CURTEA DE  A P E L   C R A I O V A
SECí…¢IA PENALÄ”š í…žI PT. CAUZE CU MINORI
INSTANTA DE APEL
DECIZIA PENALÄ”š NR.173
í…žedința publică de la 17 E. 2008

 

Domenii:  Penal. Infracțiuni privind comerțul electronic: deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică; falsificarea instrumentelor de plată; ffectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. Criminalitate informatica: infracțiuni contra confidențialității și integrității datelor și sistemelor informatice, infracțiuni informatice.

 

La data de 11 E. 2008, s-au luat în examinare apelurile declarate de Parchetul de pe lângă  T r i b u n a l u l   G o r j, cât și  de inculpații E. S. A, E. G., E. J., N. S. (...), N. T. E. și  C  D. J., împotriva sentinței penale nr.540 din 21 E. 2007, pronunțată de  T r i b u n a l u l   G o r j,  în dosarul nr(...).
Conținutul dezbaterilor judiciare este cuprins în încheierea de la 11 noiembrie 2008, dată la care, Curtea, constatând  că se face necesar un timp mai îndelungat pentru studierea actelor  și lucrărilor dosarului, în vederea deliberării, a amânat pronunțarea la 17 E. 2008, când a adoptat prezenta decizie.

 

C U R T E A

 

Asupra apelurilor de față;


în baza actelor  și lucrărilor de la dosar,  constată următoarele:
Prin sentința penală nr.540 din 21 E. 2007,  T r i b u n a l u l   G o r j, a hotărât:


1. Cu privire la inculpatul C D. J. - fiul lui J. și G., născut la 17 februarie 1988, în B, județul O, domiciliat în S., strada 22 E. 2. (...).7,  .1  .5, județul G, fără antecedente penale,
 - achitarea, în baza art.11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.d Cod  pr.penală, pentru săvârșirea infracțiunii prev. și ped.de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003;
 - achitarea, în baza art.11 pct.2 lit.a rap.la art.10  lit.a Cod  pr.penală, pentru săvârșirea infracțiunii prev. și ped.de art.43 alin.2 și 3, art.48 și 49 din  Legea nr.161/2003, art.24 și 27 din Legea nr.365/2002 și art.26 rap.la art.23 alin.1 din Legea nr.656/2002;
 - condamnarea la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art.42 alin.1 din  Legea nr.161/2003, cu aplic.art.41, 42 Cod penal;
 - condamnarea la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea  infracțiunii prev.de art.42 alin.2  din  Legea nr.161/2003, cu aplic.art.41-42 Cod penal;
 - condamnarea la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii prev.de  art. 46 alin. 1 lit. a și art. 46 alin. 1 lit. b din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41, 42 Cod penal;
 - condamnarea la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare, închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art. 46 alin. 2 din Legea nr.161/2003 cu aplic. art. 41, 42 Cod penal,
 - condamnarea la pedeapsa de 2 ani  închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art. 25 din Legea 365/2002 cu aplic. art.41, 42 Cod penal;
în baza art. 33-34 Cod penal, s-au contopit pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de 2 ani și 6 luni închisoare, care a fost sporită cu 6 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 3 ani închisoare.


în baza art. 861 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 5 ani, termen de încercare stabilit conform dispoz. art. 862 Cod penal.


S-a  încredințat supravegherea condamnatului Serviciului de Protecție a Victimelor și Reintegrare Socială a Infractorilor din cadrul  T r i b u n a l u l u i   G o r j.


Pe durata termenului de încercare condamnatul se va supune măsurilor de supraveghere prev. de art. 863 lit a-d Cod penal, după cum urmează :
a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Protecție a Victimelor și Reintegrare Socială a Infractorilor din cadrul  T r i b u n a l u l u i   G o r j;
b) să anunțe în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea;
c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;
d) să comunice informații de natură de a putea fi controlate mijloacele lui de existență.


în baza art. 359 alin. 1 Cod pr.penală, s-a atras atenția acestuia asupra dispozițiilor art. 864 Cod penal, privind revocarea suspendării în cazul în care nu îndeplinesc cu rea credință măsurile de supraveghere stabilite de instanță, precum și în cazul în care cursul termenului de încercare, săvârșește o nouă infracțiune.


în baza art. 88 alin. 1 Cod penal, s-a dedus din durata pedepsei închisorii durata reținerii și arestării preventive începând cu data de 14 aprilie 2007 până la data pronunțării, 21 E. 2007. 


S-a dispus punerea de îndată în libertatea inculpatului de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 9/15.04.2007.


2.  Cu privire la inculpata E. G. - fiica lui E. și E., născută la data de 25.11.1968 în comuna E., jud. O, domiciliată în S., str.22 E. 2., (...).7,  .1,  .1,  .5, jud. G, CNP (...), fără antecedente penale
 - achitarea, în baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. d Cod  pr.penală, pentru săvârșirea infracțiunii prev. și ped. de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003;
- achitarea, în baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. a Cod  pr.penală, pentru săvârșirea infracțiunii prev. și ped. de art. 26 rap la art. 24 și 27 din Legea 365/2002 și art. 23 al. 1 din Legea 656/2002;
 - condamnarea la 1 an și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art. 26 rap. la art. 46 alin. 1 lit. a și art. 46 alin. 1 lit. b din Legea 161/2003, cu aplic. art. 41, 42 Cod penal;
- condamnarea la pedeapsa de 1 an  și 6 luni, pentru săvârșirea  infracțiunii prev.de art. 26 rap. la art.46 alin. 2 din Legea 161/2003, cu aplic. art. 41-42 Cod  penal;
- condamnarea la pedeapsa de 1 an  închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art. 26 rap. la art. 25 din Legea 365/2002, cu aplic. art. 41, 42 Cod  penal;
- condamnarea la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art. 293 Cod  penal.


în baza art. 33-34 Cod penal,  s-au contopit pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de 1 an și 6 luni închisoare, care a fost sporită cu 6 luni închisoare, urmând ca inculpata să execute pedeapsa de 2 ani închisoare.

în baza art. 86 1 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 4 ani, termen de încercare stabilit conform disp. art. 862 Cod penal.


S-a încredințat supravegherea condamnatei Serviciului de Protecție a Victimelor și Reintegrare Socială a Infractorilor din cadrul  T r i b u n a l u l u i   G o r j.


Pe durata termenului de încercare condamnata se va supune măsurilor de supraveghere prev. de art. 863 lit a-d Cod  penal, după cum urmează :
a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Protecție a Victimelor și Reintegrare Socială a Infractorilor din cadrul  T r i b u n a l u l u i   G o r j;
b) să anunțe în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea;
c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;
d) să comunice informații de natură de a putea fi controlate mijloacele lui de existență.


în baza art. 359 alin. 1 Cod  pr.penală, s-a atras atenția condamnatei asupra dispozițiilor art. 864 Cod penal, privind revocarea suspendării în cazul în care nu îndeplinește cu rea credință măsurile de supraveghere stabilite de instanță, precum și în cazul în care cursul termenului de încercare săvârșește o nouă infracțiune.


în baza art. 88 alin. 1 Cod penal, s-a dedus din durata pedepsei închisorii durata reținerii și arestării preventive începând cu data de 14 aprilie 2007 până la data pronunțării, 21 E. 2007.


S-a dispus punerea de îndată în libertatea inculpatei de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 10/15.04.2007.


3. Cu privire la inculpatul E. J.  - fiul lui  E. și E., născut la data de 18.02.1975 în orașul E. , jud. O, domiciliat în E., sat N., jud. O, CNP (...) , fără antecedente penale;
- achitarea,  în baza art. 11 pct. 2 lit.a rap. la art. 10 lit. d Cod  pr.penală, pentru săvârșirea infracțiunii prev. și ped. de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003;
- achitarea, în baza art. 11 pct. 2 lit.a rap. la art. 10 lit.a Cod pr.penală, pentru săvârșirea infracțiunii prev. și ped. de art.. 26 rap la art. 24 și 27 din Legea 365/2002 .
- condamnarea la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii  prev.de art. 25 din Legea 365/2002;
- condamnarea la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art. 46 alin. 1 lit. a și art. 46 alin. 1 lit. b din Legea 161/2003, cu aplic. art. 41-42 Cod penal;
- condamnarea  la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii prev.de  art. 46 alin. 2 din Legea 161/2003, cu aplic. art. 41-42 Cod penal;


în baza art. 33-34 Cod penal, s-au contopit pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de 1 an și 6 luni închisoare, care a fost sporită cu 6 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 2 ani închisoare.
în baza art. 86 1 Cod  penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 4 ani, termen de încercare stabilit conform disp. art. 862  Cod penal.


S-a încredințat supravegherea condamnatului Serviciului de Protecție a Victimelor și Reintegrare Socială a Infractorilor din cadrul  T r i b u n a l u l u i   G o r j.


Pe durata termenului de încercare condamnatul se va supune măsurilor de supraveghere prev. de art. 863 lit a-d Cod penal, după cum urmează :
a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Protecție a Victimelor și Reintegrare Socială a Infractorilor din cadrul  T r i b u n a l u l u i   O l t;
b) să anunțe în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea;
c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;
d) să comunice informații de natură de a putea fi controlate mijloacele lui de existență.


în baza art. 359 alin. 1 Cod  pr.penală, s-a atras atenția condamnatului asupra dispozițiilor art. 864 Cod  penal, privind revocarea suspendării în cazul în care nu îndeplinește cu rea credință măsurile de supraveghere stabilite de instanță, precum și în cazul în care cursul termenului de încercare, săvârșește o nouă infracțiune.


în baza art. 88 alin. 1 Cod penal,  s-a dedus din durata pedepsei închisorii durata reținerii și arestării preventive începând cu data de 14 aprilie 2007 până la data pronunțării, 21 E. 2007.


S-a dispus punerea de îndată în libertatea inculpatului de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 11/15.04.2007.


4. Cu privire la inculpatul N. S. O. - fiul lui U. și U. S., născut la data de 26.02.1986 în R E., județul V, domiciliat în comuna E., sat E., jud. V, CNP (...), fără antecedente penale
 - achitarea, în baza art. 11 pct. 2 lit. a  rap. la art. 10 lit. d Cod  pr.penală, pentru săvârșirea infracțiunii prev. și ped. de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003.
 - achitarea, în baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. a Cod  pr.penală, pentru săvârșirea infracțiunii prev. și ped. de art. 42,48 și 49 din Legea 161/2003, art. 26 și 27 din Legea 365/2002 și art. 215 alin. 2 Cod penal;
 - condamnarea la pedeapsa de  1 an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art. 25 din Legea 365/2002.
- condamnarea la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art. 46 alin. 1 lit. a și art. 46 alin. 1 lit. b din Legea 161/2003, cu aplic. art. 41-42 Cod penal;
- condamnarea  la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art. 46 alin. 2 din Legea 161/2003, cu aplic. art. 41-42 Cod  penal;
- condamnarea la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii  prev.de art. 288 alin. 1 Cod  penal.


în baza art. 33-34 Cod  penal, s-au contopit pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de 1 an și 6 luni închisoare, care a fost sporită cu 6 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 2 ani închisoare.

în baza art. 861 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 4 ani, termen de încercare stabilit conform disp. art. 862  Cod penal.


S-a încredințat supravegherea condamnatului Serviciului de Protecție a Victimelor și Reintegrare Socială a Infractorilor din cadrul  T r i b u n a l u l u i   V â l c e a.


Pe durata termenului de încercare condamnatul se va supune măsurilor de supraveghere prev. de art. 863 lit a-d Cod penal, după cum urmează :
a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Protecție a Victimelor și Reintegrare Socială a Infractorilor din cadrul  T r i b u n a l u l u i   V â l c e a;
b) să anunțe în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea;
c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;
d) să comunice informații de natură de a putea fi controlate mijloacele lui de existență.


în baza art. 359 alin. 1 Cod  pr.penală, s-a astas atenția condamnatului asupra dispozițiilor art. 864 Cod penal, privind revocarea suspendării în cazul în care nu îndeplinește cu rea credință măsurile de supraveghere stabilite de instanță, precum și în cazul în care cursul termenului de încercare, săvârșește o nouă infracțiune.


în baza art. 88 alin. 1 Cod penal, s-a dedus din durata pedepsei închisorii durata reținerii și arestării preventive începând cu data de 14 aprilie 2007 și până la data pronunțării, 21 E. 2007.


S-a dispus punerea de îndată în libertatea inculpatului de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 11/15.04.2007.


5. Cu privire la inculpatul E. S. A  - fiul lui T. și M.-D., născut la 11.02.1988 în municipiul B, jud. B, cu domiciliul în municipiul B, str.(...). (...),  .2,  .B,  .4,  .38, jud. B, CNP (...), fără antecedente penale;
- achitarea,  în baza art. 11 pct. 2 lit. a  rap. la art. 10 lit. d Cod pr.penală, pentru  săvârșirea infracțiunii prev. și ped. de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003.
- achitarea, în baza art. 11 pc.t 2 lit. a rap. la art. 10 lit.a Cod  pr.penală, pentru săvârșirea infracțiunii prev. și ped. de art. 42, 48 , 49 din Legea 161/2003, art. 24 alin. 1 și 2 și art. 27 din Legea 365/2002;
- condamnarea la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii  prev.de art. 25 din Legea nr. 365/2002;
- condamnarea la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art. 46 alin.1 lit. a și art. 46 alin. 1 lit. b din Legea 161/2003, cu aplic. art. 41-42 Cod penal;
- condamnarea la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art. 46 alin. 2 din Legea 161/2003, cu aplic. art. 41-42 Cod penal.


în baza art. 33-34 Cod penal, s-au contopit pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de 1 an și 6 luni închisoare, care a fost sporită cu 6 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 2 ani închisoare.


în baza art. 86 1 Cod  penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 4 ani, termen de încercare stabilit conform disp. art. 862 Cod penal.


 S-a încredințat supravegherea condamnatului Serviciului de Protecție a Victimelor și Reintegrare Socială a Infractorilor din cadrul  T r i b u n a l u l u i   B u z ă u.


Pe durata termenului de încercare condamnatul se va supune măsurilor de supraveghere prev. de art. 863 lit a-d Cod penal, după cum urmează :
 a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Protecție a Victimelor și Reintegrare Socială a Infractorilor din cadrul  T r i b u n a l u l u i   B u z ă u;
b) să anunțe în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea;
c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;
d) să comunice informații de natură de a putea fi controlate mijloacele lui de existență.


în baza art. 359 alin. 1 Cod  pr.penală, s-a astras atenția condamnatului asupra dispozițiilor art. 864 Cod  penal, privind revocarea suspendării în cazul în care nu îndeplinește cu rea credință măsurile de supraveghere stabilite de instanță, precum și în cazul în care cursul termenului de încercare, săvârșește o nouă infracțiune.


în baza art. 88 alin. 1 Cod  penal, s-a dedus din durata pedepsei închisorii durata reținerii și arestării preventive începând cu data de 26 aprilie 2007 până la data pronunțării, 21 E. 2007.


S-a dispus punerea de îndată în libertatea inculpatului de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 16/27.04.2007.


6. Cu privire la inculpatul N. T. E.  - fiul lui B. și D., născut la data de 04.09.1986 în localitatea B , jud. B, cu același domiciliu, str B-dul (...), (...).4,  .3,  .13, jud. B, CNP (...), fără antecedente penale
- achitarea, în baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. d Cod pr.penală,  pentru săvârșirea infracțiunii prev. și ped. de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003.
- achitarea, în baza art. 11 pct. 2 lit. a  rap. la art. 10 lit. a Cod pr.penală, pentru săvârșirea infracțiunii prev. și ped. de art. 42, 44 alin.2, 48 și 49 din Legea 161/2003, art. 24 și 27 din Legea 365/2002;
  - condamnarea la  pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art. 25 din Legea 365/2002;
- condamnarea la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art. 46 alin. 1 lit. a și art. 46 alin. 1 lit. b din Legea 161/2003, cu aplic. art. 41-42 Cod penal;
 - condamnare ala pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii prev.de  art. 46 alin. 2 din Legea 161/2003, cu aplic. art. 41-42 Cod penal.


în baza art. 33-34 Cod penal, s-a dispus contopirea pedepselor aplicate în pedeapsa cea mai grea de 1 an și 6 luni închisoare, care a fost sporită cu 6 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 2 ani închisoare.


în baza art. 86 1 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 4 ani, termen de încercare stabilit conform disp. art. 862 Cod penal.


S-a încredințat supravegherea condamnatului Serviciului de Protecție a Victimelor și Reintegrare Socială a Infractorilor din cadrul  T r i b u n a l u l u i   B u z ă u.


 Pe durata termenului de încercare condamnatul se va supune măsurilor de supraveghere prev. de art. 863 lit a-d Cod penal, după cum urmează :
 a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Protecție a Victimelor și Reintegrare Socială a Infractorilor din cadrul  T r i b u n a l u l u i   B u z ă u;
b) să anunțe în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea;
c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;
d) să comunice informații de natură de a putea fi controlate mijloacele lui de existență.


în baza art. 359 alin. 1 Cod pr.penală, s-a atras  atrage atenția acestuia asupra dispozițiilor art. 864 Cod penal, privind revocarea suspendării în cazul în care nu îndeplinește cu rea credință măsurile de supraveghere stabilite de instanță, precum și în cazul în care cursul termenului de încercare, săvârșește o nouă infracțiune.


7. Cu privire la inculpatul E. J. - fiul lui H. și N., născut la 30.08.1976 în orașul Cernavodă, jud. C, domiciliat în S., str.22 E. 2. , (...).7,  .1,  .1,  .5, jud G, CNP (...), fără antecedente penale;
- achitarea în baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. d Cod  pr.penală, pentru săvârșirea infracțiunii prev. și ped. de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003.
- achitarea în baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. a Cod pr.penală,  pentru săvârșirea infracțiunii prev. și ped. de art. 273 din Legea 86/2006 și art. 25 din Legea 365/2002;
- condamnarea la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art. 26 rap. la art. 46 alin. 1 lit. a și art. 46 alin. 1 lit. b din Legea 161/2002 cu aplic. art. 41-42 Cod penal;
- condamnarea la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art. 26 rap.la art. 46 alin. 2 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41-42 Cod penal;
- condamnarea la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii prev.de  art. 293 Cod penal.


în baza art. 33-34 Cod penal, s-au contopit pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de 1 an și 6 luni închisoare, care va fi sporită cu 6 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 2 ani închisoare.

în baza art. 86 1 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 4 ani, termen de încercare stabilit conform disp. art. 862 Cod  penal.


S-a încredințat supravegherea condamnatului Serviciului de Protecție a Victimelor și Reintegrare Socială a Infractorilor din cadrul  T r i b u n a l u l u i   G o r j.


Pe durata termenului de încercare condamnatul se va supune măsurilor de supraveghere prev. de art. 863 lit a-d Cod  penal, după cum urmează :
a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Protecție a Victimelor și Reintegrare Socială a Infractorilor din cadrul  T r i b u n a l u l u i   G o r j;
b) să anunțe în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea;
c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;
d) să comunice informații de natură de a putea fi controlate mijloacele lui de existență.


în baza art. 359 alin. 1 Cod  pr.penală, s-a astras atenția condamnatului asupra dispozițiilor art. 864 Cod penal,  privind revocarea suspendării în cazul în care nu îndeplinește cu rea credință măsurile de supraveghere stabilite de instanță, precum și în cazul în care cursul termenului de încercare, săvârșește o nouă infracțiune.


8. Cu privire la inculpatul M. A  D. - fiul lui B. și D.a născut la 23.03.1979 în P, jud. H, domiciliat în R E.,(...), (...) 05,  .20, jud. V, CNP (...), cu antecedente penale ,
- achitarea, în baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. d Cod  pr.penală, pentru săvârșirea infracțiunii prev. și ped. de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003.
- achitarea, în baza art. 11 pct. 2 lit. a  rap. la art. 10 lit. a Cod pr.penală, pentru săvârșirea infracțiunii prev. și ped. de art. 42, 48, 49 din Legea 161/2003 și art. 24 și 27 din Legea 365/2002;
- condamnarea la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art. 46 alin. 1 lit. b C.p. cu. 41-42 Cod penal;
- condamnarea la  pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art.25 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41-42 Cod  penal.
în baza art. 33-34 Cod penal, s-au contopit pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de 1 an și 6 luni închisoare, care a fost sporită cu 6 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 2 ani închisoare.

în baza art. 86 1 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 4 ani, termen de încercare stabilit conform disp. art. 862 Cod penal.


S-a încredințat supravegherea condamnatului Serviciului de Protecție a Victimelor și Reintegrare Socială a Infractorilor din cadrul  T r i b u n a l u l u i   G o r j.


Pe durata termenului de încercare condamnatul se va supune măsurilor de supraveghere prev. de art. 863 lit a-d Cod penal, după cum urmează :
a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Protecție a Victimelor și Reintegrare Socială a Infractorilor din cadrul  T r i b u n a l u l u i   G o r j;
b) să anunțe în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea;
c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;
d) să comunice informații de natură de a putea fi controlate mijloacele lui de existență.


în baza art. 359 alin. 1 Cod pr.penală, s-a astras atenția condamnatului asupra dispozițiilor art. 864 Cod penal, privind revocarea suspendării în cazul în care nu îndeplinește cu rea credință măsurile de supraveghere stabilite de instanță, precum și în cazul în care cursul termenului de încercare, săvârșește o nouă infracțiune.


S-a constatat că inculpatul este arestat în altă cauză.


S-a constatat că părțile civile BCR, S. BANK și BANCA D. nu s-au constituit părți civile.


S-a respins acțiunea civilă formulată de părțile civile Corporația E E. J. și Capitale P. - USA S..


în baza art. 118 lit. a Cod penal, s-a dispus confiscarea monitoarelor, bunuri ridicate de organul de poliție de la inculpați cu ocazia percheziției domiciliare: o cameră video miniaturală cu emițător, purtând inscripția „208 C2, 4GNZDC8V”; un receptor AV (audio-video) în gama 2,4, H., inscripționat pe D. cu literele „L” și „Y”, o cameră video prevăzută cu înregistrare având inscripționat pe unele din fețe laterale „S 102K210,(...), N. in U.”, un dispozitiv electronic purtând inscripția „B. TV E. E.” model 3200, seria (...); un dispozitiv electronic de tip N. 206 cu seria (...) cu sursă de alimentare; un dispozitiv de culoare gri, ce se aseamănă cu o gură de bancomat; tastatură, asemănătoare cu cele de la bancomate; 2 stick-uri tip V.: 2 cabluri de dată, un cablu de tip V. de conectare la internet; un hard-disc marca E. digital cu capacitatea de 200GB seria (...) (...); un CD E. ; un dispozitiv tip skimer (gură de bancomat); o casetă video; 5 minicasete video, 7 dischete și 74 E.-uri și CD-uri ; hard-discuri marca E. E. seria (...) (...) capacitate 200GB ; hard-discuri marca E. E. seria (...) 800IB capacitatea 80GP; hard discul marca N. seria (...) capacitate 40 GB; hard discul marca T. seria 5 (...) R A 7N capacitate 120 GB.


în baza art. 357 alin. 2 lit. c Cod  pr.penală, s-a dispus  ridicarea sechestrului asigurător instituit asupra bunurilor mobile aparținând inculpaților E. J. și E. G. prin ordonanțele din data de 17.04.2007 și 27.04.2007 dispuse de DIICOT - Biroul  T e r i t o r i a l   T â r g u   J i u, ridicarea sechestrului asigurator instituit asupra bunurilor mobile aparținând inculpatului N. T. E. prin ordonanța din data de 30.05.2007 a DIICOT - Biroul  T e r i t o r i a l   G o r j.


S-a dispus restituirea către inculpatul N. S. (...) a celorlalte bunuri ridicate de către organele de poliție și consemnate în procesul verbal din data de 13.04.2007 și către inculpatul N. T. E. a celorlalte bunuri ridicate de organele de poliție și consemnate în procesul-verbal din data de 26.04.2007, precum și a celorlalte bunuri și înscrisuri ridicate de organele de poliție de la domiciliul inculpaților E. J. și E. G. și consemnate în procesul-verbal din data de 14.04.2007, de la domiciliul inculpatului E. J. și consemnate în procesul-verbal din data de 14.04.2007.


A fost obligat fiecare inculpat la câte 1.500 lei cheltuieli judiciare statului.
Pentru  a hotărî astfel, prima instanță a reținut următoarea situație de fapt, rezumată, în continuare:


în luna E. 2006, Biroul U. I. D., din cadrul MAI, a sesizat faptul că numitul T. G, din Târgu J, a primit un colet din USA, expediat de firma Computers E., ce conținea un inscriptor de carduri N. 200, un CD de instalare a softului  de utilizare a aparatului în cauză, cu cablul de conectare la computer, două carduri blanc cu bandă magnetică, cât și sursa de alimentare a aparatului  N. 206.


Fiind cunoscut că un astfel de aparat se folosește la inscripționarea cardurilor false, în cauză  s-a pornit o investigație, stabilindu-se că persoana care a comandat aparatul este inculpatul C D. J., scop  în care a fost ajutat de mama sa, inculpata E. G. și de către inculpatul E. J., tatăl vitreg.


 B.-se cercetările, s-a stabilit că activitățile respective intră sub incidența art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003, inculpații  acționând ca un grup infracțional organizat, fiecare având un anumit rol  în  săvârșirea elementului  material al diferitelor infracțiuni ce fac obiectul cauzei, fapte ce s-au comis pe  parcursul unei perioade mai mari de timp.


 Astfel, cu privire la inculpatul C D. J., s-a stabilit  că provine din orașul S., județul G, iar cea mai mare parte a timpului și-o  petrecea la calculator.
 Activitatea sa infracțională a debutat în anul 2004, iar în anul 2005, a intrat în legătură cu unele  persoane care îl sfătuiau că se pot face bani pe internet, dacă acesta ar obține numere de conturi de carduri  și  PIN-urile acestora, sens în care a fost racolat de inculpatul M. A D., ce-și avea domiciliul  în județul V,  și  pe care îl cunoștea prin intermediul internetului.


 M. A D. s-a deplasat în județul G, alături de alte două persoane - un E. și o femeie, a examinat cunoștințele și abilitățile inculpatului C D. J., l-a luat pe acesta în județul V, iar după ce a obținut date despre un număr anume de conturi de carduri, i-a dat o  parte din câștig, rămânând ca cei doi  să opereze pe viitor.


 Potrivit declarațiilor sale, C D. J. a învățat cu timpul  să obțină numere de conturi de carduri și PIN-urile acestora, trimițând mesaje T., creând o pagină clonă a unor site-uri  oficiale ale unor instituții bancare sau pagini clonă ale unor magazine virtuale, respectiv paypall  și F..


 E. conturilor respective le spunea că trebuiau completate unele date, întrucât, de exemplu, a picat baza de date …, și că are nevoie de datele lor încă o dată pentru înnoirea sistemului de securitate, asemenea metode diversificându-le cu timpul.


 Odată obținute aceste date, inculpatul găsea prin intermediul internetului diverse  persoane care se ofereau să le cumpere și să scotă bani de pe aceste carduri și  conturi, dacă se putea, dând mesajul „I cash and Pins”, - „msd me” (dați-mi un mesaj).


 în acest scop, una dintre persoanele de încredere cu care inculpatul a lucrat și care l-a și contactat, a fost coinculpatul M. A D., care la rându-i dădea mesaje  pe N., unde era trecut pe  lista „oameni de încredere”.


 Tot M. A D. l-a introdus  pe C D. J. în  lumea altor făptuitori  din R V, ce aveau ca obiect de activitatea obținerea de numere de conturi și carduri, falsificarea cardurilor și ridicarea, în mod ilegal, a banilor  din bancomate.
 în acest fel, C D. J., a pus la dispoziția  coinculpatului  M. A D., sute de conturi de card și PIN-uri, iar acesta din urmă, le exploata împreună cu oamenii săi.


 La un moment  dat, M. A D. a fost arestat pentru activitățile  sale, fiind condamnat la pedeapsa de 6 ani închisoare, însă cei doi au ținut  legătura telefonic,  cât și pe internet, deși M. se afla în închisoare, din detenție el comunicând-i lui C D. J., că stă pe anumite canale de internet, respectiv CC E. D., D., F..


 Intrând  pe aceste canale, C D. J. a fost pus în legătură de către M. A D., cu alți inculpați, respectiv, E. S. A  și N. T. E..


 Cu cei  în cauză, inculpatul C D. J. făcea schimb de conturi de carduri și  PIN-uri, obținând sume de bani ce le erau trimise din străinătate sau ridicate cu carduri false de la B.-uri din țară.


 Inculpatul M. A D. l-a inițiat pe C D. J. într-o nouă metodă de a face rost de conturi de card și  PIN-uri, denumită J. E. SISTEM.


 Toate activitățile infracționale nu puteau fi executate decât în cooperare, fiecare dintre inculpați având un anumit rol.


 începând  cu anul 2005, C D. J. a intrat în relații și cu alte persoane  din străinătate, cărora le  dădea conturi de carduri și  PIN-uri, aceștia scoteau mulți bani din care un mic procent era trimis și inculpatului, în România, prin serviciile E. V., fie pe numele său, al mamei sale - inculpata E. G., ori  pe numele unor persoane interpuse.


 Printre persoanele aflate în străinătate cu care inculpatul a intrat în contact sunt mai mulți cetățeni americani și mexicani, ei ridicând sume mari de bani, iar o  parte fiindu-i trimisă, în condițiile mai sus arătate, inculpatului.
 Inculpatul C D. J., prin activitatea infracțională desfășurată, a produs bani  atât pentru propria familie și rude, cât și pentru persoane din afară care, în multe rânduri, au început să-l șantajeze, fie cerându-i sume de bani, fie transferuri de sume de bani, aspecte ce fac obiectul de cercetare al altui dosar.


 Din dorința de a nu mai depinde de o  altă persoană, C D. J., pe lângă metoda vânzării  ponturilor de carduri și  PIN-uri pe care le obținea pe internet,  și-a procurat și aparatură de clonare a cardurilor, sens în care, a comandat în  USA un N. 200, iar la 1 martie 2007, a primit  din Rusia, pe numele tatălui  său vitreg, E. J., un ca(...) cu două mufe și  un alimentator, expeditorul fiind  numitul T. Z..


 La aceeași dată, E. J. a trimis, la comanda fiului  său, C  D. J., un  colet către H. B., din Federația S., ce conținea o gură de bancomat și un ca(...) cu trei mufe.


 în U. această perioadă, inculpatul a fost monitorizat, fiindu-i interceptate convorbirile telefonice, efectuându-se filaje, iar când s-a declanșat acțiunea de capturare a inculpaților, ce intenționau să plece în străinătate, de la domiciliu au fost ridicate calculatoare, harduri, softuri, CD-uri, E.-uri, iar de la unchiul său a fost ridicat N.-ul 206, tastatură, skimere.


 Cu ocazia perchezițiilor în sistemele informatice efectuate de specialiști din cadrul IGPR și experți din cadrul Institutului de Tehnologii B. aparținând T., s-a constatat că inculpatul deținea și  alte date de identificare a unor mijloace  de plată electronice.


 în vederea stabilirii cuantumului sumelor încasate de inculpat, s-a procedat la efectuarea unor corespondențe cu  unitățile bancare prejudiciate, rezultând că sumele primite în mod direct totalizează 5.177 USD.


 Cu privire la inculpata E. G., s-a stabilit că este mama inculpatului C D. J. și  soția  coinculpatului E. J., și profitând de cunoștințele fiului său în domeniul informaticii, a creat acestuia condiții necesare desfășurării activității infracționale, în sensul  că i-a cumpărat calculatoare performante, laptopp și aparatură electronică, tolerând, totodată, că acesta nu a mai urmat cursurile școlare, întrucât profita de sumele obținute din activități infracționale ca cele examinate în prezenta cauză.


 E. G. și-a deschis conturi de carduri  în valută (euro și dolari)  la sucursale din G și V ale BRD, BCR, Banca D., efectuând operațiuni - extrageri și depuneri de sume de bani cu aceste carduri, atât în Târgu J, cât și în R V.


 La indicațiile fiului  său, a ridicat de la unități de curierat, atribuindu-și nume false, aparatură hard-ware și soft-ware, pentru a fi utilizată în activitățile infracționale, și, de asemenea, s-a preocupat de ascunderea aparaturii electronice (N. 206, CD-uri, E.-uri, skimer), prin transportul acestora la domiciliul fratelui său, coinculpatul E. J. din comuna N., județul O.


 Din activitățile infracționale desfășurate de fiul său, C D.  J., începând cu anul 2005, a primit  din străinătate, în nume  propriu, cât și  pe numele altor  persoane interpuse, prin serviciile E. V., numeroase sume de bani, din USA, N., E., Canada, expediate de colaboratorii fiului său.


 Spre a crea o aparentă proveniență legală a sumelor obținute din infracțiuni, inculpata le investea în autoturisme, pe care, ulterior, le revindea, dar și în achiziționarea unor bunuri de uz personal, bijuterii, etc.


 Cât privește activitatea inculpatului E. J., s-a stabilit că acesta este fratele inculpatei E. G. și unchiul inculpatului C D. J..


 El a aderat la grupul infracțional din care făcea parte C D. J., ajutându-l pe acesta, fie prin transport cu mașina  în străinătate, fie prin oferirea de informații cu privire la B.-urile din  străinătate.


 în acest sens, inculpatul, în anul 2005, împreună cu nepotul său, inculpatul C  D. J., s-au deplasat în municipiul B, la inculpatul E. S. A, care efectuase operațiuni cu carduri false obținute în baza informațiilor furnizate de C D. J..
 Totodată, în cursul anului 2006, același inculpat E. J. a transportat cu autoturismul pe inculpații C D. J. și  N. T. E. în Turcia, în vederea efectuării de operațiuni de extragere a unor  sume de bani de la bancomate din Istanbul, iar la una dintre aceste ocazii, a participat efectiv la amplasarea pe B.-uri a unei camere de luat vederi și a skimerului, ce serveau la copierea conturilor de card și a codurilor  PIN ale acestora.


 Cu ocazia percheziției efectuate la domiciliul său, a fost găsit un geamantan pe care i-l încredințase inculpatul C  D. J., prin intermediul coinculpaților E. G.  și E. J., conținând aparatură hard-ware și  soft-ware, folosită la clonarea cardurilor, cât și programe informatice (N. 206, skimere, CD-uri, E.-uri ș.a.).
 în cursul urmăririi penale, inculpatul E. J. a mai predat un skimer (gură de bancomat), pe care îl deținea la domiciliu și despre care susținea că îl are din Turcia, de la o ieșire cu nepotul său - C D. J..


 Totodată, s-a mai stabilit că acest inculpat a furnizat lui C D. J. informații privind B.-urile din H., conlucrând cu acesta în vederea procurării din străinătate a unor tastaturi de bancomat utilizate pentru copierea frauduloasă a PIN-urilor cardurilor.


 în ce-l privește pe inculpatul E.  J., prima instanță a stabilit că este soțul inculpatei E. G., locuind în orașul S., împreună cu fiica lor minoră, precum și  cu inculpatul C D. J..


 Acesta avea cunoștință de activitățile infracționale ale fiului său vitreg, C D. J.,  cât și de cele ale soției sale, inculpata E. G..


 Urmare acestui fapt, a acordat sprijin lui C D. J., prin ridicarea unor colete conținând aparatură electronică pe nume false, cât și  prin inducerea în eroare a administratorului firmei SC E. E. SRL Târgu J, pe numele căruia a făcut o declarație falsă organelor vamale, precizând că bunurile importate nu cad sub incidența Legii nr.387/2003.


 Totodată, acest inculpat a preluat de la firma de curierat rapid SC E., în mai multe rânduri, componente electronice, folosite de C D. J. în activitatea infracțională (coletul primit de la cetățean T. Z.), dar a și trimis în Rusia, cetățeanului H. B., prin firma E., un  colet conținând o gură de bancomat și un ca(...) cu trei mufe.


 în sprijinul aceleeași activități  infracționale, E. G. a deschis pe numele inculpatului E. J., conturi de carduri în valută la BCR și BRD, conturi pe care sunt efectuate operațiuni de  încasări  și plăți.


 Mai mult, cu o valiză procurată de la tatăl său și împreună cu E. G., inculpatul E. J. a transportat aparatura electronică deținută la  domiciliu de inculpatul C D. J., pe  timp de noapte, în județul O.


 Inculpatul N. S. (...), este cumnatul inculpatului  M. A, prin intermediul acestuia  din urmă, aderând la grupul infracțional mai sus arătat.


 în cadrul activităților sale, acesta ținea permanent  legătura cu cumnatul său, inculpatul M. A D., ce se afla în Penitenciar, atât telefonic, cât și pe internet, primind dispoziții de la cel  din urmă să efectueze activități, în sensul de a se întâlni  cu diverse persoane, de a prelua bani de la aceștia, cât și  de a distribui  aparatură folosită pentru clonarea cardurilor.


 Astfel, urmare a unei asemenea dispoziții primită de la inculpatul M. A D., inculpatul N. S. (...) a vândut un aparat N. 206, folosit  la inscripționarea cardurilor cu  suma de 1.100 euro, unor persoane care săvârșeau fraude informatice, suma respectivă fiind  împărțită apoi la alte persoane, conform dispozițiilor  primite de la același  inculpat M. A D., aflat la vremea respectivă în detenție.


 Tot astfel, inculpatul N. S. (...) a folosit cărți de identitate false, pentru a-și scoate banii trimiși  prin serviciul E. V. de la  persoane  din străinătate, care au folosit  conturile de carduri false, el încasând astfel 723 euro.


 în același scop, a mai folosit cărți de identitate emise de autoritățile italiene, cât și un  permis de conducere, obținând  circa 3.000 euro, din care i-ar revenit circa 600 euro, cu care și-a achiziționat un autoturism BMV, pe care l-a și restituit ulterior vânzătorului.


 De asemenea, s-a mai stabilit  că acest inculpat a efectuat operațiuni pe internet, accesând fără drept, sisteme informatice și cauzând prejudicii patrimoniale unor  persoane  prin folosirea în mod fraudulos de date informatice, iar o  parte din aparatura folosită a ascuns-o la cererea cumnatului său - inculpatul M. A D., atunci când a fost declanșată ancheta asupra întregului grup infracțional.


 Cât privește pe inculpatul E. S. A, instanța de fond  a stabilit că din municipiul B, iar în convorbirile pe care le întreprindea pe internet, pe N., a cunoscut mai multe persoane, între care și  pe inculpatul M. A D. și R V.
 Acesta din urmă, luând act de înclinațiile lui E. S. A, s-a deplasat la B, l-a luat pe inculpat, aducându-l la R V, unde l-a inițiat în sistemul de operare M..
 Tot inculpatul M. A l-a pus în legătură și cu coinculpatul C D. J., care îi dădea servere și e-mail-uri, îi punea pagini, iar el făcea T.-uri, luând rezultatele  și rându-le  altor persoane, pentru care a primit de la M. A D. în mai multe rânduri, sume de ordinul milioanelor  de lei.


 Ulterior, inculpatul E. S. A a început să caute singur conturi de carduri  și coduri PIN, pe care le vindea altor persoane.


 După arestarea lui  M. A D., acesta l-a contactat din Penitenciar, solicitându-i bani necesari pentru a-și putea aranja scăparea de la închisoare, sens  în  care, atât el, cât și C D.  J., trimițându-i circa 15.000.000 lei vechi.


 După arestarea lui C D. și a celorlalți inculpați din județele O și V, coinculpatul M. A D., l-a informat telefonic  pe E. S. A, solicitându-i „să facă curățenie”, respectiv să mute de la  domiciliu echipamentele informatice și să-l anunțe și pe N. T. E., lucru pe care l-a și făcut.


 Cât privește activitatea inculpatului N. T. E., s-a reținut că acesta a aderat la grupul infracțional, cunoscându-se pe D. cu inculpatul C D. J., acesta furnizându-i conturi de carduri  și  PIN-uri.


 Totodată, inculpatul N. T. E. l-a vizitat pe C D. J. și  la  domiciliul  său în orașul S., iar în anul 2006, împreună s-au deplasat în Germania, la O., pentru a scoate bani în mod fraudulos de la bancomate, deși nu a recunoscut aceste activități.


 în același scop, s-a mai stabilit  că împreună cu inculpatul C și inculpatul E. J., s-a deplasat în Turcia, spre sfârșitul anului 2006.


 Din cele relatate de inculpatul C D. J. a rezultat că acesta  i-ar fi dat lui N. T. E., conturi de card, pentru a le inscripționa și utiliza, și pentru a scoate în mod fraudulos sume de bani, din care o parte i-au revenit lui C.


 După arestarea acestui din urmă inculpat, N. T. E. a fost informat de coinculpatul E. S. A, să-și facă curat în sistemele informatice, împrejurare recunoscută.


 Cu ocazia percheziției  domiciliare făcută la locuința inculpatului, acesta a părăsit domiciliu, însă s-au ridicat hard-uri, laptop-uri, stikuri, CD-uri, E.-uri, precum și  înscrisuri din care rezulta că are legături infracționale cu alte persoane.


 Cât privește activitatea inculpatului M. A D., instanța de fond a reținut  că era specializat în săvârșirea de infracțiuni informatice, el inițiind un grup infracțional, atât înainte de condamnarea sa la pedeapsa de 6 ani  închisoare, cât și în timpul detenției.


 De subliniat că a cunoscut  pe coinculpații C D. J., și E. S. A prin intermediul internetului, cu care a luat legătura personal, racolându-i și  cooptându-i la săvârșirea  de activități infracționale.


 Potrivit cercetărilor a rezultat că M. avea într-un apartament mai mulți tineri care lucrau pe calculator, unii inscripționau cardurile, iar alții erau folosiți la extragerea banilor din bancomate.


După arestare, M. A a ținut legătura telefonic și pe Internet cu C D. J., făcând schimb de informații, lui C indicându-i chiar o metodă nouă de aflare a conturilor de carduri prin apelarea telefonică la un robot, cât și alte metode.
Prin intermediul lui C, inculpatul M. făcea rost de conturi de carduri pe care le furniza altor persoane, solicitând inculpatului C sume de bani pentru a-și asigura eliberarea din penitenciar.


In același mod, a racolat și pe inculpatul E. S. A din municipiul B, pe care l-a adus la R V, cu același autoturism Opel Vectra, l-a folosit la aflarea conturilor de carduri, după care ținea legătura continuu cu acesta, plătindu-l săptămânal cu 6-7 milioane lei din ceea ce scotea. Inculpatul E. a precizat că M. A avea o legătură în Italia, de unde făcea rost de aparatură de clonare a cardurilor (N.-uri, T. etc).


După arestarea lui M., acesta a continuat să comunice și cu inculpatul E., indicându-i cu ce persoane să ia legătura pe Internet, pentru a putea face rost de bani din infracțiuni informatice. Odată cu arestarea celor de la Târgu J, M. l-a informat telefonic pe E. să șteargă urmele infracțiunilor, să vândă calculatoarele și să plece din țară.


E. și C - din dispoziția lui M. - au dat soției acestuia, suma de 15 milioane lei - bani proveniți tot din infracțiuni informatice.


Tot din penitenciar, inculpatul M. ținea legătura cu cumnatul său - N. S.-(...), pe care îl dirija indicându-i cu ce persoane să ia legătura, în scopul săvârșirii unor infracțiuni informatice, cât și al vânzării de aparatură folosită la clonarea cardurilor. Astfel, din dispoziția lui M., inc.N. S. a luat de la o persoană și a vândut unui oarecare „B. O.", un N. 206, cu suma de 1100 euro, bani pe care i-a împărțit cu familia inculpatului M. și amanta acestuia.


Din relatările inculpatului N. S. (...) a rezultat că M. îl folosea ca ,,săgeată", în sensul că i-a încredințat carduri false, pentru a extrage sume de bani din B. urile de pe raza orașelor Sibiu, B, B etc.


Având în vedere că inculpatul M. A D. era liderul grupului infracțional pe care îl coordona din  p e n i t e n c i a r u l   J i l a v a, s-a dispus interceptarea și înregistrarea convorbirilor telefonice purtate de acesta, pe o perioadă de 120 zile, din material rezultând întreaga activitate infracțională a acestuia. De menționat faptul că inculpatul M. A D. este condamnat pentru fapte de același gen, dar nu a fost cercetat în legătură cu faptele săvârșite împreună cu inculpatul E., C și N. S..


Din penitenciar, pe lângă faptul că dirija activitatea infracțională, inculpatul M. A care era ținut la curent cu ce se întâmplă în afara penitenciarului, i-a atenționat pe coinculpați să distrugă probele, întrucât este posibil să fie cercetați. Acesta era mentorul și liderul celorlalți inculpați și chiar îi ajuta chiar în anumite situații delicate, exemplificând în acest sens situația în care inculpatul C i s-a plâns că este șantajat de un grup de interlopi din Târgu J, iar M. - pentru a-l ajuta - a contactat telefonic pe unul dintre aceștia (N. (...) - zis „G."), dându-se drept ofițer de poliție la I.G.P.R..


De asemenea, M. A D. folosea adresa de e-mail alinu0220&yahoo.com, despre care s-a stabilit în urma colaborării cu United T. Secret T. - Departament Of I. T., că a fost folosită pentru crearea unui cont de F. cu date false. Acest lucru îl făcea cu un telefon mobil performant în rețeaua de telefonie mobilă „P.”, care îi furniza și servicii de Internet.


Din cercetări a rezultat că era în legătură și cu alți coinculpați, întrucât imediat după percheziție a vorbit din nou la telefon, în afara penitenciarului și a comunicat pe Internet, spunând că a fost percheziționat și se așteaptă să fie cercetat, luând informații cu privire la ce au declarat ceilalți inculpați la parchet, în ce privește persoana sa.


Starea de fapt reținută de prima instanță a fost demonstrată de un probatoriu constând în  declarațiile făcute de inculpați, acestea coroborate cu declarațiile martorilor í…ž. H., E. N., O. E., E. E., E. E.a, E. B., E. E., N. P., E. B., cât și cu celelalte acte și  lucrări ale dosarului.


în drept, s-a stabilit că activitatea infracțională mai  sus descrisă, trebuie încadrată juridic, astfel:


Faptele săvârșite de inculpatul C D. J. întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prev. și ped. de art.42 ain.1 di  Legea 161/2003, cu aplic.art.41-42 Cod penal, art.42 alin. 2 din Legea 161/2003, cu aplic. art.41-42 Cod penal, art.46 alin.1 lit.a și 46 alin. 1 lit.b din Legea 161/2003, cu aplic. art.41-42 Cod penal, art.46 alin. 2 din Legea 161/2003, cu aplic. art.41-42 Cod penal, art.25 din Legea 365/2002, cu aplic.art.41-42 Cod penal, cu aplic. art.33-34 Cod penal;


Faptele săvârșite de inculpata E. G. întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prev și ped. de art.26 rap la art.46 alin.1 lit.a  și art.46 alin.1 lit.b din Legea 161/2003 cu aplic. art.41-42 Cod penal, art.26 rap la art.46 alin. 2 din Legea 161/2003, cu aplic.art.41-42 Cod penal, art.26 rap la art.25 din Legea 365/2002, cu aplic. art.41-42 Cod penal și art.293 Cod penal, cu aplic. art.33-34 Cod penal.


 Faptele săvârșite de inculpatul E. J. întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prev. și ped. de art.25 din Legea 365/2002, 46 alin.1 lit.a și art.46 alin. 1 lit.b din Legea 161/2003 cu aplic. art.41-42 Cod penal, art.46 alin. 2 din Legea 161/2003 cu aplic. art.41-42 Cod  penal și art.33-34 Cod penal.


Faptele săvârșite de inculpatul N. S. (...) întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prev. și ped. de art.46 alin.1 lit.a și 46 alin. 1 lit.b din Legea 161/2003, cu aplic. art.41-42 Cod penal, art.46 alin. 2 din Legea 161/2003 cu aplic. art.41-42 Cod penal și art.288 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art.33-34 Cod penal.


Faptele săvârșite de inculpatul E. S. A întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prev. și ped. de art.25 din Legea 365/2002, art.46 alin. 1 lit. a și art.46 alin. 1 lit.b din Legea 161/2003 cu aplic.-art.41-42 Cod penal, art.46 alin. 2 din Legea 161/2003 cu aplic. art.41-42 Cod penal și art.33-34 Cod penal.


Faptele săvârșite de inculpatul N. T. E. întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prev. și ped. de art.25 din Legea 365/2002, art.46 alin. 1 lit. a și 46 alin.1 lit.b din Legea 161/2003 cu aplic. art.41-42 Cod penal, art.46 alin. 2 din Legea 161/2003 cu aplic. art.41-42 Cod penal și 33-34 Cod  penal.
Faptele săvârșite de inculpatul E. J. întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prev. și ped. de art.26 rap.la art.46 alin. 1 lit. a și art.46 alin. 1 lit. b din Legea 161/2003 cu aplic. art.41-42 Cod penal, art.26 rap la art.46 alin. 2 din Legea 161/2003 cu aplic. art.41-42 Cod  penal și art.293 cu aplic. art.33-34 Cod  penal.


Faptele săvârșite de inculpatul M. A D. întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prev. și ped. de art.46 alin. 1 lit.b din Legea nr.161/2003, art.25 din Legea 365/2002, cu aplic. art.41-42 și 33-34 Cod  penal.


împotriva  sentinței pronunțată de instanța de fond au declarat apel Parchetul de  pe lângă  T r i b u n a l u l   G o r j, cât și inculpații E. S. A, E. G., E. J., N. S. (...), N. T. E.  și C D. J., fiecare criticând soluția pentru nelegalitate și netemeinicie.


Astfel, în apelul scris, parchetul a susținut: greșita achitare a inculpaților sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev.de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003; că inculpata E. G. a fost condamnată pentru o infracțiune în calitate de autor, deși a participat la  săvârșirea acesteia în calitate de complice; că inculpatul N. S. (...) a fost condamnat pentru o infracțiune săvârșită  în formă simplă, deși trimiterea în judecată s-a făcut pentru forma continuată a infracțiunii respective; că inculpatul E. S. A a fost achitat pentru o infracțiune, deși prin actul de sesizare nu a fost trimis în judecată pentru fapta respectivă;  că instanța de fond nu a efectuat contopirea unor pedepse aplicată inculpatului M. A D., pentru infracțiunile deduse judecății, cu cele aplicate aceluiași inculpat, printr-o sentință anterioară, încălcându-se astfel dispozițiile art.36 alin.1 Cod penal;  că atât pedepsele aplicate inculpaților, cât și modalitățile de individualizare a executării, sunt greșit individualizate în raport de criteriile înscrise  în art.72 rap.la art.52 Cod  penal.


Inculpații, atât în motivele scrise, cât și prin cele dezvoltate de apărătorii lor, au susținut că probatoriul nu demonstrează existența unor fapte, împrejurare în raport de care au fost invocate soluții corespunzătoare de achitare, pe de o  parte, iar pe de altă parte, că în cauză nu s-a făcut o judicioasă individualizare a sancțiunilor.


în raport cu  motivele invocate, atât reprezentantul parchetului,  cât și inculpații, prin apărători, au solicitat instanței să adopte o soluție de desființare a sentinței, cu trimitere pentru rejudecare la aceeași instanță de fond, într-o primă teză, iar, într-o teză subsidiară, a fost invocată o soluție de desființare, cu consecința adoptării unei noi hotărâri de fond.


Examinând criticile aduse hotărârii atât în apelul parchetului, cât și în cele declarate de inculpați, Curtea constată că acestea sunt fondate, în cauză urmând a fi adoptată soluția  prev.de art.379 pct.2 lit.b Cod  pr.penală, în raport cu care va fi desființată sentința, cu consecința trimiterii cauzei pentru rejudecare la aceeași instanță, întrucât este afectată de nelegalitate și netemeinicie.


Greșit s-a dispus achitarea inculpaților pentru infracțiunea prev.de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003.


Din probele administrate în cauză rezultă că inculpații au acționat ca un grup infracțional organizat, fiecare având un anumit rol în săvârșirea elementului material al diferitelor infracțiuni ce fac obiectul cauzei.


Gruparea infracțională era coordonată de inculpatul M. A D., deținut în  p e n i t e n c i a r u l   J i l a v a pentru infracțiuni de același gen. Ceilalți membrii  ai grupării, respectiv C D. J., E. S. A, N. S. (...) și N. T. E., creau așa numitele T.-uri ce reprezintă pagini clonă ale unor instituții bancare din USA și ale unor site-uri oficiale de tip paypal sau e-bay, care aveau însă codurile sursă modificate ce au fost transmise în mod nesolicitat către deținătorii legitimi  de coduri pe site-urile menționate, invitându-i pe aceștia prin mesaje formulate într-un limbaj cât mai apropiat de cel oficial să-și actualizeze datele de identificare ale conturilor bancare, ocazie cu care intrau în  posesia datelor personale și ale conturilor bancare.


Instanța de judecată deși a  condamnat inculpații la pedeapsa închisorii cu suspendare sub supraveghere, nu a stabilit pedepsele accesorii.


Potrivit art.71 alin.2 Cod penal, condamnarea la pedeapsa închisorii atrage de drept interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a-c Cod  penal, din momentul în care hotărârea de condamnare a rămas definitivă, iar conform alin.5 al aceluiași articol, pe durata suspendării  condiționate a executării pedepsei închisorii sau a suspendării condiționate a executării pedepsei închisorii, se suspendă și executarea pedepsei accesorii.


Rezultă  că drepturile prevăzute de art.64 lit.a-c Cod penal, după caz, trebuie interzise în condițiile art.71 Cod penal ori  de câte ori instanța dispune condamnarea la pedeapsa închisorii, iar pe de altă parte, conform art.71 alin.5 Cod penal, astfel cum a fost modificat, în cazul în care ca modalitate de executare a fost aleasă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, executarea pedepsei accesorii va fi suspendată pe perioada suspendării pedepsei  principale.


Inculpata E. G. a fost condamnată pentru infracțiunea prev.de art.46 alin.1  lit.b din Legea nr.161/2003, cu aplic.art.41, 42 Cod  penal, în calitate de autor al acestei infracțiuni, deși a fost trimisă în judecată pentru complicitate la această faptă, iar în cursul cercetării judecătorești nu s-a dispus schimbarea încadrării juridice.


Inculpatul N. S. (...) a fost condamnat pentru infracțiunea prev.de art.25 din Legea nr.365/2002, fără a fi reținute dispozițiile art.41, 42 Cod penal, deși a fost trimis în judecată pentru săvârșirea în formă continuată a acestei infracțiuni, iar în cursul cercetării judecătorești nu s-a dispus schimbarea încadrării juridice.


Inculpatul E. J. a fost condamnat în baza art.26 Cod penal rap.la art.46 alin.1 lit.a și art.46 alin.1 lit.b din Legea nr.161/2002, cu aplic.art.41, 42 Cod  penal, deși a fost trimis în judecată pentru săvârșirea acestor infracțiuni în formă simplă și nu continuată.


Inculpatul E. S. A a fost achitat pentru infracțiunea prev.de art.49 din Legea nr.161/2003, deși nu a fost trimis în judecată pentru această faptă.
Inculpații E. S. A și N. T. E. au fost condamnați pentru infracțiunea prev.de art.25 din Legea nr.365/2002, fără a se reține dispozițiile art.41, 42 Cod penal, deși au fost trimiși în judecată pentru săvârșirea în formă continuată a acestei infracțiuni.


Ori, potrivit art.317 Cod  pr.penală, obiectul judecății îl constituie fapta și  persoana arătate în actul de sesizare al instanței de judecată.


în situația în care considera că faptele ar urma să primească o altă încadrare juridică, instanța are obligația să procedeze, potrivit art.334 Cod  pr.penală, adică să pună în discuția părților  schimbarea încadrării, lucru pe care nu l-a realizat.


Inculpatul C D. J. greșit a fost condamnat la  câte o pedeapsă pentru infracțiunea prev.de art.42 alin.1 și art.42 din Legea nr.161/2003, întrucât alin.2 reprezintă forma agravată a infracțiunii prev.de art.41 alin.1 din Legea nr.161/2003.


Astfel, potrivit art.41 alin.1, accesul fără drept la un sistem informatic, constituie infracțiune  și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.


Potrivit art.43 alin.2, fapta prevăzută la alin.1, săvârșită în scopul obținerii de date informatice, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.


Prin urmare, se constată  că alin.2 al art.43 constituie forma agravată a infracțiunii de accesare fără drept a unui sistem informatic, prev.de art.42 alin.1 din Legea nr.161/2003, situație ce impunea condamnarea inculpatului la o singură pedeapsă, pentru săvârșirea acestei infracțiuni în forma agravată  prev.de art.42 alin.1 și  2 din Legea nr.161/2003.


Conform art.36 alin.1 Cod  penal, dacă infractorul condamnat definitiv este judecat ulterior pentru o infracțiune  concurentă, se aplică dispozițiile art.33, 35, privind con cursul de infracțiuni.


Potrivit art.36 alin.3, dacă infractorul a executat în totul sau în parte pedeapsa aplicată prin hotărârea anterioară, ce s-a executat se scade din durata pedepsei  aplicată pentru  infracțiunile  concurente.


Se constată că inculpatul M. A D. a fost condamnat prin s.p.nr.338 din 7 martie 2007, a  T r i b u n a l u l u i   B u c u r e ș t i, rămasă definitivă, la două pedepse principale de câte 6 ani  închisoare, pentru infracțiunile  prev.de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003, și art.24 alin.1 și 2 din Legea nr.365/2002, precum  și la 6 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art.27 alin.1 din Legea nr.365/2002, cu art.41, 42 Cod penal.


în baza art.33-34 Cod  penal, s-a dispus contopirea pedepselor, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 6 ani  închisoare, cu  3 ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a și b Cod penal.


Cum infracțiunile deduse judecății  din prezenta cauză sunt concurente cu cele pentru care inculpatul a fost condamnat prin s.p.nr.338/2007 a  T r i b u n a l u l u i   B u c u r e ș t i, instanța de judecată trebuia să facă  în cauză aplicarea prevederilor art.36 alin.1 și 3 Cod penal, dispunând contopirea pedepselor, cu consecința deducerii perioadei executate.


 Din probele administrate în cauză a rezultat că inculpații au interceptat, fără drept, transmisii de date informatice care nu sunt publice, au introdus și modificat fără drept unele date informatice, în scopul  de a le utiliza în vederea producerii de consecințe juridice.


Inculpații E. G.  și C D., fapt rezultat, din probatoriu, au efectuat transferuri de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea unor infracțiuni, în scopul ascunderii  sau disimulării originii ilicite a acestor bunuri.


Pe de altă parte, inculpatul N. S. (...) a folosit  cărți de identitate false și a ridicat sume  de bani trimise  prin  E. V. de persoane  din străinătate care au folosit conturile de carduri false, încasând în acest fel 723 euro.


Prin urmare, în considerarea acestor  elemente,  apare ca greșită soluția de achitare a inculpaților sub aspectul săvârșirii infracțiunilor  prev.de art.24, 25 și 27 din Legea nr.365/2002, art.48 și 49  din Legea nr.169/2003, art.215 alin.2 Cod  penal, art.23 din Legea nr.656/2002, și art.273 din Legea nr.86/2006.


în principal, pentru aceste considerente mai sus reținute, urmează ca soluția primei instanțe să fie desființată, cu consecința trimiterii cauzei la  T r i b u n a l u l   G o r j.


în rejudecare, urmează a fi avute în vedere și  celelalte critici de nelegalitate și netemeinicie, susținute atât în  apelul parchetului, cât și în apelurile declarate de inculpați.


Onorariile pentru avocat din oficiu, în sumă de câte 150 lei, urmează a fi plătite din fondul Ministerului Justiției către Baroul Avocați D.


PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
D E C I D E

 

Admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă  T r i b u n a l u l   G o r j, cât și  de inculpații E. S. A, E. G., E. J., N. S. (...), N. T. E. și  C  D. J., împotriva sentinței penale nr.540 din 21 E. 2007, pronunțată de  T r i b u n a l u l   G o r j,  în dosarul nr(...).


Desființează sentința și trimite cauza pentru rejudecare la aceiași instanță de fond.


Onorariul de avocat oficiu, în sumă de câte 150 lei, se vor plăti din fondurile Ministerului Justiției.


Cu recurs.


Pronunțată în ședința publică de la 17 E. 2008.