CURTEA DE  A P E L   P L O I E í…ž T I
SECí…¢IA PENALÄ”š í…žI PENTRU CAUZE CU MINORI  í…žI  DE FAMILIE
DECIZIA NR. 56
í…žedința publică de la data de 14 mai 2009

 

Domenii: Infracțiuni privind comerțul electronic - falsificarea instrumentelor de plată electronică, deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică.

M i n i s t e r u l   P u b l i c a fost reprezentat de procuror E. D. din cadrul Parchetului de pe lângă  î n a l t a   C u r t e de Casație și Justiție- Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul  T e r i t o r i a l   P l o i e ș t i


 Pe rol fiind pronunțarea asupra apelurilor declarate de PARCHETUL DE PE L탔šNGÄ”š  î N A L T A   C U R T E DE CASAí…¢IE í…žI JUSTIí…¢IE - DIICOT- SERVICIUL  T E R I T O R I A L   P L O I E í…ž T I și inculpații E. B. J., (fiul lui E. și F., născut la data de 6 noiembrie 1984), deținut în  P e n i t e n c i a r u l   M ă r g i n e n i și E. A H., (fiul lui lui O. și N., născut la 29 iunie 1985), domiciliat în D T S,(...), (...)  .4,  .9, județul M, împotriva sentinței penale nr.76 din 13 februarie 2009 pronunțată de  T r i b u n a l u l   P r a h o v a.
Dezbaterile și susținerile părților au avut loc în ședința publică din 4 mai 2009, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, după care instanța, având nevoie de timp pentru studierea actelor și materialului din dosarul cauzei, a amânat pronunțarea la 11 mai și respectiv 14 mai 2009, când a luat următoarea decizie:


CURTEA,

Asupra apelurilor de față;


Examinând actele și lucrările dosarului, constată următoarele:


Prin sentința penală nr. 76 din 13 februarie 2009,  T r i b u n a l u l   P r a h o v a a dispus condamnarea inculpaților:
 - E. B. J. (fiul lui E. și F., născut la 06 noiembrie 1984 în municipiul B, cetățean român, necăsătorit, studii 12 clase, fără ocupație, domiciliat în municipiul Focșani,(...), bloc 10,  . 15, județul V și reședința în B,(...) bloc 16 B,  . A,  . 15, sector 6, respectiv în municipiul T, E. N., bloc 3,  . 20, județul T, fără antecedente penale), în prezent deținut în  P e n i t e n c i a r u l   M ă r g i n e n i, la pedepsele de 4 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și b Cod penal pentru infracțiunea prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; 2 ani închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și b Cod penal pentru infracțiunea prev. de art. 24 alin. 1 și 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal și 2 ani închisoare pentru infracțiunea prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, toate cu aplic. art. 18 din Legea nr. 508/2004, urmând ca potrivit art. 33 lit. a și art. 34 lit. b Cod penal să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și b Cod penal.
S-a menținut starea de arest iar conform art. 88 Cod penal s-a computat reținerea și arestarea preventivă începând cu 04 septembrie 2008, la zi.


- E. A H. (fiul lui O. și N., născut la 29 iunie 1985 în D T S, județul M, cetățean romând, necăsătorit, studii 12 clase, student, domiciliat în municipiul D T S,(...), (...)  . 2,  . 6 și reședința în municipiul T, E. N. nr. 2, bloc 3,  . 20, județul T, fără antecedente penale) la pedepsele de 3 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și b Cod penal și 2 ani închisoare pentru infracțiunile prev. de art. 24 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 și respectiv art. 25 din Legea nr. 365/2002, ambele cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal și art. 18 din legea nr. 508/2004, urmând ca potrivit art. 33 lit. a și art. 34 lit. b cod penal să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a și b Cod penal.
în baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. d Cod proc. penală, inculpatul E. A H. a fost achitat pentru infracțiunea prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2002 cu aplic. art. 18 din Legea nr. 508/2004.


în baza art. 71 Cod penal s-au aplicat pedepsele accesorii privind interzicerea exercițiului drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a și b Cod penal, pentru ambii inculpați.


 Conform art. 861 , art. 862 și art. 71 alin. 5 Cod penal s-a suspendat executarea pedepsei principale și accesorii, sub supraveghere stabilită inculpatului E. A H. pe o durată de 5 ani, în condițiile respectării măsurilor prev. de art. 863 alin. 1 lit. a, b , c și d Cod penal.


Ca urmare, s-a dispus punerea de îndată în libertate a acestui inculpat,  dacă nu este arestat în altă cauză, computându-se reținerea și arestarea preventivă de la 04 septembrie 2008 la zi.


 Potrivit art. 118 alin. 1 lit. b cod penal s-a luat măsura de siguranță a confiscării speciale, dispunându-se confiscarea de la ambii inculpați a bunurilor ridicate cu ocazia percheziției domiciliare efectuată în locuința din T, E. N. nr. 3,  . 20, județul T, bunuri produse, modificate sau adaptate în scopul săvârșirii infracțiunilor pentru care au fost condamnați.


 Măsura s-a luat și față de sumele de bani ridicate cu aceeași ocazie și consemnate la dispoziția  T r i b u n a l u l u i   P r a h o v a prin chitanțele nr. (...)/1, (...)/1, (...)/1, aferente recipiselor nr. (...)/1, (...)/1 și (...)/1 (filele 38-45; 63-68 dosar u.p. vol. II).


 în fine, fiecare inculpat a fost obligat și la plata sumei de câte 3.600 lei cheltuieli judiciare către stat.


 Pentru a hotărî astfel, pe baza probelor administrate prima instanță a reținut următoarea situație de fapt:


 La începutul anului 2005 învinuitul í…ž. D. B., persoană cunoscută în mediul infracțional, s-a orientat către frauda informatică ca mijloc de a obține lesne câștiguri considerabile.


 în acest scop, a inițiat și condus o grupare de infractori care și-a desfășurat activitatea pe teritoriul mai multor state.


 Modalitatea de operare consta în montarea unor dispozitive de copiere a bandei magnetice de pe cardurile persoanelor fizice care le utilizau legal la bancomate, precum și camere de luat vederi ce înregistrau codul PIN al acestora (varianta skimming).


în continuare, datele erau transferate în computere și cu anume programe informatice și dispozitive tip-N.” , prin inscripționarea unor carduri blank, se fabricau altele noi, utilizându-se pentru extrageri de numerar.


Atât această tehnică cât și cea phishing  au fost folosite de membrii grupării inițiate și conduse de învinuitul í…ž. D. B. pentru-spargerea” măsurilor de securitate ale calculatoarelor sau rețelelor de calculatoare, gruparea acționând pe teritoriul mai multor state.


 Fiind contactat prin rețeaua Internet de o persoană cunoscută la acel moment sub numele-E.”, în anul 2005 inculpatul E. B. J. a aderat la acest grup infracțional ce acționa în Cehia, activitatea sa constând în crearea unei pagini de spam, identică cu pagina oficială-E.” și un validator de e-mail, folosind ca model programe de acest tip care nu funcționau, furnizate de liderul grupării.


 în urma unor neînțelegeri financiare cu acesta din urmă, inculpatul a revenit în România însă ulterior a fost contactat de același lider, situație în care a executat acte materiale ce intră în componența activități specifice de skimming, desfășurate de gruparea respectivă.


Astfel, în perioada noiembrie - decembrie 2007 la solicitarea învinuitului í…ž. D. B., utilizând mulajul unei fante de bancomat și fotografii în detaliu ale acesteia, el i-a confecționat și predat un aparat artizanal constând în montarea unui cap de citire pe un dispozitiv skimming la B..
Ulterior, în aceleași condiții și pentru același lider, inculpatul E. B. J. a confecționat și alte dispozitive ce au fost folosite atât în state membre ale Uniunii Europene cât și în U..


 în intervalul următor, acesta a perfecționat aparatura electronică utilizată pentru decodarea datelor cardurilor magnetice, folosind ca bază elemente din funcționarea componentei mai vechi, primită de la liderul grupării.


Predarea acestora se realiza după ce în prealabil personal verifica funcționalitatea la diferite B.-uri de pe raza municipiului B.


 în concret, actele de executare efectuate de inculpatul E. B. J. au constat în turnarea modelelor de fețe de bancomat pentru care a utilizat un material special achiziționat la indicațiile sale de învinuitul í…ž. D. B., de la o societate din Budapesta, Ungaria; finisarea fețelor false de bancomat pentru a imita cât mai bine originalele, perfecționarea programului de-descărcare” a dispozitivelor de skimming și respectiv decodarea datelor capturate de acesta.


Practic, după reproiectarea plăcilor primite de la învinuit și alți membri ai grupării acesta a modificat camere video miniaturale care să permită citirea și copierea de carduri, prin amplificarea semnalelor provenite de la cititorul de card magnetic.

 

Un astfel de echipament, inclusiv codurile sursă de la electronică și soft-ul de descărcare, schemele și lista de componente au fost vândute pentru suma de 10.000 euro învinuitului í…ž. B. D. (echivalată drept compensația unor datorii din Cehia de secundul) în luna mai 2008, predarea realizându-se în municipiul P, după inițierea prealabilă asupra utilizării și în prezența învinuitului H. G., zis „O.”, (un alt membru al grupării respective, cu atribuții și supravegherea celorlalți precum și cu transportul ansamblurilor electronice).
După verificarea funcționalității, imputându-i datoriile din Cehia, învinuitul a refuzat remiterea sumei solicitate, amenințându-l în același timp să nu-l mai contacteze pe „omul său”, învinuitului T. T. T., electronistul din T M ce asigura asistența de specialitate în același scop.


Ca urmare, ulterior inculpatul E. B. J. a refuzat să mai dea curs solicitărilor transmise telefonic de același învinuit í…ž. B. D., pentru confecționarea unui dispozitiv electronic artizanal folosit la skimming.


Fără a ține cont de amenințările adresate la întâlnirea din municipiul P, acesta a păstrat legătura cu învinuitul T. T. T., secundul continuând să-i efectueze diverse activități, cum ar fi lipirea componentelor microelectronice pe plăcile cu circuite folosite în activitatea de skimming și respectiv modificarea micro-camerelor video, prin crearea unei extensii ce permitea amplasarea obiectivului în orice poziție pe dispozitivele de skimming la B.-uri.


F. realizate au fost vândute în schimbul unor sume considerabile nu numai grupării căreia îi aparținea dar și altor persoane contactate prin intermediari ori prin rețeaua Internet.


Prin ultima modalitate, în luna august 2008 o persoană apelată sub numele „E. T.” din municipiul B, i-a intermediat vânzarea unui atare echipament contra sumei de 3.400 euro unor cumpărători din B („H.” și „C B. J.”).
în perioada imediat următoare, cei doi cumpărători l-au pus în legătură cu o altă persoană „B.”, căruia în decursul a trei luni i-a vândut trei carcase ce imitau fanta de intrare a bancomatului, fără dispozitivele electronice aferente, precum și un dispozitiv complet pentru skimming, primind în schimb suma de 2100 euro (700 euro/carcasă) și respectiv 2.500-3.000 euro pentru echipamentul complet.


Tot prin intermediul lui-E. T.”, la sfârșitul lunii iulie 2008, inculpatul E. B. J. a cunoscut o altă persoană apelată „B.”, la cererea căruia s-a deplasat în Spania pentru a-i vinde echipamente electronice artizanale folosite în același scop, respectiv o carcasă nefinisată și 5-10 piese electronice (confecționate de el cu sprijinul învinuitului T. T. T.).


După remiterea acestora s-a convenit ca plata să se facă ulterior prin expedierea unei „părți” din sumele extrase de la B.-uri, în final, intrând în posesia sumei de 3.500 euro.


Referitor la inculpatul E. B. H., tribunalul a reținut că în vara anului 2007, pentru suma de 400 euro, acesta și-a achiziționat de pe internet un aparat de scriere de carduri de tip N. 206, cablurile de conectare la calculator și 40 de carduri tip blank.


 în aceeași modalitate a luat legătura cu diferite persoane care i-au transmis informații despre folosirea echipamentului respectiv, iar pe baza acestora și a cunoștințelor posedate în domeniul informatic, el a reușit să obțină datele mai multor titulari legali de carduri bancare, după care le-a inscripționat pe circa 40 carduri blank.


Prin folosirea cardurilor clonate, prin accesarea B.-urilor de pe raza municipiului T, fără drept, inculpatul E. A H. a intrat în posesia sumei de 300 lei.


Tot în vara anului 2007, aflându-se la mare acesta l-a cunoscut pe inculpatul E. B. J.. Ulterior vizitându-l în locuința sa din B și constatând că deținea și construia fețe false de bancomat, i-a cerut să-l învețe să confecționeze asemenea echipamente.


Acceptând propunerea, la circa o lună de zile, trecând prin T, secundul i-a dăruit schița unui echipament și componentele necesare realizării acestuia, precum și o trusă folosită la lipirea componentelor, inclusiv un mulaj de gură B..


S-a mai stabilit că pentru executarea echipamentelor de skimming confecționate artizanal, aprovizionarea cu materiale specifice s-a realizat atât de inculpatul E. B. J. cât și ceilalți membri ai grupării, camerele video fiind achiziționate de la societatea comercială Nevada E. SRL P N.


La data de 4 septembrie 2008, efectuându-se percheziție domiciliară în locuința folosită de cei doi coinculpați, au fost găsite echipamente electronice, bunuri și alte obiecte destinate contrafacerii cardurilor bancare și obținerii de date de identificare pentru inscripționare benzii magnetice a acestora, circuit electronic miniatural prevăzut cu mini-cameră video, un număr de 32 carduri contrafăcute, mulajul din ghips al unei fante de intrare a cardului B., mai multe ambalaje ale unor camere video miniaturale tip „gumă” și dispozitiv de citire-scriere carduri bancare tip N. 206.


Cu aceeași ocazie, s-au ridicat din imobil sisteme informatice (laptop-uri, memory stick-uri) și suporturi optice, parte din sisteme neputând fi perchiziționate informatic față de refuzul inculpaților de a furniza parola.
în aceste condiții s-a reușit identificarea unor fișiere ce conțineau adrese de e-mail capturate ilegal precum și găsit pagini de „phishing”, utilizate pentru capturarea datelor de pe cărțile de credit ale victimelor, fișiere ce reprezintă kit-ul de instalare al unui program   generării codurilor PIN (primele șase cifre ale numărului de card) ale cardurilor bancare.


S-au mai găsit multe fișiere ce conțineau date despre cărți de credit (numărul cardului, codul PIN, D., data expirării, datele de identificare ale titularilor cardurilor bancare, date despre tipul și banca emitentă a acestora), fotografii ale unor B.-uri, fante de introducere a cardului în bancomat, confecționate artizanal, alte circuite electronice alcătuite în același scop, un aparat de citire/scriere bandă magnetică a cardului, dezasamblat, precum și trei scheme de circuite electrice.


în ce privește determinarea prejudiciilor civile produse prin actele materiale stabilite, s-a observat că deși s-au solicitat relații în legătură cu identificarea părților vătămate ce ar fi putut exercita acțiunea civilă în procesul penal, până la momentul prezentării materialului de urmărire penală, nu s-au putut obține nici un fel de informații.


S-a apreciat că atitudinea procesuală era previzibilă față de discrepanța prejudiciilor suferite și cheltuielile aferente deplasării acestora din SUA în România iar băncile emitente a cardurilor falsificate preferă să-și despăgubească clienții cu sumele ce le-au fost sustrase, evitând astfel o publicitate negativă.


Pe de altă parte, s-a reținut că fantezia și cunoștințele aprofundate în materia utilizării aparaturii IT ca și a navigației pe internet deținute de membrii grupului infracțional, astfel cum au fost detaliate în precedente, au fost canalizate într-un singur scop și anume acela de a obține într-un timp foarte scurt câștiguri materiale foarte importante, neținându-se cont de calitatea sau puterea financiară a persoanelor păgubite.


în privința inculpatului E. A H. s-a considerat că în cauză nu au fost administrate probe certe, decisive, care să confirme aderarea la grupul infracțional organizat, condus de învinuitul í…ž. D. B., că ar fi cunoscut sau ar fi sprijinit în vreun fel gruparea respectivă.


Dimpotrivă, inculpatul E. B. J. a declarat constant că acesta a cunoscut întâmplător pe unii dintre membrii grupului cu care el a colaborat, nedeținând vreo informație privind existența și activitatea rețelei infracționale.
S-a apreciat în lipsa administrării altor probe din care să rezulte că el a cunoscut această structură, că a acceptat să adere sau să o sprijine, că a primit un rol în cadrul ei și că a acționat în mod coordonat sau în alt mod în cadrul grupului, simplu fapt că l-a cunoscut pe inculpatul E. B. J. nu constituie o dovadă suficientă pentru a se reține în sarcina sa „calitatea” de membru al grupului și implicit comiterea infracțiunii prev. și ped. art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003.


Ca urmare, în temeiul art.11 pct.2 lit.a) rap. la art.10 alin.1 lit.d) cod proc. penală s-a dispus achitarea acestuia pentru această faptă.
S-a considerat însă ca fiind probate actele materiale constând în confecționarea diferitelor dispozitive artizanale, achiziționarea de echipamente de falsificare a instrumentelor de plată, falsificarea acestora și deținerea unor asemenea instrumente de plată, fapte ce realizează conținutul infracțiunilor prevăzute și pedepsite prin dispozițiile art.24 alin.1 și respectiv art.25 din Legea nr.365/2002, ambele cu aplic. art.41 alin.2 cod penal.


Reținându-se că în cursul urmăririi penale inculpatul E. B. J. iar inculpatul E. A H., în măsura în care a avut cunoștință, au denunțat activitatea frauduloasă a altor persoane, respectiv au făcut cunoscute identitatea, actele materiale, mijloacele de probă și au facilitat administrarea probelor pentru tragerea la răspundere penală a acestora, tribunalul a primit ca legală propunerea procurorului privind aplicarea dispozițiilor art.18 din Legea nr.508/2004 față de ambii apelanți.


Cât privește individualizarea pedepselor, s-a apreciat că infracțiunile stabilite în sarcină sunt grave, cu impact negativ atât în rândul populației cât și a sistemului bancar, deosebit de greu de probat iar făptuitorii greu de depistat, situație în care chiar dacă inculpatul E. B. J. nu are antecedente penale se impune sancționarea cu o pedeapsă care să fie executată cu privare de libertate.


în schimb, circumstanțele reale și personale ale inculpatului E. A H., au condus la concluzia că a comis faptele mai mult din curiozitate specifică vârstei și că perioada infracțională a reprezentat un episod pasager în comportamentul său, ce a fost bine conștientizat, astfel că scopul pedepsei poate fi atins în condițiile suspendării executării sub supraveghere conform art.861 -864  Cod penal.


Sentința primei instanțe a fost apelată în termenul legal atât de Parchetul de pe lângă î.C.C.J.-D.I.I.C.O.T-Serviciul  T e r i t o r i a l   P l o i e ș t i cât și inculpații E. B. J. și E. A H..


D. de atac exercitată unitatea de parchet privește exclusiv pe inculpatul E. A H., susținându-se că achitarea pentru infracțiunea prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 este nelegală, contravenind probelor administrate în cauză, inclusiv declarațiilor făcute la urmărirea penală și în primă instanță, din care rezultă că el a cunoscut despre existența grupului infracțional din care făcea parte inculpatul E. B. J. și la care a aderat, fiind racolat de acesta din urmă.


Recunoașterea inculpatului ar fi confirmată inclusiv de învinuitul T. T. T. și procesul verbal conținând rezultatul percheziției domiciliare efectuată la reședința acestora din municipiul T.


S-a solicitat desființarea în parte, în latură penală, a sentinței adoptate în primă instanță iar pe fond pronunțarea unei noi hotărâri sub acest aspect prin care să se dispună condamnarea inculpatului E. A H. conform art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003, fiind întrunite elementele constitutive cerute de textul incriminator.


Prin apelul declarat, astfel cum a fost susținut cu ocazia dezbaterilor din ședința publică de la 04 mai 2009, sub un prim aspect inculpatul E. B. J. a invocat greșita condamnare pentru infracțiunea prevăzută de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 întrucât:
- în sarcina acestuia s-a reținut că a aderat la grupul infracțional constituit de învinuitul í…ž. D. B. în anul 2005, deși pentru activitatea desfășurată pe teritoriul Cehiei în perioada 2005 - 2006, prin rechizitoriu s-a disjuns cauza urmând a se completa cercetările ulterior;
- din probele administrate în cauză nu rezultă existența unui grup infracțional, cu structură organizată, care să acționeze după reguli bine stabilite, inițiată sau constituită de inculpați ori la care aceștia să fie aderat sau să fi avut un rol prestabilit, astfel cum cer dispozițiile art. 2 lit. a din Legea nr. 39/2003;
- pretinsul lider al grupării organizate, învinuitul í…ž. D. B. este cercetat în stare de libertate, nefiind inculpat din lipsă de probă sau indicii temeinice privind comiterea vreunei infracțiuni;
- au fost trimise în judecată sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 numai două persoane, inculpații în cauza de față, acuzate de aderare la grupul infracțional organizat, în final stabilindu-se existența faptei și vinovăția numai pentru una, respectiv apelantul E. B. J.;
- nici în rechizitoriu, nici în sentința apelată nu se reține rolul bine determinat pe care l-ar fi avut aceștia în cadrul grupului infracțional ori că ar fi fost ordonat învinuitului í…ž. D. B., între cei doi existând raporturi comerciale (vânzare - cumpărare) privind valorificarea unor echipamente artizanale de skimming și alte componente, acțiuni desfășurate sporadic și nu constant;
- în contextul neînțelegerilor privind executarea obligațiilor asumate același învinuit a interzis apelantului E. B. J. să mai ia legătura cu-omul său”, învinuitul T. T. T.;
- tranzacționarea echipamentelor apte interceptării de date personale s-a concretizat în plata unor sume de bani fixe și anterior utilizării, reprezentând contravaloarea acestora și nu a unui procent din beneficiul obținut ulterior de lider ori membrii vreunui grup infracțional;
- aderarea apelantului E. B. J. la gruparea infracțională s-a reținut exclusiv pe baza interceptării convorbirilor telefonice purtate cu alte persoane necercetate în cauză, care în lipsa altor probe nu poate conduce la dovedirea existenței faptei și vinovăției;
- infracțiunile informatice sunt infracțiuni de prejudiciu contra persoanelor, or în speță nu s-a dovedit că membri pretinsei grupări organizate ar fi comis atari fapte și nici că el ar fi beneficiat de vreo sumă de bani obținută din infracțiunile recunoscute, respectiv deținerea și falsificarea de echipamente pentru preluarea de date;


Așa fiind, s-a solicitat în principal achitarea conform art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. d Cod proc. penală, nefiind întrunit conținutul legal al infracțiunii prev. de art. 7 al. 1 din Legea nr. 39/2003, lipsind subiectul activ calificat (pluralitatea de participanți) și elementul material din compunerea laturii obiective, iar în subsidiar schimbarea încadrării juridice în infracțiunea de asociere pentru săvârșirea de infracțiuni prev. și ped. de art. 323 Cod penal.

Al doilea motiv de apel susținut de inculpatul E. B. J., greșita reținere a infracțiunii incriminată în dispozițiile art. 24 alin. 1 și 2 din Legea nr. 365/2002, deoarece:
- fapta sa a constat în fabricarea și deținerea de echipamente cu scopul de a servi la interceptarea și preluarea ilicită de date personale, inapte confecționării instrumentelor de plată determinate în Legea nr. 365/2002 și care nu au fost folosite personal pentru retrageri numerar de la B.;
- nicio probă existentă la dosar nu indică faptul că el ar fi desfășurat vreo activitate de achiziționare a cardurilor tip blank, pe care ulterior să lipească E. magnetică inscripționată cu datele preluate ilicit de la bancomate; că ar fi deținut ori pus în circulație atari instrumente de plată;
- punerea în circulație a instrumentelor de plată electronică presupune alte activități decât cele recunoscute, inclusiv prezența fizică pentru efectuarea operațiunilor bancare ilicite, or actele comise s-au epuizat odată cu vânzarea și preluarea echipamentelor fabricate de către cumpărători;
- cardurile găsite în imobilul din T au aparținut exclusiv inculpatului E. A H., aspect recunoscut și de acesta din urmă.


S-a solicitat achitarea conform art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. d Cod proc. penală și pentru infracțiunea de falsificare a instrumentelor de plată electronică prev. de art. 24 alin. 1 și 2 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, întrucât fapta nu există.


Pentru aceleași considerente, printr-un alt motiv de apel s-a susținut că se impune schimbarea încadrării juridice a unicei fapte săvârșite și recunoscute în totalitate, constând în fabricarea și deținerea de echipamente în scopul de a servi la interceptarea de date, din infracțiunea prev. de art. 25 din Legea nr. 365/2002 privind deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, în aceea prev. de art. 46 din Legea nr. 161/2003 ce protejează confidențialitatea și integritatea datelor și sistemelor informatice.


Un alt motiv de netemeinicie invocat tot în subsidiar a vizat individualizarea pedepsei, considerată prea aspră atât ca întindere cât și modalitate de executare.


 Față de datele personale, respectiv colaborarea cu organele de urmărire penală prin denunțarea altor persoane implicate în comiterea faptelor de acest gen ca și lipsa prejudiciului civil, s-a susținut că scopul acesteia poate fi atins prin reaprecierea cuantumului spre limita minimă specială și suspendarea sub supraveghere a executării conform art. 861 - 864 Cod penal.


Prin calea de atac exercitată, inculpatul E. A H. a criticat cuantumul pedepselor stabilite în primă instanță, considerând că nu s-a făcut o deplină aplicare a dispozițiilor art. 18 din Legea nr. 508/2004, art. 74 și 76 Cod penal.


Astfel, circumstanțele sale reale și personale ca și deținerea preventivă circa 6 luni ar constitui suficiente garanții privind posibilitățile de resocializare pe o durată mai mică,impunăndu-se  redozarea acestora sub limita minimă specială.


în susținerea motivelor de apel invocate coinculpații E. B. J. și E. A H. au depus extrase din practica instanțelor judecătorești în materie, precum și înscrisuri privind activitatea licită desfășurată în perioada 2005-2008 și respectiv după punerea în libertate, ca dovezi a posibilităților de reintegrare în societate și continuarea pregătirii profesionale și universitare.


Având în vedere caracterul devolutiv al apelului, cazurile de reformare invocate vizând nelegalitatea soluției de condamnare, precum și S. Serviciului Executare al Consiliului Uniunii Europene, în ședința publică din 04 mai 2009 instanța de control judiciar a procedat la ascultarea celor doi inculpați.
Revenind asupra declarațiilor date până în prezent inculpatul E. B. J. a susținut că faptele sale au constat exclusiv în confecționarea unor echipamente artizanale pentru interceptarea unor date personale precum și a unor chip-uri apte citirii benzilor magnetice de pe cardurile utilizate în operațiunile bancare ale B..


A precizat totodată că nu a făcut parte din grupul infracțional condus de învinuitul í…ž. D. B., cunoscându-l în alte împrejurări în urmă cu 2 ani când se afla în Cehia, că după întoarcerea în țară a acționat singur intenționând   să-i vândă echipamentele confecționate dar nereușind, le-a valorificat altor persoane.


Verificând sentința atacată, pe baza lucrărilor și materialului din dosarul cauzei, a înscrisurilor depuse ca acte noi și declarațiilor făcute în fața instanței de apel, în raport de motivele de reformare invocate precum și din oficiu sub toate aspectele de fapt și de drept dar în limitele art. 371 alin. 2 și art. 372 alin. 1 cod proc. penală curtea reține că apelurile exercitate nu sunt fondate pentru considerentele ce se vor expune în continuare:


Faptele, împrejurările săvârșirii acestora și vinovăția inculpaților E. B. J. și E. A H. au fost corect stabilite în primă instanță, găsindu-și corespondent în probele pertinente și concludente pentru aflarea adevărului în cazul criminalității organizate transfrontaliere având ca obiect obținerea unor beneficii financiare din operațiuni bancare efectuate cu instrumente de plată electronică falsificate prin decodarea datelor cardurilor magnetice folosite la B.-uri de titulari, în modalitatea de operare skimming.


1. în ce privește pe inculpatul E. B. J.:


Sub un prim aspect este de observat că potrivit art. 2 lit. a din Legea nr. 39/2003 elementul material al laturii obiective ce intră în compunerea infracțiunii încriminate prin art. 7 alin. 1, în modalitatea aderării este realizat ori de câte ori se dovedește că făptuitorul și-a manifestat voința (tacită sau formală) de a face parte dintr-un grup infracțional organizat în scopul săvârșirii unor infracțiuni.


O atare manifestare de integrare în grupul constituit, urmată de acțiuni sau inacțiuni apte realizării scopurilor sale ilicite este suficientă, nefiind necesar ca cel în cauză să fi activat în cadrul structurii, să fi luat parte la vreo consfătuire privind modalitatea concretă de operare și nici măcar să cunoască pe toți membrii săi cu condiția însă ca solicitarea să fie acceptată de aceștia.


Pe de altă parte, este știut că în această modalitate subiectul activ al infracțiunii poate fi o singură persoană, astfel că trimiterea în judecată ca și stabilirea responsabilității penale nu este condiționată de punerea sub acuzare a tuturor membrilor grupării constituite ori liderului acesteia sau existența unei hotărâri definitive de condamnare.


Ca urmare, în faza de urmărire penală raportat la complexitatea administrării probelor pentru identificarea autorilor și stabilirea pe cât posibil a activității infracționale desfășurate în contextul eventualelor denunțuri sau indiciilor rezultate în cursul cercetărilor, disjungerea cauzei conform art. 38 Cod proc. penală și sesizarea instanței competente cu judecata fondului numai pentru autorii ce au aderat la grupul infracțional organizat nu contravine dispozițiilor art. 52 comb. cu art. 681 Cod proc. penală.


Dimpotrivă, dacă procurorul apreciază că a strâns suficiente probe de vinovăție, este în interesul persoanei inculpate, cercetată în stare de arest preventiv să fie prezentată în fața unui tribunal legal constituit pentru clarificarea situației juridice în cadrul unui proces echitabil desfășurat în termen rezonabil și în condiții de publicitate, contradictorialitate și nemijlocire a verificării existenței faptelor deduse judecății.


în fine, urmarea imediată ce întregește conținutul legal al infracțiunii încriminate în art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 în modalitatea aderării, constă în starea de pericol creat pentru ordinea publică, derivând din posibilitatea ca grupul infracțional organizat să treacă la îndeplinirea scopului în vederea căruia a fost alcătuit.


De aceea caracterul organizat ca și amenințarea rezultând din însăși această organizare raportat la natura infracțiunilor vizate, legătura de cauzalitate dintre elementul material și urmarea imediată de regulă este implicită, pentru existența acesteia fiind suficientă comiterea vreuneia dintre acțiunile apte consumării rezoluției delictuoase, în unele cazuri chiar și a actelor preparatorii incriminate ca infracțiuni de sine stătătoare prin legile speciale cum ar fi Legea nr. 365/2002 și Legea nr. 161/2003.


în speță, prima instanță a fost învestită prin rechizitoriul nr. 21/D/P/2008 întocmit la 26 noiembrie 2008, astfel cum a fost și susținut în cursul cercetării judecătorești și cu ocazia dezbaterilor în fond cu judecata inculpaților E. B. J. zis-B.” și E. A H. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 24 alin. 1 și 2 și art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 cod penal și respectiv art. 18 din Legea nr. 508/2004 comise în perioada 2007-2008, prima în modalitatea aderării la grupul infracțional organizat condus de către í…ž. B. D..


Prin actul de sesizare s-a dispus în același timp disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor față de apelantul E. B. J. pentru infracțiunile prev. de art. 42 alin. 1 și 2, art. 44 alin. 1 și 2 din Legea nr. 161/2003 cu aplic. art. 41 alin. 2 cod penal respectiv acces ilegal la un sistem informatic, modificarea, ștergerea sau transmiterea neautorizată de date în sisteme informatice, art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 fapte comise în perioada 2005-2007.


Aceeași măsură s-a luat și față de învinuiții í…ž. D. B., T. T. T., E. N. D., T. N. S., I. J. D., E. J. H., H. G., í…ž. N., í…ž. O. S., B. B. privind infracțiunile prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 42 alin. 1 și 2, art. 44 alin. 1 și 2 din Legea nr. 161/2003, art. 24 alin. 1 și 2 din Legea nr. 365/2002 , art. 25 și art. 26 din Legea nr. 365/2002.


Dispoziția privind scoaterea de sub urmărire penală în ce privește infracțiunile prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 24, art. 25, art. 27 din Legea nr. 365/2002, fapte comise începând cu anul 2007 privind același grup infracțional nu se referă la apelantul E. B. J., ci la învinuitul E. E. E., fratele său născut la data de 17 noiembrie 1982.


Pe de altă parte, din materialul dosarului rezultă că după pornirea acțiunii penale respectiv la data de 20 octombrie 2008 înțelegând să colaboreze cu organele de urmărire penală ambii inculpați E. B. J. și E. A H. au denunțat activitatea frauduloasă a altor membri ai rețelei (E. D. M., B. B., J. N., N. N.), situație în care față și de rezultatul convorbirii telefonice interceptate s-a impus efectuarea unor acte procedurale complexe condiționate logistic și temporal inclusiv de activitatea instituțiilor abilitate din alte state, relațiile comunicate confirmând sustragerea de la cercetări a unor membri importanți ai rețelei inclusiv liderul acesteia í…ž. D. B., identificat în final pe teritoriul Canadei.


Mai mult, probele administrate de procuror au creat prezumția verosimilă a existenței unor indicii privind acțiunea grupului respectiv alcătuit din peste 30-40 persoane pe teritoriul mai multor state europene sau alte continente.
Față de cele ce preced și principiile procedurale mai sus menționate, critica principală invocată în apelul inculpatului E. B. J. privind contradictorialitatea dintre dispozitivul și considerentele rechizitoriului și respectiv depășirea limitelor sesizării la judecata fondului, nu se justifică.


Pe de altă parte, din examinarea mijloacelor de probă administrate în cauză rezultă că în mod corect s-a reținut în sarcina acestuia infracțiunea de aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat incriminată în dispozițiile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, făcându-se dovada atât a existenței subiectului calificat activ cât și a elementului material al laturii obiective astfel cum sunt determinate în art. 2 lit. a din legea specială.


Prin declarațiile date la urmărirea penală, susținute cu denunțul din 20 octombrie 2008 și precizările detaliate făcute în ședință publică cu ocazia audierii în primă instanță, asistat fiind de avocat ales, apelantul E. B. J. a recunoscut că în considerarea relațiilor stabilite cu grupul infracțional constituit de învinuitul í…ž. D. B., pe teritoriul Cehiei în anul 2005, la circa un an și J a acceptat propunerea acestuia de a lucra din nou pentru gruparea condusă.
Astfel, aflându-se în țară, după câteva luni de zile cât a activat ca administrator de rețea în cadrul firmei din P, aparținând învinuitului, în perioada noiembrie - decembrie 2007 la cererea acestuia a confecționat aparatură electronică precum și alte dispozitive necesare activității grupării atât în țări din Uniunea Europeană cât și în U., știind că va fi  utilizată pentru decodarea datelor cardurilor magnetice în modalitatea de operare skimming.
Mai mult, în acest scop el a depus eforturi în vederea perfecționării în turnarea modelelor de fețe de bancomat, utilizând un material special achiziționat de liderul structurii, la indicațiile sale de la o societate din Budapesta - Ungaria, a finisat fețe false de B. pentru a imita cât mai bine originalele, a reabilitat programul de-descărcare” a dispozitivelor de skimming și decodare a datelor capturate de acestea, lucrări ce le executa de regulă la reședința sa din B.


A recunoscut de asemenea că în acest context și mai înainte de preluarea și primirea prețului, se proceda la verificarea funcționalității echipamentelor electronice comandate prin deplasări personale la bancomatele din capitală sau prin liderul structurii ori persoanele cu care acesta îl punea în contact.
Că pe lângă echipamentele de skimming confecționate și valorificate altor persoane contactate prin internet sau numitul-E. T.”, în perioada 2007-2008 apelantul E. B. J. a desfășurat acțiuni specifice pentru realizarea scopurilor ilicite în vederea cărora activa grupul infracțional menționat, rezultă și din declarațiile altor membri ai acestuia, învinuitul T. T. T. (electronist), H. G. zis-O.” (cu atribuții de supraveghere și transport a ansamblelor electronice), cu care a intrat în contact pentru definitivarea sarcinilor încredințate.


Separat de aceasta fie la locația sa din B fie la aceea din P el a avut posibilitatea să constate acte materiale specifice derulării activității infracționale în vederea căreia se organizase structura, percepând direct întâlnirile liderului cu diverși membri apelați-E., í…¢., M.”, predarea ori primirea de materiale ori componente specifice decodificării datelor captate ori inscripționării cardurilor blank, modalitatea împărțirii sumelor retrase dar și să afle țările ori localitățile pe raza cărora urmau să se monteze echipamentele sau să se efectueze retragerile în numerar.


A explicat de asemenea apelantul E. B. J. că personal la comanda și având asigurată plata transportului de învinuitul í…ž. D. B., a efectuat deplasări în Italia, Spania sau Ungaria unde s-a întâlnit cu alți membrii al grupării în vederea predării sau preluării datelor acumulate prin modalitatea de operare expusă, ori participând la operațiunile bancare derulate de membrii cu atari atribuții pentru retragerea sumelor de bani cu ajutorul cardurilor clonate.
Aceste recunoașteri, de altfel detaliate atât în rechizitoriu cât și în considerentele sentinței atacate se coroborează cu declarațiile învinuiților și martorilor audiați în cursul urmăririi penale, necontestate de apelant dar și cu procesele verbale de redare în scris a convorbirilor telefonice și prin intermediul Internet-ului, interceptate și înregistrate conform art. 911 - 915  Cod proc. penală.


Susținerea apărării în sensul că acestea din urmă n-ar fi concludente pentru reținerea aderării apelantului E. B. J. la vreo grupare infracțională organizată nu este întemeiată.


Din examinarea conținutului proceselor verbale rezultă cu certitudine că parte din persoanele rămase neidentificate ce au purtat atari convorbiri sunt membrii ai structurii conduse de învinuitul í…ž. D. B., concluzie susținută atât prin apelativele folosite, obiectul acestora, trimiterile făcute în stabilirea relației, inclusiv aprecierile asupra activității acestuia ori altor învinuiți.
Incidentele ivite pe parcursul colaborării în România privind neplata integrală a activității prestate, prin ele însele nu pot dovedi întreruperea aderării la gruparea respectivă, cât timp s-a confirmat continuarea unor raporturi specifice cu ceilalți membrii ai grupării și după întâlnirea din noaptea de 30 aprilie 2008.


Tocmai în considerarea acestora în toamna anului 2008, revenind din Spania unde plasase alte echipamente pentru efectuarea aceluiași gen de infracțiuni, învinuitul í…ž. D. B. a încunoștiințat apelantul că este urmărit, situație în care a trasferat echipamentele și celelalte corpuri delicte inclusiv carduri blank la locuința din T deținută împreună cu inculpatul E. A H..


De altfel, este și firesc ca în executarea manifestării de voință și a actelor determinate în cadrul grupului, el să fi lucrat în principal cu liderul acestuia, regula impusă în funcționarea structurii fiind aceea ca legătura dintre cele trei subgrupe (confecționare aparatură artizanală, inscripționarea cardurilor blank cu datele preluate și operațiuni financiare cu instrumentele de plată falsificate la B.-uri) să fie realizată exclusiv de acesta din urmă iar membrii lor să nu se cunoască decât atunci când ar primi acordul său.


Chiar dacă de regulă pentru echipamentele artizanale confecționate apelantul a primit sume de bani fixe, faptele sale nu se situează în afara activității infracționale derulată de structura condusă de acesta din urmă.
 Prin toate declarațiile date inclusiv denunțul depus în scris în faza de urmărire penală, el recunoaște că în multe situații a supravegheat funcționalitatea acestora, a folosit componente și materiale achiziționate în prealabil de lider, finalizându-le cu participarea altor învinuiți desemnați de secundul, a cunoscut uneori locația și perioada în care vor fi-atacate” sistemele de securitate ale B.-urilor, a asigurat chiar transportul membrilor activi la locul faptei (Ungaria 2007).


Actele materiale derulându-se în mai multe rânduri, inculpatul E. B. J. a avut posibilitatea să prevadă și a acceptat că în realitate prețul primit reprezintă parte din retragerile în numerar realizate prin infracțiuni vizând comerțul electronic și deci prin folosirea fără drept a instrumentelor de plată a căror falsificare nu s-ar fi putut realiza decât prin decodarea cardurilor titularilor cu ajutorul echipamentelor artizanale confecționate.


Dovedindu-se așadar, că în perioada 2007-2008 inculpatul E. B. J. a acceptat propunerea învinuitului í…ž. D. B. de a face parte din grupul de făptuitori despre care știa că este bine constituit, organizat și coordonat de acesta în scopul săvârșirii de infracțiuni în domeniul informatic și comerțului electronic, punându-și la dispoziția structurii cunoștințele sale privind confecționarea și perfecționarea unor echipamente artizanale apte copierii cardurilor bancare folosite de titulari în locațiile B., - acte materiale indispensabile falsificării acestor instrumente de plată electronică și efectuării retragerilor în numerar, executate la comanda, cu sprijinul și sub controlul liderului structurii -, sunt realizate elementele constitutive ale infracțiunii încriminate în dispozițiile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2002 în modalitatea aderării și sprijinirii unui grup infracțional organizat în sensul art. 2 lit. a din același act normativ.
Prin urmare, după anul 2006 relațiile dintre inculpatul E. B. J. și învinuitul í…ž. D. B. nerezumându-se la simple afaceri comerciale ori asociere temporară pentru obținerea unor beneficii din fraudă electronică, cererea subsidiară privind schimbarea încadrării juridice dată activității infracționale pe larg expuse în precedente, în dispozițiile art. 323 Cod penal nu se justifică.
í…ži condamnarea apelantului pentru infracțiunile de falsificare a instrumentelor de plată electronică și deținere de echipamente în vederea falsificării acestora, încriminate în art. 24 alin. 1 și 2 și respectiv art. 25 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, este legală.


Analiza comparativă a acestor dispoziții legale și acelora reglementate prin Legea nr. 161/2003 modificată, capitolul II și III Secțiunea a II-a determină concluzia că esențial în delimitarea infracțiunilor privind comerțul electronic de acelea contra confidențialității și integrității datelor și sistemelor informatice este obiectul juridic principal protejat, rezultat din intenția cu care a acționat făptuitorul în defășurarea rezoluției delictuoase.


De aceea, atunci când se probează că furtul de identitate bancară în realitate a constituit numai acte de executare componente a laturii obiective a infracțiunii de falsificare a instrumentelor de plată electronică în cadrul rezoluției prealabile privind obținerea de beneficii patrimoniale prin operațiuni de retragere în numerar ilicite, finalizată cu prejudicierea titularilor de cont, cele două categorii de infracțiuni nu se exclud ci se află în concurs real în sensul art. 33 lit. a Cod penal.


Pe de altă parte, este știut că falsificarea instrumentelor de plată electronică presupunând operațiuni deosebit de dificile este realizată, în cele mai multe cazuri prin participarea unor persoane cu aptitudini sau calificare specială cum ar fi informaticieni, electroniști, tipografi, graficieni etc. iar acțiunea de contrafacere implică și interceptarea fără drept a transmisiei de date informatice protejate prin Legea nr. 161/2003.


într-adevăr inculpatul E. B. J. în principal în cadrul grupului organizat și separat pentru alte persoane interesate a executat operațiuni de confecționare și perfecționare a unor dispozitive necesare captării unor date ale cardurilor bancare folosite la B., prin metoda skimming iar bancomatele nu constituie intrumente de plată electronică în sensul art. 1 pct. 11 din Legea nr. 365/2002.


El a recunoscut însă și s-a probat atât prin convorbirile telefonice interceptate cât și declarațiile celorlalți învinuiți și percheziția domiciliară efectuată la locuința din T că prin aceste echipamente se realiza prima etapă indispensabilă falsificării instrumentelor de plată electronică (copierea benzii magnetice și înregistrarea prin filmare a codului PIN al cardurilor,-descărcarea” dispozitivelor de skimming și decodarea datelor capturate de acestea).


Mai mult acesta a cunoscut și urmărit finalizarea operațiunilor de contrafacere a cardurilor blank, asigurând funcționarea și instruirea persoanelor interesate să folosească componentele sau dispozitivele respective, inclusiv prin efectuarea unor deplasări chiar în afara teritorului statului român (Italia, Spania, Ungaria), convenind fie prețuri fixe, fie o parte din retragerile în numerar realizate de la B.-uri prin instrumentele de plată clonate.


Așadar, prin actele materiale stabilite în sarcina acestuia nu s-au încălcat numai dispozițiile legale ce asigură securitatea datelor informatice în sensul art. 42-46 din Legea nr. 161/2003, rezoluția infracțională având drept scop principal prejudicierea patrimonială a titularilor de carduri bancare, prin retrageri de numerar din disponibilul de cont.


 Deci afectarea securității comerțului electronic, emiterea și utilizarea instrumentelor de plată electronică precum și utilizarea datelor de identificare în vederea efectuării de operațiuni financiare astfel cum sunt protejate prin Legea nr. 365/2002 sunt consecința secundară a faptelor, constituind mijlocul de operare folosit pentru îndeplinirea scopului urmărit de structura organizată sau potențialii cumpărători ai echipamentelor confecționate.


De aceea, nu există temei legal pentru schimbarea încadrării juridice a acestui segment al activității infracționale, cu atât mai mult cu cât potrivit practicii judiciare actele materiale realizează conținutul a două infracțiuni concurente în sensul art. 33 lit. b Cod penal, respectiv art. 41 și 46 din Legea nr. 161/2002 și respectiv art. 24 alin. 1 și 2 și art. 25 din Legea nr. 365/2002, calificare care excede limitelor investirii instanțelor judecătorești, agravând situația inculpatului E. B. J. în lipsa apelului parchetului sub acest aspect.


Concluzionând, situația de fapt reținută în primă instanță în sarcina acestui inculpat este corectă iar condamnarea pentru infracțiunile prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, art. 24 al. 1 și 2 și art. 25 din Legea nr. 365/2002 ultimele două cu aplic. art. 41 alin. 2 cod penal și respectiv art. 18 din Legea nr. 508/2004 fapte comise în perioada 2007/2008, este legală.


Nici motivul subsidiar privind individualizarea pedepsei invocat prin calea de atac exercitată nu se justifică, cuantumul și modalitatea de executare satisfăcând într-totul dispozițiile art. 72 Cod penal.


Astfel cum s-a reținut la judecata fondului în concret faptele stabilite în sarcina acestuia prezintă gravitate ridicată determinată de perseverența manifestată în prejudicierea conturilor bancare prin fraudă electronică, perfecționându-se în confecționarea unor echipamente noi artizanale necesare furtului de identitate al titularilor, iar pentru obținerea beneficiilor acționând atât în cadrul structurii organizate, cât și separat prin contactarea prin Internet altor infractori.


Aceste elemente unite cu rolul esențial deținut pentru realizarea scopului în care a fost constituit grupul infracțional de către învinuitul í…ž. D. B. precum și participarea efectivă la derularea și a altor acte materiale sprijinind membrii acestuia inclusiv prin transportarea în afara statului român în vederea derulării actelor materiale justifică convingerea că prezervarea ordinii publice ca și scopul preventiv-educativ și de constrângere al pedepsei pot fi realizate numai prin executarea acesteia în regim instituționalizat penitenciar.
Chiar dacă situația de fapt s-a stabilit în principal în condițiile cooperării cu organele judiciare, atitudinea adoptată a primit suficientă eficiență juridică atâta timp cât pedepsele stabilite s-au dozat la limita sau în imediata apropiere a limitei minime speciale admise de textele încriminatorii în condițiile art. 18 din Legea nr. 508/2004.


2. în ce privește pe inculpatul E. A H.:


Prima instanță a reținut în sarcina acestuia că în vara anului 2007 și-a achiziționat de pe Internet un aparat de scriere carduri tip N. și mai multe carduri blank iar prin intermediul Internet-ului a obținut informații privind modalitatea folosirii acestui echipament, de la alte persoane.


Ca urmare, fiind student la Universitatea de Vest din T specializarea Fizică-Informatică și deci posedând cunoștințe în acest domeniu a reușit să capteze datele mai multor persoane după care le-a folosit la înscripționarea a circa 40 de carduri.


în continuare, prin utilizarea instrumentelor de plată clonate la diferite B.-uri de pe raza municipiului T, a obținut retrageri în numerar de circa 300 lei.
Separat de aceasta s-a mai stabilit că în aceeași perioadă, aflându-se la mare inculpatul l-a cunoscut pe apelantul E. B. J. iar ulterior aceștia s-au vizitat reciproc, astfel că în iulie 2008 secundul a acceptat rugămintea de a-l iniția în alcătuirea unui echipament artizanal de skimming.


Faptele au fost încadrate în dispozițiile art. 24 alin. 1 și art. 25 din Legea nr. 365/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 și art. 18 din Legea nr. 508/2004, existența acestora, împrejurările săvârșirii și vinovăția reținându-se prin coroborarea declarațiilor de recunoaștere făcute de apelantul E. A H. cu cele date de coinculpat, învinuitul T. T. T. precum și rezultatul percheziției domiciliare efectuate în locuința din T la data de 04 septembrie 2008.


în  privința infracțiunii prev. și ped. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2002 s-a apreciat că nu au fost administrate probe certe care să confirme că  în perioada de mai sus, în realitate acesta ar fi activat în cadrul grupului infracțional organizat și condus de învinuitul í…ž. D. B., la care ar fi aderat racolat fiind de coinculpatul E. B. J..


Soluția de achitare a inculpatului E. A H. conform art. 10 lit. d Cod proc. penală pentru această faptă, este corectă.


Din examinarea mijloacelor de probă menționate, precum și a proceselor -verbale conținând redarea în scris a convorbirilor telefonice interceptate, propuse prin actul de sesizare a instanței ca probe în acuzare, se confirmă faptul că cei doi inculpați s-au cunoscut întâmplător în cursul anului 2007, actele materiale au fost realizate separat, fără vreun control ori coordonare cu structura organizată la care aderase apelantul E. B. J..


De aceea, în lipsa altor dovezi concludente administrate pentru aflarea adevărului în faza de urmărire penală sau rezultate în cursul cercetării judecătorești, întemeiat s-a considerat că în ce privește acuzarea pentru infracțiunea prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2002 există un serios dubiu ce profită inculpatului, reținându-se situația de fapt în limitele recunoașterii acestuia confirmate de inculpatul E. B. J. și învinuitul T. T. T..
 

í…ži pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare și 3 ani interzicerea exercițiului unor drepturi civile prev. de art. 64 alin. 1 Cod penal a cărei executare s-a suspendat sub supraveghere conform art. 861 - 864 rap. la art. 83 și 84 cod penal pe termenul de încercare de 5 ani, este justă.
 

într-adevăr, apelantul E. A H. a fost arestat preventiv circa 6 luni și a făcut dovada că după punerea în libertate a depus stăruință pentru reintegrare socială inclusiv în mediul universitar, iar probele administrate au confirmat că faptele stabilite în sarcina sa sunt consecința mai mult a curiozității specifice vârstei fiind un episod în comportamentul său a cărui gravitate a fost serios conștientizată.


F. fenomenului infracțional în domeniul fraudei informatice, modalitatea și perioada de operare justifică concluzia că nu există temei legal pentru redozarea cuantumului pedepsei sub limita minimă specială stabilită conf. art. 18 din Legea nr. 508/2004 comb. cu art. 74 și 76 Cod penal.
 Față de cele ce preced, Curtea reține că motivele de reformare invocate atât în apelul parchetului cât și de către coinculpații E. B. J. și E. A H. nu se justifică, sub aspectele analizate sentința atacată fiind temeinică și conformă legii.


 Ca urmare, în baza art. 379 pct. 1 lit. b Cod proc. penală se va dispune respingerea căilor de atac exercitate în cauză, ca nefondate.


 Apelantul inculpat E. B. J. este arestat preventiv în cauză, măsură dispusă prin încheierea nr. 27 din 05 septembrie 2008 a  T r i b u n a l u l u i   P r a h o v a și menținută în condițiile art. 3001 și art. 3002 rap. la art. 160 lit. b Cod proc. penală, constatându-se că se află în situația prev. de art. 148 lit. f din același cod.


 întrucât cu ocazia exercitării controlului judiciar s-a apreciat că există mijloace de probă certe ce confirmă existența faptei și vinovăției acestuia pentru infracțiuni pedepsite cu închisoarea mai mare de 5 ani, inclusiv sancționate prin Legea nr. 39/2003 iar pedeapsa de 4 ani închisoare stabilită în primă instanță este justă, în baza art. 381 rap. la art. 350 Cod proc. penală se va menține starea de arest.


Totodată, se va computa din durata acesteia timpul executat conform mandatului de arestare nr. 114/U/2008 începând cu data de 04 septembrie 2008, la zi.


 Văzând și disp. art. 192 alin. 2 cod proc. penală.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE
îN NUMELE LEGII
DECIDE:

Respinge, apelurile declarate de PARCHETUL DE PE L탔šNGÄ”š  î N A L T A   C U R T E DE CASAí…¢IE í…žI JUSTIí…¢IE - DIICOT - SERVICIUL  T E R I T O R I A L   P L O I E í…ž T I și de inculpații E. A H. domiciliat în D T S,(...), (...)  . 4,  . 9, județul M și E. B. J., ultimul în stare de arest în  P e n i t e n c i a r u l   M ă r g i n e n i, împotriva sentinței penale nr. 76 din 13 februarie 2009 a  T r i b u n a l u l u i   P r a h o v a, ca nefondate.


Menține starea de arest a inculpatului E. B. J. și compută deținerea conform mandatului de arestare nr. 114/U/2008 emis de  T r i b u n a l u l   P r a h o v a începând cu data de 4 septembrie 2008, la zi.


Obligă pe inculpații apelanți la plata sumei de câte 80 lei fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare către stat.


Cu recurs în termen de 10 zile de la pronunțare, iar pentru apelantul arestat de la comunicare.


Pronunțată în ședință publică astăzi, 14 mai 2009.