r i b u n a l u l   D o l j în dosarul cu nr(...).


Menține și deduce prevenția, în continuare, pentru apelantul - inculpat S. E.-D., de la 05.12.2007, la zi.


Obligă fiecare apelant - inculpat la câte 135 lei, cheltuieli judiciare statului.

 

Decizie cu drept de recurs, în termen de 10 zile de la pronunțare pentru procuror și apelanții - inculpați prezenți și de la comunicare pentru apelantul - inculpat aflat în detenție.


Pronunțată în ședința publică de la 17 Martie 2008.