CURTEA DE  A P E L   G A L A í…¢ I
SECí…¢IA PENALÄ”š
DECIZIA PENALÄ”š Nr. 67/A
í…žedința publică din data de 05 Iunie 2009

 

Domenii: Infracțiuni privind comerțul electronic - falsificarea instrumentelor de plată electronică,  efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

 

Pentru astăzi fiind amânată pronunțarea asupra apelurilor declarate de PARCHETUL DE PE L탔šNGÄ”š  T R I B U N A L U L   B R Ä”š I L A și de inculpații U. O., domiciliat în B, str. (...). (...), nr. 2,  . A,  . 3,  . 7, și  T. J., domiciliat în B,(...), împotriva sentinței penale nr. 29 din 02 februarie <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />2009 a  T r i b u n a l u l u i   B r ă i l a.

Dezbaterile au avut loc în ședința publică din data de 27.05.2009 și au fost consemnate în încheierea din aceeași zi, care face parte integrantă din prezenta, când instanța, având nevoie de timp pentru deliberare, a amânat pronunțarea asupra cauzei la data de 05.06.2009.

După deliberare,

 

C U R T E A

 

Asupra apelurilor penale de față;

Examinând actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin sentința penală 29 din 02.02.2009 pronunțată de  T R I B U N A L U L   B R Ä”š I L A în dosarul (...), în baza art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002, privind comerțul electronic, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.pen., art. 74 alin. (1) lit. „a” și alin. (3) C. pen., art. 76 alin. (1) lit. „c” C.pen. și art. 80 C.pen.

-  au fost condamnați  inculpații U. O.  și T. J.  la câte o pedeapsă de 2 ani și 6 luni închisoare fiecare pentru comiterea infracțiunii de deținere și punere în circulație în orice mod a instrumentelor de plată electronică falsificate, faptă săvârșită în perioada martie - aprilie 2008.

în baza art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, privind comerțul electronic, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.pen., art. 74 alin. (1) lit. „a” C.pen., art. 76 alin. (1) lit. „d” C.pen. și art. 80 C.pen.:

- au fost condamnați  inculpații U. O. și T. J. la câte o pedeapsă de 10 luni închisoare fiecare pentru comiterea infracțiunii de efectuare a unor operațiuni de retragere numerar prin utilizarea unor instrumente de plată electronică, inclusiv a datelor de identificare care permit utilizarea acestora fără consimțământul titularului, faptă săvârșită în perioada martie - aprilie 2008.

în baza art. 33 lit. „a” C.pen. și art. 34 alin. (1) lit. „b” C.pen., s-a  dispus contopirea pedepselor aplicate celor doi inculpați, aceștia urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani și 6 luni închisoare la care s-a adăugat un spor de pedeapsă de 6 luni închisoare, în total inculpații urmând să execute câte o pedeapsă rezultantă de 3 ani închisoare.

în baza art. 71 C.pen., s-a aplicat celor doi inculpați pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. „a” teza a II-a și lit. „b” C.pen. pe toată durata executării pedepsei principale.

în baza art. 861 C.pen. și art. 71 alin. (5) C.pen., s-a  dispus suspendarea executării pedepselor principale sub supraveghere și a pedepsei accesorii aplicate celor doi inculpați pe durata unui termen de încercare de 7 ani stabilit potrivit dispozițiilor art. 862 C.pen.

în baza art. 863 alin. (1) C.pen., s-a dispus ca inculpații U. O. și T. J. trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să  se prezinte la datele fixate la Serviciul de probațiune de pe lângă  T r i b u n a l u l   B o t o ș a n i.

b) să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile precum și întoarcerea.

c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă.

d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lor de existență.

în baza art. 359 C.pr.pen., s-a  atras atenția celor doi inculpați asupra dispozițiilor art. 864 C.pen., privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

în baza art. 88 C.pen., din pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpaților,   s-a  dedus durata reținerii de 24 de ore din data de 06.04.2008 și durata arestării preventive din perioada 7.04.2008 - 02.02.2009.

în baza art. 350 alin. (3) lit. „b” C.pr.pen., s-a dispus punerea de îndată în libertate a  inculpaților U. O. și T. J. de sub puterea mandatelor de arestare preventivă nr. 10/07.04.2008 și nr. 11/07.04.2008 emise de  T R I B U N A L U L   B R Ä”š I L A, dacă nu sunt arestați în alte cauze sau în executarea altor pedepse.

în baza art. 118 alin. (1) lit. „b” C.pr.pen., s-a dispus confiscarea de la inculpați în folosul statului a celor 159 de instrumente de plată electronică falsificate, folosite la comiterea infracțiunii, aflate la camera de corpuri delicte a I.P.J. B.

în baza art. 357 alin. (2) lit. „c” C.pr.pen. în referire la art. 169 C.pr.pen., s-a  ridicat măsura sechestrului asigurător instituită prin Ordonanța nr. 567/P/2008 din 16.05.2008 a Parchetului de pe lângă  T R I B U N A L U L   B R Ä”š I L A asupra următoarelor bunuri găsite asupra celor doi inculpați cu ocazia controlului rutier efectuat de agenții de poliție la data de 5.04.2008 (toate bunurile individualizate în dovada seria (...) nr. (...) din 11.06.2008, dovada seria (...) nr. (...) din 28.05.2008, dovada seria (...) nr. (...) din 28.05.2008 și dovada seria (...) nr. (...) din 28.05.2008 eliberate de I.P.J. B, cu excepția celor 159 instrumente de plată electronică falsificate), bunuri aflate la camera de corpuri delicte a I.P.J. B:

- un autoturism marca Opel Vectra cu numărul de înmatriculare (...)

- un telefon mobil marca Nokia 62301 - cod (...)/35709(...)4/0 seria (...) 15182 E.

- un telefon mobil, marca Nokia 1101 seria (...) (...)/(...)/6

- un telefon mobil, marca Nokia 8310 seria (...) (...)010

- un telefon mobil, marca Nokia 6310 seria (...) (...)81/1

- un telefon mobil marca Nokia 6270 seria (...) (...)8/4

- un telefon mobil marca Nokia 1101 seria (...) (...)/(...)/3

- un telefon mobil marca Nokia 3410 seria (...) (...)/(...)/6

- 28 cartele T.

- bunurile de vestimentație înscrise în procesul verbal de depistare încheiat la data de 5.04.2008

- celelalte obiecte ridicate și consemnate în procesul verbal de depistare încheiat de către organele de poliție la 5.04.2008, mai puțin 2 chei auto marca BMW și E. E. pentru care inculpatul T. J. a formulat o cerere de restituire a acestora și care au fost predate pe bază de proces-verbal.

în baza art. 14 C.pr.pen. și art. 346 C.pr.pen. în referire la art. 998 cod civil și art. 1003 cod civil, s-au admis pretențiile civile formulate în cauză după cum urmează:

1. -  s-a dispus ca CEC Bank SA - Sucursala B să vireze către partea civilă E. SA B următoarele sume de bani ridicate de la inculpații U. O. și T. J. (dosar de urmărire penală nr. 567/P/2008) și consemnate la dispoziția  T r i b u n a l u l u i   B r ă i l a, reprezentând în total suma de 4971,63 dolari SUA (USD) la cursul zilei (1 USD = 3,3212 RON):

- 60 RON - consemnați cu recipisa de consemnare nr. (...)/2 din 12.06.2008; chitanța nr. (...)/1 din 12.06.2008 eliberate de CEC Bank SA - Sucursala B;

- 16.409 RON - consemnați cu recipisa de consemnare nr. (...)/1 din 30.05.2008; chitanța nr. (...)/1 din 30.05.2008, eliberate de CEC Bank SA - Sucursala B;

- 10 EURO - consemnați cu recipisa de consemnare nr. (...)/1 din 30.05.2008; chitanța nr. (...)/1 din 30.05.2008 eliberate de CEC Bank SA - Sucursala B.

2. - au fost obligați în solidar  inculpații U. O. și T. J. să plătească părții civile E. SA B suma de 8439,63 dolari SUA (USD) în echivalent lei la data plății efective.

S-a constatat că părțile vătămate B.T. Transilvania SA C N și S. Bank B nu s-au constituit părți civile în cauză.

în baza art. 193 C.pr.pen., au fost  obligați  inculpații U. O. și T. J. la câte 586,22 lei fiecare cheltuieli judiciare către partea civilă E. SA B.

în baza art. 189-191 C.pr.pen., au fost obligați inculpații la câte 500 lei fiecare cheltuieli judiciare către stat.

Pentru a hotărî astfel, prima instanță a reținut următoarele:

Prin rechizitoriul nr. 567/p/2008 din 30.06.2008 al Parchetului de pe lângă  T R I B U N A L U L   B R Ä”š I L A, înregistrat pe rolul acestei instanțe sub nr(...), s-a dispus următoarele:

1. - trimiterea în judecată a inculpaților: U. O. și T. J. pentru infracțiunile de deținere și punerea în circulație în orice mod a instrumentelor de plată electronică falsificate în formă continuată, prevăzută de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.pen. și efectuarea unor operațiuni de retragere numerar prin utilizarea unor instrumente de plată electronică, inclusiv a datelor de identificare care permit utilizarea acestora fără consimțământul titularului în formă continuată prevăzută de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.pen. cu aplicarea art. 33 lit. „a” C.pen.

2. - disjungerea cauzei față de autor necunoscut și trimiterea la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul  T e r i t o r i a l   B o t o ș a n i pentru continuarea cercetărilor pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 24 alin. (1) din Legea nr. 365/2002.

Pentru a dispune astfel, în actul de sesizare s-a reținut că în perioada martie-aprilie 2008 inculpații U. O. și T. J. au deținut în vederea punerii în circulație și au pus în circulație instrumente de plată electronică falsificate (159 bucăți) și utilizând aceste card-uri falsificate și datele de identificare ce permit utilizarea acestora, fără consimțământul titularilor card-urilor au retras numerar prin descărcarea instrumentelor de plată electronică.

în cauză au fost administrate probe prin următoarele mijloace de probă:

- proces-verbal de depistare din 05.04.2008 întocmit de agenții de poliție din cadrul Poliției Municipiului B (filele 16-21 dosar urmărire penală vol. I).

- declarațiile inculpaților U. O. și T. J. date atât în cursul urmăririi penale cât și în fața instanței de judecată.

- declarațiile martorilor asistenți: N. E. și N. T..

- adresele băncilor părți vătămate: E. SA B, BT Transilvania SA și S. Bank.

- procese verbale de citire a benzilor negre ale card-urilor contrafăcute cu dispozitivul N. 120 D - 33 B.. (filele 206-245 dosar urmărire penală volumul I).

- raport de constatare tehnico-științifică traseologică întocmit de I.P.J. B - Serviciul Criminalistic (filele 302-312 dosar urmărire penală vol. I).

- planșă foto privind aspectele fixate cu ocazia examinării efectuată la data de 05.04.2008 a autoturismului marca Opel Vectra cu nr. de înmatriculare (...) proprietare inculpatul T. J. (filele 22-51 dosar urmărire penală vol. I).

- CD-uri și E.-uri conținând imagini de la bancomatele unde s-au efectuat operațiuni bancare. (filele 342-362 dosar urmărire penală vol. I).

- raport de constatare tehnico-științifică întocmit de Serviciul pentru Tehnologiei B. din cadrul Serviciului Român de Informații (filele 375-384 dosar urmărire penală vol. I)

- procese-verbale de percheziție domiciliară efectuată la domiciliile inculpaților U. O. și T. J. (filele 268-280 dosar urmărire penală vol. I).

- proces verbal de aplicarea sechestrului asupra bunurilor celor doi inculpați.

- recipise de consemnare la CEC a unor sume de bani în lei și valută.

- dovezi de ridicare bunuri.

- card-urile corp delict aflate la camera de corpuri delicte a I.P.J. B.

- adresa de constituire de parte civilă a E. SA B și documentele justificative.

- fișele de cazier judiciar ale inculpaților.

- acte în circumstanțiere depuse pentru cei doi inculpați.

Din analiza și interpretarea coroborată a probelor administrate în cauză  instanța a reținut, în fapt, următoarele:

Inculpații U. O. și T. J. sunt tineri, au studii medii, sunt prieteni, locuiesc în Municipiul B și nu sunt cunoscuți cu antecedente penale.

Inculpatul U. O. lucrează ca șofer la SA B. SRL S, iar inculpatul T. J. lucrează ca agent vânzări la SC T. SRL B și în timpul liber lucrează ca taximetrist în orașul B.

în seara de 05.04.2008, în jurul orelor 21,00, inculpații U. O. și T. J. se deplasau cu autoturismul marca Opel Vectra, cu numărul de înmatriculare (...), în municipiul B. Aceștia au fost opriți de lucrătorii de poliție pentru un control de rutină la intersecția str. (...) cu str. (...) (...).

în prezența martorilor asistenți N. T. și N. E. D. s-a efectuat un control sumar al autoturismului, ocazie cu care au fost găsite mai multe obiecte de vestimentație noi, mai multe telefoane mobile, 2 stații de emisie recepție. în torpedoul autoturismului și sub covorul stâng au fost depistate un număr de 157 plasticuri în format de card neinscripționate (blankuri) și care nu erau personalizate, dar care aveau înscrise pe ele diverse numere cu markerul.

Inculpații au fost conduși la sediul Poliției Municipiului B, unde, în prezența martorilor asistenți mai sus precizați, s-a procedat la efectuarea unui control amănunțit asupra autoturismului, cât și a celor doi inculpați, ocazie cu care au fost găsite bunuri și sumele de 16.469 lei, 15 euro, 5 텁 și 1 USD.

Asupra inculpatului T. J. s-au găsit următoarele:

- un telefon mobil marca Nokia 6730 I, cod  (...)/35709(...)4;

- T. inscripționat P. și TAXI (...), seria (...)15182 E.;

- card de memorie 32 MB;

- un acumulator Nokia nr. (...);

- în I. telefonului un alt T. inscripționat P. seria (...) E.;

- în buzunarul stâng interior al gecii suma de 10.050 lei;

- 2 carduri, unul S. Bank E. pe numele E. (...), respectiv D. personal G. & GO pe numele T. J.;

- în buzunarul drept interior al gecii a fost găsit un portmoneu de culoare maro în care se afla suma de 120 lei, un număr de 28 T.-uri telefon (P., D., E.) și certificatul de înmatriculare al autoturismului marca Opel Vectra cu numărul (...).

Asupra inculpatului U. O. s-au găsit următoarele bunuri:

- suma de 275 lei și 15 euro;

- cheie auto având inscripționată cu sigla Opel:

- legitimație pe numele U. O. inscripționată I. B.;

- 2 atestate profesionale seriile B. nr. (...) și (...);

- un certificat de transport rutier  seria (...) nr. (...);

- un document inscripționat F. seria A (...) pe numele U. O.;

- un card Sensi E.;

- legitimație N.;

- card pe numele U. O.;

- telefon mobil marca Nokia 1101.

 în torpedoul autoturismului și sub preșul din stânga față au fost identificate un număr de 157 card-uri contrafăcute (false) având inscripționate diferite serii formate din mai multe numere. Tot în torpedoul autoturismului au mai fost identificate următoarele bunuri:

- suma de 5900 lei;

- 15 tuburi pastă lipit super glue tip T.;

- 1 tub pastă de lipit M.;

- 2 telefoane mobile marca Nokia 8310 și Nokia 6310.

în buzunarul portierei dreapta față a fost identificat un telefon marca Nokia 3410, iar în lăcașul de sub radiocasetofon au mai fost identificate 2 (două) telefoane mobile marca Nokia 6270 și Nokia 1101.

în buzunarul portierei stânga față au fost găsite două stații de emisie recepție de culoare galbenă marca B. G. 50, ambele fiind prevăzute hards și o cheie inscripționată BMW.

Atât pe bancheta din spate a autoturismului, cât și în portbagajul acestuia au fost identificate mai multe bunuri ale celor doi inculpați, conform procesului-verbal de depistare.

Fiind audiați cu privire la blankurile găsite asupra loc, inculpații au recunoscut că acele plasticuri reprezintă card-uri bancare cu care au efectuat extrageri de numerar de la bancomatele mai multor bănci din țară.

Din probele administrate în cauză a rezultat următoarea situație de fapt:

în perioada martie - aprilie 2008, cei doi inculpați s-au deplasat în mod repetat cu autoturismul marca Opel cu numărul de înmatriculare (...), aparținând inculpatului T. J., prin mai multe orașe din țară. Cu unele dintre acele card-uri au reușit să extragă bani, alte tranzacții au fost respinse, iar unele card-uri au fost capturate în bancomat.

Aceste aspecte sunt confirmate de către inculpați și denotă faptul că au avut mai multe card-uri decât cele găsite asupra lor.

Din adresa nr. 15128/08.04.2008, emisă de E. SA rezultă că urmare verificărilor efectuate asupra operațiunilor efectuate cu cele 157 card-uri false au fost folosite la terminalele ce aparțin acestei instituții 101 dintre acestea, la B.-urile din C N, I, B, Focșani, B, G, B, S M, T, D, Tg. N, Câmpulung, S M, Adjud, B, B M, T, T, U. și S.

Din aceeași adresă rezultă că în perioada 27.03.2008 - 05.04.2008 au fost efectuate 343 de operațiuni, din care unele au fost respinse, unele nefinalizate, iar altele acceptate, reușindu-se extragerea sumei totale de 51.100 lei.

SC E. SA a  mai precizat că aceste card-uri nu au fost emise de către nici o sucursală sau agenție E..

Din verificările efectuate și la celelalte unități bancare a rezultat că la data de 02.04.2008 s-a încercat extragerea sumei de 200 lei de la B.-ul 2504 aparținând BT B M cu card-ul (...), însă tranzacția a fost respinsă.

Din adresa nr. 2105/23.04.2008, emisă de S. Bank, rezultă că urmare verificărilor efectuate asupra operațiunilor efectuate la data de 04.04.2008 la B.-ul B. I, în intervalul orar 19,34 - 19,44, s-au efectuat 2 operațiuni cu card-ul nr. (...) (poziția 153 din proces verbal fila 244 dosar urmărire penală), extrăgându-se suma totală de 1200 lei; la data de 01.04.2008 la B.-ul Casa T. C N la ora 21,33 a fost efectuată o tranzacție cu card-ul (...) (poziția 135 din același proces-verbal), tranzacție care însă nu a putut fi procesată.

Totodată, acestei unități bancare i-au fost înaintate 2 card-uri (dintre cele găsite asupra inculpaților), având inscripționate numerele 6177 și 1221.

Cu privire la aceste card-uri, S. Bank, prin adresa nr. 1436/20.05.2008, a comunicat că „cele 2 folii de plastic (…) au dimensiunile unui card bancar, însă nu prezintă nici un element de siguranță caracteristic card-urilor bancare emise de S. Bank (…) iar acestea se încadrează în categoria blank-uri”.

Totodată, această unitate a restituit cele două card-uri, acestea aflându-se la fila 113 din dosar.

Prin adresa nr. 8213/14.05.2008, BCR B a comunicat că cele două plasticuri (având inscripționate nr. 1945 și 4576), înaintate de organele de poliție, nu prezintă elementele de siguranță prevăzute de normele legale în vigoare pentru instrumentele electronice de plată; (…) benzile magnetice ale celor două card-uri prezintă elemente aferente altor două card-uri reale, cu numerele (...) și (...), instrumente de plată emise de către Național E. Bank din Marea Britanie și nu au fost folosite în rețeaua de acceptare BCR (E./B.).

Cele două card-uri au fost restituie și se află la fila 115 din dosar.

La data de 15.04.2008, Serviciul de Combatere a D. Organizate B a fost sesizat de către E. - Agenția D cu privire la faptul că, în urma verificării B.-ului nr. 530, au fost identificate 14 plasticuri tip card, de culoare albă și aurie, având inscripționate înșiruiri de caractere numerice și care au fost capturate în dimineața zilei de 01.04.2008.

La data de 16.04.2008, E. - Agenția E. B a sesizat organele de poliție cu faptul că în urma verificării B.-ului 804 au fost identificate 3 plasticuri tip carte de credit, de culoare albă, având inscripționate înșiruiri de caractere numerice.

în urma coroborării datelor citite de pe benzile magnetice ale celor 157 plasticuri tip card bancar, identificate asupra celor doi inculpați, cu cele conținute pe E. magnetică a plasticurilor identificate în B.-urile de pe raza județului B s-a constatat că două dintre acestea sunt identice, respectiv cele având inscripționate cu numerele de card (...), respectiv (...).

în urma analizei datelor referitoare la utilizarea celor 17 plasticuri tip card de credit capturate la E. - agențiile D și B a rezultat faptul că acestea au fost utilizate la aceleași terminale B. (situate pe raza mai multor județe) și în aceleași perioade de timp cu majoritatea celor 157 plasticuri tip card de credit găsite asupra celor doi inculpați.

E. tip card capturate au următoarele conturi de card: (...); (...); (...); (...); (...); (...); (...); (...); (...); (...); (...); (...); (...); (...).

Contul de card (...) a mai fost utilizat și capturat  la B.-ul 423 Reghin în aceeași zi, la ora 12:23:53, iar contul (...)a fost utilizat în aceeași zi, la ora 21:26:07, la B.-ul 224 C N, împreună cu numărul de card (...), ce a fost găsit asupra inculpaților. De asemenea, acest card, după capturare, nu a mai fost folosit, cu mențiunea că anterior datei de 01.04.2008, respectiv în perioada 30-31.03.2008, a fost utilizat la B.-ul 227 I Romtelecom fiind retrasă suma de 2200 lei.

La data de 04.04.2008, ora 23:14:01, a fost utilizat contul de card (...), împreună cu unul dintre conturile de card găsite asupra celor doi inculpați, respectiv (...).

Contul de card (...) a fost utilizat la B.-ul 626 amplasat în municipiul B, la data de 04.04.2008, ora 6:13:15, împreună cu celelalte    14 conturi de card ce au fost identificate asupra inculpaților.

La același B. a fost utilizat contul de card (...) capturat la Agenția E. la data de 27.03.2008, în același interval orar cu utilizarea contului de card (...) identificat asupra inculpaților.

Aceste aspecte au format obiectul dosarului nr. 20/D/P/2008 al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul  T e r i t o r i a l   B o t o ș a n i, care, la data de 20.05.2008, a dispus prin ordonanță declinarea competenței de soluționare a cauzei în favoarea Parchetului de pe lângă  T R I B U N A L U L   B R Ä”š I L A și conexarea acesteia la prezenta cauză.

Analizând lista operațiunilor efectuate cu cele 17 carduri în municipiul B și D rezultă că, în realitate, numai un singur număr de card corespunde ((...)/0) ca număr cu unul dintre cele 157 găsite asupra inculpaților.

Din aceeași listă înaintată de E. SA Poliției Municipiului B referitoare la utilizarea celor 17 card-uri false rezultă că s-au efectuat 112 operațiuni în perioada 27.03 - 10.04.2008.

Dintre acestea, nu pot fi reținute decât un număr de 12 operațiuni efectuate în perioada 31.03. - 04.04.2008 cu card-ul nr. (...)/0 și cu care s-a retras suma de 3900 lei.

Aceasta se impune, întrucât există operațiuni efectuate după data de 05.04.2008, când inculpații erau deja în stare de arest preventiv, precum și faptul că nu sunt alte probe certe care să dovedească faptul că ei sunt persoanele care au folosit restul card-urilor.

Pentru acest motiv, cauza a fost disjunsă și trimisă spre competentă soluționare Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul  T e r i t o r i a l   B o t o ș a n i pentru a continua cercetările față de AN sub aspectul comiterii infracțiunilor prevăzute de art. 24 și 27 din Legea nr. 365/2002, pentru următoarele card-uri: (...); (...); (...); (...); (...); (...); (...); (...); (...); (...); (...); (...); (...).

La data de 05.04.2008, ora 10;35 la B.-ul 785 din localitatea T, județul G a fost capturat card-ul cu seria (...).

Din analiza operațiunilor efectuate cu acest card, comparativ cu operațiunile efectuate de inculpați cu card-urile (...), (...) și (...) (găsite asupra lor), rezultă că acesta a fost  folosit în același timp cu celelalte trei.

Astfel, la data de 31.03.2008, ora 6:08, a fost folosit card-ul capturat la T, iar la ora 6:09 a fost folosit card-ul (...) (găsit asupra inculpaților) la B.-ul 227 E..

La data de 05.04.2008 la B.-ul 785 E. T a fost folosit card-ul capturat (10:35), iar la ora 10:35:47 (deci la câteva secunde) a fost folosi card-ul (...), găsit asupra inculpaților.

Din cercetări a rezultat că acest card a fost utilizat de 4 ori în perioada 30.03. - 05.04.2008 la B.-urile E. nr. 325 (I), 227 (I), 784 (B M) și 785 (T, când a fost și capturat - fila 1 vol. II).

Rezultă astfel că acest card este unul dintre cele care le aveau inculpații asupra lor.

Din raportul de constatare tehnico-științifică, întocmit de Institutul pentru Tehnologii B. din cadrul Serviciului Român de Informații rezultă că cele 153 card-uri (de culoare gri-argintie și galben-aurie), din punct de vedere constructiv, sunt originale, fiind fabricate industrial, în conformitate cu standardul J. 7810, dar nu prezintă nici un element de identificare inscripționat de vreo instituție autorizată.

D.-urile de culoare roșie sunt originale și fabricate în conformitate cu standardul J. 7810. Ele prezintă elemente de identificare, care însă nu au nici o legătură cu o autoritate bancară, fiind inscripționate pentru firma J..

Citirea datelor de pe benzile magnetice ale acestor card-uri s-a realizat cu ajutorul unui cititor de card-uri magnetice de tip N. 206 cuplat la un calculator personal pe care a fost instalată aplicația software 206 G. furnizată de producător.

U. băncilor din România, cât și cele din întreaga lume citesc datele ce se află inscripționate pe E. magnetică a card-urilor bancare și le transmit băncilor în scopul efectuării operațiunilor bancare solicitate de utilizator, în funcție de condițiile locale de efectuare a tranzacțiilor. Doar o anumită parte a datelor existente pe card poate fi utilizată pentru efectuarea unei tranzacții. Pentru efectuarea cu succes a unei tranzacții este necesară îndeplinirea mai multor condiții, între care:

- existența unei corespondențe între datele înscrise pe E. magnetică a card-urilor și numerele de cont existente la banca emitentă

- cunoașterea codului PIN asociat conturilor bancare

- realizarea tranzacției în perioada de valabilitate a card-urilor.

Având în vedere conținutul informațional al datelor identificate pe card-urile analizate, se poate afirma că există neconformități majore între conținutul datelor înscrise pe E. magnetică, mai precis pe lista a doua, și inscripționarea grafică a card-urilor. în acest sens, se constată că, deși datele înscrise pe E. a doua a card-urilor analizate sunt în conformitate cu standardele J. 7811 - 4 și J. 7813, destinate card-urilor folosite în tranzacții financiare, pe E. 1 nu se regăsesc informațiile ce ar trebui să existe conform acelorași standarde.

 De asemenea, nu există inscripționările grafice realizate de distribuitorul legal al card-urilor de tip bancar, prevăzut în standardele J. 7811-1. Pe baza acestor observații, se poate afirma cu certitudine despre card-urile analizate faptul că din punct de vedere informațional ele sunt contrafăcute.

Informațiile aflate pe card-urile analizate sunt structurate conform standardelor folosite în sistemele bancare, dar cu siguranță nu  au fost înscrise de băncile ale căror date de identificare se găsesc memorate pe E. magnetică a acestora.

Toate cele 157 card-uri identificate asupra inculpaților, cât și celelalte 18 carduri capturate de bancomatele din B, D și T au fost supuse citirii cu dispozitivul N. 120 D-33 B. din dotarea Inspectoratului de Poliție al Județului B, rezultând că acestea reprezintă carduri contrafăcute.

Potrivit Regulamentului nr. 4/13.06.2002 privind tranzacțiile efectuate prin intermediul instrumentelor de plată electronică și relațiile dintre participanții la aceste tranzacții, precum și a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, card-ul - ca instrument de plată electronică - poate fi folosit direct pentru achitarea produselor achiziționate și a serviciilor în magazine ori se pot face retrageri de numerar de la B.-urile diferitelor bănci din țară.

D.-urile, indiferent de bancă emitentă, au mai mute elemente de siguranță a câte unui card „blank” sau a unui card expirat, pierdut, furat sau de uz comercial tip N., H., etc.) și notarea codului PIN corespunzător după care noile instrumente de plată electronică falsificate pot fi folosite pentru a retrage numerar neautorizat.

Pentru inscripționarea „clonelor” se folosește un dispozitiv cuplat la computer (tip N.) și un program (aplicație informatică).

Trebuie precizat că B.-urile administrate de fiecare bancă reprezintă un ansamblu de dispozitive aflate în relație funcțională, din care unul sau mai multe asigură prelucrarea automată a datelor cu ajutorul unui program informatic.

Cu alte cuvinte, falsificarea card-urilor de credit constă în confecționarea ilegală a oricărui instrument embosat, encodat și/sau particularizat cu elementele specifice unui card de credit, cu intenția de a copia un card de credit acceptat într-un anumit sistem de plată cu card-ul. E. astfel obținut nu poate fi, în nici o circumstanță, considerat un card de credit, deoarece imprimarea, embosarea, encodarea și/sau particularizarea au fost efectuate de către un „emitent” neautorizat. Finalitatea operațiunii de falsificarea card-urilor constă în fraudarea contului bancar atașat card-ului, adică a contului de card. Practic, fraudarea acestuia se traduce prin efectuarea de operațiuni neautorizate cu card-ul contrafăcut ce au ca rezultat golire acontului de card.

Față de cele de mai sus, în sarcina celor doi inculpați s-a reținut faptul că au deținut și pus în circulație 159 de card-uri (157 depistate la B, 1 capturat la T și 1 capturat la B).

Cu privire la proveniența acestor card-uri contrafăcute, inculpatul U. O. a declarat că le-a găsit în microbuzul marca Isuzu cu numărul de înmatriculare (...) aparținând SC B., pe care l-a condus în calitate de șofer la precizata societate, probabil fiind uitate de un pasager. Evenimentul s-a produs pe raza localității Vama, județul S.

La domiciliile inculpaților s-au efectuat percheziții pentru a se verifica dacă aceștia dețin aparatură electronică pentru clonarea card-urilor.

Urmare percheziției informatice efectuate asupra unității centrale ridicate de la inculpatul T. J., a 20 de CD-uri și a unui stick de memorie nu au fost găsite elemente care să intereseze cauza.

Din probele administrate în cauză, rezultă că falsificarea card-urilor din prezenta cauză nu a fost efectuată de către cei doi inculpați.

Potrivit art. 12 lit. h din Legea nr. 508/17.11.2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul  M i n i s t e r u l u i   P u b l i c a Direcției de Investigare a infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, infracțiunile prevăzute de Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic sunt de competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, dacă sunt săvârșite de persoane care aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații sau grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni.

Având în vedere că nu se cunosc autorii falsificării celor 159 de card-uri și nici dacă aceștia aparțin unor grupuri infracționale organizate sau unor asociații sau grupări constituite în scopul săvârșirii de infracțiuni, precum și faptul că inculpații nu domiciliază pe teritoriul municipiului B, că numerele de cont folosite aparțin unor bănci din Marea Britanie (cele 3 bănci - părți vătămate în cauză - fiind doar bănci acceptate a plății) s-a apreciat că în cauză competența de soluționare sub acest aspect revine Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul  T e r i t o r i a l   B o t o ș a n i.

Situația de fapt reținută de instanță este dovedită cu întregul material probator administrat în cauză.

Fiind audiați, atât în cursul urmăririi penale cât și în cursul cercetării judecătorești inculpații U. O. și T. J. au avut o atitudine sinceră recunoscând faptele comise, declarațiile lor coroborându-se cu celelalte probe administrate în cauză.

Astfel, inculpatul U. O. a arătat în declarația sa că lucrează ca șofer la SC B. SRL S și conduce un microbuz. în timpul unei curse pe care o efectua s-a produs un accident rutier și turiștii transportați de el au fost preluați de un alt autocar. în urma controlului efectuat în autocar sub bancheta din spate a găsit un număr M de card-uri falsificate care aveau trecute pe ele cu marker un număr și a bănuit că acesta este codul PIN al card-ului respectiv.

Inculpatul a arătat că avea datorii la bancă și a hotărât să extragă diferite sume de bani de pe aceste card-uri pentru a plăti datoriile. Inițial a încercat să scoată bani de probă cu aceste card-uri și a văzut că este posibil să extragă bani folosind aceste card-uri.

Ulterior, în jurul datei de 27.03.2008, într-o zi de sâmbătă l-a sunat pe inculpatul T. J. cu care era prieten și i-a spus că are nevoie să-l transporte cu taxiul undeva în țară. Acesta a fost de acord și au plecat amândoi cu mașina spre Transilvania.

Pe drum U. O. i-a spus lui T. J. că deține niște card-uri contrafăcute cu ajutorul cărora ar putea să sustragă bani din bancomate și i-a propus să-i dea și lui o parte din card-uri, iar banii pe care îi obținea urma să-i revină. Având nevoie de bani, inculpatul T. J. a fost de acord cu propunerea făcută de U. O. deși și-a dat seama că este ceva ilegal.

Ulterior cei doi inculpați și-au împărțit card-urile potrivit înțelegerii și au mers în mai multe orașe din Transilvania printre care C, S M, Târgu M de unde au sustras diferite sume de bani din bancomatele E. B.

Inculpații au declarat că opreau lângă bancomate, se uitau în zonă să nu fie nimeni, după care mergeau la bancomat și cu ajutorul unui card falsificat folosind codul PIN care era scris pe acesta cu markerul extrăgeau sume de 300-400 RON.

Inculpații au înnoptat la o pensiune din B. după care au revenit în M și au mers în orașele T, G, B unde, procedând în același mod au extras diferite sume de bani din bancomatele E. B.

în urma unui control rutier, inculpații au fost depistați de agenții de poliție din cadrul Poliției Municipiului B, asupra lor fiind găsite 157 de card-uri falsificate și celelalte lucruri descrise mai sus.

Declarațiile inculpaților se coroborează cu celelalte probe administrate în cauză.

în drept, faptele inculpaților U. O. și T. J., care în perioada martie-aprilie 2008, în baza aceleiași rezoluții infracționale, au deținut în vederea punerii în circulație și au pus în circulație 159 de instrumente de plată electronică falsificate, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de deținere și punere în circulație în orice mod a instrumentelor de plată electronică falsificate prevăzută de art. 24 al. (2) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic cu aplicarea art. 41 al.2 C.pen.

Faptele inculpaților U. O. și T. J. care în perioada martie-aprilie 2009, în baza aceleiași rezoluții infracționale au retras numerar prin descărcarea instrumentelor de plată electronică, utilizând card-urile falsificate și datele de identificare ce permit utilizarea acestora fără consimțământul titularilor card-urilor, reușind să retragă echivalentul în lei al sumei totale de 13.411,26 USD precum și încercarea acestora de a retrage suma de 200 lei de la Banca Transilvania întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzută de art. 27 al. (1) din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen.

Cum săvârșirea infracțiunilor și vinovăția inculpaților au fost dovedite cu întregul material probator administrat în cauză, instanța a dispus condamnarea acestora proporțional gradului de pericol social al fiecărei fapte comise și periculozității făptuitorilor.

La individualizarea judiciară a pedepselor ce au fost aplicate inculpaților, pentru fiecare infracțiune în parte s-au avut în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei prevăzute de art. 72 C.pen. și anume: dispozițiile părții generale a codului penal, limitele de pedeapsă fixate în partea specială a codului penal pentru infracțiunile prevăzute de art. 24 al. 2 și art. 27 al.1 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, gradul de pericol social concret al fiecărei fapte comise, împrejurările și modul de comitere, mobilul activității infracționale, obiectul juridic lezat și rezultatul socialmente periculos produs.

Instanța a apreciat că cele 2 infracțiuni comise de inculpați au un grad de pericol social ridicat prin numărul M de card-uri falsificate folosite și prin numărul M de acte materiale comise, prejudiciul comis fiind de asemenea apreciabil.

Prin comiterea acestor infracțiuni inculpații lezează încrederea de care trebuie să se bucure comerțul electronic și folosirea instrumentelor de plată electronice. Totodată,  prin faptele comise inculpații lovesc și în încrederea de care trebuie să se bucure sistemul bancar în utilizarea card-urilor, încrederea că nici o altă persoană nu are acces la contul tău bancar.

Pericolul ridicat al celor 2 infracțiuni comise rezultă și din împrejurările și modul de comitere:

Astfel, inculpații U. O. și T. J. au dat dovadă de un anumit „profesionalism” și au folosit o anumită „logistică” în comiterea faptelor.

Inculpații s-au deplasat din orașul B în municipiul B cu un autoturism, au supravegheat zona în care erau amplasate bancomatele și în timp ce unul asigura paza din autoturism, celălalt mergea la bancomat și prin folosire fără drept a unor card-uri contrafăcute sustrăgea sume de bani din conturile bancare, inculpații au folosit un număr de 159 de card-uri contrafăcute (falsificate).

Totodată, s-au avut în vedere și împrejurările referitoare la autorii infracțiunilor.

Inculpatul U. O. are 32 de ani, fiind născut la data de 29.05.1976, a absolvit 10 clase, este căsătorit lucrează ca șofer la SC B. SRL S, nu are antecedente penale și a avut o atitudine în parte sinceră pe parcursul procesului penal.

Inculpatul T. J. este tânăr, fiind născut la data de 28.12.1982, a absolvit 12 clase, lucrează ca agent de vânzări la SC T. SRL B, nu are antecedente penale și a avut o atitudine parțial sinceră pe parcursul procesului penal.

Conduita bună a celor 2 inculpați înainte de comiterea infracțiunilor, faptul că nu au antecedente penale, fiind la primul impact cu legea penală, a fost reținută ca circumstanță atenuantă pentru cei 2 inculpați în conformitate cu dispozițiile art. 74 al. 1 lit. „a” C.pen.

Având în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei arătate mai sus, instanța și-a format convingerea că scopul legal al pedepsei prevăzut de art. 52 C.pen. și anume: reeducarea inculpatului și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni va putea fi atins în privința celor 2 inculpați prin aplicarea unei pedepse privative de libertate pentru fiecare infracțiune comisă, într-un cuantum coborât sub minimul special prevăzut de lege în conformitate cu dispozițiile art. 76 al. 1 C.pen. și art. 80 C.pen., având în vedere că în cauză s-au reținut în favoarea inculpaților circumstanțe atenuante.

Având în vedere că cei 2 inculpați au săvârșit cele 2 infracțiuni mai înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna din ele, potrivit dispozițiilor art. 33 lit. „a” C.pen. și art. 34 al. 1 lit.b C.pen., instanța a dispus contopirea celor 2 pedepse aplicate, inculpații urmând să execute pedeapsa cea mai grea la care s-a adăugat un spor de pedeapsă în condițiile legii.

Totodată, instanța a aplicat inculpaților și pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevăzute de art. 64 al. 1 lit. „a” teza a II-a și lit. „b” C.pen. pe toată durata executării pedepsei principale.

Referitor la modalitatea concretă de executare a pedepsei principale aplicate, instanța a apreciat că scopul social-educativ preventiv al pedepsei va putea fi atins în privința inculpaților U. O. și T. J. și fără executarea efectivă a pedepsei aplicate, fiind întrunite cumulativ condițiile prevăzute de art. 861 C.pen. pentru suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Având în vedere aceste considerente, potrivit dispozițiilor art. 861 C.pen. și art. 71 al. (5) C.pen. instanța a dispus suspendarea executării pedepsei principale sub supraveghere și a pedepselor accesorii aplicate celor 2 inculpați pe durata unui termen de încercare stabilit potrivit dispozițiilor art. 862 C.pen.

Potrivit dispozițiilor art. 863 al. (1) C.pen., s-a dispus ca inculpații să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să  se prezinte la datele fixate la Serviciul de probațiune de pe lângă  T r i b u n a l u l   B o t o ș a n i.

b) să anunțe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reședință sau locuință și orice deplasare care depășește 8 zile precum și întoarcerea.

c) să comunice și să justifice schimbarea locului de muncă.

d) să comunice informații de natură a putea fi controlate mijloacele lor de existență.

în baza art. 359 C.pr.pen. s-a atras atenția celor doi inculpați asupra dispozițiilor art. 864 C.pen., privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în termenul de încercare.

Inculpații U. O. și T. J. au fost judecați în stare de arest preventiv în prezenta cauză fiind reținuți pe o durată de 24 ore la data de 24.06.2008 și arestați preventiv pe o durată de 29 zile în perioada 7.04 - 5.05.2008, prin încheierea pronunțată de  T R I B U N A L U L   B R Ä”š I L A la data de 7.04.2008, în dosarul nr(...). Ulterior, starea de arest a celor 2 inculpați a fost menținută pe parcursul procesului penal.

Având în vedere modalitatea de executare a pedepsei aplicate celor 2 inculpați și considerentele expuse mai sus, potrivit dispozițiilor art. 88 C.pen. din pedeapsa aplicată inculpaților s-a dedus durata reținerii de 24 ore din data de 6.04.2008 și durata arestării preventive din perioada 7.04.2008 - 02.02.2009.

Având în vedere modalitatea de executare a pedepsei aplicate, potrivit dispozițiilor art. 350 al. 3 lit. „b” C.pr.pen., instanța a dispus punerea de îndată în libertate a inculpaților U. O. și T. J., de sub puterea mandatelor de arestare preventivă nr. 10/07.04.2008 și nr. 11/07.04.2008 emise de  T R I B U N A L U L   B R Ä”š I L A, dacă sunt arestați în alte cauze sau în executarea altor pedepse.

Potrivit dispozițiilor art. 118 al. 1 lit. „b” C.pr.pen. s-a dispus confiscarea de la inculpați în folosul statului a celor 159 de instrumente de plată falsificate, folosite la comiterea infracțiunii, aflate la Camera de Corpuri Delicte a I.P.J. B.

Prin Ordonanța nr. 567/P/2008 din 16.05.2008 a Parchetului de pe lângă  T R I B U N A L U L   B R Ä”š I L A, s-a instituit măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor găsite asupra celor 2 inculpați cu ocazia controlului rutier efectuat de agenții de poliție la data de 5.04.2008, bunurile fiind individualizate în dovada seria (...) nr. (...) din 11.06.2008, dovada seria (...) nr. (...) din 28.05.2008, dovada seria (...) nr. (...) din 28.05.2008 și dovada seria (...) nr. (...) din 28.05.2008 eliberate de I.P.J. B, bunuri aflate la camera de corpuri Delicte a I.P.J. B.

Având în vedere că, în afară de cele 159 de card-uri falsificate care au fost folosite la comiterea infracțiunilor, celelalte bunuri găsite asupra inculpaților care au fost depuse la Camera de corpuri Delicte a I.P.J. B nu au fost folosite la comiterea faptei, chiar dacă unele au fost achiziționate în acest scop, în conformitate cu dispozițiile art. 357 al. 2 lit. „c” C.pr.pen., în referire la art. 169 C.pr.pen. tribunalul a ridicat măsura sechestrului asigurător instituită prin Ordonanța nr. 567/P/2008 din 16.05.2008 a Parchetului de pe lângă  T R I B U N A L U L   B R Ä”š I L A asupra următoarelor bunuri găsite asupra celor 2 inculpați cu ocazia controlului rutier efectuat de agenții de poliție la data de 5.04.2008 (toate bunurile individualizate în dovada seria (...) nr. (...) din 11.06.2008 dovada seria (...) nr. (...) din 28.05.2008 dovada seria (...) nr. (...) din 28.05.2008 și dovada seria (...) nr. (...) din 28.05.2008 eliberate de I.P.J. B cu excepția celor 159 instrumente de plată electronică falsificate), bunuri aflate la camera de corpuri delicte a I.P.J. B:

- un autoturism marca Opel Vectra cu nr. de înmatriculare (...).

- un telefon mobil marca Nokia 62301 - cod (...)/(...)/(...)/0 seria (...)15182 E..

- un telefon mobil marca Nokia 1101 seria (...) (...)/(...)/6

- un telefon mobil marca Nokia 8310 seria (...) (...)010

- un telefon mobil marca Nokia 6310 seria (...) (...)81/1

- un telefon mobil marca Nokia 6270 seria (...) (...)8/4

- un telefon mobil marca Nokia 1101 seria (...) (...)4/3

- un telefon mobil marca Nokia 3410 seria (...) (...)/(...)/6

- 28 caretele T.

- bunurile de vestimentație înscrise în procesul verbal de depistare încheiat la data de 5.04.2008.

- celelalte obiecte ridicate și consemnate în procesul-verbal de depistare încheiat de către organele de poliție la 5.04.2008, mai puțin 2 chei auto marca BMW și E. E., pentru care inculpatul T. J. a formulat o cerere de restituire a acestora și care au fost predate pe bază de proces-verbal.

Sub aspectul laturii civile, instanța a făcut adresă la băncile E. Post SA B, BT Transilvania SA  și S. Bank B, părți vătămate în cauză, pentru a preciza dacă se constituie părți civile în cauză.

Prin adresa n.r65178/30.09.2008 (fila 109 dosar fond) Banca Transilvania SA C N a comunicat că nu există persoane fizice sau juridice clienți ai băncii care să fi fost păgubiți în perioada martie-aprilie 2008 prin sustragerea unor sume prin intermediul bancomatelor băncii, motiv pentru care nu s-a constituit parte civilă în cauză.

Prin adresa nr. 3640/03.10.2008 S. Bank E.  a comunicat că nu are cunoștință de faptul că inculpații T. J. și U. O. să fi folosit card-uri falsificate în tranzacții frauduloase la B.-urile băncii, motiv pentru care nu s-a constituit parte civilă în cauză, însă își rezervă dreptul de a se constitui parte civilă în eventualitatea apariției unui prejudiciu (fila 125 dosar fond).

Având în vedere aceste adrese, instanța a luat act că părțile vătămate BT Transilvania SA C N și S. Bank SA B nu s-au constituit părți civile în cauză.

Prin adresa din 12.01.2009 E. Post SA B, prin avocat E. N., s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 13411,26 USD, reprezentând pierderi înregistrate de bancă datorită tranzacțiilor frauduloase efectuate de inculpați.

în legătură cu constatarea și înregistrarea prejudiciului de 13411,26 USD în evidența contabilă a băncii, partea civilă a făcut următoarele precizări:

Așa cum s-a reținut în rechizitoriu, precum și din adresa nr. 1512/08.04.2008 emisă de E. SA, rezultă că au fost folosite în perioada 17.03.2008 - 05.04.2008 la terminalele (B.-urile) băncii 101 card-uri dintre cele 157 card-uri false efectuându-se 343 operațiuni din care unele au fost respinse, unele nefinalizate, iar altele acceptate. în aceeași adresă, banca face precizarea că aceste card-uri nu au fost emise acceptate. în aceeași adresă banca face precizarea că aceste card-uri nu au fost emise de către nici o sursă sau agenție E..

Toate băncile emitente a card-urilor sunt localizate în străinătate. Pentru tranzacțiile efectuate de inculpați la B.-urile E. SA și acceptate la plată pentru care banca s-a constituit parte civilă, s-au recepționat dispute (refuzuri de plată) în conformitate cu reglementările emise de către Organizația  N. D., E. SA nu îndeplinea condițiile pentru reprezentarea tranzacțiilor disputate (reprezentare refuzurilor de plată), astfel încât suma acestor dispute (refuzuri de plată) a fost înregistrată ca pierdere de către E. post SA.

Alăturat cererii formulate, partea civilă a depus în copie și acte justificative pentru a dovedi și pretențiile sale civile (depuse într-un dosar atașat la dosarul de fond).

Fiind audiați în cauză, inculpații U. O. și T. J. au fost de acord să despăgubească E. SA B cu suma cu care s-a constituit parte civilă în cauză.

Având în vedere manifestarea de voință a celor 2 inculpați, precum și cererea de constituire de parte civilă formulată de E. SA B și actele justificative depuse la dosar, potrivit dispozițiilor art. 14 C.pr.pen. și art. 346 C.pr.pen. în referire la art. 998 cod civil și art. 1003 cod civil, tribunalul a admis pretențiile civile formulate în cauză după cum urmează:

1. Tribunalul a dispus ca CEC Bank SA - Sucursala B să vireze către partea civilă E. SA B următoarele sume de bani ridicate de la inculpații U. O. și T. J. (dosar de urmărire penală nr. 567/P/2008) și consemnate la dispoziția  T r i b u n a l u l u i   B r ă i l a, reprezentând în total suma de  4971,63 USD la cursul zilei de la data pronunțării (1 USD = 3,3212 RON):

- 60 RON - consemnați cu recipisă de consemnare nr. (...)/2 din 12.06.2008 chitanța nr. (...)/1 din 12.06.2008 eliberate de CEC Bank SA - Sucursala B.

- 16.409 RON - consemnați cu recipisa de consemnare nr. (...)/1 din 30.05.2008; chitanța nr. (...)/1 din 30.05.2008 eliberate de CEC Bank SA - Sucursala B.

- 10 EURO - consemnați cu recipisa de consemnare nr. (...)/1 din 30.05.2008 chitanța nr. 1206/33/1 din 30.05.2008 eliberate de CEC Bank SA - Sucursala B.

2. Instanța a obligat în solidar pe inculpații U. O. și T. J. să plătească părții civile E. SA B diferența dintre prejudiciul efectiv creat părții vătămate, respectiv suma de 13.411,26 USD, și suma de bani ridicată de la inculpați și depusă la CEC Bank SA - Sucursala B la dispoziția  T r i b u n a l u l u i   B r ă i l a (4.971,63 USD). Astfel, inculpații au fost obligați să plătească în solidar părții civile suma de 8439,63 USD în echivalent lei la data plății efective.

Partea civilă E. SA B a solicitat obligarea inculpaților la plata cheltuielilor judiciare efectuate în cauză, respectiv onorariu avocat în sumă de 1172,44 lei și a depus în acest sens copii de pe factură și extras cont avocat.

Având în vedere că acțiunea civilă formulată de E. SA B a fost admisă așa cum a fost formulată, inculpații fiind de acord să despăgubească în totalitate partea civilă, potrivit art. 193 C.pr.pen., instanța a obligat fiecare inculpat la plata sumei de 586,22 lei, reprezentând cheltuieli judiciare către partea civilă.

Potrivit dispozițiilor art. 189-191 C.pr.pen. instanța va obliga inculpații la plata cheltuielilor judiciare către stat.

            împotriva acestei hotărâri au declarat apel Parchetul de pe lângă  T R I B U N A L U L   B R Ä”š I L A, inculpatul U. O. și inculpatul T. J..

            Parchetul de pe lângă  T R I B U N A L U L   B R Ä”š I L A a criticat hotărârea pe motive de nelegalitate și netemeinicie.

            Aspectul de nelegalitate a vizat omisiunea instanței de a aplica celor doi inculpați pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor, având în vedere dispozițiile art. 24 alin. 2 din Legea 365/2002 și art. 65 alin. 1, 2 Cod penal, prin raportare la cuantumul pedepsei aplicate.

            în ceea ce privește netemeinicia hotărârii, acest aspect a vizat cuantumul redus al pedepselor ca urmare a reținerii circumstanțelor atenuante, precum și modalitatea de executare.

            Față de cele arătate mai sus, s-a solicitat majorarea pedepselor principale, stabilite față de cei doi inculpați, aplicarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi și stabilirea ca modalitate de executare a pedepsei privarea de libertate.

            Inculpații U. O. și T. J.  au criticat hotărârea pe motive de netemeinicie și nelegalitate.

            Sub aspectul netemeiniciei, inculpații au susținut că aplicarea prevederilor art. 76 Cod penal s-a făcut doar formal, deoarece, pedepsele aplicate nu reflectă luarea în considerare a efectelor circumstanțelor atenuante, ci o stabilire a pedepselor la limite foarte apropiate de cele prevăzute de legea penală, nefiind vorba de o individualizare efectivă după criteriile art. 72, art. 76 și art. 80 Cod penal.

            Față de aspectele arătate mai sus, având în vedere modalitățile de comitere a faptelor și circumstanțele care le caracterizează persoana, s-a solicitat reducerea pedepselor.

            Motivul de nelegalitate a vizat modalitatea de soluționare a laturii civile a cauzei, sub următoarele aspecte:

            -     incidența dispozițiilor art. 25 alin. 1 din Regulamentul B.N.R. nr. 6/11.10.2006 conform cărora: dacă deținătorul unui instrument de plată electronică nu înștiințează imediat emitentul, urmează să suporte pierderile aferente operațiunilor executate până la limita echivalentului în lei a sumei de 150 euro, la cursul anunțat de B.N.R. pentru ziua efectuării operațiunilor considerate frauduloase, astfel încât sumele retrase care se situează sub acest nivel nu ar trebui incluse în determinarea valorii pagubelor, întrucât nu au fost depuse dovezi de preluare a riscului în asemenea cazuri de către bancă.

            -          suma de 13.411,26 USD este invocată ca pierdere înregistrată de bancă pentru tranzacțiile evidențiate în adresa din data de 08.04.2008, însă la acea dată inculpații se aflau în stare privativă de libertate începând cu data de 05.04.2008, astfel încât fizic nu aveau cum să acționeze pentru a produce un prejudiciu.

            Tot la fel, cursul valutar avut în vedere putea fi raportat cel mult la data de 05.04.2008.

            -          prin imposedarea (legală) a inculpaților de sumele de bani găsite asupra lor s-a constituit un depozit forțat prin intermediul organelor judiciare abilitate, și nu unul voluntar care să permită accesul personal al inculpaților la acele sume de bani sau să le confere vreo altă formă de exercitare a dreptului de dispoziție.

            Astfel, momentele din 30.05.2008 și 12.06.2008 de la care inculpații nu mai puteau beneficia de acele sume de bani (consemnate la CEC), sunt cele care devin punctele de referință la care trebuie raportată suma păstrată pentru a fi restituită părții civile.

            De asemenea, la aceste date trebuie făcută și conversia valutară din lei în USD și nu la data pronunțării hotărârii, așa cum a stabilit instanța de fond.

            Apelul declarat de Parchetul de pe lângă  T R I B U N A L U L   B R Ä”š I L A este fondat.

                Apelurile declarate de inculpații U. O. și T. J. sunt nefondate.

            Analizând cauza prin prisma motivelor de apel, cât și din oficiu sub toate aspectele de fapt și de drept se constată următoarele:

            Instanța de fond, pe baza unei analize complete a materialului probator a stabilit în mod corect  situația de fapt, încadrarea juridică a faptelor și vinovăția inculpaților sub aspectul comiterii infracțiunilor deduse judecății.

            Sub aspectul laturii penale a cauzei considerăm, de asemenea, că prima instanță a realizat o corectă individualizare a răspunderii penale a celor doi inculpați, respectând dispozițiile art. 72 Cod penal, contrar susținerilor din motivele de apel ale Parchetului și, respectiv, ale inculpaților.

            Conform art. 72 Cod penal, la stabilirea și aplicarea pedepselor  se ține seama de dispozițiile părții generale a acestui cod, de limitele de pedeapsă fixate pentru infracțiunea dedusă judecății, de gradul de pericol social al faptei săvârșite, de persoana inculpatului și de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

            Considerăm că nu se impune înlăturarea circumstanțelor atenuante reținute în favoarea inculpaților cu consecința majorării pedepselor (prin prisma motivelor de apel ale Parchetului), dar nici reducerea acestor pedepse (prin prisma motivelor de apel ale inculpaților) motivat de următoarele considerente:

            Conform art. 72 Cod penal, circumstanțele atenuante reprezintă unul din criteriile de individualizare a pedepselor.

            Conform art. 80 alin. 2 Cod penal, în caz de concurs între circumstanțe agravante și atenuante, coborârea pedepsei sub minimul special nu este obligatorie, însă aceste prevederi nu au caracter imperativ, instanța putând dispune, prin raportare și la celelalte criterii de individualizare, reducerea pedepsei sub minimul special.

            Față de împrejurarea că inculpații sunt tineri, se află la primul impact cu legea penală, anterior comiterii faptei realizând venituri licite (inculpatul U. O. lucra ca șofer la SC B. SRL S, iar inculpatul T. J. lucra ca agent de vânzări la SC T. SRL B), având în vedere împrejurarea că aceștia au avut o atitudine parțial sinceră, s-au prezentat în instanță pe parcursul soluționării apelurilor, după ce au fost puși în libertate, considerăm că nu se impune înlăturarea circumstanțelor atenuante reținute în favoarea acestora de către instanța de fond.

            Având în vedere și gradul concret de pericol social al faptelor comise, modalitățile și împrejurările săvârșirii - așa cum au fost arătate mai sus -, numărul actelor materiale componente ale infracțiunii, urmarea produsă și valoarea prejudiciului cauzat, considerăm că scopul preventiv educativ al pedepsei poate fi atins doar prin executarea pedepselor în cuantumul stabilit de prima instanță, neputând fi primite motivele de apel ale inculpaților vizând reducerea pedepselor.

            împrejurarea că teoretic și legal, prin reținerea art. 74 Cod penal în referire la art. 76 Cod penal, pedeapsa pentru infracțiunea prev. de art. 24 alin. 2 din Legea 365/2002 poate fi redusă până la 1 an închisoare, iar pedeapsa pentru infracțiunea prev. de art. 27 alin. 1 din Legea 365/20021 poate fi redusă până la 15 zile închisoare nu implică în mod obligatoriu aplicarea în speță a acestor pedepse.

            în concluzie, față de cele de mai sus, considerăm că pedepsele  aplicate de prima instanță celor doi inculpați sunt legale și temeinice.

            Având în vedere dispozițiile art. 52 Cod penal, față de gradul ridicat de pericol social al infracțiunilor comise de inculpați, având în vedere activitatea infracțională desfășurată în concret de aceștia, valoarea ridicată a prejudiciului cauzat, atingerea adusă relațiilor sociale ce apără patrimoniul și încrederea societății în desfășurarea în bune condiții a activităților implicând instituțiile bancare, considerăm că îndreptarea și reeducarea inculpaților poate fi realizată în bune condiții doar prin executarea efectivă a pedepsei în regim de detenție, întrucât suspendarea sub supraveghere a executării nu este optimă pentru atingerea scopului preventiv al pedepsei.

            Considerăm, de asemenea, față de cele arătate mai sus, că se impune și aplicarea față de inculpați a pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal, pentru infracțiunea prev. de art. 24 alin. 2 din Legea 365/2002.

            Este adevărat că în conformitate cu dispozițiile art. 76 alin. 3 Cod penal, când există circumstanțe atenuante, pedeapsa complementară privativă de drepturi, prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită poate fi înlăturată, însă având în vedere dispozițiile art. 65 Cod penal, față de gravitatea ridicată a infracțiunii și față de modalitățile în care a fost comisă, considerăm că se impune aplicarea față de cei doi inculpați a pedepsei complementare, constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II și lit. b Cod penal.

            în ceea ce privește latura civilă a cauzei, considerăm că aceasta a fost corect soluționată de instanța de fond.

            Contrar susținerilor inculpaților, dispozițiile art. 25 alin. 1 din  Regulamentul B.N.R. nr. 6/11.10.2006 nu au aplicabilitate în speță, întrucât conform art. 1 din acest regulament, dispozițiile invocate se aplică doar instituțiilor de credit și instituțiilor financiar bancare care sunt înregistrate în Registrul Băncii Naționale, având ca obiect de reglementare emiterea și utilizarea instrumentelor de plată electronică.

            în speță însă, instrumentele de plată, respectiv card-urile folosite de inculpați, nu au fost emise de instituții bancare din România, ci de bănci străine.

            Considerăm că prejudiciul în sumă de 13.411,26 USD, cu care SC E. SA s-a constituit parte civilă, a fost corect reținut de prima instanță.

            împrejurarea că adresa de constituire ca parte civilă a fost emisă de E. SA la data de 08.04.2008, dată la care inculpații erau arestați, nu poate influența cuantumul prejudiciului.

            Se constată faptul că  toate  actele depuse de SC E. SA, pe parcursul procesului penal (atât la faza urmăririi penale, cât și la instanța de fond) se referă la prejudiciul cauzat în perioada 17.03.2008 - 5.04.2008, prin folosirea a unui număr de 101 card-uri, din cele 157 card-uri false.

            Mai mult, cu ocazia audierii la instanța de fond, ambii inculpați au declarat că „au luat cunoștință de faptul că S.C. E.  S.A. B s-a constituit parte civilă cu suma de 13.411,236 USD și sunt de acord să despăgubească în totalitate partea civilă” (declarații filele 272 și 273).

            Susținerile inculpaților, în sensul că prin indisponibilizarea sumelor de bani s-a constituit un depozit prin intermediul organelor judiciare și nu unul voluntar, care să permită accesul  inculpaților la acele sume de bani, nu pot fi primite și nu au suport legal.

Conform actelor (chitanțe și recipise) aflate la filele 330-335 volum I dosar urmărire penală, sumele de bani indisponibilizate de la inculpați au fost consemnate la CEC Bank SA - Sucursala B, pe seama și la dispoziția  T r i b u n a l u l u i   B r ă i l a, situație ce respectă dispozițiile art. 165 Cod procedură penală.

Nu pot fi primite nici susținerile vizând data de referință (30.05.2008 sau 12.06.2008) ce trebuie avută în vedere la calculul parității dolar-leu, pentru suma de 4971,63 USD, consemnată la CEC Bank SA.

Instanța de fond a dispus ca CEC Bank să vireze către partea civilă E. SA B suma de 4971,63 dolari SUA (USD) la cursul zilei, reprezentând data pronunțării hotărârii.

E. dolar-leu  trebuia stabilită în funcție de data efectivă a virării sumei de 4971,63 dolari, reprezentând data executării, și nu așa cum a dispus instanța de fond, dar nici cum susțin inculpații în motivele de apel (în sensul stabilirii cursului valutar din data de 30.05.2008 sau 12.06.2008).

însă, acest aspect nu poate fi remediat, întrucât prin creșterea valorii dolarului în raport de leu, ar exista posibilitatea îngreunării situației inculpaților în propria cale de atac, Parchetul de pe lângă  T R I B U N A L U L   B R Ä”š I L A nu a criticat hotărârea și sub aspectul laturii civile, iar partea civilă E. SA B nu a înțeles să declare apel.

Față de cele de mai sus se va admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă  T R I B U N A L U L   B R Ä”š I L A.

Se va desființa în parte sentința penală 29 din 02.02.2009 a  T r i b u n a l u l u i   B r ă i l a și în rejudecare:

în baza disp. art. 65 Cod penal, se va aplica inculpaților U. O. și T. J. pedeapsa complementară  a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 teza II și lit. b Cod penal  pe o durată de 2 ani pentru infracțiunea prev. de art. 24 alin. 2 din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 74 alin. 1 lit. a și alin. 2 Cod penal, art. 76 lit. c și art. 80 Cod penal.

Conform  art. 35 Cod penal, se va aplica inculpaților pedeapsa complementară arătată mai sus, alături de pedeapsa rezultantă principală de 3 ani închisoare.

Se vor înlătura din  sentința penală apelată dispozițiile privind suspendarea executării pedepselor principale sub supraveghere și a pedepselor accesorii, dispozițiile privind măsurile de supraveghere prevăzute de art. 863 Cod penal și dispozițiile privind incidența prevederilor art. 359 Cod procedură penală, urmând ca inculpații să execute efectiv pedeapsa principală de 3 ani închisoare în regim de detenție.

Se vor menține celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate.

Se vor respinge, ca nefondate, apelurile declarate de inculpații U. O. și T. J..

Conform art. 383 alin. 2Cod procedură penală, se va deduce din pedepsele aplicate inculpaților durata arestării preventive de la 06.04.2008 la 02.02.2009.

Vor fi obligați inculpații la plata cheltuielilor judiciare către stat și către partea civilă E. SA B.

 

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

îN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

           

Admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă  T R I B U N A L U L   B R Ä”š I L A împotriva sentinței penale nr. 29 din 02 februarie 2009 a  T r i b u n a l u l u i   B r ă i l a, pronunțată în dosarul nr(...) privind pe inculpații U. O. (fiul lui J. și M., născut la data de 29.05.1976 în B, CNP (...), domiciliat în B,(...),  . A,  . 3,  . 7) și T. J. (fiul lui H. și T., născut la data de 28.12.1982 în B, CNP (...), domiciliat în B,(...)) și în consecință:

            Desființează în parte sentința penală 29 din 02.02.2009 a  T r i b u n a l u l u i   B r ă i l a și în rejudecare:

            în baza disp. art. 65 Cod penal aplică inculpaților U. O. și T. J. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II și lit. b Cod penal pe o durată de 2 ani, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 24 alin. 2,  din Legea 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2, art. 74 alin. 1 lit. a și alin. 2 Cod penal, art. 76 alin. 1 lit. c Cod penal și art. 80 Cod penal.

            în baza disp. art. 35 Cod penal, aplică pedeapsa complementară prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II și lit. b Cod penal pe o durată de 2 ani, calculată de la data executării pedepsei principale cu închisoare, stabilită față de inculpații U. O. și T. J., alături de pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare aplicată prin sentința penală apelată.

            înlătură din sentința penală apelată dispozițiile privind suspendarea executării pedepselor principale sub supraveghere și a pedepselor accesorii, dispozițiile privind respectarea măsurilor de supraveghere prev. de art. 863 Cod penal și dispoziția privind incidența prevederilor art. 359 Cod procedură penală, stabilindu-se executarea efectivă a pedepsei principale de 3 ani închisoare în regim de detenție.

            Menține celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate.

            Respinge, ca nefondate, apelurile declarate de inculpații U. O. și T. J..

            în baza disp. art. 383 alin. 2 Cod procedură penală, deduce din pedepsele aplicate inculpaților U. O.  și T. J. durata arestării preventive de la 06.04.2008 la 02.02.2009.

            în baza disp. art. 192 alin. 2 Cod procedură penală, obligă pe inculpații U. O. și T. J. la plata a câte 100 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat în apel.

            în conformitate cu dispozițiile art. 193 alin. 6 Cod procedură penală, obligă pe inculpații U. O. și T. J. la plata a câte 454,42 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către partea civilă E. SA B.

            Cu recurs în termen de 10 zile de la pronunțare pentru apelanții inculpați U. O.  și  T. J. și de la comunicare pentru intimatele părți vătămate E. SA B, TB Transilvania SA C N și S. Bank B.

            Pronunțată în ședință publică azi, 05 iunie 2009.