CURTEA DE  A P E L   P L O I E í…ž T I
            SECí…¢IA PENALÄ”š í…žI PENTRU CAUZE CU MINORI í…žI DE FAMILIE

                                 DECIZIA  PENALÄ”š  NR.17
                   í…žedința publică din data de 24 ianuarie 2008
        

Domenii: Infracțiuni privind comertul electronic - falsificarea instrumentelor de plată electronică, deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

 

 M i n i s t e r u l   p u b l i c a fost reprezentat de procuror M. N., din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de  A P E L   P L O I E í…ž T I

 Pe rol fiind soluționarea apelurilor declarate de  M I N I S T E R U L   P U B L I C-DIICOT -BIROUL  T E R I T O R I A L   B U Z Ä”š U și inculpații U. E. D., U. E. N., ambii domiciliați în B, Cartier E. II, (...).18,  .4,  .16, județul B, E. O. U., domiciliat în B, Bd.(...), (...).3,  .5,  .17, județul B, O. E. D. și O. H. D., ambii domiciliați în B, Bd.1 (...) 2.,  .2C,  .6,  .26, județul B, împotriva sentinței penale nr. 135 din data de 03 iulie 2007 pronunțată de  T r i b u n a l u l   B u z ă u.
Dezbaterile și susținerile părților au avut loc în ședința publică din data de 10 ianuarie 2008 fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată care face parte integrantă din prezenta, când, instanța  având nevoie de timp pentru studierea actelor și lucrărilor dosarului, a amânat pronunțarea la  17 ianuarie 2008 și apoi la data de astăzi , 24 ianuarie 2008 când a dat următoarea decizie :

C U R T E A :

 

Asupra apelurilor penale de față :

Examinând actele și lucrările dosarului, reține următoarele :

Prin sentința penală nr.135 din 03 iulie 2007 pronunțată de  T r i b u n a l u l   B u z ă u au fost condamnați inculpații , după cum urmează : 
 

I.-  In baza art.8 din Legea 39/2003 cu referire la art.323 Cod penal , inculpatul O. E. D. fiul lui (...) și S., născut la 29.01.1981 în orașul B N, județul B N, domiciliat în B, B-dul 1 (...). 2., bloc 2 C,  .6,  .26, județul B, CNP (...), studii 12 clase, ocupația asistent medical, necăsătorit, fără antecedente penale,  a fost condamnat la o pedeapsă de 3 ani închisoare.
în baza art.26 Cod penal rap.la art.24 alin.l din Legea nr.365/2002 cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal,  a condamnat pe același inculpat la o pedeapsă de 3 ani închisoare și aplică acestuia pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.în art.64 lit.a,b,c Cod penal, pe o perioadă de 2 ani.
în baza  art.26 Cod penal rap.la art.27 alin.l din Legea 365/2002 cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal, a condamnat pe același inculpat la o pedeapsă de 1 (un) an închisoare.
         

în baza art.33,34 lit.a și art.35 alin.l Cod penal, a aplicat inculpatului O. E. D. pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.în art.64 lit.a,b,c Cod penal, pe o perioadă de 2 ani.

în baza art.71 alin.l Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev.în art.64 lit.a,b,c Cod penal.
 

II. - în baza art.8 din Legea nr.39/2003 cu referire la art.323 Cod penal,a condamnat pe inculpatul O. H. D. fiul J. (...) și S., născut la 17.12.1982 în orașul B N, județul B N, domiciliat în B, b-dul 1 (...). 2., bloc 2 C,  .6,  .26, județul B, CNP (...), studii 12 clase, ocupația militar, necăsătorit, fără antecedente penale, la o pedeapsă de 3 ani închisoare.

în baza art.24 alin.l din Legea nr.365/2002 cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal, a condamnat pe inculpat la o pedeapsă de 3 ani închisoare și aplică acestuia pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute în art.64 lit.a,b,c Cod penal, pe o perioadă de 3 ani.


în baza art.27 alin.l din Legea nr.365/2002 cu alic.art.41 alin2. Cod penal, a condamnat pe același  inculpat la o pedeapsă de 2 ani închisoare.
în baza art.48 din Legea nr. 161/2003 cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal, a condamnat pe același inculpat la o pedeapsă de 2 ani închisoare.
în baza art.33-34 lit.a și art.35 alin.l Cod penal, a aplicat inculpatului O. H. D. pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute în art.64 lit.a,b,c Cod penal, pe o durată de 3 ani. 

                                   
în baza art.71 Cod penal, a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute în art.64 lit.a,b,c Cod penal.
 

III. - în baza art.8 din Legea nr.39/2003 cu referire la art.323 Cod penal,  inculpatul E. O. U. fiul lui D. și U., născut la 06.08.1979 în mun.B, domiciliat în B, b-dul (...), (...) 3,  .5,  . 17, județul B, CNP (...), studii 10 clase, ocupația muncitor, necăsătorit, fără antecedente penale,a fost condamnat  la o pedeapsă de 3 ani închisoare.


în baza art.24 alin.l din Legea 365/2002 cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal, a condamnat pe același inculpat la o pedeapsă de 3 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.în art.64 lit.a,b,c Cod penal.


în baza art.25 din Legea nr.365/2002 același inculpat a fost condamnat la o pedeapsă de 1 an închisoare.

 

în baza art.26 Cod penal cu ref.la art.27 alin.l din Legea nr.365/2002 cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal, a  condamnat pe același inculpat la o pedeapsă de 2 ani închisoare.


In baza art.33-34 lit.a și art.35_ alin.l Cod penal, a aplicat inculpatului E. O. U. pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.în art.64 lit.a,b,c Cod penal.
In baza art.71 Cod penal , a aplicat  inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev.în art.64 lit.a,b,c Cod penal.

IV.- în baza art.8 din Legea nr.39/2003 cu aplic.art.74-76 Cod penal inculpatul U. E. D. fiul lui O. și M., născut la 31.05.1980 în municipiul B, domiciliat în B, cartier Broșteni, (...).l,  .5, județul B,CNP (...), studii 12 clase, ocupația militar, căsătorit, fără antecedente penale, a fost condamnat  la o pedeapsă de 2 ani închisoare.

In baza art.33-34 lit.a și art.35_ alin.l Cod penal, a aplicat inculpatului E. O. U. pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.în art.64 lit.a,b,c Cod penal.
In baza art.71 Cod penal , a aplicat  inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev.în art.64 lit.a,b,c Cod penal.

V. - în baza art.8 din Legea 39/2003 cu aplic.art.74-76 Cod penal , inculpata H. B. E. fiica lui G și F., născută la 16.11.1986 în mun.B, domiciliată în B, b-dul (...), (...) 15,  .7,  .29, județul B, CNP (...), studii 12 clase, necăsătorită, fără antecedente penale, a fost condamnată  la o pedeapsă de 1 an închisoare.
în baza art.27 alin.l din Legea 365/2002 cu aplic.art.74-76 Cod penal și art.41 alin.2 Cod penal, a condamnat pe aceiași inculpată la 6 luni închisoare.
în baza art.33-34 lit.a Cod penal, a aplicat inculpatei pedeapsa cea mai grea de l (un) an închisoare.
în baza art.71 Cod penal, a aplicat inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute în art.64 lit.a,b,c Cod penal.
 

VI. - în baza art.8 din Legea nr.39/2003 cu aplic.art.74-76 Cod penal, inculpata U. E. N. fiica lui J. și S., născută la 21.04.1981 în mun.B, domiciliată în mun.B, cartier E. II, (...) 18,  .4,  .16, județul B, CNP (...), studii 12 clase, căsătorită, fără copii, fără antecedente penale, a fost condamnată la o pedeapsă de 1 an și 6 luni închisoare.


în baza art. 16 Cod penal rap.la art.27 alin.l din Legea nr.365/2002 cu aplic.art.74-76 Cod penal și art.41 alin.2 Cod penal, a condamnat pe aceiași inculpată la o pedeapsă de 9 luni închisoare.


în baza art.33-34 Cod penal, a aplicat inculpatei pedeapsa cea mai grea de 1 an și 6 luni închisoare.


în baza art.71 Cod penal, a aplicat inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a,b,c Cod penal. 

în baza art.86/1 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării sub supraveghere a pedepselor de câte 3 ani închisoare aplicate inculpaților O. E. D., O. H. D., E. O. U. pe durata termenului de încercare 8 ani prev.în art.86/2 Cod penal.


Pe durata termenului de încercare, inculpații O. E. D., O. H. D. și E. O. U., trebuie să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute în art.86/3 lit.a,b,c Cod penal sub supravegherea Serviciului de Probațiune de pe lângă  T r i b u n a l u l   B u z ă u.


în baza art.81 Cod penal, s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată inculpatului U. E. D. pe durata unui termen de încercare de 4 ani.


în baza art.81 Cod penal, s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei de 1 an și 6 luni închisoare aplicată inculpatei U. E. N., pe durata unui termen de în cercare de 3 ani și 6 luni închisoare.
în baza art.81 Cod penal, s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată inculpatei H. B. E. pe durata unui termen de încercare de 3 ani.

S-au aplicat inculpaților dispozițiile art.359 Cod pr.penală.

   

în baza art.71 alin.5 Cod pr.penală, s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepselor accesorii aplicate inculpaților.
în baza art.88 Cod penal, s-a dedus din pedepsele aplicate inculpaților O. H. D., O. E. D. și E. O. U., timpul reținerii și arestării preventive a acestora de la 04 februarie 2007 la zi.
                     

în baza art.88 Cod penal, s-a dedus din pedeapsa închisorii aplicată inculpatului U. E. D. timpul reținerii și al arestării preventive a acestuia de la 04.02.2007 până la 07.06.2007.
 

în baza art.350 alin.l Cod pr.penală, s-a dispus revocarea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi țara luată împotriva inculpatului U. E. D. de  T r i b u n a l u l   B u z ă u prin încheierea din 04.07.2007 pronunțată în dosarul nr(...).
 

în baza art.350 alin.3 lit.b Cod pr.penală, s-a dispus punerea de îndată în libertate a inculpaților O. E. D., O. H. D. și E. O. U., dacă nu sunt arestați în altă cauză și îi scoate de sub puterea mandatelor de arestare preventivă nr. 1103/5.02.2007 emise de  T r i b u n a l u l   B u z ă u, în baza încheierii pronunțate de  T r i b u n a l u l   B u z ă u la 05.02.2007 în dos(...).
 în baza art.14 alin.3 lit.b Cod pr.penală și art.998 și art.1003 Cod civil, au fost obligați inculpații O. E. D., O. H. D., E. O. U., U. E. D., U. E. N. și H. B. E., în solidar, să plătească părții civile SC E. H. T. Generale B cu sediul în B,(...)-7, suma de 22.400 lei (RON) reprezentând despăgubiri civile.
S-a constatat că partea civilă E. H. T. Generale a acoperit integral pagubele cauzate posesorilor de carduri și în consecință respinge cererile de constituire de părți civile formulate de U. B. și T. O..
  

în temeiul art.191 alin.2 Cod procedură penală, a fost obligate fiecare inculpate la plata a câte 1.100 lei , reprezentând cheltuieli judiciare către stat.
  

Executorie de drept privind dispoziția de punere de îndată în libertate a inculpaților O. E. D. și O. H. D., E. O. U..
  

Pentru a pronunța această hotărâre, instanța de fond a reținut că inculpatul O. E. D. - angajat al Stației de Distribuție a Produselor E. P. N., în funcția de casier, avea posibilitatea să cunoască și să noteze informații culese de pe cardurile persoanelor fizice care făceau plăți la stația respectivă.
         

Profitând de această oportunitate, inculpatul O. E. D., la cererea fratelui său O. H. D., a început, în vara anului 2006, să-și noteze din cârdurile prezentate la stație, următoarele informații : combinația PIN, o seria de 4 cifre din numărul de 12 cifre ale cârdului precum și data expirării acestuia. Nu era nevoie să dețină un număr de mai multe cifre, întrucât la cardurile emise de E.- H. primele cifre din numărul cardului erau invariabile iar ultimele 4 cifre inculpatul le transcria pe chitanța eliberată posesorului cardului.
Rolul inculpatului O. H. D. consta în obținerea informațiilor culese de fratele său O. E. D. de pe cardurile persoanelor fizice, pe care, la rândul său, le combina după o metodă pe care a afirmat că a învățat-o pe Internet, transcria aceste informații pe o dischetă pe care o înmâna inculpatului E. O. U. care se ocupa de confecționarea de carduri falsificate conținând datele titularilor cardurilor adevărate, aparținând persoanelor fizice care efectuau plăți la stația P. B Nord.
Pentru donarea fiecărui card, inculpatul O. E. D. plătea inculpatului E. O. U. 50 lei (RON).
                  

Inculpatul E. O. U., singur sau posibil în cooperare cu alți făptuitori, folosindu-se de informațiile transcrise de inculpatul O. E. D. confecționa carduri falsificate apte să fie folosite la B. bancomatele aparținând părții civile SC E. H.) pentru a sustrag sume de bani din conturile persoanelor fizice.
Contribuția inculpatului E. O. U. la falsificarea cardurilor este dovedită prin declarațiile date de acesta în faza de urmărire penală și în instanță, coroborate cu declarațiile inculpaților O. E. D. și O. H. D., cu rezultatele obținute la percheziția domiciliară și cu concluziile raportului de expertiză tehnico-științifîcă întocmit de specialistul Institutului de Tehnologii B..
S-a stabilit prin expertiza tehnico-științifică faptul că dispozitivul N. 206 3HL S/N A (...) este un cititor/inscriptor pentru cartele magnetice, că acest dispozitiv poate fi legal la un calculator printr-un cablu special pentru conexiune de date de tip RS 232 și că „după alimentarea și pornirea aplicației dedicate („20DD x 31"), pe calculatorul personal se poate realiza funcția de citire, înscriere sau copiere a unor carduri magnetice".
Prin aceiași expertiză s-a mai stabilit că dispozitivul N. 206, găsit în locuința inculpatului E. O. U., cu ocazia percheziției domiciliare, nu este dotat cu memorie internă, că stocarea datelor se realizează în memoria unui calculator pe care rulează o aplicație dedicată.


Concluzia raportului de expertiză tehnico-științifică a fost aceea că „dispozitivul electronic N. 206 împreună cu un calculator personal pe care este instalat un program dedicat, poate face parte dintr-un sistem destinat donării cardurilor magnetice".


Față de aceste constatări, susținerile inculpatului E. O. U. făcute prin declarațiile date și memoriile depuse la dosar (fila 32) în sensul că la percheziția domiciliară și percheziția informatică nu s-au găsit în locuința sa cablul de legătură dintre dispozitivul electronic N. 206 și calculatorul personal și alimentatorul de rețea, cabluri fără de care nu se putea realiza un sistem informatic, destinat donării cârdurilor, este irelevantă în condițiile în care operațiunea de donare a cardurilor s-a realizat prin contribuția inculpatului E. O. U., inculpatul O. H. D. primind de la acesta cardurile falsificate. Chiar dacă inculpatul E. O. U. a fost ajutat în activitatea de donare a cardurilor și de alte persoane, acest lucru nu poate duce la concluzia că inculpatul nu a avut o contribuție nemijlocită la falsificarea cardurilor.


De asemenea, nu are relevanță în prezenta cauză, în ce privește vinovăția și gradul de implicare și cooperare a inculpatului E. O. U., în activitatea infracțională, nici afirmația acestuia că dispozitivul N. 206 i-ar fi fost dat de un necunoscut venit din Republica M iar el ar fi avut numai rolul de a transmite mai departe în B, unei alte persoane, acest dispozitiv.
Nu este plauzibilă nici susținerea inculpatului E. O. U., în lipsa unor dovezi concludente, că nu a fost făcută de el donarea cardurilor ci de o altă persoană contactată pe Internet având indicativul „I.".


Raportat la probele administrate în cauză, instanța constată că inculpatul E. O. U. are, potrivit art.24 Cod penal, calitatea de coautor al faptelor de donare de cârduri chiar dacă nu a participat la acțiunile de citire sau copiere a cardurilor magnetice, falsificarea cârdurilor fiind rezultatul contribuției nemijlocite a acestuia.


Lipsa unor cabluri de conexiune și neidentificarea aplicației pe calculator nu poate să conducă la concluzia că inculpatul E. O. U. nu a participat la donarea cardurilor atât timp cât la el s-au găsit cartele, numere de conturi, dispozitivul N. 206 și i-a predat inculpatului O. H. D. cardurile donate cu care s-au scos ilegal bani din bancomat.


Rezultă din probe, iar inculpații nu au contestat că în perioada august 2006- 3.02.2006 inculpații O. H. D., H. B. E., U. E. D. și U. E. au sustras din bancomate instalate în B, Focșani, P, B, P, folosind carduri donate, sume de bani din conturile persoanelor fizice, în total rezultând că s-a luat din conturile persoanelor fizice suma de 48.200 lei, care constituie prejudiciul cauzat părții civile SC E. H. B.


Din ultima scrisoare a părții civile SC E. H. nr.250/22.05.2007 (fila 81), rezultă că din prejudiciul total de 48.200 lei a fost recuperată de la inculpați suma de 25.800 lei. Pentru diferența de 25.800 lei persoana vătămată SC E. H. s-a constituit parte civilă. în această scrisoare, s-a mai menționat că persoanelor fizice li s-au alimentat conturile de către E. H. B cu suma de 48.200 lei.


Persoanele fizice cărora le-au fost sustrase sume de bani din cont au fost citate în prezenta cauză și invitate să se pronunțe dacă se constituie părți civile, dacă doresc să participe la proces în calitate de părți    vătămate sau martori.


în acest sens T. O., N. E. D., D. D., D. B., K. P., au comunicat în serios că nu se constituie părți civile și nici nu doresc să participe la proces în calitate de părți vătămate.


Avându-se în vedere că sumele de bani au fost sustrase din bancomatele SC E. H. B și că banca a acoperit titularilor de conturi sumele sustrase, instanța stabilește că are calitate de parte civilă numai SC E. H. B.

întreaga activitate de falsificare a cardurilor dovedește că inculpații, fiecare în parte, au cunoscut contribuția celorlalți inculpați la donarea cardurilor și că au acceptat să coopereze la producerea rezultatului final acela al sustragerii ilegale a sumelor de bani din bancomat. Probele dosarului demonstrează că inculpații s-au asociat pentru realizarea activității infracționale, că au colaborat o perioadă determinată de timp, că inculpații și-au împărțit sarcinile. împrejurarea că nu toți inculpații au lucrat direct în sensul că, de exemplu, inculpatul E. nu a obținut în mod direct informații de la inculpatul O. E. D. și că inculpații H. B. E., U. E. D. și U. E. N. nu l-au ajutat pe inculpatul E. O. U. în activitatea directă de falsificare a cardurilor nu poate conduce la concluzia, așa cum au susținut inculpații, că aceștia nu s-au asociat într-un grup având ca scop final sustragerea de bani din bancomate. Prin urmare, instanța constată că inculpații O. E. D., O. H. D., E. O. U., U. E. D., H. B. E. și U. E. N., s-au asociat pentru săvârșirea de infracțiuni, faptă încadrată în drept în infracțiunea prevăzută de art.8 din Legea nr.39/2003 rap.la art.323 Cod penal.


   

Raportat la probele administrate în cauză, instanța a constatat că faptele inculpaților astfel cum au fost mai sus descrise, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor pentru care au fost deduși judecății.
   

Pe latură civilă, s-a stabilit că activitatea infracțională a inculpaților s-a derulat pe perioada cuprinsă pe perioada august 2006 - februarie 2007, fiind cauzat părții civile E. - H. B, un prejudiciu total de 48.300 lei, fiind sustrase sume de bani din conturile unui număr de 24 persoane fizice.
   

Pe perioada procesului, parte din prejudiciu a fost recuperat, astfel că în baza art.14 alin.3 lit.b Cod procedură penală, instanța de fond i-a obligat pe inculpații O. E. D., O. E. D., E. U. O., U. E. D., U. E. N. și H. B. E., în solidar, să plătească părții civile E. - H. , prejudiciu rămas neacoperit, respectiv 22.400 lei despăgubiri civile.
   

S-a constatat că partea civilă E. H. B a acoperit integral pagubele cauzate posesorilor de carduri, virând în conturile acestora sumele de bani pe care inculpații le-au sustras folosind carduri clonate.

în consecință, cererile formulate de T. O. și U. B. , de a fi despăgubiți cu sumele retrase din conturile acestora, au fost respinse ca nefondate.
   

împotriva acestei sentințe au declarat apel   M i n i s t e r u l   p u b l i c - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul  T E R I T O R I A L   B U Z Ä”š U și inculpații U. E. D., U. E. N., E. O. U., O. E. D. și O. H. D., criticând-o ca fiind netemeinică și nelegală , după cum urmează :
  

în apelul declarat, parchetul a formulat trei critici , după cum urmează :

- S-a apreciat că soluția adoptată este netemeinică, cuantumul și modalitatea de executare a pedepselor aplicate (în special pentru inculpații O. H. D., O. E. D., E. O. U. și U. E. D.) nefiind de natură să asigure scopul sancționator educativ și de prevenire a săvârșirii de astfel de infracțiuni, definite de art.2 pct.18 din Legea nr.39/2003 ca infracțiuni grave.

La individualizarea pedepselor au fost ignorate numărul mare de persoane prejudiciate, perioada îndelungată de comitere a faptelor, valoarea mare a prejudiciului cauzat, caracterul organizat al activității desfășurate, faptul că inculpații au avut și încercări nereușite de retrageri de numerar (tentative ale infracțiunii prev.de art.27 din Legea nr.365/2002 absorbite în conținutul constitutiv al infracțiunii continuate) reprezintă elemente de natură să orienteze instanța în stabilirea unor pedepse cu executare în regim de detenție pentru inculpații O. H. D., O. E. D., E. O. U. și U. E. D..
  

- C de-al doilea motiv de apel se referă la împrejurarea că instanța de fond a omis să dispună confiscarea mijloacelor folosite pentru săvârșirea infracțiunii, respectiv discheta „Sony” conținând algoritmul de realizare a duplicaturilor cardurilor părților vătămate și a celor cinci carduri „clonate” înaintate instanței ca și corpuri delicte ;
   

- Ultimul motiv de apel se referă la faptul că instanța nu a dispus deducerea reținerii și arestării preventive pentru inculpatele U. E. N. și H. B. E..

 în apelurile declarate, inculpații au solicitat achitarea în temeiul art.11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.a Cod procedură penală, (U. E. și U. E.) sau redozarea pedepsei și schimbarea modalității de executare a pedepsei, din suspendare sub supraveghere în suspendare  condiționată în ceea ce-i privește pe inculpații O. E. D., O. H. D. și E. O. U..
           

Curtea, examinând hotărârea apelată, în raport de situația de fapt reținută, de probele administrate, de criticile formulate, precum și din oficiu sub toate aspectele conform art.371 alin.2 și art.378 Cod procedură penală, constată că apelurile declarate de  de parchet și inculpata U. E. N., sunt întemeiate și urmează a fi admise, în timp ce apelurile declarate de inculpații U. E. H., E. O. U., O. E. D. și O. H. D. sunt nefondate și vor fi respinse, așa cum se va arăta în continuare :
                    

 I. - CU PRIVIRE LA APELURILE DECLARATE DE PARCHETUL DE PE L탔šNGÄ”š  T R I B U N A L U L   B U Z Ä”š U í…žI INCULPATA U. E. N. :
                       

 Parchetul de pe lângă  T r i b u n a l u l   B u z ă u a formulat trei motive de apel, două referitoare la nelegalitatea sentinței instanței de fond și un motiv pe netemeinicia hotărârii pronunțate cu privire la modalitatea de executare a pedepselor aplicate inculpaților O. H. D., O. E. D., E. O. U. și U. E. D..
   

Din examinarea actelor și lucrărilor dosarului, Curtea constată că motivele de nelegalitate referitoare la confiscarea mijloacelor folosite pentru săvârșirea infracțiunii și la împrejurarea că nu s-a dedus reținerea și arestarea preventivă pentru inculpatele U. E. N. și H. B. E.  sunt întemeiate și sub acest aspect apelul declarat de  Parchetul de pe lângă  T r i b u n a l u l   B u z ă u , urmează a fi admis în temeiul art.379 pct.2 lit.a Cod procedură penală, desființată în parte sentința, în latură penală, în sensul că în baza art.118 lit.b Cod penal, se vor confisca de la inculpați mijloacele folosite pentru săvârșirea infracțiunii, respectiv discheta „Sony”, conținând algoritmul de realizare a duplicaturilor cardurilor părților vătămate și a celor cinci carduri „clonate” și aflate la filele 174 - 176 dosar urmărire penală, E..II, înaintate la instanța de fond ca și corpuri delicte cu adresa 2/D/P/2005 din data de 19 martie 2007.  
           

De asemenea, instanța urmează ca în baza art.88 Cod penal, să deducă din pedepsele aplicate durata reținerii și arestării preventive pentru inculpatele U. E. N.  și H. B. E., de la 04 februarie 2007 la 09 februarie 2007.
   

Cu privire la motivul de apel formulat de parchet, pe netemeinicia hotărârii pronunțate cu privire la pedepsele inculpaților O. H. D., O. E. D., E. O. U. și U. E., Curtea apreciază că pedepsele aplicate sunt apte să-și atingă scopul preventiv educativ în sensul disp.art.52 Cod penal, având în vedere dispozițiile art.72 Cod penal, gradul de pericol social al faptelor , modalitatea concretă de săvârșire a acestora, împrejurarea că au recunoscut în parte faptele săvârșite și le-au regretat, au executat o detenție preventivă de 4 - 5 luni și de bună voie au achitat parte din prejudiciul cauzat.
   

în atare situație, Curtea apreciază că în raport de aceste împrejurări și de vârsta inculpaților, aceștia merită o șansă pentru reabilitare și reinserție socială.

 

 în apelul său, inculpata U. E. N. a solicitat achitarea în temeiul art.11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.a Cod procedură penală, (potrivit pledoariei apărătorului ales)  dar în ultimul cuvânt aceasta a arătat că recunoaște și regretă fapta comisă, solicitând redozarea pedepsei.

Din examinarea actelor și lucrărilor dosarului, Curtea constată că inculpata U. E. N. a fost condamnată la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art.8 din Legea nr.39/2003 cu referire la art.323 Cod penal și cu aplicarea art.745 și art.76 Cod penal și la 9 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev.de art.26 Cod penal , rap.la art.27 alin.1 din Legea nr.365/2002 cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal și art.74 și art.76 Cod penal, s-a stabilit ca în final să execute pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare cu suspendarea condiționată a executării pedepsei.

Se constată astfel că prima instanță,reținând circumstanțe atenuante personale în favoarea inculpatei, a aplicat acesteia pedepse sub minimul special prevăzut de textele de lege incriminatoare, stabilind ca modalitate de executare suspendarea condiționată a pedepsei rezultante.

în atare situație, Curtea apreciază că nu se impune a se da o mai mare eficiență disp.art.74 și art.76 Cod penal, întrucât scopul preventiv educativ al pedepsei poate fi realizat în cuantumul și modalitatea de executare stabilite de instanța de fond.

Apelul inculpatei este însă admisibil în ceea ce privește motivul de nelegalitate referitor la nededucerea reținerii și arestării preventive de la 04 februarie 2007 la 09 februarie 2007.

Așa fiind, pe cale de consecință în baza art.379 pct.2 lit.a Cod procedură penală, se va admite apelul inculpatei U. E. N. și se va deduce pedeapsa aplicată durata reținerii și arestării preventive de la 04 februarie 2007 la 09 februarie 2007.

II. - CU PRIVIRE LA APELURILE DECLARATE DE INCULPAí…¢II U. E. D., E. O. U., O. E. D. í…žI O. H. D. :

Situația de fapt, împrejurările și modalitatea de săvârșire a infracțiunilor au fost corect reținute de prima instanță, așa cum s-a arătat pe larg mai sus.

Probele administrate în cauză , respectiv plângerile și declarațiile părților vătămate, extrase de pe conturile acestora, procesele verbale de sesizare din oficiu, desfășurătoarele privind sumele retrase, extrasele bancare, declarații de martori, acte contabile, declarațiile părților vătămate și fișele de cazier judiciar ale acestora, au fost bine analizate și interpretate de instanțele anterioare, astfel că încadrarea juridică stabilită corespunde faptelor săvârșite.

Pedepsele cu închisoare aplicate inculpaților au fost bine individualizate - atât ca întindere cât și ca modalitate de executare -  prima instanță ținând seama de toate criteriile prev.de art.72 Cod penal, de gradul de pericol social al faptelor, de modul și condițiile concrete în care au fost săvârșite, precum și de circumstanțele personale ale inculpaților care nu sunt cunoscuți cu antecedente penale, de faptul că au dat dovadă de sinceritate, dar și de împrejurarea că pe parcursul procesului penal au început să achite prejudiciul creat.

în raport de cele arătate mai sus, Curtea constată că sub acest aspect sentința instanței de fond este legală și temeinică din toate punctele de vedere, motiv pentru care se apreciază că nu se impune achitarea inculpaților și nici redozarea și schimbarea modalității de executare a pedepselor din suspendare sub supraveghere în suspendare condiționată.

Așa fiind, pe cale de consecință, în baza art.379 pct.1 lit.b Cod procedură penală, apelurile declarate de inculpații U. E. D., E. O. U., O. E. D. și O. H. D., urmează a fi respinse ca nefondate.

Văzând și disp.art.192 alin.2 Cod procedură penală,

PENTRU ACESTE MOTIVE
îN NUMELE LEGII
DECIDE:

 

I.- Admite apelul PARCHETULUI DE PE L탔šNGÄ”š  T R I B U N A L U L   B U Z Ä”š U și inculpatei U. E. N., domiciliată în B, Cartier E. II, (...).18, .4,  .16, județul B, împotriva sentinței penale nr. 135/3.07.2007, pronunțată de  T r i b u n a l u l   B u z ă u, și în consecință:


Desființează în parte sentința, în latură penală, în sensul că,  în baza art. 118 lit.b C.penal, confiscă de la inculpați mijloacele folosite pentru săvârșirea infracțiunii, respectiv: discheta „Sony”, conținând algoritmul de realizare a duplicaturilor cardurilor părților vătămate și a celor cinci carduri „clonate” și aflate la filele 174-176 dosar urmărire penală, vol.II, înaintate la instanța de fond ca și corpuri delicte cu adresa nr. 2/D/P/2005 din data de 19.03.2007.
în baza art. 88 c.penal, deduce din pedepsele aplicate durata reținerii și arestării preventive pentru inculpatele U. E. N. și H. B. E., de la 4.02.2007 la 9.02.2007.


Menține restul sentinței apelate.


II.- Respinge ca nefondate apelurile inculpaților U. E. D.,domiciliat în B, Cartier E. II, (...).18, .4,  .16, județul B, E. O. U., domiciliat în B, Bd.(...), (...).3,  .5,  .17, județul B și O. E. D. și O. H. D., ambii domiciliați în B, Bd.1 (...) 2.,  .2C,  .6,  .26, județul B.


Obligă apelanți - inculpați U. E. D., E. O. U., O. E. D. și O. H. D., la câte 100 lei cheltuieli judiciare către stat.


Cu recurs în termen de 10 zile de la pronunțare.


Pronunțată în ședință publică azi, 24 ianuarie 2008.