CURTEA DE  A P E L   C R A I O V A
SECí…¢IA PENALÄ”š í…žI PT. CAUZE CU MINORI
INSTANTA DE APEL
DECIZIA PENALÄ”š NR.49
í…žedința publică de la 26 Februarie 2010

 

Domenii: Penal. Infracțiuni privind comerțul electronic: deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică. Criminalitate informatică: infracțiuni contra confidențialității și integrității datelor și sistemelor informatice.


 Pe rol, judecarea apelurilor declarate de  M i n i s t e r u l   P u b l i c, DIICOT - Serviciul  T e r i t o r i a l   C r a i o v a și inculpatul B. E. H. S., împotriva sentinței penale nr.386 din 28 septembrie 2009, pronunțată de  T r i b u n a l u l   D o l j, în dosarul nr(...).


 La apelul nominal făcut în ședință publică, a răspuns inculpatul, asistat de avocat D. S., apărător ales.


 Procedura completă.


 S-a făcut referatul oral al cauzei, a fost ascultat inculpatul,  după care, constatându-se cauza în stare de judecată, s-a acordat cuvântul.


 Reprezentantul Parchetului solicită admiterea apelului parchetului în baza art.379 pct.2 lit.a Cod pr.penală, desființarea sentinței penale întrucât în mod greșit s-a apreciat că scopul pedepsei poate fi atins și fără privarea de libertate a inculpatului, având în vedere criteriile prev.de art.72 Cod penal, activitatea infracțională a inculpatului luând sfârșit numai prin intervenția polițiștilor.


 Pe lângă motivele de apel scrise, invocă alt motiv, în sensul că trebuia să se deducă din pedeapsa aplicată perioada detenției preventive, potrivit art.88 Cod penal.


 Avocat D. S. pentru inculpat, solicită admiterea apelului inculpatului în baza art.279 pct.2 lit.a Cod pr.penală, desființarea sentinței penale, achitarea inculpatului în baza art.10 lit.c Cod pr.penală, deoarece singurele probe sunt imaginile surprinse de camera video aflară deasupra bancomatului, dar D. B. a montat dispozitivul artizanal, B. E. neavând nicio contribuție. S-au efectuat mai multe percheziții la domiciliul inculpatului, dar nu s-au găsit alte obiecte în sprijinul acuzării, astfel încât nu a fost înlăturată prezumția de nevinovăție.
 

Solicită respingerea apelului parchetului ca nefondat, deoarece inculpatul nu prezintă pericol pentru societate, în condițiile în care de la data săvârșirii presupusei fapte până la data reținerii, inculpatul nu a mai săvârșit alte fapte, iar în această perioadă este posibil să fi fost urmărit de organele judiciare.


 Reprezentantul Parchetului solicită respingerea apelului inculpatului ca nefondat, apărarea acestuia fiind desființată de celelalte probe.


 Inculpatul precizează că-și însușește concluziile procurorului.

 

C U R T E A

 

 Asupra apelurilor de față;


 Prin sentința penală nr.386 din 28 septembrie 2009,  T r i b u n a l u l   D o l j, în baza art.25 din Legea nr.365/2002, a condamnat pe inculpatul B. E. H. S. - fiul lui E. S. și E. G., născut la data de 10 iunie 1980 în C, jud. D, domiciliat în C,(...), jud. D, CNP (...), deținut în E. C,  la pedeapsa de 6 luni închisoare.


în baza art.42 alin.1 și 3 din Legea nr.161/2003, a fost condamnat același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare.


în baza art.33 lit.a, 34 lit. b Cod penal, au fost contopite pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul B. E. H.- S. să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani închisoare.


S-au aplicat disp. art. 71, 64 lit.a teza a II-a și lit.b Cod penal.


în baza art. 861 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei  aplicate sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 5 ani stabilit în condițiile art. 862 Cod penal.


în baza art.863 Cod penal, pe durata termenului de încercare, inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:
- să se prezinte la Serviciul de Probațiune de pe lângă  T r i b u n a l u l   D o l j la datele fixate de acesta;
- să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea;
- să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;
- să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență.


S-a atras atenția asupra disp. art. 864 Cod penal, privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.


în baza art.71 alin.5 Cod penal, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii se suspendă și executarea pedepselor accesorii.
 

în baza art.350 alin.3 lit. b Cod pr.penală, s-a dispus punerea de îndată în libertate a inculpatului B. E. H. S., de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr.37 din data de 21 iulie 2009 emis de  T r i b u n a l u l   D o l j în dosarul nr(...), dacă nu este arestat în altă cauză.

S-a constatat că inculpatul a fost arestat preventiv de la 21.07.2009 și până în prezent.


A fost obligat inculpatul la plata sumei de 1.700 lei cheltuieli judiciare către stat.


Pentru a pronunța această sentință, prima instanță a reținut următoarele:
Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă  î n a l t a   C u r t e de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism -  Serviciul  T e r i t o r i a l   C r a i o v a nr. 20 D/P/2009 din data de 13 august 2009 inculpatul B. E. H. S. a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de echipamente, inclusiv hardware sau software, cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică, prev. și ped. de art. 25 din Legea nr. 365/2002 și acces, fără drept, la un sistem informatic, prin încălcarea măsurilor de securitate, prev. și ped. de art. 42 alin.(1) și alin. (3) din Legea nr. 161/2003 Titlul III, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.


în actul de sesizare s-a reținut următoarea stare de fapt:


La data de 30 mai 2009, în intervalul orar 15:15-15:45, inculpații B. - E. H.-S. și D. B. au montat la B. - ul de la sediul CEC Bank - Sucursala C din strada S (...) un dispozitiv hardware, tip „gură de bancomat", realizat artizanal, destinat și   să copieze și să citească datele cardurilor bancare, în scopul falsificării instrumentelor de plată electronică, prin rescrierea datelor respective, în vederea retragerii frauduloase de numerar.

Prezența inculpaților B.-E. H.-S. și D. B. în fața B.-ului și activitatea acestora de instalare a dispozitivului tip „skimmer" a fost observată de o patrulă de poliție din cadrul Poliției Municipiului C și înregistrată video de camera de supraveghere a CEC Bank - Sucursala C.

Prin adresa nr. 5145RG/03.06.2009, CEC Bank-Sucursala C a transmis la E. de Combatere a D. Organizate C înregistrările video din ziua de 30 mai 2009, în baza cărora a fost stabilită identitatea inculpaților.
 

Cu ocazia cercetării la fața locului, organele de poliție din cadrul B.C.C.O. C au constatat că pe fanta autentică a B.-ului a fost fixat, cu ajutorul unei benzi dublu adezive, un dispozitiv artizanal, de formă dreptunghiulară, miifecțît5rat-T^ electronice, atașate unei fante din material plastic.

Dispozitivul a fost ridicat de organele de poliție și sigilat cu sigiliul Ml nr. 35711, în vederea analizării lui din punct de vedere constructiv și funcțional de către specialiști în domeniu.

Prin Raportul de constatare tehnico-științifică nr. (...) din 25.06.2009 al Institutului pentru Tehnologii B. B, s-a concluzionat:

Dispozitivul prezintă prin dimensiune, formă și culoare, similitudini constructive  cu   un  echipament  de tip  „gură  de  bancomat". 

Din  analiza componentelor ce compun montajul electronic realizat artizanal, precum și  din faptul că poziția capului magnetic corespunde poziției pistei a 2-a a cartelelor magnetice ce tranzitează fanta sa, a rezultat că dispozitivul este destinat citirii și memorării datelor de pe E. a 2-a a cardurilor bancare.
Dispozitivul din material plastic este confecționat prin frezare, având partea frontală vopsită în culoare gri argintiu.

Dispozitivul tip „gură de bancomat" este în stare de funcționare, funcțiile acestuia fiind copierea și memorarea datelor de pe E. a 2-a a
cartelelor magnetice. B. dispozitivului, permite transferul datelor astfel achiziționate, în memoria unui calculator personal pe care rulează o aplicație software dedicată.

Dispozitivul este prevăzut cu un circuit de stocare a datelor, tip
24LC515, care pot fi transferate pe un calculator personal cu ajutorul unui cablu special, compatibil cu conectorul de pe dispozitiv și cu ajutorul unei aplicații software dedicate. Dispozitivul   analizat  prezintă   caracteristici   constructive   similare panoului frontal al unor echipamente de tip B., în zona de manevrare a cardurilor. Dispozitivul conține toate modulele necesare copierii datelor de pe benzile magnetice ale cardurilor (cap magnetic de citire a datelor de pe cardurilor magnetice, interfață de cap magnetic, unitate de achiziție, procesare și   stocare   a   datelor  astfel achiziționate,   modul   de  comunicație  serială, asincronă, de tip V.).

Cu ocazia supravegherilor operative ale inculpaților B.-E. H.-S. și D. B. s-a observat că, în mod repetat, s-au întâlnit cu învinuiții H. J.-E., D. F. și E. E. G., fapt ce a condus la concluzia că și învinuiții au preocupări infracționale în scopul falsificării instrumentelor de plată electronică și retragerilor frauduloase de numerar de la B.-uri bancare.
          

Activitățile de investigare au condus la identificarea mai multor imobile frecventate de inculpații B.-E. H.-S. și D. B. și de învinuiții H. J.-E., D. F. și E. E. G. care au făcut obiectul perchezițiilor domiciliare, în baza autorizațiilor de percheziție nr. 125, 126, 127, 128,' 129 și 130 din 17 iulie 2009 ale  T r i b u n a l u l u i   D o l j.
         

La percheziția efectuată, în baza autorizației de percheziție nr.129/17.07.2009, în imobilul din C, str. (...) (...), (...) scara 1, apartament 10, județul D, în care locuiește cu chirie învinuitul H. J. E. și unde a fost observat, în mod repetat, inculpatul D. B., au fost: o minicameră foto-video prevăzută cu mufă mini V., având pe părțile laterale un buton cu funcție de pornire/oprire a înregistrării video; un card de memorie marca T.; un cablu de date prevăzut la un capăt cu V., iar la celălalt cu mini V.; un dispozitiv de circuite integrate,  pe care sunt lipite mai  multe componente electronice; un tub cu soluție de lipit M. Super E.; patru minicomponente ale unui dispozitiv electronic; un stick de memorie marca T. E. cu capacitatea de 4 GB; o bucată de material plastic de culoare argintie și una de culoare neagră,   cu   forma   și   dimensiunile   asemănătoare   unei   guri   de bancomat;  un minipolizor electric marca E.; un D. electric de lipit tip „letcon"; un E. electric de lipit, un arc din fludor pentru lipit; șase pile și o trusă conținând zece mini șurubelnițe; patru profile metalice, de culoare gri, în formă de „U" cu lungimea de 40 centimetri, prevăzute cu un orificiu circular de dimensiuni reduse; un laptop marca „B. B." model 5720, seria (...); trei telefoane mobile și două carduri bancare, tip E. F., emise de    J.    Bank    pe    numele    E.    O., cu  nr (...),   respectiv  Poște Italiene cu nr. (...);   acumulatori electrici fixați cu substanțe adezive.
            

Pentru stabilirea caracteristicilor funcționale și destinației bunurilor susmenționate, s-a dispus la 27 iulie 2009, efectuarea unei constatări tehnico-științifice de către specialiști din cadrul Institutului Pentru Tehnologii B. 3ucurești.


în drept, s-a arătat că fapta inculpaților B.-E. H.-S. și D. B. de a deține dispozitivul hardware, fabricat artizanal, cu caracteristici constructive similare panoului frontal al unor echipamente de tip B. în zona de manevrare a cardurilor, în stare de funcționare, având în componență toate modulele necesare copierii și memorării datelor de pe benzile magnetice ale cardurilor (cap magnetic de citire a datelor de pe cardurilor magnetice, interfață de cap magnetic, unitate de achiziție, procesare și stocare a datelor astfel achiziționate, modul de comunicație serială, asincronă, de tip V.) întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de deținere de echipamente, inclusiv hardware sau software, cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică, prev. și ped. de art. 25 din Legea nr. 365/2002.
Fapta inculpaților B.-E. H.-S. și D. B. de a monta, fără drept, la bancomat-ul aparținând CEC Bank - Sucursala C un dispozitiv confecționat artizanal, în stare de funcționare, având în componență toate modulele necesare copierii și memorării datelor de pe benzile magnetice ale cardurilor, realizează conținutul constitutiv al infracțiunii de acces, fără drept, la un sistem informatic, prin încălcarea măsurilor de securitate, prev. și ped. de art. 42 alin.(1) și alin. (3) din Legea nr. 161/2003 Titlul III, întrucât bancomat-ul constituie sistem informatic în sensul art. 35 alin. (1) lit. a) din această lege, iar prin montarea dispozitivului de citire a benzii magnetice s-au încălcat măsurile de securitate ale bancomat-ului, care au ca scop asigurarea secretului numărului de cont și al operațiunilor efectuate.


în faza de cercetare judecătorească a fost audiat inculpatul care nu a recunoscut săvârșirea infracțiunilor pentru care a fost trimis în judecată deși nu a negat prezența sa lângă B.-ul CEC BANK alături de inculpatul D. B..
Analizând actele și lucrările dosarului, instanța a constatat că starea de fapt și încadrarea juridică stabilită prin rechizitoriu este corectă.


La individualizarea judiciară a pedepselor ce urmează a fi aplicate inculpatului, au fost avute în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 72 Cp, respectiv dispozițiile părții generale ale Codului penal, limitele de pedeapsă prevăzute de legile speciale, împrejurările comiterii faptelor, gradul concret  de pericol social, persoana inculpatului precum și împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.


Având în vedere activitatea infracțională extrem de redusă, desfășurată de inculpat, gradul de implicare relativ mic, faptul că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale, este bine integrat social și are o familie, instanța de fond a apreciat că simpla condamnare la pedeapsa închisorii este un avertisment suficient pentru reeducarea acestuia, astfel că executarea pedepsei nu este necesară pentru realizarea scopului său definit de art. 52 Cod penal.


S-a mai arătat că în cauză nu poate fi luată măsura de siguranță a confiscării speciale prev.de art.118 Cod penal, întrucât bunurile rdicate cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare au fost înaintate Institutuui pentru Tehnologii B. B pentru efectuarea unei constatări tehnico-științifice, institut  care până în prezent, nu a transmis niciun rezultat.


 împotriva acestei sentințe au declarat recurs  M i n i s t e r u l   P u b l i c - DIICOT - Serviciul  T e r i t o r i a l   C r a i o v a și inculpatul.


  M i n i s t e r u l   P u b l i c a criticat sentința sub aspectul individualizării pedepsei și a modalității de executare, arătând că pedeapsa este prea mică și nu se impunea suspendarea executării sub supraveghere, ținând cont de gravitatea faptelor, amploarea fenomenului infracțional, atitudinea inculpatului.


 A mai arătat că în mod greșit nu s-a dedus din pedeapsă perioada detenției preventive.


 Inculpatul în motivarea apelului a arătat că sentința este nelegală și netemeinică, deoarece nu se face vinovat de săvârșirea niciuneia din cele două infracțiuni, neexistând probe care să răstoarne prezumția de nevinovăție.


 Astfel, din imaginile surprinse de camera de supraveghere a unității bancare nu se evidențiază prezența inculpatului în data de 30 mai 2009 în apropierea B.-ului unității CEC, iar ca urmare a perchezițiilor domiciliare nu au fost descoperite dovezi care să probeze acuzațiile.


 A mai arătat că în timpul scurs între momentul când se presupune că inculpatul B. ar fi participat la amplasarea dispozitivului - 30 mai 2009, și momentul reținerii inculpatului - 21 iulie 2009, inculpatul nu a încercat să acceseze fără drept sistemul informatic sau să deruleze o activitate infracțională.


 Cu ocazia judecării apelurilor a fost ascultat inculpatul.


 Analizând apelurile prin prisma motivelor invocate și examinând cauza sub toate aspectele de fapt și de drept, Curtea apreciază că sunt fondate, sub aspectul individualizării pedepsei și a modalității de executare.


 Din întreg materialul probator existent în cauză, alcătuit din proces-verbal de constatare, proces-verbal de cercetare la fața locului, planșe fotografice, adresa nr.5145/RG/din 3 iunie 2009 a CEC BANK Sucursala C, proces-verbal de identificare, însoțit de planșe fotografice reprezentând capturi din imaginile video, raport de constatare tehnico-științifică nr.(...) din 25 iunie 2009 al Institutului pentru Tehnologii B., procese-verbale de supraveghere operativă, rezultă că la data de 30 mai 2009, inculpatul B. E. H. S. împreună cu inculpatul D. B. au montat la B.-ul de la sediul CEC BANK - Sucursala C din strada S (...) un dispozitiv hardware, tip „gură de bancomat”, realizat artizanal, destinat și   să copieze și să citească datele cardurilor bancare, în scopul falsificării instrumentelor de plată electronică prin rescrierea datelor în vederea retragerii frauduloase de bani.


 Apărarea apelantului inculpat B. E., potrivit căreia doar l-a însoțit pe inculpatul D. B. la bancomat fără să știe ce face acesta, este înlăturată de imaginile video surprinse la data de 3 mai 2009, de camera de supraveghere a bancomatului, la filele 25-28 dosar urmărire penală, existând capturi din aceste imagini din care rezultă cu certitudine că B. E. a văzut clar că inculpatul D. B. a introdus dispozitivul „gură de bancomat” în B. și chiar l-a ajutat pe acesta la instalare - fotografiile nr.7, 8, 9, 10, 11 în care se vede contribuția apelantului inculpat la montarea dispozitivului respectiv.

 Pe de altă parte, activitatea celor doi inculpați a fost surprinsă de agent șef E. H. și agent E. E. din cadrul Poliției municipiului C, secția 1 Poliție, în procesul-verbal întocmit de aceștia la 30 mai 2009, fiind descrisă contribuția fiecăruia dintre inculpați.


 Inculpatul B. E. H. nu poate explica de ce a fugit în momentul în care a sesizat prezența lucrătorilor de poliție. Ori, dacă nu avea cunoștință de faptul că inculpatul D. B. vrea să monteze acel dispozitiv în bancomat, normal era să nu fugă și să le spună celor doi polițiști ce s-a întâmplat.


Mai mult, avea posibilitatea și în zilele următoare să se prezinte la oricare dintre secțiile de poliție din C și să spună în ce context a ajuns împreună cu D. B. la bancomat.


Apelantul inculpat nu a procedat astfel, sperând că nu va fi identificat de lucrătorii de poliție.


în acest context, aspectele că la domiciliul său nu au fost găsite  alte bunuri care să aibă legătură cu această faptă sau că în perioada scursă până la data reținerii nu a săvârșit alte fapte asemănătoare nu au importanță asupra vinovăției inculpatului cu privire la infracțiunile săvârșite la 30 mai 2009.


Prin urmare, faptele inculpatului B. E. H. întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute de art.25 din Legea nr.365/2002 și art.42 alin.1 și 3 din Legea nr.161/2003, acestea aflându-se în concurs real.


La individualizarea pedepselor, Curtea are în vedere criteriile prev.de art.72 Cod penal, gradul de pericol social ridicat al faptei, împrejurările în care a fost comisă - inculpatul a fugit de la fața locului când și-a dat seama că au venit lucrătorii de poliție, consecințele pe care le putea avea o astfel de infracțiune - sustragerea frauduloasă a unor sume de bani importante din conturile persoanelor care foloseau cardurile personale la bancomatul respectiv, dar și circumstanțele personale ale inculpatului, acesta nefiind cunoscut cu antecedente penale, ceea ce demonstrează că a avut o conduită bună înainte de săvârșirea acestei infracțiuni, astfel încât se va reține circumstanța atenuantă prev.de art.74 lit.a Cod penal.


Referitor la modalitatea de executare a pedepsei, ținând cont de natura infracțiunii, atitudinea inculpatului după săvârșirea acesteia, în sensul că a fugit de la fața locului sperând că nu va fi identificat, în condițiile în care celălalt inculpat nu a fost până în prezent prins, coroborată cu împrejurarea că astfel de infracțiuni sunt greu de descoperit - numai prin prinderea în flagrant a făptuitorilor, amploarea pe care au luat-o în ultimul timp astfel de fapte, deoarece cei care le săvârșesc obțin venituri ilicite foarte mari într-un timp foarte scurt, reacția opiniei publice față de acest gen de infracțiuni care reclamă o intervenție promptă a autorităților care să aibă ca efect diminuarea sau stoparea unor astfel de comportamente, ci nu încurajarea lor, Curtea apreciază că scopul pedepsei prevăzut de art.52 Cod penal, poate fi atins numai prin privarea de libertate a inculpatului.


Având în vedere dispozițiile art.118 lit.c și f Cod penal, se va confisca de la inculpat dispozitivul artizanal ridicat prin procesul-verbal din 30 mai 2009 încheiat de B.C.C.O. C.


în consecință, având în vedere dispozițiile art.379 alin.1 pct.2 lit.a Cod pr.penală, se vor admite apelurile, se va desființa sentința, în baza art.25 din Legea nr.365/2002, cu aplic.art.74 lit.a Cod penal, 76 lit.e Cod penal, va fi condamnat inculpatul B. E. H. S. la pedeapsa de  5 luni închisoare.


în baza art.42 alin.1 și 3 din Legea nr.161/2003, cu aplic.art.74 lit.a  Cod penal, art.76 lit.c Cod penal, va fi condamnat același inculpat la pedeapsa de  2 ani închisoare.


în baza art.33 lit.a Cod penal și art.34 lit.b Cod penal,  inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare.


în baza art.71 alin.1 Cod penal, se vor interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit.a  teza II-a și b Cod penal, pe durata prev. de art.71 alin.2 Cod penal.


Se va deduce din pedeapsă, perioada detenției preventive  de la 21 iulie 2009 la 28 septembrie 2009.


Se vor menține dispozițiile sentinței privitoare la obligarea inculpatului la cheltuieli judiciare către stat.


în baza art.118 lit.c și f Cod penal, se va confisca de la inculpat dispozitivul artizanal ridicat prin procesul-verbal din 30 mai 2009 încheiat de B.C.C.O. C.
 Văzând și dispozițiile art.192 alin.3 Cod pr.penală.


PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
D E C I D E

 

Admite apelurile declarate de  M i n i s t e r u l   P u b l i c - DIICOT - Serviciul  T e r i t o r i a l   C r a i o v a și inculpatul B. E. H. S., împotriva sentinței penale nr.386 din 28 septembrie 2009, pronunțată de  T r i b u n a l u l   D o l j, în dosarul nr(...).


Desființează sentința.


în baza art.25 din Legea nr.365/2002, cu aplic.art.74 lit.a Cod penal, 76 lit.e Cod penal;

Condamnă pe inculpatul B. E. H. S. la pedeapsa de  5 luni închisoare.

în baza art.42 alin.1 și 3 din Legea nr.161/2003, cu aplic.art.74 lit.a  Cod penal, art.76 lit.c Cod penal;
Condamnă pe același inculpat la pedeapsa de  2 ani închisoare.


în baza art.33 lit.a Cod penal și art.34 lit.b Cod penal;
Inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare.


în baza art.71 alin.1 Cod penal;
Interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit.a  teza II-a și b Cod penal, pe durata prev. de art.71 alin.2 Cod penal.


Deduce din pedeapsă, perioada detenției preventive  de la 21 iulie 2009 la 28 septembrie 2009.


Menține dispozițiile sentinței privitoare la obligarea inculpatului la cheltuieli judiciare către stat.


în baza art.118 lit.c și f Cod penal;
Confiscă de la inculpat dispozitivul artizanal ridicat prin procesul-verbal din 30 mai 2009 încheiat de B.C.C.O. C.


Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.


Cu recurs în termen de 10 zile de la pronunțare pentru procuror și inculpat.
Pronunțată în ședință publică de la 26 februarie 2010.