CURTEA DE  A P E L   A L B A   I U L I A
SECí…¢IA PENALÄ”š
DECIZIA PENALÄ”š NR.128/2009
í…žedința publică   din  4  martie 2009

 

Domenii:  Penal. Infracțiuni privind comerțul electronic: efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.  

 


Pe rol se află pronunțarea asupra  recursurilor declarate de  PARCHETUL DE PE L탔šNGÄ”š  T R I B U N A L U L   S I B I U și inculpatul  N. J.-D., împotriva sentinței penale numărul 199/19.11.2008  pronunțată de  T r i b u n a l u l   S i b i u în dosarul nr(...).


  N. dezbaterilor și concluziile părților au fost   consemnate în  încheierea de amânare a pronunțării din data de  25  februarie 2009, care face parte integrantă din prezenta  hotărâre.

 

CURTEA DE APEL


Asupra recursurilor penale de față

 

  Constată   că prin  sentința penală   nr.199/19.11.2008 pronunțată  de  T r i b u n a l u l     S i b i u în dosar penal nr(...) în  baza  art.332 alin.2 Cod procedură penală s-a dispus  restituirea cauzei privind pe inculpații S. I. P., E. J. D., E. N. J., U. N. E., N. J. D., U. G, D. E. D. și E. D. S. la Biroul  T e r i t o r i a l   S i b i u al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism pentru refacerea urmăririi penale.


  S-au menținut  măsurile preventive și asigurătorii.


 în motivare prima  instanță  a arătat   că     rechizitoriul Biroului  T e r i t o r i a l   S i b i u al D.I.I.C.O.T. din 3.10.2005 au fost trimiși în judecată inculpații S. I. P., E. M. D., E. N. J., U. N. E., N. J. D., U. G, D. E. D. și E. D. S..


 Din actul de sesizare a rezultat, în esență, următoarele: în anul 2004 inculpații S. I. P., U. N. E., E. M. D., N. J. D., E. D. S., E. N. J. și D. E. D. s-au constituit într-un grup infracțional organizat în scopul comiterii de infracțiuni informatice și infracțiuni prin intermediul sistemelor informatice pe care le-au comis în perioada 2004-iunie 2005.


 în aceeași perioadă inculpații, mai puțin E. N. J., în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, au sustras, deținut, procurat și transmis user-ii și parolele utilizatorilor eBay și au folosit neautorizat conturile membrilor eBay cu ocazia prestării licitațiilor fictive. De asemenea,   după    sustragerea    conturilor   deținătorilor    legitimi    le restricționau acestora accesul,  modificându-le parola de acces sau adresa de email corespunzător contului.

 Aceeași inculpați, în mod repetat în perioada de referință au creat și folosit pagini fictive de înregistrare pe siteurile eBay și E. destinate sustragerii de date aferente unor conturi de cârd sau conturi eBay, precum și chitanțe false V. și notificări din partea G. sau E.. E. au fost create cu scopul inducerii în eroare a victimelor cu privire la livrarea produselor oferite spre vânzare pe siteuri.


 S-a mai arătat că același grup de inculpați, tot în baza unor rezoluții unice, prin sustragerea deținătorilor legitimi și postarea de licitații neautorizate au cauzat prejudicii atât site-ului E. cât și persoanelor cărora le-au fost sustrase și folosite în mod fraudulos conturile. în acest sens au folosit manopere dolosive și date informatice falsificate.


 Cu privire la inculpații E. M. D., S. I. P. și E. D. S. se mai reține că au deținut fără drept în scopul săvârșirii infracțiunilor informatice, programul informatic „E. F.".


 Grupul format din inculpații E. M. D., U. N. E., S. I. P., N. J. D., D. E. D. și E. D. S., tot în baza unor rezoluții unice, au postat licitații fictive pe site-urile de comerț on line, inducând în eroare cumpărătorii, fără a introduce, modifica sau șterge date informatice.


 O ultimă faptă care se reține în sarcina inculpaților din grupul anterior menționat este aceea de a fi efectuat în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod fraudulos plăți din conturi de cârd aparținând altor persoane.


 întrucât inculpatul E. N. J. a beneficiat de sumele de bani provenite din comiterea de infracțiuni informatice de către membrii grupului organizat pe care i-a ajutat asigurându-le cele necesare conectării la rețeaua internet este complice la infracțiunile de : acces fără drept la un sistem informatic, acces fără drept la un sistem informatic în scopul obținerii de date informatice, modificarea de date informatice și restricționarea accesului la aceste date, fals informatic și fraudă informatică, deținere fără drept a unui program informatic în scopul săvârșirii infracțiunilor informatice, toate prevăzute de Legea nr. 161/2003; deținere de software în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, ambele prevăzute de Legea nr.365/2002 și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.


 Tot în legătură cu inculpatul E. N. J. se mai arată că după ce a expirat perioada pentru care a fost reținut, a contactat mai mulți martori despre care bănuia că vor fi audiați și Ie-a cerut să nu declare nimic despre faptele sale. Se precizează că martorului cu identitate protejată E. J. i-a și oferit suma de 1.000 euro.


 Despre același inculpat, dar împreună și cu inculpatul U. G s-a mai arătat că în cursul lunii mai 2005 au deposedat prin lovire și amenințare partea vătămată T. M. de un telefon mobil în valoare de 1.100 lei, pe când se aflau toți trei în spatele Băncii comerciale D., sucursala din S de pe B-E. (...) (...).
 în fine, cu privire la inculpatul U. G se reține că a îndeplinit rolul de „recuperator" în cadrul grupului infracțional asigurându-le și protecție celorlalți membrii.


 în cauză au fost audiați inculpații, au fost ascultați martorii, iar la dosar se află plângerile părților vătămate, procese verbale încheiate de poliție, acte întocmite de investigatorii acoperiți, procese verbale de redare a convorbirilor telefonice, rapoarte de constatare tehnico-științifică, transcrierile mesajelor și convorbirilor de pe calculatoarele inculpaților.


 La termenul din 9 ianuarie 208 inculpatul N. J. D. a ridicat excepția neregularității actului de sesizare arătând, prin avocat, că a fost trimis în judecată prin rechizitoriu pentru infracțiunea de operațiuni financiare în mod fraudulos prevăzută de art.27 alin.3 din Legea nr.365/2002 și concomitent a fost scos de sub urmărire penală pentru aceeași infracțiune. Prin notele de ședință depuse ulterior a mai învederat că în aceeași situație se află și inculpații U. N. E., D. E. D. și E. N. J. (fila 913).


 în legătură cu această împrejurare Biroul Teritorial D.I.I.C.O.T. S și-a exprimat punctul de vedere prin adresa nr.74/D/lll/5/2008 depusă la dosar la termenul din 5 martie 2008 (f.995-997).


 Tribunalul, analizând excepția invocată a constatat că este întemeiată.
 Astfel, din dispozitivul rechizitoriului reiese că inculpații U. N. E. (f.88 rechizitoriu), E. N. J. (f.89-90), D. E. D. (f.90-91) și N. J.. (f.91) au fost trimiși în judecată și pentru infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos prevăzută de art.27 alin.3 din Legea nr.365/2002 privind comerțul electronic. în partea expozitivă, făcându-se încadrarea în drept a faptelor acestor inculpați, s-a motivat că efectuarea de plăți din conturi de cârd aparținând altor persoane constituie infracțiunea prevăzută de art.27 alin.3 din Legea nr.365/2002 (f.72-73 rechizitoriu).


 Pe de altă parte, din dispozitivul aceluiași rechizitoriu mai reiese că inculpații în discuție sunt scoși de sub urmărire penală pentru mai multe infracțiuni printre care și pentru infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos prevăzută de art.27 alin.3 din Legea nr.365/2002.


 S-ar fi putut susține, la o primă vedere, că trimiterea în judecată și scoaterea de sub urmărire penală pentru aceeași infracțiune vizează fapte distincte în materialitatea lor. O asemenea posibilă susținere este însă infirmată de două argumente, primul ține de împrejurarea că din rechizitoriu nu reiese că s-ar fi disjuns cauza, în ceea ce îi privește pe cei patru inculpați și cu referire la alte fapte de aceeași natură. Al doilea îl constituie însăși adresa Biroului Teritorial D.I.I.C.O.T. S nr.74/D/lll/5 din 13.02.2008 de unde reiese în mod explicit că este vorba de aceleași fapte (f.995-996 voi.IV instanță).
 Potrivit art.263 alin.1 C.pr.pen. rechizitoriul trebuie să cuprindă, printre altele, fapta reținută în sarcina inculpatului, încadrarea juridică și dispoziția de trimitere în judecată.


 Cu alte cuvinte și pe cale de interpretare, cu privire la aceeași faptă nu se poate dispune concomitent trimiterea în judecată și scoaterea de sub urmărire penală, respectiv nu sunt operante două dispoziții legale opuse, diferite.


 Așa fiind,actul de sesizare este lovit, conform art.197 alin.2 C.pr.pen. de nulitate absolută, care potrivit alin.3 nu poate fi înlăturată în nici un mod.
 Nerespectarea dispozițiilor legale privitoare la sesizarea instanței, atrage în conformitate cu art.332 alin.2 C.pr.pen. desesizarea acesteia și restituirea cauzei procurorului pentru refacerea urmăririi penale.


 împotriva  hotărârii  au declarat recurs  Parchetul de pe lângă   T r i b u n a l u l   S i b i u   și inculpatul  N.   J. D..


 Parchetul de pe lângă   T r i b u n a l u l   S i b i u a criticat   hotărârea atacată, considerând că  restituirea  cauzei   în vederea refacerii  urmăririi penale este  nelegală, cu motivarea  că actul   de sesizare  a instanței   îndeplinește  toate  cerințele  prevăzute de dispozițiile  art.263  Cod procedură penală.  Se apreciază că dispoziția  de scoatere de sub urmărire  penală pentru   infracțiunea prev. de art.27 al.3 Legea 365/2002 reprezintă   o eroare  materială, deoarece  soluția  nu  a fost   motivată  de organul  de urmărire  penală.


 Inculpatul N.   J. D.  a criticat  decizia sub aspectul  netemeiniciei dispoziției  de menținere a măsurii  preventive  de a nu părăsi   localitatea, care  solicită a fi revocată având în vedere  durata acesteia și faptul că   față de  alți inculpați din același   dosar  nu  a fost   luată  o astfel  de măsură.


 Examinând  actele  și lucrările dosarului prin prisma  motivelor de recurs invocate, instanța  constată că   recursul  declarat de Parchetul  de pe lângă  T r i b u n a l u l     S i b i u este  fondat, pentru   următoarele  considerente:
 Analizând hotărârea  atacată se constată că, făcând  aplicarea dispozițiilor  art.332 alin.2 Cod procedură  penală, s-a dispus  trimiterea  cauzei  la parchet  în vederea refacerii urmăririi penale.


  în realitate, instanța  de  fond nu a avut   în vedere  refacerea  urmăririi penale, ci doar   a actului  de sesizare , cu motivarea (reală) a faptului că rechizitoriul  conține  dispoziții  contradictorii în sensul că   pentru   infracțiunea prev.   de art.27 al.3 Legea 365/2002 care  se reține  în sarcina  inculpaților U.  E., E.   N.  J.,  D. E.   D. și N. J. D., s-a  dispus atât  scoaterea de sub urmărire penală, cât și   trimiterea în judecată.


 Soluția  pronunțată  de instanță  nu  va fi menținută   de instanța de recurs  deoarece refacerea  actului de sesizare  nu poate  fi dispusă   în baza dispozițiilor art.332 alin.2 Cod procedură penală, ci   numai   în baza   și în condițiile  reglementate  de dispozițiile  art.300 Cod procedură penală.


 Instanța de fond  era obligată  să verifice din oficiu , la prima  înfățișare regularitatea actului de sesizare, iar în condițiile  în care  constata că  regularitatea  nu poate fi   înlăturată  de îndată și nici  prin  acordarea unui termen  în acest scop, putea dispune  restituirea, organului   care a întocmit  actul  de sesizare, în vederea  refacerii acestuia.


 Termenul   prevăzut  de art.300 Cod procedură penală (prima  înfățișare) are  caracter  imperativ,  consecința  fiind aceea că , restituirea  cauzei la  parchet  nu poate fi   dispusă   cu  încălcarea  acestui termen.


 în cauză   nu  sunt  aplicabile  dispozițiile art.332 alin.2 Cod procedură penală privind  nelegala  sesizare a instanței, deoarece  acestea  au în  vedere  regularitatea desfășurării   urmăririi  penale  prin trecerea  cauzei   prin stadiile  procesuale  obligatorii (începerea  urmăririi penale, punerea  în mișcare a acțiunii  penale ,  prin prezentarea materialului  de urmărire  penală).Deci, atunci  când  neregularitatea  vizează  doar  actuld e sesizare , restituirea  cauzei  la procuror poate fi   efectuată   doar în condițiile  și  în  termenul  prev.  de art.300 Cod procedură penală, nefiind  aplicabile  dispozițiile art. 332 alin.2 Cod procedură penală.


 în situația  în care  instanța  a omis  a face aplicarea  art.300 Cod procedură penală  este obligată să soluționeze  cauza pe fond, art.332 alin.2 Cod procedură penală neacordând posibilitatea  legală  de a restitui  cauza  procurorului în vederea refacerii actului de sesizare.


 în ceea ce privește recursul  declarat  de inculpatul N.  J. D., acesta  este nefondat, menținerea  măsurii  preventive  fiind legală, necesară în vederea  unei   bune  desfășurări  a procesului  penal și  asigurării  prezenței inculpatului la proces.


 Faptul că   în cauză există  inculpați  față de  care  nu  a fost   luată  această  măsură  preventivă  nu este  un argument  care să  influențeze  asupra  situației   inculpatului recurent, deoarece măsura preventivă  se individualizează conform art.136 Cod  procedură penală raportat  la  fiecare  inculpat  în parte și nu global.


 Față de cele de mai sus , în baza  art.385/15 pct.2  lit.c Cod procedură penală instanța va admite recursul declarat de  Parchetul  de pe lângă   T r i b u n a l u l   S i b i u  împotriva sentinței penale nr.199/19.11.2008 pronunțată de  T r i b u n a l u l   S i b i u în dosar penal  nr(...) și  în consecință:


 Va casa  sentința penală  atacată și  va dispune  trimiterea cauzei  la instanța de fond -   T r i b u n a l u l   S i b i u  -  în vederea continuării judecății.


 Va respinge  ca nefondat  recursul declarat de inculpatul  N. J.  D. împotriva aceleiași sentințe.


 Onorariile apărătorilor numiți din oficiu pentru  inculpații U. N. E. și  U. G, în sumă de câte 400 lei  vor fi suportate  din fondurile Ministerului Justiției.


Pentru aceste motive
în numele legii
D E C I D E


 Admite recursul declarat de  Parchetul  de pe lângă   T r i b u n a l u l   S i b i u  împotriva sentinței penale nr.199/19.11.2008 pronunțată de  T r i b u n a l u l   S i b i u în dosar penal  nr(...) și  în consecință:


 Casează  sentința penală  atacată și  dispune  trimiterea cauzei  la instanța de fond -   T r i b u n a l u l   S i b i u  -  în vederea continuării judecății.

 Respinge  ca nefondat  recursul declarat de inculpatul  N. J.  D. împotriva aceleiași sentințe.


 Onorariile apărătorilor numiți din oficiu pentru  inculpații U. N. E. și  U. G, în sumă de câte 400 lei  vor fi suportate  din fondurile Ministerului Justiției.
 Definitivă.


 Pronunțată în ședința publică din 4 martie 2009.