CURTEA DE  A P E L   B A C Ä”š U
SECí…¢IA PENALÄ”š, CAUZE MINORI SI FAMILIE

DECIZIE Nr. 25
í…žedința publică de la 23 Februarie 2010 

 

Domenii: infracțiuni privind comerțul electronic: deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică; falsificarea instrumentelor de plată; efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

 

 La ordine a venit spre soluționare apelul declarat de inculpatul D. N.- J., împotriva sentinței penale nr. 433/D/17.12.2009, pronunțată de  T r i b u n a l u l   B a c ă u în dosarul nr(...).


 Dezbaterile în prezenta cauză s-au desfășurat în conformitate cu dispozițiile art.304 C.pr.penală în sensul că au fost înregistrate cu ajutorul calculatorului pe suport magnetic.


 La apelul nominal făcut în ședință publică a răspuns apelantul-inculpat D. N.-J., asistat de avocat ales E. N..


 Procedura este completă.

 

 S-a expus referatul oral al cauzei, după care :


 S-a procedat la identificarea apelantului-inculpat D. N.-J., prezentând C.I. seriaxc nr.(...), CNP-(...), fiul lui E. și M., cu domiciliul în B,(...)  . B  .8, jud. B.
 

Fiind întrebat de instanță, apelantul-inculpat arată că își menține cererea formulată prin care arată că înțelege să își retragă apelul declarat împotriva sentinței penale nr. 433/D/17.12.2009 a  T r i b u n a l u l u i   B a c ă u.
 

Față de poziția apelantului-inculpat în declarația notarială depusă la dosar și susținută oral la termenul de azi, s-a constatat apelul în stare de judecată și s-a acordat cuvântul pentru dezbateri.
 

Avocat ales E. N. pentru apelantul-inculpat, solicită în temeiul art.369 C.pr.penală să se ia act de retragerea apelului declarat.
 

Procurorul D.I.I.C.O.T., solicită să se ia act de declarația apelantului-inculpat prin care înțelege să își retragă apelul declarat, cu obligarea la plata cheltuielilor judiciare către stat.
 

Apelantul-inculpat, în cuvântul său, solicită să se ia act că își retrage apelul declarat.

 

C U R T E A
-DELIBER탔šND-

 

Prin sentința penală nr. 433/D din 17.12.2009, pronunțată în dosarul nr(...) al  T r i b u n a l u l u i   B a c ă u, s-a dispus condamnarea inculpatului D. N.-J., pentru săvârșirea infracțiunii de „Asociere pentru săvârșirea de infracțiuni” la pedeapsa închisorii în cuantum de 3(trei) ani.


în temeiul art.42 alin.1,3 din Legea 161/2003 cu aplic art.41 alin.2 C.pen pentru săvârșirea infracțiunii de „Acces ilegal la un sistem informatic prin încălcarea măsurilor de securitate” în formă continuată s-a dispus condamnarea aceluiași inculpat la pedeapsa închisorii în cuantum de 3(trei ) ani.


în temeiul art.25 Legea 365/2002, pentru săvârșirea infracțiunii de „ E. de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronice” s-a dispus condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii în cuantum de 2(doi) ani.


în temeiul art.24 alin. 1, 2 din Legea 365/2002 cu aplic art.41 alin.2 C.pen, pentru săvârșirea infracțiunii de „Falsificarea instrumentelor de plată” în formă continuată” s-a dispus condamnarea aceluiași inculpat la pedeapsa închisorii în cuantum de 3(trei) ani și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a 2 a si lit. b C.penal pe o durata de 2 ani.


în temeiul art.27 alin. 1 din Legea 365/2002 cu aplic art.41 alin.2 C.pen., pentru săvârșirea infracțiunii de „Efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos” în formă continuată, s-a dispus condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii în cuantum de 2(doi) ani si 6(sase) luni.


în temeiul art. 33 lit. a si 34 lit. b C.penal , s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea: închisoarea în cuantum de 3(trei) ani și pedeapsa complimentară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a 2 a si lit. b C.penal pe o durata de 2 ani.


Pedeapsa de executat : inchisoarea in cuantum de 3(trei) ani si pedeaspa complimentara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a 2 a si lit. b C.penal pe o durata de 2 ani.


S-au interzis inculpatului exercițiul drepturilor prev. de art. 64 lit a teza a 2 a C.penal  și lit. b C.penal în condițiile și pe durata prev. de art. 71 alin. 2 C.penal.


în temeiul art. 86/1 C. penal s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.


în temeiul art. 86/2 C.penal s-a fixat termen de încercare de 6(sase) ani calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărârii.
  în temeiul art. 86/3 C. penal s-a dispus ca  pe durata termenului de încercare, condamnatul  să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:
    a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de protecție a victimelor și reintegrare socială a infractorilor;
    b) să anunțe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile, precum și întoarcerea;
    c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă;
    d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existență.   


în temeiul art. 359 C.pr.pen. s-a atras atenția inculpatului asupra nerespectării dispozițiilor prev de art. 86/4 C.penal.


în temeiul art. 71 alin. 5 C.penal pe durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere s-a dispus suspendarea executării pedepselor accesorii.


în temeiul art 14, 346 C.pr.pen rap. la art. 998 C.Civ. s-au admis pretențiile civile ale părților civile U. M., B. D., E. E., I. N.-E., E. E.-L., U. U., și a fost obligat inculpatul la plata acestora după cum urmează:
1.echivalentul in lei al sumei de 8043 D. către partea civilă U. M.,
2.echivalentul in lei al sumei de 14296,35 D. către partea civilă  B. D.,
3.echivalentul in lei al sumei de 5000 D. către partea civilă E. E.,
4.echivalentul in lei al sumei de 14116,40 D. către partea civilă  I. N.-E.,
5.echivalentul in lei al sumei de 6639,95 către partea civilă E. E.-L.,
6.echivalentul in lei al sumei de 2860,80 D. către partea civilă  U. U..


în temeiul art. 14, 346 rap. la art. 998 C.civ. s-a luat act că părțile vătămate nu s-au constituit părți civile în cauză.


în temeiul art. 118 lit. e C.penal s-a dispus confiscarea de la inculpat a echivalentului în lei a sumei de 75163,86 D. sumă dobândită în mod vădit prin săvârșirea infracțiunilor și care nu a servit la despăgubirea părților vătămate care nu s/au constituit părți civile in cauza.


în temeiul art. 118 lit.b C.penal s-a dispus confiscarea de la inculpat a minicamerei video Sony, folosită de inculpat la săvârșirea faptei și care aparține acestuia.


 Pentru a dispune astfel, prima instanță a arătat că:


Inculpații  E. D. D., E. E. D., E. D. și D. N. J. sunt prieteni și locuiesc în mun. B, jud. B (a se vedea planșa conținând fotografii cu cei patru învinuiți surprinși, în diferite împrejurări, în afara teritoriului României -vol. IX fl. 5-8, vol.XI fl.192 ).


începând cu anul 2004 cei patru inculpați au luat hotărârea infracțională de a se asocia în vederea săvârșirii de infracțiuni informatice și la legea comerțului electronic.  Prin metoda skimming-ului , în scopul de a obține  beneficii materiale injuste, cei patru au urmărit ca , după copierea datelor de identificare a cardurilor cetățenilor ce foloseau bancomatele , prin intermediul unor aplicații informatice deținute într-un laptop , să le inscripționeze pe diverse suporturi cu bandă magnetică și să efectueze de la B.-uri retrageri de numerar fără consimțământul titularilor.


 în acest sens, cei patru inculpați s-au orientat pentru a săvârși faptele în afara teritoriului României, în cazul de față, în Elveția . Alegerea a fost determinată de faptul că, deplasările între țările europene din spațiul „T.”  și Elveția se poate face fără evidențierea intrărilor și ieșirilor, identitățile lor după fizionomie erau greu de stabilit fără surprinderea în flagrant sau concursul autorităților române iar sumele ce puteau fi obținute în mod fraudulos  erau consistent mai mari având în vedere nivelul de trai din Comunitatea Europeană.


Anterior anului 2004 inculpații au intrat în posesia mai multor echipamente de skimming pentru a realiza activitățile de copiere a datelor de pe cardurile folosite la bancomate. Nu s-au putut stabili perioadele de timp la care cei patru învinuiți au intrat în posesia dispozitivelor și nici persoanele ce le-au confecționat în mod artizanal.


 în data de 17.03.2006 Poliția D. din O. - Elveția a surprins și reținut lângă o sucursală a băncii Credit T. din localitatea I. - Elveția pe inculpații E. D., E. D. D. și E. E. D. , cetățeni români , domiciliați în mun. B jud. B.


Cu ocazia cercetării bancomatului din fața sucursalei nu s-au constatat instalate echipamente de tip „skimming”, dar pe terenul T. 19, în iarbă, pe zăpadă, a fost găsit un dispozitiv confecționat artizanal ce ulterior s-a dovedit a fi un aparat -  cititor de carduri pentru skimming.


în aceeași zi, în baza mandatului emis de către judecătorul V. N. s-a efectuat o percheziție domiciliară în camera nr.206 a hotelului J. din localitatea L. 6010, cameră închiriată de cei patru inculpați.


 Cu acea ocazie au fost depistate , ridicate și indisponibilizate mai multe bunuri ( sume de bani în franci elvețieni, lei ) aparținând inculpaților reținuți ,printre care și din cele ce pot fi folosite la comunicare și  la montarea echipamentelor de skimming pe bancomat ( telefoane mobile, un aparat foto Sony, o mașină de găurit E. J., trei chei poligonale, un dispozitiv cu laser, o hartă rutieră a Elveției și un set de produse E. conținând T. și altele.
S-a constatat că închirierea camerei de hotel a fost efectuată pentru patru persoane pe numele inculpatului E. D. D..


Cercetările întreprinse au condus la concluzia că, inculpații arestați împreună cu inculpatul D. N. J. zis „H.” intenționau ca, în ziua de 17.03.2006, să instaleze pe bancomatul aparținând băncii Credit T. din localitatea I. - Elveția dispozitivul de copiere a datelor de pe E. magnetică  a cardurilor .


Din declarațiile inculpatului D. N. J.   coroborate cu declarația martorului H. B. rezultă că, în ziua de 17.03.2006, D. N. J. împreună cu E. D., E. N. D. D. și E. E. D. au părăsit camera  hotelului J. din localitatea L. și s-au îndreptat spre I.. Acolo, în jurul orelor 18,55 - 19,00, în timp ce cei trei învinuiți asigurau paza, D. N. J. a încercat să monteze unitatea de clonare (skimmer) la bancomatul Băncii Credit T..


Aplicarea skimmer-ului a fost întreruptă de prezența martorului menționat anterior, astfel că cei patru inculpați s-au îndepărtat de bancomat pentru a nu fi observați în timpul realizării activității infracționale.


Inculpatul D. N. J. avea supra sa dispozitivul de citire pe care intenționa să-l monteze la bancomat și echipamente necesare realizării de carduri clonate.
Observând că organele de poliție elvețiene i-au reținut pe inculpații E. D., E. N. D. D. și E. E. D., inculpatul D. N. J. (aflat la o distanță de aproximativ 100 m de aceștia) a abandonat imediat dispozitivul pe terenul T. 19 și a plecat din localitatea L. - Cantonul M. cu celelalte corpuri delicte ce le avea asupra sa.


Inculpatul  a părăsit Elveția iar în data de 19.03.2006 a intrat în România cu scopul de a se sustrage de la efectuarea cercetărilor de către autoritățile elvețiene.


Prin coroborarea probelor administrate în cauză  a rezultat, în mod indubitabil, că inculpații  D. N. J., E. D., E. E. D. și E. N. D. D., în realizarea  scopului  pentru care s-au asociat  (fraudarea cărților de credit ale cetățenilor străini și obținerea imediată de beneficii materiale injuste) au săvârșit , pe teritoriul statului elvețian , în perioada aprilie 2005 - 17 martie 2006, activități de skimming  și de retragere de numerar fără consimțământul titularilor cardurilor copiate.


 în cauză a formulat apel inculpatul D. N. J..


în fața instanței de apel, la termenul din data de 23 februarie 2010,                           apelantul-inculpat D. N.-J. a declarat că înțelege  să-și retragă apelul formulat în cauză.


 Analizând actele și lucrările dosarului și apelul declarat, instanța reține următoarele:


Având în vedere voința expres manifestată a apelantului de a-și retrage apelul, instanța, în baza art.369 c.pr.pen. va lua act de declarația acestuia. 
Văzând și dispozițiile art.189 și 192 alin.2 c.pr.pen.


PENTRU ACESTE MOTIVE
îN NUMELE LEGII
-D E C I D E -

 

în baza art.369 C.pr.penală, ia act de retragerea apelului formulat de apelantul-inculpat D. N.-J., împotriva sentinței penale nr. 433/D/17.12.2009 pronunțată în dosarul nr(...) al  T r i b u n a l u l u i   B a c ă u.


în baza art.192 alin.2 C.pr.penală obligă apelantul la plata a 100 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat.


Definitivă.


Pronunțată în ședință publică, azi, 23.02.2010.