CURTEA DE  A P E L   B R A í…ž O V
Secția penală și pentru cauze cu minori
DECIZIA PENALÄ”š NR. 45/
í…žedința publică din 19 iunie 2009

 

Domenii: Penal. Infracțiuni privind comerțul electronic: falsificarea instrumentelor de plată electronică,  efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

     
  Pentru astăzi fiind amânată pronunțarea asupra apelurilor declarate de Parchetul de pe lângă   î n a l t a   C u r t e de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul  T e r i t o r i a l   B r a ș o v și inculpații G. D. H., N. (...), (...) E. S. și O. (...) J.  împotriva sentinței penale nr. 904/S/8.12.2008 pronunțată de  T r i b u n a l u l   B r a ș o v în dosarul (...).


 Dezbaterile în cauza penală de față au fost înregistrate în conformitate cu dispozițiile art. 304 Cod procedură penală.


 Procedura îndeplinită.


 Dezbaterile în cauza de față au avut loc în ședința publică din data de 17 iunie 2009, când părțile prezente au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de ședință din acea dată, care face parte integrantă din prezenta decizie, iar instanța din lipsă de timp pentru deliberare, a amânat pronunțarea pentru data de  astăzi 19 iunie  2009

 

                                      C  U  R  T  E A

 

 Deliberând asupra apelului penal de față:


 Constată că prin sentința penală nr. 904/8.12.2008 pronunțată de  T r i b u n a l u l   B r a ș o v în dosarul penal nr(...)  a fost condamnat inculpatul N. (...) în baza art. 24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea  art. 41 alin. 2 Cod penal la pedeapsa de 6 ani închisoare și 5 ani interzicerea  drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație în orice mod și deținere a instrumentelor de plată falsificate în formă continuată.


In baza art. 7 din Legea nr.39/2003 a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 6 ani închisoare si 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit a teza II, lit b Cod penal  pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional  organizat.


In baza art. 20 Cod penal rap. la art. 27 alin 1, 5 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos în forma tentativei la infracțiunea în forma continuată.


In baza art 33 lit a, art. 34 lit b, art.35 Cod penal s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit a teza II, lit b Cod penal.


Cu aplicarea art 71, 64 lit. a teza II, lit b Cod penal.


In baza art. 88 Cod penal s-a dedus din pedeapsa aplicată perioada reținerii și arestări preventive din data de 31.05.2008 la zi și în baza art. 350 Cod procedura penală s-a menținut starea de arest preventiv a inculpatului.


In baza art. 24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal a fost condamnat inculpatul T. E. S., la pedeapsa de 7 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit a teza II, lit b Cod penal pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație în orice mod și deținere a instrumentelor de plata falsificate în forma continuată.


In baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 7 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art 64 lit a teza II, lit b Cod penal pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat.


In baza art. 20 rap. la art. 27 alin 1, 5 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 6 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos în forma continuată.


In baza art. 33 lit a,.art. 34 lit b, art. 35 Cod penal s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit a teza II, lit b Cod penal.


Cu aplic art 71, 64 lit a teza II, lit b Cod penal.


In baza art 88 Cod penal s-a dedus din pedeapsa aplicată perioada reținerii și arestării preventive din data de 3.06.2008 la zi și în baza art. 350 Cod procedură penală s-a menținut starea de arest preventiv a inculpatului.


In baza art. 24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 al 2 Cod penal a fost condamnat inculpatul G. D. H., la pedeapsa de 7 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev de art 71 ,64 lit a teza II, lit b Cod penal pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație și deținere a instrumentelor de plată falsificate în forma continuată.


In baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 7 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit a teza II, lit b Cod penal pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat.


In baza art. 26 Cod penal raportat la art. 20 Cod penal raportat la art. 27 al 1, 5 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 6 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos  în forma complicității la tentativa infracțiunii în forma continuată.


In temeiul art 33 lit a, 34 lit b, 35  Cod penal s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, lit. b Cod penal.


In baza art 88 Cod penal s-a dedus din pedeapsa aplicata inculpatului perioada reținerii și arestării preventive din data de 30.07.2008 la zi și în baza art. 350 Cod procedura penală s-a menținut starea de arest preventiv a inculpatului.


In baza art. 26 Cod penal raportat la art. 20 Cod penal  raportat la art. 27 alin 1, 5 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal a fost condamnat inculpatul O. (...) J., la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos în forma complicității la tentativa infracțiunii în forma continuată.


In baza art. 7 din Legea nr. 39/2003 a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit a teza II, lit b Cod penal pentru săvârșirea infracțiunii de aderare la un grup infracțional organizat.


In baza art. 33 lit a, art. 34 lit b, art. 35 Cod penal s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art .64 lit a teza II, lit b Cod penal.

Cu aplic. art. 71, 64 lit a teza II, lit b Cod penal.


In baza art 88 Cod penal s-a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului perioada reținerii din data de 19.08.2008.


In baza art. 11 pct. 2 lit a, rap. la art. 10 lit. d Cod procedură penală s-a dispus achitarea inculpatului O. (...) J. pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație și deținere a instrumentelor de plata falsificate prev. de art. 24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 al 2 Cod penal.
In baza art. 118 lit b, c Cod penal s-a dispus confiscarea de la inculpatul N. (...) a unui număr de 37 carduri nebancare găsite în autoturismul Daewoo Cielo cu nr. DJ - 06- F., a unui card de plastic cu E. magnetica cu logo desene de animație având înscris cu marker-ul nr 40; de la inculpatul T. E. S. 3 carduri de plastic găsite la percheziția domiciliară și depunerea acestor bunuri ridicate de la inculpați la Camera de Corpuri delicte a  T r i b u n a l u l u i   B r a ș o v.


In baza art 118 lit d Cod procedură penală s-a dispus confiscarea de la inculpatul O. (...) J. a sumei de 150 lei.


S-a dispus de asemenea, în baza art. 109 Cod procedură penală ca următoarele bunuri să se păstreze la dispoziția instanței: chitanța emisă de B. nr. 806 al Băncii Transilvania în data de 31.05.2008, ora 20.23:02, cartela T. P. și cartela de reîncărcare pre E. ridicate de la inculpatul N. (...), înscrisul ridicat de la inculpatul N. (...) conținând variantele cu număr pin, telefonul mobil Nokia 8910, telefonul mobil  Nokia 6290, telefonul mobil B. și două  cartele T. ridicate de la inculpatul N. (...), un (...) Fiesta 700 Mb-80 min cu înregistrările video din data de 31.05.2008 la B. aparținând BCR B, un E. copy me conținând percheziția infromatică asupra mediilor de stocare de date informatice deținute de inculpatul N. (...), 4 (...)-uri cu înregistrarea video din data de 31.05.2008 de la diverse bancomate astfel cum apar și în procesul verbal de predare primire existent la fila 3-4 dosar, 7 (...)-uri și E.-uri ridicate de la inculpatul N. (...).


S-a dispus restituirea care inculpatul N. (...) a permisului de conducere, carnetului de sănătate și a cărții de identitate eliberate de autoritățile italiene.


 Pentru a pronunța această hotărâre prima instanță a reținut următoarele:
Inculpații se cunosc de mai mult timp, intre aceștia existând relații se amiciție si chiar de prietenie.


In urma cu aproximativ un an de zile inculpatul N. (...) s-a întâlnit in C cu inculpatii T. E. si G. D., despre care cunoștea din anul 2006 (intilnirea avind loc probabil in Italia) ca s-ar ocupa cu-falsificare de carduri”  - fila 144 dosar u.p. Faptele care au urmat indreptatesc instanța sa afirme ca susținerile inculpatului N. (...) in sensul ca i s-ar fi propus de catre inculpatii T. E. si G. D. sa utilizeze carduri false inca din anul 2007 sunt verosimile (fila  144 dosar u.p si următoarele). Totodată inculpatul N. a afirmat ca avea cunoștința despre faptul ca inculpații  (...) si G. s-ar ocupa de-falsificarea de carduri”
Inculpatul T. E. a afirmat ca el a achiziționat 43 de carduri falsificate --plasticurile” - de la o persoana cunoscuta sub numele de-N.”, in perioada in care se afla in Italia contra sumei de 1000 euro. Ulterior inculpatul T., ca si inculpatul N. - care a afirmat ca si el îl cunoștea pe acest N., afirma ca același N. este cel care l-a însoțit in data de 31.05.2008 in localitatea B pentru a pune in circulație-plasticurile”. Din declaratiile  inculpatului - T. -  reținem ca persoana numita-N.” este in fapt inculpatul G. D., inculpat care  i-a oferit spre cumpărare cardurile si i-a propus sa intre in-afaceri” împreună cu el in acest sens. Din aceeași declarația inculpatului T. reținem ca  la momentul vînzării cardurilor, inculpatul G. i-a comunicat ca exista posibilitatea de a retrage in mod fraudulos de pe fiecare card suma de câte 1.000 ron - 10 milioane lei vechi - fila 207 dosar u.p.


In data de 30.05.2005 inculpatul G. il cauta la domiciliu pe inculpatul  T., prilej cu care afla ca-plasticurile” nu au fuseseră folosite si se oferă sa îl insoteasca pentru a scoate bani in mod fraudulos de pe mijloacele electronice de plata. T., inculpatii T. si G. se întâlnesc intr-un local din municipiul C cu inculpatul N. (...), căruia ii propun sa meargă a doua zi sa încerce sa scoată bani de pe carduri, promițându-i suma de 100 RON pentru fiecare extragere reușită.


întrucât mașina pe care o avea inculpatul G. D. avea unele defecțiuni, inculpatul T. a contactat telefonic pe un prieten comun - inculpatul O., spunându-i ca dorește sa ii transporte a doua zi intr-o alta localitate.
In data de 31.05.2008, in jurul orelor 10.00, conform înțelegerii avute cu inculpatul T., inculpatul O. se deplasează cu autoturismul sau marca Cielo  cu nr (...) la domiciliul inculpatului G., împreună au plecat la domiciliul inculpatului N. si de aici la domiciliul inculpatului T.. U. patru s-au deplasat in localitatea  Circea, localitate in care se afla sediul firmei aparținând mamei inculpatului G. D..


Ajunși la locația amintita cei patru inculpați au hotărât sa meargă împreuna spre localitatea B pentru a folosi cardurile falsificate, iar in situația in care acestea erau funcționale urmau sa-se distreze” - declarația inculpatului T. - fila 207 dosar u.p.


Inculpatul O. J. a luat la cunoștință despre ce urma sa se întâmple la B, fiind totodată de acord ca deplasarea sa o facă si cu autoturismul sau. Cu acest prilej inculpatul T. sau inculpatul G. - probatoriul nu a putut stabili cu certitudine, împarte trei telefoane mobile cu cartele pre E., singurul care nu a primit aparat telefonic fiind inculpatul O. J..


Asa fiind, in jurul orelor 13.00, inculpații G. D. si O. J. pleacă cu mașina inculpatului G. (autoturismul fiind condus de inculpatul G.), un Mercedes D., fiind urmati la scurt timp de inculpații T. si N., aceștia din urma in mașina pusa la dispoziție de inculpatul O. J., autoturism condus de inculpatul T. E..
Conform înțelegerii, cei patru se deplasau spre localitatea B, pe traseul P - Câmpulung - E. - B; pe traseu, inculpații G. si O. s-au deplasat prin orasul P, pentru ca inculpații T. si N. sa se deplaseze pe șoseaua de centura a orașului.


In localitatea Câmpulung, inculpatii T. si N. au oprit autoturismul, iar inculpatul T. E. s-a deplasat la B.-ul apartinind BCR situat pe strada (...) (...), insa nu a reușit sa facă nici o retragere de numerar, deși a încercat de doua ori, întrucât a introdus greșit codurile pin pe care le avea înscrise pe hârtia pe care o avea asupra sa.


In jurul orelor 20.oo inculpații au ajuns in localitatea B, iar conform indicațiilor primite de la inculpatul G., inculpatul T. a parcat autoturismul in zona centrala a orașului. Aici inculpatul N. (...) s-a deplasat la un B. aparținând E. situat pe bulevardul F. si la un B. aparținând băncii Transilvania de pe strada (...), insa fiecare tranzacție a fost refuzata datorita introducerii greșite a codurilor pin. In acest timp inculpatul T. E. il urmarea îndeaproape pe inculpatul N., comunicând de fiecare data cu inculpatul G.. Fiindu-i transmis faptul ca pin-urile nu sunt corecte, inculpatul G. a cerut celor doi inculpați - N. si T. sa mai încerce.


De altfel si după încercarea de retragere de numerar de la B. din Câmpulung inculpatul a comunicat telefonic inculpaților T. si N. sa mai încerce cardurile.
In jurul orelor 20.30 inculpatul N. (...) este surprins de lucrători E. - E. B la bancomatul E. de pe bulevardul F. din B in timp ce încerca sa efectueze o tranzacție cu un card contrafăcut.


După surprinderea si reținerea inculpatului N. (...), inculpatul T. E., aflat in apropierea acestuia, a contactat telefonic pe inculpatul G. D. care se afla împreuna cu inculpatul O. J., pentru a le spune despre retinerea inculpatului N. (...), stabilind împreuna sa se întâlnească in parcarea magazinului Real din B.


Inculpatul T. E. s-a deplasat cu un taxi spre parcarea magazinului Real din B, magazin situat in zona E., iar ceilalți doi inculpați au venit cu mașina condusa de inculpatul G. la același punct de intilnire. Aici, cei trei inculpați au încercat sa înlăture dovezile si probele materiale care puteau conduce la identificarea acestora, sens in care solicita martorului T. E. sa ia legătura cu fratele inculpatului O.  pentru a le remite cheile de rezerva de la autoturismul marca Cielo.


Martorii T. E. si E. J. s-au deplasat cu un autoturism spre B, iar cei trei inculpați au pornit cu autoturismul inculpatului G. D. in întimpinarea acestora. Martorii si inculpații s-au întâlnit intr-o stație E. situata in apropiere de Câmpulung, iar de aici inculpatul T. E. a plecat cu cei doi martori in B pentru a căuta autoturismul cu care veniseră in B inculpații T. si N. (...). Inculpații G. si O. si-au continuat drumul mai departe spre C unde au ajuns spre dimineață.
Inculpatul T. E. si cei doi martori s-au deplasat in centrul mun. B, in locul in care inculpatul si-a amintit ca a lăsat autoturismul, insa constatând ca acesta nu se mai afla in parcare  a plecat împreună cu martorii spre C.


La indicațiile inculpatului G. D., inculpatul O. J. se deplasează la politie pentru a reclama faptul ca a împrumutat autoturismul unui prieten care nu i l-a mai restituit, insa este îndrumat sa se adreseze instantei de judecata.


A doua zi  inculpații T. si G. s-au întâlnit pentru a discuta despre modalitatea de a-l ajuta pe inculpatul N. reținut de câtre organele de politie, inculpatul T. fiind cel care a discutat cu un avocat despre situația juridica a prietenului sau.
Plecarea precipitata a inculpaților T., G. si O. din localitatea B, după surprinderea inculpatului N., este insa cea mai elocventa dovada  cu privire la motivul prezentei celor patru in municipiul B : utilizarea cardurilor clonate. In condițiile in care motivul deplasării in B îl constituia sărbătorirea zilei de naștere a inculpatului T., nu se explica de ce nu s-a căutat nici o locație in acest sens de către nici unul dintre inculpați, de ce după surprinderea inculpatului N. nici unul din ceilalți trei inculpați nu a rămas in B pentru a căuta o locație pentru sărbătorirea aniversarii în condițiile în care, spun inculpații, nu se cunoșteau atât de bine.


 împotriva acestei sentințe au formulat apel  M i n i s t e r u l   P u b l i c - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul  T e r i t o r i a l   B r a ș o v, criticând-o pentru nelegalitate în cea ce privește soluția de achitare a inculpatului O. (...) J. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 24 alin 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin 2 din Codul penal, precum și inculpații G. D. H., N. (...), (...) E. și  O. (...) J., care au criticat de asemenea sentința penală atacată sub aspectul nelegalității și netemeiniciei.


 în dezvoltarea motivelor de apel parchetul a arătat că probatoriul administrat în cauză a dovedit că inculpatul (...) E. S. a depus cardurile clonate în torpedoul mașinii inculpatului O. (...) J., în prezența celorlalți trei inculpați, înainte de a se despărți pentru a face deplasarea la B cu două autoturisme; ori în acest context, a rezultat în mod evident că inculpatul O. (...) a cunoscut faptul că în mașina sa au fost depuse și păstrate carduri clonate și a acceptat remiterea cheilor autoturismului său, celorlalți doi inculpați în scopul efectuării deplasării la B în vederea folosirii cardurilor clonate; a acceptat astfel  să dețină respectivele  carduri în  autoturismul care îi aparține. Nu apare relevantă în speță împrejurarea conform căreia ulterior depunerii cardurilor  în torpedoul mașinii sale inculpatul O. (...)  s-a deplasat la B cu un alt autoturism. Se impune așadar condamnarea inculpatului O. (...) J. pentru comiterea infracțiunii prev. de art. 24 alin 2 din Legea 365/2002, întrucât conduita inculpatului, astfel cum a fost descrisă se circumscrie elementului material al laturii obiective a  infracțiunii prev. de art. 24 alin 2 din Legea 365/2002 pentru care s-a dispus trimiterea în judecată.
 

în apelurile formulate de către inculpați  hotărârea atacată  a fost criticată pentru nelegalitate și netemeinicie și solicitând desființarea ei iar în cadrul rejudecării pronunțarea unei noi hotărâri legale și temeinice.


Toți inculpații au solicitat reformarea hotărârii în ceea ce privește condamnarea lor pentru comiterea infracțiunii prev. de art.  7 din Legea 39/2003 arătând că se impune achitarea  lor pentru această infracțiune în temeiul art. 10 lit. a sau în subsidiar art. 10 lit. d Cod procedură  penală întrucât nu s-au constituit într-un grup organizat pentru a comite infracțiunile reținute în sarcina lor prin actul de sesizare al instanței ci este vorba despre o pluralitate de infractori ocazională, o participație în sensul prevăzut de codul penal fără a exista o structură organizată, o ierarhizare în cadrul grupului și toate celelalte condiții prevăzute de lege pentru a se  aprecia că în speță a fost constituit și s-a aderat la un astfel de grup organizat.


Inculpatul N. (...) a mai susținut în dezvoltarea motivelor de apel că nici infracțiunea prev. de art. 27 alin 1 din Legea 365/2002 reținută în sarcina lui nu există întrucât în lipsa codurilor PIN  instrumentele de plată electronice - chiar dacă ar fi fost vorba despre unele falsificate - nu puteau fi folosite sens în care se impune achitarea sa în temeiul art. 10 lit. a Cod procedură penală.
în ceea ce privește infracțiunea prev. de art. 26 rap. la art. 20  și art. 27 alin 1,5  din Legea 365/2002 reținută în sarcina aceluiași inculpat s-a solicitat de asemenea în principal achitarea sa în baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit d Cod procedură penală întrucât în speță nu s-a făcut dovada de către acuzare că cele 43 de carduri blak găsite asupra inculpaților reprezintă  instrumente electronice de plată, neavând toate  elementele unor astfel de instrument de plată. în subsidiar, relativ la această infracțiune s-a solicitat redozarea pedepsei aplicate de către prima instanță inculpatului care este disproporționată în raport cu circumstanțele reale în care fapta a fost comisă, cu gradul de participare al inculpatului la această faptă și circumstanțele sale personale.


Inculpatul (...) E. S. a  arătat în dezvoltarea motivelor de apel, pe lângă criticile referitoare la lipsa elementelor constitutive ale infracțiunii prev. de art. 7 din Legea 39/2003, nelegalitatea hotărârii atacate sub aspectul condamnării acestui inculpat pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 24 alin. 2 din Legea 365/2002 ale căror elemente constitutive nu sunt întrunite în speță și netemeinicia ei prin prisma modalității de individualizare judiciară a pedepsei care i-a fost aplicată pentru comiterea infracțiunii prev. de art. 20 Cod penal rap. la art. 27 alin 1 și 5 din Legea 365/2002.


Astfel s-a arătat în esență că  infracțiunea prev. de art. 24 alin 2 din Legea 365/2002 are un conținut alternativ, ea putând fi săvârșită fie prin  deținerea  instrumentelor de plată falsificate în vederea punerii lor în circulație fie prin punerea  în circulație a acestora; având în vedere înțelesul celor două noțiuni „deținere” și „punerea în circulație” rezultă că cele două modalități de comitere a  faptei au caracter alternativ, nicidecum cumulativ, ceea ce înseamnă că cele două infracțiuni: punerea în circulație și respectiv  efectuarea de operațiuni financiare frauduloase nu pot fi comise în concurs.
Relativ la infracțiunea de tentativă de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos prev. de art. 20 rap. la art. 27 alin 1 și 5 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal s-a arătat în primul rând că nu sunt aplicabile în speță dispozițiile art. 41 alin 2 Cod penal întrucât actele materiale nu sunt despărțite de diferite „intervale de timp” ci toate sunt comise în aceeași zi; de asemenea, chiar dacă s-ar reține comiterea acestei infracțiuni în formă continuată, nu pot fi avute în vedere decât actele materiale  dovedite, numărul lor trebuind să fie indicat în concret pentru că numai în acest fel se poate cunoaște pericolul social al infracțiunii și numai în raport cu acesta se poate stabili pedeapsa.


în al doilea rând, referitor la această infracțiune s-a arătat că prima instanță nu a stabilit în concret  contribuția fiecărui inculpat la săvârșirea infracțiunii, iar la individualizarea judiciară a pedepsei aplicate pentru această infracțiune instanța de fond nu a ținut seama de toate criteriile generale de individualizare judiciară prev. de art. 72 Cod penal, omițând să aibă în vedere în special circumstanțele personale ale inculpatului.


Inculpatul G. D. H.  a solicitat în apelul formulat, în principal desființarea  hotărârii atacate iar pe fond achitarea sa relativ la toate infracțiunile reținute în sarcina sa prin actul de sesizare al instanței.


Criticile inculpatului au vizat în primul rând faptul că la judecata în fond s-au încălcat normele imperative ce reglementează competența materială a parchetului; astfel s-a arătat că la judecarea cauzei în fond nu a participat un procuror din cadrul unității de parchet competente din punct de vedere material. Art. 67 alin 3 din Legea 304/2004 privind organizarea judiciară  prevede că „în procesele penale, la ședința de judecată poate participa procurorul care a efectuat urmărirea penală sau alt procuror desemnat de conducătorul parchetului, ori în speță, la judecare cauzei în fond ar fi trebuit să participe fie procurorul care a dispus trimiterea în judecată, fie un alt procuror din cadrul Biroului  T e r i t o r i a l   B r a ș o v al D.I.I.C.O.T., lucru care nu s-a întâmplat, la toate termenele de judecată în fața instanței de fond, inclusiv cu ocazia soluționării pe fond, procurorul care a participat la ședința de judecată nu a fost din cadrul Biroului  T e r i t o r i a l   B r a ș o v  ci din cadrul Serviciului  T e r i t o r i a l   B r a ș o v, o altă structură ierarhic superioară a D.I.I.C.O.T.


în al doilea rând, în mod greșit instanța de fond, făcând simple presupuneri, fără suport în probele dosarului, a considerat că inculpatul G. D. H. ar fi săvârșit infracțiunile de care este acuzat; nu sunt întrunite în speță elementele constitutive ale infracțiunii prev. de art. 7 rap. la art. 2 din Legea 39/2003, întrucât o asemenea infracțiune presupune o activitate permanentă din partea grupului, cu o anumită durată în timp (nu o singură activitate infracțională săvârșită cu o singură ocazie), membrii grupului să aibă reprezentarea constituirii unei structuri care  va acționa pe o perioadă de timp îndelungată, grupul în discuție trebuie să aibă o ierarhie în cadrul căreia fiecare membru are un rol prestabilit și acționează după un plan de regulă elaborat anterior și de comun acord, înainte de comiterea faptelor și prin punerea de acord cu privire la activitățile ce revin fiecărui membru al grupului, ori în speță, față de modul în care au acționat inculpații nu se poate vorbi despre existența elementelor constitutive a infracțiunii prev. de art. 7 din Legea 39/2003, fiind vorba  mai degrabă despre o pluralitate ocazională.
S-a susținut de asemenea de către acest inculpat prin intermediul apărătorului său că faptele de care este acuzat atât el cât și ceilalți coinculpați, nu intră  în domeniul de aplicare  al legii 365/2002 privind comerțul electronic întrucât activitatea desfășurată de către inculpat nu se încadrează în activitățile care întrunesc elementele definiției prev. la art. 1 pct. 1 din Legea 365/2002; nici organul de urmărire penală și nici instanța de fond nu s-au preocupat de stabilirea părților vătămate ale infracțiunilor prevăzute de art. 24 și art. 27 din Legea 365/2002, deși este evident că subiectul pasiv al acestor infracțiuni sunt persoanele titulare ale cardurilor presupus false chiar dacă în speță nu se reține că s-ar fi produs vre-un prejudiciu. Nu s-a stabilit fără dubiu, și deci nu se poate susține că  obiectele găsite cu ocazia cercetărilor ar constitui „instrumente  de plată electronică falsificate”; acest aspect putea fi elucidat doar printr-o expertiză, ori o asemenea expertiză nu a putut fi efectuată, chiar dacă a fost admisă de către instanța de apel datorită lipsei unei instituții de specialitate din țară în măsură să stabilească științific împrejurărilor susținute în actul de sesizare al instanței; în lipsa unei atari expertize care să stabilească în mod cert că acele carduri sunt contrafăcute și că ele sunt apte să fie folosite pentru extragerea  de numerar, nu se poate vorbi de deținerea, punerea în circulație sau utilizarea de instrumente de plată falsificate.


în legătură cu infracțiunea prev. de art. 24 alin 2 din Legea 365/2002, în formă continuată s-a mai arătat de către acest inculpat prin avocat, că nu sunt întrunite elementele constitutive ale acestei infracțiuni întrucât nu sunt întrunite nici unul din elementele materiale ale laturii obiective ale acestei infracțiuni; utilizarea unui instrument de plată în vederea realizării  unor operațiuni precum extragerea de numerar, nu poate fi sinonimă cu punerea în circulație a acestuia, ori în speță nu rezultă ca vre-unul dintre inculpați să fi încercat să înstrăineze instrumentele de plată, ci doar au încercat să le utilizeze pentru retragerea  de numerar. în ceea ce privește cea de-a doua modalitate de comitere a acestei infracțiuni, deținerea, din nici una din probele existente la dosar nu rezultă că inculpatul G. D. ar fi deținut astfel de instrumente electronice de plată în vederea punerii lor în circulație.
Nu sunt întrunite în speță nici elementele constitutive ale infracțiunii prev. de art. 27 alin 1 și 5 din Legea 365/2002 în forma complicității la tentativă, întrucât fapta inculpatului a rămas în forma tentativei absolut improprie, dat fiind că s-a dovedit că nu a putut fi retrasă nici o sumă de bani de la bancomate datorită faptului că erau eronate codurile PIN  de care dispuneau inculpații; pe altă parte  nu s-a demonstrat în cursul procesului penal că acele carduri au fost folosite fără  consimțământul titularului, ori acest aspect, al dovedirii existenței sau nu al consimțământului titularului era de esența infracțiunii.


în subsidiar s-a solicitat, ca în măsura în care nu se va dispune achitarea inculpatului să se procedeze la o reindividualizare a pedepselor aplicate acestuia care sunt disproporționate în raport cu  modalitatea în care au fost comise faptele și cu circumstanțele personale ale inculpatului, circumstanțe care justifică suspendarea condiționată a executării pedepselor aplicate.
Inculpatul O. (...) J. a criticat de asemenea hotărârea primei instanțe pentru nelegalitate și netemeinicie, arătând că nu se face vinovat de comiterea niciuneia dintre cele două infracțiuni pentru care a fost condamnat de către prima instanță astfel încât se impune achitarea sa conform art. 11 pct. 2 lit. a și art. 10 lit a Cod procedură penală pentru ambele. în primul rând,în ceea ce privește tentativa la infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 20 Cod penal rap. la art. 27 alin 1 din Legea 365/2002, în speță este vorba despre o tentativă relativ improrprie câtă vreme inculpații au folosit carduri artizanale iar codurile PIN nu erau corecte, cardurile fiind sortite din T. eșecului. Pe altă parte, din materialul probator administrat în cauză rezultă fără dubiu că inculpatul O. (...) J., deși a pus la dispoziția celorlalți inculpați  autoturismul pentru deplasarea la B, nu a aflat decât la B despre  activitățile pe care ceilalți inculpați urmau să le desfășoare, astfel încât nu se poate susține că prin punerea la dispoziție a autoturismului pentru deplasarea la B inculpatul a favorizat conștient activitatea infracțională a celorlalți inculpați;


în ceea ce privește infracțiunea prev. de art. 7 din Legea 39/2003 reținută în sarcina inculpatului  O. (...) J., s-a arătat și de către acest inculpat că nu sunt întrunite în speță elementele constitutive ale infracțiunii, întrucât  „grupul” inculpaților nu îndeplinește condițiile necesare pentru a putea fi catalogat „grup organizat”, fiind mai degrabă o participație penală; în atari condiții, văzând că inculpatul O. (...) J. nu cunoștea nici măcar care sunt activitățile pe care dorește să le desfășoare la B ceilalți inculpați, nu se poate vorbii despre aderarea  acestuia la un grup organizat, fapta care i se impută neexistând în materialitatea ei.


 Analizând hotărârea penală atacată sub toate aspectele de fapt și de drept și prin prisma criticilor aduse în apelurile formulate, instanța  de apel reține următoarele:


 Relativ la legalitatea actelor procesuale întocmite de către prima instanță în cursul cercetării judecătorești desfășurate în cauză, criticată de către inculpatul G. D. prin prisma  încălcării dispozițiilor art. 67 alin 3 din Legea 304/2004 privind organizarea judiciară datorită faptului că la  în cursul procesului penal, în primă instanță a participat  un procuror din cadrul Serviciului  T e r i t o r i a l   B r a ș o v al D.I.I.C.O.T. și nu un procuror din cadrul Biroului  T e r i t o r i a l   B r a ș o v al D.I.I.C.O.T. deși acest din urmă E. a  efectuat urmărirea penală și a dispus trimiterea în judecată a inculpaților și deci în conformitate cu art. 67 alin 3 din Legea 304/2004 doar procurorul care a dispus trimiterea în judecată a inculpaților sau un alt procuror de la același E. desemnat anume ar fi putut participa la  proces, instanța de apel constată că sunt nefondate aceste critici, iar actele procesuale și procedurale întocmite de către prima instanță nu sunt lovite de nulitate, ci dimpotrivă respectă toate condițiile de formă și de fond, la întocmirea lor fiind respectate toate condițiile impuse de normele de procedură penală în vigoare.


Astfel, potrivit legii speciale respectiv art. 2 alin. 3 din Legea 508/2004 astfel cum a fost modificată nu este făcută nici o distincție între structura din cadrul DIICOT la care funcționează procurorii care încunoștințează instanța că vor participa la ședințele de judecată în mod direct, textul precizând doar că:”procurorii parchetelor de pe lângă instanțele  competente participă la judecarea oricărei cereri adresate instanțelor de judecată în cauzele  de competența direcției, precum și la judecarea  în fond și în căile de atac, în cauzele în care Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a sesizat instanțele de judecată, punând concluzii și exercitând căile legale de atac cu excepția cazurilor în care procurorii DIICOT încunoștințează  parchetul de pe lângă instanța competentă  și instanța că vor participa în mod direct.”


 Legea 508/2004 este o lege specială, care creează în cadrul  Parchetului de pe lângă  î n a l t a   C u r t e de Casație și Justiție o structură specială: Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, a cărei funcționare este reglementată de o lege specială, cu norme de  competență specifice, derogatorii de la normele generale; art. 2 alin 3 din Legea 508/2004 este o astfel de normă specială care derogă de la norma generală cuprinsă  în art. 67 alin 3 din Legea 304.


 Pe altă parte este evident că textul de lege  invocat de apărare în argumentarea  susținerilor sale (art. 20/1 din Legea 508/2004)  se referă la etapa urmăririi penale și la posibilitatea preluării de către procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în vederea  efectuării urmăririi penale, a unor cauze de competența  structurilor teritoriale subordonate direcției, ori în speță nu este contestată  modalitatea de efectuare a urmăririi penale ci participarea la ședințele de judecată desfășurate  la  T r i b u n a l u l   B r a ș o v a unui procuror din cadrul Serviciului  T e r i t o r i a l   B r a ș o v și nu din cadrul Biroului  T e r i t o r i a l   B r a ș o v.


 Relativ la fondul cauzei, instanța de apel reține că instanța de fond a  analizat și coroborat întregul material probator administrat în cauză și a stabilit pe baza acestuia  o stare de fapt corectă, chiar dacă a dat o interpretare eronată anumitor împrejurări de fapt.


 Astfel, în mod judicios s-a reținut de către prima instanță pe baza materialului probator administrat, că inculpații N. (...), (...) E. și G. D. se cunoșteau anterior anului 2008, între aceștia existând relații de amiciție și chiar prietenie; de asemenea  cei trei  cunoșteau unii despre alții că se ocupă cu activități privind carduri falsificate și toți trei fuseseră anterior anului 2008 în Italia, unde se întâlniseră și de unde inculpatul (...) E.  procurase contra sumei de 1.000 euro 43 de carduri falsificate împreună cu o listă cu codurile PIN aferente acestor carduri.


O cunoștință comună a acestora era și inculpatul O. (...) J..


 íƒÂ. în țară, la data de 30.05.2008 inculpatul (...)  E. s-a întâlnit cu inculpatul G. D. într-un bar din C și i-a solicitat ajutorul pentru extragerea a diverse sume de bani de pe cardurile false pe care le deținea; în acest sens inculpatul (...) l-a sunat și pe inculpatul N. (...), iar după ce acesta din urmă a ajuns la bar i-a solicitat de asemenea ajutorul. Inculpatul N. (...) a fost de acord să-l ajute pe inculpatul (...), urmând să primească câte 100 lei pentru fiecare card la care se potrivea codul PIN și s-ar fi extras bani.


 Ulterior  atât  inculpatul G. D. cât și inculpatul N. (...) au primit de la inculpatul (...) câte un telefon mobil și o cartelă P. pentru a putea comunica mai ușor și mai sigur. Au hotărât totodată, profitând de faptul că era și ziua de naștere a inculpatului (...)  E. ca a doua zi, respectiv 31.05.3008 să se deplaseze în zona E. -N.- B unde după ce vor extrage bani de la bancomate să se și  distreze.


 întrucât autoturismul inculpatului G. D. avea ceva defecțiuni și nu era sigur, cei trei au hotărât să se mai deplaseze cu încă un autoturism la B, în acest sens fiind contactat de către inculpatul G., inculpatul O. (...) J., care a acceptat să pună la dispoziție autoturismul, fără să cunoască la acel moment adevăratul scop al deplasării la B.


 A doua zi dimineața cei patru s-au întâlnit în jurul orei 10 iar inculpatul  (...) E. S. a introdus cardurile  care se găseau într-o cutie de ceai în torpedoul autoturismului Cielo, aspect observat și de ceilalți inculpați, inclusiv inculpatul O. (...) J.; apoi s-au deplasat cu autoturismul aparținând inculpatului O. marca Cielo cu nr. de înmatriculare (...) în localitatea  Circea, localitate în care se afla sediul firmei mamei inculpatului G. D.. De acolo au luat autoturismul inculpatului G. (Mercedes D.). Deplasarea la B s-a efectuat cu cele două autoturisme: în autoturismul Mercedes D. condus de inculpatul G. D. H. a mai urcat și inculpatul O. J. (...), iar  autoturismul Cielo al acestuia din urmă a fost condus de inculpatul (...) E., pasager fiind N. (...).


 Pe drum cele două autoturisme au oprit  în orașul Câmpulung, unde inculpatul (...) E. a încercat de două ori să scoată bani de la bancomat  cu carduri falsificate, însă nu a reușit întrucât codul PIN tastat era incorect.
 

Cele două autoturisme și-au continuat apoi deplasarea primul ajungând  la B, în jurul orei 20,00 autoturismul Cielo care a fost parcat în zona centrală; inculpații N. și (...) au luat fiecare asupra sa mai multe carduri, celelalte rămânând în autoturism și au încercat să scoată bani de la  diverse bancomate însă nici unul dintre ei nu au reușit.


După ce a ajuns la B și cel de-al doilea autoturism, acesta a fost parcat tot în zona centrală, însă inculpații nu s-au întâlnit ținând legătura telefonic; inculpatul (...) E. l-a sunat la un moment dat pe inculpatul G. D. și i-a transmis că este o problemă cu cardurile întrucât codurile PIN nu corespund și nu se pot face retrageri numerar; inculpatul G. D. H.  l-a sfătuit pe (...) E. să mai încerce.


în jurul orei 20,30 inculpatul N. (...) a fost surprins de către  lucrători E. E. B la bancomatul E. de pe bulevardul F. din B în timp ce   încerca să efectueze o tranzacție cu un card contrafăcut și reținut.


Inculpatul (...) E. a văzut această împrejurare întrucât se afla în apropiere și i-a alerat pe ceilalți doi inculpați telefonic dându-și întâlnire la magazinul REAL din Mun. B, după care a aruncat telefonul  mobil și celelalte cartele pe care le avea asupra sa într-un D. de gunoi din apropiere și s-a deplasat  cu un  taxi la magazinul amintit; tot cu taxiul s-au deplasat și ceilalți doi inculpați la magazinul REAL.


întrucât cheile autoturismului Cielo se aflau la inculpatul N. (...) și întrucât doreau scape de celelalte carduri clonate care se găseau în torpedoul acelui autoturism, inculpații l-au sunat pe martorul T. E. din C  pentru a lua legătura cu fratele inculpatului O. pentru a-i remite acestuia din urmă cheile de rezervă ale autoturismului.


Martorii T. E. și E. J. s-au deplasat la B pentru a aduce cheile autoturismului, însă după ce au intrat în posesia cheilor inculpații au constatat că acesta nu se mai afla la locul unde a fost parcat, fiind între timp ridicat de organele de poliție.


în raport de starea de fapt expusă, în mod judicios a apreciat prima instanță că în speță este întrunit conținutul constitutiv al infracțiunilor prev. de art. 24 alin 2 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal comise de către inculpații N. (...), (...) E. S. și G. D. H. și al infracțiunilor prev. de art. 20 Cod penal rap. la art. 27 alin 1 și 5 din Legea 365/2002 cu aplic art. 41 alin 2 Cod penal, comise în forma coautotatului de către inculpații N. (...) și (...) E. S.  și a complicității de către inculpații G. D. H. și O. (...) J..


Referitor la criticile aduse de inculpați hotărârii atacate în sensul că  în speță nu ar fi întrunite elementele constitutive ale nici uneia dintre infracțiunile menționate reținute în sarcina lor, datorită împrejurării că nu s-a stabilit fără dubiu că obiectele din plastic identificate asupra lor sunt instrumente de plată falsificate în sensul Legii 365/2002, instanța de apel reține că într-adevăr, deși a fost dispusă o expertiză pentru stabilirea acestor împrejurări, ea nu a putut fi efectuată de nici una dintre instituțiile de specialitate din țară, desemnate să o efectueze; cu toate acestea, pornind de la definiția dată de art.1 pct. 11 din Legea 365/2002 noțiunii de „instrument de plată electronică”: „instrument care permite titularului său să efectueze următoarele tipuri de operațiuni: a) transferuri de fonduri, altele decât cele ordonate și executate de către instituții financiare, b) retrageri de numerar, precum și încărcarea și descărcarea unui instrument de monedă electronică.” și văzând că toate cardurile găsite asupra inculpaților aveau inscripționate pe E. magnetică numere similare cu ale cardurilor bancare iar din  adresa nr. 224/11.07.2008 emisă de S. SA     rezultă că numerele inscripționate pe aceste carduri nu reprezentau o înșiruire întâmplătoare de numere ci ele sunt identice cu cele ale unor carduri bancare originale emise de bănci din Italia (fila 298 dosar u.p.), instanța de apel apreciază că toate cardurile găsite asupra inculpatului N. (...) și în autoturismul Cielo cu nr. de înmatriculare (...) cu care o parte dintre inculpați s-au deplasat de la C la B reprezintă instrumente de plată electronică falsificate; este adevărat că aceste instrumente de plată nu conțineau toate elementele pe care le cuprinde în mod obișnuit un instrument de plată  legal emis, însă, pentru a fi considerat „instrument de plată falsificat” nu este nevoie de  reproducerea fidelă a tuturor caracteristicilor și elementelor de siguranță  ale unui card original, fiind suficientă copiere doar a acelor elemente care permit accesul la contul persoanei atașat cardului  și retragerea sumelor de bani din contul acesteia; ori cardurile găsite la inculpați conțineau aceste elemente; Codul PIN nu reprezintă un element al instrumentului de plată, nu este integrat în instrumentul de plată, el fiind doar o parolă, un element de securitate care permite accesul titularului, împreună cu cardul la contul atașat cardului; instrumentul electronic de plată poate fi folosit și fără  codul PIN (există la momentul actual multe aparate E. care citesc elementele înscrise pe card și efectueză operațiuni fără a mai fi necesar codul PIN), însă codul PIN nu poate fi folosit fără instrumentul de plată electronică; în raport de aceste considerente, împrejurarea că există posibilitatea ca să fie eronate toate codurile PIN cumpărate de inculpatul (...) odată cu instrumentele de plată falsificate, nu are relevanță în speță.


Instanța de apel reține de asemenea că sunt nefondate  criticile aduse de inculpați hotărârii atacate, în conformitate cu care în speță nu ar fi întrunite elementele constitutive ale infracțiunii prev. de art.  24 alin 2 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal întrucât punerea în circulație a unui instrument de plată electronică falsificat nu echivalează cu utilizarea lui, iar inculpații nu au încercat să înstrăineze aceste instrumente de plată electronică ci doar le-au utilizat încercând să retragă bani de la B.-uri cu ele; astfel, potrivit practicii judiciare (dec. Pen. 5288/15.09.2006 a I.C.C.J.) „punerea în circulație a instrumentelor de plată  electronică falsificate” se poate realiza și prin retragerea sumelor de bani de la  în numerar de la B.-uri, nefiind necesară transmiterea posesiei instrumentelor de plată electronică falsificată către alte persoane, cu atât mai mult cu cât legiuitorul a înțeles să folosească alături de noțiunea de „punere în circulație” și sintagma „în orice mod”.


Prima instanță nu a  omis să stabilească în sarcina fiecăruia dintre inculpați care dintre cele două variante alternative prevăzute la aliniatul 2 al art. 24 din Legea 365/2002 este aplicabilă, așa cum au arătat inculpații ci a reținut că toți cei trei inculpați: N. (...), (...) E. S. și G. D. H. se fac vinovați de deținerea  instrumenteleor de plată electronică falsificate în vederea punerii lor în circulație, precum și de punerea lor în circulație. Atâta vreme cât este vorba despre o infracțiune continuată, văzând și succesiunea în timp a activității infracționale, cele două elemente materiale ale laturii obiective a infracțiunii reținute în sarcina inculpaților nu se exclud.


Pe altă parte, chiar dacă dovezile existente la dosar în sensul că inculpatul G. D. H. ar fi persoana „N.” de la care inculpatul (...) E. S.  susține că a achiziționat cardurile false în Italia sunt relativ puține inculpații încercând în cursul urmăririi penale și a cercetării judecătorești să-l protejeze pe inculpatul G. D. H., avansând ipoteza că nu acesta ar fi „N.” care a vândut cardurile inculpatului (...) în Italia, există suficiente elemente în declarațiile date de inculpați în cursul urmăririi penale - chiar dacă aceștia s-au   contrazis de mai multe în susținerile făcute și au revenit ulterior mai multe ori asupra variantei de derulare a activității  infracționale pentru ca în faza cercetării judecătorești nici unul dintre ei să nu recunoască că  G. D. H. este de fapt „N.” - care să conducă la concluzia la care a ajuns prima instanță; poate fi amintită drept exemplu în acest sens împrejurarările că atât inculpatul (...) cât și G. D. au fost văzuți împreună în Italia, că atât inculpatul N. cât și (...) descriu în primele declarații întâlnirea de la barul din C din data de 30.05.2008 ca desfășurându-se în prezența lui „N.” (ulterior constatându-se că ea s-a desfășurat în prezența inculpatului G. D.), că ambii inculpați amintiți cunoșteau despre faptul că „N. conduce un autoturism E. E., iar inculpatul G. D. deține într-adevăr la firma mamei sale un asemenea autovehicul pe care îl și conduce uneori, că „N.” s-ar fi deplasat împreună cu inculpați la B, dovedindu-se ulterior că G. D. s-a deplasat cu aceștia la B, etc; argumentația primei instanțe pentru reținerea ca și veridică a acestei împrejurări este pertinentă, iar  deținerea de către acest inculpat (chiar și temporară) a cardurilor false în vederea punerii lor în circulație, este dovedită și prin raportul de constatare tehnico - științifică nr. (...)/28.08.2008 (fila 420 dosar u. p.) din concluziile căruia rezultă că  două fragmente de urme papilare, ridicate de pe unul dintre cardurile falsificate ridicate de la inculpat, îi aparțin inculpatului G. D. H., iar intenția acestuia de a le utiliza la fel ca inculpații N. (...), (...) E. S. rezultă din împrejurarea că s-a deplasat împreună cu aceștia la B, cunoscând că scopul deplasării este retragerea banilor de la B.-uni cu cardurile falsificate, a acceptat telefonul pe care i l-a oferit (...) E. S. și cartela P. pentru a putea comunica mai ușor și în condiții de siguranță, chiar dacă fiecare dintre inculpați dețineau și un alt telefon mobil pe care îl foloseau în mod curent; doar modalitatea de derulare a evenimentelor l-a împiedicat să încerce personal să retragă bani de la B. cu acele carduri.


Nici critica conform căreia în speță nu ar fi vorba despre o infracțiune continuată ci un concurs nu poate fi primită, atâta timp cât inculpații au comis faptele de care sunt acuzați în baza unei rezoluții infracționale unice, la diverse intervale de timp (chiar dacă s-au derulat într-o singură zi), fiecare acțiune în parte prezentând conținutul aceleiași infracțiuni, conform art. 41 alin 2 Cod penal; împrejurarea că în speță nu a putut fi stabilit exact numărul actelor materiale, nu este de natură a conduce la o altă încadrare atâta timp cât inculpații au avut o singură rezoluție infracțională stabilind să retragă de la bancomate atâția bani câți vor putea, utilizând cardurile clonate.
 Infracțiunile prevăzute de art. 24 alin 2 din Legea 365/2002 și art. 27 din aceeași lege pot coexista, criticile aduse în acest sens sentinței penale atacate fiind nefondate, întrucât,  așa cum am arătat „punerea în circulație” a instrumentelor de plată electronică falsificate are un conținut larg, care include și retragerea de bani de la B.-uni și ea nu presupune neapărat înstrăinarea instrumentului de plată electronică, respectiv dispensarea de acesta așa cum se susține de către apărare; în același timp trebuie menționat că  infracțiunea prev. de art.24 alin 2 Legea 365/2002 este o infracțiune de pericol și  are în vedere  instrumentele de plată electronică falsificate spre deosebire de infracțiunea prev. de art.  din  27 din legea menționată,  unde legiuitorul folosește noțiunea de „efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos”, care este o infracțiune de rezultat și care presupune  utilizarea frauduloasă a unui instrument de plată electronică indiferent dacă acesta este legal emis dar nu există consimțământul titularului sau este vorba despre un instrument de plată electronică falsificat  unde operațiunea financiară efectuată este din T. frauduloasă și se presupune inexistența consimțământului titularului  pe care nici măcar falsificatorul nu-l cunoaște de cele mai multe ori. împrejurarea că nu au fost identificate în speță persoanele titulare ale cardurilor clonate nu are relevanță în speță, prin prisma infracțiunilor reținute în sarcina inculpaților cu atât mai mult cu cât infracțiunea prev. de art. 27 din Legea 365/2002 a rămas în forma tentativei, inculpații nereușind să retragă bani din nici un cont cu ajutorul cardurilor clonate. Situația menționată de inculpați respectiv că este posibil ca toate codurile PIN pe care le dețineau să fie eronate, nu transformă tentativa perfectă la această infracțiune în tentativă absolut improprie cum s-a încercat să se susțină, întrucât așa cum se arată și în literatura de specialitate în situația tentativei perfecte sau proprii nu interesează cauza care determină neproducerea rezultatului.


Se reține însă de către instanța de apel că în  mod temeinic a procedat prima instanță dispunând achitarea inculpatului O. (...) J., în baza aer.  11 pct.  2 lit a rap. la art. 10 lit. d Cod procedură penală pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație și deținere de instumente de plată electronică falsificate prev. de art. 24 al 2 din Legea  365/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal, întrucât la dosar nu există material probator din care să rezulte că acest inculpat se face vinovat de comiterea acestei infracțiuni. Este adevărat că probele de la dosar conduc la concluzia că acest inculpat a văzut când au fost introduse cardurile falsificate în autoturismul său, și cu toate acestea a fost de acord să-i însoțească pe ceilalți inculpați în deplasarea la B punându-le la dispoziție autoturismul, însă nu poate fi împărtășită opinia parchetului în sensul că introducerea cardurilor în torpedoul autoturismului echivalează cu deținerea lor de către inculpatul O. J. (...) cu atât mai mult cu cât, după introducerea cardurilor în autoturism, inculpatul O. nu a mai intrat în autoturismul Cielo ci deplasarea la B a efectuat-o cu autoturismul inculpatului G. D. H.; activitatea infracțională a inculpatului, de a-i ajuta pe ceilalți inculpați punându-le la dispoziție autoturismul deși cunoștea scopul deplasării la B (chiar dacă l-a aflat în ultimul moment) se circumscrie elementului material al infracțiunii prev. de art. 27 alin 1 și 5 din Legea 365/2002 în sub forma complicității și nu conținutului constitutiv al infracțiunii prev. de art. 24 alin 2 din Legea 365/2002.


Văzând că nu există la dosar nici probe din care să rezulte că acest inculpat ar fi încercat utilizarea vre-uni card dintre cele falsificate, în mod judicios a apreciat prima instanță că în speță, în ceea ce-l privește pe inculpatul O. (...) J. nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii prev. de art. 24 al 2 din Legea  365/2002, cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal, apelul parchetului  prin care se solicită condamnarea acestui inculpat pentru infracțiunea menționată fiind nefondat.


Analizând materialul probator de la dosar, instanța de apel reține că sunt fondate apelurile inculpaților prin care este criticată condamnarea tuturor inculpaților pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 7  din Legea 39/2003. Astfel în mod corect se susține de către inculpați că activitatea lor infracțională  prev. de art. 24 alin 2 și 27 alin 1 și 5 din Legea 365/2002 nu a fost pregătită și organizată  iar participarea mai multor persoane la această activitate nu a presupus anterior constituirea unui grup organizat ori aderarea la un astfel de grup.


Astfel potrivit art. 2 din Legea 39/21.01.2003, grupul infracțional organizat  trebuie să fie „un grup structurat, format din trei sau mai multe persoane, care există pentru o perioadă și acționează în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracțiuni grave, pentru a obține direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material; nu constituie grup infracțional organizat grupul format ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infracțiuni și care nu are continuitate sau o structură determinată ori roluri prestabilite pentru membrii săi în cadrul grupului.”
Din materialul probator existent la dosar nu rezultă că inculpații N. (...), (...) E. S. și G. D. H. s-ar fi organizat într-un grup, că acest grup ar fi existat pentru o perioadă de timp având continuitate și o structură determinată, ori roluri prestabilite și ar acționa coordonat, ci dimpotrivă el a fost format ocazional în data de 30.05.2008 stabilind ca a doua zi respectiv la data de 31.05.2008 să se deplaseze la B pentru a încerca să sustragă bani de pe cadrurile falsificate pe care le procurase inculpatul (...)  E. S. din Italia; nu a existat o structură  determinată a grupului și nici nu au  fost stabilite roluri, iar împrejurarea că inculpatul (...) E. S. a dat telefoane mobile celorlalți doi inculpați pentru a putea comunica mai ușor și mai sigur și că deplasarea la B s-a realizat cu două autoturisme face parte din planul infracțional pus la punct ad-hoc de către inculpați și nu o coordonare a acțiunii în sensul art. 2 din Legea 39/2003.


Atâta timp cât grupul inculpaților nu îndeplinește criteriile prevăzute de lege pentru a fi considerat „grup organizat”, nici aderarea inculpatului O. (...) J.  la acest grup nu poate fi încadrată în dispozițiile art. 7 din Legea 39/2003, activitatea infracțională desfășurată de acesta cu referire la comiterea infracțiunii prev. de art. 27 alin 1 și 5 din Legea 365/2002 înscriindu-se, așa cum am arătat,  în forma participației penale respectiv complicității la această infracțiune rămasă în forma tentativei, prin ajutorul dat cu transportul inculpaților din localitatea de domiciliu la B, fiind vorba deci despre o  pluralitate ocazională de infractori prevăzută și sancționată de codul penal.
în raport de considerentele expuse, în baza art.  11 pct. 2 lit. a Cod procedură penală rap la art. 10 lit. d Cod procedură penală urmează a se dispune achitarea inculpaților N. (...), (...) E. S. și G. D. H. și O. (...) J. pentru comiterea infracțiunii de constituire respectiv aderare la un grup infracțional organizat.


 în ceea ce privește individualizarea judiciară a pedepselor aplicate inculpaților pentru infracțiunile reținute în sarcina lor, instanța de apel constată că nu s-au avut în vedere de către instanța de fond toate criteriile generale prev. de art. 72 Cod penal și nici scopul prevăzut de art. 52 Cod penal, pedepsele aplicate fiind disproporționate față de activitatea infracțională desfășurată de inculpați și în raport de participația fiecăruia la comiterea faptelor, de urmările activității infracționale și de  circumstanțele personale ale acestora astfel cum rezultă din referatele de evaluare presentențială efectuate în cauză și existente la dosar.


Astfel ținând seama pe de o parte de natura infracțiunilor săvârșite, circumstanțele reale în care au fost comise acestea, durata de timp în care s-a desfășurat activitatea infracțională, împrejurarea că inculpații nu au reușit  să retragă bani de pe nici unul dintre cardurile falsificate (infracțiunea prev. de art. 27  alin 1 și 5  din Legea 365/2002 rămânând în forma tentativei perfecte) iar pe altă parte de numărul inculpaților și circumstanțele personale ale acestora, vârsta lor lipsa antecedentelor penale și perspectivele de reintegrare instanța de apel apreciază că se impune redozarea pedepselor stabilite de către prima instanță pentru comiterea infracțiunilor prev. de art.  24 alin 2 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal și respectiv art. 20 Cod penal rap la art. 27 alin 1 și 5 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal (reținute în forma complicității pentru inculpații G. D. H. și O. (...) J.) în sensul reducerii cuantumului acestora; reținerea de circumstanțe atenuante judiciare și coborârea pedepselor sub limita minimă prevăzută de lege pentru infracțiunile comise  nu se impune însă, ținând seama mai ales de gravitatea faptelor comise, numărul cardurilor falsificate deținute  și atitudinea procesuală lipsită de sinceritate a acestora mai ales în cursul urmăririi penale; conduita socială a inculpaților anterioară comiterii faptei  se înscrie în limite normale fără a pute fi identificate elemente excepționale care să conducă la concluzia necesității reținerii în favoarea acestora a unor circumstanțe atenuante judiciare.
în considerarea celor expuse, în baza art. 379 pct. 2   lit. a Cod procedură penală se vor  admite apelurile formulate în cauză de către inculpații G. D. H., N. (...), (...) E. S. și O. (...) J.  împotriva sentinței penale nr. 904/S/8.12.2008 pronunțată de  T r i b u n a l u l   B r a ș o v în dosarul (...) pe care o desființează în ceea ce privește soluția de condamnare a inculpaților pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 din Legea 39/2003, cu privire la individualizarea judiciară a pedepselor aplicate tuturor inculpaților, precum și a modalității de executare a pedepsei stabilită pentru inculpatul O. J. (...).


 Rejudecând cauza în aceste limite:


în ceea ce-l privește pe inculpatul N. (...), se va descontopi pedeapsa rezultantă de  6 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal aplicată inculpatului N. (...) și se va repune în individualitatea lor cele două pedepsele componente de  6 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal și pedeapsa de 5 ani închisoare.


 în baza art. 11 pct 2 lit a Cod procedură penală rap. la art. 10 lit. d Cod procedură penală va fi  achitat inculpatul N. (...) J. pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art.  7 din Legea 39/2003.


 Se va reduce de la 6 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal  la 5 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal pedeapsa aplicată aceluiași inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație  și deținere de instrumente de plată falsificate prev. de art. 24 al. 2 din Legea 365/2002 cu aplicarea art.  41 alin 2 Cod penal.


 Se va reduce de la 5 ani închisoare la 3 ani închisoare pedeapsa aplicată aceluiași inculpat pentru săvârșirea de tentativă la  infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos în forma continuată  prev. de art. 20 Cod penal rap. la art. 27 alin 1 și 5 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal.


 în baza art. 33 lit. a, 34 lit. b, 35  Cod penal se vor contopi pedepsele aplicate și se va dispune ca în final inculpatul  N. (...) să execute pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal.


 Cu aplicarea art. 71, 64 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal.


  în ceea ce-l privește pe inculpatul (...) E. S., se va descontopi  pedeapsa rezultantă de  7 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal aplicată inculpatului  (...) E. S. și se va  repune în individualitatea lor cele două pedepse componente de câte 7 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal și pedeapsa de 6 ani închisoare.

 în baza art. 11 pct 2 lit a Cod procedură penală rap la art. 10 lit. d Cod procedură penală va fi  achitat inculpatul (...) E. S. pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art.  7 din Legea 39/2003.


 Se va reduce de la 7 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal  la 6 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal pedeapsa aplicată aceluiași inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație și deținere a instrumentelor de plată electronice falsificată prev. de art. 24 al. 2 din Legea 365/2002 cu aplicarea art.  41 alin 2 Cod penal.
 Se va reduce de la 6 ani închisoare la 3 ani închisoare pedeapsa aplicată aceluiași inculpat pentru săvârșirea de tentativă la  infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos în forma continuată  prev. de art. 20 Cod penal rap. la art. 27 alin 1 și5 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal.


 în baza art. 33 lit. a, 34 lit. b, 35  Cod penal se vor contopi pedepsele aplicate și se va  dispune ca în final inculpatul (...) E. S. să  execute pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal.


 Cu aplicarea art. 71, 64 lit. a teza a II-a, lit. b cod penal.
în ceea ce-l privește pe inculpatul G. D. H., se va descontopi pedeapsa rezultantă de  7 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal aplicată inculpatului G. D. H. și se vor repune în individualitatea lor cele două pedepse componente de câte 7 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal și pedeapsa de 6 ani închisoare.


 în baza art. 11 pct 2 lit a Cod procedură penală rap la art. 10 lit d Cod procedură penală va fi  achitat inculpatul G. D. H. pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art.  7 din Legea 39/2003.


 Se va reduce de la 7 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal  la 6 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal pedeapsa aplicată aceluiași inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație și deținere a instrumentelor de plată electronică falsificată prev. de art. 24 al. 2 din Legea 365/2002 cu aplicarea art.  41 alin 2 Cod penal.
 

Se va reduce de la 6 ani închisoare la 3 ani închisoare pedeapsa aplicată aceluiași inculpat pentru săvârșirea de complicitate la tentativă la  infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos în forma continuată  prev. de art.26 Cod penal comb. cu art. 20 Cod penal rap. la art. 27 alin 1 și 5 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal.
 

în baza art. 33 lit. a, 34 lit. b, 35  Cod penal se vor contopi pedepsele aplicate și se va dispune executarea de către inculpatul G. D. H. a pedepsei celei mai grele de 6 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal.


 Cu aplicarea art. 71, 64 lit. a teza a II-a, lit. b cod penal.


  în ceea ce-l privește pe inculpatul O. (...) J., se va descontopi pedeapsa rezultantă de  5 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal aplicată inculpatului O. (...) J. și se vor repune în individualitatea lor cele două pedepse componente de 5 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal și pedeapsa de 4 ani închisoare.


 în baza art. 11 pct 2 lit a Cod procedură penală rap la art. 10 lit d Cod procedură penală va fi  achitat inculpatul O. (...) J. pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art.  7 din Legea 39/2003.


 Se va reduce de la 4 ani închisoare la 3 ani închisoare pedeapsa aplicată aceluiași inculpat pentru săvârșirea de complicitate la tentativă la  infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos în forma continuată  prev. de art. 26 Cod penal comb. cu art. 20 Cod penal rap. la art. 27 alin 1 și 5 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal.
 

Văzând circumstanțele personale ale inculpatului, vârsta acestuia, lipsa antecedentelor penale și perspectivele sale de reintegrare, contribuția acestuia la comiterea faptei, instanța de apel apreciază că  scopul pedepsei poate fi atins și fără privare de libertate, sens în care în baza art. 86/1  Cod penal se va dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei aplicate inculpatului O. (...) J. pe durata unui termen de încercare de 6 ani stabilit conform art. 86/2Cod penal.


 în baza art. 71 Cod penal se va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal, iar în baza art. 71 alin 5 Cod penal se va  suspenda pe același interval de timp pedeapsa accesorie aplicată.


V-a fi obligat inculpatul O. (...) J. ca pe durata termenului de încercare stabilit să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:
 -să se prezinte la datele fixate, la Serviciul de probațiune de pe lângă  T r i b u n a l u l     C r a i o v a
 -să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile precum și întoarcerea.
 -să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă.
 -să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență.


 I se va atrage atenția inculpatului asupra revocării suspendării sub supraveghere a pedepsei în condițiile art. 86/4 cod penal.


 Se vor menține restul dispozițiilor sentinței penale atacate.


 Se va respinge apelul formulat de  M i n i s t e r u l   P u b l i c, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul  T e r i t o r i a l   B r a ș o v împotriva aceleiași sentințe.


 în baza art. 381 Cod procedură penală se va adauga la durata prevenției inculpaților G. D. H., N. (...) și  (...) E. S. timpul scurs de la 8.12.2008 la zi și se va  menține în continuare starea de arest a celor trei inculpați.
 

în baza art. 192 alin 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia.

Pentru aceste motive
în numele legii,


D  E   C   I   D   E

 

Admite apelurile formulate de inculpații G. D. H., N. (...), (...) E. S. și O. (...) J.  împotriva sentinței penale nr. 904/S/8.12.2008 pronunțată de  T r i b u n a l u l   B r a ș o v în dosarul (...) pe care o desființează în ceea ce privește soluția de condamnare a inculpaților pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 din Legea 39/2003, cu privire la individualizarea judiciară a pedepselor aplicate tuturor inculpaților, precum și a modalității de executare a pedepsei stabilită pentru inculpatul O. J. (...).


 Rejudecând cauza în aceste limite:


 I. Descontopește pedeapsa rezultantă de  6 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal aplicată inculpatului N. B. și repune în individualitatea lor cele două pedepsele componente de  6 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal și pedeapsa de 5 ani închisoare.


 în baza art. 11 pct 2 lit a Cod procedură penală rap. la art. 10 lit. d Cod procedură penală  achită pe inculpatul N. (...) J. pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art.  7 din Legea 39/2003.


 Reduce de la 6 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal  la 5 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal pedeapsa aplicată aceluiași inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație  și deținere de instrumente de plată falsificate prev. de art. 24 al. 2 din Legea 365/2002 cu aplicarea art.  41 alin 2 Cod penal.


 Reduce de la 5 ani închisoare la 3 ani închisoare pedeapsa aplicată aceluiași inculpat pentru săvârșirea de tentativă la  infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos în forma continuată  prev. de art. 20 Cod penal rap. la art. 27 alin 1 și5 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal.


 în baza art. 33 lit. a, 34 lit. b, 35  Cod penal contopește pedepsele aplicate și dispune ca în final inculpatul  N. (...) să execute pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal.


 Cu aplicarea art. 71, 64 lit. a teza a II-a și lit. b Cod penal.


 II. Descontopește pedeapsa rezultantă de  7 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal aplicată inculpatului í…ž. E. S. și repune în individualitatea lor cele două pedepse componente de câte 7 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal și pedeapsa de 6 ani închisoare.


 în baza art. 11 pct 2 lit a Cod procedură penală rap la art. 10 lit d Cod procedură penală  achită pe inculpatul (...) E. S. pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art.  7 din Legea 39/2003.


 Reduce de la 7 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal  la 6 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal pedeapsa aplicată aceluiași inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație și deținere a instrumentelor de plată electronice falsificată prev. de art. 24 al. 2 din Legea 365/2002 cu aplicarea art.  41 alin 2 Cod penal.


 Reduce de la 6 ani închisoare la 3 ani închisoare pedeapsa aplicată aceluiași inculpat pentru săvârșirea de tentativă la  infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos în forma continuată  prev. de art. 20 Cod penal rap. la art. 27 alin 1 și5 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal.


 în baza art. 33 lit. a, 34 lit. b, 35  Cod penal contopește pedepsele aplicate și dispune ca în final inculpatul (...) E. S. să  execute pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal.


 Cu aplicarea art. 71, 64 lit. a teza a II-a, lit. b cod penal.
III. Descontopește pedeapsa rezultantă de  7 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal aplicată inculpatului G. D. H. și repune în individualitatea lor cele două pedepse componente de câte 7 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal și pedeapsa de 6 ani închisoare.


 în baza art. 11 pct 2 lit a Cod procedură penală rap la art. 10 lit d Cod procedură penală  achită pe inculpatul G. D. H. pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art.  7 din Legea 39/2003.


 Reduce de la 7 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal  la 6 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal pedeapsa aplicată aceluiași inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație și deținere a instrumentelor de plată electronică falsificată prev. de art. 24 al. 2 din Legea 365/2002 cu aplicarea art.  41 alin 2 Cod penal.


 Reduce de la 6 ani închisoare la 3 ani închisoare pedeapsa aplicată aceluiași inculpat pentru săvârșirea de complicitate la tentativă la  infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos în forma continuată  prev. de art.26 Cod penal comb. cu art. 20 Cod penal rap. la art. 27 alin 1 și 5 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal.


 în baza art. 33 lit. a, 34 lit. b, 35  Cod penal contopește pedepsele aplicate și dispune executarea de către inculpatul G. D. H. a pedepsei celei mai grele de 6 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal.


 Cu aplicarea art. 71, 64 lit. a teza a II-a, lit. b cod penal.


 IV. Descontopește pedeapsa rezultantă de  5 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal aplicată inculpatului O. B. J. și repune în individualitatea lor cele două pedepse componente de 5 ani închisoare și 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal și pedeapsa de 4 ani închisoare.


 în baza art. 11 pct 2 lit a Cod procedură penală rap la art. 10 lit d Cod procedură penală  achită pe inculpatul O. (...) J. pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art.  7 din Legea 39/2003.


 Reduce de la 4 ani închisoare la 3 ani închisoare pedeapsa aplicată aceluiași inculpat pentru săvârșirea de complicitate la tentativă la  infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos în forma continuată  prev. de art. 26 Cod penal comb. cu art 20 Cod penal rap. la art. 27 alin 1 și 5 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal.


 în baza art. 86/1  Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei aplicate inculpatului O. (...) J. pe durata unui termen de încercare de 6 ani stabilit conform art. 86/2Cod penal.


 în baza art. 71 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal, iar în baza art. 71 alin 5 Cod penal suspendă pe același interval de timp pedeapsa accesorie aplicată.


Obligă inculpatul O. (...) J. ca pe durata termenului de încercare stabilit să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:
 -să se prezinte la datele fixate, la Serviciul de probațiune de pe lângă  T r i b u n a l u l     C r a i o v a
 -să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile precum și întoarcerea.
 -să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă.
 -să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență.


 Atrage atenția inculpatului asupra revocării suspendării sub supraveghere a pedepsei în condițiile art. 86/4 cod penal.


 Menține restul dispozițiilor sentinței penale atacate.


 Respinge apelul formulat de  M i n i s t e r u l   P u b l i c, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul  T e r i t o r i a l   B r a ș o v împotriva aceleiași sentințe.


 în baza art. 381 Cod procedură penală adaugă la durata prevenției inculpaților G. D. H., N. (...) și  (...) E. S. timpul scurs de la 8.12.2008 la zi și menține în continuare starea de arest a celor trei inculpați.


 în baza art. 192 alin 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia.


 Cu recurs în 10 zile de la pronunțare și de la comunicare cu inculpații G. D. H., N. (...), (...) E. S..


 Pronunțată în ședință publică azi 19.06.2009.