CURTEA DE  A P E L   C R A I O V A
SECí…¢IA PENALÄ”š í…žI PT. CAUZE CU MINORI
INSTANí…¢A DE APEL
DECIZIE PENALÄ”š Nr. 26
í…žedința publică de la 04 Februarie 2010

 

Domenii: Penal. Infracțiuni privind comerțul electronic: falsificarea instrumentelor de plată; deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică; efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. Criminalitate informatică: infracțiuni contra confidențialității și integrității datelor și sistemelor informatice.

 

Pe rol, soluționarea apelurilor penale promovate de inculpații H. O. și H. D. E. (ambii deținuți în cadrul  P e n i t e n c i a r u l u i   d e Maximă Siguranță C), împotriva sentinței penale nr. 441 pronunțată la data de 22 octombrie 2009 de  T r i b u n a l u l   D o l j - Secția Penală, în dosarul cu nr(...).


La apelul nominal făcut în ședință publică, a răspuns apelantul - inculpat H.  O. asistat de avocat ales S. D.; apelantul - inculpat H. D. E. asistat de avocat (...) D.; au lipsit intimatele - părți civile B.C.R. B, V. í…¢. BANK, Banca Transilvania, B.R.D. H. T. GENERAL B.


Procedura completă.


S-a făcut referatul oral al cauzei, au fost audiați - în condițiile prevăzute de lege - apelanții, declarațiile acestora fiind consemnate și depuse la dosar, după care, nefiind ridicate excepții sau formulate noi cereri, instanța de control judiciar a constatat dosarul în stare de judecată și a acordat cuvântul în cadrul dezbaterilor.


Avocat S. D.; având cuvântul pentru apelantul - inculpat H.  O., a solicitat admiterea apelului, desființarea în parte a sentinței și reindividualizarea pedepsei, în sensul reținerii art. 74, 76 Cod penal și a stabilirii unor pedepse sub minimul special prevăzut de lege, cu suspendarea sub supraveghere a executării.


în motivarea apelului s-a arătat că s-au administrat probe în circumstanțiere pentru inculpat, care permit reținerea art. 74 lit. a Cod penal, întrucât inculpatul a fost sincer, a regretat comiterea infracțiunilor și a avut o contribuție minoră la activitatea infracțională, iar sustragerea inculpatului de la urmărirea penală trebuie reapreciată în raport de împrejurările declarate de inculpat, respectiv că deplasările în străinătate se realizau pentru activitatea profesională a inculpatului, acesta ocupându-se cu vânzarea de mașini secon  hand.


Pentru apelul inculpatului H. D. E., s-au formulat concluzii de admitere.
Avocat (...) D., având cuvântul pentru apelantul - inculpat H. D. E., a solicitat admiterea apelului, desființarea în parte a sentinței și reindividualizarea pedepselor prin aplicarea art. 74, 76 Cod penal și a schimbării modalității de executare în suspendare sub supraveghere, sau suspendare condiționată. în motivarea apelului s-a arătat că înscrisurile depuse în caracterizarea inculpatului probează că acesta este cunoscut cu o bună reputație, a manifestat sinceritate în cursul procesului penal și, din proprie inițiativă, a stopat activitatea infracțională; s-a arătat că inculpatul are o situație familială și materială dificilă, motiv pentru care a fost atras în activitatea infracțională de către coinculpat.


Pentru apelul inculpatului H.  O., s-a lăsat la aprecierea instanței soluția ce se va pronunța.


Având cuvântul, reprezentantul  M i n i s t e r u l u i   P u b l i c, a solicitat respingerea apelurilor ca nefondate, motivând că pedepsele au fost just individualizate față de natura și gravitatea infracțiunilor săvârșite de inculpați și de urmările produse, arătându-se că este nejustificată aplicarea unor circumstanțe personale atenuante.


Apelantul - inculpat H.  O., având cuvântul, a solicitat admiterea apelului, conform concluziilor formulate de apărătorul său.


Apelantul - inculpat H. D. E.,  având ultimul cuvântul, declară că își însușește concluziile formulate de apărătorul ales.


Dezbaterile fiind încheiate;

 

 C U R T E A :

 

Asupra apelurilor penale de față;


Constată că, prin sentința penală nr. 441 pronunțată la data de 22 octombrie 2009 de  T r i b u n a l u l   D o l j - Secția Penală, în dosarul cu nr(...), s-a dispus, în baza art. 334 cod pr. penală, schimbarea încadrării juridice a faptelor săvârșite de inculpații H. D. E. și H. O. din infracțiunile prev. de art. 24 pct. 1 și 2 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 din cod penal, în două infracțiuni, respectiv: - infracțiuni prev. de art. 24 pct. 1 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 c.p. și infracțiunea prev de art. 24 pct. 2 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 c.p.


în baza disp. art. 24 pct. 1 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 c.p., au fost condamnați fiecare dintre inculpații H. O. - fiul lui  (...) și J., născut la data de 07.12.1966 în comuna H., sat. í…¢., jud. D, cu domiciliul în comuna H., sat. H.  nr.113, jud. D, cetățean român, divorțat, un copil major, fără antecedente penale, CNP (...) - și H. D. E. - fiul lui  P. E. și E., născut la data de 21.09.1976 în Tg. J, Jud. G, cu domiciliul în C,  str. C.(...), (...) 35,  .1,  .9, fără forme legale în B, str. N. (...), nr.160,  .35, jud.O,  studii medii, căsătorit, fără copii, stagiul militar satisfăcut, cetățean român, fără antecedente penale, CNP (...) - la pedepse de câte 4 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor  prev. de art. 64 lit a teza II și lit. b c.p.


în baza disp. art. 24 pct. 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 c.p., au fost condamnați aceiași inculpați la pedepse de câte 4 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev de art. 64 lit a teza II și lit b c.p.


în baza disp. art. 25 din Legea 365/2002, au fost condamnați aceiași inculpați la pedepse de câte 2 ani închisoare.


în baza disp. art. 27 alin. 1 și  2 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 c.p., au fost condamnați aceiași inculpați la pedepse de câte 4 ani închisoare.
în baza disp. art. 42 alin. 1 și 3 din Legea 161/2003 cu aplic. art. 41 al. 2 c.p., au fost condamnați aceeași inculpați la pedepse de câte 4 ani închisoare.


în baza art. 33 lit. a, 34 lit. b c.p., s-a dispus ca fiecare inculpat să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 4 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev de art.  64 lit a teza II și lit b c.p.


S-a dedus arestul preventiv de la 18 noiembrie 2008 la zi - pentru inculpatul H. D. E., respectiv de la 04 iulie 2009 la zi - pentru inculpatul H. O., și s-a menținut starea de arest a ambilor inculpați.


Pe durata executării pedepsei, inculpaților le-au fost interzise drepturile prev. de art. 64 lit. a teza II și lit b c.p., iar în baza disp.art. 118 lit b, c, f c.p., s-a dispus confiscarea de la inculpații H. D. E. și H. O. a corpurilor delicte, conform proceselor-verbale de ridicare.


în baza disp.art. 118 lit e c.p., s-a dispus confiscarea de la fiecare inculpat a sumei de 34.109 lei.


S-a luat act că BCR B, cu sediul în  B,(...), sector 3; V. -í…¢. Bank B cu sediul în  B  - H. nr. 23 -25, sector 1; Banca Transilvania C-N  cu sediul în C N,(...), jud. C și BRD H. T. General-B cu sediul în  B,(...) - 7, sector 1, nu s-au constituit părți civile în cauză.


A fost obligat fiecare inculpat la plata a câte 3.000 lei, cheltuieli judiciare statului.


Pentru a pronunța această sentință, instanța de fond a reținut că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă  î n a l t a   C u r t e de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul  T e r i t o r i a l   C r a i o v a, au fost trimiși în judecată inculpații H. D. E. și H. O., cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- falsificarea instrumentelor de plată electronică și punerea lor în circulație, în formă continuată, faptă prev. de art.24 pct.1 și 2 din Legea nr.365/2002, cu aplic. art.41 alin.2 din Cp.;
- deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, faptă prev. de art. 25 din Legea nr.365/2002;
- efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, faptă prev. de art.27 alin.1 și 2 din Legea nr.365/2002, cu aplic.art.41 alin.2 din Cp;
- accesul fără drept, la un sistem informatic, prin încălcarea măsurilor de securitate, în formă continuată, faptă prev. de art.42 alin.1 și 3 din Legea nr.161/2003 cu aplic. art. 41 alin.2 din Cp. în final cu aplic. art. 33 lit. a cp.


  în fapt, prima instanță a constatat că la data de 14.07.2008, lucrători din cadrul B.C.C.O. C s-au sesizat din oficiu cu faptul că pe raza municipiului C își desfășoară activitatea o grupare infracțională ce are în preocupări fraude cu carduri bancare, coordonată de H. O., că susnumitul se deplasează frecvent în țări ale Uniunii Europene, de regulă Germania, unde cu ajutorul unor complici copiază datele cardurilor bancare de la B.-uri, date care apoi sunt transferate pe „blancuri"    cu ajutorul cărora accesează, fără drept B.-urile băncilor din România.


în vederea stabilirii situației de fapt, a identificării și localizării tuturor persoanelor implicate, în cauză s-a uzat de prevederile art. 91' din C.p.p., astfel că, în condițiile legii, s-a procedat la interceptarea și înregistrarea convorbirilor și comunicărilor efectuate prin telefon, precum și înregistrarea audio-video în mediu ambiental.


S-a stabilit astfel că numitul H. O. săvârșea faptele infracționale împreună cu H. D. E..


în perioada 19-20.07.2008, cei doi inculpați, având asupra lor mai multe card-uri bancare contrafăcute în modalitatea descrisă anterior, s-au deplasat în municipiul C și în alte localități din județe limitrofe județului D, ocazie cu care au retras, în mod repetat, anumite sume de bani.


S-au reținut ca elocvente în acest sens imaginile surprinse în data de 20.07.2008 de camerele video ale unui bancomat aparținând B.R.D. din orașul S., precum și notele de redare a interceptărilor telefonice din data de 20.07.2008.


 în cauză s-a început urmărirea penală împotriva susnumiților, pentru infracțiunile prev. de art. 24 alin. 1 și 2, art. 25, și art. 27 alin. 1 și 2 din Legea nr. 365/2002 și art. 42 alin. 1 și 3 din Legea nr. 161/2003 și, existând  date că inculpații dețineau dispozitivele și echipamentele folosite la săvârșirea infracțiunilor la domiciliu ori în alte locații ale acestora, în data de 18.11.2008, pe baza autorizațiilor nr. 91-95 emise de  T r i b u n a l u l   D o l j prin încheierea din 17.12.2008, s-au efectuat un număr de 5 percheziții domiciliare, ocazie cu care, la locuința inculpatului H. D. E. din orașul B, au fost identificate mai multe card-uri bancare contrafăcute, un laptop și o plasă cu mai multe dispozitive, medii de stocare a datelor și un dispozitiv N. 206, (a se vedea procesul verbal și planșa fotografică, filele 157-  68, vol. I), la imobilul din comuna Golești, sat í…¢., județul D, aparținând mamei  inculpatului H. O., s-au găsit ascunse în podul unui pătul un număr de 44 card-uri bancare contrafăcute, dispozitive electronice confecționate artizanal pentru copierea datelor card-urilor bancare, card-uri de memorie, telefoane mobile cu cameră foto extraplate, o hartă rutieră a Europei, detaliată pe Germania, (a se vedea procesul verbal și planșa fotografică, fii. 1135- 1149, voi I), iar la locuința sa din C,  s-au găsit: un laptop, card-uri contrafăcute și card-uri de memorie, ș.a., bunuri care au fost ridicate în vederea cercetării.


Tot pe baza autorizațiilor emise de către instanța de judecată, prin încheierea din data de 22.01.2008 aceste bunuri au fost supuse unor percheziții informatice, rezultând următoarele:


Pe laptop-ul și pe memory stik-ul ridicate de la inculpatul H. D. au fost identificate atât date specifice trak 2 de pe E. magnetică a cardurilor bancare cât și fișiere componente ale aplicației informatice  "N. 206, aplicație cu ajutorul căruia se face scrierea datelor pe benzile magnetice ale cardurilor bancare. în mod similar pe laptop-ul marca „E." ridicat de la inculpatul H. O. a fost identificată aplicația informatică MC E. V, date specifice trak 2 de pe E. magnetică a cardurilor bancare și 194 fișiere tip imagine ce reprezintă imagini ale tastaturii unui bancomat, în unele din aceste imagini fiind surprinsă și mâna unei persoane în timp ce tastează codul PIN a! cârdului.


 Acest din urmă aspect a relevat faptul că o parte din dispozitivele artizanale identificate la domiciliul mamei inculpatului H. O. au fost efectiv utilizate pentru copierea codului PIN al card-urilor, cât și pentru copierea datelor de pe benzile magnetice ale acestora, încălcându-se în acest fel măsurile de securitate impuse pentru protejarea tranzacțiilor cu card-uri bancare.


Pentru stabilirea destinației și caracteristicilor bunurilor identificate cu ocazia perchezițiilor domiciliare, în cauze au fost dispuse și constatări tehnico-științifice, astfel că prin rapoartele de constatare tehnico - științifică nr. (...)/13 02 2009, (...)/15.01.2009 și (...)/20.01.2009 întocmite de T. - Institutul pentru Tehnologii B.,  s-a stabilit că dispozitivele menționate sunt destinate copierii datelor card-urilor bancare, inscripționării unor card-uri blank cu date ale card-urilor bancare autentice, o parte din aceste dispozitive conținând chiar date ale cârdurilor bancare copiate de la B. uri.


în urma analizării datelor de pe benzile magnetice ale card-urilor găsite cu ocazia perchezițiilor domiciliare, au fost identificate 62 de card-uri bancare, situație în care s-a solicitat băncilor ce operează pe teritoriul României, informații referitoare la utilizarea acelor carduri, individualizate prin elemente specifice, rezultând, în esență, că inculpații au făcut numeroase încercări de retragere de numerar de la B.-uri amplasate pe raza localităților C, S, F, M, U., Tg. J, Rm. V, multe respinse pentru ..fonduri insuficiente", „nu onorați tranzacția", „sumă nedivizibilă,  'PIN greșit", „restricted card" ș.a.


Inculpații au reușit totuși să retragă numerar în sumă de 68.210 Ron, din care de la Banca Transilvania suma de 25,000 Ron. (bancomate din Pitești și Tg. J), BRD - 24.530 Ron (bancomatele din S, C, F, M, S.); V. U. - 11.900 Ron (bancomatele din C) și BCR suma de 6.780 Ron (bancomatele din   C, Rm. V, U..)


Instanța de fond a constatat astfel că încadrările juridice date prin rechizitoriu faptelor săvârșite de inculpați, sunt însă parțial greșite în ceea ce privește infracțiunile prev. de art. 24 alin. 1 și art. 24 alin. 2 cod penal din  Legea nr. 365/2002, în sensul că faptele săvârșite de inculpați (acelea de a  falsifica instrumentele de plată electronică și  punerea lor în circulație, în formă continuată, prev. de art. 24 alin.1 și 2 din Legea 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 din cod penal) conțin elementele constitutive a două infracțiuni distincte aflate în concurs, și nu o singură infracțiune, astfel că s-a impus aplicarea disp. art. 334 cod penal și schimbarea încadrării juridice dintr-o singură infracțiune, în două infracțiuni aflate în concurs.


Referitor la încadrarea juridică dată celorlalte fapte săvârșite de inculpați (anume acelea de a deține echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, prev. de art. 25 din Legea 365/2002; de a  efectua operațiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, prev. de art. 27 alin. 1 și 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Cod penal și respectiv accesul fără drept la un sistem informatic, prin încălcarea măsurilor de securitate) s-a constatat de instanța de fond că aceasta este corectă și conformă cu situația de fapt reținută.


Astfel, s-a reținut ca fiind dovedită vinovăția inculpaților cu probele administrate, în baza următoarelor mijloace de dovadă: procesul - verbal de sesizare din oficiu, procesele-verbale de interceptare a convorbirilor telefonice, planșa fotografică reprezentând imaginile surprinse la întâlnirea dintre inculpați în data de 19.07.2003, procesele-verbale întocmite cu ocazia perchezițiilor domiciliare și planșele foto, rapoartele de percheziție informatică, raportul de constatare tehnico științifică, întocmit de T. - Institutul de Tehnologii B., planșa fotografică privind imaginile surprinse de camera video a bancomatului aparținând BCR, în care apare H. D. E. având asupra sa o geantă de culoare E. care i-ar fi „purtat noroc", potrivit convorbirii avute cu soția sa, adresele băncilor prejudiciate, corpurile delicte, precum si cu declarațiile inculpatului H. D. E. - care recunoaște săvârșirea faptelor împreună cu inculpatul H. O. și a detaliat modalitatea de comitere a infracțiunilor, precum  și participația concretă a fiecăruia.


La individualizarea pedepselor ce au fost aplicate inculpaților, prima instanță a avut în vedere dispozițiile art. 72 cod penal - circumstanțele personale ale inculpaților și urmările produse, respectiv valoarea relativ ridicată a prejudiciului cauzat  - care nu a fost recuperat, însă instituțiile bancare  nu s-au constituit părți civile în procesul penal; în aceste condiții, s-a apreciat că pedeapsa închisorii, orientată spre minimul special prevăzut de lege pentru fiecare infracțiune săvârșită de inculpați, este de natură a asigura atingerea scopului general și special al prevenției sociale. Totodată, reținând concursul real dintre infracțiunile deduse judecății, s-au aplicat corespunzător dispozițiile art. 33, 34 și 35 cod penal, dispunându-se ca pedeapsa rezultantă să fie executată în regim de detenție. 


în speță s-a reținut că inculpații au fost trimiși în judecată în stare de arest preventiv, măsurile preventive fiind menținute în cursul judecății, conform art. 160b alin. 3 Cod Procedură penală, astfel că în baza art.88 cod penal și art. 350 cpp., s-a dedus arestul preventiv de la  18 noiembrie 2008 la zi - pentru inculpatul H. D. E., respectiv de la 04 iulie 2009 la zi - pentru inculpatul H. O. și s-a menținut starea de arest a acestora.


întrucât, în cauză s-a reținut că la locuințele inculpaților s-au găsit dispozitive electronice utilizate și produse prin săvârșirea infracțiunilor, precum și bunuri deținute contrar prevederilor legale, s-a dispus măsura de siguranță a confiscării speciale, conform art. 118 lit b, c, f cod penal, pentru următoarele corpuri delicte: 18 carduri contrafăcute; dispozitivul N. 206 cu seria (...); un alimentator  marca F. H. cu seria (...); un cablu pentru conexiune; laptop marca E. ce conține un hard disk marca U. seria 22H04251T, capacitate 20 Gb;  un memory stik marca L., capacitate 512Mb; 4 hard-uri tip B. contrafăcute; laptop marca E., seria (...)-09U807-12961-3A3-3305, în care se află un hard disk marca I. model U. T., capacitate 30Gb, cu seria (...),împreună cu un alimentator marca E.; un telefon mobil marca NOKIA, cu J. (...)5/5, în care se află o cartelă telefonică marca O2 cu seria (...) (...)QZ; un CD marca E. cu seria (...), capacitate 700 Mb; un suport din material plastic, deforma, dimensiuni și decupături în material asemănătoare unei fețe de bancomat, pe partea frontală,  având inscripționat, în limba germană "G. zugan zum fozer bitte karte einstecken", precum și  un desen ce reprezintă sensul în care se introduce în orificiul special amenajat un card bancar. Partea din spate a acestui suport conține o textură din material de cupru, fiind lipit un conductor electric de culoare roșie; două părți din metal de forma relativ dreptunghiulară, cu dimensiunile de: 38/14,5 cm, respective 43,5/11 cm. -  partea metalică cu dimensiunea 38/14,5 cm prezintă un orificiu rotund în materialul respective, iar partea din spate a  acestei bucăți are lipite mai multe fragmente din material plastic ce conturează  un dreptunghi, încadrând orificiul sus menționat -; un D. pentru lipit (letcon) marca D. M., prevăzut cu cordon pentru alimentare; un telefon mobil marca T. Ericsson, model E., cu seria (...) - (...) -3, în care se află o cartelă E.   Smart,   cu   seria (...); un telefon mobil marca LG, cu seria (...)-01-(...)-9, în care se află o cartelă telefonică cu sigla 02, având seria (...)1363092QZ;  un dispozitiv electronic ce pare confecționat artizanal, având 2,  respective 3 E. pentru intrare ieșire; 4 carduri de memorie micro SD, trei dintre acestea fiind marca T., model M2,  capacitate 1 Gb,  (cu seriile (...)C,  (...)C, (...)C), iar cel de-al patrulea marca SONY, model M2, capacitate 512Mb, având inscripționat pe verso MS-B.-OH(...) K.; un stik  de   memorie   marca    "B.  cu   seria (...); 47 carduri prevăzute cu bandă magnetică(44 tip B., unul tip T- Mobile și două pentru acces hotel);un acumulator pentru telefon mobil, marca LG, M.-(...) 3,7V, care are lipiți la unul din capete mai mulți conductori; un acumulator înfășurat în bandă adezivă de culoare gri, având la unul din capete lipiți artizanal doi conductori, prevăzuți cu o mufă; un suport din material plastic pentru baterii de care sunt lipiți artizanal conductori de intrare ieșire (acest suport conține trei compartimente, pentru fiecare baterie/acumulator, iar legăturile dintre acest suport și cablul de intrare ieșire sunt acoperite cu bandă adezivă de culoare gri);  un alimentator pentru telefoane mobile LG, cu seria (...),la unul din capete fiind modificat artizanal prin alipirea unui suport din plastic ce conține 2 E.;  un   cablu pentru transfer    date ce  poartă  insc  "G.  T./L. ; un cablu de alimentare prevăzut la unul din capete cu mufă V., iar la celălalt capăt cu mufă serial ; un  dispozitiv E. marca J., prevăzut cu  mufă de conectare, care are pe partea din față notat olograph 04529; un dispozitiv E., cu carcasă de culoare albastră, marca T. MONETA seria (...), căruia îi lipsește capacul din spate; un dispozitiv E., cu carcasă de culoare bej, marca T. MONETA, fără serie, căruia îi lipsește capacul din spate; un D. din material plastic, ce pare a fi partea din spate a dispozitivului E. marca T. MONETA, fără serie, acest D. având lipiți patru conductori; un stick de memorie marca B., capacitate 128Mb; un bluetooth în carcasă de culoare albastră transparent; un bluetooth marca H. Tehnology; un dispozitiv electronic ce este confecționat prin alipirea artizanală a unei mufe  V., a unui adaptor V. serial, precum și prin alipirea a 4 conductori ce au la celălalt capăt
un suport din plastic cu patru E.; o plăcuță pentru circuite integrate cu inscripția DA SISTEM MT 0012, pe care sunt fixate mai multe componente electronice; un acumulator într-o membrană de plastic de culoare roșie, de 3,6 V, de care sunt  lipiți doi conductori electrici ; un card tip T- Mobile, cu seria (...), prevăzut pe una din fețe cu bandă magnetică; un dispozitiv electronic marca DA SISTEMY, cu seria (...), prevăzut cu o antenă, un adaptor pentru alimentare cu energie electrică și un cablu întrerupt la unul din capete;  un dispozitiv confecționat dintr-un material plastic de culoare E. de care sunt fixați mai mulți conductori, și o plăcuță pentru circuite  electronice; o plăcuță pentru circuite integrate pe care sunt fixate mai multe componente electronice, împreună cu un suport metalic prin intermediul căruia se realizează legăturile; un cablu prevăzut la unul din capete cu mufă V., la jumătatea sa fiind  instalat un dispozitiv de ramificare în alte două cabluri(unul cu mufă V. și unul cu E.); două D. de hârtie format A4, ce reprezintă fotocopia unor circuite electronice; o bucată de material plastic de culoare albastră, prevăzută cu o fantă de  dimensiunile unui card bancar; trei miniplăcuțe pentru circuite integrate, pe care sunt lipite mai multe componente electronice și conductori electrici.


Referitor la latura civilă, instanța de fond a luat act că B.C.R. B, V.-í…¢. Bank B, Banca Transilvania C-N și  B.R.D. H. T. GENERAL B, nu s-au constituit părți civile în cauză, situație în care s-a reținut incidența dispozițiilor art. 118 lit e c.p., respectiv că sumele de bani reprezintă bunuri obținute prin săvârșirea infracțiunilor și nu servesc la despăgubirea părților vătămate, dispunându-se în consecință confiscarea de la fiecare inculpat a sumei de  câte 34.109 lei.
împotriva acestei sentințe, au declarat apel - în termen legal - inculpații H. O. și H. D. E., invocând critici de netemeinicie, privitor la individualizarea judiciară a pedepselor și solicitând aplicarea art. 74 lit. a, art. 76 Cod penal, în sensul stabilirii unor pedepse sub minimul special prevăzut de lege și a schimbării modalității de executare din regim de detenție în suspendare sub supraveghere sau suspendare condiționată.


Curtea, analizând apelurile promovate, reține caracterul nefondat, pentru următoarele considerente:


Inculpații H. O. și H. D. E. au fost judecați în prezenta cauză pentru câte patru infracțiuni la legea comerțului electronic, respectiv infracțiuni de falsificare a instrumentelor de plată electronică, deținerea și punerea în circulație de instrumente de plată electronică și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, participația concretă a inculpaților fiind constituită de acțiuni coroborate, care, pentru fiecare, întrunește elementele constitutive ale acelorași infracțiuni.


Astfel, la locuințele utilizate de fiecare dintre inculpați s-au descoperit dispozitive electronice de falsificare a instrumentelor de plată electronică, precum și instrumente de plată electronică pe care ambii inculpați le-au utilizat pentru retrageri de sume de bani de la B.-uri bancare, prin aceasta săvârșind infracțiunile de punere în circulație și efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos cu instrumente de plată electronică falsificate, iar sumele de bani obținute le-au împărțit între ei.


Totodată, se reține că fiecare inculpat s-a apărat în sensul că inițiativa infracțională a aparținut celuilalt, fiecare atribuind coinculpatului activitatea de procurare a dispozitivelor electronice de falsificare și a datelor inscripționate pe card-urile falsificate (după cum rezultă din declarațiile date de inculpați în cursul judecății în fond și apel - declarațiile de la 04 mai 2009, fila 76 dosar fond și de la 21 septembrie 2009, fila 45 dosar fond - respectiv de la 04 februarie 2010, filele 56, 57 dosar apel), situație în care aceste împrejurări nu vor fi reținute drept apărări fundamentate pentru apelanții - inculpați.
Față de aceste împrejurări, se constată că vinovăția inculpaților - dovedită în cauză cu materialul probator administrat și necontestată de inculpați - a fost în mod just evaluată de prima instanță la stabilirea sancțiunilor privative de libertate aplicate, cuantumul acestora fiind orientat spre minimul special prevăzut de lege pentru fiecare dintre infracțiunile concurente.


De asemenea, în ceea ce privește modalitatea de executare a pedepselor rezultante stabilite pentru fiecare dintre apelanții - inculpați, se constată că regimul privativ de libertate este de natură a garanta reinserția socială a inculpaților, raportat la pericolul social concret produs prin activitatea infracțională, estimat în raport de sumele importante obținute de inculpați (68.318 Ron) prin extrageri repetate de la B.-uri bancare situate pe raza a trei județe (municipiile C, S, F - în județul D; Tg. J, U., M - în județul G - și Rm. E. - în județul E.).


Criticile apelanților - inculpați, care vizează reținerea circumstanțelor personale atenuante prev de art. 74 lit. a și c Cod penal (lipsa antecedentelor penale și sinceritatea manifestată în cursul procesului), apar astfel ca nefondate, întrucât, împrejurările personale favorabile au fost apreciate corespunzător în cauză prin stabilirea cuantumului pedepselor aplicate către minimul special.


în raport de toate considerentele expuse, apelurile promovate de inculpați sunt nefondate și, în conformitate cu dispozițiile art. 379 pct. 1 lit. b Cod Procedură penală, vor fi respinse.


întrucât, în speță, apelanții - inculpați au fost judecați în stare de arest preventiv, măsurile preventive fiind menținute în timpul judecății în raport de temeiurile prev de art. 3002 Cod Procedură penală rap la art. 160b alin. 3 Cod Procedură penală, art. 143 și art. 148 lit. f Cod Procedură penală, se vor aplica dispozițiile art. 381 alin. 1 Cod Procedură penală, urmând să se deducă detenția preventivă 22 octombrie 2009 la zi și să fie menținută arestarea preventivă pentru ambii inculpați.


Văzând și dispozițiile art. 192 alin. 2 Cod Procedură penală;

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
îN NUMELE LEGII
 D E C I D E :

 

Respinge, ca nefondate, apelurile declarate de inculpații H. O. și H. D. E. (ambii deținuți în cadrul  P e n i t e n c i a r u l u i   d e Maximă Siguranță C), împotriva sentinței penale nr. 441 pronunțată la data de 22 octombrie 2009 de  T r i b u n a l u l   D o l j - Secția Penală, în dosarul cu nr(...).


Deduce în continuare detenția preventivă de la 22.10.2009 la zi și menține arestarea preventivă față de ambii apelanți - inculpați.


Obligă apelanții - inculpați la plata a câte 30 lei fiecare cheltuieli judiciare statului, iar pe inculpatul - apelant H. O. și la plata a 300 lei,  reprezentând onorariu avocat oficiu.


 Cu recurs.


Pronunțată în ședința publică de la 04 Februarie 2010.