CURTEA DE  A P E L   C R A I O V A
SECí…¢IA PENALÄ”š í…žI PENTRU CAUZE CU MINORI
INSTANí…¢A DE APEL
DECIZIA PENALÄ”š Nr. 156
í…žedința publică de la 07 Iulie 2009
                            
    

Domenii: Penal. Infracțiuni privind comerțul electronic: falsificarea instrumentelor de plată; efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. 

 

Pe rol, soluționarea apelurilor formulate de Parchetul de pe lângă  T r i b u n a l u l   D o l j și inculpatul U. E. J., împotriva sentinței penale nr. 65 din 16 februarie 2009, pronunțată de  T r i b u n a l u l   D o l j, în dosarul nr(...).
 La apelul nominal făcut în ședință publică a răspuns inculpatul, asistat de avocați N. H. și D. J., apărători aleși.


 Procedura completă.


 S-a făcut referatul oral al cauzei, s-a luat declarație inculpatului, apoi, s-a acordat cuvântul părților.


 Reprezentantul Parchetului a solicitat admiterea apelului formulat de parchet, respingerea apelului formulat de inculpat, desființarea sentinței, majorarea pedepsei aplicată inculpatului și confiscarea sumei rezultate, până la concurența sumei totale de 9970 lei, precum și reținerea ca temei al confiscării a dispozițiile art. 118 lit. e Cod penal.


 A arătat că probele administrate în cauză dovedesc că inculpatul a mai efectuat în perioada 7 august 1008 - 1 octombrie 2008, retrageri de numerar în sumă de 2930 lei, sumă pe care și-a însușit-o în mod nelegal.


 Instanța de fond a apreciat în mod greșit că suma trebuie confiscată în temeiul art. 118 lit. f Cod penal,întrucât banii nu sunt bunuri a căror deținere este interzisă de lege.


 Față de limitele de pedeapsă, gradul de pericol social al infracțiunii și persoana inculpatului, scopul pedepsei prev. de art. 52 Cod penal, nu poate fi realizat decât prin majorarea pedepsei aplicate.


 în privința motivului de apel formulat e inculpat, în sensul schimbării încadrării juridice a faptei, în infracțiunea pre. de art. 27 din Legea nr. 365/2002, a arătat că, aceste dispoziții nu sunt incidente în cauză întrucât, presupune efectuarea unor operațiuni ilegale, folosindu-se carduri valide și nu falsificate.


 Avocat D. J. a solicitat admiterea apelului formulat de inculpat, respingerea apelului formulat de parchet și, într-o primă teză, achitarea inculpatului în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. c și respectiv art. 10 lit. d Cod procedură penală.


 A arătat că înregistrările video nu confirmă săvârșirea faptelor de către inculpat, întrucât nu conferă elemente de identificare a persoanei care a efectuat operațiunile bancare, iar persoanele din ale căror conturi au fost extrase sumele de bani, nu au fost identificate conform adreselor întocmite de instituțiile bancare.


 A arătat că inculpatul a găsit cardurile și nu a știut că acestea sunt false.
 A solicitat schimbarea încadrării juridice a faptelor, din infracțiunea prev. de art. 24 alin.2 din legea nr. 365/2002, cu aplic. aplic. art. 41 alin.2 Cod penal, în infracțiunea prev. de art.20 rap. la art. 27 din aceeași lege.


 A mai arătat că, punerea în circulație a unor instrumente de plată electronice, presupune operațiuni de predare, de vânzare a acestora, fapte care însă nu au fost săvârșite de inculpat.


 Posesia cardurilor falsificate 4exercitată de inculpat a fost una ocazională, întâmplătoare și nu s-a dovedit că aceste carduri au fost deținute de inculpat ori i-au aparținut înainte de folosire sau i-au fost date pentru a le folosi.


 în subsidiar, a solicitat reducerea pedepsei aplicate arătând că inculpatul nu are antecedente penale și că pedeapsa aplicată este prea M.


 Avocat H. N. având cuvântul pentru apelantul inculpat, a solicitat admiterea apelului inculpatului, respingerea apelului parchetului și achitarea inculpatului în baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. lit. c cod pr.penală.


 A arătat că inculpatul nu este autorul faptelor pentru care a fost trimis în judecată și că probele administrate de instanța de fond sunt contradictorii, întrucât înregistrările video nu confirmă săvârșirea de către inculpat a infracțiuni.


 A mai arătat că încadrarea juridică corectă a faptelor ar fi acea dată de art. 20 rap. la art. 27 alin.1 din Legea nr. 365/2002.


 în subsidiar a solicitat reducerea pedepsei arătând că nu au fost reținute circumstanțe atenuante prev. de art. 74 lit. a,c Cod penal.


 A solicitat suspendarea sub control judiciar a pedepsei ce urmează a fi aplicată și revocarea măsurii arestării preventive ca urmare a stabilirii acestei modalități de executare.


 Reprezentantul Parchetului a arătat că nu se impune reținerea unor circumstanțe atenuante și nici suspendarea sub supraveghere a pedepsei aplicate.


 A mai arătat că, deși în cauză nu există prejudiciu, iar sumele trebuie confiscate conform art. 118 lit. e Cod penal și a solicitat menținerea arestării preventive precum și ducerea perioadei arestului preventiv din pedeapsa aplicată.


 Apelantul inculpatul având cuvântul, a a arătat că își însușește concluziile apărătorilor aleși și că lasă la aprecierea instanței soluția ce urmează a se pronunța în cauză.


C U R T E A,


 Asupra apelurilor de față;


 Prin sentința penală nr. 65 din 16 februarie 2009, pronunțată de  T r i b u n a l u l   D o l j, în dosarul nr(...), în baza art.24 alin.2 din Lg.365/2002 cu aplic.art.41 alin.2 C.p., a condamnat pe inculpatul U. E. J., fiul lui J. și D., născut la data de 05 februarie 1980, în C, județul D, cu același domiciliu,(...),  .83 C,  .1,  .6, județul D, CNP (...), în prezent deținut în Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță C, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit. a teza a II-a și b C.p.


A făcut aplicarea dispozițiilor art.64 lit. a teza a II-a și b C.p. pe durata prev. de art.71 alin.2 C.p.


în baza art.88 C.p și art.350 C.p.p., s-a dedus din pedeapsa închisorii aplicată, perioada reținerii și arestului preventiv de la 06 octombrie 2008 la zi și menține starea de arest preventiv.


în baza art.118 alin.1 lit. b C.p., s-a dispus confiscarea a 17 carduri falsificate menționate în Raportul de constatare tehnico-științifică nr.(...)/2008 și anexa 2 a acestui raport, ridicate de la  inculpat conform procesului-verbal din data de 06.10.2008.


în baza art.118 alin.1 lit. e și f C.p., s-a dispus luarea măsurii de siguranță a confiscării speciale pentru suma de 7387 lei pentru care prin ordonanța nr.615/P/2008 a Parchetului de pe lângă  T r i b u n a l u l   D o l j s-a instituit sechestru provizoriu și consemnarea la CEC Bank conform chitanței nr.(...)/1 din 08.10.2008.


A fost obligat inculpatul la plata sumei de 650 lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat.


 Pentru a hotărî astfel, prima instanță a reținut că, inculpatul U. E. J., a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație în orice mod a instrumentelor electronice de plată falsificate, prev. de art.24 alin.2 din Legea 365/2002 cu aplic.art.41 alin.2 C.p.


Ca stare de fapt s-a reținut că, în seara zilei de 06.10.2008, inculpatul U. E. J. s-a deplasat în centrul municipiului C, în zona hotelului K. având asupra sa 17 carduri bancare falsificate.


în jurul orelor 22,40, inculpatul s-a deplasat la B.-ul aparținând CEC-Bank,situat pe str. (...) (...) și a introdus în acest bancomat mai multe carduri bancare falsificate efectuând retrageri de numerar.


La un moment dat, de locul unde se afla dispus bancomatul, s-a apropiat un echipaj de poliție format dintr-un polițist de la secția IV poliție C și un agent al poliției comunitare, fapt ce 1-a determinat pe inculpat să  părăsească  în   fugă  zona bancomatului și să se deplaseze spre stația de taxi din apropierea hotelului K..


Inculpatul a fost urmărit de agenții din echipajului de poliție și a fost prins în incinta stației de taxi,unde inculpatul s-a împiedicat și a căzut pe sol, cardurile bancare căzându-i din buzunar pe sol. Cu ocazia percheziției corporale, asupra inculpatului au fost găsite alături de alte bunuri, 17 carduri bancare albe precum și suma de 7110 lei,în bancnote de 100 lei și 50 lei.
Cu ocazia percheziției, inculpatul a declarat că a găsit cele 17 carduri albe și suma de bani, abandonate într-o jardinieră din apropierea bancomatului și că a introdus câteva din acele cârduri în bancomat, însă nu a reușit să retragă bani. A susținut că a văzut faptul că banii și cardurile fuseseră abandonate de doi tineri necunoscuți.


Cercetările efectuate pe parcursul urmăririi penale au stabilit că acele carduri găsite asupra inculpatului în momentul surprinderii în flagrant, sunt falsificate din punct de vedere al conținutului informatic și sunt apte de a efectua operațiuni bancare specifice,prezentându-se și modalitatea de contrafacere a acestora, așa cum rezultă din raportul de constatare tehnico-științifică cu numărul (...) din 24.10.2008,întocmit de Institutul pentru  Tehnologii B. B.
Totodată, s-a solicitat CEC-Bank să comunice situația operațiunilor efectuate în seara zilei de 06.10.2008 la B.-ul din str. (...) (...), cu cardurile găsite asupra inculpatului,CEC-ul comunicând că5 în intervalul orar 22,40-22,54, au fost efectuate 45 tranzacții, fiind retrasă suma totală de 22.870 lei.
Fiind extinse cercetările s-a mai stabilit că, în perioada 07.08.2008- 01.10.2008, de la B.-ul aparținând CEC-Bank situat pe(...),C, s-au mai efectuat retrageri de numerar cu cârdurile falsificate, așa după cum rezultă din desfășurătorul adresei, suma totală retrasă în datele de 07.08.2008, 08.08.2008, 03.09.2008, 07.09.2008, 08.09.2008 și 01.10.2008 fiind de 2930 lei. J. comunicate de CEC Bank au confirmat că inculpatul este persoana care a efectuat aceste retrageri în perioada 07.08.2008-01.10.2008.
Având în vedere aceste aspecte, s-a constatat că inculpatul a efectuat în mai multe rânduri tranzacții cu cardurile bancare falsificate, motiv pentru care față de acesta s-au reținut dispozițiile art. 41 alin. 2 din Codul penal. S-a apreciat că, apărarea inculpatului cum că ar fi găsit cardurile contrafăcute în seara zilei de 06.10.2008, când a fost surprins în flagrant, se dovedește a fi nesinceră, el fiind în posesia acelor cârduri încă din data de 07.08.2008.
Prin ordonanța din 24.11.208 a fost extinsă acțiunea penală față de inculpat și cu privire la actele materiale săvârșite de acesta, anterior datei de 06.10.2008.


în cauză a fost autorizată efectuarea unei percheziții domiciliare, ocazie cu care, din locuință au fost ridicați 32 suporți informatici tip CD și E. și au fost identificate mai multe obiecte de vestimentație care sunt identice cu cele în care inculpatul era îmbrăcat în momentul în care a efectuat tranzacțiile din perioada 07.08.2008-01.10.2008.


în scop probator  au fost depuse la dosar proces-verbal de surprindere în flagrant; raportul de constatare tehnico-științifică; procesul-verbal de percheziție domiciliară și planșa foto; adresele și imaginile comunicate de CEC-Bank; declarațiile martorului T. N. D.; declarațiile inculpatului.
în faza de cercetare judecătorească s-a luat declarație inculpatului U. E. J. și  martorului T. N. D. cu respectarea principiului contradictorialității, nemijlocirii și publicității.


Inculpatul a recunoscut parțial faptele pentru care a fost trimis în judecată, arătând că  a găsit cardurile falsificate  în blank  precum și suma de aproximativ 7000 lei, într-o jardinieră de G.  în fața  hotelului K., a realizat  ce reprezintă și a încercat, fără succes, să retragă  de la bancomat sume de bani, însă nu a reușit și, în momentul în care a fost surprins de organele de poliție, se afla la E.-ul de la hotelul K., la o distanță de 10-15 m de B.-ul aparținând CEC Bank, aflat pe strada (...) (...). Inculpatul  nu a recunoscut  faptul că anterior  la bancomatul  din (...) (...)  și cartier D. ( de unde au fost depus planșe foto) el ar fi retras  fraudulos cu aceleași carduri falsificate bani în perioada  07.08.2008 - 01.10.2008, precizând  că  nu este  el în  planșele foto.


Totodată, inculpatul a precizat că a semnat procesul-verbal din 06.10.2008 încheiat de organele de cercetare penală, de la filele 25-27, proces-verbal al cărui conținut îl cunoaște și corespunde adevărului.


Din coroborarea  întregului material  probator  administrat  în tot cursul  procesului penal, respectiv:  procesul-verbal  din 06 octombrie 2008 de prindere în flagrant și constatarea infracțiunii, însoțit de planșe foto, raportul de constatare tehnico-științifică nr.(...)/24.10.2008, proces-verbal de percheziție  domiciliară însoțit de planșe foto,  adresele și imaginile  comunicate de CEC-Bank, declarațiile martorului T. N. D., adresa nr.6997/2008 a CEC Bank, împreună cu extrasul din jurnalul electronic al B. 077 (...) (...), între orele 22.40-23.10, din data de 06.10.2008, recipisa de consemnare seria (...) nr.(...), înscrisuri, procese-verbale, adresa nr. nr.1511/30.01.2009 a CEC Bank SA-Departamentul D., declarațiile inculpatului, tribunalul a apreciat că vinovăția inculpatului a fost dovedită, urmând să rețină starea de fapt descrisă mai sus ca fiind  corectă.
Astfel, în jurul orelor 23.20, echipajul de poliție aflat în patrulare în zona E. lui O. a fost îndrumat să se deplaseze la CEC Bank din zona J, fiind anunțați că mai multe persoane sustrag bani din bancomat. Efectuarea serviciului de patrulare s-a făcut cu autoturismul (...) M. din dotare și, ajungând la bancomatul CEC Bank situat pe str.(...) (...), au sesizat un tânăr în fața bancomatului care, în momentul în care a observat organele de poliție a luat-o la fugă spre str.(...) cel M, spre Hotelul K. și în continuare, până în parcarea de taximetre, moment in care acesta s-a împiedicat și a fost prins de o patrulă a poliției comunitare aflate în zonă. în momentul în care a căzut și s-a împiedicat, tânărului surprins, în persoana inculpatului U. E. J., i-au căzut din buzunar mai multe carduri de culoare albă, precum și bancnote de 100 și 50 mii lei.


Apărările  inculpatului  că nu a reușit să retragă sume de bani cu cardurile falsificate, carduri blank pe care le-ar fi găsit într-o jardinieră împreună cu suma de bani de aproximativ 7000 lei, sunt contrazise de probatoriul administrat în tot cursul procesului,  mai sus menționat, iar apărările că nu a săvârșit și faptele din perioada 07.08.2008-01.10.2008, sunt contrazise de probele administrate în cauză, respectiv procesele verbale  de percheziție la domiciliu însoțite de planșe foto, percheziții în cursul căreia  au fost  identificate obiecte de vestimentație care sunt  identice cu cele  în care  inculpatul era  îmbrăcat în momentul în care a efectuat  retrageri de numerar cu aceleași carduri falsificate, tranzacții din perioada 07.08.2008 - 01.10.2008 de la B.-ul aparținând CEC Bank situat pe(...), cart.D., municipiul C.


Astfel, cererea inculpatului U.  E. J. de aplicare a dispozițiilor art.334 C.p.p. și de schimbare a încadrării juridice a infracțiunilor reținute  în sarcina sa  în sensul  înlăturării  dispoz.art.41 al.2  C.p. ( întrucât nu este autorul retragerilor de numerar din perioada 07.08.2008-01.10.2008 de la B.-ul din cartierul D.) și astfel de reținere a unei singure  infracțiuni prev.de art.24 alin.2  din Lg.nr.365/2002 săvârșite în seara zilei de 06.10.2008, a fost respinsă ca nefondată.


în drept, faptele  reținute în sarcina  inculpatului U. E. J. săvârșite  în perioada 07.08.2008 - 06.10.2008, constând în deținerea și punerea în circulație, în mod  repetat,  în baza aceleiași  rezoluții infracționale, de instrumente de plată electronică falsificată, respectiv 17 carduri bancare falsificate cu numerele precizate în raportul constatare tehnico-științifică nr.(...)/24.10.2008, întrunește  elementele  constitutive  ale infracțiunii de " falsificarea instrumentelor  de plată electronică" prev. și ped.de art. 24 al.2 din Lg.nr.356/2002 cu aplicarea dispoz.art.41 al.2 C.p., infracțiune pentru care inculpatul  urmează a fi condamnat.


Văzând limitele de pedeapsă prevăzute de legea penală pentru infracțiunea reținută în sarcina inculpatului, având în vedere și dispoz.art.72  C.p., respectiv împrejurările și modul de săvârșire al faptelor, urmările produse, gradul de pericol  social al  infracțiunilor reținute în sarcina inculpatului, dar  și persoana  inculpatului, faptul că este infractor primar, integrat social, este tânăr și are în întreținere  un copil minor, instanța a apreciat că  pedeapsa principală orientată la minimul special  prevăzut de legea penală, respectiv  de 3 ani închisoare cu executare în regim de detenție și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a teza a II-a și b C.p. pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei principale, poate duce la  îndeplinirea  scopului educativ  și preventiv  al pedepsei  așa cum este el prevăzut de  art.52  C.p. și  corespunde gradului de pericol social  concret și periculozității  infractorului.


Față de  natura infracțiunii pentru care va fi  condamnat inculpatul, dar și  persoana acestuia, s-a apreciază  ca fiind oportună și proporționată cu scopul  urmărit, aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii  drepturilor  civile prev. de  art.64 lit.a teza a II-a și b C.p., pedeapsă ce va însoți pedeapsa principală a închisorii, pe durata  prev.de art.71 al.2 C.p.


Din observarea  actelor și lucrărilor dosarului, instanța a reținut și constatat  că inculpatul a fost arestat preventiv în cauză  în baza mandatului de arestare preventivă  nr.51 din data de 07 octombrie 2008, măsura arestării preventive fiind  prelungită și menținută  conform dispozițiilor legale.
 împotriva acestei sentințe, au declarat apel Parchetul de pe lângă  T r i b u n a l u l   D o l j și inculpatul U. E. J..


 în motivele de apel formulate de  M i n i s t e r u l   P u b l i c s-a solicitat desființarea sentinței, majorarea pedepsei aplicate inculpatului și confiscarea în temeiul art. 118 lit. f Cod penal, a sumelor de bani rezultate din săvârșirea faptelor de către inculpat.


 S-a arătat că, în mod greșit instanța de fond a făcut aplic. art. 118 lit. f Cod penal în privința sumei de 7387 lei întrucât, această sumă reprezintă bun dobândit prin săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală și nu un bun a cărui deținere este interzisă delege.


 De asemenea, se impunea și confiscarea sumei de 2930 lei, sumă pe care inculpatul și-a însușit-o în mod nelegal, rezultate din retrageri de numerar în perioada 7 august 2008 - 1 octombrie 2008, cu carduri falsificate de la un B., aparținând CEC Bank


 în raport cu dispozițiile art. 72 Cod penal, în cauză nu se justifică aplicarea unei pedepse spre minimul special prevăzut de lege.


 Față de limitele de pedeapsă și de gradul de pericol social al infracțiunii comise precum și de persoana inculpatului, scopul pedepsei prev. de art. 652 Cod penal, nu poate fi realizat decât prin majorarea cuantumului pedepsei aplicate inculpatului.


 Prin motivele de apel formulate de apelantul inculpat, s-a solicitat, într-o primă teză, achitarea inculpatului în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 li. c cod pr.penală și, respectiv art. 10 lit. d Cod procedură penală, precum și schimbarea încadrării juridice a faptei, din infracțiunea prev. de art. 24 alin.2 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal, în infracțiunea pre. de art. 20 cod penal rap. la art. 27 din Legea nr. 365/2002.


 S-a arătat că, probele administrate în cauză nu confirmă săvârșirea de către inculpat  a faptelor din perioada 7 august 2008 - 1 octombrie 2008, întrucât înregistrările video nu oferă elemente de identificare ale persoanei care ar fi efectuat operațiunile la B.-ul aparținând CEC Bank.


 în privința faptei de 6 octombrie 2008, s-a arătat că s-au găsit 16 carduri falsificate, cu privire la care inculpatul a arătat că le-a găsit într-o jardinieră împreună cu suma de bani și că, a încercat să folosească acele carduri fără însă a putea obține vreo sumă de bani.


 S-a arătat că punerea în circulație în orice mod a instrumentelor de plată electronice falsificate, reprezintă altceva decât efectuarea de operațiuni financiare.


 în cauză, intrarea în posesia inculpatului a cardurilor falsificate a fost ocazională, întâmplătoare și nu s-a făcut dovada că acele carduri au fost deținute de inculpat, că i-au aparținut lui înainte de folosire sau că i-au fost date înainte să le folosească.


 S-a arătat că încadrarea corectă este cea dată de art. 27 din legea nr. 365/2002, articol care arată că efectuarea unei din operațiunile prevăzute la art. 1 pct. 10, prin utilizarea unui instrument de plată electronică, inclusiv a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia fără consimțământul titularului, se pedepsește cu închisoare.


 S-a mai arătat că în cauză, efectuarea unei expertize grafice era de natură să clarifice cui aparține scrisul de pe fragmentul de hârtie, pe care sunt notate pe două coloane paralele combinații de 2 și 5 numere, iar fapta inculpatului se încadrează în infracțiunea prev. de art. 27din Legea nr. 365/2002, rămasă în faza de tentativă și pedepsită conform pct. 5 al aceluiași articol din Legea nr. 365/2002.


 Apelul formulat de parchet este fondat, iar cel formulat de inculpat este nefondat, urmând să fie respins pentru următoarele considerente:
 Apărarea formulată de inculpat în sensul că nu a săvârșit unele din faptele pentru care a fost trimis în judecată, precum și că nu a cunoscut împrejurarea că sunt falsificate cardurile folosite, nu este confirmată de nici una din probele administrate în cauză.


 Instanța de fond a apreciat corect că faptele inculpatului constând în deținerea în punerea în circulație, în mod repetat, a 17 carduri bancare falsificate, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de falsificarea instrumentelor de plată electronică prev. și ped. de art. 24 alin.2 din Legea nr. 365/2002.


 Potrivit procesului verbal încheiat la data de 7 octombrie 2008 de către lucrători din cadrul Secției 4 Poliție C și Poliției Comunitare C, inculpatul a fost surprins în momentul în care a introdus în B.-ul aparținând CEC Bank aflat pe strada (...) (...), mai multe carduri falsificate și, fiind urmărit, a fost prins de către echipajul de poliție în incinta stației de taxi, în apropierea Hotelului K., găsindu-se asupra sa 17 carduri bancare contrafăcute ți suma de 7110 lei.


 în declarația dată în faza de apel inculpatul a arătat în privința faptei săvârșite la data de 6 octombrie 2008, că a găsit acele carduri și suma de bani, însă a folosit cardurile și a precizat că poseda un card anterior săvârșirii faptei și știa că nu are voie să dețină acele carduri care au găsite asupra sa.


 în privința faptelor săvârșite în perioada 7 august 2008 - 1 octombrie 2008, se contată că retragerile de numerar au fost efectuate cu ajutorul acelorași carduri, având în vedere extrasul din jurnalul electronic comunicat de CEC Bank SA - Sucursala C precum și conturile din care s-au făcut retragerile.


 NU sunt întemeiate nici criticile privind greșita încadrare juridică a faptei, întrucât art. 27 din legea nr. 365/2002, presupune utilizarea unui instrument de plată electronică, inclusiv a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia, fără consimțământul titularului instrumentului respectiv, fiind incriminată fapta de utilizare a unui instrument de plată electronică valid, fără consimțământul titularului și nu a unui instrument de plată falsificat.


 La individualizarea judiciară a pedepsei, instanța de fond a făcut o justă aplicare a art. 72 Cod penal, având în vedere gradul de pericol social al faptelor, limitele de pedeapsă prevăzute de lege, persoana inculpatului, respectiv faptul că este infractor primar, vârsta acestuia, împrejurarea că are un minor în întreținere, astfel că pedeapsa aplicată este de natură să contribuie la realizarea scopului preventiv educativ al pedepsei prev. de art. 52 Cod penal.


 în raport cu aceleași criterii de individualizare prezentate mai sus, s-a apreciat corect că scopul pedepsei nu poate fi atins fără executarea acesteia și că nu se impune aplic. dispozițiile art. 81 sau 861 Cod penal.


 Apelul formulat de parchet este fondat în privința omisiunii instanței de fond de a dispune confiscarea sumei de 2930 lei, reprezentând sume obținute ca urmare a faptelor săvârșite în perioada 7 august 208 - 1 octombrie 2008.
 De asemenea, se constată că sumele de impun se impun a fi confiscate în temeiul  art. 118 lit. e Cod penal, întrucât acestea reprezintă bunuri dobândite prin săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală.


 Având în considerentele de mai sus, Curtea  în baza art. 379 pct. 2 a Cod procedură penală va admite apelul parchetului, iar în baza art. 379 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, va respinge apelului inculpatului și va desființa în parte sentința.


 în baza art. 118 alin.1 lit. e cod penal, va dispune confiscarea de la inculpat a sumei de 7387 lei, în privința căreia s-a instituit sechestrul provizoriu precum și a sumei de 2930 lei.


 Se vor menține celelalte dispoziții ale sentinței.


 în baza art. 383 alin.1 Cod pr.penală rap. la art. 350 Cod procedură penală și art. 88 Cod penal, se va menține măsura arestării preventive față de inculpat și se va deduce detenția preventivă  în continuare, la zi.


 Va fi obligat apelantul inculpat la 400 lei cheltuieli judiciare avansate de stat din care suma de 300 lei reprezintă onorariu avocat oficiu.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE
îN NUMELE LEGII
D E C I D E :


 Admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă  T r i b u n a l u l   D o l j împotriva sentinței penale nr. 65 din 16 februarie 2009, pronunțată de  T r i b u n a l u l   D o l j, în dosarul nr(...).


Respinge ca nefondat apelul formulat de inculpatul U. E. J., împotriva aceleiași sentințe penale.


Desființează în parte sentința


în baza art. 118 alin.1 lit. e C.p.;


Dispune confiscarea de la  inculpat a sumei de 7387 lei în  privința căreia s-a  instituit sechestru provizoriu precum și a  sumei de 2930 lei.


Menține celelalte dispoziții  ale sentinței.


în baza art.  383 alin 11 C.p.p rap. la art. 350 C.p. și art. 88 C.p.
Menține măsura arestării preventive față  de  inculpat și deduce detenția preventivă în continuare la zi.


Obligă apelantul inculpat la 400 lei cheltuieli judiciare  avansate de stat din care  suma de 300 lei reprezintă onorariu avocat oficiu.


Cu recurs.


Pronunțată în ședință publică de la 7 iulie2009.