CURTEA DE  A P E L   C L U J
SECí…¢IA PENALÄ”š í…žI DE MINORI
DECIZIA PENALÄ”š NR.49/A/2009
í…žedința publică din 06 mai 2009

 

Domenii: Penal. Infracțiuni privind comerțul electronic - falsificarea instrumentelor de plată electronică, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. Criminalitate informatică - accesul, fără drept, la un sistem informatic.

 

 S-au luat spre examinare - pentru pronunțare - apelurile declarate de inculpații O. E. J., L. E. B., N. E., D. B. E., H. N. T. și L. G. B., împotriva sentinței penale nr.5/23 ianuarie 2009 pronunțată în dosar nr(...) al  T r i b u n a l u l u i   S ă l a j, trimiși în judecată prin Rechizitoriul DIICOT - Biroul  T e r i t o r i a l   S ă l a j,  pentru săvârșirea infracțiunii de: 


 O. E. J. - art.42 alin.1 din Legea 161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal; art.42 alin.2 din Legea 161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal; art.24 alin.1 din Legea 365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal; art.24 alin.2 din Legea 365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal; art.27 alin.1 din Legea 365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal; art.27 alin.2 din Legea 365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal; art.8 din Legea 39/2003 cu referire la art.323 C.penal, totul cu aplicarea art.33 lit.a C.penal
 L. E. B.- art.42 alin.1 din Legea 161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal; art.42 alin.2 din Legea 161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal; art.24 alin.1 din Legea 365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal; art.24 alin.2 din Legea 365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal; art.25 din Legea 365/2002; art.27 alin.2 din Legea 365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal; art.8 din Legea 39/2003 cu referire la art.323 C.penal, totul cu aplicarea art.33 lit.a C.penal
 D. B. E. - art.42 alin.1 din Legea 161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal; art.42 alin.2 din Legea 161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal; art.24 alin.1 din Legea 365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal; art.24 alin.2 din Legea 365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal; art.27 alin.1 din Legea 365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal; art.27 alin.2 din Legea 365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal; art.8 din Legea 39/2003 cu referire la art.323 C.penal, totul cu aplicarea art.33 lit.a C.penal
 N. (...) - art.42 alin.1 din Legea 161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal; art.42 alin.2 din Legea 161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal; art.24 alin.1 din Legea 365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal; art.24 alin.2 din Legea 365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal; art.27 alin.1 din Legea 365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal; art.27 alin.2 din Legea 365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal; art.8 din Legea 39/2003 cu referire la art.323 C.penal, totul cu aplicarea art.33 lit.a C.penal
 H. N. T. - art.42 alin.1 din Legea 161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal; art.42 alin.2 din Legea 161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal; art.24 alin.1 din Legea 365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal; art.24 alin.2 din Legea 365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal; art.25 C.penal raportat la art. 27 alin.1 din Legea 365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal; art.25 C.penal raportat la art. 27 alin.2 din Legea 365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.penal; art.8 din Legea 39/2003 cu referire la art.323 C.penal, totul cu aplicarea art.33 lit.a C.penal.
 L. G. B. - art.26 C.pen. rap.la art.27 alin.2 și 3 din Legea 365/2002 cu aplic.art.41 alin.2 C.pen.
 La apelul nominal făcut în cauză se constată lipsa părților.
 S-a făcut referatul cauzei, după care, se constată că mersul dezbaterilor și susținerile orale ale părților au fost consemnate în încheierea de ședință din 22 aprilie 2009, încheiere ce face parte integrantă din prezenta decizie.


C U R T E A


 Prin sentința penală nr.5 din 23 ianuarie 2009 pronunțată de  T r i b u n a l u l   S ă l a j în dosarul nr(...), au fost condamnați inculpații : 
1. O. E.-J. (fiul lui J. și M., născut la data de 05.02.1984 în Z, județul S, fără antecedente penale, domiciliat în Z, str.S.(...), nr.1, (...).27,  .A,  .1,  .8, jud. S, CNP (...));
în baza art.42 alin.1 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, la:
2(doi) ani și 6(șase) luni închisoare.
în baza art.42 alin.2 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, la:
3(trei) ani închisoare.
în baza art.24 alin.1 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, la:
4(patru) ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a,b Cod penal pe o perioadă de 3 ani.
 în baza art.24 alin.2 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, la:
 4(patru) ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a,b Cod penal pe o perioadă de 3 ani.
 în baza art.27 alin.1 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, la:
 3(trei) ani și 6(șase) luni închisoare.
 în baza art.27 alin.2 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, la:
 3(trei) ani și 6(șase) luni închisoare.
 în baza art.8 din Legea nr.39/2003 raportat la art.323 Cod penal, la:
 4(patru) ani închisoare.
 în baza art.33 lit.a și 34 lit.b Cod penal, inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de:
 4(patru) ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a,b Cod penal pe o perioadă de 3 ani.
 Face aplicarea art.71 Cod penal privind interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a,b Cod penal de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare și până la executarea pedepsei.
 în baza art.350 Cod procedură penală și art.88 Cod penal, s-a menținut măsura arestării preventive a inculpatului și s-a dedus din pedeapsa aplicată timpul reținerii și al arestării preventive începând cu data de 19.03.2008, la zi.
2. L. E.-B. (fiul lui B. și E.-N., născut la data de 05.08.1986 în S-M, județul S-M, fără antecedente penale, domiciliat în S-M, str.(...), (...)-25,  .5, județul S-M, CNP (...));
în baza art.42 alin.1 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, la:
2(doi) ani și 6(șase) luni închisoare.
în baza art.42 alin.2 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, la:
3(trei) ani închisoare.
în baza art.24 alin.1 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, la:
4(patru) ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a,b Cod penal pe o perioadă de 3 ani.
 în baza art.24 alin.2 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, la:
 4(patru) ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a,b Cod penal pe o perioadă de 3 ani.
 în baza art.25 din Legea nr.365/2002 la:
 3(trei) ani închisoare.
 în baza art.27 alin.1 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, la:
 3(trei) ani și 6(șase) luni închisoare.
 în baza art.27 alin.2 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, la:
 3(trei) ani și 6(șase) luni închisoare.
 în baza art.8 din Legea nr.39/2003 raportat la art.323 Cod penal la:
 4(patru) ani închisoare.
 în baza art.33 lit.a și 34 lit.b Cod penal inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de:
 4(patru) ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a,b Cod penal pe o perioadă de 3 ani.
 S-a făcut aplicarea art.71 Cod penal privind interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a,b Cod penal, de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare și până la executarea pedepsei.
 în baza art.350 Cod procedură penală și art.88 Cod penal, s-a menținut măsura arestării preventive a inculpatului și deduce din pedeapsa aplicată timpul reținerii și arestării preventive începând cu data de 19.03.2008, la zi.
3. D. B.-E. (fiul lui O. și N., născut la data de 18.03.1987 în í…žimleu-S, județul S, fără antecedente penale, domiciliat în í…žimleu-S, str.(...).(...) , (...).13,  .1,  .1, județul S, CNP (...));
în baza art.42 alin.1 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, și cu aplicarea art.74, 76 lit.e Cod penal, la:
2(două) luni închisoare.
în baza art.42 alin.2 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal și cu aplicarea art.74, 76 lit.e Cod penal, la:
4(patru) luni închisoare.
în baza art.24 alin.1 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal și cu aplicarea art.74, 76 lit.c Cod penal, la:
2(doi) ani închisoare.
 în baza art.24 alin.2 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal și cu aplicarea art.74, 76 lit.c Cod penal, la:
 2(doi) ani închisoare.
 în baza art.27 alin.1 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal și cu aplicarea art.74, 76 lit.d Cod penal, la:
 10(zece) luni închisoare.
 în baza art.27 alin.2 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal și aplicarea art.74, 76 lit.d Cod penal, la:
 10(zece) luni închisoare.
 în baza art.8 din Legea nr.39/2003 raportat la art.323 Cod penal și cu aplicarea art.74, 76 lit.c Cod penal, la:
 2(doi) ani închisoare.
 în baza art.33 lit.a și 34 lit.b Cod penal, inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de:
 2(doi) ani închisoare.
 S-a făcut aplicarea art.71 Cod penal privind interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a,b Cod penal de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare și până la executarea pedepsei.
 în baza art.350 Cod procedură penală și art.88 Cod penal, s-a menținut măsura arestării preventive a inculpatului și s-a dedus din pedeapsa aplicată timpul reținerii și al arestării preventive începând cu data de 19.03.2008, la zi.
4. N. (...) (fiul lui E.-E. și N., născut la data de 25.10.1988 în Z, județul S, fără antecedente penale, domiciliat în í…žimleu-S, str.G (...), (...).28,  .1,  .8, județul S, CNP (...));
în baza art.42 alin.1 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal și cu aplicarea art.74, 76 lit.e Cod penal, la:
2(două) luni închisoare.
în baza art.42 alin.2 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal și cu aplicarea art.74, 76 lit.e Cod penal, la:
4(patru) luni închisoare.
în baza art.24 alin.1 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal și cu aplicarea art.74, 76 lit.c Cod penal, la:
2(doi) ani închisoare.
 în baza art.24 alin.2 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal și cu aplicarea art.74, 76 lit.c Cod penal, la:
 2(doi) ani închisoare.
 în baza art.27 alin.1 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal și cu  aplicarea art.74, 76 lit.d Cod penal, la:
 10(zece) luni închisoare.
 în baza art.27 alin.2 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal și cu aplicarea art.74, 76 lit.d Cod penal, la:
 10(zece) luni închisoare.
 în baza art.8 din Legea nr.39/2003 raportat la art.323 Cod penal cu aplicarea art.74, 76 lit.c Cod penal, la:
 2(doi) ani închisoare.
 în baza art.33 lit.a și 34 lit.b Cod penal, inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de:
 2(doi) ani închisoare.
 S-a făcut aplicarea art.71 Cod penal privind interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a,b Cod penal de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare și până la executarea pedepsei.
 în baza art.350 Cod procedură penală și art.88 Cod penal s-a menținut măsura arestării preventive a inculpatului și  s-a dedus din pedeapsa aplicată timpul reținerii și arestării preventive începând cu data de 19.03.2008, la zi.
 5. H. N.-T. (fiul lui J. și N.-S., născut la data de 17.07.1983 în S-M, județul S-M, fără antecedente penale, domiciliat în S-M, bd. (...), (...)I.,  .9, județul S-M, CNP (...));
 în baza art.42 alin.1 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, la:
 2(doi) ani și 6(șase) luni închisoare.
 în baza art.42 alin.2 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, la:
 3(trei) ani închisoare.
 în baza art.24 alin.1 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, la:
 4(patru) ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a,b Cod penal pe o perioadă de 3 ani.
 în baza art.24 alin.2 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, la:
 4(patru) ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a,b Cod penal pe o perioadă de 3 ani.
 în baza art.25 Cod penal raportat la art.27 alin.1 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, la:
3(trei) ani și 6(șase) luni închisoare.
 în baza art.25 Cod penal raportat la art.27 alin.2 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod E. la:
 3(trei) ani și 6(șase) luni închisoare.
 în baza art.8 din Legea nr.39/2003 raportat la art.323 Cod penal, la:
 4(patru) ani închisoare.
 în baza art.33 lit.a și 34 lit.b Cod penal inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de:
 4(patru) ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a,b Cod penal pe o perioadă de 3 ani.
 S-a făcut aplicarea art.71 Cod penal privind interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a,b Cod penal de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare și până la executarea pedepsei.
 în baza art.88 Cod penal s-a dedus din pedeapsa aplicată timpul reținerii și arestării preventive începând cu data de 19.03.2008 și până la data de 07.04.2008.
 6. L. G.-B. (fiul lui G.-J. și F., născut la data de 12.01.1965 în Z, jud. S, domiciliat în S M, str.(...), (...)-25,  .5, jud. S M);
 în baza art.26 Cod penal raportat la art.27 alin.2 și 3 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal și cu aplicarea art.74, 76 lit.d Cod penal la:
 6(șase) luni închisoare.
 în baza art.81 Cod penal s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de încercare de 2 ani și 6 luni.
 I s-a atras atenția inculpatului L. G.-B. asupra dispozițiilor art.83 Cod penal.
 Au fost obligați inculpații O. E.-J., L. E.-B. și H. N.-T. să plătească în solidar părții civile Compania E. Credit V. K., G. - S.U.A. suma de 21.653,09 USD - despăgubiri civile.
 în baza art.118 lit.e Cod penal, s-a dispus confiscarea de la inculpați în favoarea statului a următoarelor sume de bani: de la inculpatul O. E.-J. suma de 30.000 lei (RON); de la inculpatul L. E.-B. suma de 43.000 lei (RON) din care suma de 452 lei se află depusă la Direcția Generală a Finanțelor Publice S; de la inculpatul N. E. suma de 500 lei (RON); de la inculpatul D. B.-E. suma de 3.000 lei (RON) din care suma de 100 lei (RON) este depusă la Direcția Generală a Finanțelor Publice S iar de la inculpatul H. N.-T. suma de 10.000 lei (RON).
 în baza art.118 lit.b și c Cod penal, s-a dispus confiscarea următoarelor bunuri de la inculpați în favoarea statului:
 - de la inculpatul L. E.-B.: un webcam M.; un încărcător laptop; un adaptor T. E.; un webcam N.; un adaptor V. seria (...); un rooter wireless mac 001DOF(...), serie (...); cititor de carduri Pro H.; un roter Canyon model Cn-E., seria N” o(...); o disketă T.; un dispozitiv electronic izolat cu bandă deculoare neagră; cartele P. seriile: (...)K.; (...)P3; (...)P3;  (...)P3; (...)E.; (...)P3; (...)K9; (...)E.; (...)E.; (...); 6P01; 8P01; (...)E.; cartelă D. seria (...); 2 carduri blank inscripționate cu marker de culoare neagră cu cifrele 0169 și 2961; 2 carduri Club Smart; 3 cartduri B.; 1 card Real; 1 card N.; 4 carduri H.; 6 CD-uri și E.-uri; 1 telefon mobil marca Nokia 8800 - T. care este închis; 1 card T. Club Sart cu nr.(...) având scris cu negru codul PIN: 6689; 1 card Real cu nr.(...) având scris cu negru codul PIN : 3732; 1 card „T. D.” cu nr.(...), PIN : 1976; 1 card „P.” U.-up and go cu nr.(...) având scris cu negru codul PIN: 1867; 1 card „P.” U.-up and go” cu nr.(...) având scris cu negru codul PIN : 4867; 1 card „T.-D.-D.” cu nr.(...) având scris cu negru codul PIN : 9745; 1 card „T.-D.-T.-G.” cu nr.(...) având scris cu negru codul PIN: 0167; 1 card „U. E.-T.-H.-D.” cu nr. (...) având scris cu negru codul PIN: 2672; 1 card  „U. E.-T.-H.-D.” cu nr. (...) având scris cu negru codul PIN 2675; 1 card „T.-D.-B.-H.” cu nr. (...); 1 card „U.-E.-T.-T.-D.” cu nr. (...) având scris cu negru codul PIN 3732; 1 card „P.- U.-Up-B.-Go” cu nr. (...) având scris cu negru codul PIN 3107; 1 card „Real” cu nr.(...) având scris cu negru codul PIN 6689; 1 card „H.-L.” cu nr. (...) având scris cu negru codurile PIN : 1615 și 9960; 1 card „B.” cu nr.(...) având scris cu negru codul PIN 0167; 1 card „P.” cu nr. (...) având scris cu negru codurile PIN 1598 și 1259; un T. capacitate 4 Gb T. E. seria (...); 1 laptop U. serie (...) G; 1 I. E. marca E. E. S/N: E.(...), P/N : E.(...)O de 250 Gb; două E.-uri, un hard marca T., seria 5JZB2T9F, un hard marca Maxtor, seria (...) și un hard fără serie inscripționată.
- de la inculpatul D. B.-E.: 83 de CD-uri; 40 E.-uri; un calculator cu carcasă de culoare neagră în care a fost identificat un hard disk marca E. E. serie E.(...), capacitate 250 Gb; un stik L. - Data U. capacitate 2 Gb KN(...), 04183 - 314 B.; o disketă F.; un F. N. de culoare neagră; o cartelă Romtelecom de 160.000 unități; 1 telefon Nokia 3310; K.(...)9/5; 1 telefon Sony Ericsson U.; K. (...) - (...)-5; Ca(...)odem Motorola N. ID 0016B53C5C96, V. N. ID (...), E. E. E. P(...)N.; o hârtie de culoare albă pe care sunt scrise următoarele: „mail-vin cartile E. CC: (...) F. [mm/yy] : 05/10/D.: 270/PIN: 1111 E. 1 @ inbox. Com pass: muiemare azi vine H. 200 mii mailuri” 1 formular E. V.” pentru suma de 1.000 Euro; 1 telefon mobil marca „Nokia 6230” 1 card T Mobile având nr.(...) și PIN - urile 7822, 7022, 7722; 1 card „T. D.” având nr.(...) cu Pin-ul 0871; 1 card „T. D.” nr.(...) cu PIN: 8388; 1 card P. nr.(...) cu PIN : 2320; 1 card P. cu nr.(...) cu PIN : 0460; 1 card „T. D.- D.” nr.(...) cu PIN : 7100; 1 card „T. D.-B. E.” cu nr.(...) cu PIN : 9230; 1 card T.-D.-D. cu nr. 50450…(...) cu PIN : 3031; 1 card H. L. cu nr.(...) cu PIN 6799; 1 card H. L. cu nr.(...) cu PIN : 8852; 1 card „E. Global F.” cu nr.(...) aparținând Băncii TranT.. 
- de la inculpatul H. N.-T., o chitanță de depunere numerar data 26.06.2007 ora 12:35:34 de la H. N.-T., valoare 215 Euro transfer E. V. cont 04C(...) având pe spate scris „L. E. B., O. (...) - Banca TranT. Sucursala S M; o chitanță Banca TranT., expeditor N. T. H., N. (...) destinație United L. suma 215 euro destinatar E. B. L., data 26.06.2007.
- de la inculpatul O. E.-J.: un laptop U. de culoare gri în care a fost identificat un hard disck marca Fujitsu de capacitate 120 GB serie O.; 82 de carduri; un adaptor mini V. acoperit cu plastic transparent; 3 adaptoare V. deculoare neagră având inscripția „D.”, un telefon Nokia O., J. : (...)/35/2 în care a fost găsită o cartelă P. seria (...)J1; o cartelă D. seria (...); un stick T. E., capacitate 4 Gb seria (...) - 004G(...); o carcasă de culoare argintie Combo I. F. în care a fost identificat un hard disk marca T., capacitate 120 Gb, S/N 5PLOAHMZ, P/N : 9W3884 - 502; o unitate de culoare neagră în care a fost identificat un hard disk marca E. E., seria P/N : (...) - (...), S/N E.(...) de capacitate 40 Gb; o unitate de culoare neagră în care  au fost identificate 2 hard disk-uri astfel: I., disk marca T. - E. de capacitate 400 Gb, S/N 3NFO(...) P/N 9Y7385 - 301 și hard disk T. - E., capacitate 250 Gb, S/N : 9(...), P/N : 9BD133- 304; un I E. marca Apple, de capacitate 60 GB seria (...) (...) U.; un laptop U..
- de la inculpatul N. E.: o unitate centrală de culoare albă, fără serie, care era desfăcută, în aceasta fiind identificat și demontat un I. marca MAXTOR capacitate 40 Gb seria (...); un telefon LG K.(...) - 01-(...)-5; un număr de 18 E.-uri și 113 CD-uri, 7 diskete, corpuri delicte care se află la Camera de corpuri delicte a  T r i b u n a l u l u i   S ă l a j.
S-a dispus restituirea către inculpați a celorlalte mijloace de probă.
în baza art.189 Cod procedură penală; Legea nr.178/1997 și Ordinul Ministrului Justiției nr.1375/2005, contravaloarea cheltuielilor pentru traducerea actelor de procedură efectuate de traducătorul autorizat H. U. H. în sumă de 80 lei conform facturii nr.(...) din 11.12.2008 au fost avansate din fondul Ministerului Justiției.
 în baza art.191 Cod procedură penală, au fost obligații inculpații O. E.-J., L. E.-B., D. B.-E., N. E. și H. N.-T. să plătească statului câte 10.800 lei iar pe inculpatul L. G.-B. să plătească statului suma de 1.000 lei reprezentând cheltuieli judiciare. 
 Pentru a pronunța această hotărâre instanța a reținut următoarele:
 în anul 2005 inculpatul O. E.-J. s-a conectat fără drept prin internet la mai multe calculatoare din întreaga lume, fără ca vreunul dintre acestea să-i aparțină. Inculpatul a folosit aceste calculatoare în tentativa de a-și ascunde identitatea și de a desfășura activități ilegale. Astfel inculpatul a creat mai multe website-uri false în numele părții vătămate, E. Credit V., cu sediul în K., G., Statele Unite ale Americii. Unul dintre website-urile false construite în numele companiei E. Credit V., a fost găzduit pe un server de email compromis din Danemarca. Conform conectărilor de la server-ul de email din Danemarca, compromiterea a fost facilitată de un cont B. (B. P.) creat pe serverele B. în E., E. din Statele Unite ale Americii. Contul a fost creat de o adresă IP din B, România înregistrată pe numele inculpatului O. E.-J..
în datele de 12 și 13 decembrie 2005, E. Credit V. a înregistrat opt adrese IP care accesau server-ul de bază de date E. al companiei E. Credit V., care găzduiește pagina de web a companiei, www.vystarcu.org. Adresele IP erau următoarele: (...)0:56:44 F.  195.239.107.202; (...)4:47:40 F.  195.239.101.47; (...)0:29:30 F.  195.239.101.228; (...)1:46:27 F.  195.239.107.76; (...)7:44:48 F.  195.239.101.182; (...)8:14:06 F.  213.228.99.118; (...)8:31:17 F.  217.70.126.20;
(...)8:59:55 F.  195.239.101.72.
Din analiza înregistrărilor rezultă faptul că au fost operate comenzi de computer de la adresele IP de mai sus pe website-ul companiei E. Credit V., pentru a identifica vulnerabilitățile și punctele slabe ale securității rețelei.
De la data de 13.12.2005, orele 19:40:31 F. până în 14.12.2005, orele 17:29:49 F., <?xml:namespace prefix = st2 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas:contacts" />un I. care folosea adresa IP 64.40.109.18 a extras date personale și informații confidențiale din tabele de date de pe server-ul companiei E. Credit V.. Datele extrase cuprindeau aproximativ 28.600 numere de cont de asigurări sociale, nume de membri, adrese, date de naștere, nume de familii dinaintea căsătoriei, numere de telefon și adrese de email.
Expertiza legală a computerelor efectuată de personalul de control al securității companiei E. Credit V. și de consultanți a arătat că I.-ul a obținut accesul neautorizat la datele confidențiale ale companiei E. Credit V. printr-un atac de tip T. J. (tehnică care exploatează o vulnerabilitate a securității apărute în baza de date a unei aplicații) pe pagina de web dedicată locurilor de muncă și localizată pe website-ul companiei. Scopul paginii web pentru locuri de muncă este de a afișa toate pozițiile disponibile din companie, deschise publicului; persoanele pot alege numărul unui loc de muncă pentru a vedea informațiile suplimentare. I.-ul a folosit un F. împotriva paginii web care i-a permis accesul fără validare la datele de bază ale calculatoarelor companiei E. Credit V. și executarea comenzilor pentru a extrage informații din baza de date ca de ex. numere de asigurări sociale, nume de membrii, etc.
începând cu 19.12.2005, membrii E. Credit V., dintre care unii făceau parte din personalul de securitate a informațiilor companiei E. Credit V., au primit un email E., care i-a direcționat spre un website E. Credit V. fals.
în 21.03.2006 E. Credit V. a identificat un website de tip E. care conținea informații specifice despre membrii E. Credit V.. Membrii erau direcționați spre website, http://66.28.200.70/I./?pageLabel=reactivate&id=an, unde spațiul pentru numele întreg al membrilor, adresa, strada, orașul, statul, codul și adresa email era completat anterior cu informațiile corecte.
Personalul de securitate al sistemelor de informații a analizat website-ul E. pentru a identifica sursa informațiilor adăugate anterior. Când au intrat în două teste de adrese email pe website, datele de nume și adresă pentru ambele adrese de email au fost afișate în mod corect. Testul de date se află în tabelul bazei de date I. (activități bancare efectuate de la domiciliul clientului, prin intermediul calculatoarelor, telefoanelor, legăturilor de televiziune prin cablu) al companiei E. Credit V., E., ceea ce demonstra că una din bazele de date a fost accesată neautorizat.
în data de 25.04.2006 a fost identificat un website fals al companiei E. Credit V.. E.-ul E. a fost găzduit la adresa IP 195.245.210.188, înregistrată la J. D. (D.-DK-D.) localizat în Danemarca.
Din probe rezultă că adresa IP 172.182.26.4 a obținut accesul neautorizat la server-ul de N. de la D. în aprilie 2006, de la această adresă fiind realizat website-ul fals al companiei E. Credit V. pe server-ul de N. al D.. B. a informat că adresa IP 172.182.26.4 a condus la numărul de cont B. 084-7503-656, înființat la 26.04.2006 plătit cu cardul E. 4482 3226 7243 8436, aparținând K. G., PO E., E. D. 92067. Numele și adresa asociate cu contul cărții de credit au fost D. L. H., PO E., E., D. 92067.
Contul B. 084-7503-656 a fost accesat de adresa IP 85.120.66.240 începând cu 20.04.2006, orele 12:48:04 F. până în 25.04.2006 orele 17:35:47 F..
Adresa IP 85.120.66.240 era înregistrată la SC E. H. D. U. B. U. SRL Z, S, România și a fost alocată inculpatului O. E.-J., domiciliat în Municipiul Z, str. (...) (...), (...)-27,  . 8, jud. S, România.
Prin aceste fapte inculpatul a obținut fraudulos date de identificare a unor persoane, în vederea inscripționării de instrumente electronice de plată false și retrageri de numerar de la bancomate aflate pe teritoriul României.
Compania E. Credit V.  a suferit o prejudiciu total în valoare de 278.742 dolari SUA din care extragerile făcute în România în sumă de 21.653,09 USD.
Din declarația inculpatului reiese ca acesta a construit alte pagini similare și la alte instituții, printre care: F., B., E., BANK OF B., MILITARY BANK, CHASE, CAPITAL P., M., TD CANADA, E. V., S. E., I., B. (E.. 15, F. 10).
Din interceptările convorbirilor telefonice efectuate pe telefoanele mobile aparținând inculpatului L. E.-B., precum și din procesele-verbale de supraveghere operativă rezultă că în data de 13.12.2007, inculpatul L. E.- B. s-a deplasat în mun. Z la reședința inculpatului O. E.-J.. între orele 13,00- 21,00, în timp ce inculpatul O. E.- J.  asigura paza, inculpatul L. E.-B. a retras numerar de la bancomatul E. Post situat lângă sediul E. Bank, bancomatul BCR din incinta magazinului D., bancomatul situat în clădirea Prefecturii S, bancomatul S. Bank amplasat în clădirea magazinului T. Z, bancomatul BCR de lângă magazinul D., bancomatul S. E. de la intrarea în sediul SC F. SA Z, bancomatul BCR situat în clădirea Oficiului Forțelor de Muncă Z, bancomatul de lângă S. BANK Z. Cu ocazia efectuării operațiunilor de retragere de numerar de la bancomatul BCR situat în clădirea Oficiului Forțelor de Muncă Z, inculpatului L. E.- B. i-a fost capturat un card inscripționat-H.”, cod-6249 S”, cu cod de bare-(...)” (vol. VIII, f. 118, 119).
în data de 14.12.2007, între orele 07,00- 16,00, în timp ce inculpatul O. E.-J.  asigura paza, inculpatul L. E.-B. a retras numerar de la bancomatul S. E. de la intrarea în sediul SC F. SA Z și de la bancomatul S. Bank amplasat în clădirea magazinului T. Z.
Din interceptările convorbirilor telefonice efectuate pe telefoanele mobile aparținând inculpatului L. E.-B., reiese că în data de 04.01.2008, ora 16,45, inculpatul H. N.-T., i-a cerut mai multe carduri blank (goale), iar L. E.-B. a afirmat că îi dă 50 de carduri. Ulterior, inculpatul H. N.-T. l-a contactat telefonic pe L. E.-B., spunându-i că are 20 de bucăți scrise și vrea să le încerce în străinătate. L. E.-B. a afirmat că-i va obține bilet de avion prin fraudă pe internet.
în data de 15.01.2008, între inculpații L. E.-B. și H. N.-T. a avut loc o convorbire telefonică, aceștia stabilind să își reia activitatea infracțională de falsificare de instrumente de plată electronice și retrageri de numerar, deoarece nu mai aveau bani. în același context cei doi au discutat despre o persoană, denumită D. care știe să cloneze carduri și s-au înțeles să-i ia banii.
în data de 08.01.2008 inculpatul L. E.-B. s-a deplasat din nou, împreună cu inculpatul O. E.-J. la mai multe bancomate de pe raza mun. Z, de unde au încercat să retragă numerar cu un număr de 5 carduri clonate, primite de la o persoană neidentificată până în prezent care folosește pentru comunicare pe internet id-ul-E.”, însă nu au reușit să finalizeze nici o operațiune (vol. VIII, f. 69- 71). Din discuțiile purtate de inculpatul O. E.-J., cu id-ul-upirinet” pe canalul yahoo messenger cu persoana menționată mai sus și cu o altă persoană neidentificată cu id-ul-kocakola83”, reiese că aceștia aveau preocupări constante în realizarea de pagini T., atacuri de tip-E.”, scanarea de servere și rețele de calculatoare prin internet, în vederea obținerii de date de identificare a utilizatorilor de carduri și ulterior, inscripționarea pe carduri blank a acestor date și efectuarea de retrageri frauduloase de numerar de la diverse bancomate (vol. XVII)
Inculpatul L. E.-B. a achiziționat un aparat de inscripționat carduri (N.) (vol. XVII, f. 29, 30) la data de 17.01.2008, iar în data de 26.01.2008 inculpatul L. E.-B. a discutat cu N. E. pe canalul yahoo messenger, acesta spunându-i că vrea să achiziționeze o-pisicuță” (dispozitiv de citire a datelor de pe carduri ce se montează pe bancomate) spunând că are nevoie de el, învinuitul E. B.. L. E.-B. a afirmat că un astfel de dispozitiv costă între 6-7 mii Euro și că ar putea încerca să procure unul. Potrivit declarației inculpatului L. E.-B. astfel de dispozitive se pot cumpăra prin accesarea canalului de N. „#FRAUDE”. De asemenea, inculpatul L. E.-B. susține în declarațiile sale, că N. E. și D. B.-E. i-au dat aproximativ 3-4 conturi de card primite de pe internet dar acestea nu erau valide.
în data de 29.01.2008, inculpatul L. E.-B. s-a deplasat în mun. Z la reședința inculpatului O. E.-J.. în data de 30.01.2008, între orele 14,26- 15,26, în timp ce inculpatul O. E.-J.  asigura paza, inculpatul L. E.-B. a retras numerar de la bancomatul S. Bank situat la intrarea în sediul SC F. SA Z, bancomatul BCR din incinta magazinului D., bancomatul Băncii TranT. situat la intersecția străzilor B. J. și G E. din Municipiul Z, bancomatul S. Bank amplasat în clădirea magazinului T. Z.
De asemenea la 01.02.2008, în timp ce inculpatul O. E.-J. asigura paza, inculpatul L. E.-B. a retras numerar de la bancomatul S. Bank situat la intrarea în sediul SC F. SA Z, bancomatul BCR din incinta magazinului D., bancomatul Băncii TranT. situat la intrarea în sediul SC F. SA Z.
Dintr-o discuție purtată în data de 09.02.2008 pe programul yahoo messenger între L. E.-B., cu nickname-ul-papyti” și D. B.-E. cu nickname-ul-bai3tzasu”, reiese că inculpatul L. E.-B. a reușit să extragă suma de 16 milioane ROL de la un bancomat din í…žimleu-S, suma de 4 milioane ROL și suma de 500 USD de la bancomate din S-M (vol. 21, f. 112, 116). în aceeași discuție inculpatul D. B.-E. i se plânge lui L. E.-B. că se află în Olanda, unde s-a deplasat împreună cu învinuitul E. B. cu intenția de a clona carduri și de a extrage sume de bani din bancomate, însă până la acea dată nu au reușit să ridice nici o sumă de bani. L. E.-B. îl sfătuiește să folosească datele de card pe care i le-a trimis el prin internet și i-a trimis totodată 5 conturi de card (3 N. și 2 E.), împreună cu codurile PIN, pentru a le folosi la extrageri de numerar (vol. XXI, f. 103, 112- 115).
în cursul lunilor ianuarie - februarie 2008, inculpatul D. B.-E. s-a deplasat împreună cu învinuitul E. B. în Olanda la B., cu intenția de a falsifica instrumente de plată electronice și de a efectua retrageri de numerar de la diverse bancomate. Aceștia s-au cazat în chirie, fiind ajutați de o persoană neidentificată care le-a pus la dispoziție 2 notebook-uri și un aparat N. pentru inscripționat carduri.
în perioada respectivă inculpatul D. B.-E. și învinuitul E. B., au încercat să falsifice instrumente de plată electronice, folosind o pagină T. a Companiei E. și o scrisoare E. de la L. E.-B., precum și date de identificare a unor utilizatori de carduri, trimise de inculpatul N. E..
Din probele administrate în cauză reiese că inculpatul D. B.-E. și învinuitul E. B. nu au reușit să retragă nici o sumă de bani din bancomate situate pe teritoriul Olandei.
Dintr-o discuție purtată în data de 15.02.2008 pe programul yahoo messenger între L. E.-B., cu nickname- ul-papyti” și D. B.-E. cu nickname-ul-bai3tzasu”, reiese că aceștia s-au înțeles să creeze împreună o pagină T., iar apoi să provoace un atac de tip-E.” asupra unei bănci din Europa pentru a obține date de identificare a utilizatorilor de carduri (vol. XXI, f. 132- 134).
în data de 29.02.2008 inculpatul O. E.-J. împreună cu inculpatul L. E.-B. s-au deplasat la un număr de 4 B.-uri de pe raza municipiului Z, aparținând BCR și S. Bank, unde L. E. B. a retras numerar de la B.-uri în timp ce O. E.-J. asigura paza, iar în data de 01.03.2008 inculpatul O. E.-J. împreună cu inculpatul L. E.-B. s-au deplasat la un număr de 6 B.-uri de pe raza municipiului Z, aparținând BCR, Banca TranT. și S. Bank, unde L. E.-B. a retras numerar de la B.-uri în timp ce O. E.-J. asigura paza.
Inculpatul L. E.-B. a declarat că împreună cu inculpatul O. E.-J. au retras diferite sume de bani cu carduri clonate de la următoarele B.-uri din Z: B.-ul situat în Autogara orașului aparținând S. Bank; B.-ul situat lângă B. aparținând S. Bank; B.-ul situat lângă F. aparținând S. Bank; B.-ul situat lângă Agenția de E. aparținând Bank Post; B.-ul situat lângă Parcul central din oraș aparținând E. Post; B.-urile situate peste drum de Stația E. P. aparținând de BCR și E. Post.
Din declarația învinuitului G T. că inculpatul O. E.-J. a avut preocupări constante în clonarea cardurilor în vederea retragerii ulterioare de numerar. Astfel O. E.-J. obținea conturi de card prin tehnica T. folosind pagini T., conturi de card pe care ulterior le punea la dispoziția lui L. E.-B. care le inscripționa pe carduri. Cu aceste carduri cei doi se deplasau să ridice bani la diferite B.-uri de pe raza municipiului Z.
 în data de 03.03.2008, inculpatul L. E.-B. a revenit în mun. Z la locuința inculpatului O. E.-J.. în aceeași zi, inculpatul s-a întâlnit cu coinculpații D. B.-E. și N. E. și împreună s-au deplasat cu autoturismul OPEL VECTRA, număr de înmatriculare (...), condus de N. E., la locuința acestuia, L. E.-B. având asupra sa un notebook și dispozitivul de inscripționat carduri N.- 206. în locuința inculpatului N. E., L. E.-B. a inscripționat un număr de 5 carduri blank cu date de identificare obținute fraudulos pe internet cu intenția de a retrage numerar.
în zilele de 03.03.2008 - 04.03.2008, L. E.-B. împreună cu N. E. și D. B.-E. s-au deplasat cu mașina lui N. E., OPEL VECTRA, număr de înmatriculare (...) la 6 B.-uri aparținând BCR, Banca S., Banca D., de unde au efectuat operațiuni de retragere de numerar.
Din adresa nr. 994/01.04.2008 a S. Bank, reiese că inculpații au reușit sa efectueze 2 retrageri de numerar din conturi aparținând D. Bank, USA, în sumă totală de 600 RON, de la B.-uri din mun. Z și í…žimleu S (vol. XI, f. 16- 19).
La data de 07.03.2008 inculpatul L. E.-B. i-a dat lui N. E. un nr. de 2 carduri, numărul (...), cod PIN 9160 și (...), cod PIN 6666 pentru a cumpăra un cont de E. și apoi să se logheze fraudulos pe internet cu un IP de SUA numărul 66.134.91.148., descărcat de pe canalul de internet N..
în data de 06.03.2008, L. E.-B. împreună cu N. E. s-au deplasat cu mașina celui din urmă, OPEL VECTRA, număr de înmatriculare (...) la 4 B.-uri aparținând BCR, Banca S., E. Post și Banca TranT., unde au efectuate operațiuni financiare frauduloase folosind carduri clonate având inscripiționate date de identificare a unor deținători de conturi din străinătate. D. clonate erau puse la dispoziția lui L. E.-B. de H. N.-T., care urma să primească cea mai M parte din sumele retrase de la B.-uri.
Inculpatul L. E.-B. a corespondat pe canalul de internet N. cu inculpatul H. N.-T. care avea id-ul (porecla),-O. E.”, întâlnindu-se de mai multe ori în municipiul S-M. Inculpatul H. N.-T. îl aproviziona periodic, la aproximativ 2 săptămâni cu carduri clonate pe care inculpatul L. E.-B. le folosea la retrageri de numerar din B.-uri. După ridicarea sumelor de bani, inculpații se întâlneau din nou iar L. E.- B. îi preda lui H. N.-T. 85% din sumele de bani ridicate (vol.II, f.15). în cursul lunilor februarie-martie 2008, H. N. T. i-a propus inculpatului L. E.-B., să retragă sume de bani de pe carduri pe care le-a primit de la cineva din Anglia. H. N.-T. nu a făcut alte precizări cu privire la persoana care i-a dat cardurile însă a spus că sunt H. inscripționate. H. N.-T. i-a dat aproximativ 40-50 de carduri, de pe care L. E.-B. urma să retragă sume de bani urmând să beneficieze de 15% din suma totală. La începutul lunii martie 2008, L. E.-B. a retras de pe aceste carduri suma totală de 80 milioane lei vechi din care H. N. T. i-a dat 5 milioane.
în data de 10.03.2008 L. E.-B. s-a întâlnit cu inculpatul H. N.-T. și N. E. la localul-Hanul E.” de la ieșire din municipiul Z. H. N.-T. i-a pus la dispoziția lui L. E.-B. carduri clonate în vederea ridicării de sume de bani fraudulos de la B.-uri. De acolo L. E.-B. și N. E. s-au deplasat la diverse B.-uri aparținând Băncii TranT., E. Post și S. Bank de pe raza localităților Z și Simleu-S, de unde au retras sume de bani folosind carduri clonate. Inculpatul N. E. a încercat să retragă, în data de 10.03.2008, sume de bani cu carduri primite de la inculpatul L. E.- B., de la bancomatul E. Post situat în clădirea Oficiului poștal din orașul í…žimleu-S, însă nu a reușit nici o operațiune. Cu aceeași ocazie bancomatul i-a capturat un număr de 5 carduri blank de culoare albă, inscripționate cu numerele:-6863”,-2209”,-1203”,-2305”,-1765”, depuse la dosar (vol.VIII, f.1-4).
Din declarația inculpatului N. E., reiese că în cursul anului 2008 a participat la activitățile infracționale desfășurate de inculpații L. E.- B. și D. B.-E., transportându-i în 10- 15 rânduri cu autoturismul proprietatea părinților săi, marca OPEL VECTRA, cu nr. de înmatriculare (...) și asigurând paza, când aceștia efectuau retrageri de numerar de la B.-uri. Pentru aceste servicii inculpatul arată că a fost răsplătit cu suma de 500 RON de către cei doi coinculpați.
în data de 17.03.2008, inculpatul H. N.-T. i-a propus inculpatului L. E.-B. să se întâlnească pentru a-i preda un nr. de 50 de carduri-colorate” adică pregătite pentru retrageri de numerar. Locul de întâlnire a fost stabilit în municipiul Z la restaurantul-Hanul E.”. Inculpatul L. E.-B. s-a deplasat la restaurant însoțit de inculpatul D. B.- E., unde, în jurul orei 2200, s-au întâlnit cu inculpatul H. N.- T.. în acea împrejurare inculpatul H. N.-T. i-a predat inculpatului L. E.-B. un număr de 50 carduri clonate, sugerându-i să retragă numerar de la bancomate situate în municipiul C-N. în aceeași seară, în jurul orelor 24,00, inculpații L. E.-B. și D. B.-E. au ajuns în municipiul C-N, unde inculpatul D. B.-E. a încercat să retragă sume de bani de la un bancomat E. Post, folosind un carduri primite de la inculpatul H. N.-T.. Ulterior, cei doi inculpați s-au întâlnit în stația de carburanți E., situată la ieșirea din mun. C-N spre Z, cu inculpatul H. N.-T. căruia i-au comunicat că au reușit, să retragă doar suma de 800 RON, acesta cerându-le să încerce și a doua zi, aspect ce reiese din declarațiile inculpaților și din interceptarea convorbirilor telefonice (vol.VI, f.39- 45).
în data de 18 martie 2008 inculpatul L. E.-B. a fost contactat telefonic de către D. B.-E. care l-a întrebat dacă nu vor opera în Z. Inculpatul L. E.-B. i-a transmis acestuia să vină în municipiul Z urmând să se întâlnească în intersecția din apropierea blocului lui O. E.-J..
Ulterior inculpatul L. E.-B. a fost întâmpinat de D. B.- E. care se afla într-un autoturism E. 1300 de culoare roșie condus de un martorul E. G.-S. care nu cunoștea motivul deplasării la Z. Asupra inculpatului L. E.-B. se aflau un număr de 17 carduri colorate, restul cardurilor rămânând la O. E.-J.. împreună cu D. B.-E. s-au deplasat la B.-ul BCR din apropierea șoselei de centură, situat în clădirea AJOFM Z și i-au cerut martorului E. G.-S. să parcheze autoturismul și să-i aștepte. D. B.-E. având asupra lui mai multe carduri colorate pe care i le-a predat L. E.- B. a încercat să sustragă sume de bani din acel B., moment în care a fost legitimat și percheziționat de către procuror și de organele de poliție.
La percheziția corporală asupra inculpatului D. B.-E. au fost găsite un nr. de 11 carduri clonate și un formular E. V. pentru suma de 1.000 euro iar asupra inculpatului L. E.-B. au fost găsite un nr. de 14 carduri ascunse într-un pachet de țigări (vol.II, f.5-10).
La percheziția domiciliară efectuată la locuința inculpatului O. E.-J. au fost găsite un număr de 82 de carduri clonate, un M. și un N.-206 despre care aceste a afirmat că aparțin inculpatului L. E.-B.. De asemenea au fost găsite 2 calculatoare, un M. care aparțin inculpatului O. E.-J..
Cu ocazia efectuării perchezițiilor informatice în calculatoarele deținute de inculpații O. E.-J., L. E.-B., N. E., D. B.- E. au fost descoperite date informatice, respectiv fișiere conținând mii de date de identificare (conturi de card și coduri PIN) ale utilizatorilor de carduri, clienți ai diferitelor bănci asupra cărora au fost lansate atacuri de tip-E.”. De asemenea, au fost descoperite discuțiile purtate de inculpați referitoare la obținerea acestor date, prelucrarea și inscripționare lor pe instrumente de plată electronică.
Din declarația inculpatului N. E. reiese că, începând cu anul 2001 a început să intre pe internet pe canalul N. cu nickname-ul #M.. La început a folosit acest canal pentru diverse discuții P. și să cunoască alte persoane.
Din anul 2005 a început să acceseze neautorizat servere din afara țării, pe acestea făcea E.-uri, scana alte servere pentru a le testa vulnerabilitatea și a intra în ele. Nu știe exact câte servere am accesat până în prezent.
Conturile și datele de identificare a deținătorilor de instrumente de plată electronice identificate pe calculatorul său le-a primit de la mai multe persoane și le-a dat în continuare mai multor cunoscuți de ai săi.
Inculpatul N. E. arată că M.-urile pe servere descoperite cu ocazia percheziției informatice în calculatorul său și menționate în vol. XII, f. 228-232, 518-546, 547-583, 554-699, 737-743, 759-765, 778-805, 837-887 îi aparțin, el încercând să acceseze calculatoarele care aveau IP-urile respective. în paginile 887-903 din raportul de percheziție apar mai multe conturi de card pe care le-a primit pe internet de la L. E. și de la alte persoane pe care nu le cunoaște și pe care le-a întâlnit doar în urma unor discuții P. pe INTERNET.
Inculpatul susține că a dat și la alte persoane cunoscute pe internet denumirea unor servere pe care le avea salvate în fișiere U. pe calculator sau pe E., precum și parolele de acces la aceste servere.
în anul 2008, inculpatul N. E. a primit o pagină T. a Companiei E. precum și o scrisoare E. de la L. E.-B.. Inculpatul N. E. a pus această pagină pe S. iar D. B.-E. a dat T. de pe această pagină. Rezultatele mesajelor T. erau direcționate spre căsuța de E-mail (...).com și în continuare informațiile cu numere de cont și coduri PIN erau trimise de către D. B.-E. la L. E.-B..
Inculpatul N. E. arată că a folosit un program F. pentru a scana căsuțe de F. de pe internet, datele lor, respectiv denumirea, salvându-le într-un fișier text, obținând un număr de aproximativ 200.000 de denumiri de căsuțe de F. pe care i le-a dat lui D. B.-E. să trimită T. pe ele.
în prezența organelor de urmărire penală, inculpatul D. B.-E. a accesat adresa de email (...).com unde se aflau datele obținute în urma T.-ului, după cum urmează: un număr de 30 de fișiere fiecare conținând: număr de card, PIN, data expirării, date de identificare ale titularilor acestora (nume, adresă, număr telefon), cont de E. și parola de acces la acesta, F. E., tip card, IP folosit, data ultimei accesări a contului; un număr de 749 de fișiere conținând fiecare: cont E., parolă de acces la acesta, IP folosit; 4 email-uri de la E.-pro.com referitoare la unele plăți pe site-ul pkrser.com.
Inculpatul L. G.-B. este tatăl vitreg al inculpatului L. E.- B..
în cursul anilor 2007-2008, inculpatul L. G.-B. s-a deplasat în repetate rânduri în mun. Z, pentru a-l transporta pe L. E.-B. la locuința inculpatului O. E.-J., acesta având nevoie de discreție din partea transportatorului deoarece avea asupra sa aparatură de clonare a cardurilor.
De asemenea, în aceeași perioadă inculpatul L. E.-B. a efectuat retrageri de numerar de la diverse bancomate din municipiul S-M și din orașul í…žimleu-S, în timp ce inculpatul L. G.-B. asigura paza, acesta transportându-l totodată pe inculpat cu autoturismul său. Aceste aspecte reies din interceptarea convorbirilor telefonice precum și din discuția purtată pe canalul Z. N., în data de 09.02.2008 între L. E.-B., cu nickname- ul-E.” și D. B.-E. cu nickname-ul-bai3tzasu”, în care L. E.-B. arată că a încercat să retragă în perioada respectivă o sumă de bani din bancomatul S. Bank, amplasat la parterul clădirii  J u d e c ă t o r i e i   í…ž i m l e u-T., în timp ce inculpatul L. G.-B. asigura paza. Inculpatul L. E.-B. a afirmat că a încercat să retragă numerar de pe 20 de carduri, având asupra sa 100 de carduri iar la un moment dat s-a declanșat alarma și în continuare atât el cât și inculpatul L. G.-B. au fost urmăriți de organele de poliție, însă nu au fost ajunși (vol. XXI, f. 80, 81).
 Apărătorul inculpatului O. E.-J. a susținut că infracțiunea prevăzute de art.42 alin.1 din Legea nr.161/2003 așa cum este descrisă în actul de sesizare nu există iar infracțiunile prevăzute de art.42 alin.2 din Legea nr.161/2003 și art.27 alin.1 din Legea nr.365/2002 nu sunt dovedite ca fiind săvârșite de inculpat.
 Apărătorii inculpaților L. E.-B. și N. E. au susținut de asemenea că infracțiunile prevăzute de art.42 alin.1, 42 alin.2 din Legea nr.161/2003, art.27 alin.1 și 27 alin.2 din Legea nr.365/2002 nu sunt prevăzute de legea penală așa cum se rețin în sarcina inculpaților.
 Apărătorul inculpatului D. B.-E. susține că infracțiunile prevăzute de art.24 alin.1 și 24 alin.2 din Legea nr.365/2002 nu au fost săvârșite de inculpat.
 Apărătorul inculpatului L. G.-B. a susținut că nu a fost dovedită săvârșirea faptei pentru care inculpatul a fost trimis în judecată.
 Pentru aceste infracțiuni se solicită achitarea inculpaților.
 Apărătorul inculpatului H. N.-T. a susținut că nu există probe din care să rezulte că inculpatul ar fi săvârșit infracțiunile pentru care a fost trimis în judecată, susține că inculpatul a fost sincer și a declarat că i-a dat lui L. E.-B. carduri neinscripționate, ori aceasta nu este infracțiune. Solicită achitarea inculpatului pentru toate învinuirile ce i se aduc.
 Apărările inculpaților nu pot fi primite având în vedere următoarele:
 Potrivit art.42 alin.1 din Legea nr.161/2003 constituie infracțiune „accesul fără drept la un sistem informatic”, iar potrivit art.42 alin.2 din Legea nr.161/2003 constituie infracțiune fapta prevăzută de alin.1 săvârșită în scopul obținerii de date informatice.
 Potrivit art.24 alin.1 și 2 din Legea nr.365/2002 constituie infracțiune falsificarea unui instrument de plată electronică, punerea în circulație în orice mod a instrumentelor de plată electronice falsificate sau deținerea lor în vederea punerii în circulație.
 Potrivit art.27 alin.1 din Legea nr.365/2002 constituie infracțiune efectuarea uneia dintre operațiunile prevăzute de art.1 pct.11 prin utilizarea unui instrument de plată electronică inclusiv a datelor de identificare fără consimțământul titularului iar în conformitate cu art.27 alin.2 din Legea nr.365/2002 este infracțiune și se sancționează cu aceeași pedeapsă prevăzută la alin.1, efectuarea uneia dintre operațiunile prevăzute de art.1 pct.11 prin utilizarea neautorizată a oricăror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive.
 Conform art.1 pct.11 din Legea nr.365/2002 - instrumentul de plată electronică este un instrument care permite titularului său să efectueze următoarele tipuri de operațiuni: transferuri de fonduri altele decât cele ordonate și executate de către instituții financiare și retrageri de numerar, precum și descărcarea unui instrument de moneda electronică.
 Din probele administrate în cauză rezultă că toți inculpații au săvârșit faptele astfel cum au fost reținute și prezentate mai sus. Rezultă astfel că din anul 2005 inculpații O. E.-J. și L. E.-B. s-au asociat în vederea săvârșirii de infracțiuni prin intermediul sistemelor informatice și anume utilizarea de instrumente de plată electronice sau date de identificare ale unor deținători de instrumente de plată electronice, falsificarea de echipamente software, pagini web aparținând unor instituții financiare în vederea obținerii unor date de identificare pentru instrumente de plată electronice. Ulterior, folosind aceste date inculpații le-au inscripționat pe carduri blank și le-au folosit pentru retrageri ilegale de numerar din bancomatele de pe raza localităților Z, S-M și C N.
 în această activitate infracțională i-au atras și pe inculpații N. E., D. B.-E., L. G.-B., H. N.-T. și pe învinuiții E. B. și B.ca G, aceștia participând la retrageri de numerar și la activitățile de falsificare de echipamente software, pagini web aparținând unor instituții financiare în vederea obținerii unor date de identificare pentru instrumente de plată electronică.
 Inculpatul O. E.-J. prin conectarea fără drept la mai multe calculatoare din întreaga lume a obținut fraudulos date de identificare a unor persoane în vederea inscripționării de instrumente electronice de plată false și retrageri de numerar de la diferite bancomate din România. A participat împreună cu L. E.-B. la retrageri de numerar folosind cardurile clonate.
 Din convorbirile telefonice purtate între inculpați și perchezițiile informatice efectuate rezultă că toți inculpații au săvârșit faptele pentru care au fost trimiși în judecată și pentru care există probe la care s-a făcut referire cu ocazia descrierii faptelor pentru fiecare inculpat în parte.
 Faptele inculpaților așa cum au fost descrise mai sus constituie infracțiunile pentru care au fost trimiși în judecată.
 Inculpații O. E.-J., L. E.-B., N. E., D. B.-E. și L. G.-B. au și recunoscut săvârșirea faptelor, singurul care nu recunoaște nici una din faptele pentru care a fost trimis în judecată este inculpatul H. N.-T.. Apărarea inculpatului este contrazisă însă de probele administrate. Astfel din interceptările convorbirilor telefonice precum și din declarațiile inculpaților L. E.-B. și D. B.-E. rezultă că inculpatul H. N.-T. a avut preocupări constante în obținerea de date ale utilizatorilor de instrumente de plată electronică și le-a furnizat în repetate rânduri la intervale de 2 săptămâni numeroase instrumente de plată electronică falsificate percepând 80% din sumele de bani retrase de inculpați din bancomate.
 Inculpatul susține că nu are calculator și să acele carduri predate lui L. E.-B. le are din diferite locuri, contrazicându-se în declarațiile date.
 Din probe rezultă însă că inculpatul L. E.-B. a corespondat pe internet N. cu inculpatul H. N.-T. care avea porecla „O. E.” întâlnindu-se de mai multe ori în municipiul S-M. Inculpatul H. N.-T. îl aproviziona periodic pe L. E.-B. cu carduri clonate pe care L. E.-B. le folosea la retrageri de numerar din B.-uri. După ridicarea sumelor L. E.-B. îi preda lui H. N.-T. 85% din sumele ridicate (vol.II f.15). De asemenea rezultă din probe că H. N.-T. i-a propus lui L. E.-B. să retragă bani cu carduri pe care le-a primit inscripționate de la o persoană din Anglia. H. N.-T. i-a dat lui L. E.-B. 40-50 de astfel de carduri cu care a retras 80 milioane lei vechi.
 Din convorbirile telefonice purtate între inculpați coroborate cu declarațiile inculpaților rezultă că inculpatul H. N.-T. a săvârșit faptele pentru care a fost trimis în judecată.
 Inculpatul susține că i-a dat lui L. E.-B. carduri blank însă s-a dovedit că acesta i-a predat lui L. E.-B. carduri inscripționate iar la data de 04.01.2008 i-a spus acestuia că are 20 carduri scrise și dorește să le încerce în străinătate, fapt ce rezultă din convorbirile telefonice dintre cei doi.
 Prin urmare, din probele administrate (interceptările convorbirilor telefonice, perchezițiile informatice, declarațiile inculpaților L. E.-B. și D. B.-E.) rezultă că inculpatul H. N.-T. a săvârșit infracțiunile prevăzute de art.42 alin.1 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, art.42 alin.2 din Legea nr.161/2003 cu art.41 alin.2 Cod penal, art.24 alin.1 din Legea nr.365/2002 cu art.41 alin.2 Cod penal, art.24 alin.2 din Legea nr.365/2002 cu art.41 alin.2 Cod penal, art.25 raportat la art.27 alin.1 din Legea nr.365/2002 cu art.41 alin.2 Cod penal, art.25 raportat la art.27 alin.2 din Legea nr.365/2002 cu art.41 alin.2 Cod penal și art.8 din Legea nr.39/2003 raportat la art.323 Cod penal, în concurs real.
 Constatându-se că infracțiunile săvârșite de inculpați au fost dovedite prin probele existente la dosarul cauzei, menționate mai sus, coroborate cu declarațiile inculpaților, s-a considerat inutilă proba privind efectuarea unei expertize informatice. Datele din calculatoarele inculpaților au fost obținute în urma perchezițiilor informatice.
 Au fost avute în vedere și datele obținute în urma perchezițiilor informatice chiar dacă inițial autorizațiile pentru perchizițiile domiciliare au fost date de  J u d e c ă t o r i a   Z a l ă u având în vedere că la data solicitării a fost începută urmărirea penală față de inculpați pentru infracțiunile de competența acestei instanțe, art.27 alin.2,3 din Legea nr.365/2002 și doar în urma perchezițiilor descoperindu-se date din care rezultă săvârșirea unor infracțiuni de competența tribunalului, a fost începută urmărirea penală împotriva învinuiților pentru aceste infracțiuni iar perchezițiile informatice ulterioare au fost efectuate cu autorizarea instanței competente.
în drept, fapta inculpatului O. E.-J. care în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, începând cu anul 2004, s-a conectat prin internet la mai multe calculatoare din întreaga lume, fără ca vreunul dintre acestea să-i aparțină, fără drept și a avea acordul deținătorilor acestora, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art.42 alin. 1 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, pentru care  a fost condamnat la 2(doi) ani și 6(șase) luni închisoare.
Fapta aceluiași inculpat care în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale a accesat neautorizat sisteme informatice prin internet în tentativa de a-și ascunde identitatea și de a desfășura activități ilegale, respectiv obținerea de date de identificare a utilizatorilor de carduri a clienților mai multor bănci (care constituie date informatice), întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. 2 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, pentru care a fost condamnat la 3(trei) ani închisoare.
Fapta aceluiași inculpat care în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale a falsificat instrumente de plată electronice, prin obținerea neautorizată de date de identificare și înscrierea acestor date pe E. magnetică a unor instrumente de plată electronice, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art.24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, pentru care  a fost condamnat la 4(patru) ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a,b Cod penal pe o perioadă de 3 ani.
Fapta aceluiași inculpat care în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale a pus în circulație instrumente de plată electronice, prin încredințarea acestora altor persoane sau a deținut în locuința sa astfel de instrumente de plată în vederea punerii lor în circulație, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art.24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, pentru care  a fost condamnat la 4(patru) ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a,b Cod penal pe o perioadă de 3 ani.
Fapta aceluiași inculpat care în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale a efectuat transferuri de fonduri, precum și a participat în mod activ la retrageri de numerar de la diverse bancomate, prin utilizarea unor instrumente de plată electronică, inclusiv a datelor de identificare care permit utilizarea acestora, fără consimțământul titularului instrumentului respectiv, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzută de art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, pentru care  a fost condamnat la 3(trei) ani și 6(șase) luni închisoare.
Fapta aceluiași inculpat care în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale a efectuat transferuri de fonduri, precum și a participat în mod activ la retrageri de numerar de la diverse bancomate, prin utilizarea neautorizată a oricăror date de identificare a deținătorilor de instrumente de plată electronice, obținute în mod fraudulos pe internet, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art.27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, pentru care a fost condamnat la 3(trei) ani și 6(șase) luni închisoare.
Fapta aceluiași inculpat de a constitui un grup, alături de coinculpații L. E.-B., D. B.-E., N. E., precum și de alte persoane, în vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu este, potrivit prezentei legi, un grup infracțional organizat, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art.8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 Cod penal, pentru care  a fost condamnat la 4(patru) ani închisoare.
în baza art.33 lit.a și 34 lit.b Cod penal, inculpatul O. E.-J. va executa pedeapsa cea mai grea de : 4(patru) ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a,b Cod penal pe o perioadă de 3 ani.
S-a făcut aplicarea art.71 Cod penal privind interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a,b Cod penal de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare și până la executarea pedepsei.
 în baza art.350 Cod procedură penală și art.88 Cod penal, s-a menținut măsura arestării preventive a inculpatului și s-a dedus din pedeapsa aplicată timpul reținerii și al arestării preventive începând cu data de 19.03.2008, la zi.
Fapta inculpatului L. E.-B. care în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, începând cu anul 2004, s-a conectat prin internet la mai multe calculatoare din întreaga lume, fără ca vreunul dintre acestea să-i aparțină, fără drept și a avea acordul deținătorilor acestora, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzută de art.42 alin. 1 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, pentru care a fost condamnat la 2(doi) ani și 6(șase) luni închisoare.
Fapta aceluiași inculpat care în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale a accesat neautorizat sisteme informatice prin internet în tentativa de a-și ascunde identitatea și de a desfășura activități ilegale, respectiv obținerea de date de identificare a utilizatorilor de carduri a clienților mai multor bănci (care constituie date informatice), întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art.42 alin. 2 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, pentru care a fost condamnat la 3(trei) ani închisoare.
Fapta aceluiași inculpat care în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale a falsificat instrumente de plată electronice, prin obținerea neautorizată de date de identificare și înscrierea acestor date pe E. magnetică a unor instrumente de plată electronice, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art.24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, pentru care  a fost condamnat la 4(patru) ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a,b Cod penal pe o perioadă de 3 ani.
Fapta aceluiași inculpat care în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale a pus în circulație instrumente de plată electronice, prin încredințarea acestora altor persoane sau a deținut în locuința sa astfel de instrumente de plată în vederea punerii lor în circulație, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzută de art.24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, pentru care a fost condamnat la 4(patru) ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a,b Cod penal pe o perioadă de 3 ani.
Fapta aceluiași inculpat care a achiziționat și a deținut un aparat de inscripționat carduri, în vederea falsificării de astfel de instrumente de plată, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art.25 din Legea nr. 365/2002, pentru care a fost condamnat la 3(trei) ani închisoare.
Fapta aceluiași inculpat care în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale a efectuat transferuri de fonduri, precum și a participat în mod activ la retrageri de numerar de la diverse bancomate, prin utilizarea unor instrumente de plată electronică, inclusiv a datelor de identificare care permit utilizarea acestora, fără consimțământul titularului instrumentului respectiv, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, pentru care  a fost condamnat la 3(trei) ani și 6(șase) luni închisoare.
Fapta aceluiași inculpat care în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale a efectuat transferuri de fonduri, precum și a efectuat retrageri de numerar de la diverse bancomate, prin utilizarea neautorizată a oricăror date de identificare a deținătorilor de instrumente de plată electronice, obținute în mod fraudulos pe internet, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art.27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, pentru care a fost condamnat la 3(trei) ani și 6(șase) luni închisoare.
Fapta aceluiași inculpat de a constitui un grup, alături de coinculpații O. E.-J., D. B.-E., N. E., H. N.-T., precum și de alte persoane, în vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu este, potrivit prezentei legi, un grup infracțional organizat, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 Cod penal, pentru care  a fost condamnat la 4(patru) ani închisoare.
în baza art.33 lit.a și 34 lit.b Cod penal inculpatul L. E.-B. va executa pedeapsa cea mai grea de: 4(patru) ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a,b Cod penal pe o perioadă de 3 ani.
 S-a făcut aplicarea art.71 Cod penal privind interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a,b Cod penal, de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare și până la executarea pedepsei.
 în baza art.350 Cod procedură penală și art.88 Cod penal, s-a menținut măsura arestării preventive a inculpatului și s-a dedus din pedeapsa aplicată timpul reținerii și arestării preventive începând cu data de 19.03.2008, la zi.
Fapta inculpatului D. B.-E. care în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, începând cu anul 2008, s-a conectat prin internet la mai multe calculatoare din întreaga lume, fără ca vreunul dintre acestea să-i aparțină, fără drept și a avea acordul deținătorilor acestora, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzută de art.42 alin. 1 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și cu aplicarea art.74, 76 lit.e Cod penal, pentru care a fost condamnat la 2(două) luni închisoare.
Fapta aceluiași inculpat care în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale a accesat neautorizat sisteme informatice prin internet în tentativa de a-și ascunde identitatea și de a desfășura activități ilegale, respectiv obținerea de date de identificare a utilizatorilor de carduri a clienților mai multor bănci (care constituie date informatice), întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzută de art.42 alin. 2 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și cu aplicarea art.74, 76 lit.e Cod penal, pentru care a fost condamnat la 4(patru) luni închisoare.
Fapta aceluiași inculpat care în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale a falsificat instrumente de plată electronice, prin obținerea neautorizată de date de identificare și înscrierea acestor date pe E. magnetică a unor instrumente de plată electronice, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzută de art.24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și cu aplicarea art.74, 76 lit.c, pentru care a fost condamnat la 2(doi) ani închisoare.
Fapta aceluiași inculpat care în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale a pus în circulație instrumente de plată electronice, prin încredințarea acestora altor persoane sau a deținut în asupra sa astfel de instrumente de plată în vederea punerii lor în circulație, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzută de art.24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea  art. 41 alin. 2 Cod penal și cu aplicarea art.74, 76 lit.c Cod penal, pentru care  a fost condamnat la 2(doi) ani închisoare.
Fapta aceluiași inculpat care în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale a efectuat transferuri de fonduri, precum și a participat în mod activ la retrageri de numerar de la diverse bancomate, prin utilizarea unor instrumente de plată electronică, inclusiv a datelor de identificare care permit utilizarea acestora, fără consimțământul titularului instrumentului respectiv, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art.27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea  art. 41 alin. 2 Cod penal și cu aplicarea art.74, 76 lit.d Cod penal, pentru care  a fost condamnat la 10(zece) luni închisoare.
Fapta aceluiași inculpat care în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale a efectuat retrageri de numerar de la diverse bancomate, prin utilizarea neautorizată a oricăror date de identificare a deținătorilor de instrumente de plată electronice, obținute în mod fraudulos pe internet, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzută de art.27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și cu aplicarea art.74, 76 lit.d Cod penal, pentru care  a fost condamnat la 10(zece) luni închisoare.
Fapta aceluiași inculpat de a adera la un grup, alături de coinculpații O. E.-J., L. E.-B., N. E., H. N.-T., precum și de alte persoane, în vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu este, potrivit prezentei legi, un grup infracțional organizat, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzută de art.8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 Cod penal,  cu aplicarea art.74, 76 lit.c Cod penal, pentru care  a fost condamnat la 2(doi) ani închisoare.
în baza art.33 lit.a și 34 lit.b Cod penal, inculpatul D. B.-E. va executa pedeapsa cea mai grea de: 2(doi) ani închisoare.
 S-a făcut aplicarea art.71 Cod penal privind interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a,b Cod penal de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare și până la executarea pedepsei.
 în baza art.350 Cod procedură penală și art.88 Cod penal, s-a menținut măsura arestării preventive a inculpatului și s-a dedus din pedeapsa aplicată timpul reținerii și al arestării preventive începând cu data de 19.03.2008, la zi.
Fapta inculpatului N. E. care în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, începând cu anul 2005, s-a conectat prin internet la mai multe calculatoare din întreaga lume, fără ca vreunul dintre acestea să-i aparțină, fără drept și a avea acordul deținătorilor acestora, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzută de art.42 alin. 1 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea  art. 41 alin. 2 Cod penal și cu aplicarea art.74, 76 lit.e Cod penal, pentru care  a fost condamnat la 2(două) luni închisoare.
Fapta aceluiași inculpat care, începând cu anul 2008, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale a accesat neautorizat sisteme informatice prin internet în tentativa de a-și ascunde identitatea și de a desfășura activități ilegale, respectiv obținerea de date de identificare a utilizatorilor de carduri a clienților mai multor bănci (care constituie date informatice), întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzută de art.42 alin. 2 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și cu aplicarea art.74, 76 lit.e Cod penal, pentru care  a fost condamnat la 4(patru) luni închisoare.
Fapta aceluiași inculpat care în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale a falsificat instrumente de plată electronice, prin obținerea neautorizată de date de identificare pentru înscrierea acestor date pe E. magnetică a unor instrumente de plată electronice, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzută de art.24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și cu aplicarea art.74, 76 lit.c Cod penal, pentru care a fost condamnat la 2(doi) ani închisoare.
Fapta aceluiași inculpat care în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale a deținut asupra sa instrumente de plată electronice, precum și în calculatorul personal în vederea punerii lor în circulație, respectiv efectuarea de plăți pe internet, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și cu aplicarea art.74, 76 lit.c Cod penal,  pentru care a fost condamnat la 2(doi) ani închisoare.
Fapta aceluiași inculpat care în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale a efectuat transferuri de fonduri, precum și a participat în mod activ la retrageri de numerar de la diverse bancomate, prin utilizarea unor instrumente de plată electronică, inclusiv a datelor de identificare care permit utilizarea acestora, fără consimțământul titularului instrumentului respectiv, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art.27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea  art. 41 alin. 2 Cod penal și cu aplicarea art.74, 76 lit.d Cod penal, pentru care  a fost condamnat la 10(zece) luni închisoare.
Fapta aceluiași inculpat care în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale a efectuat retrageri de numerar de la diverse bancomate, prin utilizarea neautorizată a oricăror date de identificare a deținătorilor de instrumente de plată electronice, obținute în mod fraudulos pe internet, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art.27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal și cu aplicarea art.74, 76 lit.d Cod penal, pentru care a fost condamnat la 10(zece) luni închisoare.
Fapta aceluiași inculpat de a adera la un grup, alături de coinculpații O. E.-J., L. E.-B., D. B.-E., H. N.-T., precum și de alte persoane, în vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu este, potrivit prezentei legi, un grup infracțional organizat, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art.8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 Cod penal și cu aplicarea art.74, 76 lit.c Cod penal, pentru care  a fost condamnat la 2 (doi) ani închisoare.
în baza art.33 lit.a și 34 lit.b Cod penal, inculpatul N. E. va executa pedeapsa cea mai grea de: 2(doi) ani închisoare.
 S-a făcut aplicarea art.71 Cod penal privind interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a,b Cod penal de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare și până la executarea pedepsei.
 în baza art.350 Cod procedură penală și art.88 Cod penal s-a menținut măsura arestării preventive a inculpatului și s-a dedus din pedeapsa aplicată timpul reținerii și arestării preventive începând cu data de 19.03.2008, la zi.
Fapta inculpatului H. N.-T. care în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, începând cu anul 2008, s-a conectat prin internet la mai multe calculatoare din întreaga lume, fără ca vreunul dintre acestea să-i aparțină, fără drept și a avea acordul deținătorilor acestora, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzută de art.42 alin. 1 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, pentru care a fost condamnat la 2(doi) ani și 6(șase) luni închisoare.
Fapta aceluiași inculpat care în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale a accesat neautorizat sisteme informatice prin internet în tentativa de a-și ascunde identitatea și de a desfășura activități ilegale, respectiv obținerea de date de identificare a utilizatorilor de carduri a clienților mai multor bănci (care constituie date informatice), întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzută de art.42 alin. 2 din Legea nr. 161/2003, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, pentru care a fost condamnat la 3(trei) ani închisoare.
Fapta aceluiași inculpat care în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale a falsificat instrumente de plată electronice, prin obținerea neautorizată de date de identificare și înscrierea acestor date pe E. magnetică a unor instrumente de plată electronice, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzută de art.24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, pentru care  a fost condamnat la 4(patru) ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a,b Cod penal pe o perioadă de 3 ani.
Fapta aceluiași inculpat care în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale a pus în circulație instrumente de plată electronice, prin încredințarea acestora altor persoane sau a deținut astfel de instrumente de plată în vederea punerii lor în circulație, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzută de art.24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea. art. 41 alin. 2 Cod penal, pentru care a fost condamnat la 4(patru) ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a,b Cod penal pe o perioadă de 3 ani.
Fapta aceluiași inculpat care în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale i-a determinat pe coinculpații L. E.-B. și D. B.- E. și le-a încredințat instrumente electronice de plată falsificate, aceștia efectuând retrageri de numerar de la diverse bancomate, fără consimțământul titularului instrumentului respectiv, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art.25 Cod penal  raportat la art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, pentru care a fost condamnat la 3(trei) ani și 6(șase) luni închisoare.
Fapta aceluiași inculpat care în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale i-a determinat pe coinculpații L. E.-B. și D. B.- E. să efectueze retrageri de numerar de la diverse bancomate, prin utilizarea neautorizată a oricăror date de identificare a deținătorilor de instrumente de plată electronice, obținute în mod fraudulos pe internet, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzută de art. 25 Cod penal  raportat 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, pentru care  a fost condamnat la 3(trei) ani și 6(șase) luni închisoare.
Fapta aceluiași inculpat de a adera la un grup, alături de coinculpații O. E.-J., D. B.-E., N. E., L. E.-B., precum și de alte persoane, în vederea săvârșirii de infracțiuni, care nu este, potrivit prezentei legi, un grup infracțional organizat, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 Cod penal, pentru care a fost condamnat la 4(patru) ani închisoare.
în baza art.33 lit.a și 34 lit.b Cod penal inculpatul H. N.-T. va executa pedeapsa cea mai grea de: 4(patru) ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a,b Cod penal pe o perioadă de 3 ani.
 S-a făcut aplicarea art.71 Cod penal privind interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a,b Cod penal de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare și până la executarea pedepsei.
 în baza art.88 Cod penal s-a dedus din pedeapsa aplicată timpul reținerii și arestării preventive începând cu data de 19.03.2008 și până la data de 07.04.2008 (f.323 instanță).
Fapta învinuitului L. G.-B. care în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, l-a transportat și a asigurat paza în momentul în care inculpatul L. E.-B. efectua retrageri de numerar, cunoscând că acesta folosea instrumente de plată electronică falsificate, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art.26 Cod penal  raportat la art. 27 alin. 2 și 3 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea  art. 41 alin. 2 Cod penal și cu aplicarea art. 74, 76 lit.d Cod penal, pentru care  a fost condamnat la 6(șase) luni închisoare.
în baza art.81 Cod penal s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de încercare de 2 ani și 6 luni.
 S-a atras atenția inculpatului L. G.-B. asupra dispozițiilor art.83 Cod penal.
 La individualizarea pedepselor s-a avut în vedere pentru inculpații O. E.-J. și L. E.-B. faptul că au recunoscut și regretat faptele obligându-se să recupereze prejudiciul creat, lipsa antecedentelor penale, pentru inculpatul H. N.-T. conduita bună anterior săvârșirii faptelor prin lipsa antecedentelor penale, motiv pentru care s-au aplicat pedepse apropiate de minimul special prevăzut de lege. La individualizarea pedepselor aplicate inculpaților D. B.-E. și N. E. s-au avut în vedere: faptul că au recunoscut săvârșirea infracțiunilor, conduita bună și înainte de săvârșirea faptelor și având în vedere perioada mai scurtă în care au fost antrenați în activitățile infracționale s-au reținut aceste împrejurări drept circumstanțe atenuante în favoarea inculpaților pedepsele fiind coborâte sub minimul special prevăzut de lege.
 Având în vedere că faptele prezintă un grad ridicat de pericol social raportat la modalitatea săvârșirii acestora s-a apreciat că pedepsele aplicate își vor atinge scopul prevăzut de art.52 Cod penal și nu se justifică o altă modalitate de executare a pedepselor.
 în privința inculpatului L. G.-B. s-au reținut circumstanțe atenuante următoarele împrejurări: lipsa antecedentelor penale, perioada redusă în care acesta a săvârșit infracțiunile, în complicitate cu inculpatul L. E.-B., conduita bună în cursul procesului penal prin recunoașterea și regretarea faptelor comise.
 Având în vedere că inculpatul nu a participat la activitățile infracționale decât cu inculpatul L. E.-B., neaderând la grupul infracțional organizat și nu s-a dovedit că ar fi contribuit la producerea prejudiciului creat părții vătămate, s-a apreciat că scopul pedepsei va fi atins și fără executarea acesteia.
 în ceea ce privește latura civilă a cauzei s-au reținut următoarele:
 Prin activitățile infracționale desfășurate de inculpați s-a produs un prejudiciu Companiei E. Credit V. K., G. S.U.A.
 în cursul urmăririi penale aceasta a precizat că s-a înregistrat cu o pagubă totală de 278.742 dolari SUA în urma infracțiunilor informatice din care paguba produsă ca urmare a extragerilor de numerar în România în perioada 10 ianuarie 2006 - 11 iulie 2006 se ridică la suma de 21.653,09 USD și cere tragerea la răspundere a inculpaților (f.36-40 vol.I).
 în cursul judecății partea civilă prin adresa de la fila 194 (vol.I - instanță) a comunicat același prejudiciu.
 Având în vedere că în perioada pentru care partea vătămată se constituie parte civilă infracțiunile au fost săvârșite doar de inculpații O. E.-J. , L. E.-B. și H. N.-T., fapt ce rezultă din probele administrate, în baza art.998 Cod civil, art.14, 15 Cod procedură penală doar cei trei inculpați au fost obligați, în solidar, la plata sumei de 21.653,09 USD către Compania E. Credit V. K. G. S.U.A.
 Deși în cauză a fost citată societatea de asigurări de la care partea civilă a recuperat o parte a prejudiciului, aceasta nu s-a constituit parte civilă și având în vedere că paguba totală din activitățile infracționale a fost mult mai M decât suma pretinsă de la inculpații din România s-a apreciat că nu se impune amânarea cauzei pentru ca partea civilă să precizeze suma recuperată și pentru faptul că poziția părții civile este constantă pe tot parcursul procesului în ceea ce privește paguba creată în România.
 Suma pretinsă de partea civilă pentru infracțiunile săvârșite în România este aceeași atât în faza de urmărire penală cât și în faza de judecată iar în raport și de probele existente la dosarul cauzei s-a apreciat ca dovedit prejudiciul.
 Inculpații O. E.-J., L. E.-B., N. E., D. B.-E.și H. N.-T. au beneficiar și de alte sume de bani în urma extragerilor din bancomatele de pe raza municipiilor Z, S-M și C-N, astfel că în baza art.118 lit.e Cod penal a fost dispusă  confiscarea în favoarea statului de la inculpați a următoarelor sume de bani: de la inculpatul O. E.-J. suma de 30.000 lei (RON); de la inculpatul L. E.-B. suma de 43.000 lei (RON) din care suma de 452 lei se află depusă la Direcția Generală a Finanțelor Publice S; de la inculpatul N. E. suma de 500 lei (RON); de la inculpatul D. B.-E. suma de 3.000 lei (RON) din care suma de 100 lei (RON) este depusă la Direcția Generală a Finanțelor Publice S iar de la inculpatul H. N.-T. suma de 10.000 lei (RON).
 Sumele obținute de inculpații O. E.-J., L. E.-B., D. B.-E. și N. E. rezultă din declarațiile acestora date în cursul judecății, procesul-verbal de constatare a infracțiunii flagrante (vol.II, f.6,7) iar suma obținută de H. N.-T. rezultă din declarația inculpatului L. E.-B. și convorbirile telefonice dintre aceștia.
 în baza art.118 lit.b și c Cod penal, urmează a se dispune confiscarea de la inculpați în favoarea statului a următoarelor bunuri care au fost folosite la săvârșirea infracțiunilor sau date pentru săvârșirea infracțiunilor astfel:
- de la inculpatul L. E.-B.: un webcam M.; un încărcător laptop; un adaptor T. E.; un webcam N.; un adaptor V. seria (...); un rooter wireless mac 001DOF(...), serie (...); cititor de carduri Pro H.; un roter Canyon model Cn-E., seria N” o(...); o disketă T.; un dispozitiv electronic izolat cu bandă deculoare neagră; cartele P. seriile: (...)K.; (...)P3; (...)P3;  (...)P3; (...)E.; (...)P3; (...)K9; (...)E.; (...)E.; (...); 6P01; 8P01; (...)E.; cartelă D. seria (...); 2 carduri blank inscripționate cu marker de culoare neagră cu cifrele 0169 și 2961; 2 carduri Club Smart; 3 cartduri B.; 1 card Real; 1 card N.; 4 carduri H.; 6 CD-uri și E.-uri; 1 telefon mobil marca Nokia 8800 - T. care este închis; 1 card T. Club Sart cu nr.(...) având scris cu negru codul PIN: 6689; 1 card Real cu nr.(...) având scris cu negru codul PIN : 3732; 1 card „T. D.” cu nr.(...), PIN : 1976; 1 card „P.” U.-up and go cu nr.(...) având scris cu negru codul PIN: 1867; 1 card „P.” U.-up and go” cu nr.(...) având scris cu negru codul PIN : 4867; 1 card „T.-D.-D.” cu nr.(...) având scris cu negru codul PIN : 9745; 1 card „T.-D.-T.-G.” cu nr.(...) având scris cu negru codul PIN: 0167; 1 card „U. E.-T.-H.-D.” cu nr. (...) având scris cu negru codul PIN: 2672; 1 card  „U. E.-T.-H.-D.” cu nr. (...) având scris cu negru codul PIN 2675; 1 card „T.-D.-B.-H.” cu nr. (...); 1 card „U.-E.-T.-T.-D.” cu nr. (...) având scris cu negru codul PIN 3732; 1 card „P.- U.-Up-B.-Go” cu nr. (...) având scris cu negru codul PIN 3107; 1 card „Real” cu nr.(...) având scris cu negru codul PIN 6689; 1 card „H.-L.” cu nr. (...) având scris cu negru codurile PIN : 1615 și 9960; 1 card „B.” cu nr.(...) având scris cu negru codul PIN 0167; 1 card „P.” cu nr. (...) având scris cu negru codurile PIN 1598 și 1259; un T. capacitate 4 Gb T. E. seria (...); 1 laptop U. serie (...) G; 1 I. E. marca E. E. S/N: E.(...), P/N : E.(...)O de 250 Gb; două E.-uri, un hard marca T., seria 5JZB2T9F, un hard marca Maxtor, seria (...) și un hard fără serie inscripționată.
- de la inculpatul D. B.-E.: 83 de CD-uri; 40 E.-uri; un calculator cu carcasă de culoare neagră în care a fost identificat un hard disk marca E. E. serie E.(...), capacitate 250 Gb; un stik L. - Data U. capacitate 2 Gb KN(...), 04183 - 314 B.; o disketă F.; un F. N. de culoare neagră; o cartelă Romtelecom de 160.000 unități; 1 telefon Nokia 3310; K.(...)9/5; 1 telefon Sony Ericsson U.; K. (...) - (...)-5; Ca(...)odem Motorola N. ID 0016B53C5C96, V. N. ID (...), E. E. E. P(...)N.; o hârtie de culoare albă pe care sunt scrise următoarele: „mail-vin cartile E. CC: (...) F. [mm/yy] : 05/10/D.: 270/PIN: 1111 E. 1 @ inbox. Com pass: muiemare azi vine H. 200 mii mailuri” 1 formular E. V.” pentru suma de 1.000 Euro; 1 telefon mobil marca „Nokia 6230” 1 card T Mobile având nr.(...) și PIN - urile 7822, 7022, 7722; 1 card „T. D.” având nr.(...) cu Pin-ul 0871; 1 card „T. D.” nr.(...) cu PIN: 8388; 1 card P. nr.(...) cu PIN : 2320; 1 card P. cu nr.(...) cu PIN : 0460; 1 card „T. D.- D.” nr.(...) cu PIN : 7100; 1 card „T. D.-B. E.” cu nr.(...) cu PIN : 9230; 1 card T.-D.-D. cu nr. 50450…(...) cu PIN : 3031; 1 card H. L. cu nr.(...) cu PIN 6799; 1 card H. L. cu nr.(...) cu PIN : 8852; 1 card „E. Global F.” cu nr.(...) aparținând Băncii TranT.. 
- de la inculpatul H. N.-T., o chitanță de depunere numerar data 26.06.2007 ora 12:35:34 de la H. N.-T., valoare 215 Euro transfer E. V. cont 04C(...) având pe spate scris „L. E. B., O. (...) - Banca TranT. Sucursala S M; o chitanță Banca TranT., expeditor N. T. H., N. (...) destinație United L. suma 215 euro destinatar E. B. L., data 26.06.2007.
- de la inculpatul O. E.-J.: un laptop U. de culoare gri în care a fost identificat un hard disck marca Fujitsu de capacitate 120 GB serie O.; 82 de carduri; un adaptor mini V. acoperit cu plastic transparent; 3 adaptoare V. deculoare neagră având inscripția „D.”, un telefon Nokia O., J. : (...)/35/2 în care a fost găsită o cartelă P. seria (...)J1; o cartelă D. seria (...); un stick T. E., capacitate 4 Gb seria (...) - 004G(...); o carcasă de culoare argintie Combo I. F. în care a fost identificat un hard disk marca T., capacitate 120 Gb, S/N 5PLOAHMZ, P/N : 9W3884 - 502; o unitate de culoare neagră în care a fost identificat un hard disk marca E. E., seria P/N : (...) - (...), S/N E.(...) de capacitate 40 Gb; o unitate de culoare neagră în care  au fost identificate 2 hard disk-uri astfel: I., disk marca T. - E. de capacitate 400 Gb, S/N 3NFO(...) P/N 9Y7385 - 301 și hard disk T. - E., capacitate 250 Gb, S/N : 9(...), P/N : 9BD133- 304; un I E. marca Apple, de capacitate 60 GB seria (...) (...) U.; un laptop U..
- de la inculpatul N. E.: o unitate centrală de culoare albă, fără serie, care era desfăcută, în aceasta fiind identificat și demontat un I. marca MAXTOR capacitate 40 Gb seria (...); un telefon LG K.(...) - 01-(...)-5; un număr de 18 E.-uri și 113 CD-uri, 7 diskete, corpuri delicte care se află la Camera de corpuri delicte a  T r i b u n a l u l u i   S ă l a j.
 în baza art.109 alin.5 Cod procedură penală s-a dispus restituirea către inculpați a celorlalte mijloace de probă, nesupuse confiscării.
în baza art.189 Cod procedură penală, Legea nr.178/1997 și Ordinul Ministrului Justiției nr.1375/2005 contravaloarea cheltuielilor pentru traducerea actelor de procedură efectuate de traducătorul autorizat H. U. H. în sumă de 80 lei conform facturii nr.(...) din 11.12.2008 au fost avansate din fondul Ministerului Justiției.
 în baza art.191 Cod procedură penală, inculpații O. E.-J., L. E.-B., D. B.-E., N. E. și H. N.-T. au fost obligați să plătească statului câte 10.800 lei iar pe inculpatul L. G.-B. să plătească statului suma de 1.000 lei reprezentând cheltuieli judiciare. 
 împotriva acestei sentințe au formulat apel inculpații O. E. J., L. E. B., N. E., D. B. E., H. N. T. și L. G. B..
 Inculpatul N. E. a solicitat admiterea apelului, desființarea sentinței penale atacate și judecând cauza să se dispună reducerea pedepselor  aplicate inculpatului sub minimul special prevăzut de lege ca urmare a reținerii de circumstanțe atenuante, iar ca modalitate de executare a pedepsei să se dispună suspendarea sub supraveghere a executării acesteia în baza art.861 C.p.
 în motivele de apel inculpatul a arătat că a avut o conduită bună înainte de săvârșirea infracțiunilor, că nu are antecedente penale iar din referatul de evaluare întocmit în faza de urmărire penală rezultă că acesta a avut o bună conduită în societate, și că instanța de fond putea să rețină în favoarea acestuia circumstanța atenuantă prevăzută de art.74 lit.b C.p.
 Acesta a mai solicitat să se ține seama de contribuția sa la săvârșirea infracțiunilor care este relativ redusă, în sensul că doar i-a ajutat pe ceilalți inculpați să-și desfășoare activitatea infracțională prin asigurarea transportului.
 Inculpatul O. E. J. a solicitat admiterea apelului, desființarea sentinței penale atacate și judecând cauza să se dispună achitarea acestuia în baza art.11 pct.2 lit.a raportat la art.10 lit.a C.p.p. pentru infracțiunea prevăzută de art.42 alin.1 din Legea nr.161/2003 achitarea în baza art.10 lit.a C.p.p. pentru infracțiunile prevăzute de art.24 alin.1 și 2 din Legea nr.365/2002 și achitarea inculpatului în baza art.10 lit.a C.p.p. pentru infracțiunea prevăzută de art.8 din Legea nr.39/2003 raportat la art.323 C.p.
 în motivele de apel inculpatul a arătat că s-a reținut în sarcina sa săvârșirea infracțiunii prevăzută de art.42 alin.1 și art.42 alin.2 din Legea nr.161/2003, însă potrivit art.41 alin.1 accesul fără drept la un sistem informatic constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 3 ani sau amendă iar potrivit art.42 alin.2 fapta prevăzută la alin.1 săvârșită în scopul obținerii de date informatice, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani.
 Din dosar rezultă că accesarea s-a făcut doar în scopul de obținerii de date informatice și prin urmare fapta prevăzută de art.42 alin.1 nu există și se impune achitarea inculpatului.
 Acesta a mai fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art.24 alin.1 și art.24 alin.2 din Legea nr.365/2002, însă din declarațiile inculpatului L. și din înregistrările telefonice, precum și expertiza informatică nu rezultă că s-a realizat latura obiectivă a infracțiunii prev. de art.24 alin.1 întrucât inculpatul nu a falsificat nu a folosit și nu a deținut instrumentul de plată falsificat, doar a obținut date de pe internet pe care le-a comunicat inculpatului L. care a inscripționat cu aceste date cardurile cumpărate de la E. .
 Prin urmare inculpatul nu a săvârșit infracțiunea prev. de art.24 alin.1 în sensul că nu a falsificat vreun card, nu a inscripționat sau modificat asemenea instrumente de plată.
 Referitor la infracțiunea prev. de art.24 alin.2 aceasta însemnând deținerea și punerea în circulație a unui instrument de plată electronică falsificat însă inculpatul nu a săvârșit nici această infracțiune, întrucât printre bunurile confiscate nu se găsește nici un instrument de plată falsificat sau card gol ce urma să fie inscripționat.
 în sarcina inculpatului s-au mai reținut infracțiunile prevăzute de art.27 alin.1 și art.27 alin.2 din Legea nr.365/2002, acesta a recunoscut comiterea infracțiunilor, însă nu a participat la extrageri de numerar alături de inculpatul L. și nici măcar pentru asigurarea pazei.
 Inculpatul a mai arătat că a fost condamnat și pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.8  din Legea nr.39/2003 raportat la art.323 C.p., însă se impune achitarea sa și pentru această infracțiune pentru că nu a constituit nici un grup infracțional, iar singura persoană pe care a cunoscut-o era inculpatul L. iar constituirea unui grup infracțional presupune existența a mai mult de două persoane.
 în ceea ce privește faptele recunoscute inculpatul a solicitat reducerea pedepselor aplicate acestuia ca urmare a reținerii de circumstanțe atenuante iar ca modalitate de executare a pedepsei să se dispună suspendarea sub supraveghere potrivit art.861 C.p.
 Inculpatul D. B. a solicitat admiterea apelului, desființarea sentinței penale atacate și judecând cauza să se dispună achitarea acestuia în baza art.11 pct.2 lit.a raportat la art.10 lit.c C.p.p. cu privire la săvârșirea infracțiunilor prev. de art.24 alin.1 și art.24 alin.2 din Legea nr.365/2002.
 în motivele de apel inculpatul a arătat că din probele administrate în cauză nu rezultă că acesta ar fi săvârșit infracțiunile reținute în sarcina sa în sensul că a falsificat instrumente de plată electronice că a pus în circulație și că a deținut în vederea punerii în circulație astfel de instrumente de plată.
 Inculpatul a mai solicitat să se rețină în favoarea sa circumstanțe atenuante, în sensul că a recunoscut săvârșirea infracțiunilor, că a avut o bună conduită înainte de comiterea faptelor iar ca modalitate de executare a pedepsei să se dispună suspendarea condiționată a executării acesteia potrivit art.81 C.p.
 în cursul judecății inculpatul a invocat nulitatea percheziției domiciliare efectuate apreciind că au fost încălcate dispozițiile art.197 alin.2 și 3 C.p.p., întrucât inculpatul a fost reținut în data de 18 martie 2008 ora 15,00 ca urmare a organizării flagrantului , iar percheziția domiciliară a fost efectuată în aceeași zi între orele 16,00 - 19,40 și ca urmare inculpatul a fost împiedecat să participe la percheziție, sens în care nu se poate ține seama de această probă obținută ilegal.
 Inculpatul L. E. a solicitat admiterea apelului, desființarea sentinței penale atacate și judecând cauza să se dispună reducerea pedepselor aplicate acestuia cu reținerea de circumstanțe atenuante în favoarea inculpatului iar ca modalitate de executare să se dispună suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei potrivit art.861 C.p., apreciind că scopul acesteia poate fi atins și fără privarea de libertate cu atât mai mult cu cât inculpatul este arestat preventiv de peste 1 an.
 Inculpatul H. N. T. a  solicitat admiterea apelului, desființarea sentinței penale atacate și judecând cauza să se dispună în principal achitarea acestuia pentru infracțiunile reținute în sarcina sa iar în subsidiar să-i fie reduse pedepsele iar ca modalitate de executare să se dispună suspendarea condiționată a executării pedepsei potrivit art.81 C.p.
 în motivele de apel inculpatul a arătat că la dosar nu există probe din care să rezulte vinovăția sa și că singura acțiune pe care a săvârșit-o a fost aceea în care i-a predat inculpatului L. un număr de circa 50 carduri blank însă acestea nu au fost corespunzătoare pentru efectuarea de extrageri de numerar din bancomate și că nu a avut alte legături cu inculpatul L. sau cu ceilalți coinculpați.
 Inculpatul a mai arătat că infracțiunea prev. de art.41 alin.1 din Legea nr.161/2003 nu există întrucât nu a accesat niciodată vreun sistem informatic, iar inculpatul L. a arătat că inculpatul H. nu știe să lucreze pe calculator , iar referitor la infracțiunea prev. de art.41 alin.2 din Legea nr.161/2003 potrivit căreia este infracțiune fapta prev. de alin.1 săvârșită în scopul obținerii de date informatice, însă inculpatul nu a săvârșit asemenea faptă.
 Cu privire la infracțiunea prev. de art.24 alin.1 din Legea nr.365/2002 inculpatul a arătat că nu a falsificat nici un instrument de plată electronică.
 în legătură cu infracțiunea prev. de art.24 alin.2 din Legea nr.365/2002 inculpatul a solicitat să se țină seama de faptul că cardurile predate inculpatului L. nu sunt instrumente de plată electronică în sensul prev. de Legea nr.365/2002.
 Instrumentele de plată electronică la care se referă art.24 alin.2 din Legea nr.365/2002 trebuie să fie apte a efectua operațiunile prevăzute de art.1 pct.11 din lege, iar acestea să fi fost falsificate.
 Referitor la infracțiunea prevăzută de art.27 alin.1 din Legea nr.365/2002 inculpatul a solicitat să se rețină că nu a instigat pe nimeni la utilizarea vreunui instrument de plată electronică pentru ridicarea de numerar  și cu atât mai puțin a datelor de identificare a acestui instrument de plată.
 Cu privire la infracțiunea prev. de art.27 alin.2 din Legea nr.365/2002 inculpatul a arătat că nu a instigat la comiterea acestor infracțiuni, întrucât pentru a exista această infracțiune este necesar ca instrument de plată electronică să fie valabil, să nu fi fost falsificat, iar datele de identificare a acestuia să fi fost folosite în mod neautorizat.
 în legătură cu infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr.39/2003 inculpatul a arătat că l-a cunoscut doar pe inculpatul L., despre care nu știa că se ocupă cu folosirea de carduri falsificate.
 în subsidiar inculpatul a solicitat aplicarea unor pedepse sub minimul special prevăzut de lege, întrucât nu are antecedente penale, a avut o bună conduită în societate, este încadrat în muncă  și că scopul pedepsei poate fi atins fără executarea în regim de detenție.
 Inculpatul L. G. B. a solicitat admiterea apelului, desființarea sentinței penale atacate și trimiterea cauzei la Parchet în vederea refacerii urmăririi penale, fiind încălcate dispozițiile art.263 C.p.p.
 în motivele de apel s-a arătat că urmărirea penală nu a fost efectuată pentru infracțiunile prev. de art.27 alin.2 și 3 din Legea nr.365/2002, întrucât urmărirea penală s-a început pentru infracțiunile prev. de art.27 alin.1 și 2 din Legea nr.365/2002 și că în mod greșit inculpatul a fost trimis în judecată pentru infracțiunile prev. de art.27 alin.2 și 3 din Legea nr.(...).
 Acesta a fost trimis în judecată pentru complicitate la infracțiunile reținute în sarcina sa și nu ca autor, sens în care este imposibil ca inculpatul să fie complice pentru alte fapte pe care autorul nu le-a săvârșit, motive pentru care se impune trimiterea cauzei la Parchet în vederea refacerii urmăririi penale.
 Inculpatul a mai arătat că autorizarea interceptării convorbirilor telefonice a fost dată de președintele judecătoriei, fiind încălcate dispozițiile art.911 alin.3 C.p.p. întrucât instanța competentă era tribunalul.
 Față de ceilalți învinuiți s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală în baza art.10 lit.b1 C.p.p. pe motiv că nu au antecedente penale și au recunoscut comiterea faptelor și că pentru egalitate de tratament se impune achitarea inculpatului și aplicarea unei amenzi administrative.
 Apelurile formulate de inculpații O. E. J., L. E. B., N. E., D. B. E., H. N. T. și L. G. B. urmează să fie admise pentru motivele ce se vor arăta în continuare:
 Din probele administrate în cauză în faza de urmărire penală și la instanța de fond rezultă că începând cu anul 2005 inculpații O. E. J. și L. E. B. s-au asociat în vederea comiterii de infracțiuni prin intermediul sistemelor informatice, prin utilizarea de instrumente de plată electronice sau date de identificare ale unor deținători de instrumente de plată electronice, falsificarea de echipamente software, pagini web aparținând unor instituții comerciale în vederea obținerii unor date de identificare pentru instrumente de plată electronice .
 Ulterior, folosind aceste date inculpații le-au inscripționat pe carduri blank și le-au folosit pentru extrageri ilegale de numerar din bancomate amplasate pe raza localităților Z, S M și C-N.
 în această activitatea infracțională au fost atrași  inculpații N. E., D. B. E., L. G. B., H. N. T. și învinuiții E. B. și B. G aceștia participând la extrageri de numerar și la activități de falsificare de echipamente software și pagini web în vederea obținerii unor date de identificare pentru instrumente de plată electronică.
 Inculpatul O. E. J.  prin conectarea fără drept la mai multe calculatoare din întreaga lume a obținut fraudulos date de identificare a unor persoane în vederea inscripționării de instrumente electronice de plată false și retrageri de numerar de la diferite bancomate din România și a participat împreună cu inculpatul L. la extrageri de numerar folosind carduri clonate.
 Inculpații O. E. J., L. E. B., N. E., D. B. E. și L. G. B. au recunoscut comiterea faptelor pentru care aceștia au fost trimiși în judecată.
 Având în vedere că inculpații O. E. J., L. E. B., D. B. E., N. E. și L. G. B. au recunoscut comiterea infracțiunilor și că nu au antecedente penale în baza art.379 pct.2 lit.a C.p.p. apelurile formulate de aceștia urmează să fie admise în sensul că  se vor reduce pedepsele aplicate inculpatului O. E. J. pentru infracțiunile prev. de art.24 alin.1 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. de la 4 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a și b C.p. pe o perioadă de 3 ani la 3 ani și 6 luni închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a și b C.p. pe o perioadă de 2 ani, pentru infracțiunea prev. de art.27 alin.1 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. de la 3 ani și 6 luni închisoare la 3 închisoare, pentru infracțiunea prev. de art.27 alin.2 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. de la 3 ani și 6 luni închisoare la 3 ani închisoare și pentru infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr.39/2003 raportat la art.323 C.p. de la 4 ani închisoare la 3 ani închisoare.
 în baza art.11 pct.2 lit.a și art.10 lit.c C.p.p. urmează să fie achitat inculpatul O. cu privire la infracțiunea prev. de art.24 alin.2 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p., întrucât acesta nu a pus în circulație carduri false, doar a inscripționat carduri pe care le preda inculpatului L. iar din sumele obținute de acesta din urmă îi preda și inculpatului O. o cotă parte (f.206, 207 vol.I dosar fond).
 Urmează să fie menținute pedepsele aplicate inculpatului pentru infracțiunile prev. de art.42 alin.1 și art.42 alin.2 din Legea nr.161 /2003 ambele cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.
 în baza art.33 lit.a C.p.p. urmează să fie contopite pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa de 3 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a C.p.p. pe o perioadă de 2 ani, cu aplicarea art.71 și 64 lit.a și b C.p.
 Potrivit art.350 C.p.p. și 88 C.p. se va menține starea de arest a inculpatului iar din pedeapsa aplicată acestuia se va deduce perioada arestului preventiv   începând cu data de 19 martie 2008, la zi.
 Urmează să fie reduse pedepsele aplicate inculpatului L. E. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art.24 alin.1 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.de la 4 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a și b C.p. pe o perioadă de 3 luni la 3 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a și b C.p. pe o perioadă de 2 luni, pentru infracțiunea prev. de art.24 alin.2 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. de la 4 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a și b .C.p. pe o perioadă de 3 ani la 3 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a și b C.p. pe o perioadă de 2 ani, pentru infracțiunea prev. de art.25 din Legea nr.365/2002 de la 3 ani închisoare la 2 ani închisoare, iar pentru infracțiunea prev. de art.27 alin.1 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. de la 3 ani și 6 luni închisoare la 3 ani închisoare.
 Urmează să fie menținute pedepsele aplicate inculpatului pentru infracțiunile prev. de art.42 alin.1 și art.42 alin.2 din Legea nr.161/2003 ambele cu aplicarea art.41 alin.2 și art.27 alin.2 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.
în baza art.33 lit.a și art.34 lit.b C.p. urmează să fie contopite pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa de 3 ani și 6 luni închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art.16 lit.a și b C.p. pe o perioadă de 2 ani, cu aplicarea art.71 și 64 lit.a și b C.p.
 Potrivit art.350 C.p.p. și art.88 C.p. urmează să fie menținută starea de arest a inculpatului și să se deducă din pedeapsa aplicată acestuia perioada arestului preventiv începând cu data de 19 martie 2008, la zi. 
 în baza art.11 pct.2 lit.a raportat la art.10 lit.c C.p.p. urmează să fie achitați inculpații D. B. E. și N. E. cu privire la infracțiunile prev. de art.24 alin.1 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. și art.24 alin.2 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p., întrucât aceștia nu au falsificat sau pus în circulație instrumente de plată electronică false, toate cardurile au fost falsificate de inculpații L. și O. și doar inculpatul L. a pus în circulație instrumente false de plată electronică, așa cum rezultă din declarațiile tuturor inculpaților și din procesele verbale de interceptare a convorbirilor telefonice.
 Urmează să fie menținute restul pedepselor aplicate celor doi inculpați inclusiv pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare , cu aplicarea art.71 și 64 lit.a și b C.p.
 în baza art.350 și art.88 C.p. se va menține starea de arest a inculpaților , iar în baza art.88 C.p. se va deduce din pedepsele aplicate acestora perioada arestului preventiv începând cu data de 19 martie 2008 , la zi.
 Potrivit art.11 pct.2 lit.a raportat la art.10 lit.c C.p.p. urmează să fie achitat inculpatul H. N. T. cu privire la infracțiunile prev. de art.42 alin.1 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. și art.42 alin.2 din Legea nr.161/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.
 Din toate probele administrate în cauză nu rezultă că inculpatul H. ar fi accesat fără drept vreun sistem informatic sau că ar fi accesat un asemenea sistem în vederea obținerii de date informatice, care să fie folosite de ceilalți inculpați în vederea inscripționării de carduri false.
 Inculpatul L. în declarațiile date de acesta arată că inculpatul H. nu avea cunoștințe de operare pe calculator și că nu a abținut date de la acesta care să poată fi folosite pentru inscripționarea de carduri false.
 în baza art.11 pct.2 lit.a raportat la art.10 lit.c C.p.p. inculpatul H. N. urmează să fie achitat cu privire la infracțiunea prev. de art.24 alin.1 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.,41 alin.2 C.p. întrucât așa cum s-a arătat în detaliu mai sus  acesta doar a predat inculpatului L. un număr de 50 carduri, iar din declarația acestuia din urmă nu rezultă că inculpatul H. ar fi inscripționat carduri false.
 Urmează să fie redusă pedepsele aplicate inculpatului H. pentru infracțiunile prev. de art.24 alin.2 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. de la 4 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a și b C.p. pe o perioadă de 3 ani la 3 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a și b C .p. pe o perioadă de 2 ani, pentru infracțiunea prev. de art.25 C.p. raportat la art.27 alin.1 din Legea nr.365/2003 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. de la 3 ani și 6 luni închisoare la 3 ani închisoare, pentru infracțiunea prev. de art.25 C.p. raportat la art.27 alin.2 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. de la 3 ani și 6 luni închisoare la 3 ani închisoare și pentru infracțiunea prev. de art.8 din Legea nr.39/2003 raportat la art.323 C.p. de la 4 ani închisoare la 3 ani închisoare.
 în baza art.33 lit.a și art.34 lit.b C.p. urmează să fie contopite pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa de 3 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a și b C.p. pe o perioadă de 2 ani.
 Potrivit art.88 C.p. se va deduce din pedeapsa aplicată inculpatului perioada arestului preventiv începând cu data de 19 martie 2008 și până la data de 7 aprilie 2008.
 Urmează să se facă aplicarea dispozițiilor art.71 și art.64 lit.a și b C.p.
 Având în vedere că inculpatul H. a avut o contribuție mai redusă la comiterea infracțiunilor, apreciem că reeducarea acestuia se poate realiza și fără executarea pedepsei urmând ca în baza art.861 și art.862 C.p. să se dispună suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 5 ani.
 Potrivit art.71 alin.5 C.p. pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei se va suspenda și executarea pedepselor accesorii.
 în baza art.159 C.p.p. raportat la art.864 C.p. urmează să se atragă atenția inculpatului asupra cazurilor de revocare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei.
 Potrivit art.863 C.p. pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune următoarelor măsuri:
a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probațiune de pe lângă  T r i b u n a l u l   S a t u   M a r e;
b) să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile precum și întoarcerea;
c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;
d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență.
Referitor la inculpatul L. G. B. se rețin următoarele:
D. adevărului că inculpatul L. a fost trimis în judecată pentru comiterea infracțiunilor prev. de art.27 alin.1 și 2 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. iar inculpatul L. G. pentru complicitate la aceste infracțiuni, însă din eroare s-a reținut în sarcina inculpatului L. complicitatea la infracțiunile prevăzute de art.27 alin.2 și 3 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p., această din urmă infracțiune nu a fost reținută în sarcina autorului (art.27 alin.3 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.) și ca urmare nu putea fi comisă de complice, respectiv de inculpatul L..
Având în vedere că inculpatul L. a fost trimis în judecată pentru comiterea infracțiunilor prev. de art.27 alin.1 și 2 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p., iar inculpatul L. pentru complicitate la aceste infracțiuni și că doar din eroare s-a reținut complicitatea acestuia cu privire la infracțiunea prev. de art.27 alin.3 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. în baza art.334 C.p.p. urmează să fie schimbată încadrarea juridică a faptelor reținute în sarcina inculpatului L. din infracțiunile prevăzute de art.26 C.p. raportat la art.27 alin.2 și 3 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.în infracțiunile prev. de art.27 alin.1 și 2 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.
Urmează să fie menținute pedepsele aplicate inculpatului, inclusiv modalitatea de executare a acestora.
Vor fi menținute restul dispozițiilor sentinței penale atacate .
Solicitările inculpatului O. E. J. de a fi achitat cu privire la infracțiunile prevăzute de art.42 alin.1 din Legea nr.161/2003, art.24 alin.1 din Legea nr.365/2002 și art.8 din Legea nr.39/2003 raportat la art.323 C.p. sunt neîntemeiate.
Din declarațiile inculpatului L., procesele verbale de interceptare a convorbirilor telefonice și percheziția informatică rezultă că inculpatul O. a obținut date prin sistem informatic pe care le-a comunicat inculpatului L. cu ajutorul cărora erau inscripționate cardurile false.
Tot în probele prezentate mai sus, inclusiv declarația inculpatului O. rezultă că acesta din urmă a folosit de mai multe ori împreună cu inculpatul L. carduri false pentru extragerea de numerar din bancomate.
La fel rezultă din întreaga stare de fapt că inculpatul O. a colaborat cu ceilalți inculpați pentru obținerea de date cu care erau inscripționate cardurile, la fel a participat la extrageri de numerar, realizându-se în acest sens activitatea de grup infracțional.
Nici solicitarea inculpatului L. de a-i fi reduse substanțiale pedepsele aplicate acestuia iar ca modalitate de executare să se dispună suspendarea sub supraveghere nu este întemeiată, întrucât acesta a coordonat toată activitatea grupului infracțional având cea mai M implicare și apreciem că singura posibilitate de reeducare a inculpatului este prin executarea pedepsei în regim de detenție.
Tot neîntemeiate sunt  solicitările inculpatului D. B. de reducere substanțială a pedepselor aplicate acestuia, iar ca modalitate de executare să se dispună suspendarea condiționată potrivit art.81 C.p. și că instanța de fond nu s-a pronunțat asupra excepției de nulitate a percheziției efectuate la domiciliul inculpatului în data de 18 martie 2008 orele 16,00 - 19,40, întrucât a fost împiedecat să participe la această percheziție, fiind reținut ca urmare a constatării infracțiunii flagrante din aceeași zi.
Raportat la întreaga activitate infracțională desfășurată de inculpat apreciem că  reeducarea acestuia  nu se poate realiza prin suspendarea condiționată a executării pedepsei.
Potrivit art.104 alin.4 C.p.p. când persoana la care se face percheziția este reținută ori arestată, va fi adusă la percheziție. în cazul în care nu poate fi adusă, ridicarea de obiecte și înscrisuri precum și percheziția domiciliară se fac în prezența unui reprezentant ori a unui membru de familie, iar în lipsa acestora a unui vecin , având capacitate de exercițiu.
Inculpatul nu a putut participa la percheziția domiciliară efectuată la data de 18 martie 2008 orele 16,00 - 19,40 întrucât așa cum susține acesta în motivele de apel a fost reținut pentru audieri în E. de 18 martie 2008 începând cu ora 15,00 și până la ora 20,00.
Potrivit art.197 alin.2 C.p.p. dispozițiile relative la competența după materie sau după calitatea persoanei, la sesizarea instanței, la compunerea acesteia și la publicitatea ședinței de judecată sunt prevăzute sub sancțiunea nulității. De asemenea sunt prevăzute sub sancțiunea nulității și dispozițiile relative la participarea procurorului, prezența învinuitului sau a inculpatului și a sistarea acestora de către apărător, când sunt obligatorii potrivit legii, precum și la efectuarea referatului de evaluare în cauzele cu infractori minori.
Din dispozițiile legale menționate mai sus nu rezultă că neparticiparea inculpatului arestat la efectuarea percheziției domiciliare este sancționată cu nulitatea absolută.
Dispozițiile legale referitoare la efectuarea percheziției domiciliare au fost respectate în sensul că la aceasta au participat martori asistenți, care au semnat procesul verbal de percheziție (vol.XIII d.u.p.)
Tot neîntemeiate sunt și solicitările inculpatului H. N. de a fi achita acesta cu privire la infracțiunile prevăzute de art.24 alin.2 din Legea nr.365/2002 și art.27 alin.1 și 2 din Legea nr.365/2002 precum și art.8 din Legea nr.39/2003 iar ca modalitate de executare a pedepselor să se dispună suspendarea condiționată a acestora potrivit art.81 și 82 C.p.
Inculpatul H. N. T. nu a recunoscut nici una dintre infracțiunile pentru care acesta a fost trimis în judecată însă aceste apărări sunt contrazise de probele administrate în cauză.
 Astfel, din interceptările convorbirilor telefonice, precum și din declarațiile inculpaților L. E. și D. B. rezultă că inculpatul H. N. a avut preocupări constante  în obținerea de date ale utilizatorilor de instrumente de plată electronice pe care le-a furnizat inculpatului L. pretinzând 80% din sumele de bani extrase de inculpați din bancomate.
 Din probele administrate în cauză rezultă că inculpatul L. a corespondat pe internet cu inculpatul H. care avea porecla „O. dulcișor” întâlnindu-se de mai multe ori în S M. Inculpatul H. îl aproviziona periodic pe inculpatul L. cu carduri clonate pe care inculpatul L. le folosea la extrageri de numerar, iar după ridicarea sumelor inculpatul L. îi preda inculpatului H. 85% din sumele ridicate.
 De asemenea rezultă din probele administrate că inculpatul H. i-a propus inculpatului L. să retragă sume de bani cu carduri pe care le-a primit inscripționate de la o persoană din Anglia și că inculpatul H. i-a predat inculpatului L. 40-50 astfel de carduri cu care acesta din urmă a retras circa 80 milioane lei (volumul I fila 207, 209 dosar fond).
 Inculpatul H. N. susține că i-a predat inculpatului L. E. carduri blank, însă s-a probat în cauză că acesta le-a predat inculpatului L. carduri inscripționate, iar la data de 4 ianuarie 2008 i-a spus inculpatului L. că are 20 de carduri inscripționate și că dorește să le încerce în străinătate, împrejurare care rezultă din convorbirile telefonice purtate de cei doi inculpați,
 Inculpatul H. N. recunoaște că i-a predat inculpatului L. carduri neinscripționate pe care le-a cumpărat din B, însă nu cunoaște pentru ce anume avea nevoie inculpatul L. de aceste carduri și că nu a avut nici o înțelegere despre scoaterea unor sume de bani din bancomate, doar că inculpatul L. avea să-i plătească o anumită sumă de bani pentru care nu era stabilită o dată scadentă (f.210 vol.I dosar fond).
 Din declarațiile inculpatului L. E. rezultă că acesta îl cunoștea pe inculpatul H. T. cu care s-a întâlnit de două ori în cursul anului 2008 ocazie cu care i-a predat un număr de 50 carduri unele dintre acestea fiind inscripționate, iar pe alte le-a inscripționat inculpatul L. și că s-a înțeles cu inculpatul H. să scoată cu cardurile respective sume de bani din bancomate pentr a-i plăti acestuia o datorie mai veche.
 Potrivit acestei înțelegeri inculpatul H. urma să primească 85% din extrageri de numerar, iar inculpatul L. să rămână cu un procent de 15% și că i-a predat inculpatului H. suma de 80 milioane lei și nu suma de 100 milioane lei cum a declarat în faza de urmărire penală (f.207 vol.I dosar fond).
 Inculpatul D. B. E. arată în declarația dată de acesta la instanța de fond că s-a înțeles cu inculpatul L.  să extragă sume din bancomate cu carduri falsificate , fiind de acord cu această activitate, iar la data de 17 martie 2008 cei doi inculpați s-au întâlnit și cu inculpatul H. de la care inculpatul L. a primit mai multe carduri cu ajutorul cărora inculpatul L. urma să efectueze extrageri de numerar din bancomate, iar din sumele extrase inculpatul H. urma să primească un procent de 85% pentru achitarea unei datorii mai vechi, iar inculpatul L. să-și rețină un procent de 15% (f.209 vol.I dosar fond).
Aceste împrejurări rezultă și din procesele verbale de interceptare a convorbirilor telefonice .(vol.VI f. 39 - 45 d.u.p.).
Raportat la activitatea infracțională a inculpatului H. apreciem că reeducarea acestuia nu se poate realiza prin suspendarea condiționată a executării pedepsei, însă aceasta va fi suspendată sub supraveghere în condițiile prevăzute de art.861 și art.862 C.p.p. așa cum s-a arătat mai sus.
Susținerile inculpatului L. G. referitor la faptul că a fost trimis în judecată pentru alte fapte în calitate de complice, care nu au fost reținute în sarcina autorului sunt întemeiate și s-a ținut seama de acestea, dispunându-se schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute în sarcina acestora.
Afirmațiile inculpatului  referitoare la faptul că inițial interceptările convorbirilor telefonice au fost autorizate de judecătorie, iar ulterior de tribunal nu sunt întemeiate, întrucât urmărirea penală a început pentru infracțiuni de competența judecătoriei, sens în care autorizarea era legală, iar ulterior s-a constatat că infracțiunile sunt de competența tribunalului, sens în care autorizările au fost date de tribunal.
Neîntemeiată este și solicitarea inculpatului cu privire la achitarea acestuia în baza art.181 C.p. și aplicarea unei sancțiuni administrative, deoarece din starea de fapt prezentată mai sus nu rezultă  că faptele reținute în sarcina inculpatului nu ar prezenta gradul de pericol social al unor infracțiuni.
în baza art.189 C.p.p. urmează să se stabilească în favoarea baroului de Avocați C suma de câte 400 lei reprezentând onorariile din oficiu pentru asistența juridică acordată inculpaților N., L. și L. care vor fi suportate din G..
Potrivit art.192 alin.2 C.p.p. cheltuielile judiciare suportate de stat în apel urmează să rămână în sarcina acestuia.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE
îN NUMELE LEGII
DECIDE:

 

Admite apelurile declarate de inculpații O. E. J., L. E. B., N. (...), D. B. E., H. N. T. și L. G. B. împotriva sentinței penale nr.5 din 23 ianuarie 2009, pronunțată în dosar nr(...) al   T r i b u n a l u l u i   S ă l a j, pe care o desființează  în privința  soluționării laturii penale a cauzei și, pronunțând o nouă hotărâre:
I A. Reduce pedepsele aplicate inculpatului O. E. J. pentru infracțiunile prev. de:
- art.24 alin.1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. de la 4 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit.a,b C.pen. pe o perioadă de 3ani la 3 ani și 6 luni închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit.a,b C.pen. pe o perioadă de 2 ani;
- art. 27 alin.1 din Legea nr.365/2002 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. de la 3 ani și 6 luni închisoare la 3 ani;
- art. 27 alin.2 din Legea nr.365/2002 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. de la 3 ani și 6 luni închisoare la 3 ani;
- art.8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art.323 C.pen. de la 4 ani închisoare la 3 ani închisoare.
B. Achită inculpatul O. E. J. pentru săvârșirea infracțiunii prev. de:
- art.24 alin.2 din Legea nr.365/2002 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., în baza art. 11 pct.2 lit.a rap. la art.10 lit.c C.pr.pen.;
Menține pedepsele aplicate inculpatului pentru infracțiunile prev. de art.42 alin.1, art.42 alin.2 din Legea nr. 161/2003, ambele cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.
în baza art.33 lit.a și art.34 lit.b C.pen., aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de  3 ani  închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit.a,b C.pen. pe o perioadă de 2 ani.
 Face aplicarea dispozițiilor art.71 și 64 lit.a,b C.pen
în baza art.350 C.pr.pen. și art.88 C.pen. menține măsura arestării preventive a inculpatului și deduce din durata pedepsei aplicate timpul reținerii și arestării preventive de la 19.03.2008 la zi.
 II A. Reduce pedepsele aplicate inculpatului L. E. B. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:
-  art.24 alin.1 din Legea nr.365/2002 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. de la 4  ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit.a,b C.pen. pe o perioadă de 3 ani la  3 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit.a,b C.pen. pe o perioadă de 2 ani;
-  art.24 alin.2 din Legea nr.365/2002 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. de la 4  ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit.a,b C.pen. pe o perioadă de 3 ani la  3 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit.a,b C.pen. pe o perioadă de 2 ani;
 -25 din Legea nr.365/2002  de la 3  ani închisoare la 2 ani închisoare;
- art.27 alin.1 din Legea nr.365/2002 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. de la 3  ani și 6 luni închisoare  la 3 ani  închisoare;
- art.8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art.323 C.pen. de la 4 ani închisoare la 3 ani închisoare.
Menține pedepsele aplicate inculpatului pentru infracțiunile prev. de art.42 alin.1, art.42 alin.2 din Legea nr. 161/2003, ambele cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. și art. 27 alin.2  din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.
în baza art.33 lit.a și art.34 lit.b C.pen., aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de  3 ani și  6 luni  închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit.a,b C.pen. pe o perioadă de 2 ani.
Face aplicarea dispozițiilor art.71 și 64 lit.a,b C.pen
în baza art.350 C.pr.pen. și art.88 C.pen. menține măsura arestării preventive a inculpatului și deduce din durata pedepsei aplicate timpul reținerii și arestării preventive de la 19.03.2008 la zi.
III A. Achită inculpatul  D. B. E. (fiul lui O. și N., născut la 18.03.1987 în í…žimleul S, jud. S, domiciliat în í…žimleu S, str. (...).(...) (...)13  .1, 1p.1, jud. S  pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:
- art.24 alin.1 din Legea nr.365/2002 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.- în baza art. 11 pct.2 lit.a rap. la art.10 lit.c C.pr.pen.
- art.24 alin.2 din Legea nr.365/2002 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.- în baza art. 11 pct.2 lit.a rap. la art.10 lit.c C.pr.pen.
Menține restul pedepselor aplicate inculpatului, inclusiv pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare.
Face aplicarea dispozițiilor art.71 și 64 lit.a,b C.pen
în baza art.350 C.pr.pen. și art.88 C.pen. menține măsura arestării preventive a inculpatului și deduce din durata pedepsei aplicate timpul reținerii și arestării preventive de la 19.03.2008 la zi.
IV A. Achită inculpatul  N. (...) (fiul lui E. -E. și N., născut la 25.10.1988, în Z, jud. S, domiciliat în Simleu S, str. (...).(...) (...)  .1,  .8, jud. S, pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:
- art.24 alin.1 din Legea nr.365/2002 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.- în baza art. 11 pct.2 lit.a rap. la art.10 lit.c C.pr.pen.
- art.24 alin.2 din Legea nr.365/2002 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.- în baza art. 11 pct.2 lit.a rap. la art.10 lit.c C.pr.pen.
Menține restul pedepselor aplicate inculpatului, inclusiv pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare.
Face aplicarea dispozițiilor art.71 și 64 lit.a,b C.pen
în baza art.350 C.pr.pen. și art.88 C.pen. menține măsura arestării preventive a inculpatului și deduce din durata pedepsei aplicate timpul reținerii și arestării preventive de la 19.03.2008 la zi.
V A. Achită inculpatul H. N. T. (fiul lui J. și N. S., născut la 17.07.1983 în S M, jud. S M, domiciliat în S M, B-E. (...) (...)H 67,  .9, jud. S M,  pentru săvârșirea  infracțiunilor prev. de:
- art. 42 alin.1 și art.42 alin.2 din Legea nr.161/2003, toate cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. - în baza art. 11 pct.2 lit.a rap. la art.10 lit.c C.pr.pen.
- art. 24 alin.1  din Legea nr.365/2002 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen în baza art. 11 pct.2 lit.a rap. la art.10 lit.c C.pr.pen.
B. Reduce pedepsele aplicate inculpatului H. N. T. pentru  infracțiunile prev. de:
- art.24 alin.2 din Legea nr.365/2002 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. de la 4  ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit.a,b C.pen. pe o perioadă de 3 ani la  3 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit.a,b C.pen. pe o perioadă de 2 ani;
- 25 C.pen. rap. la  art . 27 alin.1 din Legea nr.365/2002 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., de la 3 ani și 6 luni închisoare la 3 ani ;
- 25 C.pen. rap. la  art . 27 alin.2 din Legea nr.365/2002 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., de la 3 ani și 6 luni închisoare la 3 ani ;
- art.8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art.323 C.pen. de la 4 ani închisoare la 3 ani închisoare.
în baza art.33 lit.a și art.34 lit.b C.pen., aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de  3 ani  închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit.a,b C.pen. pe o perioadă de 2 ani.
 în baza art.88 C.pen.  deduce din durata pedepsei aplicate timpul reținerii și arestării preventive de la 19.03.2008 la  07.04.2008.
Face aplicarea dispozițiilor art.71 și 64 lit.a,b C.pen.
în baza art.86/1-86/2 C.pen. suspendă sub supraveghere executarea pedepsei pe durata termenului de încercare de 5 ani.
în baza art.71 alin.5 C.pen. pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, suspendă și executarea pedepsei accesorii.
 în baza art.359 C.pr.pen. rap. la art.86/4 C.pen. atrage atenția inculpatului asupra cazurilor de revocare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii.
în temeiul art. 86/3 C.pen. pe durata termenului de încercare obligă inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere :
    a) să se prezinte, la datele fixate, la  Serviciul de Probațiune de pe lângă  T r i b u n a l u l   S a t u-M;
    b) să anunțe, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea;
    c) sa comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;
    d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență.
    Datele prevăzute la  lit. b), c) si d) se comunică  serviciului stabilit  la lit. a).
    VI  Schimbă încadrarea juridică  a faptei reținute în sarcina inculpatului L. G. B. (fiul lui G. -J. și F., născut la 12.01.1965 în zalău, jud. S, domiciliat în S M, str. (...) (...)25,  .5, jud. S M) din infracțiunea prev. de art.26 C.pen. rap. la art. 27 alin.2,3 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. în infracțiunea prev. de art.26 C.pen. rap. la art.27 alin.1,2 din  Legea nr. 365/2002 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.
Menține pedeapsa aplicată inculpatului, precum și modalitatea de executare.
VII Menține restul dispozițiilor sentinței apelate.
în baza art. 189 C.pr.pen. stabilește în favoarea Baroului de Avocați C sumele de câte 400 lei - onorarii apărători din oficiu pentru inculpații N., L. și L., sume ce se vor avansa din fondurile Ministerului Justiției.
în baza art.192 alin.3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.
Cu drept de recurs în 10 zile de la pronunțare cu inculpații și de la comunicare cu partea civilă.
Pronunțată în ședința publică din 06 mai 2009.