CURTEA DE  A P E L   P I T E í…ž T I
SECí…¢IA PENALÄ”š í…žI PENTRU CAUZE CU MINORI í…žI DE FAMILIE
DOSAR NR(...)  DECIZIA PENALA NR. 177/R-MF
í…žedința publică din 10 Martie 2009

 

Domenii: Infracțiuni privind comerțul electronic - falsificarea instrumentelor de plată electronică,  deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

 

                   

S-au luat în examinare, pentru soluționare, recursurile penale declarate de PARCHETUL DE PE L탔šNGÄ”š  T R I B U N A L U L   V 탔š L C E A, și inculpații: E. E.,E. N. E.,E. P. E.și E. D. D., împotriva sentinței penale nr. 201 din 21.11.2007, pronunțată de  T R I B U N A L U L   V 탔š L C E A, în dosarul nr(...).

S-a procedat la înregistrarea ședinței potrivit art. 304 alin.1 Cod procedură penală.

 La apelul nominal, făcut în ședință publică, au răspuns recurentul inculpat E. E., asistat de avocat ales E. E., care răspunde și pentru recurentul inculpat E. N. E.  și recurentul inculpat E. D. D., asistat de avocat E. E. care substituie pe avocat E. D.escu,  în baza delegației de la dosar, lipsă fiind recurentul inculpat E. P. E..

Procedura, legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:

Avocat E. E., pentru recurenții inculpați arată că nu mai are cereri de formulat.

Reprezentantul parchetului precizează că recursul îl vizează numai pe inculpatul E. E. și arată că nu mai are cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri prealabile de formulat acordării cuvântului, curtea constată recursul în stare de judecată și acordă cuvântul asupra acestuia, precum  și în legătură cu admisibilitatea acestei  căi de atac  declarate separat de apelul cu care a fost atacată de către procuror soluția primei instanțe.

Reprezentantul parchetului susține că, întrucât s-a uzat de calea recursului considerându-se că este întemeiată, apreciază că este admisibilă. Susține că este vorba de recurs și nu trebuia restituită cauza la procuror pentru art. 25 respectiv art. 27 alin. 2 din Legea 365/2002 cu 41 alin.2.

 Avocat E. E., având cuvântul pentru recurenți, arată că atunci când a solicitat restituirea cauzei la parchet,  instanța de fond a înțeles să nu se pronunțe și să se pronunțe odată cu fondul. Apreciază că această cale de atac este admisibilă și consideră inadmisibil modul în care a procedat instanța de fond judecând odată cu fondul. în această cauza are și apel și recurs. Când a solicitat restituirea, a discutat pe mai multe chestiuni care țin de legalitatea rechizitoriului. Susține că a fost pusă în mișcare acțiunea penală prin rechizitoriu pentru 2 fapte și trimis în judecată pentru 3 fapte. Când s-a dispus disjungerea cauzei pe art. 25 rap. la art. 27 s-a ajuns la o soluție așa cum a dat-o instanța de fond, inadmisibilă. Prin rechizitoriu trebuie să se limiteze la fapta și persoana pentru care s-a făcut urmărirea penală și trebuie să cuprindă în afară de fapta reținută, încadrarea și probele certe.   

 Reprezentantul parchetului, având cuvântul cu privire la   temeinicia soluției pe fond, arată că a declarat recurs dacă era nefavorabilă soluția și dorea restituirea. Susține că practica instanței nu a fost constată, referitor la achitarea dispoziției privind extinderea procesului penal, în discuție fiind rezoluția din 03.04.2006, dacă este valabilă prin extindere potrivit art. 238 Cod procedură penală sau nu este posibil.

 Recurenții inculpați E. E. și E. D. D., având pe rând ultimul cuvânt, arată că sunt de acord cu concluziile apărătorului.

         

C U R T E A

   

Asupra recursurilor penale formulate, deliberând constată:

Prin sentința penală nr. 201 din 21 noiembrie 2007 pronunțată de   T R I B U N A L U L   V 탔š L C E A, în baza art. 25 rap. la art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, a fost condamnat inculpatul E. E., fiul lui J. și N., născut la data de 4 iulie 1964, în comuna P., județul V, cu același domiciliu, cetățean român, studii 10 clase și școala profesională, fără ocupație, căsătorit, cu antecedente penale, CNP (...), la 4 ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.b Cod penal, pe o perioadă de 2 ani.

în baza dispozițiilor art. 24 alin. 2 din  Legea nr. 365/2002, a fost condamnat același inculpat la 5 ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a,b Cod penal, pe o perioadă de 2 ani.

în baza  dispozițiilor art. 25 din Legea nr. 365/2002, a mai fost condamnat inculpatul la 2 ani închisoare.

în baza dispozițiilor art. 33 lit. a) rap. la art. 34 lit. b) Cod penal,  s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), b) pe o perioadă de 2 ani, în condițiile art. 57 Cod penal.

în baza disp. art. 71 Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), b), c) Cod penal.

în baza disp. art. 88 Cod penal, s-a scăzut din durata pedepsei aplicate perioada reținerii și arestării preventive, cuprinsă între 21 februarie 2006 și 11 aprilie 2007, inclusiv.

în baza dispozițiilor art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, a fost condamnat inculpatul E. D. D., fiul lui D. și (...), născut la data de 27 octombrie 1982, în municipiul D, județul V, cu domiciliul în comuna P., județul V, cetățean român, studii 10 clase, fără ocupație, necăsătorit, cu antecedente penale, CNP (...), la 4 ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), b) Cod penal, pe o perioadă de 1 an.

în baza dispozițiilor art. 24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002,  a fost condamnat același inculpat la 3 ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit. a), b) Cod penal,  pe o perioadă de 1 an.

în baza disp. art. 25 din Legea nr. 365/2002, a mai fost condamnat  inculpatul la 2 ani închisoare.

în baza dispozițiilor art. 20 Cod penal rap. la art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002, a fost condamnat inculpatul la 2 ani și 6 luni închisoare.

în baza dispozițiilor art. 33 lit. a) rap. la art. 34 lit. b) Cod penal, s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), b) Cod penal, pe o perioadă de 1 an.

în baza disp. art. 71 Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), b), c) Cod penal, iar în baza dispozițiilor art. 88 Cod penal, s-a computat din durata pedepsei aplicate inculpatului perioada reținerii și arestării preventive, cuprinsă între 11 februarie 2006 și 11 aprilie 2007, inclusiv.

în baza dispozițiilor art.24 alin.1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal și art. 99 și urm. Cod penal, a fost condamnat inculpatul E. N. E., fiul lui E. și J., născut la data de 15 mai 1988, în D, județul V, domiciliat în comuna P., sat E., județul V, cetățean român, fără antecedente penale, CNP (...), la 2 ani închisoare.

în baza dispozițiilor art. 24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art.91 și urm.Cod penal, a fost condamnat inculpatul la 2 ani închisoare.

în baza dispozițiilor art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 99 și urm. Cod penal, a mai fost condamnat inculpatul la 1 an închisoare.

în baza dispozițiilor art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b), c) Cod penal, s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare.

în baza dispozițiilor art. 71 Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), b) Cod penal.

în baza dispozițiilor art. 861 și art.862 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, stabilindu-se  un termen de încercare de 4 ani.

în baza art. 863 Cod penal, pe durata termenului de încercare a fost obligat inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a). să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea sau <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />la Serviciul de Probațiune;

b). să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare ce depășește 8 zile, precum și întoarcerea;

c). să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;

d). să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență.

în baza dispozițiilor art. 71 alin. 5 Cod penal, pe durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere s-a suspendat și executarea pedepselor accesorii, atrăgându-se atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 864 Cod penal.

în baza dispozițiilor art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal și art. 18 din Legea nr. 508/2004  modificată, a fost condamnat inculpatul N. E. N., fiul lui N. și E., născut la data de 7 martie 1986 în  municipiul D, județul V, cu domiciliul în R V,(...), (...).6,  . A,  . 34, județul V, studii 11 clase, fără ocupație, fără antecedente penale, CNP (...), la 2 ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), b) Cod penal, pe o perioadă de 1 an.

în baza dispozițiilor art. 24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 18 din Legea nr. 508/2004 modificată, a fost condamnat inculpatul la 2 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a), b) Cod penal, pe o perioadă de 1 an.

în baza art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 18 din Legea nr. 508/2004 modificată, a fost condamnat inculpatul la 8 luni închisoare.

în baza art. 26 comb. cu art. 20 Cod penal, rap. la art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art.18 din Legea nr. 508/2004, modificată, a mai fost condamnat inculpatul la 8 luni închisoare.

în baza disp. art. 33 lit. a) rap.  la art. 34 lit. b) Cod penal, s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a), b) Cod penal, pe o perioadă de 1 an.

în baza disp. art. 71 Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), b) Cod penal.

în baza disp. art. 81 și 82 Cod penal, s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei, stabilind un termen de încercare de 4 ani, atrăgându-se atenția inculpatului asupra disp. art. 83 Cod penal.

în baza disp. art. 71 alin. 5 Cod penal, pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei s-a suspendat și executarea pedepselor accesorii.

în baza disp. art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, a fost condamnat inculpatul í…¢. G P., fiul lui D. și (...), născut la data de 18 noiembrie 1984, în D, județul V, cu domiciliul în comuna P., sat E., județul V, fără ocupație, fără antecedente penale, CNP (...), la 4 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a,b pe o durată de 2 ani.

în baza disp. art. 24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002, același inculpat a fost condamnat la 4 ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), b) Cod penal.

în baza disp. art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal,  a fost condamnat inculpatul la 3 ani închisoare, iar în baza disp. art. 25 din Legea nr. 365/2002, la 2 ani închisoare.

în baza disp. art. 33 lit. a) și art. 34 lit. b) Cod penal, s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), b) Cod penal,  pe o perioadă de 2 ani, în condițiile art. 57 Cod penal.

în baza disp. art. 71 Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) și b) Cod penal, pe o perioadă de 2 ani.

în baza disp. art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, a fost condamnat inculpatul E. P.E., fiul lui P. și (...), născut la data de 7 octombrie 1982 în C, județul D, cu domiciliul în Făgăraș, str.(...),  .13,  .B,  .4, județul B, CNP (...), la 4 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a), b) Cod penal, pe o perioadă de 2 ani.

în baza disp. art. 24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002, a fost condamnat același inculpat la 4 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a), b) Cod penal, pe o perioadă de 2 ani.

în baza  disp. art. 25 din Legea nr.365/2002, a mai fost condamnat inculpatul  la 2 ani închisoare.

în baza disp. art. 27 alin. 2 din Legea nr.365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, a fost condamnat inculpatul la 1 an și 6 luni închisoare.

în baza disp. art. 33 lit. a) și art. 24 lit. b) Cod penal, s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a), b) Cod penal, în condițiile art. 57 Cod penal.

în baza disp. art. 71 Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), b) Cod penal.

în baza disp. art. 24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, a fost condamnat inculpatul S. H. B., fiul lui G. și D., născut la data de 7 februarie 1984, în B, cu domiciliul în Târgoviște, str.(...) (...),  .10,  .A,  .1, județul D, fără antecedente penale, CNP (...), la 3 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a), b) Cod penal, pe o perioadă de 2 ani.

în baza disp. art. 24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002, a fost condamnat același inculpat la 3 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a), b) Cod penal,  pe o perioadă de 2 ani.

în baza disp. art. 33 lit. a) și 34 lit. b) Cod penal, s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a), b) Cod penal, pe o durată de 2 ani.

în baza disp. art. 71 Cod penal,  s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a), b) Cod penal, pe o durată de 2 ani.

în baza art. 861 Cod penal și art.862 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, stabilindu-se un termen de încercare de 5 ani.

în baza disp. art. 863 Cod penal, s-a dispus ca inculpatul să se supună pe toată durata termenului de încercare următoarelor măsuri de supraveghere:

a). să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea sau la Serviciul de Probațiune;

b). să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare ce depășește 8 zile, precum și întoarcerea;

c). să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;

d). să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență.

S-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art.864 Cod penal.

în baza disp.art.71 alin.5 Cod penal, s-a dispus suspendarea pedepselor accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii.

în baza disp. art. 118 Cod penal, s-a dispus confiscarea a 10 legitimații electronice de călătorie emise de N., cardul ce a aparținut lui E. G. N. și un card blanc aflate la dosarul cauzei ( fila 187), precum și a hardware și software care conțin date de identificare și de securizare ale cărților de credit aflate în custodia T. al I.P.J.V.

S-a  dispus disjungerea cauzei cu privire la infracțiunea prevăzută de art. 25 rap. la art. 27 alin. 2 din  Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, în ceea ce-l privește pe inculpatul E. E. și restituie cauza la procuror pentru refacerea urmării penale.

în baza disp. art. 191 Cod de procedură penală, a fost obligat fiecare dintre inculpați la câte 500 lei cheltuieli judiciare statului, sume în care au fost incluse și onorariile avocaților din oficiu, ce s-a dispus a se achita din fondurile Ministerului  Justiției.

Pentru a pronunța această sentință, instanța de fond a reținut că, prin rechizitoriul DIICOT- Biroul  T e r i t o r i a l   V â l c e a, înregistrat pe rolul  T r i b u n a l u l u i   V â l c e a sub nr(...), s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților: E. E., pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 25 Cod penal raportat la art.24 alin.1 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal; art.24 alin.2 și art.25 din Legea  nr.365/2002; art. 25 Cod penal raportat la art. 27 alin.2 din Legea nr.365/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal, toate cu aplicarea art33 lit. a Cod penal; E. D. D., pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 24 alin.1 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal; art.24 alin.2 și art.25 din Legea nr.365/2002; art. 20 Cod penal raportat la art. 27 alin.2 din Legea nr.365/2002, toate cu aplicarea art. 33 lit.a Cod Penal; E. N. E., pentru comiterea infracțiunilor prev. de art.24 alin.1 din Legea nr.365/2002,  art.24 alin.2 și art.25 din Legea 365/2002, toate cu aplicarea art.33 lit.a, art.99 și urm.Cod penal; N. E. N., pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art.24 alin.1 din Legea nr.365/2002, cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal, art.24  alin.2 și art.25 din Legea 365/2002, art.26 combinat cu art.20 Cod penal rap.la art.27 alin.2 din Legea nr.365/2002, toate cu aplic.art.33 lit.a Cod penal; í…¢. G P., pentru comiterea infracțiunilor prev. de art.24 alin.1 din Legea nr.365/2002, cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal, art.24 alin.2  și art.25 din Legea nr.365/2002, art.27 alin.2 din Legea nr.365/2002 cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal, toate cu aplic.art.33 lit.a  Cod penal; E.  P. E., pentru comiterea infracțiunilor prev. de art.24 alin.1 din Legea nr.365/2002, cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal, art.24 alin.2 din Legea nr.365/2002, art.25 din Legea nr.365/2002, art.27 alin.2 din Legea nr.365/2002, cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal, toate cu aplic.art.33 lit.a Cod penal, și S. H. B., pentru comiterea infracțiunilor prev. de art.24 alin.1 din Legea nr.365/2002 cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal, art.24 alin.2 din Legea nr.365/2002, toate cu aplic.art.33 lit.a Cod penal.

Inculpatul E. E. a fost reținut la data de 21 februarie 2006, arestat la data de 22 februarie 2006 și pus în libertate la data de 11 aprilie 2007.

      Inculpatul E. N. E. a fost reținut la data de 21 februarie 2006, arestat la data de 22 februarie 2006 și pus în libertate la data de 10 martie 2006.

      Inculpatul E. D. D. a fost arestat la data de 11 februarie 2006 și pus în libertate la data de 11 aprilie 2007, iar inculpatul N. E. N. a fost reținut la data de 24 ian. 2006 și arestat în perioada 25.01.2006-24.03.2006, inclusiv.

Din actele și lucrările dosarului, instanța a reținut următoarele:

începând cu lunile noiembrie-decembrie 2004, inculpatul E. E. a atras în activitatea infracțională pe inculpații í…¢. G P. și E. P. E..

în declarația de la filele 136 - 138, dosarul urmărire penală, vol II, inculpatul E. P. E. a declarat că la sfârșitul verii 2004, într-o discotecă din municipiul Sibiu, l-a cunoscut pe inculpatul E. E.. Ulterior s-au întâlnit în R V și  a fost întrebat de acesta dacă se pricepe la calculatoare. întrebarea a fost repetată și la celelalte întâlniri, iar inculpatul E. i-a relatat că a făcut liceul de informatică și are cunoștințe în materie de tehnică de calcul. A început să-l viziteze pe inculpat, la început sporadic, iar din luna decembrie a aceluiași an s-a mutat efectiv în apartamentul din zona P.. în acel apartament l-a cunoscut și pe inculpatul í…¢. G P..

La început, în apartament era un singur calculator, dar ulterior inculpatul E. E. a mai adus încă unul și, l-a sugestia inculpatului E. E., un E. numit „U.” l-a inițiat în efectuarea de licitații în sisteme electronice.

în luna ianuarie, numitul U. a părăsit locuința inculpatului E. E. și după plecarea acestuia inculpatul E. a mai efectuat câteva licitații electronice, până când pe un site de internet a observat că erau informații privitoare la cărți de credit.

Inculpatul E. E. le-a cerut inculpaților E. și í…¢. să găsească cât mai multe informații cu privire la cărțile de credit.

Același inculpat a mai declarat, că în cursul lunii februarie 2005, inculpatul E. E. a adus în apartament un aparat denumit N. „E.”, iar pe un site de pe internet, inculpatul a găsit aplicații cu privire la acest aparat prin intermediul căruia se inscripționează cărțile de credit.

împreună cu í…¢. G P. și la cererea inculpatului E. E., a intrat pe internet în programul de conversații-discuții, luând legătura cu diverse persoane care foloseau nume codificate și au solicitat să li se pună la dispoziție date de identificare referitoare la cărți de credit. în acest mod, le-au fost puse la dispoziție, cu titlu gratuit, 7 date de identificare compuse din numărul de cont și codul PIN, pe care le-au transferat prin intermediul N.-ului pe cartele N., încercând să retragă banii din bancomate prin intermediul acestor cartele, însă nu au reușit.

Inculpatul E. E. le-a adus 6 blancuri, cu ajutorul cărora au contrafăcut alte șase cărți de credit. Cu cele șase blancuri, au retras la sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie, din bancomate de pe raza localităților R V și Curtea de A, circa 12,5 milioane lei. Această sumă a fost înmânată lui E. E..

Când nu s-a mai putut scoate sume de bani cu cele șase carduri falsificate, au reluat activitatea de licitații electronice pe internet, banii fiind ridicați de alte persoane sub coordonarea lui E. E..

în luna aprilie 2005, inculpatul E. E. s-a speriat de cercetările care se făceau împotriva persoanelor care se ocupau cu licitații fictive pe internet și  le-a cerut inculpaților E. și í…¢. să părăsească locuința sa, ascunzând totodată N.-ul și calculatoarele.

în luna iunie 2005, inculpatul E. E. i-a rechemat în locuința sa pe cei doi inculpați, dar nu a mai adus și aparatul N..

Cei doi au mai efectuat licitații fictive prin sisteme informatice până la jumătatea lunii iunie 2005.

Aceleași susțineri le-a făcut și inculpatul í…¢. G P., (filele 139-142 și 143-144, dosar urmărire penală), însă ulterior cei doi inculpați au revenit asupra declarațiilor.

Inculpatul S. H. B. a negat în totalitate faptele reținute în sarcina sa, însă declarațiile sale sunt infirmate de expertizele efectuate în cauză, în care s-a stabilit cu certitudine că trei grupuri de cifre de pe legitimațiile electronice de călătorie găsite la domiciliul inculpatului E. E., au fost scrise de inculpatul S. H.  B.,  opt grupuri de cifre de pe aceleași cartele au fost scrise de inculpatul E. D. D. și cinci grupuri de cifre de către inculpatul E. N. E..

Din declarația inculpatului S. H. B., rezultă cu certitudine că acesta a locuit în apartamentul închiriat de  inculpatul E. E., unde se aflau două calculatoare, cel care funcționa fiind conectat la internet. D. la internet era realizată cu ajutorul unei antene parabolice. Această din urmă susținere se coroborează și cu una din declarațiile inculpatului E. N. E.. Mai mult acesta a precizat că unul din calculatoare a fost folosit pentru a accesa site-urile de pe „N.” și de „Z. N.”.

La percheziția domiciliară efectuată în apartamentul inculpatului E. E., s-au descoperit 20 instrumente falsificate de plată electronică, peste 1000 de date de identificare și securizare referitoare la cărți de credit inclusiv codul PIN aparținând unor bănci din SUA, programe de instalare, manual de utilizare și program de utilizare a dispozitivului N. 206, 3700 de e-mailuri ale unor persoane din străinătate, programe folosite la lansarea de licitații fictive pe internet, mai multe pagini de „spam” utilizate la obținerea datelor necesare falsificării cardurilor bancare prin metoda fishing, antenă, două calculatoare fără harduri, etc. Aceste aspecte au fost reliefate prin perchezițiile informatice ulterioare.

Din raportul de constatare grafică și expertizele efectuate în dosar, a rezultat că scrisul cifric de pe unele din instrumentele de plată descoperite în locuința inculpatului E. E., respectiv legitimațiile N. au fost executate de către trei dintre inculpați.

La domiciliul inculpatului N. E. N., în urma percheziției domiciliare, s-au descoperit echipamente hardware și software deținute în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, iar în urma percheziției informatice s-a stabilit că pe unul din harduri au fost identificate nouă fragmente de text reprezentând date de identificare și securizare referitoare la cărți de credit, aparținând unor bănci din SUA, create chiar și după data prinderii în flagrant a inculpaților.

în ziua de 23 septembrie 2005, în jurul orelor 10:00, inculpații E. D. D. și N. E. N. au fost surprinși în fața B.-ului 3902 al Băncii Transilvania, situat pe str. (...) (...) din municipiul R V, încercând să scoată banii de la bancomat cu un instrument de plată electronică ce s-a dovedit ulterior a fi falsificat. Acest card a fost pierdut de titularul său E. G. N. în luna martie 2005, iar pe E. sa magnetică s-au înscris în mod fraudulos datele de identificare și securizare ale unui instrument de plată electronică emis de E. Bank din SUA.

Susținerile inculpatului E. D. D., în sensul că a găsit în aceeași zi pe stradă acel card, au fost considerate neverosimile față de împrejurarea că acesta fusese pierdut cu multe luni înainte. De altfel, susținerile sale sunt contrazise de coinculpatul N. E. N..

S-a concluzionat, pe baza probatoriului administrat în dosar, că inculpații se fac vinovați de faptele reținute în sarcina lor.

Astfel inculpatul E. E. se face vinovat de instigarea la falsificare a instrumentelor de plată electronică în formă continuată, infracțiune prevăzută de art. 24 alin. 1 din Legea nr.365/2002, de deținere a instrumentelor de plată electronică falsificate în vederea punerii lor în circulație, infracțiune prevăzută de art. 24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002, de deținerea de echipamente, inclusiv hardware și software cu scopul de a servi la falsificarea unui instrument de plată electronică, infracțiune prevăzută de art. 25 din Legea nr.365/2002.

în ceea ce privește infracțiunea prevăzută de art. 25 Cod penal rap. la art. 27 alin.2 din Legea nr. 365/2002, instanța a constat că nu a fost legal sesizată, față de împrejurarea că pentru această faptă nu a fost pusă în mișcare acțiunea penală.

S-a motivat că, pentru ca instanța să fie legal sesizată pentru această faptă, organul de urmărire penală trebuia să extindă cercetările și să pună în mișcare acțiunea penală. Or, prin ordonanța din 3 aprilie 2006 (fila 29 vol.II, dosar urmărire penală), s-a dispus numai extinderea urmăririi penale, fără a se pune în mișcare acțiunea penală.

împrejurarea că inculpatului i s-a prezentat materialul de urmărire penală și cu privire la această faptă a fost considerată fără relevanță juridică, astfel încât s-a dispus disjungerea cauzei cu privire la infracțiunea prev. de art. 25 Cod penal raportat la art. 27 alin.2 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, în ceea ce îl privește pe inculpatul E. E. și s-a restituit cauza la procuror pentru refacerea urmăririi penale.

Inculpatul E. E. a fost condamnat pentru fiecare dintre faptele reținute în sarcina sa la pedeapsa închisorii, iar la stabilirea cuantumului pedepselor s-au respectat criteriile generale prevăzute de art. 72 Cod penal și s-a avut în vedere, pe de o parte, împrejurarea că inculpatul nu este recidivist, iar pe de altă parte, că a atras în activitatea infracțională mai mulți tineri, inclusiv pe fiul său.

S-a făcut aplicarea dispozițiilor art.33 lit. a) și art.34 lit.b) Cod penal.

S-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a, b Cod penal, pe o perioadă de 2 ani.

S-au aplicat dispozițiile art. 57 Cod penal, iar în baza dispozițiilor art. 71 Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de dispozițiile art. 64 lit. a, b, c, Cod penal.

în baza disp. art. 88 Cod penal, s-a scăzut din durata pedepsei aplicate perioada reținerii și arestării preventive, cuprinsă între 21 februarie 2006 -11 aprilie 2007, inclusiv.

S-a apreciat de către instanța de fond că inculpatul E. D. D. se face vinovat de comiterea următoarelor fapte: falsificarea instrumentelor de plată electronică, infracțiune prevăzută de art.24 alin.1 din Legea nr.365/2002, săvârșită în formă continuată; punerea în circulație a unui instrumentelor de plată electronică falsificate sau deținerea lor în vederea punerii în circulație, prevăzută și pedepsită de art.24 alin.2 din Legea nr.365/2002; falsificarea ori deținerea de echipamente, inclusiv hardware și software, cu scopul de a servi la falsificarea unui instrument de plată electronică, infracțiune prevăzută și pedepsită de dispozițiile art.25 din Legea nr.365/2002 și tentativă la infracțiunea prevăzută de art.27 alin.2 din Legea nr.365/2002, constând în utilizarea neautorizată a oricăror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive în efectuarea  uneia dintre operațiunile prevăzute la art.1 pct.10 din Legea nr.365/2002.

La individualizarea pedepselor, s-au avut în vedere criteriile generale prevăzute de art.72 Cod penal, precum și împrejurarea că inculpatul, deși nu este recidivist este cunoscut cu antecedente penale.

Instanța de fond a apreciat că inculpatul E. N. E. se face vinovat de infracțiunea prevăzută de art.24 alin.1 din Legea nr.365/2002, constând în falsificarea unui instrument de plată electronică, în formă continuată, de deținerea unor instrumente de plată falsificate în vederea punerii în circulație, infracțiune prevăzută de dispozițiile art.24 alin.2 din Legea nr.365/2002, precum și de deținerea de echipamente cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică infracțiune prevăzută și pedepsită de art. 25  din Legea nr.365/2002.

S-a constatat, de asemenea, că inculpatul, care la data comiterii faptelor era minor, beneficiază de dispozițiile art.99 și următoarele Cod penal.

Având în vedere că inculpatul este o persoană foarte tânără și s-a aflat sub influența nefastă a tatălui său, inculpatul E. E., tribunalul a apreciat că scopul pedepsei poate fi atins și fără executarea efectivă a acesteia, astfel încât în baza dispozițiilor art. 86 1  și 862 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, stabilindu-se un termen de încercare de 4 ani.

Inculpatul N. E. N., se face vinovat de săvârșirea în formă continuată a infracțiunii de falsificare a unui instrument de plată electronică, prevăzută de dispozițiile art.24 alin.1 din Legea nr.365/2002; de punere în circulație în orice mod a instrumentelor de plată falsificate, infracțiune prevăzută și pedepsită de dispozițiile art.24 alin.2 din aceeași lege; de deținerea de echipamente, inclusiv hardware și software cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică, prevăzută de art.25 din Legea nr.365/2002 și de complicitate la tentativa de efectuare a uneia din operațiunile prevăzute la art.1 pct.10 din Legea nr. 365/2002, prin utilizarea neautorizată  a oricăror date de identificare ori prin  utilizarea de date de identificare fictive.

S-a constatat de tribunal că inculpatul beneficiază de dispozițiile art.18 din Legea nr.508/2004, întrucât în timpul urmării penale a denunțat și a facilitat identificarea și tragerea la răspundere penală a altor participanți la săvârșirea infracțiunilor.

La stabilirea pedepselor, s-au avut în vedere criteriile generale prevăzute de art. 72 Cod penal, precum și contribuția efectivă a inculpatului la săvârșirea faptelor pentru care este judecat.

Inculpatul í…¢. H. P. a săvârșit, cu vinovăție, infracțiunile prevăzute de art.24 alin.1 din Legea nr.365/2002, cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal, prevăzute de art.24 alin.2 din aceeași lege, prevăzute de art.25 din Legea nr.365/2002 și a infracțiunii prevăzută și pedepsită de art.27 alin.2 din Legea nr.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, texte de lege în baza cărora a fost condamnat la pedeapsa închisorii, făcându-se aplicarea dispozițiilor art.33 lit.a și art.34 lit.b precum și dispozițiile art.57 Cod penal.

în baza dispozițiilor art.71 Cod penal, i s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a și b Cod penal.

Inculpatul E. P. E. se face vinovat de infracțiunile prevăzute de art.24 alin.1 din Legea nr.365/2002, în formă continuată, art.24 alin.2 din aceeași lege, art.25 din Legea nr.365/2002, precum și de infracțiunea prevăzută de dispozițiile art.27 alin.2 din Legea nr.365/2002, cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal, texte de legea în baza cărora a fost condamnat la pedeapsa închisorii.

La individualizarea pedepsei, s-au în vedere criteriile generale prevăzute de art.72 Cod penal, în special împrejurarea că inculpatul  nu este cunoscut cu antecedente penale.

Inculpatul S. H.  B. se face vinovat de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art.24 alin.1 din Legea nr.365/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal  și art.24 alin.2 din Legea nr.365/2002, texte de lege în baza cărora a fost condamnat la pedeapsa închisorii, aplicându-se dispozițiile art.33 lit.a și art.34 lit.b Cod penal.

în baza dispozițiilor art.71 Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a,b Cod penal.

Față de împrejurarea că inculpatul a comis numai două fapte prevăzute de legea penală și față de modalitatea concretă de săvârșire a acestora, instanța a apreciat că scopul pedepsei poate fi atins și fără executarea efectivă a acesteia, astfel încât în baza dispozițiilor art. 861 și 862  Cod penal, s-a  dispus suspendarea executări pedepsei sub supraveghere, stabilindu-se un termen de încercare de 5 ani.

în baza dispozițiilor art.118 Cod penal, s-a dispus confiscarea de la inculpat a 19 legitimații electronice de călătorie emise de N., a cardului ce a aparținut lui E. G. N. și a unui card blanc aflate la dosarul cauzei (fila 187), precum și a echipamentelor hardware și software care conțin date de identificare și de securizare ale cărților de credit aflate în custodia T. al I.P.J. V.

împotriva acestei sentințe, au declarat exercitat calea de atac a apelului, cât și pe cea a recursului: Parchetul de pe lângă  T R I B U N A L U L   V 탔š L C E A și inculpații E. E., E. N. E., E. P. E. și E. D. D..

Criticile formulate de procuror au vizat, în esență, următoarele: dispoziția greșită de disjungere a cauzei și de restituire la procuror pentru infracțiunea prevăzută de art. 25 Cod penal rap. la art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, comisă de inculpatul E. E.; individualizarea greșită a pedepselor; nepronunțarea asupra confiscării restului de 9 legitimații emise de N..

La rândul lor, inculpații au solicitat casarea dispoziției de disjungere și trimiterea cauzei în întregul ei la procuror, iar pe fond, inculpatul í…¢. G a arătat că nu se face vinovat de faptele reținute în sarcina sa.

Curtea apreciază că recursurile exercitate separat pentru unele din dispozițiile sentinței penale sunt inadmisibile, hotărârea atacată putând fi reformată, în această fază procesuală, printr-o singură cale de atac, aceea a apelului, ocazie cu care se va analiza legalitatea și temeinicia sentinței penale în întregul său.

Astfel, referitor la prevederile art. 332 alin. 4 din  C o d u l   d e procedură penală, potrivit cărora împotriva hotărârii de desesizare se poate face recurs de către procuror și de orice persoană ale cărei interese au fost vătămate prin hotărâre, în 3 zile (...), acestea privesc situația în care dispoziția instanței este una singură, aceea de desesizare, fără a se pronunța asupra fondului cauzei, în sensul de condamnare sau de achitare a celor trimiși în judecată.

Rațiunea pentru care legiuitorul a prevăzut această cale de atac a recursului, în termen de 3 zile de la pronunțare, este de a se răspunde exigenței celerității cu care urmărirea penală trebuie să se desfășoare, fapt ce transpare fără dubiu și din următorul alineat al aceluiași text de lege, potrivit căruia dosarul este trimis procurorului imediat după rămânerea definitivă a hotărârii la prima instanță, sau în cel mult 3 zile de la pronunțarea hotărârii de către instanța de recurs.

Este cert, prin urmare, că restituirea produce importante efecte.

Astfel, actul de sesizare a instanței încetează de a-și mai produce efectele, iar cauza trece din nou în faza de urmărire penală, prin reluarea ei (art. 272); prima instanță nu mai are nicio atribuție în legătură cu cauza restituită, în schimb procurorul redevine conducătorul procesului penal.

După refacerea urmăririi penale, care se desfășoară potrivit normelor care reglementează această fază procesuală, se întocmește, dacă se menține soluția de trimitere în judecată, un nou rechizitoriu, care va constitui actul de sesizare a instanței de judecată.

Nu aceasta este situația în speță, întrucât judecătorul fondului a înțeles să uzeze de dispozițiile art. 38 Cod de procedură penală, dispunând prin sentință disjungerea cauzei pentru una dintre infracțiunile menționate în actul de sesizare, reținută în sarcina inculpatului E. E..

Or, potrivit art. 300 alin. 2 din  C o d u l   d e procedură penală, în cazul când se constată că sesizarea nu este făcută potrivit legii, iar neregularitatea nu poate fi înlăturată de îndată și nici prin acordarea unui termen în acest scop, dosarul se restituie organului care a întocmit actul de sesizare, în vederea refacerii acestuia.

Legea procesuală română nu cunoaște, așadar, instituția sesizării parțiale.

Rechizitoriul, ca act de sesizare, constituie un tot unitar, și orice neregularitate îl afectează, în ansamblu.

Această chestiune urmează, însă, a fi lămurită cu ocazia soluționării căii de atac pe care procurorul și inculpații au declarat-o împotriva sentinței penale, aceea a apelului, atunci când instanța de apel, legal învestită, va aprecia cu privire la toate aspectele de fapt și de drept, potrivit art. 371 alin. 2 Cod de procedură penală.

împrejurarea că, în cererile cu care curtea a fost învestită, se menționează că au fost declarate două căi de atac, apelul și recursul, nu poate atrage competența instanței de recurs, atâta vreme cât calificarea lor, în raport de dispozițiile legale, este atributul exclusiv instanței de judecată, iar nu al părților.

Pentru cele ce preced, recursurile vor fi respinse ca inadmisibile, în temeiul art. 385/15 pct. 1 lit. a) teza a II- a Cod de procedură penală.

Văzând și dispozițiile art. 192 alin. 2,

 

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

                        IN NUMELE LEGII

                             D E C I D E

 

Respinge, ca inadmisibile, recursurile declarate de PARCHETUL DE PE L탔šNGÄ”š  T R I B U N A L U L   V 탔š L C E A și inculpații: E. E., E. N. E. , E. P. E.  și E. D. D., împotriva sentinței penale nr. 201 din 21.11.2007, pronunțată de  T R I B U N A L U L   V 탔š L C E A, în dosarul nr(...).

Obligă pe recurenții inculpați la câte 300 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat.

 Definitivă.

 Pronunțată în ședință publică astăzi, 10 martie 2009, la Curtea de  A P E L   P I T E í…ž T I - secția penală și pentru cauze cu minori și de familie.