Dosar nr(...)845/2009
CURTEA DE  A P E L   B U C U R E í…ž T I  SECí…¢IA I-A PENALÄ”š
DECIZIA PENALÄ”š NR.131
í…žedința publică din data de 27 mai  2009

 

Domenii: Penal - infracțiuni privind comerțul electronic. Utilizarea unui instrument de plată electronică, inclusiv a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia, fără consimțământul titularului instrumentului respectiv.

 

M I N I S T E R U L   P U B L I C Parchetul de pe lângă  Curtea de  A P E L   B U C U R E í…ž T I este reprezentat de procuror E. D..


Pe rol fiind soluționarea recursului  formulat de către  Parchetul de pe lângă  T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i împotriva Sentinței penale nr. 189 din data de  20.02.2009 pronunțată de  T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i  Secția I penală în dosarul nr(...).

La apelul nominal făcut în ședința publică a răspuns intimatul-inculpat H. B. A, personal, în stare de libertate  asistat de apărător ales - avocat B. E., cu împuternicire avocațială depusă la dosar.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:
Apărătorul ales al intimatului-inculpat solicită încuviințarea probei cu înscrisuri, respectiv o adeverință de la locul de muncă al intimatului și o caracterizare de la poliția de la localitatea unde domiciliază, din com. E. M.

Reprezentantul parchetului, având cuvântul,  nu se opune probei cu înscrisuri solicitată.

Curtea, deliberând,  admite proba cu înscrisuri solicitată de intimatul-inculpat prin apărătorul său ales, luând act că s-au depus la dosar, o adeverință de la locul de muncă al intimatului și o caracterizare de la Postul de Poliție din localitatea E. M.

Curtea, ia act de faptul că inculpatul nu mai dorește să dea o declarație în fața Curții și că își menține declarațiile pe care le-a dat în fața primei instanței.

Nemaifiind cereri de formulat sau excepții de invocat, Curtea acordă cuvântul în dezbateri asupra apelului.

Reprezentantul parchetului, având cuvântul, în temeiul art.379 pct.2 lit.a, solicită admiterea apelului formulat de Parchetul de pe lângă  T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i, astfel cum a fost motivat în scris.

Apreciază că instanța de fond, a dat o valoarea exagerată și singulară ultimei declarații date de către inculpat, în luna februarie 2009, prin care a schimbat total modul în care s-a petrecut fapta.

Consideră că această declarație a inculpatului este pusă sub semnul întrebării, iar faptul că inculpatul recunoaște în această ultimă declarație complicitatea a altor două persoane, care, în cazul în care ar fi fost reală, ar fi trebuit spusă de la începutul urmăririi penale.

De asemenea, apreciază că în urma acestei declarații rezultă atitudinea oscilantă și nesinceră a inculpatului.

Concluzionând, solicită admiterea apelului și desființarea hotărârii instanței de fond, astfel cum a fost formulat prin motivele de apel scrise.

Apărătorul ales al intimatului-inculpat, pune concluzii de respingere a apelului parchetului ca nefondat și să se constate că în mod corect, instanța de fond, evaluând faptele, urmările lor socialmente periculoase, personalitatea inculpatului și profilul anterior și după comiterea infracțiunii, a dat o soluție legală și temeinică.

Arată că aceasta a fost găsit de poliția comunitară, pe raza municipiului B, având asupra sa un număr de carduri falsificate și o sumă de bani. Inculpatul a recunoscut că aceste carduri îi aparțin și că banii provin din retrageri, însă le-a mai spus lucrătorilor de poliție că nu este  singur, că în preajmă mai este o mașină, în care sunt doi tineri care l-au însoțit din C până în B, care îl așteptau să vină cu banii retrași.

Inculpatul fiind prins cu cardurile și banii asupra lui și recunoscând fapta, a fost reținut, arestat preventiv și trimis în judecată pentru săvârșirea faptei reținute în sarcina sa.

în ceea ce privește atitudinea oscilantă a inculpatului, precizează că aceasta, și cu ocazia primelor declarații a încercat să relateze ce s-a întâmplat cu adevărat, dar nu s-a reținut nimic în acest sens, după care inculpatul a fost trimis în judecată și a relatat instanței, într-o primă faza ce a declarat și la începutul urmăririi penale, însă, la ultimul termen de judecată în fața instanței de fond, acesta a dat o declarație care să corespundă modului în care s-au fost petrecut faptele.

Apreciază că instanța de fond în mod corect i-a aplicat inculpatului o pedeapsă neprivativă de libertate, acesta înțelegând gravitatea faptelor săvârșite. Documentele depuse în fața primei instanțe și cele depuse astăzi relevă că reintegrarea inculpatului s-a realizat, s-a încadrat din nou la aceeași firmă la care lucra anterior arestării.
 

Față de cele arătate mai sus, solicită respingerea apelului parchetului și menținerea hotărârii instanței de fond ca legală și temeinică.
 

Apelantul-inculpatul H. B. A, având ultimul cuvânt arată că regretă săvârșirea faptelor.

Dezbaterile declarându-se închise, cauza a rămas în pronunțare.

După deliberare,

 

C U R T E A

 

Asupra apelului penal de față:

Prin sentința penală nr.189/20.02.2009,  T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i - Secția I-a Penală, a dispus în baza art. 24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal condamnarea inculpatului H. B. A la pedeapsa de 3 ani închisoare.

în baza art.65 Cod penal a fost aplicată inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 al.1 teza a II-a și lit.b Cod penal pe o durată de 5 ani.

în baza art.27 al.1 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 al.2 Cod penal  a fost condamnat inculpatul la pedeapsa de 3 ani închisoare.

în baza art.33 lit.a Cod penal și 34 lit.b Cod penal  au fost contopite pedepsele aplicate, inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare.

în baza art.35 Cod penal a fost aplicată inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 al. 1 teza a II-a și lit.b Cod penal pe o durată de 5 ani.

în baza art.861 Cod penal a fost suspendată sub supraveghere executarea pedepsei pe un termen de încercare de 8 ani.

în baza art.863 al. 1 Cod penal pe durata termenului de încercare inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere:
-se va prezenta lunar la Serviciul de Probațiune de pe lângă  T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i,
-va anunța în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare ce depășește 8 zile precum și întoarcerea,
-va comunica și justifica schimbarea locului de muncă,
-va comunica informații de natură a putea fi controlate mijloacele sale de
existentă.

în baza art.863 al.3 lit.a Cod penal inculpatul a desfășurat o activitate neremunerată cu o durată totală de 200 de ore în interesul unei instituții publice desemnate de Serviciul de Probațiune de pe lângă  T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i.

S-au pus în vedere inculpatului dispozițiile art.864 Cod penal.

S-a făcut aplicarea art.71 al.1 și 5 Cod penal - 64 lit.a teza a II-a și lit.b Cod penal.

în baza art.350 al.1 C.p.p.  s-a dispuns punerea de îndată în libertate a inculpatului, dacă nu este reținut sau arestat în altă cauză.

In baza art.88 Cod penal s-a dedus reținerea și arestarea preventivă de la 31.10.2008 la data punerii efective în libertate.

în baza art.118 lit.e Cod penal  s-a confiscat de la inculpat suma de 13.927 ron ridicate conform recipisei de consemnare la CEC Bank nr. (...)/1, (f. 54 dup).

în baza art.118 lit.c Cod penal  s-a confiscat de la inculpat cele 56 de carduri falsificate introduse la Camera de corpuri delicte a DGPMB conform dovezii nr. (...)/09.12.2008 (f. 92 dup).
în baza art.348 C.p.p.  s-a dispus restituirea către inculpat a telefonului mobil marca Samsung, card BRD nr.(...), permis de conducere seria D (...) și borseta ridicate de la inculpat și introduse la Camera de corpuri delicte a DGPMB conform dovezii nr.(...)/09.12.2008 (f. 92 dup).

în baza art.191 al.1 Cod pr.pen. a fost obligat inculpatul la 1.800 ron cheltuieli judiciare stat.

Pentru a pronunța această sentință  instanța de fond a reținut că la data de 31.10.2008, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a efectuat mai multe retrageri frauduloase de numerar de la bancomate din zona Bd.(...) (...), folosind în acest scop carduri bancare falsificate, valoarea prejudiciului fiind de aproximativ 13.000 lei.

Actul de inculpare are la bază următoarele mijloace de probă: proces ¬verbal de depistare și prindere în flagrant, declarații inculpați, planșa fotografică privind cardurile bancare găsite asupra inculpatului, proces-verbal de citire a datelor conținute pe benzile magnetice ale cardurilor blank ridicate de la inculpați, adrese privind informațiile comunicate de unități bancare și recipisa nr.(...)/04.11.2008 de consemnare la CEC Bank a sumelor de bani ridicate din posesia inculpatului.

în cursul cercetării judecătorești a fost audiat inculpatul H. B. A și martora H. F..

S-a reținut următoarea situație de fapt:

La data de 31.10.2008, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul H. B. A a efectuat mai multe retrageri frauduloase de numerar de la bancomate din zona bd. (...) (...), folosind în acest scop cârduri bancare falsificate, valoarea prejudiciului fiind de aproximativ 13000 lei.

Astfel, la data de 31.10.2008, în jurul orei 01.00, inculpatul H. B. A a fost depistat de lucrători din cadrul Secției 10 Poliție ¬Biroul Ordine Publică aflați în misiune de patrulare, în apropierea unui B. aparținând B.R.D. - Sucursala (...).

întrucât comportamentul acestuia părea suspect, s-a procedat la legitimarea sa, ocazie cu care inculpatul a încercat să fugă, fiind prins și imobilizat după aproximativ 200 m.

Cu prilejul controlului corporal efectuat de organele de cercetare penala, asupra inculpatului s-au găsit un număr de 56 de cârduri bancare contrafăcute si suma totala de 13.927 lei.

în ceea ce privește proveniența instrumentelor de plata găsite asupra sa, inculpatul a declarat lucrătorilor de poliție care l-au depistat că le-a găsit in data de 30.10.2008, într-un parc situat în mun. C.

în acest sens, inculpatul a precizat ca a luat cardurile respective, deplasându-se în mun. B cu intenția de a retrage sume de bani de la B.-uri bancare.

Aspectele de mai sus au fost consemnate in cuprinsul procesului-verbal de constatare a infracțiunii flagrante întocmit in cauza (filele 24).

în urma citirii informațiilor de pe benzile magnetice ale cârdurilor găsite asupra inculpatului, cu ajutorul unui cititor electronic N. seria (...), s-a constatat faptul ca acestea sunt contrafăcute si conțin informații bancare referitoare la numere de cârduri, fiind emise de către instituții bancare din Italia, conform anexelor atașate proceselor-verbale întocmite în acest sens (filele 34¬44).

Situația de fapt astfel cum a fost stabilită în rechizitoriu și avută  în vedere și de instanța de fond a fost dovedită prin procesul verbal de depistare și prindere în flagrant, planșa fotografică privind cardurile găsite asupra  inculpatului, proces - verbal de citire a datelor conținute pe benzile magnetice ale cardurilor blank ridicate de la inculpat, adrese privind informațiile  comunicate de unitățile bancare.

Astfel din informațiile comunicate de Banca Română de Dezvoltare a rezultat  că de la B.-ul nr. 594 situat în B, str. (...) sau efectuat un număr de 15 tranzacții cu instrumente de plată având aceleași date de identificare ca și cele găsite  asupra inculpatului.

Aceleași date au fost furnizate și de S. Bank și de Banca Transilvania de la ambele bănci fiind efectuate câte patru retrageri de la B. cu carduri  bancare având aceleași date cu cele găsite  asupra inculpatului.

Fiind audiat  inculpatul nu a recunoscut comiterea faptelor însă în faza de cercetare judecătorească acesta a revenit asupra declarațiilor inițiale recunoscând faptele reținute  în sarcina sa dând o declarație  amplă cu privire la modul  de obținere a cardurilor falsificate.

împotriva acestei sentințe, în termen legal, a declarat apel Parchetul de pe lângă  T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i criticând-o pentru netemeinicie, sub aspectul greșitei individualizări a pedepsei atât sub aspectul cuantumului, cât și a modalității de executare, motivându-se că instanța de fond  a ignorat gravitatea modalității de comitere a infracțiunii, gravitatea împrejurărilor concrete ale cauzei, mijloacele folosite și atitudinea constantă a inculpatului de negare a faptei.

Critica adusă nu este fondată.

Analizând legalitatea și temeinicia sentinței apelate sub aspectul motivelor de apel invocate, cât și din oficiu conform art. 371 alin. 2 Cod procedură penală, referitoare la efectul devolutiv al apelului, sub toate aspectele de fapt și de drept, Curtea apreciază că apelul Parchetului nu este fondat urmând a-l respinge ca atare pentru  considerentele ce urmează:

Curtea apreciază că situația  de fapt a fost  corect stabilită fiind rezultatul coroborării  tuturor probelor administrate atât în faza de urmărire penală  cât și în faza de cercetare  judecătorească, încadrarea juridică dată faptelor reținute  în sarcina inculpatului este legală, în mod corect reținându-se că sunt întrunite în cauză condițiile  tragerii la răspundere penală a  inculpatului.

Cu privire la pedeapsa aplicată inculpatului, Curtea apreciază că a fost corect individualizată atât sub aspectul cuantumului cât și a modalității de executare, instanța de fond având în vedere la aplicarea pedepsei toate criteriile generale de individualizare judiciară a pedepsei reglementate de dispozițiile art. 72 Cod penal și anume gradul de pericol social concret al faptelor comise, modalitatea și împrejurările comiterii faptelor ca și poziția procesuală adoptată de inculpat, care inițial a negat comiterea faptelor, iar în fața instanței de fond  revenind asupra poziției sale dând  o declarație  prin care a recunoscut faptele ce i se rețin  în sarcină.

La individualizarea pedepsei instanța de fond nu a avut în vedere doar faptul că inculpatul a recunoscut faptele în faza de cercetare judecătorească ci și împrejurarea că este la primul  conflict cu legea penală circumstanțe în raport de care a apreciat că reeducarea inculpatului se poate realiza  și prin aplicarea unei pedepse  neprivative de libertate.

De altfel și regimul sancționator stabilit de legiuitor, diferența dintre limita minimă specială și limita maximă specială fiind foarte M, fiind cuprinsă între 1 și 12 ani, permite instanței de judecată să aplice o pedeapsă în funcție de criteriile specifice fiecărei cauze, gravitatea faptelor neputând să conducă prin ea însă la aplicarea unei  pedepse cu executare în  regim de detenție, fără a fi avute în vedere și celelalte  criterii de individualizare judiciară a pedepsei.

Susținerile Parchetului în sensul că instanța de fond a dat o importanță prea M declarației inculpatului din faza de cercetare judecătorească, în detrimentul celorlalte probe, iar cuantumul pedepsei a fost în așa măsură stabilit pentru a putea face aplicarea art. 861 Cod penal, nu sunt reale, cât timp instanța de fond a avut în vedere la aplicarea pedepsei toate circumstanțele  reale și personale ale comiterii faptei.

în mod corect a stabilit instanța de fond  că scopul educativ și coercitiv al pedepsei poate fi atins fără privare de libertate și chiar fără executarea acesteia, în acest mod oferindu-i-se inculpatului posibilitatea de a  demonstra că această faptă reprezintă doar un accident în viața sa.

De altfel măsurile de supraveghere stabilite în sarcina inculpatului ca și durata termenului de încercare vor contribui la reeducarea inculpatului și la formarea unei atitudini corect față de regulile de conviețuire socială și ordinea de drept.

Față de considerentele arătate, Curtea urmează ca în baza art. 379 pct. 1 lit. b Cod procedură penală  să respingă ca nefondat apelul Parchetului.
Văzând și dispozițiile art. 192 alin. 3 Cod procedură penală.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE
îN NUMELE LEGII
DECIDE:

Respinge, ca nefondat, apelul declarat de Parchetul de pe lângă  T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i împotriva sentinței penale nr.189/20.02.2009 pronunțată de  T r i b u n a l u l   B u c u r e ș t i - Secția I-a Penală, în dosarul nr(...).

Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.
 

Cu recurs.
 

Pronunțată în ședință publică, azi 27.05.2009.